Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита диссертации состоится " " ноября 2006г. в часов на заседании Диссертационного Совета Д 212. 148.06 в Государственном образовательном...полностью>>
'Статья'
Ведущий 2. Серебряный век! Что же это такое? Каковы его границы? О начале серебряного века говорить более или менее легко. В научных трудах за начало ...полностью>>
'Рабочая программа'
Курс «Информационная среда современной культуры» читается студентам IV курса гуманитарного факультета (специальность «культурология») и является логи...полностью>>
'Реферат'
10-11 классы - введение элективных курсов: «Как развивать навыки делового общения», «Человек и социум», «Информация и информационные технологии», «Де...полностью>>

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конференції

1

2

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Донецький національний університет

1-2 березня 2012 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ”

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Дніпропетровський обласний відділ народної освіти

Дніпропетровський міський відділ народної освіти

1 березня 2012 року проводять

Міжрегіональна наукова студентська конференція

ЛАТИНСЬКА МОВА – СПОЛУЧНА ЛАНКА МІЖ

АНТИЧНІСТЮ І СУЧАСНІСТЮ”

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Осередок Наукового товариства ім.Т.Г. Шевченка у Дніпропетровську

Історичний факультет

16 березня 2012 року проводять

ХХІІІ Регіональну сесію Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Дніпропетровську

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

19 березня 2012 року проводять

II Регіональну студентську науково-практичну конференцію

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

у березні 2012 року проводять

ХVІІ Міжвузівську студентську наукову конференцію

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ”

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

22-23 березня 2012 року проводять

І Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ”

**********

3

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

30-31 березня 2012 року проводять

ХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію

ФІНАНСИ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ”

**********

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукове студентське товариство

20-21 березня 2012 року проводять

VII Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ”

в рамках відкриття

Днів науки університету

Напрями роботи конференції:

 1. психолого-педагогічні науки;

 2. філологічні науки;

 3. соціо-гуманітарні науки;

 4. природничо-математичні науки;

 5. економічні науки;

 6. фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Оранізаційний внесок – 120 грн

Матеріали подати до 1 березня 2012 року.

Телефон: 095 694 87 49 — Єленська Ольга Володимирівна.

E-mail: oelenskaya@mail.ru

4

**********

Державний архів Сумської області

Сумський обласний краєзнавчий музей

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Історичний факультет

12 квітня 2012 року проводять

І Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ”

Напрями роботи конференції:

 1. всесвітня історія та міжнародні відносини;

 2. історія України;

 3. джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни;

 4. історична регіоналістика, краєзнавство, музеєзнавство;

 5. філософія та культурологія: сучасні виміри;

 6. соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування націй;

 7. історія світових релігій;

 8. історія політичних і правових учень;

 9. наука та освіта в інформаційному суспільстві.

Оранізаційний внесок – 50 грн

Матеріали надсилати до 1 березня 2012 року.

Адреса:

деканат історичного факультету, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Телефони: (0542) 68-59-13 — деканат історичного факультету.

E-mail: istfaksdpu@rambler.ru

5

**********

Західноукраїнська організація

Центр правничих ініціатив”

2-3 березня 2012 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ”

Напрями роботи конференції:

 1. теорія та історія держави та права;

 2. конституційне право;

 3. кримінальне право та процес;

 4. цивільне право та процес;

 5. господарське право та процес;

 6. адміністративне та фінансове право;

 7. трудове право та право соціального забезпечення;

 8. міжнародне право та право ЄС;

 9. порівняльне правознавство;

 10. кримінально-виконавче право та кримінологія;

 11. криміналістики та судова експертиза;

 12. екологічне, земельне та аграрне право.

Матеріали надсилати до 29 лютого 2012 року.

Адреса: проспект Чорновола, 7, м. Львів.

Телефон: +38 091 328 3177

E-mail: office@.ua

.ua

**********

6

Асоціація аспірантів-юристів

9-10 березня 2012 року проводять

ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

ПУБЛІЧНЕ ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО:

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ”

Напрями роботи конференції:

 1. теорія та історія держави і права, філософія права;

 2. конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право;

 3. актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право;

 4. цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;

 5. кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;

 6. кримінальний процес та криміналістика;

 7. трудове право та право соціального забезпечення;

 8. земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Оранізаційний внесок – 75 грн

Матеріали надсилати до 06 березня 2012 року.

Адреса: вул. Киргизька 19-б, м. Харків.

Телефон: 0997027487 – Зайцев В’ячеслав Олексійович.

E-mail: aau.kh_conference@i.ua.

.ua

**********

7

Херсонський державний університет

Владивостоцький державний медичний університет федерального агентства з охорони здоров'я та соціального розвитку (Росія)

Гродненський державний університет імені Янки Купали

(Республіка Білорусь)

26-27 квітня 2012 року проводять

III Міжнародну науково-практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”

Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми психології розвитку особистості;

 2. активні методи психокорекції та групові методи психологічної допомоги;

 3. нові технології психологічної діагностики та терапії;

 4. актуальні питання сімейних відносин та проблеми тендерних досліджень.

Оранізаційний внесок – 150 грн

Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року

Адреса:

кафедра практичної психології, факультет психології, історії та соціології, Херсонський державний університет, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсон,73000

Телефон:: (0552) 32-67-91, (моб. 050-877-89-42) — секретар оргкомітету Балич Любов Василівна.

**********

8

Міністерство культури України

Національний заповідник “Давній Галич”

11-12 травня 2012 року проводять

Міжнародну наукову конференцію

ХРИСТИЯНСЬКІ МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД”

Напрями роботи конференції:

 1. історія становлення католицизму, православ’я і протестантизму в Європі та в Україні;

 2. філософсько-богословські і релігійно-світоглядні засади і особливості європейського християнства І – ІІ тисячоліття;

 3. європейський досвід гармонізації міжхристиянських взаємин: український контекст.

Матеріали надсилати до 1 березня 2012 року.

Адреса: Національний заповідник “Давній Галич”, вул. І. Франка, 3, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101

Телефон: 0(3431)22-655

Факс: 0(3431)21-991

E-mail: konfhalych@meta.ua

**********

Донецький національний університет

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

9-11 квітня 2012 року проводять

Шосту міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених

9

CУЧАСНІ ЗАДАЧІ ПРИКЛАДНОЇ, СТАТИСТИКИ, ПРОМИСЛОВОЇ, АКТУАРНОЇ ТА

ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ”,

присвяченій 75-річчю Донецького національного університету

Планується робота таких секцій:

 1. стохастичні моделі в економіці й фінансах;

 2. стохастичні диференціальні рівняння і їх застосування в економіці й фінансах;

 3. статистичний аналіз в моделях актуарної і фінансової математики;

 4. математичні моделі в страхуванні;

 5. математичне моделювання економічних і соціальних процесів;

 6. сучасні задачі теоретичної і прикладної статистики;

 7. методи керування стохастичними системами;

 8. математичні моделі і статистичні методи в біології, екології, медицині, фізиці, техніці.

Оранізаційний внесок – 70 грн.

Матеріали надсилати до 10 березня 2012 року.

Адреса:

кафедра теорії ймовірностей і математичної статистики (к. 501), вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Телефони: (050) 712-38-51 — Рагуліна Олена;

(062) 302-92-45 — кафедра

E-mail: tvms_donnu@

**********

Тернопільський інститут агропромислового виробництва

(м. Тернопіль)

Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця) Подільський державний аграрно-технічний університет

(м. Кам'янець-Подільський)

Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

(м. Тернопіль)

10

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)

Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна

(Казахстан, м. Астана)

15-16 березня 2012 року проводять

Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію

РОЗВИТОК КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ

ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ”

Матеріали надсилати до 10 березня 2012 року.

26-27 квітня 2012 року проводять

Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ”

Планується робота таких секцій:

 1. сільськогосподарські науки;

 2. біологічні науки;

 3. ветеринарні науки;

 4. технічні науки;

 5. економічні науки.

Матеріали надсилати до 15 квітня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 80 грн.

Адреса:

Тернопільський інститут АПВ НААН, вул. Тролейбусна, 12,

м. Тернопіль, Україна 46027

Телефон: 097-709-72-57; 0352-51-31-60

11

Факс: 0352-43-61-44

E-mail: conftiapv@

www.conftiapv.at.ua

**********

Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

15 березня 2012 року проводять

Інтернет-конференцію викладачів та студентів

ІННОВАЦІЙНА І ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ”

Напрями роботи конференції:

 1. інноваційно-інвестиційні проблеми менеджменту та маркетингу сфери послуг;

 2. інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності;

 3. впровадження інноваційних методів навчання студентів економічних спеціальностей;

 4. інноваційно-інвестиційні проблеми національної економіки.

Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 60 грн.

Адреса:

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», вул. Севастопольська, 21/4,

м. Сімферополь, 95015.

Тел./ факс: (0652) 27-05-65, 25-94-74

E-mail: feu_conf@ceikneu.edu.ua

**********

12

Академія економічних наук України

Кримський економічний інститут

ДВНЗ “Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана”

22-23 березня 2012 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію викладачів та студентів

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ

ВИКЛИКАМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

Напрями роботи конференції:

 1. глобалізація сталого розвитку у сучасних інтеграційних моделях;

 2. формування справедливої глобальної економічної системи для цілеспрямованого використання міжнародних механізмів перерозподілу ресурсів;

 3. маркетингові стратегії й технології просування сукупного продукту на внутрішньому й міжнародному ринках;

 4. формування й розвиток інформаційних систем регіонального економічного розвитку;

 5. проблеми підготовки фахівців для забезпечення кадрами економічного профілю;

 6. глобалізація й регіоналізм: пошук оптимальних моделей економічної взаємодії;

 7. інноваційна і інвестиційна політика в Україні: сучасний стан і можливості її активізації;

 8. розвиток фінансово-кредитних відносин і обліково-аудиторської системи України;

 9. юридичні механізми забезпечення прав людини.

Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 60 грн.

13

Адреса:

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», вул. Севастопольська, 21/4,

м. Сімферополь, 95015.

Тел./ факс: (0652) 27-05-65, 25-94-74

E-mail: conference@ceikneu.edu.ua

**********

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

29-31 березня 2012 року проводять

IV Міжнародну науково-практичну конференцію

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ”

Напрями роботи конференції:

 1. особливості підприємництва у сфері послуг;

 2. напрямки реалізації туристсько-рекреаційного потенціалу європейських країн;

 3. розвиток окремих сфер індустрій гостинності: вітчизняний та світовий досвід;

 4. стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності. Механізми забезпечення якості послуг;

 5. правове та інфраструктурне забезпечення підприємництва у сфері послуг;

 6. якість фінансових послуг як складова сприятливого бізнес-середовища;

 7. інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності бізнес-процесів. Електронна комерція.

Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 250 грн.

Адреса: вул. Планеристів,ЗЗА, м. Сімферополь, 95014

14

Тел/факс: (0652) 668085, (050) 496-33-53, (099) 77-111-49

E-mail: crimeabusiness@mail.ru

**********

Харківський національний економічний університет

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки і організації промислового виробництва РАН (Росія)

Російська академія народного господарства і державної служби при Президенті РФ (Росія)

Санкт-Петербурзький державний університет

економіки і фінансів (Росія)

Університет національного і світового господарства (Болгарія)

Фінансовий університет при уряді РФ (Росія)

Волгоградський державний університет (Росія)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща)

9-10 квітня 2012 року проводять

IV Міжнародну науково-практичну конференцію

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ”

Планується робота таких секцій:

Секція 1. Нелінійні моделі економічної динаміки.

Секція 2. Методи аналізу і прогнозування соціально-економічних систем.

Секція 3. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень.

Секція 4. Інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

Секція 5. Організація управління бізнес-проектами.

15

Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 170 грн.

Адреса:

Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9а,

м. Харків, Україна, 61166

Телефон: (057)702-18-31 (дод. 3-56), (099) 43-41-771 — кафедра економічної кібернетики Харківського національного економічного університету.

E-mail: conf@.ua

.ua/conf

**********

Тернопільський національний економічний університет

Технічний Освітній Інститут Західної Македонії (Греція)

Господарська Академія ім. Д. А. Ценова (Болгарія)

Карагандинський Державний Технічний Університет (Казахстан)

Білоруський Державний Економічний Університет (Білорусія)

Новосибірський Державний Університет (РФ)

22 - 23 березня 2012 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію студентів

та молодих вчених

"ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ

ЕКОНОМІКИ ТА УКРАЇНА"

Напрями роботи конференції:

 1. співпраця України та ЄС у розвитку ринкових відносин;

 2. світова та європейська інтеграція;

 3. ризики нової хвилі кризи та їх усунення;

 4. світовий валютний ринок та його дисбаланси;

 5. тенденції розвитку міжнародного туризму;

 6. асиметричність глобального економічного розвитку.

16

Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 170 грн.

Адреса:

кафедра міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020.

Телефони:

(097) 319 07 22 – Роман Любомирович,

(096) 403 99 46 – Інна Тарасівна

E-mail: conference@tneu.edu.ua

http: konferense.at.ua

**********

Хмельницький університет управління та права

19 квітня 2012 року проводять

ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

"СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”

Напрями роботи конференції:

 1. статистична оцінка взаємозв'язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку;

 2. статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки;

 3. порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв 'язку соціально-економічних явищ;

 4. статистичні способи обгрунтування програм регіонального розвитку;

 5. застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку;

 6. 17

  індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.

Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року.

Адреса:

кафедра математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права, вул. Театральна, буд. 8, м. Хмельницький, 29000, Україна.

Телефон: (0382) 70-25-42, 097 39 71 280.

Факс: (0382) 71-80-80.

E-mail: Kulynych_Roman@

.ua

**********

Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Громадський рух “Нова Україна”

28 березня 2012 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ”

Напрями роботи конференції:

 1. концептуальні положення теорії сталого розвитку;

 2. просторове планування та прогнозування розвитку територій;

 3. економічні чинники забезпечення сталості розвитку;

 4. соціальні аспекти гармонійного розвитку громад;

 5. екологічний компонент стратегій територіального розвитку;

 6. ефективність природоохоронних механізмів;

 7. туризм як чинник цивілізаційного розвитку світу.

Матеріали надсилати до 20 березня 2012 року.

18


Адреса:

Консалтингово-конфліктологічний центр, вул. Б. Куна, 33, кім. 58,

м. Сімферополь, АР Крим, Україна.

E-mail: 709078@

Телефон:38-050-497-10-11, 38-0652-70-90-78

**********

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Студентське наукове товариство ВТЕІ КНТЕУ „ВАТРА”

26 квітня 2012 року проводять

Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ: ПОШУК МОЛОДИХ”

Напрями роботи конференції:

 1. стратегії посилення конкурентоспроможності регіонів України та розвиток міжнародних економічних відносин;

 2. сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих;

 3. новітні тенденції, проблематика та перспективи модернізації вітчизняної системи обліку, аналізу і аудиту;

 4. фінансові механізми забезпечення зростання економіки України;

 5. моделювання та проектування процесів управління в соціально-економічних системах;

 6. складові якості життя: товарознавчий та маркетинговий аспекти;

 7. світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;

 8. роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий аспекти;

 9. 19

  передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.

Організаційний внесок – 95 грн

Матеріали надсилати до 16 березня 2012 року.

Адреса: вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100

Телефон: (0432) 55-26-92, 067 75 37 313 – Бондар Сусанна Давидівна.

Е-mail: vtei_conf@ukr.net

**********

Запорізький національний університет

Запорізька обласна державна адміністрація

Національний університет харчових технологій

Хмельницький національний університет

Бєлгородський державний національний

дослідний університет

Білоруський торгово-економічний університет

споживчої кооперації

Вармінсько-Мазурський університет

Економічний університет у Катовіцах

5–6 квітня 2012 року проводять

VІ Міжнародну студентську конференцію

ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ”

Планується робота таких секцій:

Секція 1. Теоретичні проблеми інноваційних процесів у період глобалізації.

Секція 2. Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.

20

Секція 3. Актуальні проблеми фінансування інноваційної діяльності в ХХІ столітті.

Секція 4. Моделювання інноваційних процесів в економічних системах.

Організаційний внесок — 100 грн.

Матеріали надсилати до 05 березня 2012 року.

Адреса: економічний факультет, Запорізький національний університет, пр. Леніна, 74, м. Запоріжжя.

Телефон: (061) 228 76 13 – Череп Алла Василівна;

(096) 485 31 99 – Линенко Андрій Володимирович;

(068) 449 03 96 – Осаул Аліна Олександрівна;

(097) 942 51 38 – Лігузова Віталія Олександрівна.

E-mail: konf_econom_znu@

www.znu.edu.ua

**********

21

НАУКОВІ ВИДАННЯ

Збірник наукових праць

СТУДЕНТСТВО. НАУКА. ІНОЗЕМНА МОВА”

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців до участі у збірнику наукових праць СТУДЕНТСТВО. НАУКА. ІНОЗЕМНА МОВА” (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія ХК № 1495-236Р від 29 грудня 2008 року).

Матеріали збірника друкуються іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою).

У змісті збірника передбачаються такі напрями:

 1. машинобудування;

 2. інформаційні технології;

 3. природничі науки;

 4. енергетика;

 5. технічні науки;

 6. хімія, біологія, фармакологія;

 7. медицина та ветеринарія;

 8. суспільно-економічні науки;

 9. держава та право;

 10. гуманітарні науки;

 11. архітектура та будівництво.

Видання здійснюється щорічно у березні на основі самофінансування за кошти авторів. Вартість однієї сторінки – 15 грн. Вартість відправлення збірника поштою по Україні – 15 грн.

Матеріали приймаються до 1 березня за адресою:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, корпус механічного факультету, вул. Тимурівців З, кім. 302;

або поштою за адресою:

кафедра іноземних мов №2, ХНАДУ, вул.Петровського, 25, м. Харків, Україна, 61002.

E-mail: sbornik_khnadu@ukr.net

22

**********

Науково-педагогічний журнал Миколаївщини “ПАРУС”

Журнал є щомісячним виданням, який надає можливість студентам, аспірантам, магістрантам, здобувачам, науковцям, педагогам – молодим фахівцям та вченим, а також юним вихованцям Малої академії наук України опублікувати результати авторських наукових досліджень.

Журнал “Парус” зареєстрований в Державній реєстраційній службі України як ЗМІ, свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ МК № 708-204/Р від 01.09.2011 р. Статті, опубліковані в журналі, вважаються опублікованою в друкованому виданні працею. Звертаємо Вашу увагу на те, що журналу присвоєно міжнародний код ISSN 2226-2121.

Графік виходу: 10-12 разів на рік. Мови видання: українська, російська, англійська.

Статті для публікації у номері наступного місяця приймаються до останнього робочого дня поточного місяця. Детальніше читайте у відповідних розділах нашого сайту.

Розділи журналу:

 1. виховний процес;

 2. дидактика;

 3. додаткова освіта дітей;

 4. дошкільна та початкова освіта;

 5. економіка га право;

 6. загальна педагогіка;

 7. інформатика та програмування;

 8. історія педагогіки та освіти ;

 9. комп'ютерні програми навчального призначення;

 10. літературознавство;

 11. логопедія;

 12. методики викладання;

 13. методологія педагогіки;

 14. мистецтвознавство;

 15. мовознавство;

 16. музична педагогіка;

 17. народна педагогіка

 18. 23

  новини та проблеми освіти;

 19. освіта за кордоном;

 20. педагогіка вищої школи;

 21. педагогічна психологія;

 22. педагогічна публіцистика;

 23. педагогічне краєзнавство;

 24. порівняльна педагогіка;

 25. прикладна лінгвістика;

 26. професійна освіта;

 27. система освіти України;

 28. соціальна педагогіка;

 29. соціальні (суспільні) науки;

 30. спеціальна (корекційна) педагогіка;

 31. сучасна педагогічна освіта;

 32. сучасна філологія;

 33. сучасні освітні технології;

 34. філософія освіти.

Детальна інформація на сайті: www.parus.nikolaev.ua

Всі питання надсилайте на e-mail:parus.nikolaev@gmail.com

**********

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» який затверджено ВАК України з педагогіки і психології (Постанова №1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.).

Статті приймаються постійно, збірник публікується щоквартально.

Статті повинні відповідати вимогам ВАК. Обсяг наукової статті – 8-12 повних сторінок.

Друкування наукових статей у фаховому збірник) здійснюється за рахунок авторів. Оплата поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 25 гривень. Пересилання збірника – 15 гривень. Статті, поштові перекази, копії квитанцій про сплату вартості публікації, 2 конверта з маркою по Україні надсилати звичайним листом на адресу:

Везетіу Катерині Вікторівні, до запитання, м. Ялта, Крим, Україна, 98600

E-mail: viza_1986@

Телефон: 099 95 97 592

24

**********

КОНКУРСИ

Оголошується конкурс Ф49 наукових проектів на одержання

грантів Президента України для підтримки наукових

досліджень молодих учених

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) і Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України відповідно до Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002.

“Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених” та Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002, оголошують проведення конкурсу Ф49 наукових проектів молодих учених на здобуття вказаних грантів.

Програму заповнення запиту можна завантажити на сайті Фонду або скопіювати в ДФФД (к.403-б, т/ф 246-39-27).

Запити подаються до 1 березня 2012 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

Інформація знаходиться на сайті:

http://www.dffd.gov.ua/

**********

Дніпродзержинський державний технічний університет

У січні-березні проводить

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі

25

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”

Планується робота таких секцій:

 1. загальні питання та елементи електротехнічних комплексів та систем;

 2. автоматизовані енергозберігаючі електромеханічні системи;

 3. математичне моделювання електротехнічних комплексів та систем;

 4. електромеханічні системи з електроприводом змінного струму;

 5. електромеханічні системи з електроприводом постійного струму;

 6. лабораторне обладнання для дослідження електротехнічних систем;

 7. електричні мережі та обладнання електричних станцій та підстанцій;

 8. споживачі електричної енергії великої потужності;

 9. джерела електричної енергії;

 10. регулювання якості електричної енергії;

 11. електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів.

Роботи приймаються до 1 березня 2012 року.

Адреса: кафедра електромеханіки, Дніпродзержинський державний технічний університет, вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918.

Телефон: +38 067 49 85 064

E-mail: voliansky@ua.fm

**********

ПРОГРАМА ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Щорічні конкурси для науковців, викладачів та випускників ВНЗ:

 • Ґранти для мододих науковців на проведення досліджень в університетах США.

26

Fulbright Faculty Development Program: Проведення дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 40 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту). Документи приймають до 31 березня 2012 року.

ibarysh@fulbright.com.ua

 • Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США.

Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. Документи приймають до 16 травня 2012 року.

student@.ua

 • Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США.

International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program: Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

Документи приймають до 16 травня 2012 року.

student@.ua

 • Ґранти для проведення наукових досліджень в університетах США.

Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до девۥяти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; дослідники без наукового ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом роботи не менше 5 років.

Документи приймають до 15 жовтня 2012 року.

sсholar@.ua

Українські вищі навчальні заклади можуть запросити американських науковців на термін від двох до шести тижнів або від одного семестру до двох.

.ua

За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Оку проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  Заявку, тези доповіді, відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску необхідно надіслати електронною поштою до 5 березня 2010 р.
 2. Оку проводить II всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  Оргкомітет І Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності» Прилуцька А.Є., кафедра документознавства та інформаційної діяльності, Національний аерокосмічний університет ім.
 3. Короткі відомості про ХІ всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  30-31 жовтня 2008 р. у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” відбулася XІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”.
 4. Всеукраїнську наукову конференцію

  Документ
  з обов'язковою вказівкою “Раді молодих вчених на конференцію”, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Рада молодих вчених, бульвар Шевченка, 81, м.
 5. Учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек України для юнацтва та молоді

  Документ
  Бібліотеки для юнацтва: від інформації до знань : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–14 жовт. 2010 р., м. Кіровоград / [уклад. В. Зеленіна ; ред.

Другие похожие документы..