Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Смешанное чувство робости, любопытства и благоговения испытываем всегда, когда рассматриваем тему трудных детей. Нервных, отставших от…самих себя, т...полностью>>
'Темы рефератов'
Опишите древние цивилизации Ближнего Востока – Месопотамию, Египет и Ханаан с точки зрения культурно-исторического пространства формирования еврейско...полностью>>
'Документ'
Многолетняя опытно-экспериментальная работа доказала, что наиболее адекватными условиями для проведения целенаправленной работы по интеграции детей с...полностью>>
'Рабочая программа'
моделирование физических процессов, приобретение и совершенствование практических навыков программирования на алгоритмических языках Турбо-Паскаль, Си...полностью>>

Іменний покажчик персоналій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ПЕРСОНАЛІЙ

А

Абакумов, міністр Держбезпеки СРСР

(1946) 64 (21, 22)

Абакумов Михайло, черніг. міща-

нин (1666) 272 (173)

Абалешеві, давній рід 126 (44)

Абаліхін, історик 171 (69, 70, 71)

Аббарис Гіперборієць, праукр. волхв

638 (139)

Абдил-Летіф (Багай), казанський хан

(поч. ХVІ ст.) 219 (126)

Абеляр Пьер ((1079-1142), француз.

філософ 612 (150)

Абіхт Рудольф (1850-1921), німец.

славіст 442 (28)

Аблесимов Олександр Онисимович

(1742-1783), літератор 362 (162)

Абраменко, штабс-капітан (1812)

171 (65)

Абрамов Іван Спиридонович (1874-

1960), краєзнавець 6 (45), 427 (43),

720, 745 (100), 781

Абрамов Н.А., філософ 626 (83)

Абрамович Дмитро Іванович (1873-

1955), літературознавець 631 (154)

Абрамович Іван, черніг.полковник

(1654, 1661) 91 (32)

Абрамович Миколай, троцький

воєвода (ХVІІ ст.) 255 (103) Абрамовський Стефан Васильович,

музикант (1752) 663 (107) Абрахамовичова Ельжбета, полячка

(1651) 269 (37)

Абросимова Світлана В., науковець

музею 295 (108)

Аввакум, протопоп 331 (66)

Авгитидис К. 120 (71)

Август, польський король (1699) 243

(115, 122)

Август ІІ (1370-1433), польський

король 258 (92), 282 (167, 169)

Август ІІІ (1696-1763), польський

король (1736-1763) 238 (118), 282

(169)

Августин Блаженний Аврелій (354-

430), рим. філософ, теолог 441 (50), 612 (148, 151), 616 (125), 637 (151)

Авдієнко М., член УЦР (1917) 25 (10)

Авдієнко Яків Романович, предcтав-

ник партизан. штабу (1942) 64 (17,

18)

Аверинцев С., історик 217 (99, 102)

Авер’янова, зав. готелем (1937) 679

(159)

Авіценна (980-1037), таджик.філософ,

вчений 616 (130), 617 (154)

Авксентієв (ХVІІІ ст.) 103 (63)

Авксентій, ієромонах (1734) 266 (110)

Авксентьєв Ілля, партизан 163 (25) Авраамиха, любечанка (1726) 262 (42)

Авраменко Антон Миколайович,

житель с. Петруши (1924) 85 (139)

Авраменко Ілля Корнилович (1907-

1973), рос. поет 449 (109)

Авраменко Кіндрат, козак (1724) 278

(106, 108)

Авраменко Ніна, працівник ЧАЕС

(1986) 302 (40)

Авраменко Опанас, козак (1724) 278

(106, 108) Авраменко Павло Миколайович,

житель с.Петруші (1924) 85 (139)

Авраменко Трохим, козак (1752) 96

(11)

Аврамович Є.І., жителька Чернігова

(1991) 151 (111)

Аврамович-Попович Іван, черніг. полковник (1654-1657) 265 (5, 7,

12), 268 (15, 21)

Аврахов Г.Г., декан Ніжин. ін-ту 270

(5)

Аврелій Марк (121-180), рим.

імператор 612 (148), 623 (145)

Авсеєнко, вчителька (1902) 357 (68)

Авсеєнко В. 61 (44)

Авсенєв П.С., професор (ХІХ ст.)

393 (142)

Автономов С.В. 582 (176)

Авфанасов Леонтій, черніг. райця

 1. 217 (157, 158, 159)

Агаєва Т.І., філолог 509 (82)

Агапіт Печерський (пом. бл. 1095),

давньорус. лікар (ХІ ст.) 438 (61),

641 (142)

Агапов, нач. каральної групи (1921)

76 (21)

Агафія, н.-сіверська княгиня (ХІІІ ст.)

69 (45, 46)

Агафія Всеволодовна, княгиня воло-

димирська (ХІІІ ст.) 86 (94)

Агафія Святославна (пом.1247),

княгиня 69 (47)

Агеєв Іван, ктітор с.Орловки (1726)

262 (51)

Агейчик, селянка (ХІХ ст.) 366 (75)

Агієнко О., літератор (1917) 395 (105,

106)

Агін Олександр Олексійович (1817-

1875), художник 98 (33, 34), 329

(37)

Аграновський С.Л., гласний Н.-Сів.

думи (1917) 248 (135)

Адаліс, письменник 419 (50)

Адам, черніг. підчашечний (ХVІІ ст.)

225 (61)

Адам, бібліотекар батурин. (ХVІІІ ст.)

32 (32)

Адам, іконописець жмеринський (поч.

1970-х) 188 (90)

Адаменко Костянтин Михайлович

(1907–1978), авдіївський майстер

188 (89)

Адаменко Марфа Костянтинівна

188 (89)

Адаменко Микола Петрович (нар.

1931), поет 449 (97, 98), 686 (86),

706 (129), 749 (145)

Адаменко Павло, козак 278 (110)

Адаменко Пантелеймон Костянти-

нович (1936–1995), авдіївський

майстер 188 (89)

Адаменко Петро, житель Н.-Сіверсь-

ка (1731) 159 (38)

Адаменко Тарас, житель Н.-Сіверсь-

ка (1731) 159 (38) Адаменко Федір, іконописець (ХІХ

ст.) 195 (53)

Адамов Михайло, черніг. міщанин

 1. 272 (170)

Адамович Симеон, ніжин. протопоп

 1. 127 (61), 230 (109), 235

(51), 265 (10), 294 (10, 15–16)

Адасовська Лідія Костянтинівна, сестра актриси (1913) 395 (107)

Адасовська Марія Костянтинівна.-

Див.: Заньковецька М.К.

Адасовська Марія Федорівна.- Див.:

Гаврильцова М.Ф.

Адашов Василь-Олексій, Білоусів.

священик (1896) 188 (94)

Адодуров Василь, письменник (ХVІІІ

ст.) 362 (163), 454 (159)

Адлерберг В.Ф., міністр імпер. двору

(1861) 22 (64).

Адлерфельт, хроніст 220 (75)

Адріанова-Перетц Варвара Павлівна

(1888–1972), літературознавець

449 (109)

Адріян, патріарх москов. (1697) 227

(138), 243 (114)

Адруг Анатолій Кіндратович (нар.

1947), мистецтвознавець 185 (97),

199 (134), 200 (56), 525 (73), 533 (85,

90), 620 (75)

Аєпа, половец. хан (ХІІ ст.) 40 (20)

Азаров, черніг. голова (1942) 688 (98)

Азаров А., нач. карального загону

(1920) 76 (21), 77 (61)

Азвоник Федір, козак (1724) 278 (106)

Азем, турец. візір (1678) 243 (113)

Айвазовський Іван Костянтинович

(1817–1900), художник 98 (26),

329 (45), 366 (76), 517 (61)

Айгерд Криштоф, литов. капітан

269 (15)

Айзенштадт Н., скрипаль (1913) 377

(81)

Айналов Дмитро Власьєвич (1862–

1939), мистецтвознавець 112 (106, 111), 189 (63), 200 (55)

Айриш Леон, правознавець 660 (163)

Айтемиров В., піддячий (кін. ХVІІ ст.)

129 (18, 24, 25, 30, 31)

Айтматов Чингіз (нар. 1928), киргіз.

письменник 302 (46)

Айхенвальд Ю.І. 626 (81, 84) Аквинський Фома, філософ 616 (121,

124, 127, 130), 617 (158), 637

(151)

Аквінський Томас, філософ 623

(145, 147)

Акимов Олександр, працівник

ЧАЕС (1986) 322 (42, 43)

Акімов Василь, черніг. міщанин

 1. 272 (175)

Акімов Григорій, черніг. міщанин

 1. 272 (175)

Акімов Іван, черніг. міщанин

 1. 272 (175)

Акімов Кирило Родіонович,черніг.

міщанин (1666) 272 (175)

Акімов Родіон, черніг. міщанин

 1. 272 (175)

Акінфов Микита Іванович, ніжин.

воєвода (1692) 328 (70)

Аксак Ян, підвоєвода київ. (1602–

1603) 119 (30)

Аксаков Іван Сергійович (1823–

1886), рос. письменник 401 (70),

482 (8), 517 (62)

Аксакови, рід 447 (79, 81)

Аксамитов Дмитро В., зодчий ХVІІІ

ст. 127 (62, 68), 499 (62, 64), 533

(90)

Аксельрод П., керівник гуртка (1872-

1873) 329 (37)

Аксенова Г.В., москов. науковець

 1. 683 (168)

Аксенович, штабс-капітан (1812)

171 (64)

Аксьонов Василь Павлович (нар.

1932), письменник 321 (145)

Аксьонов І.О., поет-футурист 739

(141)

Акузін Володимир Павлович, праці-

вник ЧАЕС (1987) 308 (20, 21)

Аксютин Ю. 369 (112)

Аксютов І., військ. канцелярист

 1. 118 (106)

Алашенко В.Ф., черніг. діяч (1918)

23 (7)

Алдатова Лейла, осетин. аристократ-

ка (1910) 488 (72)

Алейніков В.А., спортсмен (1936)

651 (153) Александров, міністр культури (1950-

ті) 303 (99)

Александров Анатолій Петрович

(1903-1994), президент АН СРСР

311 (36)

Александров В.С., діяч укр. театру

 1. 521 (115)

Александров Володимир (ХІХ ст.)

210 (61)

Александрович Володимир, мистец-

твознавець (1999) 693 (185)

Александрович Іван, підкоморий

 1. 254 (84)

Александровський, чиновник (1914)

288 (107) Алексєєв В., історик 128 (123), 129

(28), 456 (143, 145)

Алексєєв Г.П., генерал, меценат (ХІХ

ст.) 291 (117, 118, 120)

Алексєєв Г.П., ніжин. науковець 502

(122) Алексєєв Гаврило, черніг. міщанин

 1. 272 (169)

Алексєєв Е.В. 511 (51)

Алексєєв Іван, черніг. міщанин

 1. 272 (174)

Алексєєв Кирило, черніг. міщанин

 1. 272 (175)

Алексєєв Михайло Павлович (1896-

1981), філолог 531 (164, 165)

Алексєєв Никифор, штабс-капітан

(ХVІІІ ст.) 126 (43)

Алексєєв Павло , черніг. міщанин

 1. 272 (173)

Алексєєва Т.І., археолог 6 (41, 47)

Аленін Юрій, черніг. міщанин

 1. 272 (173)

Алепський Павло, мандрівник (ХVІІ

ст.) 72 (51), 105 (25, 30), 186 (139),

505 (64)

Алехнович, прапорщик (1812) 171

(64)

Алєксій ІІ Рєдігер (нар. 1929),

патріарх москов. (1996) 208 (101,

102)

Алимов Ксенофонт, путивл. воєвода

(1698) 105 (32)

Алілуєва Надія Сергіївна 688 (100)

Алімбек, козацький ватажок (1581)

108 (25)

Алімпій (Аліпій), давньорус. іконо-

писець 197 (64, 65), 438 (61)

Алімпій (Аліпій), інок (1918–1919)

194 (13-14)

Алісов М., ніжин. підприємець (ХІХ

ст.) 658 (82)

Аліш, кримський мурза (1663) 132 (17)

Алкуїн, француз. вчений VІІІ ст. 612

(150)

Алмазов, царськ.посол (1676) 240 (10)

Алпатова В.В. 525 (74)

Алфьоров Микола, зодчий ХVІІІ ст.

723 (131)

Алчевська Христина Д. (1841-1920),

педагог 236 (28), 295 (112), 296

(156), 386 (57), 395 (107), 427 (43),

521 (116-117, 120)

Альберт Майкл, зарубіж.вчений 576

(146, 148)

Альберт Ян, ротмістр 91 (37)

Альвар Емануїл, латиніст (ХVІІІ ст.)

534 (111)

Альтман М.С. 439 (119)

Амартол Георгій, давній філософ 637

(150)

да Амеліа П’єрматтео, італ. худож-

ник (ХVІІ ст.) 199 (131) Амосов, поміщик 101 (32-34) Амосов Микола Михайлович (нар.

1913), академік 460 (43) Амфітеатров Я.К., викладач гоміле-

тики (до 1848) 393 (142)

Анаксагор, давній філософ 623 (145),

636 (149)

Ананчиков, командир загону (1920)

77 (69, 70)

Анастасевич Василь Григорович

(1775-1845), бібліограф 427 (34)

Анастасія, княгиня (ХІ ст.) 335 (25)

Анастасія, княгиня (ХІІ ст.) 86 (94)

Анастасія Романівна (пом. 1560),

цариця 280 (48)

Анастасія Ярославна, княгиня (ХІ

ст.) 197 (68)

Анастасьєв Олександр Костянтино-

вич (1833–1900), черніг. губер-

натор 756 (157)

Анахарсис Скіфський (638–559 рр.

до н.е.), давній мудрець 638 (138–

139)

Ангел, отаман (1918-1919) 10 (13, 17),

63 (108), 76 (10), 78 (161), 140 (13)

Ангол Данило, учень кобзаря 520 (55)

Андерсен Ханс Кристіан (1805-1875),

письменник 296 (157), 521 (119)

Анджирис Крис, зарубіж.вчений 576

(145)

Андибер Фесько Ганжа, козак 519

(30), 522 (72)

Андієвська Емма, поетеса 441 (54),

707 (190)

Андреєв, член ЦК ВКП(б) 177 (105)

Андреєв Василей Герасимович, чер-

нігівець (1666) 272 (169)

Андреєв Василь, козак (1589) 105

(27)

Андреєв Віктор Володимирович,

працівник ЧАЕС (1986) 309 (53)

Андреєв Герасим, черніг. міщанин

 1. 272 (169)

Андреєв Герасим Кіндратович, чер-

нігівець (1666) 272 (179) Андреєв Євдоким, черніг. міщанин

 1. 272 (171)

Андреєв Єрофей, черніг. міщанин

 1. 272 (178)

Андреєв Іван Кіндратович, чернігі-

вець (1666) 272 (179)

Андреєв Кир’ян, черніг. міщанин

 1. 272 (171)

Андреєв Кіндрат, черніг. міщанин

 1. 272 (179)

Андреєв Леонід Миколайович (нар.

1871), рос.письменник 329 (32), 338

(100, 102), 416 (156)

Андреєв Микола Андрійович (1873-

1932), скульптор (1914) 329 (56)

Андреєв М., історик 331 (69, 70)

Андреєв Мануйло Кіндратович,

чернігівець (1666) 272 (179)

Андреєв Омелян Кир’янович, черні-

гівець (1666) 272 (171)

Андреєв Онисим Єрофейович, чер-

нігівець (1666) 272 (178)

Андреєв Петро, черніг. міщанин

 1. 272 (180)

Андреєв Сидір Єрофейович, чернігі-

вець (1666) 272 (178)

Андреєв Степан, черніг. міщанин

 1. 272 (169)

Андреєвич Іван, отаман 156 (43)

Андреєвський К., черніг. губерна-

тор (1896) 366 (77)

Андреїха, вдова (1726) 262 (45)

Андріан (пом. 1700), святіший патрі-

арх 242 (107), 280 (48), 388 (90, 91)

Андрієвич (Котляр) Іван, людвисар

(кін. ХVІІ ст.) 200 (54)

Андрієвич Тихон, козак (1724) 278

(119)

Андрієвич Федір, сотник Варвинсь-

кий (1649) 123 (4)

Андрієвський (ХІХ ст.) 210 (60)

Андрієвський А.П., заготівельник

хлібу (1933) 151 (111)

Андрієвський В., полтавчанин (1917)

25 (6, 16)

Андрієвський Василь Трохимович,

громад. діяч 373 (36, 37), 756 (156)

Андрієвський Є.К., черніг. губер-

натор (1904) 156 (41), 173 (5), 195

(54), 714 (146)

Андрієвський І.Е. 347 (85)

Андрієвський П., студент-активіст

 1. 165 (9)

Андрієвський Степан, співак (1758)

505 (67)

Андрієвський Степан Семенович

(1760-1818), хірург 415 (163)

Андрієвський Федір, писар 126 (43)

Андрієнко, керівник загону (1923) 76

(19)

Андрієнко Стефан, козак (1716) 252

(51)

Андрієнко Яків, козак (1724) 278

(107, 108)

Андріїв Ярема, батурин. сотник

 1. 127 (67)

Андріїха Ганка, козацька вдова

 1. 278 (115, 116)

Андрій І, угорський король (1046–

 1. 197 (68)

Андрій ІІ, угорський король (поч.

ХІІІ ст.) 69 (46), 137 (5)

Андрій Боголюбський (бл. 1111-

1174), князь 40 (21), 148 (28), 280

(47), 460 (45)

Андрій Володимирович (1102–

1142), переяслав. князь 119

(30), 430 (29. 30)

Андрій Володимирович (або Івано-

вич), князь вручський (ХІІІ ст.) 69

(47, 48)

Андрій Всеволодович [Шутиха],

князь (ХІІ–ХІV ст.) 18 (4)

Андрій Всеволодович, черніг. князь

 1. 18 (6)

Андрій Мстиславич (пом. 1246),

князь 69 (47)

Андрійко Є 210 (61)

Андрійович Іван, Н-Сів. майстер 200

(54)

Андрійович Лука, шляхтич (1642)

90 (30)

Андрійович Овдій, шляхтич (1642)

90 (30)

Андрійович Отроцько, шляхтич

 1. 90 (30)

Андрійович Сидір, шляхтич (1642)

90 (30)

Андрійович Тимофій, шляхтич

 1. 90 (30)

Андрійович Ярема, полковник

(1690-ті) 129 (17)

Андрійченко В.П., археолог 194 (26)

Андріяка Яків Васильович, батури-

нець (1927) 32 (38-39), 187 (101,

102, 103), 284 (108-109)

Андріяшев О.Ф. (1826-1907), вчи-

тель 427 (43)

Андронніков Іраклій Луарсабович

(1908-18\980), літературознавець 33

(28), 380 (77), 381 (78, 79)

Андропов Юрій Володимирович

(1914-1986), держ. діяч 591 (174)

Андросенко, ветеран війни 54 (16)

Андрусенко Корній 31 (48-49)

Андрусенко Роман, сотник Киселів-

ський (1715) 91 (42), 259 (67)

Андрусенко Семен, козак (1812) 171

(65)

Андрусяк М. 207 (49), 239 (95), 533

(88, 90, 91)

Андруша Анастасія Трохимівна,

підпільниця (1942) 305 (141)

Андрушко В., філософ 532 (12), 534

(122), 636 (144, 151)

Андрущенки, козацький рід 97 (66)

Андрущенко В.П. 476 (113)

Андрущенко Данило, козак (1724)

278 (118, 119)

Андрущенко Іван Олексійович, чер-

ніг. землеволець (ХІХ ст.) 370

(80), 416 (154, 156)

Андрущенко Методій, священик

 1. 209 (70)

Аненський М.Ф. 48 (49, 62)

Аникейчик Василь, житель Березни

498 (78)

Анисимов Пилип, черніг. міщанин

 1. 272 (177)

Анисимов Р., глухів. міщанин

134 (162)

Аничков Н., дир. департаменту

 1. 53 (87, 89)

Анишен В.М. 582 (176)

Анікіна Анастасія Ісаківна (нар.

1939), жителька с.Роїще 495 (118,

119, 128)

Анікст А. 459 (71)

Анісов В. 482 (11)

Анішін, працівник Черніг. ін-ту

 1. 437 (60)

Анна, дочка візант. імператора (989 р.)

197 (63), 335 (24)

Анна, галицька княгиня (1206) 137 (5)

Анна, половчанка, дружина Всеволода

Ярославича 350 (56)

Анна, велика княгиня 280 (48)

Анна Іоанівна (1693-1740), рос.

цариця (1738) 100 (50), 223 (96, 98),

254 (73), 259 (66, 67, 71), 282 (169),

367 (42), 505 (66), 535 (34)

Анна Ярославна (нар. бл. 1125), княж-

на 197 (67,68), 439 (109)

Анненков, поет ХІХ ст. 408 (84)

Анненков Іван Григорович, путивл.

воєвода (кін. ХVІІ ст.) 257 (149)

Анненков Микола, працівник ЧАЕС

 1. 323 (40)

Анненський Іннокентій Федорович

(1856-1909), рос. поет 451 (73), 712

(79)

Аннинський Л. 411 (95) Анпілогов Г.М., рад. археограф 147

(21, 22, 25, 26) Антипенок Федір, Н-Сів. ремісник

(1804–1805) 157 (66) Антипина Є.О. 1 (20) Антипов Кіндрат, черніг. міщанин

 1. 272 (174)

Антипович (1930) 336 (51)

Антисфен (бл. 435-375 до н.е.), дав-

ньогрец. філософ 623 (145)

Антіох Гліб Григорович, москвич

379 (90)

Антіох Михей Олексійович, Н-Сів.

сотник 329 (31), 338 (99)

Антіох Ольга Миколаївна 379 (90)

Антіох-Вербицький Григорій Мико-

лайович.- Див.: Вербицький Г.М.

Антоненко, член комісії (1918, 1922)

184 (49, 50), 408 (88)

Антоненко Грицько, селянин (1716)

252 (51)

Антоненко Микита, сотник Варвин-

ський (1649) 123 (4)

Антоненко Олекса, козак (1724) 278

(118, 119)

Антоненко Петро Якович (нар.

1948), письменник 449 (105, 106),

686 (86), 752 (96)

Антоненко-Давидович Б., письмен-

ник 451 (71), 464 (129), 713 (141),

735 (182)

Антоній, черніг. єпископ (1156-

1168) 260 (127, 128)

Антоній, черніг. архієпископ (ХVІІ

ст.) 255 (104)

Антоній, черніг. єпископ (1900)

5 (35), 184 (45, 46)

Антоній Глібович, князь 70 (9)

Антоній Печерський (982-1073),

засновник Лаври 69 (43), 90 (36),

192 (24-29, 32), 193 (14–16, 19,

20), 194 (19), 201 (88), 212 (142),

260 (127), 262 (39), 350 (57), 388

(94), 491 (97, 98), 525 (72)

Антонов, уповноважений (1932) 175

(92)

Антонов Андрій, черніг. міщанин

 1. 272 (171)

Антонов В., черніг. лижник (1975)

651 (154)

Антонов Онікий Андрійович, черні-

гівець (1666) 272 (171)

Антонов С. 464 (130)

Антонов-Овсієнко Володимир Оле-

ксандрович (1883-1939), держ.

діяч 79 (137), 145 (113, 116, 117,

Антонович (1714) 242 (108)

Антонович Василь, сотник Березенсь-

кий 91 (40)

Антонович Володимир Боніфатійо-

вич (1834-1908), історик 5 (36, 39),

48 (57), 92 (42), 112 (108, 112), 119

(30, 32), 133 (13), 187 (104), 22 (78),

225 (58, 59), 226 (69), 230 (106, 109),

231 (136), 235 (52, 54), 236 (21), 239

(98), 240 (8, 11), 256 (99), 261 (152,

155), 265 (4), 269 (15), 291 (117,120),

300 (59), 324 (107), 338 (101), 349

(101), 378 (97), 384 (12,14), 386 (54),

416 (152, 153, 154, 155), 422 (72, 74),

428 (73), 687 (100), 690 (101), 724

(137), 781 (168)

Антонович Дмитро, студент (1893)

373 (37)

Антонович Дмитро, засновник рев.

укр. партії (1900) 88 (70), 165 (9),

173 (3, 4)

Антонович Дмитро, редактор (1993)

215 (154), 329 (47, 60), 633 (96)

Антонович Іван, війт прудковський

 1. 269 (32)

Антонович М., рад. історик 16 (12,

14), 107 (24), 261 (144)

Антонович М.А., філософ ХІХ ст.

626 (78, 83)

Антонович-Войшин Микола Олек-

сандрович, гімназист (1836) 482

(14)

Антонович-Войшин Олександр, ко-

лезький протоколіст 482 (14)

Антонович-Войшин Платон Олек-

сандрович (1812-1883), генерал-

майор 482 (13–15)

Антоновичі, рід 90 (31, 33, 34)

Антоновський Михайло (кін. ХVІІІ

ст.) 75 (125)

Антонський-Прокопович Антон,

письменник 449 (88)

Антонченко, працівник ЧАЕС (1986)

319 (108)

Антошкін М., генерал-майор 82 (98)

Антропов Сашко, комсом. секретар

(1986) 320 (33)

Анциферов О. 766 (145)

Апанас, Н.-Сів. писар (1753) 157 (66)

Апанасенко Платон Петрович, дир.

школи 54 (16)

Апанович О.М., історик 3 (106), 13

(86, 94), 127 (68), 216 (156), 223

(99), 232 (111, 116), 238 (120), 243

(106, 107), 273 (99), 706 (129)

Апель К.-О., філософ 646 (122), 648

(87, 89)

Аполінарія, ігуменя 328 (71)

Апостол Данило Павлович, укр.

гетьман (172-1734) 13 (86, 88, 90,

92, 94), 32 (26, 27), 74 (85, 88, 89),

84 (15, 16, 19), 88, 93 (58), 101 (32),

128 (116, 123), 129 (4), 161, 190 (60),

199 (131), 215 (157), 223 (96, 97, 98,

99), 235 (47, 51), 238 (116, 117), 243

(117, 119, 120), 245 (42), 249 (83,

84), 253, 254 (65), 255 (103, 109),

256 (100), 259 (71), 265 (5), 266 (100,

112-113), 282 (166,168), 291 (117,

120), 327 (37, 38, 40), 329 (27), 361

(96), 367 (42), 505 (65), 690 (102),

737 (182)

Апостол Данило Петрович, генер.

хорунжий. (1762-1767) 93 (58), 237

(23, 24)

Апостол Максим, сотник Крилівсь-

кий (1672) 93 (59)

Апостол Павло Данилович, полков-

ник Миргородський (1727-1736)

74 (84, 88-89), 93 (58)

Апостол Павло Єфремович, наказ.

гетьман (1671-1675) 93 (58)

Апостол Петро Данилович (пом.

1758), полковник Лубенський 13

(90, 94), 74 (88-89), 93 (58), 291 (117,

118, 120)

Апостол-Жураківська [Журахівсь-

ка] Ганна, дочка гетьмана (1723)

265 (5, 11, 33-34)

Апостол-Щуровський Павло, пол-

ковник (1685-1692) 93 (58)

Апостоли, рід 93 (58), 337 (62 - 63)

Апраксін, генерал-прокурор (1750)

139 (6)

Апраксін Петро Федорович, граф

351 (51)

Апраксіна (Розумовська) Єлизавета

Кирилівна (нар.1749), графиня

351 (51)

Апраксіна Софія Йосипівна 351(49)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліографічний покажчик (2)

  Документ
  У щорічнику “Література про Чернігівську область за 2006 рік” вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань.
 2. Бібліографічний покажчик (3)

  Документ
  У щорічнику “Література про Чернігівську область за 2007 рік” вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань.
 3. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (2)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794):Наук.-допоміж. біобібліографічний покажчик / Уклад. О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, Л. Губар, А. Глієва, Л. Забарило, Т.
 4. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..