Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В настоящий период все больше внимания уделяется главной ценности любой организации – ее персоналу. Рыночная ориентация большинства предприятий в кор...полностью>>
'Документ'
3 «Ульяновец» на шасси КамАЗ-53 05 (4х ) 0 3  50 Кран автомобильный КС-45717-К1 «Ивановец» на шасси КамАЗ- 5115 5 4 750 Кран автомобильный КС- 55741-1...полностью>>
'Урок'
В 2010 году День православной книги впервые отмечался в Москве и России. Инициатива его проведения принадлежит Русской Православной Церкви, которая п...полностью>>
'Документ'
Существующее разнообразие форм и проявлений институтов управления в муниципальных образованиях, их эффективность невозможно оценить. Но, публикации, ...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка»

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Н А К А З

08.06.2011р. м. Львів № 40-2-10

Про проведення першого етапу

конкурсного відбору проектів

наукових досліджень і розробок,

що виконуватимуться за рахунок

видатків загального фонду державного

бюджету, починаючи з 2012 року

Оголошую наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2011 р. № 536 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

07.06.2011 № 536

Про проведення конкурсного відбору проектів

наукових досліджень і розробок

Відповідно до вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 за

№ 1196/13070, та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності прикладних досліджень і розробок

Н А К А З У Ю:

1. Провести щорічний конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок за участю підпорядкованих Міністерству вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, виконання яких розпочнеться у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040.

2. Затвердити як такі, що додаються:

2.1. Форму проекту фундаментального дослідження;

2.2. Форму проекту прикладного дослідження і розробки;

2.3. Графік подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства;

2.4. Форму переліку проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2012 року.

3. Ректорам вищих навчальних закладів та директорам наукових установ:

3.1. Здійснювати формування тематики наукових досліджень і розробок відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535.

3.2. До 27 червня 2011 року провести перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (далі – Конкурс).

3.3. При проведенні першого етапу Конкурсу оптимізувати тематику наукових досліджень і розробок з метою отримання вагомих наукових результатів та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

3.4. Для подальшого проходження другого етапу Конкурсу до 11 липня 2011 року відповідно до графіка подання проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ подати до департаменту наукової діяльності та ліцензування:

3.4.1. Проекти, які за результатами внутрішньої експертизи отримали найвищі оцінки та визнані роботами високого наукового рівня;

3.4.2. Документи, що засвідчують результати першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із протоколу вченої (наукової, науково-технічної) ради);

3.4.3. Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2012 року.

4. Секціям за фаховими напрямами Наукової ради МОНмолодьспорту до 30 вересня 2011 року розглянути проекти наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ.

5. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Гончаренко М.Ф.):

5.1. Здійснити організацію проведення Конкурсу.

5.2. До 14 жовтня 2011 року забезпечити проведення засідання Наукової ради МОНмолодьспорту, на якому розглянути та затвердити результати експертизи проектів наукових досліджень і розробок, здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами.

5.3. До 31 жовтня 2011 року поінформувати вищі навчальні заклади та наукові установи про результати Конкурсу.

6. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства ().

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр Д. В. Табачник

На виконання наказу МОН України від 07.06.2011 р. № 536 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок», вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору наукових проектів, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом МОН від 01.06.2006 р. № 423, та Тимчасового положення про конкурс наукових робіт Національного університету « Львівська політехніка», які фінансуються Міністерством освіти і науки України із коштів державного бюджету за кодами 2201020, 2201040 та з метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень та практичної цінності прикладних досліджень і розробок, що будуть виконуватись за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2012 року

Н А К А З У Ю :

 1. Проректору з наукової роботи З. Піху:

1.1. До 20 червня 2011р. організувати проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень (форма запиту – додаток1) та прикладних досліджень і розробок (форма запиту – додаток 1), виконання яких розпочнеться у 2012 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації 2201020, 2201040.

1.2. Відповідно до графіка подати до Департаменту науково-технологічного розвитку МОН України проекти, які визнані роботами високого рівня з документами, що засвідчують результати першого етапу конкурсу.

2. Науково-технічній раді:

2.1 Провести заслуховування поданих на конкурс проектів. До участі в першому етапі конкурсу приймати ті проекти, які пройшли попередній відбір і рекомендовані рішеннями вчених рад навчально-наукових інститутів до участі в конкурсі.

2.2. При проведенні першого етапу конкурсу підвищити вимоги щодо відбору тематики наукових досліджень і розробок, враховуючи актуальність, науково обгрунтовану перспективність, наукову новизну та цінність очікуваних результатів, а також наявність наукової школи, кваліфікацію авторів та виконавців проекту, обгрунтованість обсягів фінансування, результативність виконання науково-дослідних робіт за попередні роки, наявність інших джерел фінансування.

2.3. До 22.06.2011 р. затвердити перелік проектів, які пройшли перший етап конкурсу.

3.Керівникам проектів, які пройшли перший етап конкурсу, подати документи (електронний та 2 прим. паперового варіанту запиту) до 25.06. 2011 р. у відділ організації наукових досліджень та маркетингу (кімната 302а головного корпусу).

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи

проф. З. Піха.

Ректор

Ю. Бобало

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

07.06.2011 № 536

Форма

Секція

Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи _______________________________________________________________________

Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:

Назва наукового проекту:

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Керівник проекту (П.І.Б.)

Науковий ступінь учене звання _______

Місце основної роботи

Посада

Робоч.тел., факс: дом. тел. E-mail:

Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи).

Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи від «_____» 2011р., протокол № .

Керiвник проекту

________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи вищого навчального закладу, директор наукової установи)

_______________________________

(підпис)

" "____________200__ р.

(підпис)

" "____________200__ р.

М.П.

Секція

ПРОЕКТ

фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту: (не більше 15 слів)

Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»

Строки виконання (3 роки): з по

Обсяг фiнансування: тис. грн, зокрема на 2012 рiк:

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект;

 • конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, вирішення якої передбачається в проекті.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для отримання нових знань, підтвердження гіпотез, теорій, подальшого використання на практиці.

4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

 • аналіз результатів, отриманих вітчизняними та іноземними вченими із цієї проблеми;

 • напрацювання авторів проекту в даному напрямі.

5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)

6. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (до 40 рядків):

 • отримання нових наукових знань, результатом яких можуть стати закони, концепції, теорії, нові методи тощо;

 • порівняння очікуваних результатів із результатами світового рівня.

7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені у наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва авторського права), ліцензії.

 • 9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності на кожному етапі.

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ________; кандидати наук ________;

 • молоді учені до 35 років ___________, з них кандидатів ______, докторів ________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти , студенти ______.

Р а з о м :

11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.

Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти i науки, молоді та спорту України

07.06. 2011 № 536

Форма

Секція

Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи ______________________________________________________________________

Організація-виконавець

(повна назва)

Адреса:

Назва наукового проекту:

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Керівник проекту (П.І.Б.)

Науковий ступінь учене звання

Місце основної роботи

Посада

Робоч. тел., факс: дом. тел.:

E-mail:

Виконавці проекту (П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада і місце основної роботи)

Запит розглянуто й погоджено рішенням ученої (наукової, науково-технічної) ради вищого навчального закладу або наукової установи від «____»___________2011 р., протокол №_______ .

Керівник проекту

________________________________

Керівник організації

(проректор із наукової роботи вищого навчального закладу, директор наукової установи)

_______________________________

(підпис)

" "____________200__ р.

(підпис)

" "____________200__ р.

М.П.

Секція

ПРОЕКТ

прикладного дослідження або розробки за рахунок видатків державного бюджету

Назва проекту:

(не більше 15 слів)

Код КПКВ 2201040 - «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»

Строки виконання (2 роки): з ________________ по ________________

Обсяг фінансування: _______тис. грн., зокрема на 2012 рік: _____________.

1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)

(короткий зміст проекту)

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКИ)(до 30 рядків):

 • об’єкт дослідження (розробки);

 • предмет дослідження (розробки);

 • проблема, що вирішується

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

 • мета;

 • практичні задачі, на вирішення яких спрямовано проект;

 • значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (до 30 рядків)

 • напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених із зазначеної проблеми;

 • результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту

5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)

6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ (до 40 рядків):

 • отримання нових або покращених існуючих технологій;

 • створення макетних або експериментальних зразків;

 • програмних продуктів;

 • методик і методичних рекомендацій;

 • проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації;

 • матеріалів, сортів рослин, порід тварин тощо;

 • відповідність наукової та науково-технічної продукції світовому рівню

7. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків):

 • при підготовці спеціалістів та магістрів;

 • при підготовці кандидатів та докторів наук;

 • при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях;

 • при підготовці публікацій у виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • при підготовці публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші);

 • при підготовці публікацій в журналах з імпакт-фактором;

 • при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом Міністерства);

 • при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі;

 • при оформленні охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;

 • при продажу ліцензії;

 • при отриманні документів щодо використання результатів у виробничій чи суспільній сферах, проектах нормативних документів, інноваційних проектах, на виставках тощо.

8. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 3 роки):

 • захищені виконавцями проекту кандидатські та докторські дисертації;

 • перелік монографій за тематикою проекту та їх видавці;

 • перелік підручників та навчальних посібників за тематикою проекту;

 • публікації у вітчизняних виданнях (із переліку Вищої атестаційної комісії);

 • публікації, представлені в наукометричних базах та в журналах з імпакт-фактором;

 • технічні рішення (офіційно затверджені);

 • ліцензії, охоронні документи за тематикою досліджень і розробок на об’єкти права інтелектуальної власності.

9. ЕТАПИ РОБОТИ:

 • назва та зміст етапу;

 • очікувані результати та звітна документація, публікації, захисти магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, об’єкти права інтелектуальної власності.

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):

 • доктори наук ; кандидати наук ________;

 • молоді вчені до 35 років ___________, з них кандидатів ______,докторів________;

 • наукові працівники без ступеня _______________;

 • інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

 • аспіранти: ; студенти ______.

Р а з о м :

11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ.

 • назва наукового (науково-навчального підрозділу), на базі якого виконуватиметься дослідження;

 • назва обладнання, термін його сертифікації та метрологічної повірки;

 • наявність електронного доступу до світових інформаційних ресурсів.

Директор департаменту наукової

діяльності та ліцензування М. Ф. Гончаренко

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства:

 1. Математика

 2. Інформатика та кібернетика

 3. Загальна фізика

 4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

 5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

 7. Енергетика та енергозбереження

 8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

 9. Охорона навколишнього середовища

 10. Механіка

 11. Машинобудування

 12. Приладобудування

 13. Аерокосмічна техніка і транспорт

 14. Технології будівництва, дизайн, архітектура

 15. Біологія, біотехнології, харчування

 16. Хімія

 17. Економіка

 18. Право

 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

 20. Філософія, історія та політологія

 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

 22. Дослідження з проблем природничих наук

 23. Ракетно-космічна технікаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки України Національний університет

  Реферат
  Спостереження загально науковий метод, широко використовуваний у природознавстві, а також у повсякденному житті. Його застосування в соціології має обмеження, тому що далеко не всі соціальні явища піддаються безпосередньому візуальному
 2. Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка” фатенок-ткачук алла олександрівна

  Автореферат
  Захист відбудеться “__” 2009 р. о __ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, м.
 3. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» нікшич світлана міланівна

  Автореферат
  Захист дисертації відбудеться “13” червня 2008  р. о 13 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м.
 4. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка»

  Автореферат
  Захист відбудеться “ ” 2008 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул.
 5. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» На правах рукопису тимощук мирослава Романівна

  Документ
  У ринкових умовах господарювання змістилися наголоси з вирішення поточних організаційно-виробничих завдань на формування та досягнення довгострокових цілей розвитку підприємств.
 6. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни (4)

  Документ
  Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація» /Укл.

Другие похожие документы..