Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 30.10.2009 № 96 с 1 января 2010 года управление охраны окружающей среды и природопользования...полностью>>
'Документ'
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.1992 № 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливо...полностью>>
'Презентация'
Точкой отсчета Форсайта Иркутской области можно считать визит Губернатора области А.Г. Тишанина и заместителя главы администрации области В.П. Третья...полностью>>
'Задача'
Однако и сейчас создается впечатление, что наш мир был миром физики задолго до того, как возник мир химии и тем более мир биологии....полностью>>

Закони України 13

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:ЗБІРНИК

Основних нормативно-правових актів у галузі:

ефективного використання

паливно-енергетичних ресурсів.

ЗМІСТ

Основні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері енергозбереження: 13

Закони України 13

Про енергозбереження 13

Розділ I.
Загальні положення  14

Стаття 1. Завдання законодавства про енергозбереження 14

Стаття 2. Законодавство України про енергозбереження 14

Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження 15

Стаття 4. Об'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження 16

Стаття 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження 16

Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження 16

Стаття 7. Освіта і виховання у сфері енергозбереження 17

Стаття 8. Наукові дослідження 17

Стаття 9. Управління у сфері енергозбереження 17

Розділ II. 
Економічний механізм енергозбереження 17

Стаття 10. Мета і завдання економічного механізму 17

Стаття 11. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження 17

Стаття 12. Фінансування заходів щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів 18

Стаття 13. Державний фонд енергозбереження 18

Стаття 14. Напрями використання фондів енергозбереження 18

Стаття 15. Взаємна економічна відповідальність постачальників і споживачів паливно-енергетичних ресурсів 19

Стаття 16. Стимулювання енергозбереження 19

Стаття 17. Економічні санкції за марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів 20

Розділ III. 
Стандартизація та нормування у сфері енергозбереження 21

Стаття 18. Завдання стандартизації у сфері енергозбереження 21

Стаття 19. Енергетичні стандарти 21

Стаття 20. Норми та нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів 21

Розділ IV.
Державна експертиза з енергозбереження та енергетичний аудит 21

Стаття 21. Обов'язковість державної експертизи з енергозбереження 21

Стаття 22. Об'єкти державної експертизи з енергозбереження 22

Стаття 23. Державна експертиза з енергозбереження 22

Стаття 24. Обов'язковість виконання розпоряджень і висновків державної експертизи з енергозбереження 22

Стаття 24.1. Енергетичний аудит 23

Розділ V. 
Контроль у сфері енергозбереження та відповідальність за порушення цього закону 23

Стаття 25. Завдання контролю у сфері енергозбереження 23

Стаття 26. Державний контроль у сфері енергозбереження 23

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про енергозбереження 24

Розділ VI. 
Міжнародні відносини україни у сфері енергозбереження 25

Стаття 28. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері енергозбереження 25

Стаття 29. Обов'язок іноземних юридичних осіб, іноземців та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про енергозбереження 25

Про електроенергетику 26

Розділ I 
Загальні положення 27

Стаття 1. Визначення термінів 27

Стаття 2. Сфера дії Закону 29

Стаття 3. Законодавство про електроенергетику 29

Стаття 4. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці 29

Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці 30

Стаття 6. Право власності в електроенергетиці 30

Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці 31

Розділ II 
Компетенція органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування в електроенергетиці 31

Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці 31

Стаття 9. Державний нагляд в електроенергетиці 31

Стаття 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики 32

Розділ III 
Державне регулювання діяльності в електроенергетиці 33

Стаття 11. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці 33

Стаття 12. Основні завдання та повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України 33

Стаття 13. Ліцензування діяльності в електроенергетиці 34

Розділ IV
Економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці 35

Стаття 14. Управління об'єднаною енергетичною системою України 35

Стаття 15. Оптовий ринок електричної енергії України 36

Стаття 15.1. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії 37

Стаття 16. Антимонопольні обмеження 39

Стаття 17. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію 39

Стаття 17.1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 40

Стаття 18. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів електроенергетики 42

Стаття 19. Охорона об'єктів електроенергетики 42

Стаття 19.1. Установлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд 42

Стаття 20. Охорона навколишнього природного середовища 43

Стаття 21. Особливості умов праці в електроенергетиці 44

Стаття 22. Страйки на підприємствах електроенергетики 44

Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану та особливого періоду 44

Стаття 24. Права, обов'язки та відповідальність енергопостачальників 45

Стаття 25. Права споживачів електричної енергії 46

Стаття 26. Обов'язки та відповідальність споживачів енергії 47

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику 48

Розділ V 
Міжнародне співробітництво 49

Стаття 28. Міжнародне співробітництво 49

Стаття 29. Міжнародні договори 49

Стаття 30. Особливості експорту електроенергії 50

Розділ VI
Прикінцеві положення 51


ЗАКОН УКРАЇНИ 52

Про альтернативні види палива 52

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 52

Стаття 1. Визначення термінів 52

Стаття 2. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива 54

Розділ II. ОЗНАКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА. ЙОГО СПОЖИВАЧІВ, ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 54

Стаття 3. Ознаки альтернативних видів палива 54

Стаття 4. Альтернативні види рідкого палива 55

Стаття 5. Альтернативні види газового палива 55

Стаття 51. Альтернативні види твердого палива 55

Стаття 6. Порядок визначення палива альтернативним 56

Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива 56

Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива 57

Розділ III. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА 57

Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива 57

Стаття 10. Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива 58

Стаття 11. Стандартизація 58

Стаття 12. Норми і нормативи 58

Розділ IV. ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА 58

Стаття 13. Правопорушення у сфері альтернативних видів палива 58

Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про альтернативні види палива 59

Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА (ВИДОБУТКУ) ТА СПОЖИВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА 59

Стаття 15. Міжнародне співробітництво 59

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 59

Про альтернативні джерела енергії 60

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 60

Стаття 1. Визначення термінів 60

Стаття 2. Законодавство України про альтернативні джерела енергії 60

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері альтернативних джерел енергії 60

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 61

Стаття 4. Державне управління у сфері альтернативних джерел енергії 61

Стаття 5. Державне регулювання у сфері альтернативних джерел енергії 61

Стаття 6. Організаційне забезпечення діяльності у сфері альтернативних джерел енергії 62

Стаття 7. Стандартизація у сфері альтернативних джерел енергії 62

Стаття 8. Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії 62

Стаття 9. Стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел 63

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 63

Стаття 10. Особливості використання альтернативних джерел енергії 63

Стаття 11. Порядок експлуатації альтернативних джерел енергії 63

Стаття 12. Протиаварійний захист та екологічна безпека при використанні альтернативних джерел енергії 64

Стаття 13. Державний нагляд у сфері альтернативних джерел енергії 64

Стаття 14. Відповідальність за порушення законодавства про використання альтернативних джерел енергії 64

Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 64

Стаття 15. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері альтернативних джерел енергії 64

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 64

Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу 66

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 66

Стаття 1. Визначення термінів 66

Стаття 2. Сфера дії Закону 67

Стаття 3. Законодавство про комбіноване виробництво теплової і електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу 67

Стаття 4. Особливості використання і експлуатації когенераційних установок 67

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОМБІНОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 67

Стаття 5. Принципи державної політики у сфері використання когенераційних установок 67

Стаття 6. Фінансування створення когенераційних установок 68

Стаття 7. Відносини власності при створенні і використанні когенераційних установок 68

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 68

Стаття 8. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок 68

Стаття 9. Державне стимулювання створення і використання когенераційних установок 69

Стаття 10. Когенерація в комунальному теплопостачанні 69

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 69

Стаття 11. Кваліфікація когенераційних установок 69

Стаття 12. Особливості приєднання когенераційних установок до електричних та теплових мереж 70

Стаття 13. Державний нагляд у сфері використання когенераційних установок 70

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 70

Стаття 14. Міжнародне співробітництво у сфері використання когенераційних установок 70

Стаття 15. Міжнародні договори України у сфері використання когенераційних установок 70

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 70

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження 72

"Стаття 13. Державний фонд енергозбереження 73

II. Прикінцеві положення 75

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива 76

"Стаття 51. Альтернативні види твердого палива 79

"Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива 80

Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива 80

II. Прикінцеві положення 81

Про газ (метан) вугільних родовищ 83

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 83

Стаття 1. Визначення термінів 83

Стаття 2. Сфера дії цього Закону 83

Стаття 3. Законодавство у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 84

Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 84

Стаття 5. Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 84

Розділ II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 84

Стаття 6. Засади державної політики у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 84

Стаття 7. Основні напрями розвитку у сфері використання газу (метану) вугільних родовищ 85

Розділ III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 85

Стаття 8. Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 85

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування 85

Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 86

Стаття 11. Стимулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 86

Розділ IV. ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 86

Стаття 12. Основні принципи господарювання 86

Стаття 13. Особливості надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та видобування газу (метану) вугільних родовищ 87

Стаття 14. Особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ за проектами спільного впровадження згідно з вимогами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 88

Стаття 15. Особливості доступу до газотранспортних мереж 88

Стаття 16. Охорона навколишнього природного середовища 88

Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ (МЕТАНУ) ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 89

Стаття 17. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання - юридичних осіб за порушення законодавства у сфері видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 89

Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 90

Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 90

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 90

Про Єдиний митний тариф 93

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 94

Стаття 1. Мета Закону 94

Стаття 2. Чинність Закону 95

Стаття 3. Єдиний митний тариф України 95

Стаття 4. Обкладення митом товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України 95

Стаття 5. Митно-тарифна рада України 96

Розділ II
МИТО ТА ЙОГО ВИДИ 96

Стаття 6. Мито 96

Стаття 7. Види і ставки мита 96

Стаття 8. Ввізне мито 96

Стаття 9. Вивізне мито 97

Стаття 10. Сезонне мито 97

Стаття 11. Особливі види мита 97

Стаття 12. Спеціальне мито 98

Стаття 13. Антидемпінгове мито 98

Стаття 14. Компенсаційне мито 98

Стаття 15. Процедура застосування особливих видів мита 98

Стаття 16. Виключена  99

Стаття 17. Нарахування та сплата мита 99

Стаття 18. Визначення походження товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальних економічних зонах, розташованих на території України, при ввезенні на митну територію України 99

Розділ III
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА, ТАРИФНІ ПІЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЇ 101

Стаття 19. Звільнення від сплати мита 101

Стаття 20. Зниження рівня митного обкладення 110

Стаття 21. Обкладення митом при перетині кордону спеціальних митних зон 110

Стаття 22. Тарифні преференції 112

Стаття 23. Умовно-безмитне ввезення і вивезення 112

Стаття 24. Повернення мита 112

Стаття 25. Повернення над міру стягненого та стягнення недобраного мита 112

Розділ IV
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 112

Стаття 26. Міжнародні договори України 112

Постанови Кабінету Міністрів України 114

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки 114

ДЕРЖАВНА
цільова економічна програма енергоефективності на 2010 - 2015 роки 115

Мета Програми 115

Шляхи і способи розв'язання проблеми 115

Завдання і заходи 116

Очікувані результати, ефективність Програми 118Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни про адміністративно-територіальний устрій України

  Закон
  Цей Закон визначає поняття та засади адміністративно-територіального устрою України, рівні адміністративно-територіальних одиниць, інших територіальних утворень, порядок вирішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 2. Закон україни про недержавне пенсійне забезпечення

  Закон
  Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.
 3. Закон україни про засади запобігання І протидії корупції

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод
 4. Закон України про державний контроль за використанням та охороною земель

  Закон
  Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля.
 5. Закон України (92)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 26 грудня 2002 року N 380-IV,  від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,

Другие похожие документы..