Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В течение недели с момента объявления 28 июля 1914 г. Австро-Венгрией войны Сербии в неё втянулись почти все великие державы Европы. Сразу же после на...полностью>>
'Сочинение'
Доброго времени суток, господин президент! Я, как гражданин РФ, посчитал необходимым обратиться к вам и высказать своё видение будущего нашей с вами ...полностью>>
'Документ'
В условиях оживленной дискуссии об откате демократии в Украине, интриги переговоров о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом и всеобщем отвлече...полностью>>
'Доклад'
Методическим стандартом сегодня, безусловно, является коммуникативно направленное обучение, которое готовит учащихся к практическому общению на иност...полностью>>

Програма І всеукраїнської науково практичної конференції «Морфологія людини та тварин» Миколаїв

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

програма

І Всеукраїнської науково – практичної конференції «Морфологія людини та тварин»

Миколаїв

9-10 вересня 2011 року

Організаційний комітет

Голова –– ректор МНУ імені В. О. Сухомлинського, заслужений діяч науки і техніки України, Член-кореспондент АПН України, доктор технічних наук, професор В.Д.Будак.

Заступники голови: проректор з наукової роботи МНУ імені В. О. Сухомлинського, кандидат медичних наук, доцент Г.В.Грищенко;

начальник обласного управління охорони здоров’я при ОДА С.Г.Хотіна;

декан біологічного факультету, кандидат медичних наук, доцент В.С.Черно;

завідувач кафедри біології людини та тварин, доктор медичних наук, професор Ю.К.Хилько;

Члени оргкомітету:

Ю.М.Вовк – завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Луганського державного медичного університету, заслужений діяч народної освіти України, доктор медичних наук, професор;

О.І.Цебржинський – завідувач кафедри фізіології та біохімії, доктор біологічних наук, професор;

І.М.Рожков – директор інституту фізичного виховання та спорту, доктор біологічних наук, професор;

І.В.Наконечний – завідувач кафедри екології та раціонального природокористування, доктор біологічних наук, професор;

В.О.Зюзін – завідувач кафедри фізичної реабілітації ЧДУ ім. Петра Могили м. Миколаїв;

Н.В.Вичалковська – доцент кафедри біології людини та тварин. кандидат біологічних наук;

Л.Д.Чеботар– доцент кафедри біології людини та тварин. кандидат біологічних наук;

С.В.Семенчук– викладач, відповідальний за висвітлення конференції у ЗМІ.

Відповідальні секретарі:

О.М.Ларичева – викладач кафедри біології людини та тварин.

В.В.Пшиченко – викладач кафедри біології людини та тварин.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРОГРАМА КОНференції

9.09.2011 р.

800 – 1000 – заїзд та реєстрація учасників конференції.

1000 – 1200 – Пленарні доповіді:

1200–1230 - кава-брейк.

1230 – 1300 – Екскурсія по кафедрам і лабораторіям біологічного факультету.

1300 –1500 – Секційні засідання.

1500 – 1530 – Обідня перерва.

1530 – 1730 – Секційні засідання.

1730 – 1830 – екскурсія історичною частиною Миколаєва – міста корабелів. Відвідування музею історії кораблебудування.

10.09.2011 р.

1000 – 1200 – Секційні засідання.

1200 – 1230 – Кава-брейк.

1230 – Підведення підсумків, закриття конференції.

1600 – Товариська вечеря. Відїзд учасників конференції.

Відкриття конференції відбудеться 9 вересня 2011 року о 10.00 в Залі засідань Вченої ради університету – аудиторія №473.

Тривалість доповідей на пленарних засіданнях – 15-20 хв.,

виступи з доповідями – 10 хвилин,

виступи в дискусії – 5 хвилин.

Вступне слово – Ректор Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, д.техн.н., професора Валерія Дмитровича Будака (м. Миколаїв)

Вітальне слово декана біологічного факультету МНУ імені В. О. Сухомлинського Черно Валерія Степановича.

Вітальне слово начальника обласного управління охорони здоров’я при ОДА Хотіної Світлани Григорівни.

Пленарне засідання

1000 -1200

 1. Шепітько Володимир Іванович, лауреат державної премії України,доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Українська медична стоматологічна академія»: «Сучасні підходи та інформаційні технології у викладанні гістології, цитології та ембріології».

 2. Костиленко Юрій Петрович, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини ДВНЗ «Українська медична стоматологічна академія»: «Сучасний стан та проблеми у вивченні нормальної анатомії».

 3. Вовк Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч народної освіти України, завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією Луганського державного навчального медичного університету: «Значення викладання клінічної анатомії в умовах єдиного європейського навчального простору».

 4. Черно Валерій Степанович, кандидат медичних наук, відмінник освіти України, доцент кафедри біології людини та тварин МНУ імені В.О.Сухомлинського: «Навчально-методичні інформаційно-комунікаційні технології у підготовці біологів».

 5. Цебржинський Олег Ігорович, доктор біологічних наук, професор, відмінник освіти України, завідувач кафедри фізіології та біохімії МНУ імені В.О.Сухомлинського: «Сучасні морфологічні методи в експериментальних фізіологічних дослідженнях».

 6. Рожков Ігор Миколайович, доктор біологічних наук, професор, відмінник освіти України, директор інституту фізичного виховання та спорту МНУ імені В.О.Сухомлинського: «Сучасні методи дослідження стану структурно-функціональної системи аденогіпофіз – перефірійної ендокринної залози».

 7. Зюзін Віктор Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації ЧДУ ім. Петра Могили м. Миколаїв: «Сучасний стан та проблеми викладання морфологічних дисциплін при підготовці фахівців з фізичної реабілітації».

12.00 - 12.30 - кава-брейк

1300 - 1500 - Секційні засідання

Аудиторія №473 навчальний корпус №2

Секція – Функціональна морфологія

Співголови: проф. Гунас І.В., проф. Волошин М.А., проф.Герасимюк І.Є., проф.Задніпряний І.В.,

проф.Третьякова О.С., проф.Піскун Р.П.

Секретар: Ларичева О.М.

Доповіді:

Е. Ф. Барінов, О. Г. Ніколенко, М. Е. Барінова (м. Донецьк)

ЕФЕКТИ ІНГІБІТОРІВ ФОСФОДІЕСТЕРАЗ НА ПЕРЕБІГ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДІАБЕТОМ

Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева, Е.А. Статинова, М.А. Киреева, О.Л. Максименко (м. Донецьк)

ТРОМБОЦИТАРНО-ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ АГРЕГАТЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ СЕРДЦА И МОЗГА

Ю.М. Вовк, Ю.П. Журавльова, О.Ю. Вовк (м. Луганськ)

МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАСТИКИ ПАЗУХ СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА

Ю.Н. Вовк, В.С. Черно, В.А. Чалый (м. Луганськ-Миколаїв)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КРАНИОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНУСОВ ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СОБАКИ

М.А. Волошин, Н.В. Грінівецька (м. Запоріжжя)

Реактивність підшлункової залози після внутрішньоутробної дії антигенів

М.А. Волошин, О.С. Таланова (м. Запоріжжя)

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО АНТИГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ МАСИ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ЛІНІЇ ВІСТАР

М.А. Волошин, О.Г. Кущ (м. Запоріжжя)

Взаємозв’язок між кількістю CD5+1-лімфоцитами в плаценті та станом гемато-фето-плацентарного бар’єру в пізньофетальному періоді при фізіологічно перебігаючий вагітності та після впливу антигенів

І.Є. Герасимюк, Л.О. Островська, Я.І. Федонюк (м. Тернопіль)

Вплив експериментального стенозу нижнього відділу черевної аорти на морфофункціональний стан судин та тканин органів травного тракту у щурів

І.Є. Герасимюк, Н.М.Шкільнюк (м. Тернопіль)

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРИГУЮЧОГО ВПЛИВУ ПЕНТОКСИФІЛІНУ НА СТАН СУДИННОГО РУСЛА ОКА КРОЛЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ГЛАУКОМИ

І. В. Задніпряний, О. С. Третьякова, Енг Лу Сан, Манас Наяк, Фархад Аль Доусари (м. Симферополь)

ФЕНОМЕН «ПРИГОЛОМШЕНОГО» МІОКАРДА У ЩУРІВ В УМОВАХ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ГІПОКСІЇ

Е.Г. Топка, В.М. Байбаков (м. Дніпропетровськ)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЯЄЧКУ ПРИ ТРАДИЦІЙНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ В ПАХОВО-КАЛИТКОВІЙ ДІЛЯНЦІ

Э. Г. Топка, Е. Н. Шарапова (г. Днепропетровск)

Морфо-экспериментальное обоснование нового способа реваскуляризации тестикул

Е.В. Храпай, Ю.Б. Чайковский, О.В. Павлушин, К.В. Храпай (г. Киев)

Морфофункциональные изменения структуры периферического нерва при полной невротомии и фармакологической коррекции липином и корвитином (экспериментальное исследование)

Н.В. Чернюк, С.Б. Геращенко, Л.Є. Ковальчук (м. Івано-Франківськ)

МОРФОДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН І ФУНКЦІОНУВАННЯ ХРОМАТИНУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ ПОЄДНАНОМУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Л.С. Швець, Л.Є. Ковальчук (м. Івано-Франківськ)

СТАНОВЛЕННЯ ЮКСТАГЛОМЕРУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСУ НИРКИ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

Стендові доповіді:

А.В.Артемов (г. Одесса)
СТАРЕНИЕ В РАКУРСЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ И ФУНКЦИЕЙ

М.А. Волков (м. Миколаїв)

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СПІВВІДНОШЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА КАЛЕНДАРНОГО ВІКУ ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ

Н. В. Вычалковская (г. Николаев)

РАЗМЕРНО-АССОРТАТИВНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ В ПОПУЛЯЦИИ НАЗЕМНОГО МОЛЛЮСКА BREPHULOPSIS CYLINDRICA (BULIMINIDAE)

н. В. Вычалковская (г. Николаев)

Внутри- и межпопуляционная изменчивость полового аппарата наземного моллюска Brephulopsiscylindrica (Pulmonata, Buliminidae)

І.М. Гаврилюк (м. Миколаїв)

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАЗУШНОГО СТОКУ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

Ю.А. Гасюк С.В. Зачепило Н.І. Гасюк (м. Полтава)

МОРФОГЕНЕЗ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ І ДИСПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В БАГАТОШАРОВОМУ ПЛОСКОМУ ЕПІТЕЛІЇ гортані

В.В. Головащенко (м. Миколаїв)

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПЕРЕЧНОЇ ПАЗУХИ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

В.Ю. Головащенко (м. Миколаїв)

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИГМОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

Р.І.Дац (м. Львів)

УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОРОВОГО НЕРВА ЩУРА В НОРМІ ТА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Г.В. Даценко (м. Вінниця)

МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ПОКРОКОВОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАМИ В ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТІЛА

С.М. Дибкова (м. Київ)

ОЦІНКА МУТАГЕННОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА І СРІБЛА, ПЕРСПЕКТИВНИХ У БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ

О.А. Дорохова (г. Симферополь)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ СИНТЕЗА БЕЛКА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ ЛЕГКИХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Ю.В. Думанський, І.Ф.Хурані (м. Донецьк-Вінниця)

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ ТА ТІОТРИАЗОЛІНУ НА МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ЛІНІЙ, ВИКЛИКАНИХ ОПРОМІНЮВАННЯМ

М.С. Єна (м. Миколаїв)

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЯМОЇ ПАЗУХИ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

Т.М. Кисельова, О.Ю. Шаповалова, Л. О. Соловйова, О.І. Тереховська, Р. В. Харковенко (м. Вінниця-Симферополь)

Закономірності зв’язування лектину рицини (RCA) структурами печінки щурів з модельованим автоімунним гепатитом та при дії водними та радоновими ваннами

Т.С. Комшук, В.П. Пішак (м. Чернівці)

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТА ЕМБРІОТОПОГРАФІЇ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПЕРЕДПЛОДІВ ЛЮДИНИ

О.Й. Кордіяк (м. Львів)

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ЩУРІВ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ АЦИДОЗІ ТА ЙОГО МЕДИКАМЕНТОЗНІЙ КОРЕКЦІЇ

А.В. Корсак (м. Київ)

Морфологічна характеристика периферійного нерва за умов впливу високочастотного електрохірургічного інструменту

А.В. Котенко (м. Миколаїв)

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕРХНЬОЇ СТРІЛОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ

В. В. Кошарный (г. Днепропетровск)

Влияния КВЧ и СВЧ – излучения на количественные показатели развития эмбриона крысы

В.В. Кошарный, Л. В. Абдул -Оглы, И. А. Демьяненко, А. А. Козловская (г. Днепропетровск)

Влияние КВЧ и СВЧ – излучения на структурные особенности ворсин хориона крысы

А.Л. Лазарик, А.А. Светлицкий (г. Запорожье)

Распределение PNA+ - лимфоцитов в стенке двенадцатиперстной кишки новорожденных крыс в раннем постнатальном онтогенезе и после внутриутробного введения антигена

О.Є. Маєвський (м. Вінниця)

ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ТОВЩИНИ МІОКАРДА ШЛУНОЧКІВ У ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ РІЗНОГО ВІКУ

А.Е. Малов, В.А. Васильев (г. Донецк)

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КЛАПАНОВ АОРТЫ И ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА ПРИ ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ДВОЙНОМ ВЫХОДЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ИЗ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Л.В. Мороз, Г.В. Даценко, А.Г. Дугельний, І.В. Ольхова, С.В. Прокопенко (м. Вінниця)

КІЛЬКІСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ КОРЕКТНОЇ ОЦІНКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ «В» І С»

О. М. Мота, З.З.Масна, У.М.Галюк, В.Б. Фік (м. Львів)

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ВІД СТАТЕВИХ І КОННСТИТУЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Ю.Б. Пастернак, Р.З. Огоновський, М.С. Регеда, І.К. Пастернак, Л.Д. Вишемірська (м. Львів)

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОПІКОВІЙ РАНІ ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ТЕРМІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ, ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ КРОТОЗИНОМ

В. Л. Пономарева, И. П. Высеканцев, Т. М. Гурина, Е. С. Онасенко (г. Харьков)

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ СРЕД, СОДЕРЖАЩИХ АЛЬГИНАТ НАТРИЯ, НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE

О.О.Савенкова, В.Ф.Шаторна, І.С.Чекман, О.М. Горєлов (м. Дніпропетровськ)

Дослідження впливу колоїдних розчинів нанометалів на хід ембріогенезу

І.І. Савка (м. Львів)

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯЄЧКА ЩУРА В НОРМІ ТА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Ю.В. Сенчакович, Г.А. Єрошенко, Д.В. Цуканов, О.Д. Лисаченко (м. Полтава)

особливості Цитотопографії мастоцитів в складі слинних залозах щурів

О.Н. Сулаева (г. Донецк)

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖТКАНЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЕ ОТ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Т.А. Тополенко (м. Запоріжжя)

Інтенсивність розподілу рецепторів до лектину зародків пшениці в яєчках щурів після введення жіночих статевих гормонів у другому та третьому періодах вагітності

С.В. Трач-Росоловська, Я.Я. Боднар (м. Тернопіль)

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АВТОНОМНОЇ ІНЕРВАЦІЇ МІОКАРДУ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

О.Л. Черепаха (м. Вінниця)

ЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ЗА ДАНИМИ РЕОВАЗОГРАМИ ГОМІЛКИ З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ПІДЛІТКІВ ЕКТО-МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ

Черно В.С., Вовк Ю.М. (м. Миколаїв-Луганськ)

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВЕРХНЬОЇ СТРІЛОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ СОБАКИ

О.Ю. Чумаченко (м. Миколаїв)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПРОМІЖНОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

Е. Ю. Шаповалова, Т. А. Коломоец (г. Симферополь)

ЭКСПРЕССИЯ СИАЛО- И N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМИНОКОНЪЮГАТОВ В РАННЕМ

ГИСТОГЕНЕЗЕ КОЖИ ТУЛОВИЩА ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА

О.А. Шугуров, І.К. Смоляренко, О.О. Шугуров (м. Дніпропетровськ)

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПРОМІЖНИХ НЕЙРОНАХ СПИННОГО МОЗКУ ПІСЛЯ НВЧ-ОПРОМІНЕННЯ

Аудиторія №122 навчальний корпус №2

Секція –Актуальні питання клінічної медицини та стоматології

Співголови: проф.Вовк Ю.М., проф.Цебржинський О.І., проф.Шепітько В.І., Хотіна С.Г.

Секретар: Пшиченко В.В.

Доповіді:

Ю.В. Дєєва, В.М. Васильєв (м. Київ)

РОЛЬ ПОКАЗНИКІВ СТАТОКІНЕЗІОГРАМИ У ВИЗНАЧЕННІ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

В.В. Киселев, В.С. Пикалюк, К.А. Варочкин, В.В. Ткач (мл.) (г. Симферополь)

ЭФФЕКТ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КСЕНОГЕННОЙ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО МОДЕЛИРОВАННОМ ГИПОКОРТИЦИЗМЕ У БЕЛЫХ КРЫС

Н.В. Кіча (м. Харків)

психосоматичні особливості хворих на біліарні

дисфункції та Кардіоваскулярний ризик

І.В. Ксьонз (м. Полтава)

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН СЕЛЕЗІНКИ У ДІТЕЙ

І.Я. Кузів, І.Є. Герасимюк (м. Тернопіль)

Цитологічна характеристика вагінальних мазків самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарною дистрофією

Стендові доповіді:

О.В. Друзь (м. Київ)

КЛАСТЕРНА СТРУКТУРА ПРЕМОРБІДНОЇ АФЕКТИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ В АНАМНЕЗІ ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД ОПІОЇДІВ

О. А. Иванцова (г. Харьков)

РОЛЬ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧМТ

О.О.Адамович, О.С.Заячківська (м. Львів)

ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ЦИНКУ У КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІПОТИРЕОЗУ ТА ГІПОХЛОРГІДРІЇ

Т.Т.Алиева (г. Баку, Азербайджан)

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Ю. В. Бовт, В. В. Сухоруков, Л. П. Забродина (г. Харьков)

Особенности организации ночного сна у больных энцефалопатиями разного генеза

Н.В. Грона, В.В. Коломиец (г. Донецк)

НЕФРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ НЕБИВОЛОЛА У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Х. Рижук, Ю. Кухлевський, З. Масна (м. Львів)

ОСОБЛИВОСТІ ЩІЛЬНОСТІ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБОЩЕЛЕПНОГО АПАРАТУ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ЛЬВІВЩИНІ

Аудиторія №118 навчальний корпус №2

Секція – Сучасні морфологічні методи дослідження

Співголови: проф.Костиленко Ю.П., проф.Хилько Ю.К., проф. Пікалюк В.С.

Секретар: Семенчук С.В.

Доповіді:

Д.С. Аветіков, А.А. Гутник, Д.В.Стебловський (м. Полтава)

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРІЗІВ ПРИ ВИКОНАННІ ВЕРХНЬОЇ РІТІДЕКТОМІЇ

М.В. Богатиренко (м. Харків)

КЛІНІЧНА МЕТОДИКА ЛАГОДЖЕННЯ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ

Ю.Н. Вовк, О.Ю. Вовк, Ю.В. Богуславский, А.А. Шмаргалёв, О.В. Редякина (г. Луганск)

НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

М.А. Волошин, Ю.О. Бурега (г. Луганск)

Уніфікація способів гістологічного дослідження пародонта щурів після народження

О.В. Добростан, О.І. Плиска (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ АДАПТИВНИХ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕРШОКУРСНИКІВ

С.В. Малишкіна, І.В. Вишнякова, Д.М. Пошелок (м. Харків)

методологічний підхід до вивчення медико-біологічних ефектів штучних біоматеріалів ДЛЯ КІСТКОВих імплантатів

О. Ю. Степаненко (м. Харків)

ІНДИВІДУАЛЬНА МІНЛИВІСТЬ ФОРМИ ТА РОЗМІРІВ МОЗОЧКА ЛЮДИНИ

І.М. Ткаченко (м. Полтава)

МЕТОДИКА НОРМАЛІЗАЦІЇ ОКЛЮЗІЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ПРИ ПАТОЛОГІЧНОМУ СТИРАННІ ЗУБІВ

С.В. Фуртатова, О.І. Дворчук (м. Черкаси)

ВПЛИВ ПОДРАЗНЕННЯ МАМІЛЯРНИХ ТІЛ ГІПОТАЛАМУСУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ

Т.І. Щербина (м. Херсон)

Фізичний розвиток слабозорих детей молодшого шкільного віку

Стендові доповіді

О.В. Антонець (м. Вінниця)

ПРИЖИТТЄВІ РОЗМІРИ СЕЛЕЗІНКИ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

О.В. Височанський (м. Вінниця)

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ АМПЛІТУДНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕОВАЗОГРАМИ СТЕГНА З ПОКАЗНИКАМИ БУДОВИ ТІЛА ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

Г.М. Галунко (м. Вінниця)

ЗВ’ЯЗКИ СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК ІЗ ОСОБЛИВОСТЯМИ БУДОВИ ТІЛА ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПОДІЛЛЯ МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ

А.А. Глушко (м. Вінниця)

ФІЗІОГНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗУБНОЇ ДУГИ У ЮНАКІВ І ДІВЧАТ З АНОМАЛІЯМИ ПРИКУСУ

В.О. Гнення (м. Вінниця)

НОРМАТИВНІ СОНОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПОДІЛЛЯ

М.О. Дмітрієв (м. Вінниця)

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ

Д.Б. Зорич (м. Вінниця)

СОНОГРАФІЧНІ МОРФО МЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЗДОРОВИХ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В МЕЖАХ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

А.О. Іваниця (м. Вінниця)

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОМІЛКИ У ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ

Г.О. Іщенко (м. Вінниця)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ У ЗДОРОВИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

Д.А. Коваленко (м. Вінниця)

ЗАЛЕЖНІСТЬ СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТІЛА У ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПОДІЛЛЯ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

В.В. Ковальчук (м. Вінниця)

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ У ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ З ЕУКІНЕТИЧНИМ ТИПОМ ГЕМОДИНАМІКИ

Л.В. Міщук (м. Вінниця)

НОРМАТИВНІ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТАЛАМУСА У ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ

В.В. Пилипонова (м. Вінниця)

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ У ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ

Н.А. Шевчук (м. Вінниця)

НОРМАТИВНІ СОНОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ НИРОК У ЗАГАЛЬНИХ ГРУПАХ ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ

Аудиторія №124 навчальний корпус №2

Секція –Проблеми викладання морфологічних дисциплін

Співголови: проф.Рожков І.М., проф.Топка Е.Г., проф.Зюзін В.О.

Секретар: Чеботар Л.Д.

Доповіді:

О.М. Галичанська(м. Чернівці)

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ОРГАНІВ І СТРУКТУР ВЕРХНЬОГО СЕРЕДОСТІННЯ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

Л.С. Зюзіна (м. Полтава)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНЬОГО ВИГОДОВУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Л.С. Зюзіна, С.І. Данильченко (м. Полтава)

ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ТА СЕМІОТИКА ОСНОВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

Г.Я. Костюк, Н.Б. Кузняк (м. Вінниця-Чернівці)

ЗАСТОСУВАННЯ РЕНТГЕНОГРАФІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ В МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ

Н.В. Лебединець, О.В. Омельчук (м. Київ)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ВІКОВОЇ ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Б.Г. Макар, Т.В. Процак, Н.І. Гаїна (м. Чернівці)

СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВАДИ РОЗВИТКУ ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ В ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ

А.А. Удод, В.К. Джеломанова-Кутана, И.М. Антипова (г. Донецк)

ПРОБЛЕМЫ ОПТИКИ И ЭСТЕТИКИ В РЕСТАВРАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

15.00 – 15.30 – обідня перерва1530 – 1730 – Секційні засідання

Аудиторія №123 навчальний корпус №2

Секція – Функціональна морфологія

Співголови: проф. Гунас, проф. Волошин М.А., проф. Піскун Р.П, проф. Задніпряний І.В. проф. Третьякова О.С.,

проф. Герасим’юк І.Є.

Секретар: Ларичева О.М.

Доповіді:

В.М. Волошин (м. Луганськ)

РОЗМІРИ ТИМУСА СТАРИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ

Р.Ф. Камінський, Н.А. Колесова, Ю.Б. Чайковський (м. Київ)

Енергетичне підґрунтя розвитку та фармакологічної корекції патології міокарда за ртутної інтоксикації

С. А. Кащенко, Е. Н. Морозова (г. Луганск)

ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРЕКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ АПОПТОЗА И НЕКРОЗА В ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШКАХ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС

С. А. Кащенко, О. Н. Петизина (г. Луганск)

УЛЬТРАМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВЫХ ПОДМЫШЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Н.А. Колесова, П.І. Середа, В.І. Литвиненко, Н.М. Сухарєва (м. Київ)

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ НИРОК ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СУДОМНОГО СИНДРОМУ

В.В. Колесник, І.Ю. Олійник, О.В. Корнійчук (м. Чернівці)

ТРИВИМІРНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТ­РИ БІЧНИХ ШЛУНОЧКІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ

В.І. Лузін, М.Г.Грищук, С.М. Смоленчук (м. Луганськ)

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСТРУКТУРИ КІСТКОВОГО БІОМІНЕРАЛУ У БІЛИХ СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ЗМІН

Т.М. Матвєйшина (м. Запоріжжя)

Вплив інактивованої грипозної вакцини на морфогенез органів дихального тракту щурів в постнатальному періоді

В.А. Пастухова (м. Київ)

МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗ У СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ

Р.П. Піскун, Н.М. Гринчак (м. Вінниця)

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОМОРФОМЕТРИЧНИХ ЗМІН СТРУКТУР СЕРЦЯ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ ТА ЙОГО ГЕННІЙ КОРЕКЦІЇ

Аудиторія №101 навчальний корпус №2

Секція –Актуальні питання клінічної медицини та стоматології

Співголови: проф.Вовк Ю.М., проф.Цебржинський О.І.,

проф. Шепітько В.І., Хотіна С.Г.

Секретар: Чеботар Л.Д.

Доповіді:

З.I. Коритко (м. Львів)

АДАПТАЦIЙНI ЗМIНИ КИСНЕВОЗАЛЕЖНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМIНУ У БІГУНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА УМОВ ГРАНИЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Н.В. Литвиненко, М.Ю. Дельва, І.І. Дельва (м. Полтава)

РАННЯ НЕЙТРОФІЛІЯ ТА КЛІНІКО-НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ІШЕМІЧНИХ ГЕМІСФЕРАЛЬНИХ ІНСУЛЬТІВ В ОСІБ З РІЗНИМИ ТИПАМИ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ

Е.С. Махаринская (г. Харьков)

Фармако-экономические аспекты лечения нетяжелой внебольничной пневмонии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Надим Н.М. Альджибрин (г. Харьков)

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ХСН С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

О.І. Ромаданова (м. Харків)

Клініко-метаболічні особливості хворих на хронічний гломерулонефрит на різних стадіях хронічної хвороби нирок

Е. Є. Чистякова, О. В. Сомова, Н. О. Карпенко (м. Харків)

ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАН ТА ПЛІДНІСТЬ САМОК ЩУРІВ, ЯКІ В НЕОНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОТРИМУВАЛИ ФІТОЕСТРОГЕНИ

1730 - Екскурсія історичною частиною Миколаєва

10.09.2011р.

10.00 – 12.00 – секційні засідання

Аудиторія №118 навчальний корпус №2

Секція Функціональна морфологія

Співголови: проф. Гунас І.В., проф. Шепітько В.І.,

проф.Задніпряний І.В., проф.Третьякова О.С.,

проф.Герасимюк І.Є.

Секретар: Чеботар Л.Д.

Доповіді:

М.С. Гнатюк, Л.В. Татарчук, О.Б. Слабий (м. Тернопіль)

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЦЯ З РІЗНИМИ ТИПАМИ КРОВОПОСТАЧАННЯ ДОСЛІДНИХ ТВАРИН

А.М. Пришляк, М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук, А.В. Мізь (м. Тернопіль)

ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ІМУННИХ РЕАКЦІЙ У ПОРОЖНІЙ КИШЦІ ПРИ ТОКСИЧНОМУ ГЕПАТИТІ

О.М.Проніна, М.М.Коптев, С.І. Данильченко, О.Ю. Половик (м. Полтава)

ПРЕМОРБІДНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ ВНАСЛІДОК ГОСТРОЇ СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

В.В. Пшиченко, М.А. Волобуєв, Ю.Д. Френкель (м. Миколаїв)

Функції епіфіза при гіпер- та гіпомелатонінеміЙ з позиції клітинних структур

В.В. Пшиченко, Ю.Д. Френкель, О.И. Цебржинский (г. Николаев)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ЭПИФИЗА ПО ИХ МОРФОМЕТРИИ

Т.Я. Рудюк (м. Київ)

Ультраструктурні зміни у дистальному відділі травмованого сідничого нерва за умов гіпотиреозу

Л.Д.Чеботар, О.І.Цебржинський (м. Миколаїв)

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕФЕКТИ МЕЛАТОНІНУ НА СЕРЦЕ

Аудиторія №101 навчальний корпус №2

Секція –Актуальні питання клінічної медицини та стоматології

Співголови: проф.Вовк Ю.М., проф.Цебржинський О.І., проф.Шепітько В.І., Хотіна С.Г.

Секретар: Пшиченко В.В.

Доповіді:

Л.І. Григор’єва (м. Миколаїв)

до питання Вдосконалення гігієнічних нормативів дозового навантаження від 222Rn

В.М. Васильєв (м. Київ)

ОЗЕНА-ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ СМОРІДНИЙ РИНІТ. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ

І.М. Васильєва, Л.Д. Попова (м. Харків)

ВМІСТ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ У ЩУРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ТА ТИПУ ПОВЕДІНКИ

І.М. Скрипник, Л. Ю.Мандрика (м. Полтава)

Застосування природних і преформованих фізичних чинників курорту „Миргород” у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту поєднаного із цукровим діабетом 2-го типу

А.М.Федота, П.П.Рыжко, Л.В.Рощенюк, В.М.Воронцов, А.С.Солодянкин (г. Харьков)

Анализ SNP полиморфизмов гена VDR3 у больных с различными формами псориаза и населения восточной Украины

1200 – 1230 – кава брейк

1230 Підведення підсумків, закриття конференції.

16.00 – товариська вечеряУвага!

Оргкомітет не забезпечує квитками на зворотній проїзд, просимо учасників конференції придбати їх попередньо.

Проїзд учасників:

Від залізничного вокзалу - маршрутне таксі № 22, 163 до зупинки Університет ім.В.О.Сухомлинського.

Від міжміського автовокзалу - маршрутне таксі № 22, 36, 46, 63, 163 до зупинки Університет ім.В.О.Сухомлинського.

Телефон деканату біологічного факультету (0512) 76-76-21.

Телефони для зв’язку:

Декан біологічного факультету МНУ імені В. О. Сухомлинського доцент Черно Валерій Степанович, тел. 066-749-93-18. E-mail: cherno65@Скачать документ

Похожие документы:

 1. Соціально педагогічний комплекс регіону: теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року

  Диплом
  У науково-методичному збірнику вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально - педагогічний комплекс регіону: теорія і практика», проведеної на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного
 2. України " Екологічні проблеми сучасності " І всеукраїнська науково-практична конференція Збірка тез доповідей 2-4 жовтня 2007 р м. Кіровоград

  Документ
  Збірка тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності» (2-4 жовтня 2007 р., м. Кіровоград) / Укладач Медведєва О.
 3. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 4. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144
 5. Наукових праць (3)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Ч.

Другие похожие документы..