Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема сохранения и укрепления психического здоровья детей, подростков и юношества сегодня особенно актуальна. В статье даны основные понятия темы ...полностью>>
'Методические указания'
Задание ориентировано на проверку и закрепление теоретических знаний студента по отдельным, наиболее важным вопросам курса. При выполнении задания не...полностью>>
'Документ'
Поэзия, из древнейших веков сила сопутствующая, поддерживающая человека, в наше время называется именно так. Древний человек еще до того, как у него ...полностью>>
'Классный час'
С раннего детства мальчик должен формировать свой характер, воспитывать в себе смелость, решительность, честность. Давайте проверим себя на силу и вы...полностью>>

Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ МІСЦЕВОЇ ПОЗИКИ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

І. Відомості про емітента

1. Повне найменування та місцезнаходження Емітента

Повна назва: ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Адреса: Україна, 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7.

Відділ з питань звернень юридичних осіб:

Тел.: +38 (057) 760-73-69

Факс: +38 (057) 760-79-51

Департамент бюджету і фінансів:

Тел.: +38 (057) 731-60-18

Факс: +38 (057) 731-59-25

2. Термін, після завершення якого закінчуються повноваження діючого складу Харківської міської ради

Повноваження чинного складу Харківської міської ради згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» почались з дня їх визнання першою сесією Харківської міської ради шостого скликання 24 листопада 2010 року та триватимуть протягом п'яти років до дня відкриття першої сесії Харківської міської ради наступного скликання, крім передбачених законодавством випадків дострокового припинення повноважень.

3. Відомості про формування бюджету міста Харкова на 2011 рік

Бюджет міста Харкова на 2011 рік був затверджений рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік». Зміни до зазначеного рішення вносились наступними рішеннями: рішенням 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 12.01.2011 року № 128/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.2011 року № 144/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 року № 210/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 7 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 18.05.2011 року № 270/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 року № 320/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 року № 372/11 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік», рішенням 10 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 28.09.2011 року №410/11 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 "Про бюджет міста Харкова на 2011 рік", рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 року №456/11 "Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 "Про бюджет міста Харкова на 2011 рік".

Бюджет міста на 2011 рік було сформовано за новими підходами, в зв‘язку з проведеною в місті реформою органів місцевого самоврядування та не утворенням районних в місті рад нового скликання. Бюджет на рік було затверджено в цілому по місту єдиним представницьким органом місцевого самоврядування в місті – Харківською міською радою.

Пунктом 3 рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 року № 94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік» визначено, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.

Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради, їх структурні підрозділи та управління фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів.

Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.

Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.

Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.

Відповідно до зазначеного вище, загальний обсяг доходів бюджету міста Харкова на 2011 рік встановлений в сумі 4 007 867 506,0  гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначений у сумі 3 458 551 027,0 гривень, обсяг доходів спеціального фонду бюджету – 549 316 479,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 396 358 333,0 гривень.

Доходи на 2011 рік, гривень.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

2 277 619 000,0

117 588 100,0

102 073 800,0

2 395 207 100,0

20000000

Неподаткові надходження

77 846 000,0

99 644 080,0

13 600,0

177 490 080,0

30000000

Доходи від операцій з капіталом

390 200,0

283 270 933,0

283 270 933,0

283 661 133,0

40000000

Офіційні трансферти

1 102 695 827,0

12 252 766,0

11 000 000,0

1 114 948 593,0

50000000

Цільові фонди

0,0

36 560 600,0

0,0

36 560 600,0

Разом доходів (без урахування трансфертів)

2 355 855 200,0

537 063 713,0

385 358 333,0

2 892 918 913,0

Всього доходів

3 458 551 027,0

549 316 479,0

396 358 333,0

4 007 867 506,0

Залишки коштів бюджету міста на початок 2011 року склали 149 066 981,1 гривень, в т.ч.:

- загальний фонд – 91 464 980,9 гривень, в т.ч. на рахунках місцевого бюджету – 76 774 980,9 гривень, розміщено на депозитах 14 690 000,0гривень;

- спеціальний фонд – 57 602 000,2 гривень, в т.ч. на рахунках місцевого бюджету – 43 627 270,5 гривень (в тому числі залишок коштів бюджету розвитку – 17 355 391,6 гривень), розміщено на депозитах 5 620 150,0 гривень, на рахунках спеціального фонду бюджетних установ – 8 354 579,7 гривень.

Загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік затверджений в сумі 4 431 466 325,0 гривень. Обсяг видатків загального фонду бюджету визначений в сумі 3 240 868 964,0 гривень, обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 1 190 597 361,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 1 007 114 450,0 гривень.

Розподіл видатків бюджету м. Харкова на 2011 рік за функціональною структурою бюджету, гривень.

Код КТКВ

Найменування видатків бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

10000

Державне управління

150 808 010,0

6 836 595,0

5 725 795,0

157 644 605,0

70000

Освіта

780 922 302,0

69 648 077,0

16 029 747,0

850 570 379,0

80000

Охорона здоров'я

710 161 055,0

65 984 900,0

33 293 000,0

776 145 955,0

90000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

950 380 153,0

1 958 949,0

539 139,0

952 339 102,0

100000

Житлово-комунальне господарство

307 326 248,0

207 985 206,0

207 985 206,0

515 311 454,0

110000

Культура і мистецтво

102 370 033,0

26 939 265,0

17 293 244,0

129 309 298,0

Код КТКВ

Найменування видатків бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

в тому числі бюджет розвитку

120000

Засоби масової інформації

4 972 045,0

 0,0

0,0

4 972 045,0

130000

Фізична культура і спорт

39 393 396,0

2 582 019,0

1 500 000,0

41 975 415,0

150000

Будівництво

630 000,0

404 381 022,0

404 381 022,0

405 011 022,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

95 632 556,0

27 722 001,0

10 030 000,0

123 354 557,0

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

3 443 088,0

292 586 062,0

290 536 297,0

296 029 150,0

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 451 813,0

45 000,0

45 000,0

1 496 813,0

230000

Обслуговування боргу

68 556 091,0

 0,0

0,0

68 556 091,0

240000

Цільові фонди

0,0

62 919 499,0

0,0

62 919 499,0

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

21 646 574,0

1 252 766,0

0,0

22 899 340,0

Разом видатків

3 237 693 364,0

1 170 841 361,0

987 358 450,0

4 408 534 725,0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

2 626 600,0

0,0

0,0

2 626 600,0

250344

Субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально –економічного та культурного розвитку регіонів

99 000,0

4 056 000,0

4 056 000,0

4 155 000,0

250323

Субвенції з міського бюджету іншим бюджетам на утримання об’єктів спільного користування

450 000,0

0,0

0,0

450 000,0

250380

Інші субвенції

0,0

15 700 000,0

15 700 000,0

15 700 000,0

Всього видатків

3 240 868 964,0

1 190 597 361,0

1 007 114 450,0

4 431 466 325,0

Розподіл видатків бюджету м. Харкова на 2011 рік за головними розпорядниками коштів, гривень.

Код головного розпорядника коштів (КТКВ)

Назва головного розпорядника коштів (назва КТКВ)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

001

Харківська міська рада

44 998 649,0

5 365 663,0

4 365 663,0

50 364 312,0

006

Адміністрації районів Харківської міської ради

26 709 794,0

338 500,0

338 500,0

27 048 294,0

018

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

4 189 054,0

1 683 677,0

1 683 677,0

5 872 731,0

020

Департамент освіти Харківської міської ради

44 850 646,0

18 020 300,0

16 000 000,0

62 870 946,0

020

Управління освіти Адміністрацій районів Харківської міської ради

779 283 262,0

53 151 601,0

1 025 747,0

832 434 863,0

030

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

714 900 658,0

67 528 900,0

34 837 000,0

782 429 558,0

050

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради

1 175 535,0

32 700,0

32 700,0

1 208 235,0

Код головного розпорядника коштів (КТКВ)

Назва головного розпорядника коштів (назва КТКВ)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

050

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

40 071 440,0

652 310,0

423 000,0

40 723 750,0

050

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрацій районів Харківської міської ради

920 291 230,0

1 764 405,0

511 639,0

922 055 635,0

060

Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради

13 765 531,0

1 222 000,0

31 500,0

14 987 531,0

060

Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради

2 778 412,0

0,0

0,0

2 778 412,0

062

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

2 625 735,0

20 000,0

20 000,0

2 645 735,0

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

70 094 373,0

135 262 065,0

124 036 766,0

205 356 438,0

075

Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

3 529 220,0

2 033 200,0

2 030 000,0

5 562 420,0

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

70 955 568,0

125 416 987,0

115 416 987,0

196 372 555,0

110

Департамент культури Харківської міської ради

104 748 498,0

27 951 137,0

17 305 116,0

132 699 635,0

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради

20 754 981,0

1 170 195,0

504 000,0

21 925 176,0

160

Департамент транспорту і зв`язку Харківської міської ради

116 308 993,0

241 987 076,0

219 785 476,0

358 296 069,0

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

7 853 848,0

11 017 448,0

5 467 683,0

18 871 296,0

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

139 876 751,0

52 206 441,0

29 514 440,0

192 083 192,0

191

Управління з будів-ництва, ремонту та реконструкції Департа-менту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

3 036 404,0

412 572 520,0

408 756 520,0

415 608 924,0

Код головного розпорядника коштів (КТКВ)

Назва головного розпорядника коштів (назва КТКВ)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

в тому числі бюджет розвитку

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (без урахування трансфертів, що передаються до районних бюджетів за КТКВ 250311, 250312, 250326, 250328, 250329, 250330, 250376, 250335)

85 727 020,0

26 131 540,0

19 959 340,0

111 858 560,0

220

Управління фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

3 767 668,0

6 500,0

6 500,0

3 774 168,0

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 575 712,0

5 000 000,0

5 000 000,0

9 575 712,0

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

4 130 623,0

62 196,0

62 196,0

4 192 819,0

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

5 022 159,0

0,0

0,0

5 022 159,0

300

Резервний фонд

4 847 200,0

0,0

0,0

4 847 200,0

Всього видатків

3 240 868 964,0

1 190 597 361,0

1 007 114 450,0

4 431 466 325,0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 2. Центр політичних досліджень львівщина в особах у 2009 році

  Документ
  Оцінка рейтингів впливовості у Львівській області проводиться Центром політичних досліджень на підставі стандартної методики протягом останніх трьох років.
 3. 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій

  Документ
  1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
 4. А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с. Isbn 966-7302-69-5 Кн. 1 864 с. Isbn 966-7302-72-5 Упідручнику аналізуються чинне закон

  Закон
  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1 .
 5. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14, n 15-16, n 17, ст. 112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.

Другие похожие документы..