Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Праздничные события Пасхальной недели в Киеве разнообразят украинско-японские культурные мероприятия, приуроченные к началу Выставки произведений изв...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится « » июня 2009 года в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 210.010.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени до...полностью>>
'Программа'
Для поступления на филологический факультет Тывинского государственного университета по специальности «Русский язык и литература» (заочная форма обуч...полностью>>
'Конкурс'
1. Районный конкурс сочинений о малом предпринимательстве (далее Конкурс) организует и проводит администрация муниципального образования Бейский райо...полностью>>

Соціально-економічний розвиток Дунаєвецького району у 2010-2011 роках

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Україна

Хмельницька область

Дунаєвецька районна державна адміністрація

Дунаєвецька районна рада

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку

Дунаєвецького району

на 2012 рік

м. Дунаївці

2012 рік

ЗМІСТ

Вступ

3

1.

Соціально-економічний розвиток Дунаєвецького району у 2010-2011 роках

4

3.

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку району

6

3.1.

Створення умов для соціально-економічного розвитку

6

3.1.1.

Цінова та тарифна політика

6

3.1.3.

Інвестиційна діяльність

7

3.1.4.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

9

3.1.5.

Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери

9

3.1.7.

Підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності

10

3.1.8.

Регіональний споживчий ринок та послуги

11

3.2.

Модернізація виробництва та інфраструктури

13

3.2.1.

Використання промислово-технологічного потенціалу

13

3.2.2.

Модернізація транспортної інфраструктури, розвиток зв’язку та інформаційних технологій

14

3.2.3.

Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу

15

3.2.4.

Забезпечення безперебійного енергопостачання економіки та населення, енергозбереження

16

3.2.5.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

17

3.3.

Підвищення соціальних стандартів

18

3.3.1.

Демографічна, сімейна та молодіжна політика

18

3.3.2.

Розвиток системи освіти

19

3.3.3.

Забезпечення зростання купівельної спроможності населення

20

3.3.4.

Поліпшення здоров’я населення

21

3.3.5.

Реформування житлово-комунального господарства

22

3.3.6.

Ринок праці

24

3.3.7.

Розвиток культури та туризму

25

3.3.8.

Розвиток фізичної культури та спорту

27

4.

Посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та підвищення їх відповідальності у напрямку розв’язання соціальних проблем

28

5.

Розвиток міжнародного співробітництва та євроінтеграції

28

7.

Основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки

30

Додатки

1.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік

38

2.

Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2012 році

40

3.

Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, культури

44

Вступ

Програму соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено з метою втілення єдиної політики розвитку району у 2012 році. Для цього районною державною адміністрацією реалізовуватимуться конкретні пріоритети в економіці та соціальній сфері, забезпечуватиметься належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Програму розроблено відповідно до вимог Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, з урахуванням Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”, розробленого регіональним комітетом з економічних реформ, із термінами виконання у 2012 році.

Програму узгоджено з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основними напрямами на 2013 та 2014 роки, Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, проектом Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 роки, Програмою соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік. Складовими її частинами є завдання інших районних та обласних програм, які будуть реалізовуватися у 2012 році, та заходи з розв’язання важливих соціально-економічних питань, які вживатимуться райдержадміністрацією.

Координацію роботи з розроблення та формування проекту Програми забезпечило управління економіки райдержадміністрації. Було опрацьовано матеріали, надані управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, виконкомами міської, селищних, сільських рад з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, депутатів рад усіх рівнів, профспілок.

У Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2012 рік. За кожним напрямом районної політики сформульовано також проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Це дозволило закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Для забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і основні заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, профспілок та роботодавців.

До Програми додаються:

1. Заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік

2. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік.

3. Перелік інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати у 2012 році.

Соціально-економічний розвиток

Дунаєвецького району у 2010-2011 роках

Протягом останніх двох років вживалися необхідні заходи щодо впровадження економічних реформ у районі, забезпечення його комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Підсумки соціально-економічного розвитку району у 2010-2011 роках свідчать про стабілізацію економіки району, подальший її розвиток, зміцнення добробуту місцевого населення.

Обсяг реалізованої продукції збільшений на 34,5% і становить у відпускних цінах підприємств з розрахунку на одного жителя району 3001 гривню.

Постійно збільшують виробництво продукції підприємства - експортери району. Експорт продукції підприємств району збільшено в 5,2 рази до відповідного періоду 2010 року.

Приріст прямих іноземних інвестицій до початку року становив 76 тис.дол. США або 4,4 %. Ведеться робота по встановленню інвестиційної привабливості району, представлення його на міжнародному рівні. З цією метою розроблено та затверджено сесією районної ради від 14.04. 2011 року районну Програму залучення інвестицій в економіку району на 2011-2020 роки.

Одним з основних видів економічного зростання району залишається галузь сільського господарства. Площа зернових культур по всіх категоріях господарств у 2011 році становить 38,7 тис. га, у середньому з одного гектара обмолоченої площі одержано по 44,2 ц.

За 2011 рік в районі вироблено 6,3 тис. тонн м'яса, що на 10,9 % більше до минулого року. Виробництво молока за цей період становить 4,1 тис. тонн, що на 14,5 % більше минулого року. Збільшено також чисельність поголів’я ВРХ.

В районі залишається пріоритетною галузь птахівництва. Поголів'я птиці на 01.12.2011 року на 19,6 тис. голів більше до відповідного періоду минулого року, що дає можливість виконати прогнозовані завдання по виробництву м'яса протягом року. Обсяги вирощування м'яса в живій вазі за 11 місяців збільшено до минулого року на 12 %.

Протягом 2011 року забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 8 тис.кв. м загальної площі житла.

В звітному році введено 34,5 км підвідних газопроводів до сіл Малий Карабчіїв, Петрівське, В.Побійна, Держанівка, Антонівка, М.Побіянка, В.Жванчик, Лисець, Сокілець, загальною вартістю 9826 тис. грн. А також побудовано вуличних газопроводів протяжністю 69,1 км вартістю 4635,4 тис. грн. Продовжуються роботи по газифікації сіл Лисець, Сокілець.

Будівельними організаціями району (з кола звітуючих підприємств) за 11 місяців 2011 року виконано підрядних робіт в 2,5 рази більше порівняно до відповідного періоду минулого року.

Постійно здійснюється контроль щодо забезпечення транспортним сполученням населених пунктів з районним та обласним центрами: ВАТ “АТП-16839” здійснює 6 приміських маршрутів та 29 приватних перевізників здійснює 30 маршрутів. За 11 місяців 2011 року перевізниками різних форм власності перевезено пасажирів на 4,4 % більше відповідного періоду минулого року, пасажирооборот збільшено на 16,4 %. Поряд з цим вантажів перевезено в 10,8 раз більше, ніж за відповідний період минулого року .

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у районі забезпечується виконання програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 рр. щодо залучення до підприємницької діяльності більшого кола незайнятих громадян. Так, за звітний період створено у цій сфері 595 нових робочих місць, з них для найманих працівників у фізичних осіб – підприємців - 367; для фізичних осіб – підприємців – 228. За цей же період скасовано 388 фізичних осіб-підприємців та 329 найманих працівників. За видами економічної діяльності найбільше скасованих та новостворених робочих місць припадає на оптову та роздрібну торгівлю.

Зростають обсяги працевлаштування безробітних громадян шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, за рахунок якої з початку 2011 року 36 безробітних стали підприємцями, а у 2010 році – 27.

З них 59,4% складає молодь віком до 35 років, 4,9% - особи, які на рівні не можуть конкурувати на ринку праці, 14,3% - жителі сільської місцевості.

Станом на 1 грудня 2011 року в районі діяло 178 малих приватних підприємств та зареєстровано 3814 підприємців - фізичних осіб.

На території району діє 603 заклади торгівлі та громадського харчування. За результатами роботи торгівельної галузі за звітний період отримано майже 50 млн. грн. роздрібного товарообороту, що на 12,1 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Покращення показників відбувається в першу чергу за рахунок підприємств, які здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

З метою вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва при райдержадміністрації створено та діє єдине реєстраційне вікно, розроблено всі установчі документи для видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

Станом на 01.01.2012 року в районі заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Протягом листопада місяця 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року заробітна плата зросла на 21,2 % ( листопад 2010 року – 1615,27 грн.) і становить – 1955,67 грн. Найвища заробітна плата в сфері оптової та роздрібної торгівлі – 2445,51 грн. та сільському господарстві – 2202,24 грн. Найнижча заробітна плата в будівництві – 1426,96 грн.

Середньорічна чисельність наявного населення у 2010 році становила 65,6 тис. осіб, з них зайняте населення у віці 15-70 років – 32,3 тис. осіб, рівень зайнятості до населення відповідної вікової групи складає 58,2 %. Відповідно до прогнозних даних за 2011 рік середня чисельність наявного населення становитиме 65 тис. осіб, що менше 2010 року на 0,6 тис. осіб.

Відповідно до програми зайнятості населення на 2010 – 2011 роки у 2010 році в районі створено 1239 нових робочих місць(при плані 800 робочих місць), що становить 127,2 % до 2009 року , з них юридичними особами 266 (ТОВ «Верест»–50, ТОВ»Маро-Воір»-26, ФГ “Подільська марка”–9, ТОВ “Козацька долина” – 9, і т.д.).

Протягом 2011 рік в районі створено 1020 нових робочих місць, з них у юридичних осіб – 325. Рівень зареєстрованого безробіття, постійно знижується. Так, у 2010 році він становив 2,4%, за 2011 рік – 2,0 %.

В цілому по району працевлаштовано 1369 осіб. Працевлаштування здійснювалося переважно на підприємства промисловості, торгівлі та громадського харчування, комунального господарства, у сферу послуг населенню тощо.

Активізувалася робота щодо організації громадських робіт. Протягом 2011 року у громадських роботах взяли участь 701 особа із числа незайнятих громадян, що на 3,7% більше ніж у 2010 році.

Головні проблеми, які заважають подальшому соціально-економічному розвитку району:

Дефіцит довгострокових фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;

Насиченість споживчого ринку району товарами, роботами та послугами низької якості.

Зношеність основних фондів підприємств.

Низька енергоефективність галузей економіки.

Сезонна зайнятість у сільському господарстві.

Низька активність вітчизняних та іноземних інвесторів у інноваційній сфері.

Повільний вихід з посткризового стану галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів.

Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності.

Низька платіжна дисципліна споживачів послуг зумовила важкий фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства.

Низький рівень заробітної плати серед суб’єктів господарювання району.

Наявність тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати, неповного робочого дня.

Низька активність територіальних громад у вирішенні актуальних питань розвитку територій.

3. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку регіону

3.1. Створення умов для соціально-економічного розвитку

3.1.1. Цінова та тарифна політика

Цінова та тарифна політика повинна враховувати інтереси населення, бізнесу та держави. Проведення зваженої цінової політики сприятиме розвитку ринкових відносин, зменшенню рівня інфляції та зокрема цін на основні продовольчі товари, розвитку конкуренції і, як наслідок, підвищить ефективність економіки.

Особлива увага приділяється цінам на основні соціально важливі продовольчі товари. На 10 грудня 2011 року у торговельній мережі та на продовольчих ринках рівень цін на основні продовольчі товари не перевищував середній рівень цін по області. Ціни на крупу гречану, хліб та цукор є одними з найнижчих в області.

Цінова ситуація постійно перебуває на контролі райдержадміністрації. Здійснюється моніторинг цін на основні продукти харчування, що реалізовуються роздрібною мережею та на ринках, а також закупляються за бюджетні кошти розпорядниками районного рівня.

За 2011 рік робочою групою з вивчення цінової ситуації на ринку послуг і основних продовольчих товарів здійснено виїзди в 49 населених пункти району та обстежено 443 підприємств торгівлі. За результатами перевірок 37 суб’єктів господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму 10,8 тис.грн.

Разом з тим, існує ряд проблемних питань, які негативно впливають на цінову ситуацію, зокрема: недосконалість механізму державного регулювання ціноутворення на соціально важливі продукти харчування, а саме: відсутність обмеження торговельної надбавки для оптових посередників на ринку основних продовольчих товарів та нормативно встановленого механізму припинення порушень державної дисципліни цін суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами і притягнення їх до відповідальності, недостатній рівень відповідальності посадових осіб за порушення державної дисципліни цін, неврегульованість нормативно-правової бази з питань державного контролю за цінами (тарифами) у зв’язку з ліквідацією уповноваженого органу з питань контролю за цінами Державної інспекції з контролю за цінами в області.

З метою реалізації державної цінової політики належить виконати такі пріоритетні завдання та основні заходи:

- забезпечення реалізації цінової політики відповідно до Закону України “Про ціни і ціноутворення” та у межах повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, шляхом оперативного дослідження регіонального ринку споживчих товарів і послуг та вжиття заходів щодо недопущення цінової дестабілізації, пом’якшення наслідків у разі виникнення проблемних питань на товарних ринках; забезпечення прозорості формування цін (тарифів) на послуги суб’єктів природних монополій з метою недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат, створення сприятливого економічного середовища для підприємницької та інвестиційної діяльності; посилення контролю за встановленням суб’єктами господарювання торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на окремі види продовольчих товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню;

- здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на соціально-важливих ринках продуктів харчування, ліків, житлово-комунального господарства та інших завдяки запобіганню, недопущенню та припиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції шляхом зловживання монопольним (домінуючим) становищем, у першу чергу, суб’єктами природних монополій; припиненню антиконкурентних узгоджених дій, які полягають у встановленні цін чи інших умов придбання або реалізації товарів; забезпеченню встановлення економічно обґрунтованих цін на товари, роботи і послуги, що виробляються суб’єктами господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку; винесенню рекомендацій суб’єктам господарювання з метою запобігання необґрунтованому зростанню цін та унеможливлення створення штучного дефіциту товарів, робіт і послуг, що виробляються суб’єктами господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку; забезпеченню прозорості формування цін (тарифів) на послуги суб’єктів природних монополій з метою недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат;.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

забезпечення рівня цін на основну групу продовольчих товарів не вище середніх по області;

попередження необґрунтованого зростання цін і тарифів на товари та послуги;

сприяння встановленню економічно обґрунтованих цін на товари, роботи і послуги;

стабільна цінова ситуація на ринку соціально важливих товарів і послуг, припинення та недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

3.1.3. Інвестиційна діяльність

Протягом 2011 року завершено роботи по реконструкції міського скверу з облаштуванням зони відпочинку за рахунок благодійних коштів у сумі 500 тис.грн. Розпочато будівельно-монтажні роботи по продовженню будівництва палатного корпусу з дитячим відділенням та дитячою консультацією в м.Дунаївці по вул.Горького, загальною вартістю 13,5 млн.грн. Ведеться реконструкція очисних споруд та напірного колектора (І черга - реконструкція аеротенків у складі каналізаційних очисних споруд), кошторисною вартістю будівництва 9 млн 738 тис. грн.

В звітному році завершено будівництво та введено в експлуатацію 3,65 км підвідного (278 тис. грн. з районного бюджету) та 8,56 км вуличного газопроводу середнього тиску с. Малий Карабчіїв. А також 2,785 км підвідного (190 тис. грн. з районного бюджету) та 2,611 км вуличного газопроводу с. Петрівське (Балинівка).

В 2011 році розпочата робота по газифікації південної частини району. За кошти НАК “Нафтогаз України” в сумі 9358 тис. грн. підрядником ПАТ “Будівельно-монтажне управління по газифікації” (м. Хмельницький голова правління Янечко Л.В.) було виконано бідівельно-монтажні роботи по газифікації сіл Держанівка, Антонівка, В.Побійна, М.Побіянка, В.Жванчик та продовжуються роботи по газифікації сіл Лисець, Сокілець. Замовником виступила Великожванчицька сільська рада, протяжність підвідного газопроводу склала 28,087 км.

Всього за рік введено в експлуатацію 34,5 км підвідних та 69,1 км вуличних газопроводів загальною вартістю 9826 тис. грн. та 4635,4 тис. грн. відповідно.

За січень - вересень 2011 року у розвиток економіки району підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 43,3 млн. грн. капітальних інвестицій. Інвестиції в основний капітал становлять 85 % загального обсягу капітальних інвестицій. Зокрема сільськогосподарські господарства району усіх форм власності за 9 місяців 2011 року придбали 9 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 6,8 млн.грн.

Головні проблеми, які впливають на інвестиційну привабливість:

 • Відсутність достатніх коштів на створення інвестиційної привабливості регіону (ремонт та будівництво транспортної інфраструктури, створення інвестиційних проектів, участь у міжнародних економічних заходах з метою пошуку інвесторів)

 • Відсутність розвиненої фінансово-інвестиційної інфраструктури.

 • Відсутність у необхідних обсягах державних пільгових кредитів та надто високі проценти банківських кредитів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Соціально-економічний розвиток Хмельницької області у 2010-2011 роках

  Документ
  Програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік (далі – Програма) розроблено з метою втілення єдиної політики розвитку регіону у 2012 році.
 2. Стратегічний план з розробки Стратегії розвитку Жидачівського району Львівської області до 2015 року розділ аналіз соціально-економічного розвитку Жидачівського району

  Документ
  «Кожна держава складається з громад – сільських чи міських, то все одно перше і найголовніше завдання тих, хто управляє державою, краями, повітами має бути таке, щоб добре упорядкувати і мудрими правами якнайбільше забезпечити найменшу,
 3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 4. І нформац І я про стан організаційно-кадрової роботи, соціально-економічний І культурний розвиток та суспільно-політичну ситуацію у Волочиському районі за 2010 рік

  Документ
  За звітний період управління та відділи райдержадміністрації вели відповідну роботу по дальшому удосконаленню форм та методів організаційно-масової роботи, зміцненню соціально-економічного та культурного розвитку району.
 5. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..