Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Россия и Европа: Взгляд на культурные и поли­тические отношения славянского мира к германо-ро­манскому. — М.: Известия, 2003. — 607 с. — (Мысли­тели ...полностью>>
'Документ'
12-13 ноября 2009 года в Москве в рамках Европейской недели качества состоялся Конгресс организаций связи и информационных технологий «Современные на...полностью>>
'Заседание'
Вопрос, который мне предложено осветить в своем выступлении, чрезвычайно важен для большинства участников ВЭД, а значит и для Федеральной таможенной ...полностью>>
'Документ'
В современном обществе динамичных социальных перемен все чаще адаптация и реализация личности сопровождаются отрицательными эмоциональными состояниям...полностью>>

Броварська районна державна адміністрація

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

_________________2010 р. №__________

м. Бровари

Про проведення у 2010 році

огляду музеїв при навчальних

закладах Броварського району

На виконання наказу Київської обласної державної адміністрації від 12.03.2010 №71 «Про проведення у 2010 році огляду музеїв при навчальних закладах Київської області», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 60 «Про проведення у 2010 році огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» та з метою удосконалення діяльності музеїв при навчальних закладах, упорядкування, систематизації мережі музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти і виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

 1. Провести з 14 по 18 червня 2010 року огляд музеїв при навчальних закладах Броварського району.

 2. Для огляду музеїв створити спеціальну комісію у складі:

Голова комісії: Чайка Л.Г., заступник начальника відділу освіти

Члени комісії: Дорошенко Ю.Г., педагог-організатор Броварського районного

Центру туризму

Сорока В.П., методист РМК по виховній роботі

Сацьків Я.Ф., вчитель історії Літківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

керівник шкільного музею

 1. Директору Броварського районного Центру туризму Білановській О.О.

3.1. Забезпечити надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам в створенні, реєстрації те перереєстрації музеїв.

3.2. Організувати роботу по огляду пришкільних музеїв (світлиць, куточків). До 31.05.2010р.

 1. Директорам шкіл:

4.1. Призначити відповідального за музейну роботу з числа педагогічних працівників.

4.2. Забезпечити належний стан пришкільних музеїв (світлиць, куточків), що перебувають в межах ввіреного їм навчального закладу.

4.3. Спільно з відповідальним за музейну роботу розробити і затвердити план роботи музею на 2011-2012 навчальний рік.

4.4. Забезпечити подання документів огляду музеїв до Броварського районного Центру туризму. До 20.08.2010р.

 1. За результатами конкурсу-огляду нагородити грамотами відділу освіти кращі музеї району, що діють при закладах освіти.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Чайку Л.Г.

Начальник відділу С.І. Лукашевич

Надіслано: до справ БРЦТ,

Дорошенко Ю.Г. загальноосвітніх закладів району

79-0-82

Перелік документації музею при закладі освіти:

 1. Наказ про створення музею при закладі освіти (видається курівником закладу освіти).

 1. Статут музею.

 1. Уніфікований паспорт музею (див. зразок).

 1. План роботи музею на рік.

 1. Інвентарна книга(див. зразок).

 1. Книга обліку проведених екскурсій (див. зразок).

 1. Книга обліку лекцій(див. зразок).

 1. Книга обліку масових заходів (див. зразок).

 1. Книга відгуків.

 1. Акт обстеження музею (складається комісією).

 1. Свідоцтво про реєстрацію музею при навчальному закладі.

Зразок уніфікованого паспорту

Уніфікований паспорт музею

Код музею

I. Повна назва музею

II. Профіль музею

III. Форма власності

IV. Засновник, власник

V. Підпорядкування

VI. Заклад, що здійснює методичне керівництво

VII. Статус

VIII. Категорія за групою оплати праці

IX. Адреса музею, телефон, факс

X. Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела)

XI. Структура музею

XII. Керівний склад музею

 1. Директор музею, зав.філіалом чи відділом

 2. Заступник директора з наукової роботи

3. Головний хранитель

XIII. Персонал музею:

1. всього працівників;

2. наукових працівників та екскурсоводів,

з них:

3. мають вчений ступінь;

4. мають вищу фахову освіту;

5. мають вищу освіту

XIV. Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею:

1. загальна кількість,

з них:

2. музеєфіковані;

3. немузеєфіковані.

XV. Характеристика музейного приміщення:

1. кількість будівель;

2. спеціально побудоване (автори, коли);

3. пристосоване;

4. пам'ятки архітектури чи історії (короткі історичні відомості).

XVI. Технічний стан будівель:

1. потребує реставрації;

2. потребує капітального ремонту;

3. аварійне приміщення;

4. належний стан.

XVII. Площа музею:

1. загальна;

2. експозиційна;

3. фондосховища;

4. кінолекційного залу;

5. виставочних залів;

6. прилеглої території;

7. експозицій просто неба;

8. реставраційної майстерні;

9. фотолабораторії;

10. таксидермічної лабораторії;

11. інші.

XVIII. Охорона музею:

1. дата та номер документа про взяття під охорону;

2. відомча охорона;

3. міліцейська охорона;

4. сторожова охорона;

5. охоронно-пожежна сигналізація;

6. пункт централізованого спостереження;

7. промислова телевізійна установка.

XIX. Технічне оснащення музею:

1. світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, фонотеки, лабораторії для фонозапису;

2. автоматизована система обліку і накопичення інформації;

3. фотокінообладнання, засоби поліграфії;

4. інше.

XX. Фонди музею:

1. загальна кількість одиниць збереження;

2. кількість музейних предметів основного фонду;

3. кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання.

XXI. Характеристика експозиційних розділів:

1. назва розділу;

2. дата останньої реекспозиції;

3. кількість експонатів основного фонду.

XXII. Режим роботи музею.

XXIII. Дата складання паспорта.

XXIV. Печатка музею і підпис директора.

Зразок ведення інвентарної книги

п/п

Дата запису

Час, джерело, спосіб надходження, супроводжуючі документи, № акта

Назва і короткий опис речі (автор, назва, дата, місце походження, написи, підписи)

Кількість предметів

Матеріал і техніка

Розмір, вага для дорогоцінних металів, каміння

Стан речі (з підписом особи, яка проводила опис)

Вартість (при купівлі), акт закупочної комісії

В який відділ або збірку надійшов

наукового інвентарю

Примітка. Місце знаходження предмета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

98.

23.02.

2004

Юркова Тетяна Вікторів-на

Сорочка жіноча вишита. Техніка гладь «білим по білому» Юркова Т.В. Полтавська обл. сер. ХХ ст.

1

12

Тка-нина, ви- шив.

-

Пов-ністю збереглася

-

Основний фонд

-

-

99.

2.03. 2004

Олежко Роман Петрович

Сервіз чайний (6 чашок та 6 блюдець), кін. ХІХ ст.

Роз-писний фаянс

-

Місця-ми стерся роз-пис, 1 чашка вищер-блена

102грн

Основний фонд

-

-

Зразок книги обліку проведених екскурсій

п/п

Дата

Тема екскурсій

Організація, що замовила екскурсію

Кількість відвідувачів

Початок екскурсій

Тривалість екскурсій

Прізвище екскурсовода

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

28.03.07.

Історія вишивки

Бобрицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

12

14.00

1 год.

Сацьків Я.Ф.

Зразок книги обліку лекцій

п/п

Дата

Хто замовляє

Тема лекцій

Прізвище автора

Де прочита-на лекція

Кількість присутніх

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

29.04.97.

Бобрицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Основні ремесла Броварщини

Сацьків Я.Ф.

У Бобриць-кій ЗОШ

32

Вик.

Зразок книги обліку масових заходів

п/п

Дата

Назва заходу та короткий зміст

Де проведено, з ким

Кількість присутніх

Відповідальний за проведення

Підпис відповідального

1

2

3

4

5

6

7

1.

13.12. 97

Вечорниці (народні традиції святкування на Андрія)

Бобрицька ЗОШ

15

Обіух М.К.

Зразок акту обстеження музею

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ МУЗЕЮ

Складається комісією (прізвище, ім’я та по батькові, посада) ____________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

 1. Назва музею_________________________________________

 2. Профіль музею ______________________________________

 3. Адреса закладу освіти, телефон, факс ___________________

 4. Засновник музею ___________________________________

 5. Дата заснування музею, № наказу ______________________

 6. Керівник музею (прізвище, ім’я та по батькові, посада, стаж роботи в музеї)_________________________________________

 7. Заклад, що здійснює методичне керівництво (назва, адреса, телефон)______________________________________________

 8. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, окрема будівля; наявність фондосховища; загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті; технічний стан приміщення)_____

 9. Фонди музею (загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання)______________________________________

 10. Стан обліку музейних предметів (наявність інвентарної книги; повнота та якість записів) _________________________________

 11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (в сховищі) (ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок) _______________

 12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) ______________________

 13. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне; силами педколективу, учнів; потребує переоформлення) _____________

 14. Технічне оснащення музею ____________________________

 15. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, учбових занять, масових заходів, виставок за 1-3 роки) ____________________________

 16. Наявність документації музею (статуту, інвентарної книги, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо) _______

 17. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний склад, основні сектори; опікунська рада, її кількісний та персональний склад)

 18. Режим роботи музею ___________________________________

 19. Пропозиції комісії_____________________________________

Голова комісії Підпис

Члени комісії Підписи

М.П.

Дата складання акту

За методичною допомогою Ви можете звернутися в Броварський районний Центр туризму.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Головне управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації Рішення колегії (6)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши матеріали про забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області колегія
 2. Звіт про роботу регіонального Комітету з економічних реформ при Київській обласній державній адміністрацій у 2011 році

  Документ
  Протягом 2011 року проведено 10 засідань регіонального Комітету з економічних реформ при Київській обласній державній адміністрації, у яких взяли участь представники центральних органів влади: керівництво Мінекономрозвитку, державного
 3. Київська обласна державна адміністрація головного управління освіти І науки (2)

  Документ
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 "Про затвердження Положення про ІВМ “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (в редакції наказу
 4. Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана (2)

  Документ
  Актуальність теми. У сучасних умовах утвердження ринкових відносин в аграрній сфері України важливого значення набуває формування дійових механізмів ефективного використання земельних ресурсів.
 5. Київська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки

  Документ
  Відповідно до наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 29.04.2011 № 153 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування» та з

Другие похожие документы..