Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Аннотированный список'
Данное электронное издание содержит теоретические сведения по видам анализа, арифметике, физике, симметрии и суперсимметрии, вариационному исчислению...полностью>>
'Документ'
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) извещает о предстоящем проведении аукционов на право пользования недрами с целью разведки ...полностью>>
'Документ'
Провадження освітньої діяльності у Борщівському агротехнічному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 529...полностью>>
'Документ'
Настоящее Положение о проведении всероссийского дистанционного литературного Конкурса сказок «В сказке, как в жизни » определяет цели и задачи дистан...полностью>>

Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України для розгляду в другому читанні, враховує більшість пропозицій Верховної Ради України в частині доходів. Водночас, варто відзначити, що низка змін проекту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2006 РІК»,

ПОДАНОГО КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ДЛЯ РОЗГЛЯДУ В ДРУГОМУ ЧИТАННІ

ДОХОДНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ДЖЕРЕЛА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України для розгляду в другому читанні, враховує більшість пропозицій Верховної Ради України в частині доходів. Водночас, варто відзначити, що низка змін проекту закону, поданого на друге читання в частині доходів було внесено Кабінетом Міністрів самостійно й окремі з них не підкріплено відповідними обґрунтуваннями.

Відповідно до пропозицій доходну частину Державного бюджету України на 2006 рік пропонується збільшити на 5 246,5 млн. грн. (без врахування міжбюджетних трансфертів). При чому, збільшено доходні статті як по податкових надходженнях (на 2 622,7 млн. грн.1), так і по неподаткових надходженнях (на 3 216,8 млн. гривень.)

Збільшення податкових надходжень передбачається за рахунок:

 • податку на додану вартість – на 3 278,0 млн. грн.

Збільшення планового річного показника надходжень ПДВ пояснюється врахуванням пропозиції ВРУ щодо продовження у 2006 році застосування механізму безготівкового розрахунку за сплату житлово-комунальних послуг в рахунок знецінених заощаджень громадян в установах Ощадбанку з одночасним погашенням податкової заборгованості підприємств ЖКХ та ПЕК. Відповідно до цієї пропозиції в 2006 році планується зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету 1 860,0 млн. гривень. Про недоліки даного механізму див. в наступних розділах. Ще одним чинником збільшення надходжень податку в 2006 році має стати збільшення надходжень від ПДВ із ввезених на територію України товарів. Даний показник збільшено на 1 418,0 млн. грн.;

 • податку на прибуток підприємств – на 720 млн. грн.

Як і у випадку з податком на додану вартість, збільшення планового річного показника надходжень податку на прибуток підприємств обумовлюється врахуванням пропозиції ВРУ щодо продовження в 2006 році застосування механізму безготівкового розрахунку за сплату житлово-комунальних послуг в рахунок знецінених заощаджень громадян в установах Ощадбанку з одночасним погашенням податкової заборгованості підприємств ЖКХ та ПЕК;

 • річний плановий показник податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції зменшено на 1 418,0 млн. грн. через зменшення на зазначену суму плану на ввізне мито, що на 62,1 млн. грн. менше, ніж відповідний показник затверджений на 2005 рік. Причини такого зменшення річного планового показника надходжень з даного джерела на 2006 рік не пояснюються.

Варто відзначити, що водночас із зменшенням річного планового показника вивізного мита на таку ж суму (1 418,0 млн. грн.) було збільшено плановий річний показник надходжень податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів. Враховуючи, що база оподаткування цих двох податків є одна й та сама – митна вартість товарів, що імпортуються – такі різнонаправлені зміни прогнозних показників є необґрунтованими. Отже, зменшення надходжень планового показника ввізного мита при одночасному збільшенні показника «імпортного» ПДВ, потребує додаткового пояснення.

Натомість, обсяг надходжень вивізного мита у 2006 році залишено без змін. Проте, як зазначалось в аналізі ГБФП проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», поданого до Верховної Ради України на перше читання, існують певні невідповідності розрахункових показників надходжень вивізного мита тим тенденціям, які склалися в Україні у поточному році2. Зазначене ставить під сумнів можливість виконання державного бюджету за цією статтею у поточному році, а також реалістичність річного прогнозного показника надходжень вивізного мита на 2006 рік з зазначеної групи товарів.

Збільшення неподаткових надходжень передбачається за рахунок:

 • надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України – на 457,8 млн. грн.;

 • рентної плати за нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні – на 654,3 млн. гривень. Це пояснюється збільшенням ставок рентної плати на 22,7 %, а також запровадженням механізму коригування ставок рентної плати на зазначені природні ресурси після проведення кожного аукціону з продажу нафти та газового конденсату;

 • рентної плати за транзитне транспортування природного газу – на 420,0 млн. гривень. Слід відзначити відсутність пояснень причин такого збільшення, оскільки ставки рентної плати на транзитне транспортування природного газу залишилися незмінними;

 • митних зборів – на 248,3 млн. грн. за рахунок пропозиції відновити на 2006 рік справляння митних зборів до моменту вступу України до СОТ.

Слід відзначити, що в пропозиціях Бюджетного комітету Верховної Ради України вносилася пропозиція щодо відновлення справляння митних зборів із збільшенням надходжень до бюджету на 900,0 млн. гривень. Ця ж цифра фігурує в порівняльних таблицях, підготовлених Кабінетом Міністрів України. Проте, у додатку № 1 до проекту Закону «Про Держаний бюджет України на 2006 рік» зазначено 248,3 млн. грн. надходжень від митних зборів (код 22100000). Враховуючи, що на 2005 рік заплановано отримати з даного джерела 888,0 млн. грн., варто було б, на думку експертів ГБФП, переглянути річний прогнозний показник надходжень митних зборів до бюджету в бік збільшення.

 • запровадження плати за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів – 93,6 млн. грн.;

 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності – на 670,0 млн. грн.;

 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ – на 265,0 млн. грн.;

 • збору з купівлі-продажу валюти – на 502,8 млн. грн. за рахунок встановлення на 2006 рік ставки збору в розмірі 1 відсотку, на відміну від пропозиції Кабінету Міністрів України встановити ставку даного збору на рівні 0,75 відсотків.

Відповідно до пропозицій Верховної Ради плановий річний показник надходжень від операцій з капіталом зменшено на 601,9 млн. гривень. Зокрема, було враховано пропозицію щодо надання можливості придбання земельних ділянок на яких знаходяться раніше приватизовані об’єкти державної власті у розстрочку на 5 років із щорічною оплатою не менше 20 % їх вартості. Варто відзначити, що дана зміна повністю збігається з рекомендаціями експертів ГБФП, викладених в аналізі проекту Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», поданий до Верховної Ради України на перше читання.

Серед пропозицій ВРУ у частині доходів, які не було враховано слід відмітити наступні:

1) відновити дію норми Закону України «Про податок на додану вартість», яка дозволяла досить високорентабельному бізнесу з перевезення пасажирів та вантажів територією України здійснювати свою діяльність без сплати податку на додану вартість. Відповідно до скасованого змінами до Закону «Про податок на додану вартість» пункту 11.15 статті 11, передбачалося оподатковувати зазначені операції згідно з положеннями Декрету КМУ від 26 грудня 1992 року № 14-92 «Про податок на добавлену вартість». Підпункт (а) пункту 1 статті 5 звільняв від ПДВ послуги транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, що експортуються, та транзит іноземних вантажів, включаючи транзитні послуги, через територію України. З 1997 року ця норма вважалася тимчасовою. Втім щороку в законах про Державний бюджет зберігався пільговий порядок сплати ПДВ за операціями з надання послуг, пов’язаних з перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України. На думку експертів ГБФП неврахування даної норми сприятиме утвердженню принципу податкової справедливості при справлянні податку на додану вартість;

2) виключити з переліку об’єктів оподаткування операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу. В супровідних документах до проекту закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік» зазначається, що дану норму не було підтримано з огляду на те, що таке положення створювало б нерівність умов для інвесторів в залежності від виду інвестицій та спонукало б інвесторів відмовлятися від внесення прямих фінансових інвестицій, що цілком збігається з позицією експертів ГБФП;

3) встановити акцизний збір на піроконденсат гідро стабілізований у розмірі 60 євро за 1 тону. Дану норму не було підтримано з огляду на такі міркування: Піроконденсат гідростабілізуючий є сировиною, що використовується як високооктанова домішка при виробництві бензинів моторних. Запровадження зазначеної норми призведе до підвищення цін на бензини. Крім того, це не відповідає нормам європейського законодавства, оскільки в країнах Євросоюзу ця речовина не є підакцизною продукцією;

4) обмежити застосування нульової ставки ПДВ при експорті продукції власного виробництва та скасувати нульову ставку для експорту товарів невласного виробництва. Дану пропозицію було відхилено з огляду на те, що вона порушує принцип справляння податку на додану вартість та загальновстановлені правила оподаткування, що встановлені Шостою директивою Ради ЄС. Крім того, як відзначали експерти ГБФП, окрім термінологічної невизначеності («товари власного/невласного виробництва») запровадження такої норми , в разі її прийняття, призвело б до обмеження зовнішньоторгових операцій (через усунення всіх посередників від їх проведення) та спричинило б збільшення собівартості українського експорту. Тому відмова від запровадження даного положення повністю підтримується експертами ГБФП.

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ПОКРИТТЯ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України для розгляду в другому читанні враховує більшість пропозицій Верховної Ради України.

У частині фінансування бюджету Кабінетом Міністрів України враховано пропозицію Верховної Ради України № 24 щодо «можливості збільшення дефіциту в проекті державного бюджету на 2006 рік для спрямування на витрати розвитку».

Проект державного бюджету, доопрацьований Кабінетом Міністрів України, передбачає збільшення обсягу дефіциту державного бюджету на 3,0 млрд.грн. до 12,9 млрд.грн., що становитиме 2,5 % прогнозного ВВП на 2006 рік. Таке збільшення здійснено за рахунок врахування у ресурсах бюджету частини коштів від продажу ВАТ «Криворіжсталь» у сумі 6,0 млрд.гривень.

Оскільки продаж ВАТ «Криворіжсталь» відбувся у 2005 році, кошти від приватизації цього об’єкту обліковуватимуться у 2006 році за кодом 602000 «Зміни обсягів готівкових коштів» додатку № 2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік». У загальній структурі надходжень на фінансування дефіциту Державного бюджету України обсяг готівкових коштів складатиме 40,3 % (див. діаграму 1).

Діаграма 1

Структура надходжень на фінансування дефіциту Державного бюджету України у 2004-2006 роках

У зв’язку з залученням на фінансування дефіциту в 2006 році коштів від приватизації ВАТ «Криворіжсталь», передбачається суттєве скорочення частки державних запозичень (див. діаграму 1). Так, порівняно з проектом бюджету на 2006 рік, підготовленим до першого читання, частка державних запозичень у доопрацьованому законопроекті зменшиться до з 58,0 % до 50,4 %.

Таким чином, врахування Кабінетом Міністрів України пункту 24 пропозицій Верховної Ради України дозволяє збільшити видатки розвитку бюджету, що є позитивним у середньостроковій перспективі. Згідно супровідного листа до проекту Закону зазначені кошти буде використано на програми інвестиційного характеру, перелік яких наводиться у вищезгаданому листі.

ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ НА СЕРЕДНЬО-СТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Слід відмітити ще одну важливу пропозицію Верховної Ради України до проекту державного бюджету на 2006 рік. Пункт 37 Пропозицій передбачав «подання на розгляд Верховної Ради України Державної програми приватизації на 2006-2009 роки разом із необхідними пропозиціями змін до законодавства з питань приватизації державного майна».

На думку експертів така пропозиція Верховної Ради України була доцільною та надзвичайно важливою з огляду на, по-перше, періодичність і значний вплив надходжень від приватизації на обсяг загального бюджетного ресурсу, по-друге, на необхідність запровадження середньострокового планування бюджету. Наприклад, таке планування впливає на реалізацію проектів, які буде розпочато у 2006 році, у наступні кілька років.

Однак при доопрацюванні проекту бюджету на друге читання таку програму подано не було. Згідно з порівняльною таблицею щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України при доопрацюванні проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” законопроекти „Про Державну програму приватизації” та „Про внесення змін та доповнень до деяких законів з питань приватизації” знаходяться у Міністерстві юстиції України для отримання експертного висновку.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Серед пропозицій Верховної Ради України до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» у частині державного боргу слід відмітити пункти, які не було враховано Кабінетом Міністрів України при доопрацюванні проекту до другого читання.

Так, не враховано пункт 25 Пропозицій щодо «виділення окремим додатком до проекту закону про Державний бюджет України на 2006 рік Програми державного запозичення України на 2006 рік».

Неврахування цієї пропозиції Кабінетом Міністрів України пояснюється рядом технічних причин, серед яких необхідність внесення змін до додатків до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Однак, на думку експертів, зазначене обґрунтування не є підставою для неврахування зазначеної пропозиції Верховної Ради України, оскільки будь-які зміни до ресурсної частини бюджету, в тому числі до Програми державного запозичення, означають відповідну зміну видатків у встановленому порядку.

На сьогоднішній день Програма державного запозичення України на відповідний рік входить до складу матеріалів, що подаються разом із проектом Закону України «Про Державний бюджет України на відповідний рік». Хоча статтею 38 Бюджетного кодексу України не встановлено обов’язковість затвердження зазначеної програми окремим додатком до Закону, на думку експертів, виділення такої Програми у додатку до Закону підвищить прозорість і прогнозованість на середньострокову перспективу процесу здійснення державних запозичень.

Не враховано пункт 29 щодо «окремого виділення витрат на управління державним боргом із показників витрат на обслуговування та погашення державного боргу».

У порівняльній таблиці щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради України при доопрацюванні проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” наводиться пояснення, що дані видатки відображатимуться за відповідним кодом економічної класифікації 1139. Однак, на думку експертів, оскільки Закон України «Про Державний бюджет України» не містить додатку з деталізацією видатків за економічною класифікацією, це не сприятиме підвищенню прозорості відображення у бюджеті заходів із управління державним боргом. Така деталізація здійснюється лише у розписі Державного бюджет України.

Слід також зауважити, що виділення таких видатків окремою бюджетною програмою відповідає статті 19 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік».

Серед неврахованих пропозицій Верховної Ради України відзначимо також пункт 28 щодо «визначення у проекті Закону граничного розміру державного боргу та гарантованого боргу в цілому, з виділенням граничного розміру державного боргу, витрати за яким здійснюються з державного бюджету».

Зазначена пропозиція неврахована Кабінетом Міністрів України через те, що вона суперечить п. 1 статті 18 Бюджетного кодексу України і є некоректною. З точки зору існуючої системи планування бюджету на один рік платежі по гарантованому боргу за рахунок коштів державного бюджету здійснюються лише у разі настання гарантійного випадку. В результаті настання гарантійного випадку борг позичальника включається до обсягу прямого державного боргу і вже не класифікується як гарантований. До цього моменту точно визначити обсяг таких зобов’язань держави дуже складно і, на думку експертів, недоцільно у короткостроковій перспективі.

Однак врахування такої пропозиції є доцільним у випадку запровадження середньострокового бюджетного планування, оскільки обсяг гарантованого боргу впливає на обсяг витрат бюджету для погашення державного боргу в наступні, за плановим роки.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ЗАГАЛЬНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДАТКІВ

Згідно з пропозиціями Комітету Верховної Ради України з питань бюджету видаткова частина державного бюджету на 2006 рік мала би збільшитися щонайменше на 3,2 млрд.грн. за рахунок збільшення окремих доходних джерел. При цьому Кабінету Міністрів України пропонувалося здійснити перерозподіл видатків державного бюджету між окремими бюджетними програмами, головними розпорядниками та галузями в цілому.

Довідково: у поданому на розгляд до Верховної Ради України у першому читанні проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» обсяг видатків державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів складав 106,2 млрд.грн., що на 17,0 млрд.грн. або 19 % більше показника, затвердженого на 2005 рік. Видатки Державного бюджету України з урахуванням міжбюджетних трансфертів складали 130,2 млрд.грн., що на 14,3 млрд.грн. або на 12,3 % більше аналогічного показника 2005 року.

Загальний обсяг видатків Державного бюджету України на 2006 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів), запропонований у доопрацьованому законопроекті, складає 110,0 млрд.гривень. Це на 3,7 млрд.грн., або на 3,5 % більше, ніж було у проекті Державного бюджету України на 2006 рік, підготовленого до першого читання (див. таблицю 1)3.

Таблиця 1

Видатки і кредитування зведеного, державного і місцевих бюджетів України за 2004-2006 роки

млн.грн.

Видатки

2004 (факт)

2005 рік (план зі змінами)

2006 рік (проект, І чит.)

2006 рік (проект, ІІ чит.)

2006 рік (пр. ІІ чит.)/

2006 рік (пр. І чит.)

2006 рік(пр. ІІ чит.)/

2005 рік

+/-

(%)

+/-

(%)

Зведений бюджет, у т.ч.:

103 291,5

140 832,4

160 979,6

169 827,7

8 848,1

105,5

28 995,4

120,6

загальний фонд

77 641,4

109 497,1

129 855,6

134 705,2

4 849,6

103,7

25 208,1

123,0

спеціальний фонд

25 650,0

31 335,3

31 124,0

35 122,5

3 998,5

112,8

3 787,3

112,1

Місцеві бюджети (без міжбюджетних трансфертів)

38 828,9

51 589,6

54 736,2

59 836,2

5 100,0

109,3

8 246,6

116,0

загальний фонд

31 593,2

40 787,1

48 741,7

50 626,9

1 885,2

103,9

9 839,8

124,1

спеціальний фонд

7 235,7

10 802,5

5 994,5

9 196,4

3 201,9

153,4

-1 606,1

85,1

Державний бюджет (без міжбюджетних трансфертів)

64 462,6

89 242,7

106 243,4

110 004,4

3 761,1

103,5

20 761,7

123,3

загальний фонд

46 048,2

68 710,0

81 113,9

84 078,3

2 964,4

103,7

15 368,3

122,4

спеціальний фонд

18 414,3

20 532,8

25 129,5

25 926,1

796,6

103,2

5 393,4

126,3

Міжбюджетні трансферти

16 819,4

26 639,0

23 955,4

28 646,2

4 690,8

119,6

2 007,2

107,5

Державний бюджет (з міжбюджетними трансфертами)

81 282,0

115 881,7

130 198,8

138 650,7

8 451,9

106,5

22 769,0

119,6

загальний фонд

62 695,5

88 881,4

103 921,8

108 375,1

4 453,4

104,3

19 493,8

121,9

спеціальний фонд

18 586,5

27 000,4

26 277,0

30 275,6

3 998,5

115,2

3 275,2

112,1

*Співставні умови (за виключенням субвенції по заощадженнях у сумі 6000,0 млн.грн. у 2005 році та 1 000,0 млн.грн. у проекті бюджету на 2006 рік, підготовленого до ІІ читання)

Міжбюджетні трансферти

16819,4

20639,0

23955,4

28646,2

4690,8

119,6

8007,2

138,8

Державний бюджет (з міжбюджетними трансфертами)

35405,9

109881,7

130198,8

137650,7

7451,9

105,7

27769,0

125,3

загальний фонд

62695,5

88881,4

103921,8

108375,1

4453,4

104,3

19493,8

121,9

спеціальний фонд

18586,5

21000,4

26277,0

29275,6

2998,5

111,4

8275,2

139,4
Похожие документы:

 1. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 2. Верховного Суду України для однакового застосування судами чанного закон (1)

  Закон
  Виробництво нових товарів у більшості випадків розгля­дається як юридичний факт, що викликає виникнення відно­син власності. Усі дозволені власнику дії закон зводить до трьох основних загальних понять: володіння, розпорядження та ко­ристування.
 3. Аналіз проекту закону україни

  Закон
  Прогнозний обсяг номінального ВВП, закладений до бюджетних розрахунків на 2006 рік, складає 512,5 млрд.гривень. Проти показника, врахованого при розробленні проекту бюджету на 2005 рік, прогнозний ВВП на наступний рік є більшим на 76,5 млрд.
 4. Верховної Ради України на пленарних засіданнях 17 березня 2011 року. Розглянуто 29 питань порядку денного. За результатами їх розгляду, прийнято 10 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".
 5. Верховної Ради України на пленарному засіданні 21 вересня 2011 року. Розглянуто 11 питань порядку денного. За результатами розгляду прийнято 1 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

Другие похожие документы..