Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
"О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и...полностью>>
'Документ'
В ближайшее время молодежь, в силу ряда причин, является одним из главных ресурсов государства в подъеме экономики. В молодежной среде есть тенденция ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс дисциплины составлен в соответствии с Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,...полностью>>
'Пояснительная записка'
Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия во всем м...полностью>>

Кіровоград (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

КІРОВОГРАД


ЗБІР ДАНИХ ТА НЕЗАЛЕЖНІ СТАТИСТИЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ

з 1993 року

ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

CОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

СТАН ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ07 – 17 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

МЕТОДИКО-ПРОЦЕДУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИТУВАННЯ

 • Польовий етап: опитування проведено з 07.05.2011 по 17.05.2011.

 • Обсяг вибірки і географія дослідження: загалом опитано 603 респонденти (постійні мешканці Кіровоградської області). Опитування проводили у 17 населених пунктах 9 районів області

 • Загалом опитування проведене у 7 містах та смт (обласний центр і шість райцентрів) та 10 селах області, що географічно репрезентують область.

Географічний розподіл вибірки

Населені пункти

Число

респондентів

%

м.Кіровоград

140

23.2%

м.Олександрія

50

8.3%

м.Світловодськ

40

6.6%

м.Знамянка

31

5.1%

м.Бобринець

30

5.0%

смт Добровеличківка

38

6.3%

смт Вільшанка

37

6.1%

с.Олександрівка (Добровел.р-н)

26

4.3%

с.Липняжка (Добровел.р-н)

26

4.3%

с.Добре (Вільшан.р-н)

27

4.5%

с.Кетрисанівка (Бобрин.р-н)

26

4.3%

с.Червонопілля (Бобрин.р-н)

19

3.2%

с.Суботці (Знамян.р-н)

26

4.3%

с.Комінтерн (Олександрій.р-н)

26

4.3%

с.Бірки (Олександрів.р-н)

25

4.1%

с.Глодоси (Новоукр.р-н)

27

4.5%

c.Димитрово (Устинівськ.р-н)

9

1.5%

Загалом

603

100.0%

 • Тип вибірки: квотна, репрезентативна для дорослого населення області (18-75 років) за статтю, віком, типом населеного пункту (міське і сільське населення).

Основні характеристики вибірки

Число

респондентів

%

Стать

Чоловіки

271

44.9%

Жінки

332

55.1%

Вікові групи

18-29

132

21.9%

30-54

259

43.0%

55-75

212

35.2%

Тип поселення

Обласний центр

140

23.2%

Райцентри

226

37.5%

Село

237

39.3%

 • Кількість досліджуваних показників стану громадської думки31 (запитання анкети).

 • Метод: індивідуальне стандартизоване інтерв΄ю за місцем проживання із використанням карток з варіантами відповідей до запитань.

 • Стандартна похибка вибірки: при довірчій ймовірності (р) = 0.95 похибка (Δ) складає +/- 4.2%.

 • Математико-статистична обробка і експертиза даних здійснювалась пакетами програм SPSS 13.0; SPSS Delta Graph 5.0; SPSS Sigma Plot 8.0.

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ ТА КОМУНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

1. ДУМКА ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ ОБЛАСНОЇ ВЛАДИ

Щоб ситуація в області покращилася, майже половина населення області вважає, що обласна влада має в першу чергу вирішувати ТРИ проблеми: 1. Створення робочих місць (20.4%); 2. Ремонт доріг (16.4%) та 3. Стабілізація цін на продукти харчування (12.3%);

Опитування зафіксувало відмінності у приорітетності цих проблем для мешканців Кіровограда, райцентрів та села. Так, завданнями «№ 1» для влади у Кіровограді люди вважають стабілізацію цін на продукти харчування (майже 24%) та ремонт доріг (21%). У райцентрах і селах – це, в першу чергу, створення нових робочих місць. Можна припустити, що такі відмінності пов’язані з більшими можливостями працевлаштування у Кіровограді, більшою важливістю стану доріг для міського щоденного життя на відміну від сільського, та з більшими можливостями продуктового самозабезпечення для селян (натуральне господарство).

2. ОЦІНКА МІСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ РІВНЯ КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Понад 60% міських мешканців області оцінює рівень комунального обслуговування «переважно» і «цілком» негативно. В цьому відношенні не виявилося принципових відмінностей між мешканцями обласного центру та райцентрів. Однак, оцінка рівня та якості комунального обслуговування у райцентрах є категоричніше негативною, що може розглядатися як ознака більшого невдоволення тамтешнього населення у порівнянні із мешканцями обласного центру. Отримані результати є хоч і непрямим, але важливим показником існування нагальної потреби реформування ЖКГ.

3. УЯВЛЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ПРО НЕОБХІДНІ ЗМІНИ (РЕФОРМУВАННЯ) В РОБОТІ ЖКГ.

Уявлення населення про реформування ЖКГ пов’язані з вирішенням гострих проблем міського щоденного життя: проблеми ремонту вулиць (доріг та тротуарів) та їхнього освітлення – 26.2%; прибирання та вивезення сміття – 10.6% (більше в обласному центрі – понад 20%). У Кіровограді увага мешканців зосереджена на різних аспектах роботи КРЕПів: майже 15% мешканців вважають, що їх у нинішньому вигляді треба ліквідувати; 12% - підвищити відповідальність працівників КРЕПів (проблема безвідповідальності у роботі). У Райцентрах 13% населення бачить реформування як покращення фінансування ЖКГ. Більше третини міських мешканців не мають уявлення про те, що необхідно змінити у ЖКГ, тобто про шляхи реформування ЖКГ (таких людей дещо більше у райцентрах).

4. ЗНАННЯ НАСЕЛЕННЯМ РОБОТИ ВЛАДИ У НАПРЯМКУ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Понад 80% населення (як міського так і сільського) необізнані з роботою владних структур у напрямку підвищення енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії. 7.8% мешканців вважають себе обізнаними в цьому відношенні.

5. ЗНАННЯ НАСЕЛЕННЯМ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ ВЛАДИ У НАПРЯМКУ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

З тих не багатьох (7.8%), хто обізнаний з кроками влади в цій галузі, поінформовані, головним чином, про наступні конкретні заходи: 1) використання біопалива, соняшних батарей та вітряків (38.3%); 2). Утеплення будинків: вікна, теплоізоляція стін (13%); 3). Використання нового, ергономічного обладнання (до 7%). Більш як 40% населення області нічого не знають про діяльність влади у даній галузі. Це в основному селяни (94%), та мешканці райцентрів (22%).

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

6. ПОШИРЕНІСТЬ ФАКТІВ ХАБАРНИЦТВА НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12-ТИ МІСЯЦІВ.

Практично кожен десятий мешканець області протягом останнього року стикався із необхідністю давати хабара. Не існує статистично значущої різниці між кількістю випадків хабарництва в Кіровограді та райцентрах і селах. Це свідчить про приблизно однакову поширеність фактів хабарництва у містах і селах.

У порівнянні з даними аналогічного, за методико-процедурними характеристиками дослідження, проведеного майже рік тому (липень 2010 р.) можна бачити тенденцію до зменшення кількості фактів «змушеного» хабарництва. Так, якщо у липні 2010 р. 18% опитаних були змушені давати хабара, то у травні 2011 року таких виявилося 10.1%.

7. ДЕ ДАЮТЬ ХАБАРІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ?

Згідно із повідомленнями респондентів, можна бачити, що сумне лідерство «по хабарництву» мають стаціонарні лікарні області – майже 75% від тих, хто давав хабара (10.1%) зіткнулися з цією необхідністю в лікувальних закладах (у селах – понад 90%). ДАЇ посідає друге місце у «рейтингу хабарництва» - 25% (у Кіровограді – 47%). Не вельми значним виявився відсоток змушених дати хабара в міліції, судах, школах, прокуратурі. Варто зауважити, що наприклад, у липні 2010 р. 4% від змушених давати хабара зробили це у органах влади, у травні 2011 р. опитування не зафіксувало таких випадків. Принаймні громадська думка не дає підстави для висновків про зростання цього явища.

8. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРШИХ ОСІБ КРАЇНИ,

ОБЛАСТІ ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

Рейтинг найвищого посадовця держави – Президента України, виявився доволі високим, що є примітним на тлі непростої економічної ситуації: 40.7% населення Кіровоградщини оцінило його діяльність позитивно. Разом із тим, громадська думка Кіровоградщини залишається суперечливою: 20% громадян ще не визначилися із оцінкою діяльності Президента, а десь 40% - поки що оцінюють цю діяльність негативно. Більше позитивних оцінок діяльності Президент отримав від мешканців Кіровограда (понад 50%), а більше негативних оцінок – у райцентрах області (50%). Тих, хто не зміг оцінити діяльність Президента найбільше виявилося у Кіровограді (23%) і однаково у селах та райцентрах (по 17-18%). Загалом же, в Кіровоградській області за 20 років української незалежності це ймовірно найвищий показник оцінки діяльності Президента після півторарічного перебування на посаді. В той час як попередні президенти вже після року своєї каденції не змогли зберігти свої виборчі рейтинги, то рейтинг Президента Януковича у травні 2011 року фактично збігається із його рейтингом кандидата у Президенти у лютому 2010 року.

Майже вдвічі менше позитивних оцінок діяльності мешканці Кіровоградщини поставили Голові Уряду України (22%). І, відповідно, значно більшим ніж у Президента, є і обсяг негативних оцінок діяльності Голови Уряду (55%). Найгірше оцінили діяльність Голови Уряду мешканці райцентрів (63% негативних оцінок), а найкраще – мешканці Кіровограда (29% позитивних оцінок). Найбільше відповідей «важко сказать», щодо оцінки діяльності Голови Уряду, отримано у Кіровограді (28%) та селах (24%).

Цілком ймовірно, що Голова ОДА С.Ларін має найвищий рівень упізнаваності з усіх керівників області за 20 років: його знають вже десь 90% населення області. Власне ж діяльність Голови ОДА переважна більшість людей (63%) оцінила позитивно, і лише 7% поставили негативні оцінки. Решта 30% опитаних, поки що не поспішають поставити свою оцінку високопосадовцю, і обирають позицію «важко сказать». Вони говорять, що, зараз «уважно приглядаються» до перших результатів діяльності Голови. Лише десь 8% мешканців сіл та малих міст поставили Голові ОДА негативні оцінки. Значним тут є і відсоток невизначених (36%). У обласному центрі Голова ОДА має найбільшу і мабуть безпрецедентну для цієї посади кількість позитивних оцінок діяльності - понад 70%.

Діяльність Голови обласної ради великою мірою залишається для населення загадковою: люди або не знають цього посадовця (77%), або, коли вже й знають, то нічого не можуть сказати про його діяльність (61%). Порівняно вищими є оцінки діяльності Голови облради населенням Кіровограда (42%), а от вже у райцентрах позитивних оцінок десь у півтора рази менше. Найбільше ж негативних оцінок роботи Голови облради та необізнаності про нього зафіксовано серед сільського населення та мешканців малих міст та смт. У селах необізнаність населення найвища – лише 18% людей знають Голову обласної ради, а з них - 12% оцінили його роботу негативно.

Не знайшлося жодного респондента у цьому опитуванні, що не знав би Міського Голову Кіровограда. Це є свідченням того, що півроку тому він провів якісну передвиборчу кампанію, і його ймовірно, знають усі кіровоградці. Крім того, мер Кіровограда продовжує проявляти високу «посадову активність», тому лише десь 6% людей оцінили діяльність керівника міста негативно. Разом із тим, приблизно 33% людей оцінюють діяльність мера Кіровограда позитивно. Це мабуть означає, що з жовтня 2010 року міський голова Кіровограда не розгубив, а зберіг своїх прихильників, бо це фактично є кількість його виборців понад півроку тому. Однак, велика частка кіровоградців поки що приглядаються і очікують результатів діяльності керівника обласного центру – понад 60% респондентів поки що не визначилися із своєю оцінкою.

9. ДОВІРА НАСЕЛЕННЯ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.

Вивчення рівня довіри до головних правоохороних інституцій свідчить про низький рівень соціальної довіри в області до правоохоронної галузі. Міліція, суди та прокуратура мають низький рівень довіри з боку населення – загалом десь від 32% до 37% людей не довіряє цим інститутам. Частка тих хто довіряє правоохоронним інститутам коливається від 24% до 28%. Високими є і показники невизначеності: загалом від 35% до 44% респондентів не змогли визначитися із оцінкою довіри до міліції, судів та прокуратури.

Однак, існують відмінності в оцінках довіри до правоохоронних інститутів в залежності від типу поселення. Так, загалом, в обласному центрі, довіра до правоохоронних органів у травні виявилася значно вищою ніж у селян та мешканців райцентрів.

10. ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНІ УПОДОБАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Станом на травень 2011 року основні політичні партії за рівнем прихильності з боку населення можна умовно поділити на три категорії: 1. Массові партії-лідери – це дві партії, що мають стабільну підтримку значної частини населення: Партія регіонів (30%) та «Батьківщина» (до 10%); Проте, партія «Батьківщина» на виборах завжди мала більше прихильників ніж у соцопитуваннях. Раніше вже було зроблено висновок про так званий «прихований електорат» цієї партії, коли значна частина її прихильників в опитуваннях обирають варіанти відповіді «проти всіх», або ж «важко відповісти», приховуючи про всяк випадок свої опозиційні настрої. Тож, за нашими оцінками, кількість прихильників цієї партії реально є більшою десь на 10-12%. Підтримка інших категорій політичних партій є не стабільною і має тенденції до різких і доволі значних коливань. 2. Партії мобілізаційного типумобілізують прихильників під час політичних кампаній і втрачають їх на «політичних канікулах», тому електорат має тенденцію до різких коливань: «Фронт змін» (3-8%), Сильна Україна (0.5-3.0%), Свобода (0.5-3%). 3. Партії, що втрачають електоратмають тенденцію до поступової втрати прихильників, дотепер мають слабку підтримку за «політичною інерцією»: Комуністична партія (3-5%), Наша Україна (до 0.1-2%), Народна партія (0.5-2%). 4. Партії-аутсайдери, що мають на даний момент, ситуативну і локальну підтримку, низький потенціал мобілізації прихильників. Їхня підтримка носить ситуативний та територіально локальний характер: Громадянська позиція (0.5-3.0%), Удар (0.8-2%), Єдиний центр (0.5-1%).

11. ЯК УПЕРЕДИТИ ПРОЯВИ КСЕНОФОБІЇ: ДУМКА НАСЕЛЕННЯ

Щоб у суспільстві було менше недружнього, образливого ставлення чи приниження людей через їхню національність треба, згідно із результатами дослідження, низка правових, медійних і культурно-просвітницьких заходів. Найбільша частина громадян у травні 2011 року назвала ТРИ напрямки роботи. Зокрема, близько 33% людей вважають, що треба організовувати та підтримувати товариства дружби народів. Приблизно 30% громадян вважають, що треба організовувати дні культури різних національностей. І, 25% опитаних, думають, що необхідно, також, розповідати через ЗМІ про історію, культуру, релігію та побут різних народів. Варто відзначити, що десь половина опитаних (47%), не мають уявлення про заходи запобігання ксенофобії, що могли б впроваджувати органи влади (у селах – 50.2%).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Віталій Постолатій Окупація Кіровоград 2009 ббк 63. 3 (4 укр) - 624 П 63

  Документ
  У книзі висвітлено маловідомі та призабуті події Великої Вітчизняної війни в краї, миттєвості окупації, підпільної роботи, подвигу й трагедії кіровоградців.
 2. Кіровоград (1)

  Документ
  Аналітично-статистичний портрет діяльності бібліотек, що обслуговують юнацтво в області за 2008 рік: аналітично-статистичне видання / ОЮБ ім. О. М. Бойченка; уклад.
 3. Кіровоград (2)

  Документ
  Аналітично-статистичний портрет діяльності бібліотек, що обслуговують юнацтво в області за 2007 рік : інформ. вид. / Кіровоградська ОЮБ ім. О. М. Бойченка; уклад.
 4. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 5. України " Екологічні проблеми сучасності " І всеукраїнська науково-практична конференція Збірка тез доповідей 2-4 жовтня 2007 р м. Кіровоград

  Документ
  Збірка тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності» (2-4 жовтня 2007 р., м. Кіровоград) / Укладач Медведєва О.
 6. Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства міста Кіровограда на 2010-2014 роки

  Документ
  Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Кіровограда на 2010-2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Загальнодержавну програму

Другие похожие документы..