Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Оценить влияние комплекса КАРДИОМАКС на динамику основных лабораторных и инструментальных показателей у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой с...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Особенности институционального устройства и политической практики Государственной Думы одного созыва [на основе конкретного казуса по выбору студента...полностью>>
'Документ'
Аннотация: Коллективные творческие дела (КТД) – главное воспитательное средство коммунарской методики, способ организации яркой, наполненной трудом, ...полностью>>
'Документ'
На север, пересекая тридцать параллелей, до самых берегов Северного Ледовитого Океана, тянутся горы. Они беспорядочно громоздятся на юге: цепи их то ...полностью>>

Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до розпорядження

голови облдержадміністрації

від 30 жовтня 2006 року

№ 489

Рівненська обласна державна адміністрація

Головне управління економіки

СТРАТЕГІЯ

економічного та соціального розвитку Рівненської області

на період до 2015 року

Рівне-2006

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни

Розділ ІІ. Формування територіальної структури господарства

Розділ ІІІ. Основні підсумки економічних і соціальних перетворень

(1991-2005 роки)

Розділ ІV. Сучасний стан та тенденції економічного і соціального розвитку області

Розділ V. Ресурсний потенціал і його роль у господарстві області

  1. Соціально-економічний потенціал

   1. Населення

   1. Науково-технічний потенціал

   1. Виробничий потенціал

  1. Природні та матеріальні ресурси

   1. Земельні ресурси

   1. Мінерально-сировинні ресурси

   1. Водні ресурси

   1. Лісові ресурси

   1. Туристичні та рекреаційні ресурси

   1. Вторинна сировина і відходи виробництва

5.3. Мале підприємництво

5.4. Соціальна та гуманітарна сфера

Розділ VІ. Пріоритети та стратегічні завдання розвитку господарського комплексу області до 2015 року

  1. Промисловість

  1. Сільське господарство

  1. Інвестиційна діяльність

  1. Капітальне будівництво

  1. Житлове будівництво

  1. Житлово-комунальне господарство

  1. Транспортний комплекс

  1. Зв’язок

  1. Реформування земельних відносин

  1. Торгівля та ресторанне господарство

  1. Побутове обслуговування населення

  1. Зовнішньоекономічна діяльність

   1. Міжнародне співробітництво

  1. Мале підприємництво

  1. Банківська система

  1. Розвиток мінерально-сировинної бази

   1. Корисні копалини

   1. Лісове господарство

Розділ VІІ. Пріоритети та стратегічні завдання розвитку соціальної та гуманітарної сфер області до 2015 року

  1. Доходи населення

  1. Ринок праці та зайнятість населення

  1. Пенсійне забезпечення

  1. Соціальний захист населення

  1. Охорона здоров’я

  1. Освіта

  1. Культура

  1. Фізкультура і спорт

  1. Туризм

  1. Сім’я та молодіжна політика

  1. Розвиток інформаційного простору

Розділ VІІІ. Охорона навколишнього середовища

Розділ ІХ. Природно-техногенна і екологічна безпека

9.1. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Розділ Х. Пріоритетні напрями розвитку регіонів області на період до 2015 року

Додаток

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року опрацьована та схвалена науково-експертною групою у складі:

Гарбуз

Іван Степанович

- завідувач територіального відділу надрокористування ПДРГП «Північгеологія»

Гіроль

Микола Миколайович

- доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування

Гуменюк

Віталій Яковлевич

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Зінь

Едуард Анатолійович

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування

Крока

Валентин Іванович

- заступник голови з питань роботи виконавчого апарату обласної ради – керуючий справами

Мельничук

Віктор Григорович

- кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

Павлов

Володимир Іванович

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

Пальчевський

Степан Сергійович

- професор, доктор педагогічних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Сабадишин

Ростислав Олексійович

- доктор медичних наук, професор, директор Рівненського базового медичного коледжу

Свірський

Руслан Юрійович

- менеджер проектів Рівненської агенції із залучення та обслуговування інвесторів «InvestInRivne»

Черняга

Петро Гервазійович

- професор, доктор технічних наук, декан факультету землевпорядкування Національного університету водного господарства та природокористування

Ярощук

Валентина Петрівна

- кандидат історичних наук, директор обласної державної бібліотеки

ВСТУП

В основу Стратегії економічного та соціального розвитку області на період до 2015 року (далі - Стратегія) покладені основні положення, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.

Стратегія – це довгострокова програма економічного та соціального розвитку, де визначено основні пріоритети та тенденції розвитку області на період до 2015 року.

Мета Стратегії – поліпшення життєвого рівня населення на основі структурних змін економіки, забезпечення сталого економічного зростання та створення нормальних умов життєдіяльності.

Пріоритетними стратегічними завданнями органів місцевої влади області є:

 • модернізація господарського комплексу регіону та забезпечення конкурентоспроможності його продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках;

 • забезпечення комплексного використання та збереження природних сировинних ресурсів, дотримання екологічних вимог, підвищення ефективності використання транзитного і туристично-рекреаційного потенціалу регіону;

 • вирішення проблем зайнятості населення;

 • суттєве підвищення доходів населення області та якості послуг в соціальній і гуманітарній сферах, їх наближення до європейських стандартів.

Нормативно-правовою базою розробки проекту Стратегії є Закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України, державні цільові та регіональні галузеві програми соціально-економічного розвитку.

При розробленні проекту Стратегії використані дослідження Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України „Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Рівненської області на період до 2015 року” (Київ, 2005), аналітично-прогнозні матеріали структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України, громадських організацій.

РОЗДІЛ І.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ КРАЇНИ

Рівненська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі України утворена 4 грудня 1939 року. Розташована на північному заході України у межах Західно-поліського регіону. Межує з Брестською та Гомельською областями Білорусі, Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською та Волинською областями України.

Область займає вигідне географічне положення. Через Рівненщину проходять автомагістралі Київ – Варшава, Київ – Брест, Київ – Львів, Київ – Чернівці.

Територія області – 20,1 тис.кв. кілометрів (3,3 відс. території України) простягається із заходу на схід на 130 кілометрів, з півночі на південь – на 210 кілометрів.

За адміністративно – територіальним поділом область включає
16 районів, 4 міста обласного (Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог),
7 районного значення, 16 селищ міського типу, 1003 сільських населених пункти. Обласний центр – місто Рівне з чисельністю населення 248,1 тис. осіб.

Населення області станом на 1 січня 2006 року становило
1156,5 тис.осіб (2,4 відс. населення України), у тому числі 47,3 відс. – міського та 52,7 відс. сільського населення. Щільність населення – 58 осіб на 1 кв. кілометр.

В усіх сферах економічної діяльності зайнято 461,6 тис. осіб, у тому числі у промисловості – 68,4 тис.осіб, сільському господарстві –
95,2 тис.осіб, будівництві – 25,4 тис.осіб.

Загальна чисельність пенсіонерів області станом на 01.01.2006 становила 318,8 тис. осіб, в тому числі 181 тис., або 58,4 відс. - сільські пенсіонери.

Провідне місце в економіці області займають промисловість та сільське господарство.

У промисловому комплексі області діє 257 підприємств різної форми власності. Частка промисловості області в загальному обсязі виробництва України складає 1,2 відсотка.

Провідні галузі – електроенергетика, хімічна промисловість, виробництво будматеріалів та скловиробів, харчова, деревообробна промисловість, машинобудування. У загальному обсязі промислового виробництва області найбільшу питому вагу займає електроенергетика
(36,2 відс.).

Серед регіонів України промисловість області виділяється виробництвом електроенергії, мінеральних добрив, скловиробів, деревостружкових плит, фанери, цементу, будівельних матеріалів, силових вимикачів, нетканих матеріалів, кондитерських виробів.

В області функціонують три електростанції: ВП “Рівненська АЕС”, Млинівська та Хрінницька МГЕС.

Основними напрямами розвитку сільського господарства є виробництво зерна, цукрових буряків, картоплі, продукції тваринництва.

В структурі валової продукції сільського господарства (за всіма категоріями господарств) галузь тваринництва складає 43 відс., рослинництва – 57 відсотків.

Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 872,1 тис.га, у тому числі орних земель – 626,6 тис.га.

У будівельному комплексі області господарську діяльність ведуть
212 будівельних підприємств із загальною чисельністю працюючих
12,3 тис.осіб, які здійснюють спорудження об’єктів промислового, сільськогосподарського, житлового та соціально-культурного призначення.

Житлово-комунальне господарство області нараховує майже
100 підприємств та організацій з чисельністю працюючих понад 8,2 тис. чол., вартість основних засобів виробництва складає майже 2 млрд. грн. Щорічно підприємства галузі надають послуги, виконують ремонтні роботи, виробляють продукції на суму понад 180 млн. гривень.

Житловий фонд комунальної власності становить 3389 будинків загальною площею 4,8 млн. кв. м. Забезпечення споживачів теплом і гарячою водою в області здійснюють 16 комунальних теплопостачальних підприємств.

Крім того, у комунальній власності знаходяться 1,2 тис. км водопровідних мереж, 510,5 км каналізаційних мереж, 103 котельні,
16 водопровідних насосних станцій, 9 станцій знезалізнення води, 590 км мереж зовнішнього освітлення, 22 мости та 4 шляхопроводи, 6 підземних пішохідних переходів, 21 полігон твердих побутових відходів, 5 комунальних готелів, 2,5 тис. га зелених насаджень, 4,9 тис. км дорожньо-вуличної мережі,

В області зареєстровано та функціонує 106 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Крім того, експлуатацією житлового фонду займаються 8 приватних та 1 колективне підприємство.

Транспортне обслуговування господарського комплексу і населення області здійснюється трьома видами транспорту – залізничним, автомобільним і повітряним.

Вузлові станції Рівне, Здолбунів і Сарни обслуговують численні залізничні магістралі, що перетинають територію області. Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування становить
688 кілометрів, протяжність автомобільних шляхів загального користування – 5057 кілометрів.

Рівненський аеропорт має статус міжнародного та може приймати літаки всіх типів.

Послуги зв’язку надають підприємства рівненських філій ВАТ “Укртелеком” та дочірне підприємство „Утел”, ТзОВ “Інфоком”,
ВАТ-П “Рівнепромзв’язок”, ТзОВ “Панда”, дирекція УДППЗ “Укрпошта”, Рівненський обласний вузол спецзв’язку державного підприємства спецзв’язку, рівненські відділення ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” та філія
ЗАТ “Український мобільний зв’язок”.

У сфері торговельного обслуговування населення області працює 12,3 тис. підприємств різних форм власності, у тому числі 10,7 тис. об’єктів роздрібної торгівлі та 1,6 тис. підприємств ресторанного господарства. Функціонує 68 ринків на 18,9 тис. робочих місць.

Підприємницькою діяльністю в області займаються майже 5 тис. малих підприємств з чисельністю працюючих 40,4 тис. осіб та 44,8 тис. фізичних осіб – підприємців. Тут зайнято майже чверть працездатного населення області. Малими підприємствами випускається майже 13 відс. загальних обсягів виробництва регіону та забезпечується п’ята частина надходжень до місцевих бюджетів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 2. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 3. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 4. Розділ І. Загальні положення інвестиційного права тема поняття та предмет інвестиційного права

  Документ
  Інвестиційне право є новою підгалуззю господарського права, що вивчає специфіку правового регулювання інвестиційної діяльності як різновиду господарської діяльності.
 5. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.

Другие похожие документы..