Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
Гипоксия. Гипероксия. Доцент Горбунова Л.В. 18 апреля Патология ЖКТ и печени. Доцент Журавлев В.А. 1 мая Патология почек. Доцент Косюга Ю....полностью>>
'Документ'
Сайт является помещением библиотеки и, на основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федера...полностью>>
'Автореферат'
Актуальность исследования. Вхождение России в новые социально-экономические условия выдвинуло на первый план необходимость проведения изменений в нац...полностью>>
'Диплом'
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист "Вимоги до ведення класного журналу в 1 -...полностью>>

Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики звіт про підсумки роботи державного комітету україни з питань технічного регулювання та споживчої політики за 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

за 2010 рік

КИЇВ – 2010

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держспоживстандарт/Комітет) протягом 2010 року (далі – звітний період) спрямовував свою діяльність на забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, якості.

У своїй діяльності Комітет керувався Конституцією України, Законами України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про підтвердження відповідності», «Про стандартизацію», тощо, Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Стратегічним планом трансформації системи технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу на 2007–2010 роки (із затвердженими змінами), з метою виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ.

Робота здійснювалась за 10 провідними напрямами (пріоритетами).

 1. Вдосконалення національної інфраструктури якості (стандартизація, метрологія, оцінка відповідності, ринковий нагляд, споживча політика, контроль за дотриманням правил і порядку сертифікації продукції, системи управління) відповідно до кращої міжнародної та європейської практики;

 2. Забезпечення розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди з технічних бар’єрів в торгівлі;

 3. Забезпечення розвитку національної еталонної бази;

 4. Підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

 5. Підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів, удосконалення системи державного управління рекламною діяльністю;

 6. Удосконалення системи державного нагляду. Створення системи ринкового нагляду на принципах, що діють в Європейському Союзі;

 7. Розвиток міжнародних відносин щодо співробітництва у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, якості та оцінки відповідності з країнами – торговельними партнерами України;

 8. Забезпечення участі у міжнародних організаціях зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності;

 9. Підвищення дієвості та ефективності державного управління в системі Держспоживстандарту України;

 10. Забезпечення відкритості діяльності Держспоживстандарту України.

II. РЕЗУЛЬТАТИ І ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТУ У ВИЗНАЧЕНИХ СФЕРАХ

1. Вдосконалення національної інфраструктури якості (стандартизація, метрологія, оцінка відповідності, ринковий нагляд, споживча політика, контроль за дотриманням правил і порядку сертифікації продукції, системи управління) відповідно до кращої міжнародної та європейської практики

Протягом 2010 року:

прийнято 2 Закони України у супроводі яких брав участь Держспоживстандарт:

1. «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (реєстр. № 6694 від 09.07.2010);

2. «Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції» (реєстр. № 7094 від 06.09.2010).

Набули чинності подані Держспоживстандартом 10 постанов КМУ:

 1. Вiд 06.01.2010  № 5 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення».

 2. Від 06.01.2010 № 9 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх у сфері метрологічної діяльності та визначення періодичності здійснення державного метрологічного нагляду».

 3. Вiд 01.03.2010  № 193 «Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом».

 4. Вiд 28.07.2010  № 632 «Про використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та розповсюдження соціальної реклами про шкоду тютюнокуріння та зловживання алкоголем».

 5. Вiд 08.09.2010  № 816 «Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, державного метрологічного нагляду».

 6. Вiд 08.09.2010  № 817 «Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів».

 7. Вiд 15.09.2010  № 850 «Про порядок використання у 2010 році коштів державного бюджету, передбачених для збереження та функціонування національної еталонної бази».

 8. Вiд 29.09.2010  № 883 «Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими».

 9. Вiд 12.10.2010  № 933 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування».

 10. Від 22.12.2010 р.  № 1165 «Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 – 2015 роки».

Підготовлено і зареєстровано в Мін’юсті 4 накази Держспоживстандарту України. А саме:

- наказ від 22.09.2010 № 425 «Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», зареєстрований в Мін’юсті 01.10.2010 № 880/18175;

- наказ від 22.09.2010 № 426 «Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», зареєстрований в Мін’юсті 01.10.2010 № 881/18176;

- наказ від 16.07.2010 № 295 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту України від 31.12.2003 № 284 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання», зареєстрований в Мін’юсті 03.08.2010 № 605/17900;

- наказ від 08.12.2010 № 547 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту України від 27.09.2004 № 209 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів», зареєстрований в Мін’юсті 24.12.2010 № 1339/18634.

Розроблено та/або забезпечувалося супровід 2 проектів Законів України:

- «Про доповнення статті 26 Закону України «Про захист прав споживачів» (реєстраційний № 3579 від 29.12.2008).

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації декларації виробника про відповідність» (реєстр. № 6711 від 15.07.2010).

Розроблено та надіслано на погодження до заінтересованих ЦОВВ 5 проектів законів України, 6 проектів постанов КМУ, 3 проекти наказів Держспоживстандарту:

 • проект Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції »;

 • проект Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

 • проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо використання зображення лікарів);

 • проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо комплексного вирішення питань зовнішньої реклами);

 • проект Закону України «Про внесення зміни до статті 19 Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію (щодо розрахунку вартості робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією продукції)»;

 • проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 07.10.2003 № 1585 «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, що застосовуються в технічних регламентах», який наразі повернуто на доопрацювання дорученням КМУ від 11.12.2010 № 15733/0/2-10;

 • проект постанови КМУ «Про Національний інформаційний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET»;

 • проект постанови КМУ «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюються ступінь ризику від впровадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконання робіт, надання послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

 • проект постанови КМУ «Про використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та розповсюдження соціальної реклами про шкоду тютюнокуріння та зловживання алкоголем»;

 • проект постанови КМУ «Про затвердження Методики визначення вартості метрологічних робіт» (направлено до Мінекономіки для подання до КМУ);

 • проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази»;

 • проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту України від 12.08.2010 № 365»;

 • проект наказу «Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів»;

 • проект наказу «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил».

З метою створення сучасної системи технічного регулювання Держспоживстандартом затверджено наказ від 4 жовтня 2010 року № 445 «Про створення Робочої групи з питань підготовки та реалізації стратегії реформування системи технічного регулювання».

2. Забезпечення розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди з технічних бар’єрів в торгівлі

Головні зусилля Держспоживстандарту було сконцентровано на реалізацію Державної програми стандартизації на 2006–2010 роки та Програми перегляду міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року. Пріоритет надавався розробленню національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Протягом 2010 року наказами Держспоживстандарту затверджено 543 національні стандарти, з яких 465 – гармонізовані з міжнародними та європейськими:

Довідково:

- 459 стандартів розроблено за фінансування Держспоживстандарту.

(розробку 458 стандартів профінансовано в межах бюджетної програми "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" (КПКВ 1202070); 1 – в межах бюджетної програми "Прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази" (КПКВ 1202030));

- 6 – за фінансуванням суб'єктів господарювання

Загалом, на 31.12.2010 в Україні затверджено 6809 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Відсутність фінансування бюджетної програми з початку року, практична відсутність замовлень на роботи із стандартизації з боку представників бізнесу стримували темпи гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, а тому процес гармонізації національних стандартів не відповідав вимогам часу.

У рамках Програми перегляду у 2010 році наказами Держспоживстандарту скасовано чинність 126 стандартів (ГОСТ, розроблених до 1992 року, що втратили свою актуальність), на заміну яких прийнято відповідні національні стандарти.

Загалом на кінець 2010 року наказами Держспоживстандарту, прийнятими за період 2006–2010 рр., скасовано чинність в Україні 3587 міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року (на заміну 2814 з яких прийнято відповідні національні стандарти).

У поточному році проведено роботи з перевірки 314 міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року.

3. Забезпечення розвитку національної еталонної бази

У 2010 році завершено виконання Державної програми розвитку еталонної бази на 2009–2010 роки, затвердженої постановою КМУ від 23.07.2008 № 676. Протягом 2010 року в рамках Програми виконувались завдання щодо:

 • створення і удосконалення державних первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювань;

 • забезпечення функціонування державних еталонів;

 • проведення звірень державних еталонів на міжнародному рівні; створення і вдосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот;

 • створення державних стандартних зразків;

 • створення стандартних довідкових даних;

 • забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин та матеріалів.

Відповідно до Програми, її загальний обсяг фінансування становить 64782,6 тис. грн, зокрема за роками: 2009 – 38181,7 тис. грн, 2010– 26600,9 тис. грн. Проте, Програму профінансовано на 11,66 % від передбаченого обсягу.

Реалізація завдань програми значно ускладнилась через відсутність бюджетного фінансування за КЕКВ 2410 «Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)».

Відсутність фінансування а також подорожчання спеціального обладнання, необхідного для подальшої розробки еталонів, призвело до подовження у часі періоду створення еталону та збільшення вартості його розробки.

Через це всі попередні незавершені роботи Програми перенесено до нової Державної програми розвитку еталонної бази на 2011–2015 роки, затвердженої постановою КМУ від 22.12.2010 № 1165.

Протягом 2010 року науково-дослідними та науково-виробничими підприємствами Держспоживстандарту, такими як ННЦ «Інститут метрології», ДП «Укрметртестстандарт», ДП «НДІ «Система» та ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» в рамках Державної програми розвитку еталонної бази на 2009 – 2010 роки за КПКВ 1202030 «Прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази» проводились роботи щодо:

 • створення і удосконалення державних первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювань (17 НД і ДКР);

 • забезпечення функціонування державних еталонів (7 НДР);

 • проведення звірень державних еталонів на міжнародному рівні (4 НДР);

 • створення і вдосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот (1 НДР);

 • створення державних стандартних зразків (1 НДР);

визначення стандартних довідкових даних (1 НДР).

За КПКВ 1202130 «Забезпечення функціонування державних служб» , а саме:

 • Державної служби єдиного часу і еталонних частот;

 • Державної служби стандартних зразків складу і властивостей речовини і матеріалів;

 • Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин та матеріалів.

За КПКВ 1202050 «Збереження та функціонування національної еталонної бази» забезпечувалось збереження та функціонування національної еталонної бази.

Завершено роботи зі створення 2 державних первинних еталонів:

 • державного первинного еталона одиниць об’єму, маси, об’ємної та масової витрати гарячої води (ДП «Укрметртестстандарт»);

 • державного первинного еталона одиниці сили (ДП «Укрметртестстандарт»).

Завершено роботи зі створення 2 вторинних еталонів:

 • вторинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні від 1,11·10-3 м3/с до 2,77·10-1 м3/с (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»);

 • вторинного еталона одиниці потужності ультразвуку в водному середовищі (ДП «НДІ «Система»).

Вдосконалено 3 державні первинні еталони:

 • державний первинний еталон одиниці об’ємної активності радону-222 (ННЦ «Інститут метрології»);

 • державний первинний еталон одиниці звукового тиску у повітряному середовищі (ДП «НДІ «Система»);

 • державний первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням (ННЦ «Інститут метрології»).

На 31.12.2010 року до Державного реєстру еталонів занесено 64 державних та 70 вторинних еталонів.

За 2010 рік на державних еталонах повірено та атестовано 4003 вторинних, робочих еталонів та високоточних ЗВТ для вітчизняних і 3  для іноземних підприємств.

На вторинних еталонах повірено та атестовано 36 727 робочих еталонів та високоточних ЗВТ для вітчизняних і 7 – для іноземних підприємств.

На 31.12.2010 року до Державного реєстру еталонів занесено 64 державних та 70 вторинних еталонів.

Науковими метрологічними центрами та територіальними органами Держспоживстандарту проведено 68 конференцій, семінарів та нарад з питань метрології.

Протягом звітного періоду науковими організаціями Держспоживстандарту опубліковано 176 наукових праць; зареєстровано 3 винаходи; написано 136 відгуків, експертних висновків, рецензій на статті, звітів, дисертацій та інших наукових праць; розроблено 13 стандартів у сфері метрології; проведено 36 експертиз міждержавних стандартів у сфері метрології.

Створення в Україні досконалої державної метрологічної системи, вирішення проблеми підвищення технічного рівня, якості і надійності вітчизняної продукції, забезпечення її конкурентоспроможності неможливо без визнання на міжнародному рівні державних первинних еталонів.

Формування еталонної бази України, що здійснювалося останні роки, підійшло до тієї межі, коли експлуатація створених еталонів стає домінуючою у діяльності організацій Держспоживстандарту, важливим аспектом якої є проведення міжнародних звірень державних еталонів в рамках Угоди про взаємне визнання (CIPM MRA) національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювань, які видаються національними метрологічними інститутами (НМІ).

Технічною базою Угоди CIPM MRA є сукупність результатів, які отримані в ході ключових та додаткових звірень. Ці звірення проводяться Консультативними комітетами Міжнародного комітету мір та ваг (CIPM), Міжнародним бюро мір та ваг (BIPM) і регіональними метрологічними організаціями (РМО). Результати звірень публікуються BIPM і зберігаються в базі даних ключових звірень (KCDB). Таким чином Угода CIPM MRA дозволяє шляхом участі в міжнародних звіреннях встановити ступінь еквівалентності державних еталонів України з еталонами інших держав і міжнародними еталонами, а також задекларувати калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС).

Відповідно до щорічних Планів-графіків міжнародних звірень державних еталонів України, які затверджувалися Держспоживстандартом у 2010 році проводились 17 міжнародних звірень за участю 14 еталонів.

У 2010 рр. було опубліковано 40 СМС-рядків (2009 - 23). На 2010 рік 123 СМС-рядків (2009 - 83).

Результати міжнародних звірень свідчать про те, що метрологічні характеристики державних еталонів України не поступаються характеристикам національних еталонів провідних метрологічних інститутів країн Європи (Німеччини, Франції, Словаччини, Польщі, Болгарії, Литви, Республіки Білорусь) та Російської Федерації.

4. Підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Держспоживстандартом здійснюються заходи щодо удосконалення сфери сертифікації з метою забезпечення її відповідності вимогам СОТ та сучасній європейській практиці.

Так, в рамках роботи із забезпечення переходу від обов’язкової сертифікації продукції до оцінки її відповідності у 2010 році прийнято 3 технічних регламенти.

Загалом, на 01.01.2011 прийнято 31 технічний регламент, розроблений на основі європейських директив.

Створено структуру з 50  органів, призначених на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів; актуалізовані Переліки національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам цих технічних регламентів. Ця інформація розміщена на офіційному веб-порталі Держспоживстандарту.

Держспоживстандартом за участю проекту Twinning підготовлено План дій для української лабораторії у сфері низьковольтного обладнання та електромагнітної сумісності щодо її призначення як «нотифікований орган». Результатом цієї роботи має стати подача заявки про акредитацію лабораторії Європейською організацією з акредитації (ЕА).

Спільними наказами Держспоживстандарту і відповідними ЦОВВ затверджено Плани дій з впровадження технічних регламентів, створено консультативно-методичні центри з питань впровадження зазначених технічних регламентів.

Впровадження технічних регламентів проводиться поетапно, починаючи з 2009 року. На сьогодні впроваджено 9 технічних регламентів.

Відповідно до взятих Україною зобов’язань розроблено План поетапного скорочення Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації та вживається заходів щодо вилучення з нього продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я людей.

Наказом Держспоживстандарту від 22.09.2010 № 425 «Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» з Переліку вилучена продукція, яка підпадає під дію прийнятих технічних регламентів. Зокрема, Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, Технічного регламенту, приладів що працюють на газоподібному паливі, Технічного регламенту безпеки іграшок, Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газовому паливі.

Необхідно зазначити, що одномоментно забезпечити перехід до впровадження законодавства ЄС, практики діяльності європейських країн у сфері технічного регулювання із проведенням інституційних змін, неможливо.

З прийняттям постанови КМУ від 13.05.2009 № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» (із змінами, постанова КМУ від 01.07.2009 №661) та згідно з пунктом 1 розпорядження КМУ 24.02.2010 № 279-р «Деякі питання дослідження продукції, яка містить генетично модифіковані організми або отримана з їх використанням», Комітету доручено надати організаційну та методичну допомогу державним підприємствам системи Держспоживстандарту у створенні 17 випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично модифікованих організмів у продукції.

На сьогодні в системі Держспоживстандарту створено, акредитовано та атестовано 14 випробувальних лабораторій, що проводять випробування з якісного та кількісного визначення ГМО у харчових продуктах. Всі випробувальні лабораторії системи Держспоживстандарту створені на власні кошти підприємств без залучення бюджетного фінансування.

З метою безперебійного функціонування державної системи сертифікації УкрСЕПРО на повторний термін призначено на проведення робіт з сертифікації:

- 124 органи з сертифікації продукції;

- 70 органів з сертифікації систем управління;

- 34 органи з сертифікації за НАССР.

На виконання постанови КМУ від 11 травня 2006 року № 614 «Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади» (далі – Програма) Держспоживстандартом України, територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України, Головдержслужбою, Українською асоціацією якості (далі – УАЯ) постійно надається консультаційна та методична допомога щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади, на веб-сайтах створено розділи щодо запровадження систем управління в органах виконавчої влади.

Заходи щодо запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування висвітлювались у науково-технічних журналах «Стандартизація, сертифікація, якість», «Світ якості України».

Держспоживстандартом проведено навчання головних уповноважених з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю (далі – СУЯ), внутрішніх аудиторів та працівників центральних апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань запровадження системи управління якістю.

СУЯ запроваджена та сертифікована в:

- 9 органах виконавчої влади;

- 14 обласних державних адміністраціях;

- 20 виконкомах міських рад;

- 12 районних радах.

Держспоживстандарт щорічно (другий тиждень листопада) проводить Європейський тиждень якості в Україні (далі – ЄТЯ). У 2010 році ЄТЯ проводився з 8 по 12 листопада під гаслом «Якість: фактор успіху».

У рамках проведення ЄТЯ проводяться Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» (далі – Конкурс) та Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі». Заходи ЄТЯ проводяться на регіональному та загальнодержавному рівнях.

За усі роки проведення Конкурсу участь у ньому взяли понад 6700 підприємств (установ та організацій), більшість з яких належить до представників малого та середнього бізнесу.

Відповідно до Положення, затвердженого Рішенням Ради голів урядів держав-учасниць СНД від 25 листопада 2005 року проводиться конкурс на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції і послуг (далі – Конкурс СНД). Наразі триває 3 Конкурс СНД.

На спільному засіданні Національної конкурсної комісії національного етапу 3–го конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг і Головної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» 20 грудня 2010 року були визначені 15 підприємств-переможців Конкурсу СНД та 14 підприємств-лауреатів Конкурсу СНД.

За результатами проведення національного етапу 3-го Конкурсу СНД було визначено 9 підприємств-претендентів для участі у міждержавному етапі Конкурсу СНД від України.

Учасники Конкурсу СНД отримали незалежні оцінки своєї діяльності, що дозволить їм визначити реальний рівень конкурентоспроможності підприємства та розробити заходи щодо вдосконалення діяльності.

Урочисте нагородження переможців та лауреатів національного етапу 3-го Конкурсу СНД у 2010 – 2011 рр. відбудеться у м. Києві за окремим планом.

5. Підвищення рівня захисту прав та інтересів споживачів, удосконалення системи державного управління рекламною діяльністю

Для ефективного забезпечення прав громадян як споживачів на належну якість і безпеку товарів та належне виконання робіт (надання послуг), а також з метою попередження надходження на споживчий ринок неякісних та небезпечних товарів протягом 2010 року Держспоживстандартом та його територіальними органами у справах захисту прав систематично проводиться аналіз стану споживчого ринку України щодо якості та безпеки продовольчих, непродовольчих товарів та надання споживачам робіт (послуг).

З початку 2010 року перевірено понад 45 тис. суб‘єктів господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства про захист прав споживачів сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (робіт). Порушення встановлені у 87 % від перевіреної кількості (2009 рік – 89 %).

Всього в ході перевірок виявлено понад 230,8 тис. видів порушень, або на 8 % більше у порівнянні з 2009 роком (2009 рік – 213,5).

За звітний період перевірено якість та безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму понад 388,9 млн. грн. Упереджено придбання і використання населенням України недоброякісних продовольчих, непродовольчих товарів та послуг (робіт) на суму понад 140,9 млн. грн.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто більш як 39 тис. осіб, на яких накладено адміністративні стягнення на загальну суму понад 6,3 млн. гривень. До підприємств, в яких виявлено порушення, застосовано адміністративно-господарські санкції на суму понад 25 млн. гривень.

У 2010 році до територіальних управлінь у справах захисту прав споживачів надійшло понад 29 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів. З них на особистому прийомі одержано відповідно більше ніж 14 тисяч.

Зокрема, як показує аналіз, 51 % звернень споживачів стосується якості наданих послуг (робіт), з них: 41 % – житлово-комунальні послуги, 6 % – послуги зв'язку; 41 % – якості непродовольчих товарів; 7 % – якості продовольчих товарів, 1 % – порушень у сфері ресторанного господарства.

За результатами розгляду звернень громадян у 2010 році у 85 % (близько 22,3  тис.) вимоги споживачів задоволені.

Споживачам повернуто 7,1 млн. грн за неякісні товари та надані послуги.

Слід зазначити, що з набранням чинності Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) практично зруйновано систему профілактики та упередження потрапляння небезпечних, неякісних, фальсифікованих або контрафактних товарів на споживчий ринок. З цим пов’язане деяке зменшення показників роботи у порівнянні з 2009 роком. Протидія суб’єктів господарювання проведенню перевірок, особливо тих, які провадять свою господарську діяльність на ринках, у 2010 році значно зросла у порівнянні з 2009 роком.

Крім того, територіальні управління у справах захисту прав споживачів мають право здійснювати планові заходи щодо контролю за діяльністю суб’єктів господарювання тільки за умови їх письмового попередження не менш, як за 10 днів. А попередження суб’єктів господарювання та відсутність елементу несподіваності суттєво впливає на ефективність державного контролю. У той же час при проведенні позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу – таким чином при проведенні перевірки спеціалісти не мають права фіксувати інші порушення, що мали місце в цей час.

На виконання ст.ст. 26, 27 Закону України «Про рекламу» Комітетом та його територіальними органами протягом звітного періоду здійснювався контроль за іншою рекламою на всіх каналах її розповсюдження.

За 2010 рік Держспоживстандартом здійснено контроль близько 44 тис. рекламоносіїв, в тому числі 36 тис. – обєктів зовнішньої реклами, 7 тис. – у друкованих засобах масової інформації та 1 тис. – на каналах телебачення та радіо.

За результатами проведеного контролю виявлено 2405 порушень, у тому числі 2060 – у сфері зовнішньої реклами, 277 – у друкованих засобах масової інформації та 68 – на каналах телебачення та радіо.

Порушниками законодавства про рекламу у добровільному порядку сплачено штрафних санкцій на суму 449,99 тис. грн, стягнуто у судовому порядку – 528,73 тис. грн. До державного бюджету перераховано 811,55 тис. гривень.

6. Удосконалення системи державного нагляду. Створення системи ринкового нагляду на принципах, що діють в Європейському Союзі

На виконання Декрету КМУ «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.93  № 30-93 протягом звітного періоду здійснено перевірку 8844 (2009 рік- 7409) суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляли, зберігали, реалізовували, транспортували, експлуатували та утилізували продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання (ТНС) та сільськогосподарську продукцію за додержанням стандартів, норм і правил.

Факти випуску неякісної продукції та порушень вимог нормативних документів виявлено у 5929 випадках, що становить 67 % від загальної кількості перевірок.

За результатами державного нагляду вжито таких заходів впливу:

- видано 4898 приписів про заборону реалізації (поставки) партій перевіреної продукції;

- видано 3858 приписи про заборону випуску (реалізації, поставки) усієї продукції певного найменування;

- винесено 4938 постанов про накладання штрафу на загальну суму понад 10, 8 млн. грн., стягнуто понад 7,08 млн. грн.

За порушення чинного законодавства у галузі стандартизації, випуск і реалізацію продукції, що не відповідала вимогам нормативних документів, було складено 3587 протоколів про адміністративні правопорушення.

Застосовано адміністративних штрафів на суму 945,8 тис. грн., а стягнуто - на суму 897 тис. грн.

Реформи щодо створення сучасної системи ринкового нагляду пов’язані, в першу чергу, із запровадженням нового законодавства, технічних регламентів і гармонізованих стандартів, що, у свою чергу, має забезпечити поступовий перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності продукції на основі вимог технічних регламентів.

7. Розвиток міжнародних відносин щодо співробітництва у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, якості та оцінки відповідності з країнами – торговельними партнерами України

Держспоживстандарт реалізовував проекти технічної допомоги з боку ЄС.

У рамках проекту Twinning «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань, законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні» були розроблені:

- План дій щодо зміцнення національної системи стандартизації в Україні;

- Рекомендації становлення належної інфраструктури ринкового нагляду та захисту прав споживачів;

- План дій для національної системи метрології України;

- План дій для української лабораторії у сфері EMC/LVD (в рамках підписання АСАА).

Робота у цьому напрямку була продовжена проектом Tacis «Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості», який реалізовувався в період з 2008 по 2010 роки.

Міжвідомчою робочою групою, створеною наказом Держспоживстандарту України від 12.04.2010 № 115, за участю представників центральних органів виконавчої влади, академічних кіл, профспілок, бізнесових структур та європейських експертів проекту Tacis було підготовлено пакет законопроектів про державний ринковий нагляд; про загальну безпеку продукції; про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції.

Проектом Tacis здійснено переклад українською мовою 25 стандартів ЄС, а також надано підтримку з підготовки випробувальних лабораторій за пріоритетами Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (далі – Угода АСАА) до акредитації європейськими організаціями. Так, проектом була надана підтримка щодо акредитації Нідерландським органом з акредитації (член ЕА) по директивам ЄС відносно низьковольтного обладнання та електромагнітної сумісності УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт». На базі науково-виробничих центрів стандартизації, метрології та сертифікації системи Держспоживстандарту проведено низку семінарів щодо особливості побудови системи технічного регулювання (стандартизація, підтвердження відповідності, метрологія, ринковий нагляд, захист прав споживачів) в країнах ЄС, а також семінари щодо ролі ринкового нагляду у ЄС для українських інспекторів з ринкового нагляду.

У грудні 2009 року між Урядом України та ЄК було підписано Угоду про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів в торгівлі між Україною та Європейського Союзу» (далі - Угода про фінансування). Загальна вартість Угоди про фінансування становить 45 млн. євро. В основу Угоди було покладено Матрицю індикаторів (показників), яка передбачає виконання протягом 2010-2012 рр. низки заходів у сфері реформування української інфраструктури якості.

Кабінетом Міністрів України 29 вересня 2010 року прийнято постанову «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом».

Для підтримки реалізації заходів, передбачених зазначеною програмою, Держспоживстандарт відпрацював підготовлене ЄК Технічне завдання для підтримки виконання зазначеної програми, до якого за підсумками переговорного процесу було включено пропозиції української сторони.

За інформацією Представництва ЄС в Україні в рамках Угоди про фінансування в кінці грудня 2010 року надано дозвіл на перерахування першого нефіксованого траншу у розмірі 12 млн. євро.

Протягом звітного періоду взято участь у переговорному процесі стосовно Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, Угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), а також у засіданнях Ради та Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, підкомітетів №1 та №3 Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та підготовлено відповідні матеріали.

24 червня 2010 року було підписано Угоду ЄАВТ.

Загалом на кінець 2010 року Держспоживстандартом укладено 51 угоду з 39 країнами, 19 з яких - на міжурядовому рівні.

Враховуючи актуальність активізації торговельно-економічних зв’язків з державами-торговими партнерами України, керівництво Держспоживстандарту брало участь у засіданнях міжурядових комісій з питань торговельно-економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Згідно з чинним законодавством України у сфері технічного регулювання продовжується розвиток двостороннього співробітництв щодо взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на рівні органів з сертифікації. На сьогодні діє 11 угод між українськими органами з сертифікації та відповідними іноземними інституціями Німеччини, Італії, Польщі, Чехії, Китаю та Словаччини.

Співробітництво у сфері захисту прав споживачів базується на 7 угодах, укладених з Російською Федерацією, Державою Ізраїль, Республікою Білорусь, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Турецькою Республікою та Республікою Македонія.

8. Забезпечення участі у міжнародних організаціях зі стандартизації, метрології та оцінки відповідності

Важливу роль у сприянні розвитку національної промисловості, а саме

забезпеченні її сучасною нормативною базою, відіграє участь у роботі профільних міжнародних організацій. На сьогодні Держспоживстандарт представляє Україну у 9 міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації та метрології.

У рамках зазначених організацій отримуються проекти стандартів, видані стандарти, публікації, журнали, каталоги, що створюють фонд нормативних документів, користування яким є доступним розробникам національних стандартів, промисловцям, підприємцям, урядовим структурам.

За результатами участі у міжнародних та європейських організаціях зі стандартизації, а саме: ISO, IEC, CEN, CENELEC, станом на 19.11.2010 опрацьовано та передано до українських технічних комітетів стандартизації 3509 технічних документів.

Опрацьовано та передано до Головного фонду 632 нормативні документи.

Підготовлено 1615 позицій України у формі бюлетенів голосувань за проектами стандартів та надіслано до центральних секретаріатів ISO і IEC для врахування.

Забезпечено постійну методичну та консультаційну допомогу українським ТК з питань використання системи електронного розповсюдження документів ISO, IEC, CEN та CENELEC, зокрема щодо отримання стандартів цих організацій в електронному форматі, здійснення електронного внутрішнього голосування за технічними документами ISO, а також подальшого отримання електронних послуг.

На 01.01.2011 року:

88 українських ТК працюють в 300 технічних підрозділах ISO у статусі Р (активний) та О (спостерігач) - члена.;

23 українських ТК працюють в 92 структурних підрозділах IEC (комітетах та підкомітетах);

43 українських ТК отримують технічні матеріали CEN та 23 – CENELEC.

Держспоживстандарт взяв участь у роботі таких щорічних міжнародних заходів:

  • 6-му щорічному спільному засіданні CEN-CENELEC;

  • 36-й Генеральній асамблеї CEN;

  • 50-й Генеральній асамблеї CENELEC;

  • 33-му засіданні Генеральної асамблеї ISO;

  • 74-их Генеральних зборах ІЕС.

  • 20-ій сесії Робочої групи з політики у сфері стандартизації та співробітництва з питань нормативного регулювання (Робоча група) ЄЕК ООН та засіданні Комітету СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі.

На регіональному рівні делегація Держспоживстандарту взяла участь у 37-му засіданні Міждержавної ради зі стандартизації, метрології і сертифікації (МДР) (м. Одеса) та Засіданні керівників національних органів зі стандартизації, метрології та сертифікації (38-е засідання МДР) (Азербайджанська Республіка). 

Беручи до уваги науково-технічний потенціал та досвід України в галузі технічного регулювання, та на виконання рішення 35-го засідання МДР Голову Держспоживстандарту було призначено Головою Міждержавної ради на період 2009-2010 рр.

Відповідно до «Положення про Міждержавну раду зі стандартизації, метрології та сертифікації» та за підсумками 37-го засідання МДР (м. Одеса) Голова Держспоживстандарту України виконуватиме функції Співголови МДР на річний період.

Держспоживстандарт у статусі повноправного члена МДР двічі на рік бере участь у роботі науково-технічних комісій (НТК) та робочих груп (РГ)у рамках Міждержавної ради, а саме:

 • НТК з підтвердження відповідності (НТКПС);

 • НТК з метрології (НТКМетр);

 • НТК з стандартизації (НТКС);

 • НТК у сфері методології та організації робіт з нагляду та контролю за дотриманням вимог технічних регламентів, норм та правил (НТКН);

 • РГ з інформаційних технологій (РГ ІТ);

 • РГ з неруйнівного контролю НТКМетр.

За підсумками засідань МДР та НТК підписано узгоджені Протоколи, які покладені в основу роботи на наступне півріччя.

9. Підвищення дієвості та ефективності державного управління

в системі Держспоживстандарту України

На постійній основі здійснюється підготовка фахівців у сфері якості

На веб-порталі Держспоживстандарту створено розділ «Державна політика у сфері управління якістю», в якому постійно надається інформація щодо питань сфери управління якістю.

30-31 березня 2010 року аудитором AFNOR І.Моновою проведено наглядовий аудит системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту.

Після проведення зазначеного аудиту отримано сертифікат на систему управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Забезпечено підготовку квартальних Планів та Плану діяльності Держспоживстандарту України на 2011 рік.

У межах компетенції Держспоживстандарту забезпечено виконання :

- Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;

- Плану-графіка реформ робочої підгрупи «Дерегуляція й розвиток підприємництва»;

- Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік;

- Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року;

- Плану заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;

- Плану заходів щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року;

- Плану заходів щодо реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності до 2010 року, тощо.

Забезпечувалось здійснення в межах компетенції Держспоживстандарту державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом року підготовлено 11 наказів Держспоживстандарту про внесення змін до Плану діяльності Держспоживстандарту з підготовки проектів регуляторних актів.

10. Забезпечення відкритості діяльності Держспоживстандарту України

Відкритість, підвищення прозорості діяльності Держспоживстандарту та налагодження широкого діалогу з громадськістю – один з головних пріоритетів роботи.

Станом на 31.12.2010 у центральних та регіональних ЗМІ в цілому вийшло 12 920 матеріалів про діяльність Держспоживстандарту України та коментарів його представників.

Зокрема, у друкованих виданнях та на Інтернет-сайтах опубліковано 7621 матеріал, вийшло 2233 телепередачі та телесюжети, 3290 радіопередач.

На Урядовому порталі було розміщено 22 інформаційних повідомлення з актуальних питань діяльності Держспоживстандарту.

Сектор зв’язків з громадськістю та ЗМІ Держспоживстандарту України надав відповіді на 122 запити представників ЗМІ.

Протягом звітного періоду в системі Держспоживстандарту України проведено 606 семінарів, 2824 лекції, 200 круглих столів, 122 прес-конференції, 85 гарячих ліній, 1061 нарада. Взяли участь у 166 конкурсах та 126 виставках.

До КМУ подано інформаційні та аналітичні матеріали щодо взаємодії із ЗМІ та громадськістю, план інформаційного супроводу найважливіших заходів та пріоритетних питань, інформацію щодо проведення консультацій з громадськістю, інформацію про роботу Громадської ради при Держспоживстандарті України.

На Web-порталі Держспоживстандарту в мережі Internet (веб-адреса: http://www.dssu.gov.ua) розміщена інформація за усіма напрямами діяльності Комітету.

Функціонування Web-порталу постійно підтримується та проводиться оновлення інформації.

Протягом звітного періоду на веб-порталі Комітету розміщено 903 публікації, з яких в розділі «Прес-центр» - біля 106 інформаційних повідомлень про діяльність центрального апарату Держспоживстандарту України та 280 регіональних новин.

Також до повнотекстової бази даних внесено 297 і виправлено 850 нормативних документів. Станом на 01.01.2011 в базі даних налічується 8350 повних текстів та бібліографічних описів нормативних документів.

Підтримувалася співпраця з програмою «Акцент» (телеканал «Перший діловий»), передачею «Розставимо акценти» (ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР), з редакторами рубрики «Споживач» газети «Урядовий кур’єр», рубрики «Жизнь» на споживчу тематику газети «Факты и комментарии», з авторами програм «Споживач» та «Гаряча тема» (Національна радіокомпанія України).

Підготована та випущена в ефір 178 випусків програм «Знак якості» (телеканал «Інтер»), яка виходить за сприяння Держспоживстандарту України. Водночас Держспоживстандартом України забезпечено видання 4 номерів науково-технічного журналу «Стандартизація. Сертифікація. Якість»; 5 номерів науково-виробничого журналу «Метрологія та прилади»; 3 номери науково-виробничого видання «Український метрологічний журнал» та 5 номерів щомісячного інформаційно-аналітичного журналу «Споживча варта».

З метою створення системи постійно діючого діалогу та взаємодії інститутів громадського суспільства і влади у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів при Держспоживстандарті діє консультативно-дорадчий орган – Громадська рада, до складу якої входять представники підприємців, виробників, наукової еліти, споживачів, професійних спілок та роботодавців. За звітний період відбулось 1 засідання Громадської ради.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи діяльність за звітний період, слід відзначити, що головні завдання, покладені на Держспоживстандарт України у сфері технічного регулювання та споживчої політики, в цілому виконані.

У 2011 році Держспоживстандартом здійснюється удосконалення інфраструктури якості, яка охоплює усі напрями діяльності у сфері технічного регулювання з урахуванням найкращого міжнародного та європейського досвіду.

Начальник Управління стратегічного

планування та якості І.В. БокунСкачать документ

Похожие документы:

 1. Примітка „Облікова політика”

  Закон
  Основними законодавчими актами, якими керується в своїй діяльності ВАТ „Банк „Український капітал” є: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України „Про банки і банківську діяльність”, “Про іпотеку”, ”Про
 2. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 3. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки
 4. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік

  Документ
  Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік
 5. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .

Другие похожие документы..