Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Словом «педагогика» обозначают теоретическую дисциплину, которая призвана дать ответы на многие вопросы, насущно важные для жизни любого человека и ч...полностью>>
'Литература'
По страницам произведений Солженицын. Посильные соображения о творчестве Ахматова А....полностью>>
'Экзаменационные вопросы'
Функции государства: понятие, признаки, виды. Государственный аппарат: понятие, особенности, соотношение с механизмом государства Орган государства: ...полностью>>
'Сборник статей'
"Идиотизм какой-то," - скажет уважаемый читатель, посмотрев на заголовок. Может быть Только сожалею, что никогда не смогу спросить об этом...полностью>>

Це діяльність з впорядкування чинних нормативно-правових актів у єдину узгоджену систему, з метою забезпечення ефективного правового регулювання

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Наявність значної кількості нормативно-правових актів, які складають систему законодавства, розбіжність у часі їхнього прийняття та суб’єктах, що приймають їх, обумовлюють необхідність діяльності з їхнього впорядкування, погодження, усунення протиріч, тобто систематизації.

Систематизація законодавства – це діяльність з впорядкування чинних нормативно-правових актів у єдину узгоджену систему, з метою забезпечення ефективного правового регулювання.

Систематизація спрямована на:

 • на досягнення внутрішньої єдності юридичних норм, тобто на усунення колізій і прогалин в результаті чого підвищується ефективність законодавства;

 • впорядкування правового матеріалу, розміщення його за певними розділами і рубриками, тобто класифікацію, що забезпечує зручність користування законодавчим масивом.

Систематизація здійснюється трьома способами: інкорпорацією, кодифікацією та консолідацією.

Інкорпорація – це обєднання групи чинних нормативно-правових актів в одному збірнику за певним критерієм (хронологічним, тематичним тощо) без зміни їхнього змісту.

Види інкорпорації:

І - за юридичною значимістю:

 • офіційна інкорпорація – тобто впорядкування нормативно-правових актів шляхом видання правотворчими або уповноваженими їхнім рішенням компетентними органами збірників чинних нормативно-правових актів (наприклад, публікація законів у ВВР України, внесення змін та доповнень);

 • неофіційна інкорпорація – це підготовка і видання збірників чинних нормативно-правових актів не правотворчими органами держави або іншими організаціями чи особами.

ІІ - за обсягом: загальна (генеральна), галузева, міжгалузева, спеціальна (за окремими інститутами однієї галузі права).

ІІІ за критерієм об’єднання нормативно-правових актів: предметна, тобто за предметом регулювання; хронологічна (за часом видання нормативно-правових актів); суб’єктна (залежно від органу, який видав акти).

Кодифікація – це змістовна переробка, узгодження й обєднання певної групи юридичних норм, пов’язаних спільним предметом правового регулювання, в єдиному нормативному акті.

Тобто, це впорядкування правових норм, яке супроводжується переробкою їхнього змісту, з відміною одних і прийняттям інших норм права, що можливе лише у процесі правотворчості. В результаті кодифікації видається єдиний, логічно і юридично цільний,

нормативно-правовий акт.

Тому кодифікація завжди має офіційний характер і може проводитися тільки правотворчим органом.

 • Види кодифікації:

І за обсягом:

  • загальна, в результаті якої утворюється кодифікований нормативний акт з основних галузей права (звід законів);

  • галузева, яка охоплює нормативно-правові акти певної галузі законодавства (основи законодавства, кодекси);

  • міжгалузева та підгалузева (інституційна), що відповідно розповсюджується на кілька галузей (Повітряний кодекс) чи інститутів (Митний кодекс).

ІІ за формою виразу: основи (головні засади) законодавства; кодекси, положення, статути.


Консолідація – вид систематизації в процесі якого кілька актів об’єднуються в новому документі.

В процесі консолідації правотворчим органом створюється новий НПА, який повністю замінює попередні;усі нормативні положення раніше прийнятих актів об’єднуються в ньому без змін, хоча, як правило здійснюється їх редакційна правка: усуваються суперечності, повтори тощо.

В країнах романо-германської правової системи консолідація виконує лише допоміжну роль (усуває множинність НПА, їх надзвичайну роздробленість, дублювання). Проте, вона активно використовується у країнах загального права.

ПОЛТАВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇПоняття та види систематизації законодавства

ПОЛТАВА

2010


Поняття та види систематизації законодавстваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Теорія держави І права зміст (1)

  Документ
  Головним завданням науки є пізнання об'єктивних законів дійсності, а пізнані закони служать основою цілеспрямованої діяльності людей. Наука має складну структуру.
 2. Теорія держави І права зміст (2)

  Документ
  Головним завданням науки є пізнання об'єктивних законів дійсності, а пізнані закони служать основою цілеспрямованої діяльності людей. Наука має складну структуру.
 3. 2. Мікроекономіка Тема Економічна політика

  Документ
  ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ із сучасних ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І РОЗВИТКОМ СУСПІЛЬСТВА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» У 2011 РОЦІ
 4. 7. система права та система законодавства поняття та класифікація системи права. Поняття та елементи структури системи права

  Закон
  1. за призначенням виділяють матеріальне і процесуальне право. Норми матеріального права безпосередньо регулюють суспільні відносини (наприклад, цивільне право, кримінальне право), тоді як норми процесуального права встановлюють порядок
 5. Головне управління юстиції у Черкаській області Узагальнення позитивного досвіду роботи з питань обліку та систематизації законодавства Городищенського районного управління юстиції черкаси 2011 Зміст

  Закон
  Систематизація законодавства — це діяльність з впорядкування чинних нормативно-правових актів у єдину узгоджену систему, з метою забезпечення ефективного правового регулювання.

Другие похожие документы..