Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
6 апреля в 10.00 (ауд. Г-408) в рамках XII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества начнет работу сессия K-01: «Г...полностью>>
'Документ'
К 79 Кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів [Текст]: реком. список джерел (2005-2010) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.:...полностью>>
'Документ'
В целях реализации Конвенции о временном ввозе, подписанной в г.Стамбуле 26 июня 1990 г., упорядочения предоставления льгот по уплате таможенных пошл...полностью>>
'Доклад'
При авторитарном режиме регулярные нарушения Закона, Конституции, прав человека стали основной причиной бедствий узбекского общества. От правового ниг...полностью>>

Академія педагогічних наук України державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Академія педагогічних наук України

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В.О.
Сухомлинського

(ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського)

Відділ наукового опрацювання й каталогізації документів

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

в Державну науково-педагогічну бібліотеку України

імені В.О. Сухомлинського

Інформаційний бюлетень

№ 4-5

квітень-травень

Київ 2006

Наша адреса в Internet: http: //

На допомогу освітянам

представляємо перелік документів,

які надійшли у фонд ДНПБ України

імені В.О. Сухомлинського

в квітні-травні 2006 року

Укладачі: н.с. С.Г. Коваленко

пров. ред. О.М. Крепиневич

* * * * *

Читальні зали бібліотеки працюють за адресами:

 • Головне приміщення: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9

(тел. для довідок: 467-22-14)

 • Філія: м. Київ, вул. Володимирська, 57

(тел. для довідок: 234-71-59)

Час роботи читальних залів:

Понеділок - п'ятниця: 9 30 – 20 00

Неділя: 10 00 - 18 00

Субота - вихідний день

Останній день місяця - санітарний, бібліотека користувачів не обслуговує

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Андрущенко, В. П.   Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв'ю / Віктор Андрущенко. - К.: Знання України, 2005. - 738 с.: фотогр.    (УДК 37   А 66)

 2. Баранков, О. Г.   Історіографія нової і новітньої історії: Прогр. курсу для студ. історико-юридич. ф-ту / О. Г. Баранков; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 49 с. - Бібліогр.: с. 31-48.    (УДК 94   Б 24)

 3. Волощук, І. С.   Робочий зошит з розвитку творчих здібностей молодших школярів / І. С. Волощук, А. М. Михайліченко. - К.: Магістр-S, 1998. - 56 с.: іл.    (УДК 74.202   В 68)

 4. Гончаров, В. Л.   Дорогие мои подростки (о наболевшем) / Владимир Гончаров; Сост. Иван Погудин; Луганский гос. пед. ун-т им. Тараса Шевченко; Представительство Нац. фонда соц. защиты матерей и детей "Украина - детям" в Луганской обл. - Луганск, 2000. - 115 с.    (УДК 376   Г 65)

 5. Гончарова, І. М.   Методичні рекомендації до семінарів та програма лекцій з курсу естетики / Уклад. І. М. Гончарова; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 64 с. - Бібліогр.: с. 63-64.    (УДК 18   Г 65)

 6. Гроза, Е. П.   Зошит з математики: для 1-го кл. спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниженим слухом / Е. П. Гроза, В. В. Літвінова. - К.: Богдана, 2004. - 71 с.    (ББК 22.1я7   Г 86)

 7. Гроза, Е. П.   Зошит з математики: для 2-го кл. спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниженим слухом / Е. П. Гроза, В. В. Літвінова. - К.: Богдана, 2005. - 72 с.    (ББК 22.1я7   Г 86)

 8. Дистанционное обучение: Технологические платформы / А. Н. Гуржий, С. А. Довгий, О. В. Копейка и др. - К., 2004. - 223 с.    (УДК 37.018   Д 48)

 9. Євсєєва, О. В.   Теоретичні засади використання системи навчальних завдань з усвідомленням діяльнісного і результативного компонентів: Навч. посіб. для студ. і викл. природн.-географічного ф-ту / Євсєєва О.В.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 41 с. - Бібліогр.: с. 39-41.    (УДК 371.13   Є 25)

 10. Збірник програм для гуртків, творчих об'єднань туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів: (Для позашк. та загальноосвіт. навч. закл.) / Уклад.: М. В. Соловей, Л. В. Красномовець, В. Ю. Ілова та ін.; Хмельницький обл. ін-т післядипл. пед. освіти; Хмельницький обл. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді; Хмельницький обл. еколого-натураліст. центр учнівської молоді . - Хмельницький, 2004. - 227, [12] с.    (УДК 379.8   З-41)

 11. Іова, В. Ю.   Формування громадянської культури особистості: Навч.-метод. посіб. / В. Ю. Іова, Т. І. Люріна; Хмельницький обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 171 с.    (УДК 37.01   І-75)

 12. Календарне планування: 1 клас / Упоряд.: Л. І. Назарінська, В. М. Малінкіна. - Х.: Факт, 2005. - 48 с.    (УДК 373.3   К 17)

 13. Календарне планування: 2 клас / Упоряд.: Л. І. Назарінська, В. М. Малінкіна. - Х.: Факт, 2005. - 56 с.    (УДК 373.3   К 17)

 14. Календарне планування: 3 клас / Упоряд.: Л. І. Назарінська, В. М. Малінкіна. - Х.: Факт, 2005. - 64 с.    (УДК 373.3   К 17)

 1. Календарне планування: 4 клас / Упоряд.: Л. І. Назарінська, В. М. Малінкіна. - Х.: Факт, 2005. - 60, [3] с.    (УДК 373.3   К 17)

 2. Коваленко, Є. І.   Ігри на уроках історії: Метод. посіб. для студ.-практикантів / Уклад.: Коваленко Є. І., Кравченко Н. Г., Лавріненко О. А.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 169 с.    (УДК 373.5   К 56)

 3. Корнілова, О. В.   Методика навчання музичного мистецтва у 5 класі: Метод. посіб. для вчителів / О. В. Корнілова, І. М. Бєлова. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 61, [3] c. - Бібліогр.: с. 61.    (УДК 373.5   К 67)

 4. Кучерявець, В. Г.   Розвиток емоційно-художньої сфери учителя-словесника: Практикум для студ. філол. ф-тів / Кучерявець В. Г.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 59 с. - Бібліогр.: с. 56-59.    (УДК 371.13   К 95)

 5. Математика: 10-11 класи: Календарно-тематич. планування навч. матеріалу на 2005/06 навч. рік / Упоряд. О. М. Роганін. - Х.: Факт, 2005. - 41 с.    (УДК 373.5   М 34)

 6. Математика: 5-9 класи: Календарно-тематич. планування навч. матеріалу на 2005/06 навч. рік / Упоряд. О. М. Роганін. - Х.: Факт, 2005. - 63, [1] с.    (УДК 373.5   М 34)

 7. Мацько, Н. Д.   Вчимося вимірювати, обчислювати: Зошит з друков. основою для учнів 2 кл. спец. загальноосвіт. шк. для глухих дітей / Н. Д. Мацько, Д. В. Ситник. - К.: Арка, 2003. - 63, [ 1] с.: іл.    (УДК 51(078)   М 36)

 8. Мацько, Н. Д.   Вчимося розв'язувати задачі: Зошит з друков. основою для учнів 2 кл. спец. загальноосвіт. шк. для глухих дітей / Н. Д. Мацько, Д. В. Ситник. - К.: Арка, 2003. - 63, [ 1] с.: іл.    (УДК 51(078)   М 36)

 9. Мельник, А. О.   Зарубіжна література. 5 клас: Розгорнуте планув. уроків за прогр. 2005 р. (12-річна шк.) / А. О. Мельник. - Х.: Факт, 2005. - 205 с. - Бібліогр.: с. 196-202.    (УДК 37.01   М 48)

 10. Методичні рекомендації з курсів всесвітньої історії та методики викладання історії в школі (для студентів-заочників) / Баранков О. Г., Дудка Р. А., Давиденко Ю. М. та ін.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 149 с.    (УДК 373.5   М 54)

 11. Мовчун, А. І.   Кожна дитина має право: Виховні заняття за книгою С. Гавриша "Маленькі історії про великі істини" / А. І. Мовчун; За ред. С. Б. Гавриша. - Х.: Ранок; Веста, 2004. - 159 с.: іл.    (УДК 34   М 74)

 12. Морозова, Л. В.   Лексическое лото: 9 класс = English Glos Bingo: Дидакт. материал. Обучающие игры на уроке / Л. В. Морозова. - Х.: Факт, 2005. - 112 с.    (УДК 373.5   М 80)

 13. Основи здоров'я: 5-9 класи: Прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / Т. Є. Бойченко, В. М. Заплатинський, В. В. Дивак . - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 40, [7] с.    (УДК 373.3   О-75)

 14. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Авт.-сост. Рапацевич Е. С. - Минск: ИООО "Современное слово", 2005. - 719 с.    (УДК 37(03)   П 24)

 15. Педагогічна практика студентів: Навч.-метод. посіб. для студ. IV-V курсів мат. спец. пед. навч. закл. заоч. форми навч. / Уклад.: Яковець Наталія Іванівна та ін.; За заг. ред. Н. І. Яковець; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2004. - 88 с. - Бібліогр.: с. 86-88.    (УДК 371.13   П 24)

 1. Пінчук, Т. Д.   Зірки залишають слід... / Тамара Пінчук. - Ніжин, 2005. - 115 с. - До 200-ліття Ніжин. вищ. шк.    (УДК 378.4   П 32)

 2. Післядипломна освіта. 2005-2006: Друга вища освіта. Програми МВА. Аспірантура. Курси: Довідник / Укл.: О. П. Голікова, Є. В. Шаповалов. - К.: Хімджест, 2005. - 103 с.    (УДК 378(03)   П 34)

 3. Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності": для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко та ін.; Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Х.: Факт, 2005. - 166, [2] с. - Бібліогр. у кінці ст.    (УДК 61   П 69)

 4. Природознавство: 5-6 класи: Прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко (кер. авт. кол.), Т. Г. Гільберг, В. Р. Ільченко та ін. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 21, [2] с.     (УДК 373.3   П 77)

 5. Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наук. конф. 12-13 квіт. 1995 р. Ч. 1 / Ін-т педагогіки АПН України; Редкол.: Мадзігон В. М.(відп. ред.), Вашуленко М. С., Бурда М. І. та ін. - К.: Пед. думка, 1996. - 213 с.    (УДК 37   П 78)

 6. Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наук. конф. 12-13 квіт. 1995 р. Ч. 2 / Ін-т педагогіки АПН України; Редкол.: Мадзігон В. М.(відп. ред.), Вашуленко М. С., Бурда М. І. та ін. - К.: Пед. думка, 1996. - 179 с.    (УДК 37   П 78)

 7. Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб. / Редкол.: І. А. Зізюн (голова), Н. Г. Ничкало (заст. голови), В. Ю. Биков та ін.; Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України; Ін-т системн. дослідж. освіти . - К., 1994. - 382 с.    (УДК 377   П 86)

 8. Раков, С. А.   Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: Монографія / Раков С. А.; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х.: Факт, 2005. - 359 с.    (УДК 373.5   Р 19)

 9. Солова, В. М.   Сонячне літо в таборі: Навч.-метод. посіб. Ч. 1 / Уклад.: Солова В. М., Опанасенко Г. Ю., Яковець Н. І.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 270 с.    (УДК 379.8   С 60)

 10. Солова, В. М.   Сонячне літо в таборі: Навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Уклад.: Солова В. М., Опанасенко Г. Ю., Яковець Н. І.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 269, [2] с.    (УДК 379.8   С 60)

 11. Сучасні педагогічні технології: Метод. реком. по проведенню семінар. та лаб. робіт / Уклад.: Яковець Н. І., Дубровська Л. О., Аніщенко О. В. та ін.; За заг. ред. Н. І. Яковець; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 64 с.    (УДК 371.3   С 91)

 12. Україна. Закони.   Про дошкільну освіту: Закон України: За станом на 25 лист. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2005. - 32 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 373.2   У 45)

 13. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 1: Х-ХІХ ст. / За ред. О. В. Сухомлинської. - К.: Либідь, 2005. - 621, [3] с. - Бібліогр. в кінці ст.    (УДК 37(091)   У 45)

 14. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2: ХХ ст. / За ред. О. В. Сухомлинської. - К.: Либідь, 2005. - 549, [3] с. - Бібліогр. в кінці ст.    (УДК 37(091)   У 45)

 1. Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах: (Із досвіду роботи) / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; За ред. І. Л. Лікарчука. - К., 2003. - 311 с.    (УДК 371   У 67)

 2. Управління закладами середньої освіти: Психологічні аспекти: Наук.-метод. посіб. / За ред. Л. М. Карамушки; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К.; Кіровоград, 1997. - 150 с. - Бібліогр. у кінці ст.    (УДК 373.5   У 67)

 3. Хімія: 7-11класи: Прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. П. Величко, О. Г. Ярошенко. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 31, [1] с.    (УДК 373.5   Х 46)

 4. Шовкун, Т. М.   Шкільний предмет "Географія": Методика викладання: Навч.-метод. посіб. для студ. природ.-географічного ф-ту заоч. форми навчання / Шовкун Т. М. - Ніжин, 2005. - 26 с. - Бібліогр.: с. 26 .    (УДК 373.5   Ш 78)

 5. Якименко, С. І.   Співуча пір'їнка: Диференційовані завдання з української мови / Якименко Світлана Іванівна. - Миколаїв: Аніка, 2004. - 87 с. - (Методична скринька для вчителів початкових класів).    (УДК 373.3   Я 45)

Дисертації

 1. Анафієва, Е. Р.   Формування орфоепічних навичок українського мовлення першокласників в умовах поліетнічного середовища: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Анафієва Ельзара Різаївна. - К., 2006. - 181, [6] с. - Бібліогр.: с. 165-181.    (А 6)

 2. Білик, Н. І.   Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Білик Надія Іванівна. - К., 2005. - 227 с. - Бібліогр.: с.178-199.    (Б 61)

 3. Бужина, І. В.   Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04    / Бужина Ірина В'ячеславівна. - О., 2005. - 482 с. - Бібліогр.: 378-426. (Б 90)

 4. Буренко, В. М.   Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Буренко Валентина Миколаївна. - К., 2005. - 211 с. - Бібліогр.: с. 175-196.    (Б 91)

 5. Гембарук, А. С.   Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Гембарук Алла Степанівна. - К., 2005. - 390 с. - Бібліогр.: с. 158-178. - У 2-х т.    (Г 33)

 6. Десятов, Т. М.   Тенденції розвитку неперервної освіти в країнаїх Східної Європи (друга половина ХХ століття): Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Десятов Тимофій Михайлович. - К., 2006. - 470, [35] с. - Бібліогр.: с. 432-470.    (Д 37)

 7. Елькін, М. В.   Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Елькін Марк Веніамінович. - К., 2005. - 260 с. - Бібліогр.: с. 177-198.    (Е 56)

 8. Івахненко, Т. П.   Методичні концепти вивчення драматичних творів у старших класах загальноосвітньої школи: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Івахненко Тамара Павлівна. - К., 2006. - 207 с. - Бібліогр.: с. 191-207.    (І-23)

 1. Карпинська, Л. О.   Формування професійної майстерності майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти Канади: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Карпинська Лідія Олексіївна. - О., 2005. - 221 с. - Бібліогр: с. 195-209. (К 26)

 2. Карпінська, Т. В.   Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті рр. ХХ - поч. ХХІ ст.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Карпінська Тетяна Володимирівна. - К., 2006. - 199 с. - Бібліогр.: с. 175-199.    (К 26)

 3. Котик, Т. М.   Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Котик Тетяна Миколаївна. - О., 2005. - 436, [4] с. - Бібліогр.: 407-436.    (К 73)

 4. Лавриченко, Н. М.   Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Лавриченко Наталія Миколаївна. - К., 2006. - 447 с. - Бібліогр.: с. 396-430.    (Л 13)

 5. Літвінчук, С. Б.   Професйна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Літвінчук Світлана Борисівна. - К., 2005. - 310 с. - Бібліогр.: с. 222-242.    (Л 64)

 6. Лов'янова, І. В.   Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Лов'янова Ірина Василівна. - Кривий Ріг, 2006. - 208 с. - Бібліогр.: с. 176-196. (Л 68)

 7. Ляхова, І. М.   Теоретико-методичні основи корекції рухової сфери дітей зі зниженим слухом засобами фізичного виховання: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03 / Ляхова Інна Миколаївна. - Запоріжжя, 2006. - 492 с. - Бібліогр.: с. 402-456.    (Л 98)

 8. Мельник, А. О.   Літературний розвиток учнів 5-7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Мельник Анжела Олегівна. - К., 2006. - 259, [6] с. - Бібліогр.: с. 192-215.    (М 48)

 9. Петрук, О. М.   Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів під час вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Петрук Оксана Миколаївна. - К., 2006. - 197 с. - Бібліогр.: с. 166-186.    (П 30)

 10. Редькина, Л. И.   Этнопедагогические традиции воспитания подрастающего поколения у караимов Крыма: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Редькина Людмила Ивановна. - Ялта, 2005. - 506 с. - Библиогр.: с. 369-405.   (Р 33)

 11. Романова, Н. Ф.   Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах України: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Романова Наталія Федорівна. - К., 2005. - 260 с. - Бібліогр.: с. 188-201. (Р 69)

 12. Сарафанюк, Е. І.   Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів з використанням віртуального моделювання: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сарафанюк Едуард Іванович. - О., 2005. - 221, [6] с. - Бібліогр.: с. 175-197.    (С 20)

 13. Скоропад, І. В.   Науково-просвітницька діяльність В.П. Науменка (1852-1919): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Скоропад Ірина Володимирівна. - К., 2005. - 214 с. - Бібліогр.: с.167-199.    (С 44)

 14. Суржук, Т. Б.   Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Суржук Тетяна Борисівна. - Рівне, 2005. - 210 с. - Бібліогр.: с. 188-210.    (С 90)

 15. Татаріна, І. О.   Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів засобом педагогічної риторики: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Татаріна Інна Олександрівна. - О., 2005. - 245 с. - Бібліогр.: с. 174-196.    (Т 23)

 16. Торба, Ю. І.   Педагогічна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Торба Юрій Іванович. - К., 2004. - 260 с. - Бібліогр.: с. 188-208.    (Т 59)

 17. Халін, В. В.   Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету в процесі вивчення української літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Халін Валерій Володимирович. - К., 2006. - 173, [8] с. - Бібліогр.: с. 158-173.    (Х 17)

 18. Янченко, О. Я.   Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Янченко Ольга Яківна. - Тернопіль, 2006. - 228 с. - Бібліогр.: с. 186-208.    (Я 66)

 19. Ярымбаш, К. С.   Педагогические основы коррекции двигательной сферы слабовидящих подростков средствами плавания: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ярымбаш Ксения Сергеевна. - К., 2006. - 222 с. - Библиогр.: с. 146-169.    (Я 79)

 ПСИХОЛОГІЯ

 1. Бадрак, В.   Антология гениальности / Валентин Бадрак. - К., 2005. - 474 с.    (УДК 159.9   Б 15)

 2. Головатий, М. Ф.   Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Головатий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2001. - 135 с. - Бібліогр.: с. 130-134.    (УДК 159.9   Г 61)

 3. Карамушка, Л. М.   Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Л. М. Карамушка. - К.: Либідь, 2004. - 423, [1] с. - Бібліогр. в кінці розд.    (УДК 005   К 21)

 4. Курсові роботи з психології для студентів педагогічних спеціальностей / Уклад.: Бойправ М. Д., Гришко В. В., Нещерет О. І. та ін.; За заг. ред. Щотки О. П.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 76 с.    (УДК 159.9   К 93)

 5. Максименко, С. Д.   Особистість в психологічних дослідженнях: Тексти / Упоряд.: С. Д. Максименко, М. В. Папуча; За заг. ред. С. Д. Максименка; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 197 с. - Бібліогр. в кінці ст.    (УДК 159.9   М 17)

 6. Шилова, Г. П.   Загальна психологія: Семінар. заняття: Метод посіб. для студ., які вивч. практ. психол. / Уклад. Шилова Г. П.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 131 с.    (УДК 159.9   Ш 59)

 7. Ярослав, Н. С.   Психологія молодшого школяра / Н. С. Ярослав, О. П. Никоненко; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 166 с. - Бібліогр.: с. 140-144.    (УДК 37.015.3   Я 76)

Дисертації

 1. Мякушко, О. І.   Психологічні особливості засвоєння природничого матеріалу молодшими школярами з порушенням мовленнєвого розвитку: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 / Мякушко Оксана Іванівна. - К., 2006. - 257 с. + 79 с.(додаток) . - Бібліогр.: с. 221-257.    (М 99)

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Волошина, О. В.   Музичне мистецтво. 5 клас: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Волошина, О. В. Мільченко. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 139, [5] с.: іл.    (УДК 78(075)   В 68)

 2. Корнілова, О. В.   Музичне мистецтво, 5 клас: Щоденник музичних вражень: Роб. зошит для учнів загальноосвіт. навч. закл. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 64 с.: іл.    (УДК 78(076)   К 67)

 3. Костенко, Л. В.   Формування хормейстерських умінь у класі хорового диригування: Метод. рекомендації / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 25, [2] с. - Бібліогр.: с. 24.    (УДК 78   К 72)

 4. Мицик, В. Ф.   Вишне поле: Творчість одного села / Зібрав, описав і зладив Вадим Мицик. - К.: КИТ, 2005. - 173 с.: фотогр., іл.    (УДК 39   М 70)

 5. Напрестольні Євангелії XVI-XVIII століть у зібранні національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник; Кер. проекту Сергій Кролевець; Упоряд. Людмила Юріна; Відп. ред. Валентина Колпакова. - К.: КВІЦ, 2005. - 195 с.: іл. - (Пам'ятки культури).    (УДК 09   Н 27)

 6. Смаглій, Г. А.   Сольфеджіо: Підруч.: У 4 ч. Ч. 1 / Г. А. Смаглій. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Х.: Факт, 2005. - 79 с.    (ББК 85.31   С 50)

 7. Смаглій, Г. А.   Сольфеджіо: Підруч.: У 4 ч. Ч. 2 / Г. А. Смаглій. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х.: Факт, 2005. - 79 с.    (ББК 85.31   С 50)

 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Гончарова, І. М.   Проблема символу та образно-символічна мова мистецтва: Метод. рекомендації / Гончарова І. М.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2005. - 29 с. - Бібліогр.: с. 28-29.    (УДК 16   Г 65)

 2. Данилевская, О. Н.   Этика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Оксана Данилевская, Елена Пометун; Пер. с укр. А. С. Шаповал. - К.: Генеза, 2005. - 192 с.: ил.    (УДК 17(075)   Д 18)

 3. Данилевська, О. М.   Етика: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Оксана Данилевська, Олена Пометун. - К.: Генеза, 2005. - 192 с.: іл.    (УДК 17(075)   Д 18)

 4. Етика: 5-6 класи: Прогр. для загальноосвіт. навч. закл. / В. В. Єфіменко, А. І. Мовчун, Л. Л. Хоружа. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 24 с.    (УДК 373.3   Е 88)

 5. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. - М.: Гардарики, 2004. - 1072 с.    (УДК 1(03)   Ф 56)

 1. Чижевський, Д. І.   Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський; Підготовка тексту, передм. Л. В. Ушкалова. - Х.: Прапор, 2004. - 269, [1] с. - Покажчик імен: с. 251-264.    (УДК 1   Ч-59)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. 50-річчя Загальної Декларації прав людини: Матеріали нац. конф. 17-18 груд. 1998 р.; Київ, Україна / Система ООН в Україні. - К., 1998. - 176 с.    (УДК 34   П 99)

 2. Бойко, Б. Ф.   Украина: последняя война за независимость: Украинская патриотическая альтернатива тотальному космополитическому проекту (аналитическое исследование) / Богдан Бойко; Пер. с укр. В. Сизоненко. - 2-е изд., доп. - Коростень, 2005. - 186, [5] с.    (УДК 32   Б 77)

 3. Бутузов, В. М.   Правові основи інвестиційної діяльності: Навч. посіб. / Бутузов В. М., Марущак А. І. - К., 2005. - 189 с. - Бібліогр.: с. 186.    (УДК 34   Б 93)

 4. Гладких, В. И.   Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект: Монография / В. И. Гладких. - Х.: Факт, 2005. - 366, [2] с. - Издано при поддержке Республ. партии Украины.    (УДК 34   Г 52)

 5. Глушко, О. К.   Теорія і практика журналістики: Основи журналістських знань: Конспект лекцій / Глушко О. К.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2001. - 47 с. - На обкл. назва: Основи журналістських знань.    (УДК 070   Г 55)

 6. Мельничук, В. Г.   Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев'юк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Навчальна книга, 2004. - 366 с.: іл.    (УДК 33(075)   М 48)

 7. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Б. Усенко, С. В. Бобровник, В. І. Ваксман та ін.; За ред. І. Б. Усенка. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 415 с.: іл.    (УДК 34(075)   О-75)

 8. Україна. Закони.   Про автомобільні дороги: Закон України: За станом на 1 груд. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2005. - 32 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 62   У 45)

 9. Україна. Закони.   Про благоустрій населених пунктів: Закон України: За станом на 13 січ. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2005. - 28 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 35   У 45)

 10. Україна. Закони.   Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України: За станом на 30 груд. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 176 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 34   У 45)

 11. Україна. Закони.   Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України: За станом на 1 лют. 2006 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 79 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 34   У 45)

 12. Україна. Закони.   Про місцеві державні адміністрації: Закон України: За станом на 20 груд. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 35 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 34   У 45)

 1. Україна. Закони.   Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України: За станом на 4 листоп. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2005. - 38 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 33   У 45)

 2. Україна. Закони.   Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України: За станом на 11 листоп. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2005. - 30 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 33   У 45)

 3. Україна. Закони.   Про соціальний захист дітей війни; Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України: За станом на 4 листоп. 2005 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2005. - 24 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 36   У 45)

 4. Україна. Закони.   Про статус депутатів місцевих рад: Закон України: За станом на 25 січ. 2006 р.: Офіц. вид. / Верховна Рада України. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 35 с. - (Сер. "Закони України").    (УДК 34   У 45)

 5. Шляхтун, П. П.   Конституційне право: Слов. термінів / П. П. Шляхтун. - К.: Либідь, 2005. - 563, [5] с. - Бібліогр.: 566 с. - На обкл. авт. не зазн.    (УДК 34(03)   Ш 70)

 6. Штефан, М. Й.   Цивільне процесуальне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 621, [1] с.    (УДК 34   Ш 90)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 4. Різдвяний гість Бібліотеки

  Документ
  Він виявив зацікавлення станом справ у Бібліотеці, яка, на його погляд, посідає важливе місце в ознайомленні росіян з культурою, історією, красним письменством України і служить реальним, одним із небагатьох сьогодні, каналом спілкування наших літератур.
 5. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 6. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.

Другие похожие документы..