Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
І. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 29.11.10 № 649 «Про підсумки проведення огляду музеїв п...полностью>>
'Диплом'
Кемеровская территориальная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое един...полностью>>
'Документ'
Немецкая культура немыслима без таких понятий как «образование», «воспитание» и «школа». В немецкой литературе даже существует особый жанр «школьной ...полностью>>
'Документ'
1. Впервые определение экологии дал в 1866 году немецкий ученый Э. Геккель. Он писал, что под экологией, или экономией природы, «мы предполагаем общу...полностью>>

Проект україна перемишлянська районна рада

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УТМР “Перемишлянське мисливське господарство”

Загальна площа угідь : 23142 га.

В т.ч. лісових – 6378 га.

польових – 16288 га.

водно-болотних – 466 га.

Важливою проблемою мисливських господарств є браконьєрство боротьба з яким ведеться з залученням працівників міліції. Головну роль в охороні тваринного світу належить товариствам мисливців, які регулюють відстрілювання диких тварин і птахів та вилов риби і збереження рідкісних видів, а також громадських інспекторів, лісництв.

Основні вимоги до охорони та принципи охорони, використання і відтворення тваринного світу є:

  • збереження умов існування видового й популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

  • недопустимість погіршення середовища і існування, шліхів міграції та умов розмноження диких тварин;

  • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

  • додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об’єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого використання диких тварин та їх відтворення;

  • раціональне використання корисних властивостей і продуктів життєдіяльності диких тварин, регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди природі та суспільному господарству.

Особливе місце займає заповідна справа, яка не тільки сприяє збереженню унікальних природних об’єктів, а й забезпечує охорону найменш порушених антропогенною діяльністю природних екосистем, її важливість у комплексній проблемі охорони довкілля не заперечна.

На території державного лісового фонду Перемишлянського району знаходяться чотири об’єкти природно-заповідного фонду:

 1. Ландшафтний заказник місцевого значення “Романівський” (с. Романів, площа 482 га, Романівське лісництво. Високопродуктивний буковий генетичний резерват. На території заказника знаходиться гора Камула);

 2. Ландшафтний заказник місцевого значення “Свірзький” (с. Свірж, площа 451 га, Свірзьке лісництво. Високопродуктивні, високоякісні, природного походження домінуючі букові, а також дубові і грабові насадження);

 3. Парк - памятка садово-паркового мистецтва “Парк ХІХ ст.” (м. Бібрка, площа 1,5 га. Старовинний парк, на території якого ростуть вікові дерева: дуби, липи, червоний клен, декоративні дерева і кущі).

 4. Ботанічна пам’ятка природи “Група вікових дубів і лип” (с.Свірж, площа – 0,05 га. два вікові дуби- велетні та чотири липи віком понад 300 років).

Наявність таких об’єктів дає можливість для відкриття всіх зон відпочинку, лікувальних установ, туристичних офісів.

Отже заповідна справа означає ”заборона”, яку треба поширювати, а щодо охорони навколишнього середовища – вилучення з господарського користування певних територіальних комплексів з метою підтримання екологічної рівноваги, збереження еталонів незайманої природи.

4. ЕКОЛОГО – ПРОСВІТНИЦЬКА ОСВІТНЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ДОВКІЛЛЯ.

Доступ до інформації – це одне з фундаментальних прав людини і демократичних прав, забезпечуваних у багатьох країнах і закріплених у міжнародному законодавстві, конституціях, окремих законах і підзаконних актах або положеннях, що є частиною законодавства чи підзаконних актів. Захист цих прав, а також екологічних прав - права кожної людини сьогодення і майбутніх поколінь на життя в здоровому навколишньому середовищі, що підходить для здоров'я і благополуччя - є основою сталого розвитку.

Одержання інформації про навколишнє середовище чи з питань, що стосуються навколишнього середовища, є першим кроком на шляху забезпечення можливостей громадськості брати участь у процесі прийняття рішень стосовно навколишнього середовища, і в захисті навколишнього середовища. На основі отриманої інформації громадськість може вирішити, чи потрібно їй включатися у певні процедури прийняття рішень, чи вживати заходів для доступу до правосуддя, чи такої необхідності немає.

Екологічна освіта - це безперервний процес навчання, виховання і розвитку, спрямований на формування екологічної культури, екологічної відповідальності кожної людини нашої планети.

Екологічна освіта повинна бути спрямована на поширення інформації щодо актуальних проблем екології, підвищення рівня освіти в галузі охорони навколишнього природного середовища, формування в суспільстві екологічно орієнтованого світогляду, розуміння катастрофічних наслідків антропогенного навантаження на довкілля.

Проблема екологічної освіти і виховання дедалі більше набуває міжнародного характеру. Екологічна освіта перебуває у постійному розвитку і є результатом переорієнтації та узгодження різних дисциплін. Вона має поширюватися на різні вікові і соціально - професійні групи населення і передусім на соціальні групи, професійна діяльність яких впливає на якість навколишнього середовища.

Одним із основних заходів пропаганди здорового довкілля є просвітницька робота з молоддю, бо саме в молодому віці формуються основи ставлення людини до навколишнього середовища.

Програмою дій суспільства ХХІ століття має стати Програма – нової філософії життя, яка навчить нас поважати природу, Землю, екосистеми і поводитися в довкіллі так , щоб не перешкоджати нормальному функціонуванню біосфери, щоб життя на планеті Земля продовжувалось і розквітало.

5. ЗАХОДИ

ДО ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2012 - 2015 РОКИ

з/п

Зміст заходіу

Термін виконання (роки)

Виконавці

Джерело фінансування

Вартість тис. грн.

1.

Проведення інвентаризації об’єктів природно – заповідного фонду району: група вікових дубів і лип с. Свірж та парк – пам’ятка ХІХ ст. м. Бібрка

2013-2014

Управління земельних ресурсів у Перемишлянському районі, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

10,0

2.

Проведення заходів з охорони земель

2012-2015

Управління земельних ресурсів у Перемишлянському районі, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

3.

Виготовлення проектно – кошторисної документації для будівництва сміттєзвалища в м. Перемишляни

2013

Перемишлянська міська рада

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

4.

Проведення капітального ремонту очисних споруд м. Бібрка

2012-2015

Бібрська міська рада

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

5.

Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж м.Перемишляни

2012-2013

Перемишлянська міська рада

Державний та місцевий бюджети

570,18

6.

Реконструкція міських водопровідних мереж м. Бібрка

2012-2013

Бібрська міська рада

Державний та місцевий бюджети

425,16

7.

Впорядкування тимчасових площадок для зберігання побутових відходів

2012 - 2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

8.

Затарення та вивезення заборонених і непридатних до застосування в сільському господарстві пестицидів

2012 - 2015

Районна державна адміністрація

Державний та місцевий бюджети, місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

В межах кошторисних призначень

9.

Ліквідація несанкціонованих звалищ та причини їх виникнення

2012-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

10.

Ліквідація смітників та запобігання їх виникненню на берегах річок

2012-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

11.

Проведення благоустрою та озеленення населених пунктів

2012-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

12.

У передноворічні періоди здійснення посиленого контролю за вирубуванням та реалізацією хвойних насаджень

2013-2015

Органи місцевого самоврядування, ДЛГП «Галсільліс», ДП «Бібрський лісгосп», Перемишлянський РВ УМВС у Львівській області

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

13.

Недопущення порушення вимог природоохоронного законодавства в частині незаконного збору, заготівлі, торгівлі рідкісними та зникаючими ранньоквітучими рослинами первоцвітами, що знаходяться під загрозою зникнення і занесених до Червоної книги

2012-2015

Органи місцевого самоврядування, Перемишлянський РВ УМВС у Львівській області

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

14.

Проведення робіт пов’язаних з благоустроєм водойм (вирубка чагарників на берегах рік)

2012-2015

Органи місцевого самоврядування, Перемишлянський ЕД № 3 Дублянського УВГ Львівського обласного виробничого УВГ «Облводгосп»

Місцеві бюджети, місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

Заступник голови районної ради – керуючий справами Г.Горинецька

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

IX сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № __

_______________ 2012 р.

м. Перемишляни

Про затвердження районної Програми

підтримки комунального друкованого

засобу масової інформації – газети

«Перемишлянський край» на 2012 рік

та затвердження штатного розпису редакції

районної газети «Перемишлянський край»

на 2012 рік

Розглянувши районну Програму підтримки комунального друкованого засобу масової інформації – газети «Перемишлянський край» на 2012 рік, кошти на реалізацію якої передбачені в районному бюджеті на 2012 рік, та лист редакції районної газети «Перемишлянський край» на 2012 рік щодо затвердження штатного розпису редакції газети, на виконання п.11.2 рішення VIІІ сесії VI скликання Перемишлянської районної ради від 10.01.2012 року № 145, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, економіки, планування та розвитку територій та президії районної ради, керуючись п. 16 частини першої ст. 43, ст.ст. 47,57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Перемишлянська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму підтримки комунального друкованого засобу масової інформації – газети «Перемишлянський край» на 2012 рік (додаток 1).

2.Затвердити штатний розпис редакції районної газети «Перемишлянський край» на 2012 рік (додаток 2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, економіки, планування та розвитку територій (В.Ходико).

Голова районної ради П.Бучок

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

IX сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № ____

______________ 2012 р.

м. Перемишляни

Про затвердження Програми забезпечення захисту населення Перемишлянського району від злочинних та протиправних проявів на 2012 рік

Розглянувши Програму забезпечення захисту населення Перемишлянського району від злочинних та протиправних проявів на 2012 рік, на виконання п.11.2 рішення VIІІ сесії VI скликання Перемишлянської районної ради від 10.01.2012 р. № 145, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, економіки, планування та розвитку територій і президії районної ради, керуючись п. 16 частини першої ст. 43, п. 1 частини першої ст. 44, ст.ст. 47,57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Перемишлянська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму забезпечення захисту населення Перемишлянського району від злочинних та протиправних проявів на 2012 рік, згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, економіки, планування та розвитку територій (В.Ходико)та І.Роя, першого заступника голови Перемишлянської РДА .

Голова районної ради П.Бучок

Додаток

до рішення ІХ сесії VІ скликання

Перемишлянської районної ради

від _____________ 2012 року № ____

"ПОГОДЖЕНО " " ЗАТВЕРДЖЕНО "

Голова Перемишлянської Рішенням ІХ сесії VІ скликання

райдержадміністрації Перемишлянської районної ради

"_____"____________2012р. №____від_________2012 р.

___________О.Й.Краєвський ______________П.С.Бучок

П Р О Г Р А М А

забезпечення захисту населення Перемишлянського району від злочинних та протиправних проявів на 2012 рік

м.Перемишляни

П Р О Г Р А М А

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ВІД ЗЛОЧИННИХ ТА ПРОТИПРАВНИХ ПРОЯВІВ

НА 2012 РІК

На виконання п.2 ст. 119 Конституції України, Указу Президента України від 19.07.2005 року № 1119 „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності” та Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22.06.2000 року №1835-ІІІ, на виконання Доручень Президента України від 19.07.2005р. № 1-1/708 та № 49143/0/1 від 24.09.2005р., з метою забезпечення належної організації охорони громадського порядку на території району, безпеки громадян, профілактики злочинних проявів, своєчасного розкриття та розслідування злочинів, недопущення грубих порушень правил дорожнього руху, протягом 2012 року необхідно здійснити ряд організаційно-правових заходів, спрямованих на покрашення матеріально-технічної бази Перемишлянського РВ ГУМВСУ у Львівській області.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

 • створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

 • ослаблення дії криміногенних факторів;

 • недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

 • викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

 • створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

 • обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ.

У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність очікується:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Регіональна програма розвитку малого підприємництва у Перемишлянському районі

  Документ
  Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Перемишлянському районі на 2011 – 2012 роки й очікувані результати
 2. Матеріали до Національної доповіді України про стан навколишнього природного середовища у 2007 році

  Документ
  5.2.1.2.4. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства,
 3. «Відродження», «Кати та вандали ХХ століття», «Діяльність шістдесятників», «Голодомор 1932-1933 років», «С. Бандера – провідник оун», «Герої Крут», «Симон Петлюра – голова Директорії унр», «Ніл Хосевич – митець упа», «Битва під Берестечком», «Бої дивізії «Галичина» під Бродами», «Шляхи творення укра

  Документ
  Працівниками Перемишлянського історико-краєзнавчого музею проведено 95 тематичних та оглядових екскурсій. Музей відвідали 1063 осіб (96 осіб безкоштовно).
 4. За січень-жовтень 2011 року та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Перемишлянського району на 2011 рік

  Документ
  Підводячи підсумки роботи територіально-господарського комплексу району за  січень – жовтень 2011 року слід  зазначити, що в економіці району вдалося подолати ряд негативних тенденцій та підвищити темпи соціально-економічного розвитку.
 5. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 2011 рік

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих

Другие похожие документы..