Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М...полностью>>
'Реферат'
Аннотация: Пособие является первой частью дискретной математики, ко-торое включает в себя как классические разделы, так и те, кото-рые получили развит...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 16 декабря 2008 г. в 13-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212. 267.01 при ГОУ ВПО «Томский государственный университет...полностью>>
'Рабочая программа'
Данная программа составлена на основе программы «Перспективная школа», разработанной согласно Федеральному компоненту Государственного стандарта нача...полностью>>

Ань техногенної та пожежної безпеки, готовності органів управління І сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у Херсонській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток до листа МНС

від №

Акт

комплексної перевірки реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Херсонській області

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 79-р, комісією Міністерства надзвичайних ситуацій України у період з 14 по 22 червня 2011 року здійснено комплексну перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, стану й організації роботи з питань техногенної та пожежної безпеки, готовності органів управління і сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Мета перевірки:

1. Оцінити діяльність територіальної підсистеми Єдиної системи цивільного захисту щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, готовність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до координації дій силами реагування та управлінням територіальної підсистеми у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

2. Надати організаційно-методичну допомогу керівному складу місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ у виконанні покладених на нього завдань у сфері цивільного захисту населення і територій, реагування на надзвичайні ситуації, цивільної оборони, пожежної та техногенної безпеки, аварійно-рятувальної справи.

До інспекторської перевірки залучалися:

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; евакуаційні комісії всіх рівнів; органи управління з питань надзвичайних ситуацій області, міст Херсона, Нова Каховка, Каховка та Голопристанського, Каховського районів служби цивільного захисту; підприємства, організації та установи, розташовані на цих адміністративних територіях.

Комісією Міністерства надзвичайних ситуацій України у ході комплексної перевірки встановлено.

Організація роботи з виконання вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки

Херсонською обласною державною адміністрацією вживаються заходи щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У Херсонській області не затверджено Положення про територіальну підсистему Єдиної державної системи цивільного захисту та її територіальних ланок. Разом з тим, розпорядженням облдержадміністрації від 06.04.1999 № 195 створено обласну територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру області потребує уточнення.

План розвитку і удосконалення цивільної оборони (цивільного захисту) на 2011 рік затверджено під час перевірки. Такий план у Голопристанському районі на час перевірки був відсутній. Плани розвитку та вдосконалення інших перевірених адміністративно-територіальних одиниць потребують доопрацювання з метою визначення конкретних виконавців та джерел фінансування.

План основних заходів цивільного захисту Херсонської області на 2011 рік, який затверджено розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 24 лютого 2011 року № 90, виконується. Проте такі плани міських та районних органів виконавчої влади потребують доопрацювання з метою визначення конкретних виконавців та уточнення термінів виконання спланованих заходів.

Контроль за створенням та облік невоєнізованих формувань не ведеться.

Розпорядженням Голови Херсонської обласної державної адміністрації від 05.11.2010 № 955 відповідно до Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2010 р. № 927, створено обласну постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Плани комісії розроблені. Сплановані заходи виконуються. Проте комісією не затверджено перелік потенційно небезпечних об'єктів та перелік споживачів на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні. Комісією не проводилося заслуховування керівників підприємств та власників потенційно небезпечних об'єктів щодо стану техногенної безпеки на таких підприємствах.

З метою реалізації заходів із забезпечення цивільного захисту населення і територій в області розроблено Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Херсонської області на 2009-2013 роки. Проте такі програми не розроблено районними державними адміністраціями та виконкомами міських і селищних рад.

У програмах економічного, соціального та культурного розвитку перевірених міст і районів не планується виділення коштів для реалізації програм спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Розділом «Техногенна безпека» цих програм визначаються основні цілі на рік. Проте такі цілі інколи носять декларативний характер та не забезпечують досягнення визначеної мети. У завданнях і заходах, які необхідно здійснити для досягнення стратегічних цілей розвитку економіки і соціальної сфери району чи міста – заходи щодо техногенної безпеки не визначаються. Разом з цим, як наприклад, Каховською радою визначено накопичення місцевих матеріальних резервів на випадок виникнення НС, але обсяги фінансування у відповідній графі не визначено (не сплановано).

Аналіз виконання програм спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій обласною та місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки здійснюється недостатньо.

Організація роботи з виконання вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».

Стан техногенної безпеки

На території Херсонської області знаходиться 558 потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО). У порівнянні з 2006 роком, кількість ПНО збільшилася на 82 об’єкти.

Перелік ПНО затверджено на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС (протокол від 30.10.2010 №15).

Розроблено та направлено до НДІ Мікрографії 558 паспортів ПНО (100%).

Плани ліквідації та локалізації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) розроблені та погоджені з відповідними органами на 558 потенційно небезпечних об’єктах (100%).

За результатами ідентифікації 171 ПНО віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН).

Декларування безпеки проведено на 150 ОПН (85%).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002
№ 1778 проведено страхування цивільної відповідальності 149 ОПН (85%).

На даний час Згідно правил влаштування та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення, затверджених наказом МНС України від 15.05.2006 № 288, укладено більше 190 договорів на створення систем раннього виявлення НС. Розроблено та погоджено 99 технічних завдань та 79 робочих проектів на розробку вищезазначених систем, на одному хімічно-небезпечному об’єкті та 4 АЗС такі системи вже змонтовані та виведені на пульт централізованого спостереження.

Станом на 01.06.2011 проведено експертизу 48 проектів будівництва з питань техногенної безпеки. Видано 29 позитивних та 19 негативних висновків експертизи.

З усіх перевірених підприємств 47 потребують обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. На даний час розроблені технічні завдання та робочі проекти розроблені лише на 14 об’єктах, монтаж системи проведено лише на ТОВ «Данон-Дніпро».

Під час проведення комплексної перевірки стан цивільного захисту та техногенної безпеки був перевірений на 64 об’єктах.

В кращу сторону щодо виконання заходів по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій слід відзначити ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів», ВАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», Новокаховска філія ВАТ «Херсонгаз» .

Разом з тим, адміністраціями підприємств-власників ПНО та ОПН недостатньо приділяється увага обов’язковому виконанню вимог законів та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям.

Відповідальними особами ВАТ «Херсонський електромашинобудівний завод», ТОВ НВТ «Херсонський машинобудівний завод», ВАТ «Херсонський хлібокомбінат», ЗАТ «Каховський консервний завод «Чумак», АГНКС ТОВ «ТЕК «Ітера Україна», ДП «Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури», АЗС ПВТП «Мастер С», ВАТ «Каховський завод електрозварювального обладнання», Філії Каховської ГЕС ВАТ «УкрГідроЕнерго», АЗС ТОВ «Нафта Імпекс ЛТД», ВАТ «Каховське ХПП», ВАТ «Херсонський завод карданних валів», Комунальний заклад «Голопристанський геріатричний пансіонат» ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки не проведена, або при проведенні ідентифікації не враховані всі наявні джерела небезпеки, які за певних обставин можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій.

Потребують коригування, уточнення та відпрацювання відповідно до вимог «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, ДНАОП 0.00-4.33-99» плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на об’єкти МКП «ВУВКГ м. Херсона» (3 об‘єкти), ВАТ «Херсонська обласна клінічна лікарня», ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», АЗС №3 та №4 ТОВ «Інвест-сервіс», ВАТ «Каховський завод електрозварювального обладнання», ВАТ «Херсонський електромашинобудівний завод», ВАТ «Херсонський хлібокомбінат», ДП «Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури», ТОВ НВТ «Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ЗАТ «Каховський консервний завод «Чумак», Комунальний заклад «Голопристанський геріатричний пансіонат», ВП «Каховський судноплавний шлюз».

Організація роботи диспетчерських служб у разі виникнення надзвичайної ситуації на перевірених об’єктах в основному відповідає встановленим вимогам. Проте на ВАТ «Херсонський електромашинобудівний завод», ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», ДП «Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури» зазначені служби не створені. Слід зазначити, що відсутність зазначених систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення різко підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій з непередбаченими наслідками, не дозволяє вчасно вжити превентивних заходів на стадії зародження аварійної ситуації, запобігти переходу на вищі рівні небезпеки і, за певних умов, може призвести до катастрофічних наслідків.

На всіх перевірених об’єктах, за виключенням Херсонського ЛВУМГ УМГ «Харківтрансгаз», ВУ ВКГ м. Херсона, ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів», персонал та члени невоєнізованих формувань ЦЗ не забезпечені засобами радіаційного та хімічного захисту, а термін експлуатації наявних засобів захисту органів дихання перевищує гарантійний термін експлуатації.

На більшості з перевірених об’єктів не виконуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1198 „Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, зокрема:

розпорядчі та плануючі документи щодо створення і функціонування об’єктових ланок ЦЗ відсутні, або містять недоліки і потребують суттєвого уточнення;

не визначені переліки ймовірних НС та не розроблені плани реагування органів управління і сил підприємства у разі загрози та виникнення НС;

не створені об’єктові комісії з НС, а у разі створення комісій їх робота носить формальний характер;

не створені об’єктові евакуаційні органи та не відпрацьовані плануючі документи з питань організації та проведення евакуаційних заходів;

не організовано і не проводиться навчання персоналу підприємства вмінням діяти у НС та правилам застосування ЗІЗ.

За результатами перевірок комісією запропоновано призупинити експлуатацію 8 об'єктів, приведено в дію 32 приписи про застосування запобіжних заходів посадових осіб територіального органу державного нагляду винесених раніше, складено 18 протоколів про адміністративні правопорушення.

Стан організації роботи з виконання вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».

Організація збору, обробки, обміну інформацією та інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, дій в умовах надзвичайних ситуацій

У відповідності з наказом Начальника цивільного захисту області, Голови Херсонської облдержадміністрації оповіщення керівного складу міст та районів, населення області здійснюється з міського та позаміського пунктів управління начальника цивільного захисту області по внутрішьообласній системі оповіщення "Сигнал-ВО", побудованої на базі апаратури апаратурі оповіщення АДУ-ЦВ, П-157, П-160. Позаміський запасний пункт управління укомплектований засобами зв‘язку згідно вимог відповідного спільного наказу Держзв‘язку, Мінекономіки, Мінфіну. Всі робочі приміщення укомплектовані телефонами внутрішньої АТС типу АТСК -50/200, яка має вихід на телекомунікаційну мережу загального користування. Зазначені пункти управління за своїм якісним та технічним станом готові до використання за призначенням.

Плануючі документи щодо організації зв’язку та оповіщення, інструкції черговому персоналу в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації розроблені, черговий персонал підготовлений, діє впевнено. Разом з тим, відсутній реєстратор телефонних розмов у оперативного чергового управління та інструкції щодо організації оперативно-технічної служби потребують доопрацювання.

Для оповіщення керівного складу в місті Херсоні застосовується апаратура “Орех-О”. Для оповіщення керівного складу органів ЦЗ м. Нова Каховка, Каховка та 18 сільських районів області використовується 21 стійка централізованого оповіщення. Об’єкти національної економіки, міські та районні служби ЦЗ оповіщаються відповідними відділами з питань НС та ЦЗ. Зазначені засоби дозволяють автоматизовано оповістити 100% керівного складу області, 100% особового складу комісій ТЕБ та НС.

До системи централізованого оповіщення підключено 104 електросирени, з них в сільській місцевості 35. В справному стані знаходиться 99 електросирени, з них в сільській місцевості - 30.

Для забезпечення оповіщення населення в області 147 радіотрансляційних вузлів, з них дистанційного включення – 127. До радіотрансляційних вузлів підключено 31092 радіоточок, з них в сільській місцевості 1972. За 2010 рік відключено 7050 радіоточок, основна причина цього - відмова підприємств і населення від користування ними. Населення Високопільського району, яке проживає в 2,5 кілометровій зоні від осі аміакопроводу, оповіщається диспетчером ВАТ “Трансаміак“ по спеціальній системі оповіщення на базі транкінгового зв’язку за допомогою 18 електросирен та 72 гучномовців.

Не дивлячись на те, що в області недостатня кількість радіоточок, вуличних гучномовців органами влади не вирішується питання щодо залучення до оповіщення місцевих FM радіостанцій, SMS повідомлень, кабельного телебачення, світлодіодних рекламних табло, та ін. для оповіщення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи оповіщення організовано. Апаратура оповіщення знаходиться в справному стані та готова до застосування за призначенням. Існує заборгованість перед Херсонською філією ВАТ "Укртелеком" за період 1999 - 2002 р.р., на суму 470841,73 грн. Договір на 2011 рік не укладено.

Відповідним розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 20.06.06 №604 в області на базі Херсонської філії ВАТ "Укртелеком" створено службу оповіщення і зв’язку області. Крім структурних підрозділів ВАТ "Укртелеком" до складу служби входять провайдери та оператори зв’язку, що працюють в області.

Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на телекомунікаційних мережах області на базі Херсонської філії ВАТ "Укртелеком" створено 22 аварійно-відновлювальних команди у складі 147 чол. та 75 одиниць різної техніки. Для забезпечення роботи телекомунікаційних мереж області в умовах відсутності централізованого електропостачання в наявності акумуляторні батареї та 100 стаціонарних, та 24 пересувних електростанцій.

З метою забезпечення підвищення стійкості системи зв’язку області в умовах надзвичайних ситуацій та в особовий період всі з’єднувальні лінії зв’язку переведені на кабельні.

Проведено комплекс запобіжних інженерно-технічних заходів, спрямованих на підвищення рівня стійкості систем управління, оповіщення і зв’язку, а саме придбано та встановлено комп’ютерну техніку та аварійний агрегат живлення на пункті управління ЦЗ області, сучасну апаратуру звукозапису для передачі текстів звернень до населення в цехах електрозв’язку 7 районів, додатково встановлено 3 та відновлено 4 електросирени, зменшено борг перед ВАТ “Укртелеком“ за надані послуги по експлуатаційно-технічному обслуговуванню системи оповіщення за минулі роки на 95 тис.грн.

У м. Херсоні працює близько 20 операторів зв’язку які відносяться до сфери управління відділу транспорту та зв’язку Херсонського міськвиконкому незалежності від форми власності, а служба оповіщення і звязку сформована лише на підрозділі ВАТ «Укртелеком».

Стан організації збору, обробки, обміну інформацією та інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, дій в умовах надзвичайних ситуацій - «обмежено відповідає вимогам».

Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 №308 «Про порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків», на виконання розпорядження голови Херсонської облдержадміністрації від 24.09.2001 № 1013 «Про порядок створення і використання в області матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» місцевими та районними органи виконавчої влади розроблено плани поетапного створення місцевих матеріальних резервів у всіх районних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Місця збереження матеріальних резервів не визначено в жодній адміністративно-територіальній одиниці.

Рішенням сесії п’ятого скликання від 06.10.2009 № 1120 «Про Програму запобігання виникненню та ліквідації аварій техногенного та природного характеру і оперативного реагування на них у Херсонській області на
2010-2015 роки» заплановано заходи щодо поповнення регіонального матеріального резерву. Фактично у 2010 році закуплено пально-мастильних матеріалів до регіонального резерву на загальну суму 50,0 тис. гривень. У 2011 році зазначені заходи сплановані, але закупівля не проводилася. Не сплановані заходи по створенню матеріальних резервів в м. Каховка, Каховському та Голопристанському районах. Фінансування заходів щодо створення матеріальних резервів проводиться тільки на обласному рівні.

Фактичне накопичення регіонального матеріального резерву складає 1 % від запланованих обсягів. В інших містах та районах матеріальні резерви не створені, а ліквідація надзвичайних ситуацій планується проводитися за рахунок коштів резервного фонду.

Регіональний матеріальний резерв зберігається в Херсонській обласній комунальної аварійно-рятувальній службі.

Номенклатури та обсяги накопичення матеріальних резервів погоджені та затверджені у встановленому порядку.

Документи, що регламентують номенклатуру, а саме обґрунтування не надано жодною адміністрацією.

Слід відмітити позитивну роботу обласної адміністрації щодо впровадження механізму укладання угод з підприємствами, відповідно до листа МНС України від 24.07.2003 № 06-8583/265 на поставку матеріальних цінностей до резервів у разі виникнення надзвичайних ситуацій з послідуючою оплатою. Договори укладені всіма районними державними адміністраціями та містами обласного підпорядкування.

Використання регіонального матеріального резерву у 2010 році проводилося на підставі розпоряджень обласної державної адміністрації. Протягом п`яти місяців поточного року використання матеріального резерву не здійснювалося. Незаконного використання регіонального матеріального резерву не встановлено.

Облік об’єктових матеріальних резервів ведеться у м. Херсоні. Резерви сформовані на 26 підприємствах міста на 67 %. На всі обєкти підвищеної небезпеки в наявності погоджені та затверджені номенклатури. В м. Каховка, Каховському та Голопристанському районах відсутні дані про обсяги накопичення об`єктових резервів.

Створення та накопичення матеріальних резервів міст та районів знаходяться на низькому рівні.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» обласною державною адміністрацією та всіма місцевими та районними адміністраціями передбачено резервний фонд. Незаконного використання резервного фонду перевіркою не встановлено.

Стан створення, збереження і використання матеріальних ресурсів в Херсонській області оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції І закон (2)

  Закон
  1. Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі – Управління) є територіальним органом управління МНС в Херсонській області, який створюється МНС України.
 2. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (5)

  Документ
  Про введення в дію Порядку проходження педагогічними працівниками додаткової спеціальної підготовки у сфері цивільного захисту та видачі їм відповідного сертифікату
 3. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 4. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 5. Міністерство освіти І науки України Міністерство праці та соціальної політики України (2)

  Державний стандарт
  Гончарук Василь Олексійович - начальник навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області;

Другие похожие документы..