Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Для наглядного представления о качестве исполняемых мною работ Вам предлагается образец курсовой работы для первого курса факультета «Менеджмент» на ...полностью>>
'Документ'
Наличие различных способов защиты прав свидетельствует о неоднотипных возможностях поведения субъекта при нарушении его прав. Классически, можно счит...полностью>>
'Сказка'
Все: - Ура-а-а-а-а После рождения Колобка. Хор: С днём рожденья тебя! С днём рожденья тебя! С днём рождения, Коля! С днём рожденья тебя! – Почему, Ко...полностью>>
'Документ'
Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, ес...полностью>>

Державне статистичне спостереження (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗА 20___ РІК

Подають:

Термін подання

юридичні особи (малі підприємства) на вибірковій основі за переліком, встановленим органами державної статистики

- органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше

9 лютого

№ 1-підприємництво (коротка) (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату 30.08.2010 № 365

(зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 11.08.2011 № 208)

Респондент:

Найменування: _________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ 1. Демографія підприємства

Господарська діяльність здійснювалась протягом | | місяців звітного періоду (обов'язково вказується кількість місяців від 0 до12 у цілих числах) (100)

При заповненні цього розділу необхідно відмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що відбулась.

Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві протягом звітного року:

Створення підприємства відбувалось шляхом:

Код

зміни

Дата події:

число місяць рік

утворення нового підприємства

111

| | | | | | 20 | | |

злиття підприємств в одне

112

| | | | | | 20 | | |

поділу підприємства на декілька

113

| | | | | | 20 | | |

виділу у нове

114

| | | | | | 20 | | |

інший (укажіть який):

115

| | | | | | 20 | | |

Структурні зміни на підприємстві:

Код

зміни

Дата події:

число місяць рік

приєднання підприємств (суб’єктів господарювання) в одне із збереженням звітуючого

121

| | | | | | 20 | | |

приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній

122

| | | | | | 20 | | |

виділ підприємств

123

| | | | | | 20 | | |

часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу

124

| | | | | | 20 | | |

часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі

125

| | | | | | 20 | | |

взято в оренду основні засоби іншого підприємства

126

| | | | | | 20 | | |

передано в оренду основні засоби свого підприємства

127

| | | | | | 20 | | |

перетворення (зміна організаційно-правової форми)

128

| | | | | | 20 | | |

поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства

129

| | | | | | 20 | | |

інший (укажіть який):

130

| | | | | | 20 | | |

Припинення діяльності підприємства в результаті:

Код

зміни

Дата події:

число місяць рік

злиття підприємств (суб’єктів господарювання) в одне та приєднання підприємств (суб’єктів господарювання)

131

| | | | | | 20 | | |

приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній

132

| | | | | | 20 | | |

поділу підприємства на декілька

133

| | | | | | 20 | | |

тимчасового призупинення виробництва

134

| | | | | | 20 | | |

повної ліквідації підприємства

135

| | | | | | 20 | | |

підприємство в процесі ліквідації

136

| | | | | | 20 | | |

перетворення (реорганізації)

137

| | | | | | 20 | | |

інший (укажіть який):

138

| | | | | | 20 | | |

На підприємстві не було жодного випадку із указаних вище (закресліть клітинку)

199

(обов'язково заповнити при умові незаповнення рядків 111-115, 121-130, 131-138)

Стор. 2 ф.№ 1-підприємництво (коротка)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Розділ 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)

2.1.

Код

виду

економічної

діяльності

за

КВЕД

на рівні підкласу

Обсяг

реалізованої

продукції,

робіт, послуг

(без ПДВ, акцизу), тис.грн.

з одним десятковим знаком

з нього обсяг

продукції

(робіт, послуг),

виконаний підрядником

на умовах підряду,

тис.грн.

з одним десятковим знаком

(гр.2 гр.1)

Середня

кількість

працівників

(уключаючи штатних

та позаштатних працівників),

осіб

(гр.3 ряд.510 + ряд.520 гр.1 розд.4)

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис.грн.

з одним десятковим знаком

А

Б

1

2

3

4

Усього по підприємству (200)

(сума рядків за видами економічної

діяльності, гр.1-4)

Х

у тому числі

за видами економічної діяльності 1):

1) За переліком видів економічної діяльності, наведеним в Інструкції щодо заповнення форми.

2.2.

Код рядка

Усього по підприємству,

тис.грн. з одним десятковим знаком

А

Б

1

Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг

(ряд.255 ряд.259+ряд.263+ряд.265+ряд.270+ряд.280+ряд.285)

255

у тому числі (ряд. 259 ряд.260+ряд.262)

- матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)

259

з них

витрати на енергію (тепло-, електроенергію)

260

витрати на паливо

262

- вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві

263

- амортизація

265

- витрати на оплату праці

270

з них

на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності (ряд.275 < ряд. 270)

275

- відрахування на соціальні заходи

280

- інші операційні витрати (ряд.285 ряд.310+ряд.320+ ряд.330+ряд.340)

285

з них

витрати на відрядження

310

з них добові (ряд.315 ряд.310)

315

оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності)

320

орендна плата

330

з неї плата за землю (ряд.335 ряд.330)

335

податки, збори (обов'язкові платежі)

340

Стор. 3 ф.№ 1-підприємництво (коротка)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Розділ 3. Роботи (послуги), що виконуються на умовах підряду

Довідково по роботах (послугах), що виконувались на умовах підряду із давальницької сировини

Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку (обов'язково заповнити))

349

1

Так

2

Ні

заповнюють підприємства – замовники, які вказали відповідь Так

Код рядка

Фактично за рік,

тис.грн. з одним десятковим знаком

А

Б

1

Із ряд. 259 підрозд.2.2 розд.2 (ряд. 259 підрозд.2.2 розд.2 (ряд.350+ряд.360)

- вартість сировини, переробку якої здійснило стороннє підприємство (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах

350

- оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах

360

Із гр.2 ряд. 200 підрозд. 2.1 розд.2 (гр.2 ряд. 200 підрозд.2.1 розд.2 ряд.365)

- обсяг продукції (робіт, послуг), виготовленої на сторонніх підприємствах (уключаючи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини і реалізованої без додаткової обробки на цьому підприємстві (ряд.365 ряд.370+ряд.375+ряд.380)

365

у тому числі

- продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, D, Е за КВЕД)

370

- продукція будівництва

375

- інших видів економічної діяльності

380

Підприємство виготовляло продукцію (виконувало роботу, надавало послуги) на умовах надання йому давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку (обов'язково заповнити))

389

1

Так

2

Ні

заповнюють підприємства – виробники, які вказали відповідь Так

Код рядка

Фактично за рік,

тис.грн. з одним десятковим знаком

А

Б

1

Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (ряд.390 ряд.391+ряд.392)

390

у тому числі

- вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного замовника)

391

- імпортна сировина (яка надійшла від закордонного замовника)

392

Із гр.1 ряд. 200 підрозд. 2.1 розд.2 (гр.1 ряд.200 підрозд.2.1 розд.2 ряд.393)

- обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини (ряд.393 ряд.394+ряд.395+ряд.396)

393

у тому числі

- продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, D, Е за КВЕД)

394

- продукція будівництва

395

- інших видів економічної діяльності

396

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці

Код рядка

Усього

з них жінок

(гр.2 гр.1)

А

Б

1

2

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

510

Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники), осіб

520

Кількість неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб

530

Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин

535

Х

Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб

540

Х

Фонд оплати праці – всього, тис.грн. з одним десятковим знаком (урахованих у рядках 510 та 520)

560

з нього

- позаштатних працівників (ряд.570 ряд. 560)

570

Х

Прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 грудня звітного року, тис.грн. з одним десятковим знаком

590

Х

Рядки 510, 520, 530, 535, 540 заповнюються в цілих числах.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державне статистичне спостереження (5)

  Закон
  Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
 2. Державне статистичне спостереження (6)

  Документ
  Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.
 3. Державне статистичне спостереження (4)

  Документ
  Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.
 4. Державне статистичне спостереження (2)

  Закон
  Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення
 5. Державне статистичне спостереження (1)

  Документ
  Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Другие похожие документы..