Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
З 2004 року Обласна державна адміністрація Хмельницької області, уособлена управлінням освіти і науки ОДА, спільно з науковими та бізнес структурами ...полностью>>
'Документ'
Индия – страна махараджей и заклинателей змей – открывает нам свои сокровища. Самая популярная программа первого знакомства с удивительным континенто...полностью>>
'Урок'
Нова програма з англійської мови засвідчила зміну у підході до процесу викладання й чітко визначила орієнтацію на потреби учня. Отже, пристосовуючись...полностью>>
'Доклад'
Андреева Т.М. выступила с докладом на конференции СНО в 2008 году, ее работа была отмечена почетной грамотой. Результаты методических исследований оп...полностью>>

План роботи комунального закладу «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________В.В.Пашков

ПЛАН

РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

на 2012 рік

Запоріжжя, 2012

ЗМІСТ

стор.

І. Аналіз роботи інститут .за 2011 рік.

Основні напрямки роботи на 2012 рік.

3

3

Діяльність інституту у 2012 році

13

ІІ. Управління роботою інститут

13

ІІІ. Організація навчального процесу

24

ІV. Науково-методична робота

27

4.1. Координація діяльності методичних служб області

27

4.2. Впровадження ППД та педагогічних інновацій

29

4.3. Апробація навчально-методичної літератури

35

4.4. Підвищення фахової майстерності викладачів та

методистів інституту

36

V. Організаційно-методична робота

37

VІ. Науково-дослідна та експериментальна діяльність

40

VІІ. Видавнича діяльність

44

Додаток № 1. Курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР на базі м. Бердянська, м. Мелітополя, районів та шкіл-інтернатів у 2012 році

46

Додаток 2. Семінари, наради, тренінги, вебінари

52

Додаток 3. Творчі групи

68

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ЗА 2011 РІК.

Основні напрямки діяльності на 2012 рік

Діяльність КЗ «ЗОІППО» ЗОР визначається Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10), Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 №538) із змінами, внесеними наказом МОН України від 31.07.2009 №712., рішеннями МОН, молоді та спорту України, стратегічним напрямами і завданнями, визначеними Програмою розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 рр. (затверджена Запорізькою обласною радою 31.03.2010р.).

Управління діяльністю інституту.

Управління діяльністю інституту має колегіальний характер: стратегічні проблеми діяльності вирішуються зборами (конференцією) трудового колективу, Вченою радою, тактичні -науково-методичною, радою, оперативні - нарадами ректорату та керівників структурних підрозділів.

У 2011 році на зборах та конференціях трудового колективу затверджено зміни до Статуту інституту, прийнято Угоду колективу з адміністрацією, заслухано звіти ректора про результати управління колективом.

На засіданнях Ученої Ради (голова Пашков В.В.) у 2011 році обговорено наступні питання:

 1. Про міжнародне співробітництво, співпрацю з фаховими закладами та установами післядипломної педагогічної освіти за 2009-2010 рр. (інформація).

 2. Про затвердження Концепції післядипломної освіти управлінських кадрів Запорізької області.

3 Про результати проведення Тижня науки в КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

4. Про наукову, науково-методичну, видавничу діяльність кафедр та центрів.

5. Про результати участі кафедр і центрів ЗОІППО в Міжнародних освітніх виставках: «Освіта України «Інноваційні технології навчання» (Київ, 2009р.); «Сучасна освіта в Україні» (Київ, 2009-2010 рр.); «Сучасні навчальні заклади-2011 р.» (Київ, 2011 р.).

6. Про роботу обласних експериментальних майданчиків за 2010-2011 рр.

7. Про аналітичну діяльність Центру моніторингових досліджень якості освіти та інші.

Дорадчим органом, який керує науково-методичною роботою інституту, є науково-методична Рада (голова Ястребова В.Я., секретар Верозубова Т.Г.). У 2011 році проведено сім засідань науково-методичної ради, на яких розглядались наступні питання:

- обговорення концепції науково-методичної роботи інституту на 2011-2014 р.р.;

- з досвіду організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами РМК Токмацького РВО, Якимівського РВО, Пологівського РВО;

- досвід роботи творчих груп ««Розвиток позитивного образу-Я дитини на основі казкотерапії»; «Методика роботи з учнями щодо формування здорового способу життя, профілактики ризикової поведінки, попередження поширення ВІЛ-інфекції у ЗНЗ»;.

- про стан впровадження кредитно-модульної (накопичувальної) технології підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Запорізької області.

про результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів Запорізької області у 2011 р. та інші

Організація навчального процесу.

Навчальний процес у системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області здійснювався за ліцензією МОН України АВ № 159209 (видана 11.09.2006), а також за наказом обл. управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 16.12. 2010 р. № 704 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти Запорізької області на курсах та семінарах при ЗОІППО, у Бердянській та Мелітопольській філіях, на базі районів, при ЦІППО м. Києва у 2011 році».

У 2011 році відбувалося подальше вдосконалення системи післядипломної педагогічної освіти області, підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів в умовах реформування загальної середньої освіти та переходу на новий зміст і структуру навчання: пройшли курси підвищення кваліфікації при ЗОІППО і Мелітопольській та Бердянській філіях та на виїзних курсах в районах 6000 педагогічних працівників області, що відповідає ліцензованому обсягу.

В основу концепції підвищення кваліфікації педагогічних працівників Запорізької області покладено принципи відкритої освіти, гуманізації післядипломної педагогічної освіти, впровадження андрагогічної моделі навчання, а саме: надання педагогам можливості вибирати форми, зміст, методи підвищення кваліфікації відповідно з особистими потребами та інтересами, визначення індивідуальної траєкторії підвищення педагогічної компетентності , впровадження дистанційної форми освіти, використання інформаційних та комп'ютерних технологій в курсовому і між курсовому періоді, здійснення опори на професійний і особистісний досвід слухачів, максимальна індивідуалізація і гнучкість навчання (вибір часу, змісту навчання, видів діяльності;самостійність).

Вирішення цієї проблеми зумовило включення науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту в розробку навчально-методичних комплексів, науково-методичних посібників, дистанційних курсів, розширення варіативної компоненти навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації (авторські курси, курси за вибором, факультативи), впровадження кредитно-модульної (накопичувальної) системи в післядипломній освіті та інше.

Реалізуючи принципи випередження і прогнозування, ректорат інституту провів в грудні 2010 - лютому 2011 рр. дослідження потреб працівників сфери освіти Запорізької області в освітніх послугах різного освітнього рівня. На підставі цих досліджень розроблено комплекти навчально-тематичних планів та програм підвищення кваліфікації, спецкурсів, проблемних курсів, а також навчально-методичних комплексів до них.

Особистісно-орієнтований підхід, максимальна індивідуалізація і гнучкість навчання на даному етапі розвитку системи підвищення кваліфікації працівників сфери освіти Запорізької області реалізується шляхом введення поряд з очною, - заочної, індивідуальної та дистанційної форм підвищення кваліфікації, що особливо важливо в умовах дії нового положення про атестацію, яке вимагає проходження курсів підвищення кваліфікації з усіх предметів, що викладає вчитель.

Науково-методична робота.

Головною метою науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР є організаційне, науково-методичне забезпечення підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів системи освіти Запорізької області.

У 2011 році науково-методична робота інституту мала наступне спрямування:

 • координація діяльності методичних служб області;

 • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій;

 • впровадження моніторингу якості освіти та інформаційних технологій;

 • підвищення фахової майстерності методистів та викладачів інституту;

 • апробація навчально-методичної літератури та електронних посібників;

 • видання на допомогу педагогічним працівникам області методичних рекомендацій та науково-методичних посібників.

На виконання Програми розвитку освіти Запорізької області: продовжено введення спецкурсів та факультативів: «Історія рідного краю», «Екологія рідного краю», «Економіка 1 – 4 класи» (відповідальні: Сіра Л.Я., Гусєва Н.М., Стрижак М.М.);

Інститут виступив ініціатором організації та проведення міжнародних та Всеукраїнських заходів:

Назва заходу

Відповідальні

Місце та термін проведення

МОН, установи, що є співорганізаторами

1.

Другий Міжнаро­дний Форум «Особистість в освітньому прос­торі»

Ректорат

м. Запорі­жжя,

04-06 травня

2011

МОН України, НАПН України, Інститут іннова­ційних технологій і змісту освіти МОН України,

Інститут психоло­гії

ім. Г.С. Костюка НАПН

2.

Всеукраїнський проблемний семінар «Обов’язкова дошкільна освіта: міф, реальність чи об’єктивна необхідність?» (форма прове­дення – «Літня школа для дорос­лих»)

кафедра дошкільної та початкової освіти

м. Запорі­жжя,

06 – 10 червня

2011

МОН України, Інститут іннова­ційних технологій і змісту освіти МОН України,

Інститут психоло­гії

ім. Г.С. Костюка НАПН України, НПУ ім. М. П. Драго­манова,

Інститут розвитку дитини

3.

Всеукраїнський науково-практичний семінар учасників проекту «Інтершкола»

Обласний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій

м. Запорі­жжя,

08-10 лютого

2011

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Благодійний фонд «Інтершкола»

4.

Міжрегіональний науково-практичний семінар «Концепція шкільної освіти з інформатики» (форма проведення - круглий стіл )

Обласний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій

м. Запорі­жжя,

23-24 червня

2011

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, редакція журналу «Комп’ютер в школі та сім’ї»

5.

Міжнародний проблемний семінар «Патріотичне виховання молоді на засадах міждержавного спілкування» (форма проведення – «Літня школа»)

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

м. Запорі­жжя,

19-21 серпня

2011

Київський національний ун-т ім. Т.Г. Шевченка; МАМОРС

6.

Всеукраїнський науково – практичний семінар «Моніторинг як продуктивна технологія громадянського виховання особистості дитини»

Кафедра теорії та методики виховання

м. Енергодар

17-18 листопада

2011

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Севастопольський

міський гуманітарний університет, Саратовський державний університет ім. М.Г. Чернишевського,

Мелітопольський державний університет

ім. Б. Хмельницького,

обласний науково – методичний Центр моніторингового дослідження якості освіти

7.

Всеукраїнський науково-практичний семінар для завідувачів кабінетів (методистів) російської мови та літератури ІППО «Сучасні інформаційні технології на уроках російської мови та літератури»

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

м. Запорі­жжя,

5-6 жовтня

2011

Міністерство освіти й науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти України

педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова

Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України

8.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності практичних психологів у системі післядипломної освіти»

Кафедра менеджменту освіти та психології

17-18 листопада

2011

Інститут менеджменту освіти НАПН України, Інститут психології ім.. Г. С. Костюка НАПН України

Традиційно на високому рівні відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011».

Всього взяли участь у першому турі 296 вчителів області, в другому – 81:

категорія

І тур

ІІ тур

вчителі початкових класів

89

25

вчителі світової літератури

63

15

вчителі історії

67

18

вчителі іноземної (німецької) мови

48

11

вчителі образотворчого мистецтва

29

12

Також інститут брав активну участь у підготовці та проведенні олімпіадних змагань, турнірів, конкурсів у 2011 році

Від Запорізької області, яка посіла сьоме місце в Україні (як і минулого року), брали участь у всеукраїнських олімпіадах державного рівня 94 учні 8-11 класів (минулого року – 66), переможцями визнані 49 учнів (52 %), минулого року – 37, при цьому отримано 115 балів проти 83 минулорічних.

Слід відзначити, що в області підготовлено переможців з кожної із започаткованих у цьому навчальному році всеукраїнських олімпіад (педагогіка і психологія, астрономія та екологія).

Заключний IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії проведено на базі Запорізької області на високому організаційному рівні.

Результативність

виступу команд Запорізької області на ІУ (державному) етапі

Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів у 2011 році

Змагання

Учас

ники

Пере

можці

2011

% якості

вист.

Місце

Бали

2010 рік (для порівняння)

І

ІІ

ІІІ

Перем.

Бали

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ОЛІМПІАДИ

1

українська мова

4

3

75

1

1

1

9

2

2

2

російська мова

3

1

33

1

3

3

історія

4

4

100

2

2

8

1

1

4

правознавство

6

5

83

2

1

2

15

4

10

5

математика

6

2

33

2

2

2

2

6

інформатика

6

4

67

1

3

6

3

7

7

економіка

5

5

100

1

2

2

13

6

10

8

фізика

9

5

56

1

4

7

6

14

9

хімія

4

2

50

2

6

2

4

10

біологія

7

3

43

1

2

7

4

10

11

географія

10

3

30

1

2

7

3

9

12

труд. навчання

2

1

50

1

1

13

англійська мова

5

2

40

1

1

7

1

5

14

німецька мова

3

0

0

0

1

1

15

французька

7

3

43

1

2

11

2

8

16

іспанська мова

2

0

0

0

17

екологія

2

2

100

2

2

2

8

18

астрономія

2

1

50

1

3

19

педагогіка і психологія

1

1

100

1

1

20

юні знавці Біблії

6

2

33

2

6

Разом

94

49

56

8

16

25

113

37

83

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ОЛІМПІАДА (наказ м. Одеси )

17

болгарська мова

4

1

25

1

3

ТУРНІРИ

1

юних істориків

10

10

100

5

5

30

5

10

2

юних правознавців

4

4

100

4

12

3

юних математиків

5

5

100

5

5

4

юних винахідників

4

4

100

4

4

5

юних журналістів

5

5

Разом

23

23

100

5

4

14

51

10

15

ВСЬОГО

121

73

61

13

32

39

167

53

117

РезультативністьСкачать документ

Похожие документы:

 1. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (3)

  Закон
  Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає надання дітям і учнівській молоді сукупності знань, умінь і навичок у позашкільних та інших навчально-виховних закладах освіти.
 2. Комунальний заклад (1)

  Документ
  З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій постановляю:
 3. План роботи Навчально-методичного центру дистанційного навчання на 2010 рік

  Диплом
  Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності
 4. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (2)

  Документ
  Більшість матеріалів, що ввійшли до цього випуску, були використані на засіданнях науково-методичної ради та педрадах Комунального закладу «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР.
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..