Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В процессе изучения общего курса физики студентам технических специальностей приходится относительно поверхностно знакомиться с общими положениями, о...полностью>>
'Научно-исследовательская работа'
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в филиале РГГУ г...полностью>>
'Исследование'
Двадцать лет назад мы занялись исследованием того, как люди становятся богатыми. Мы объехали почти всю Америку и сначала опрашивали тех, кто прожи­ва...полностью>>
'Документ'
При применении в сочетании с противовирусной терапией эффект препарата связан с подавлением аутоиммунных реакций в печеночной ткани. Кроме того препар...полностью>>

Дидактичні ігри як засіб підвищення ефективності уроку. Гудь Наталія Іллівна

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дидактичні ігри як засіб підвищення ефективності уроку.

Гудь Наталія Іллівна

викладач англійської мови

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, підвищення якості знань ,навичок і умінь учнів та вирішення комунікативної спрямованості навчання важливим є використання в моїй роботі нових форм та методів . Велику роль в досягненні комунікативної мети відіграють різні види інтерактивного навчання у поєднанні з іншими видами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання різних рольових ігор,діалогів,інсценіровок, вивчення пісень,екскурсій і тощо. Ці види використовую як могутній засіб для вивчення фонетичного, лексичного,граматичного матеріалу.

При оволодінні мовою, як засобом спілкування ,зміст навчання полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції,тобто здатності правильно використовувати мову в різних ступенях спілкування. На мою думку комунікативність навчання полягає в тому,що учневі цікава робота на уроці,він вивчає слова не тому що так треба для оволодіння мовою,а тому,що хоче і може використати у своїх цілях. Використання комунікативних методів дають мені можливість навчити учнів протягом короткого часу розмовляти англійською мовою, уміти спонтанно висловлювати свою думку.

Виходячи з цієї мети я намагаюсь будувати процес навчання таким чином:

- основну частину уроку учні не слухають і не пишуть, а розмовляють;

- я лише «диригую» процесом говоріння;

- на початковому етапі допускаю говоріння з помилками;

- після того як учні одержали навички вільного говоріння починаю « шліфування мови».

Особливе значення для підвищення ефективності навчання та посилення мотивації вивчення англійської мови має цілеспрямований вплив на емоційну сферу учнів .Найбільш доцільним є використання дидактичних ігор. Використання гри, під час навчання англійської мови, сприяє мимовільному запам’ятовуванню мовного матеріалу та формуванню міцних навичок усного мовлення.

Так на своїх уроках я часто проводжу розігрування різних ситуацій

в ролях(рольові ігри,імітації,діалоги, брей - ринги,турніри ерудитів).

Проводячи такі дидактичні ігри, я ставлю перед собою мету – закріплення лексичних одиниць, граматичного матеріалу та автоматизація їх вживання. Спираючись на плани,схеми,вирази - кліше учні проводять заочні екскурсії, складають змістовні діалоги,роблять доповіді. Ця робота проводиться як завершальний етап вивчення теми.

В моїй навчальній діяльності дидактичні ігри займають одне з основних місць, тому що ситуації які учні програють на уроці, стимулюють процес їх мислення і спонукають до творчості , допомагають їм розвивати та застосовувати на практиці мовленнєві вміння та формують мотивацію до навчання.

Така методика підвищує цікавість учнів до уроку,робить навчання цікавим, змістовним та творчим.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. Наталія михайлівна дятленко

  Документ
  Розвиток дитини в перинатальний період. Дородові матриці. Пологи. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини. Рефлекси, активні та пасивні.
 3. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 4. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 5. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.

Другие похожие документы..