Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Приложение 1 к Инструкции Банка России от 17 июня 2004 года № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам докуме...полностью>>
'Методические указания'
Международное частное право: Методические указания / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; Сост. И.И. К у н и ц к и й. Горки, 20...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общег...полностью>>
'Образовательный стандарт'
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, о...полностью>>

О управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням Ісесії Харківської міської ради 6 скликання від 24

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

03.01.2011 № 8

Про затвердження

функціональних обов’язків

працівників управління освіти

адміністрації Орджонікідзевського

району Харківської міської ради

на 2012 рік

Відповідно до Положення про управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням І сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.11.2010 №07/10 “Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 6 скликання”, 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 №125/10 “Про внесення змін до рішень Харківської міської ради”, Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівників управління освіти з метою координації роботи працівників управління освіти, оперативного керівництва та здійснення організаційного, юридичного, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підпорядкованих навчальних закладів

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити функціональні обов’язки працівників управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради на 2012 рік:

1.1.Функціональні обов’язки апарату управління освіти (додаток 1).

1.2.Функціональні обов’язки працівників методичного центру управління освіти (додаток 2).

1.3.Функціональні обов’язки працівників лабораторії комп’ютерних технологій в освіті (додаток 3).

1.4.Функціональні обов’язки працівників господарчої групи управління освіти (додаток 4).

1.5.Функціональні обов’язки працівників централізованої бухгалтерії управління освіти (додаток 5).

 1. Працівникам управління освіти виконувати роботу відповідно до посадових інструкцій та функціональних обов’язків.

Постійно

 1. Завідувачу ЛКТО Дроботенко О.В. розмістити даний наказ на офіційному сайті управління освіти.

До 05.01.2012

 1. Керівникам структурних підрозділів управління освіти забезпечити контроль за виконанням функціональних обов’язків працівниками.

Постійно

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління освіти Г.М. Новик

З наказом ознайомлені:

№ з.п.

Назва посади

ПІБ

Підпис

Дата ознайомлен-ня

1.

Головний спеціаліст управління освіти

Бугай Н.В.

2.

Головний спеціаліст управління освіти

Літвінова В.В.

3.

Головний спеціаліст управління освіти

Провозьон В.Г.

4.

Завідувач МЦ

управління освіти

Куртова О.Я.

5.

Завідувач ЛКТО

управління освіти

Дроботенко О.В.

6.

Начальник

господарчої групи

Скороход О.І.

7.

Головний бухгалтер

ЦБ управління освіти

Матвієнко Л.І.

8.

Заступник головного бухгалтера ЦБ

Мальцева В.В.

9.

Інженер з охорони праці управління освіти

Біліченко Н.С.

10.

Методист МЦ

Зарецька В.В.

11.

Методист МЦ

Шевченко О.Є.

12.

Методист МЦ

Кіріна С.В.

13.

Методист МЦ

Котов Д.Ю.

14.

Методист МЦ

Коротаєва І.С.

15.

Методист МЦ

Гриневич М.П.

16.

Методист МЦ

Новікова В.В.

17.

Методист МЦ

Верчикова І.В.

18.

Методист МЦ

Дубодєлова І.О.

19.

Секретар-друкарка

Скригіна І.Б.

20.

Інженер-програміст ЛКТО

Корсунський О.Ю.

21.

Інженер-програміст ЛКТО

Удовиченко І.В.

22.

Лаборант ЛКТО

Ляшенко Г.А.

23.

Інженер господарчої групи

Бабич А.В.

24.

Інженер господарчої групи

Сова А.В.

25.

Завідувач господарства

Василенко О.В.

Літвінова 949967

Додаток 1

до наказу управління освіти

адміністрації Орджонікідзевського

району Харківської міської ради

03.01.2012 № 8

Функціональні обов’язки працівників апарату

управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

Начальник управління освіти

 1. Здійснює керівництво діяльністю управління освіти, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління освіти завдань.

 2. Планує і координує діяльність управління освіти та підпорядкованих управлінню навчальних закладів, керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції.

 3. Особисто відповідає за виконання покладених на управління освіти завдань з реалізації державної політики у галузі освіти.

 4. Діє від імені управління освіти, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями.

 1. Відкриває та закриває поточні рахунки в територіальних представництвах Державного казначейства України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

 1. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

 2. Затверджує посадові інструкції працівникам управління освіти, керівникам підпорядкованих навчальних закладів.

 3. Затверджує Положення про структурні підрозділи управління освіти.

 4. Вносить пропозиції щодо кошторису доходів і видатків, граничної чисельності, фонду оплати праці працівників підвідомчих навчальних закладів та внесення змін до підрозділів управління освіти.

 5. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань освіти, готує та надає бюджетні запити.

 6. Розпоряджається коштами управління освіти в межах затвердженого кошторису.

 7. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності управління освіти.

 8. Готує та надає голові Адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради необхідні матеріали для інформування мешканців району про виконання рішень міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності управління освіти.

 9. Інформує мешканців району про виконання рішень міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює діяльність управління освіти у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

 10. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування управління освіти.

 11. Подає пропозиції голові Адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради щодо кандидатур на посади працівників апарату управління освіти, які призначаються на посаду та звільняються з посади Харківським міським головою за погодженням з головою Адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради та директором Департаменту освіти Харківської міської ради.

 12. Подає пропозиції директору Департаменту освіти Харківської міської ради щодо кандидатур керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 13. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників структурних підрозділів управління освіти, заступників директорів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та заступників директорів позашкільних навчальних закладів.

 14. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників структурних підрозділів управління освіти та заступників директорів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та заступників директорів позашкільних навчальних закладів.

 15. Порушує перед Департаментом освіти Харківської міської ради клопотання про заохочення та дисциплінарне стягнення щодо керівників навчальних закладів району.

 16. Призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці.

 17. Укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці та забезпечує його виконання.

 18. Організовує роботу комісії з перевірки готовності навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

 19. Забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету.

 20. Проходить навчання з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства.

 21. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

 1. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Новик Галина Михайлівна – заступник начальника управління освіти

 1. Здійснює контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти в межах повноважень управління освіти.

 2. Здійснює контроль за виконанням Закону України «Про захист персональних даних» в межах повноважень управління освіти.

 3. Здійснює контроль за організацією виконання державних, обласних і міських програм у навчальних закладах району.

 4. Готує відповідні проекти рішень адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради щодо поточних завдань управління освіти.

 5. Забезпечує розробку проектів нормативно-правових, організаційно-розпорядчих документів управління освіти.

 6. Контролює прогноз розвитку шкільної мережі, набір у 1, 10 класи.

 7. Забезпечує підготовку та проведення атестації загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, контролює роботу навчальних закладів в міжатестаційний період.

 8. Організовує проведення експертиз у навчальних закладах з метою вивчення організації навчально-виховного процесу (дні управління освіти, початок та закінчення навчального року, робота спеціалізованих шкіл тощо).

 9. Забезпечує проведення апаратних нарад управління освіти, колегії управління освіти та тематичних нарад з керівниками навчальних закладів.

 10. Організовує та здійснює контроль за проведенням державної атестації екстерном та екстернату в перевідних класах.

 11. Здійснює контроль за роботою логопедичних пунктів, готує звітність з цього питання.

 12. Аналізує режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів району.

 13. Вивчає роботу шкільних Рад.

 14. Контролює діяльність Харківської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів №16 Харківської міської ради Харківської області.

 15. Здійснює аналіз та прогноз економічного та соціального розвитку галузі освіти в районі в межах своєї компетенції.

 16. Здійснює складання графіків чергування.

 17. Узагальнює пропозиції та формує плани роботи управління освіти (річний, місячний), здійснює контроль за їх виконанням.

 18. Здійснює контроль за веденням діловодства управління освіти, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством.

 19. Здійснює контроль за розробкою інструкції з діловодства та зведеної номенклатури справ управління освіти.

 20. Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах управління освіти.

 21. Контролює організацію документообігу, виконання встановлених правил роботи з документами в управлінні освіти.

 22. Бере участь в роботі експертної комісії управління освіти.

 23. Готує інформації про виконання доручень за підсумками нарад Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради.

 24. Здійснює щоквартальний аналіз виконавчої дисципліни на апаратних нарадах управління освіти (виконання наказів, рішень апаратних нарад, плану роботи).

 25. Здійснює контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку в управлінні освіти.

 26. Забезпечує розгляд звернень громадян та юридичних осіб, які надходять на телефон міського голови, що належать до компетенції управління освіти, в організаціях, підпорядкованих управлінню освіти.

 27. Організовує та проводить особистий прийом громадян.

 28. Проводить інструктажі з охорони праці на робочому місці з працівниками апарату управління освіти.

 29. Є начальником штабу цивільної оборони управління освіти.

 30. Здійснює службові поїздки під час виконання виробничих завдань.

 31. Виконує обов’язки начальника управління освіти під час його відсутності.

 32. Виконує інші обов’язки за дорученням начальника управління освіти.

Літвінова Вікторія Василівна – головний спеціаліст управління освіти

 1. Контролює виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти в межах своєї компетенції.

 2. Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та збереженні бази персональних даних «Діти навчальних закладів Орджонікідзевського району м. Харкова».

 3. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань в закріпленому за ним напрямі діяльності управління освіти.

 4. Бере участь у розроблені проектів нормативно-правових, організаційно-розпорядчих документів управління освіти.

 5. Здійснює аналіз мережі навчальних закладів, набір у 1, 10 класи.

 6. Здійснює збір, обробку даних мережі допрофільних, профільних класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів під час формування мережі навчальних закладів.

 7. Здійснює аналітичну роботу з статистичною формою ЗНЗ-1 та додатками до неї.

 8. Готує в установленому порядку статистично-аналітичні інформації, оперативні дані з питань освітньої діяльності навчальних закладів району.

 9. Здійснює загальний облік руху учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

 10. Здійснює контроль за організацією навчально-виховного процесу в навчальних закладах району, проведенням державної підсумкової атестації, переведенням та випуском учнів.

 11. Організовує та аналізує виконання Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

 12. Контролює організацію індивідуального навчання учнів у загально-освітніх навчальних закладах.

 13. Формує банк даних на випускників шкіл, необхідні зведення.

 14. Одержує, видає та контролює використання документів про освіту.

 15. Аналізує та узагальнює досвід роботи з ведення ділової документації з метою його використання при вирішенні питань з підвищення ефективності роботи управління освіти.

 16. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

 17. Організовує роботу щодо ведення архівної справи управління освіти.

 18. Організовує прийняття від структурних підрозділів управління освіти на зберігання архівних документів.

 19. Здійснює контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах управління освіти.

 20. Бере участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ управління освіти.

 21. Здійснює проведення перевірки відповідності формування документів у справи відповідно до затвердженої номенклатури.

 22. Забезпечує проведення експертизи цінності документів згідно з переліком терміну зберігання та подає на розгляд експертної комісії управління освіти.

 23. Бере участь у роботі експертної комісії управління освіти. Виконує обов’язки секретаря експертної комісії управління освіти.

 24. Інформує начальника управління освіти про стан роботи з архівними документами, вносить пропозиції щодо її поліпшення.

 25. Здійснює контроль за виконанням Закону України «Про мови».

 26. Здійснює контроль за розробкою та складанням, підготовкою до затвердження робочих навчальних планів навчальних закладів району.

 27. Бере участь у перевірках навчальних закладів у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції управління освіти, відповідно до затвердженого плану та програми проведення заходу або за дорученням керівництва управління освіти.

 28. Виконує обов’язки секретаря нарад директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів при управлінні освіти. Забезпечує організацію проведення нарад директорів загальноосвітніх та позашкіль-них навчальних закладів при управлінні освіти, складає протоколи, здійснює аналіз виконання доручень нарад керівниками навчальних закладів про проведену роботу.

 29. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

 30. Здійснює службові поїздки під час виконання виробничих завдань.

 31. Виконує інші обов’язки за дорученням начальника управління освіти та його заступника.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розд І л І вступ 1 Аналіз роботи закладу освіти за 2009 2010 навчальний рік

  Документ
  Робота Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області в 2009-2010 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі
 2. Звіт про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

  Документ
  про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року
 3. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 4. Верховної Ради України на пленарному засіданні шостого жовтня 2005 року. Розглянуто 33 питання порядку денного. За результатами розгляду: прийнято чотири закон

  Закон
  Шановні народні депутати та гості Верховної Ради! В Україні з офіційним візитом перебуває делегація парламенту Ірландії на чолі зі спікером Ролі Хенлоном.
 5. Верховної Ради України на пленарних засіданнях 4 листопада 2010 року. Розглянуто 25 питань порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 6 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему „Рада”.

Другие похожие документы..