Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Міжнародна правосуб’єктність — властивість суб’єкта міжнародних відносин, визнана і визначена нормами міжнародного права. Вона складається з трьох ел...полностью>>
'Документ'
Аттестация педагога - один из способов личностного роста. Она несет в себе огромную мобилизующую функцию. В ходе подготовки и проведении мероприятий в...полностью>>
'Документ'
1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным закон...полностью>>
'Документ'
На авансцену выходит стройный как тополь юноша на высоких каблуках-сапатеадо. У него смуглая кожа, чувственная пластика и хищный взгляд, исполненный ...полностью>>

Черкаський інститут банківської справи (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи

БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

НОВА ЛІТЕРАТУРА

січень-березень 2010 року

ЧЕРКАСИ

2010

ЗМІСТ

1. Інформатика. Математика. Техніка

2. Статистика. Соціологія

3. Історія

4. Економіка. Економічна теорія. Економічна історія

Історія економічних вчень

5. Мікроекономіка. Макроекономіка .

6. Менеджмент. Маркетинг.

7. Світова економіка.

8. Бухгалтерський облік. Аналіз. Аудит

9. Фінанси. Страхування. Бюджетна система

10. Економіка підприємства. Економіка АПК

11. Інновації. Інвестиції

12. Банківська справа

13. Політологія. Право

14. Культура. Мистецтво. Педагогіка. Освіта

15. Мовознавство. Літературознавство

16. Релігієзнавство. Філософія. Психологія

17. Художня література

1. Інформатика. Математика. Техніка

Голицына, О.Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов . -2-е изд., испр. и допол. -М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. -400 с. - (Профессиональное образование) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Кириллов, В.В. Введение в реляционные базы данных [Текст] / В. В. Кириллов, Г. Громов. -Санк-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. -464+ CD-ROM с. - (Учебная литература для вузов) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Кумскова, И.А. Базы данных [Текст] : учебник/ И. А. Кумскова. -М.: КНОРУС, 2010. -488 с. -(Среднее профессиональное образование) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Проектування економічних інформаційних систем [Текст] : навч.посібник / укл. : Т. В. Смачило. -Тернопіль: Економічна думка, 2008. -120 с.Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

2. Соціологія. Статистика

Галицька, Е.В. Фінансова статистика. [Текст] : навчальний посібник/ Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. -К.: Кондор, 2008. -440 с. Примірники: всього:9 - ЧЗ(2), АБ(7)

Лазар, І.Г. Сучасний стан гендерних досліджень [Текст] / І. Г. Лазар. -К.: ПАРАПАН, 2007. -200 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Лукашевич, М.П. Соціологія:основи загальної, спеціальних і галузевих теорій [Текст] : підручник/ М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. -К.: Каравела, 2008. -544 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Моторин, Р.М. Статистика для економістів [Текст] : навч.посібник/ Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. -К.: Знання України, 2009. -430 с. + CD-ROM Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Пшеничнюк, О.В. Соціологія [Текст] : посібник для підготовки до іспитів/ О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська . - 4-е вид., стереотип. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008. -172 с. -(Бібліотечка студента) Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Савка , В.Є. Сім'я та соціум : проблеми взаємодії [Текст] : монографія/ В. Є. Савка , Н. А. Уманець . -Львів: Львівська політехніка, 2008. -180 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Соціологія. Модульний курс [Текст] : навч.посібник/ ред. : Н. М. Семке. -Х.: Торсінг Плюс, 2009. -352 с. - (Переходимо до Болонської системи) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Туленков, М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст] : монографія/ М. В. Туленков. -К.: Каравела, 2009. -512 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

3. Історія

Вєтров, О.В. Таємниця Холодного Яру. Невідома війна : національний рух опору у 1940-1950-х роках [Текст] / О. В. Вєтров. -Черкаси: Вертикаль ; Видавець Кандич С.Г., 2009. -266 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Журавльов, Д.В. Іван Мазепа [Текст] / Д. В. Журавльов. -Х.: Фоліо, 2009. -121 с. -(Знамениті українці) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Семененко, В.І. Історія України.Прихована правда.Від козацьких часів до сьогодення/ В. І. Семененко. -К.: Школа, 2009. -400 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Світова історія : ХХ століття [Текст] : енциклопедичний словник/ ред. : І. Підкова, Р. Шуст. -Львів: Літопис, 2008. -976 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Энрайт, Доминик Уинстон Черчилль : цитаты, остроты, афоризмы [Текст] : перевод с англ./ Доминик Энрайт. -Днепропетровск: Либра, 2008. -192 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Боряк, О.О. Україна : етнокультурна мозаїка [Текст] / О. О. Боряк . - К.: Либідь, 2006. -328 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

4. Економіка. Економічна теорія. Економічна історія

Історія економічних вчень

Бутук, А.И. Социально-экономическое регулирование : эклектика мнений - путь к многогранной истине [Текст] / А. И. Бутук. -К.: Знання, 2009. -663 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Економічна безпека [Текст] : навч.посібник/ ред. : З. С. Варналій. -К.: Знання, 2009. -647 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні [Текст] / ред. : В. Д. Базилевич. -К.: Знання, 2009. -862 с. -(Славетні постаті) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Ковалев, В.Д. Моделирование финансово-экономической деятельности [Текст] : учебное пособие/ В. Д. Ковалев, И. В. Додонова. -М.: КНОРУС, 2009. -280 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Ковальчук, Т.Т. Актуалітети політики розвитку [Текст] / Т. Т. Ковальчук, В. К. Черняк, В. Я. Шевчук. -К.: Знання, 2009.- 326 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Сото , Е. Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше [Текст] / Ернандо Сото . - К.: Ніка-Центр, 2009. -232 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

5. Мікроекономіка. Макроекономіка .

Рудий, М.М. Мікроекономіка [Текст] : навч.посібник/ М. М. Рудий. -2-е вид. -К.: Каравела, 2010. -360 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Шевченко, А.Ф. Мікроекономіка (Модульний варіант) [Текст] : навч.посібник/ А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко. -К.: Зовнішня торгівля, 2009. -172 с. -(Академічний підручник) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Шевченко, А.Ф. Макроекономіка (модульний варіант) [Текст] : навч.посібник/ А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко. -К.: Зовнішня торгівля, 2009. -184 с. - (Академічний підручник) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

6. Менеджмент. Маркетинг.

Бутенко, Н.В. Маркетинг [Текст] : підручник/ Н. В. Бутенко. -К.: Атіка, 2008. -300 с. Примірники: всього:4 - АБ(4)

Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : підручник/ С. С. Гаркавенко. -7-е видання. -К.: Лібра, 2010. -720 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Мазилкина, Е.И. Брендинг [Текст] : учебно-практическое пособие/ Е. И. Мазилкина. -М.: Дашков и К, 2009. -224 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Маркетинг [Текст] : підручник/ А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський ; ред. : А. О. Старостіної. -К.: Знання, 2009. -1070 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Мошек, Г.Є. Менеджмент [Текст] : навч.посібник для дистанц. навч./ Г. Є. Мошек,

Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко. -К.: Кондор, 2009. -392 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.посібник/ М. І. Мурашко. -К.: Знання, 2008. -435 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Ортинська, В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник/ В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. -К.: КНТЕУ, 2007. - 376 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] : учеб.пособие/ ред. : М. В. Грачева, А. Б. Секирин. -М.: ЮНИТИ, 2009.- 544 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Сорока, П.М. Інформаційний менеджмент [Текст] : навч.посібник для дистанц. навчання /

П. М. Сорока, Б. П. Сорока. -К.: Університет Україна, 2008. - 535 с. - (Мережа дистанційного навчання) Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

7. Світова економіка.

Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч.посібник/ В. Г. Герасимчук. -К.: Знання, 2009. -302 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Голіков, А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Текст] : навч.посібник/ А. П. Голіков. -К.: Знання, 2009 .- 224с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Горін , Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.посібник/ Н. В. Горін . -К.: Знання, 2008. -330 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Курган, В.П. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навчально-методичний посібник/ В. П. Курган. - Суми: Університетська книга, 2008. - 270 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Пахомов, С.Ю. Глобальна конкуренція : нові явища , тенденції та чинники розвитку [Текст] : монографія/ С. Ю. Пахомов. -К.: КНЕУ, 2008. - 224 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч.посібник/ А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. -К.: Знання, 2009. - 454 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Шевчук, В.О. Міжнародна економіка : теорія і практика [Текст] : підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп./ В. О. Шевчук. -К.: Знання, 2008. -663 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(3), АБ(2)

8. Бухгалтерський облік. Аналіз. Аудит

Аудит [Текст] : навч.посібник/ Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, А. О. Баранова. -К.: Знання, 2009. -335 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Ватуля, І.Д. Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : навч.посібник/ І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. -К.: ЦУЛ, 2009. -312 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Дарманська, Г.О. Облік розрахунків з оплати праці [Текст] : навч.посібник/ Г. О. Дарманська. -К.: КНТ, 2009. -336 с. Примірники: всього:8 - АБ(6), ЧЗ(2)

Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. -К.: ЦУЛ, 2008. -392 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Купалова, Г.І. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч.посібник / Г. І. Купалова. -К.: Знання, 2008. - 639 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Обліково-аналітичне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами [Текст] : монографія/ М. Й. Гедз [та ін.] ; ред. : М. Й. Гедз. - К.: ДКС-центр, 2009. -392 с. Примірники: всього:25 - ЧЗ(5), АБ(20)

Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч.посібник/ Є. М. Сич, О.В.Пилипенко, М.С.Стасишин. -К.: Каравела, 2010. -304 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Чернелевський, Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ : економічний , фінансово-інвестиційний , стратегічний [Текст] : підручник/ Л. М. Чернелевський, Л. М. Слободян, О. В. Михайленко. -К.: Хай-Тек Прес, 2009. -640 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник/ В. Г. Швець. -3-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2008. -535 с. Примірники: всього:10 - АБ(8), ЧЗ(2)

9. Фінанси. Страхування. Бюджетна система

Плиса, В.Й. Страхування [Текст] : підручник/ В. Й. Плиса. -К.: Каравела, 2010. -472 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Очерки по истории финансовой науки [Текст] / О. Н. Ансберг, Ю. В. Базулин, С. А. Белозеров. -М.: Проспект, 2009. -496 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Біла, О.Г. Фінанси підприємств [Текст] : навч.посібник/ О. Г. Біла. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -383 с. Примірники: всього:5 - АБ(3), ЧЗ(2)

Карлін, М.І. Бюджетна система України [Текст] : навч.посібник/ М. І. Карлін. -К.: Знання, 2008. -428 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Карлін, М.І. Фінансові системи країн Західної Європи [Текст] : навч.посібник/ М. І. Карлін. -К.: Академія, 2009. -320 с. -(Альма - матер) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Смагін, В.Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки [Текст] : монографія / В. Л. Смагін. -К.: КНЕУ, 2008. -232 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

10. Економіка підприємства. Економіка АПК

Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навч.посібник/ О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. -К.: Знання, 2009. -390 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Березін, О.В. Економіка підприємства.Практикум [Текст] : навч.посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. -К.: Знання, 2009. -254 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Білик , М.С. Грошові розрахунки підприємства [Текст] : навч.посібник/ М. С. Білик . -Львів: Львівська політехніка, 2009. -284 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. -Х.: ІНЖЕК, 2009. -192 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Воронкова, А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємсва : організаційний аспект [Текст] : монографія/ А. Е. Воронкова. -Х.: ІНЖЕК, 2008. -512 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Економіка підприємництва [Текст] : підручник/ Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик. -К.: Знання, 2010. -463 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Економіка сільського господарства [Текст] : навч.посібник/ В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий ; ред. : В. К. Збарський, В. І. Мацибора. -К.: Каравела, 2010. -280 с. Примірники: всього:4 - АБ(4)

Корецький, М.Х. Стратегічне управління [Текст] : навч.посібник/ М. Х. Корецький. -К.: ЦУЛ, 2007. -240 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Курган, В.П. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навчально-методичний посібник/ В. П. Курган. -Суми: Університетська книга, 2008. -270 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Лень, В.С. Звітність підприємства [Текст] : підручник/ В. С. Лень, В. В. Гливенко. -К.: Каравела, 2010. -672 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч.посібник/ ред. : М. О. Данилюк. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -531 с. -(Вища освіта в Україні) Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)

Стратегічне управління [Текст] : навч.посібник/ Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. -К.: ЦУЛ, 2009. -440 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Стратегічне управління [Текст] : підручник/ О. М. Тищенко, Т. М. Хміль, С. К. Василик. -Х.: ІНЖЕК, 2009. -280 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Стратегія підприємства [Текст] : підручник/ Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Т. М. Чечетова-Терашвілі. -Х.: ІНЖЕК, 2009. -560 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Сумець , О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства [Текст] : навч.- практ.посібник / О.М. Сумець, О.Є.Сомова, Є.Ф.Пєліхов. – 2-ге вид.- К.: Професіонал, 2009. - 279 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Тарнавська, Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств : теорія , методологія , практика [Текст] : монографія/ Н. П. Тарнавська. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. -570 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

11. Інновації. Інвестиції

Бондар, М.І. Інвестиційна діяльність : методика та організація обліку та контролю [Текст] : монографія / М. І. Бондар. -К.: КНЕУ, 2008. -256 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Сазонець, І.Л. Корпоративне управління : світовий досвід та механізми залучення інвестицій [Текст] : навч.посібник/ І. Л. Сазонець. -К.: ЦУЛ, 2008. -304 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Польшаков, В.І. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. -К.: Кондор, 2009. -172 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Кириченко, О.А. Інвестування [Текст] : підручник/ О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. -К.: Знання, 2009. -573 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. -К.: ЦУЛ, 2009. -256 с. Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)

Скібіцький, О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ О. М. Скібіцький. -К.: ЦУЛ, 2009. -408 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Никсон, Д. Кризис проекта: анализ ошибок с минимальными потерями [Текст] / Д. Никсон. -М.: Эксмо, 2009. -256 с. -(Антикризисный менеджмент) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

12. Банківська справа

Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст] : монографія/ Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб. -К.: КНЕУ, 2008. -456 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Дудяк, Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум [Текст] : навч.посібник/ Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -360 с. -(Вища освіта в Україні) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

13. Політологія. Право

Бебик, В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна [Текст] : підручник/ В. М. Бебик. -К.: Каравела, 2009. - 496 с. -(Українська книга) Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Бегей, І.І. Самовчитель із політології [Текст] : навч.посібник / І. І. Бегей, В. А. Звірковська. -К.: УБС НБУ, 2009. -233 с. Примірники: всього:50 - ЧЗ(3), АБ(47)

Глушков, В.О. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Правовий та кримінологічний аналіз [Текст] / В. О. Глушков, П. М. Коваленко. -К.: Ін Юре, 2008. -280 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Губерська, Н.Л. Фінансове право: методичні рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія . Особлива частина. У 2-х кн. К.1 [Текст] : навч.-методичний посібник/ Н. Л. Губерська. -К.: Знання України, 2008. -612 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Губерська, Н.Л. Фінансове право: методичні рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія . Особлива частина. У 2-х кн. К.2 [Текст] : навчально-методичний посібник/ Н. Л. Губерська. -К.: Знання України, 2008. -212 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Колодій, А.М. Права. свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підручник/ А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. -К.: Правова єдність, 2008. -350 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Копійка, В.В. Європейський Союз : історія і засади функціонування [Текст] : навч.посібник/ В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; ред. : Л. В. Губернський. -К.: Знання, 2009. -751 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Основи інформаційного права України [Текст] : навч.просібник/ В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. М. Брижко ; ред. : М. Я. Швець, Р. А. Калюжний, П. В. Мельник. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2009. -414 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Оцінка нерухомого й рухомого майна та об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : нормативно-правові акти та роз'яснення/ ред. : М. С. Головатюк. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008. - 464 с. -(Земельне законодавство України) Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)

Пєтков, С.В. Україна багатонаціональна ( історико-правові основи формування багатонаціонального складу населення на теренах Східної Європи з найдавніших часів до ХІХ ст.) [Текст] : моноргафія/ С. В. Пєтков, Б.м., 2008. -156 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Політологія [Текст] : підручник/ Л. М. Димитрова, С. О. Кисельов, М. Ф. Шевченко ; ред. : Л. М. Димитрова, С. О. Кисельов. -К.: Знання, 2009. - 206 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів ( станом на 2 квітня 2008 року) [Текст] . -Х.: Право, 2008. - 616 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Правознавство [Текст] : навч.посібник/ ред. : С. В. Дрожжиної. -2-е вид. ,стереотипне. -К.: Знання, 2010. - 350 с. - (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Семке, Н.М. Політологія. Модульний курс [Текст] : навч.посібник/ Н. М. Семке. -Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Цюрупа, М.В. Основи сучасної політологїї [Текст] : підручник/ М.В. Цюрупа, М. В. Цюрюпа, В. С. Ясинська. -К.: Кондор, 2009. - 354 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

14. Культура. Мистецтво. Педагогіка. Освіта

Биков, В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти [Текст] : монографія/ В. Ю. Биков. -К.: Атіка, 2009. - 684 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Варенко, В.М. Референтна справа [Текст] : навч.посібник/ В. М. Варенко. -К.: Кондор, 2009. -212 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Дутка, Г.Я. Педагогіка, математика , економіка : словник базових термінів [Текст] : словник/ Г. Я. Дутка. -К.: УБС НБУ, 2009. - 360 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Жива традиція : майстри народного мистецтва Черкащини [Текст] : фотоальбом/ укл. : О. В. Теліженко, Т. М. Теліженко. -Черкаси: Бізнес-стиль, 2009. -238 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Камчатова, А.В. Художники Западной Европы . Германия. Англия ХУ - ХІХ века [Изоматериал] : биографический словарь/ А. В. Камчатова, А. О. Котломанов, Н. Е. Кроллау. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. - 480 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Марцин, В.С, Наукознавство [Текст] : підручник/ В. С,Марцин. -К.: УБС НБУ, 2007. -579 с. Примірники: всього:40 - ЧЗ(3), АБ(37)

Матвіїв, М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія/ М. Я. Матвіїв. -Тернопіль: Економічна думка, 2007. -448 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Омельяненко, В.Л. Педагогічна мудрість віків [Текст] : навч.посібник/ В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський. -К.: Знання, 2009. -411 с. -(Навчально-метод.комплекс з педагогіки) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Освітяни Черкащини - жертви радянського тоталітарного режиму [Текст] : документальне видання / укл. : В. В. Масненко. -Черкаси: БРАМА-Україна, 2009. -272 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Швецова-Водка, Г.М. Общая теория документа и книги [Текст] : учебное пособие/

Г. М. Швецова-Водка. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2009.- 487 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Шевчук, С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів [Текст] : навч.посібник/

С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук . - К.: Професіонал, 2009. - 232 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Шейко, В.М. Історія української культури [Текст] : навч.посібник/ В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. -К.: Знання, 2009. -413 с. - (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

15. Мовознавство. Літературознавство

Воробйова, І.А. English in practice business economic cource=Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки [Текст] : навч.посібник/ І. А. Воробйова. -К.: ЦУЛ, 2008. -398 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Гундорова, Т.І. Невідомий Іван Франко : Грані Ізмарагду [Текст] / Т. І. Гундорова. -К.: Либідь, 2006. -360 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів) [Текст] : підручник/ Л. В. Балацька, Н. В. Мукан, М. В. Гаврилюк ; ред. : Н. В. Мукан. -К.: Знання, 2009. -595 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Морайс, Ф. Маг. Биография Пауло Коэльо [Текст] : перевод с португальского/ Ф. Морайс. -М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2010. -608 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Наш Микола Негода.Спогади [Текст] . -Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2009. -204 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Ужченко, В.Д. Фразеологія сучасної української мови [Текст] : навч.посібник/ В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. -К.: Знання, 2007. -494 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Шевченків світ [Текст] : науковий щорічник. - Вип.2. До 200- річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. -Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2009. -156 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

16. Релігієзнавство. Філософія. Психологія

Базилевич, В.Д. Метафизика экономики [Текст] : монография/ В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. -2-е изд., испр. и доп. -К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. -925 с. -(Киевському национальному университету им.Тараса Шевченко – 175 лет) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Баклицький, І.О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. -К.: Знання, 2008. -655 см. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Велецкая, Н.Н. Символы славянского язычества [Текст] / Н. Н. Велецкая. - М.: Вече, 2009. -320 с. -(Тайны земли русской) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Губин, В.Д. Философия : актуальные проблемы [Текст] : учебное пособие / В. Д. Губин. -3-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2009. -367 с. - (Университетский учебник) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Заброцький, М.М. Психологія особистості [Текст] : навч.посібник/ М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина. -К.: Освіта України, 2009. -364 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Зелінська, Т.М. Амбівалентність особистості : Теорія , діагностика і психокорекція [Текст] : навч.посібник/ Т. М. Зелінська. -К.: Каравела, 2010. -256 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Канке, В.А. Философия для экономистов [Текст] : учебник/ В. А. Канке. -М.: Омега-Л, 2010. -411 с. -(Высшее образование ) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Канке, В.А. Философия экономической науки [Текст] : учебное пособие/ В. А. Канке, Б.м., 2009. -384 с. -(Высшее образование ) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Кітов, М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури [Текст] : монографія/ М. Г. Кітов. -К.: ПАРАПАН, 2008. -432 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Кремень, В.Г. Філософія національної ідеї : Людина.Освіта. Соціум. [Текст] : монографія/ В. Г. Кремень. -К.: Грамота, 2010. -576 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Кутішенко, В.П. Психологія розвитку та вікова психологія. Практикум [Текст] : навч.посібник/ В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. -К.: Каравела, 2009. -448 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Лисянська, Т.М. Педагогічна психологія : практикум [Текст] : навч.посібник/ Т. М. Лисянська. -К.: Каравела, 2009. -224 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Приходько, Ю.О. Практична психологія : введення в професію [Текст] : навч.посібник/ Ю. О. Приходько. - 2-е вид., доп. -К.: Каравела, 2010. -232 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Скригонюк, М.І. Плебсологія як філософсько-правове вчення [Текст] : монографія/ М. І. Скригонюк. -К.: ПАРАПАН, 2008. -764 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Соціологія і психологія [Текст] : навч.посібник/ ред. : Ю. Ф. Пачковський. -К.: Каравела, 2009. -760 с.Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)

Філософія [Текст] : підручник/ ред. : О. П. Сидоренко та ін. -К.: Знання, 2009. -891 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Черкащина у храмобудівництві [Образотворчий матеріал] : фотоальбом/ ред. : Е. А. Левицька. - Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2008. - 252 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

17. Художня література

Абдуллаев, Ч.А. Обозначенное присутствие [Текст] : роман/ Ч. А. Абдуллаев. -М.: Эксмо, 2010. -320 с. -(Сокровенный русский шпионский роман) Примірники: всього:1 - АБ(1)

Акунин, Б. Весь мир театр [Текст] : роман/ Б. Акунин. -М.: Захаров, 2010. -432 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Андрухович, Ю.І. Таємниця [Текст] : замість роману/ Ю. І. Андрухович. -Х.: Фоліо, 2008. -480 с. -(Література) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Браун, Д. Утраченный символ [Текст] : роман/ Д. Браун. -М.: АСТ, 2010. -570 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Варго, А. Кристмас [Текст] : роман/ А. Варго. -М.: Эксмо, 2009. – 380 с. (MYSTYLE=". Черная книга) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Герритсен, Т. Клуб Мефисто [Текст] : роман/ Т. . Герритсен. -М.: Книжный Клуб, 2007. -352 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Говард, Р. Соломон Кейн [Текст] : рассказы/ Р. Говард. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. -320 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)

Гравицкий, А. В зоне тумана [Текст] : роман/ А. Гравицкий. -М.: АСТ, 2010. -378 с. -(S.T.A.L.K.E.R.) Примірники: всього:1 - АБ(1)

Гришковец, Е. Асфальт [Текст] : роман/ Е. Гришковец. -М.: Махаон, 2010 .- 386 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Захарченко, В.І. У магнієвому спаласі [Текст] : щоденник/ В. І. Захарченко. -Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. - 636 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Ивнев,Р. Богема [Текст] : роман/ Р. Ивнев. -М.: Вагриус, 2006. -512 с. Примірники: всього:1 - З(1)

Казанцев, К. Ментовский бунт [Текст] : роман/ К. Казанцев. -М.: Эксмо, 2009. – 352 с.(Оборотни в законе) Примірники: всього:1 - АБ(1)

Кинг С. Колдун и кристалл [Текст] : фантастический роман/ Кинг Стивен. -М.: АСТ, 2009. -670 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Корецкий, Д.А. Антикиллер - 3 . Допрос с пристрастием [Текст] : роман/ Д. А. Корецкий. -М.: АСТ:Астрель, 2010. -505 с.Примірники: всього:1 - АБ(1)

Куликов, Р. Связанные зоной [Текст] : роман/ Р. Куликов, Е. Тумановский. -М.: АСТ:Астрель, 2010. -381 с. -(S.T.A.L.K.E.R.) Примірники: всього:1 - АБ(1)

Лесовая, И. Бессарабский романс [Текст] : роман/ И. Лесовая. -К.: Дух і Літера, 2008. -584 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Лучшее: Герои. Другая реальность. Антология альтернативной классики [Текст] : сборник/ О. Дивов и др. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. -480 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)

Лютикова , Л. А кому сейчас легко ? [Текст] : роман/ Л. Лютикова .- М. : АСТ, 2010. -317 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Норт, Х. Ещё один шанс [Текст] : роман/ Х . Норт. -М.: АСТ, 2010. -317 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Орос, Я. Яфет і Хам: хроніка міжчасся ( кінець ХХ ст. від РХ - початок І ст .ДД ) [Текст] /

Я. Орос. -К.: Видавництво Сергія Пантюка, 2009.- 296 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Панов, В.Ю. Поводыри на распутье [Текст] : фантастический роман/ В. Ю. Панов. -М.: Эксмо, 2010. -480 с. - (Мир фантистики) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Робертс, Н. На берегу [Текст] : роман/ Н. Робертс; пер. с англ. -М.: Эксмо, 2010. -384 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Русская любовная лирика. Вторая половина ХІХ - первая половина ХХ века [Текст] : поэзия. -Х.: Фолио, 2008. -255 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Рушди, С. Клоун Шалимар [Текст] : роман/ С. Рушди. -СПб.: Амфора, 2009. -510 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Санаев, П. Похороните меня за плинтусом [Текст] : роман/ П. Санаев. -М.: Астрель, 2007. -283 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Т. 2 .Книга 1. Проза/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. -463 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Т. 2 .Книга 2. Проза/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. - 496 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Том1. Книга 1. Поезія/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. -464 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Том1. Книга 2. Поезія/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. - 336 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Сухов, Е.Е. Непримиримые [Текст] : роман/ Е. Е. Сухов. - М.: Эксмо, 2010. -352 с. -(Я - вор в законе) Примірники: всього:1 - АБ(1)

Сухов, Е.Е. Слово корешу - клятва на крови [Текст] : роман / Е. Е. Сухов. - М.: Эксмо, 2009. -448 с. - (Воровская Zона) Примірники: всього:1 - АБ(1)

Трициліндровий двигун любові [Текст] : збірка вибраних творів / Ю. Андрухович, Л. Дереш, С. Жадан. -Х.: Фоліо, 2009. -219 с. -(Графіті) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Устинова, Т.В. На одном дыхании ! [Текст] : роман/ Т. В. Устинова. -М.: Эксмо, 2010. -352 с. -(Первая среди лучших) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Уэлш, И. Преступление [Текст] : роман/ И. Уэлш. -М.: АСТ, 2010. -380 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Хайес, С. В осколках тумана [Текст] : роман/ С. Хайес. –М.: Фантом Пресс, 2010. -512 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Хакани. Лирика [Текст] : пер. с фарси М.Синельникова/ Хакани. -М.: Эксмо, 2009. -352 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Холодний Яр [Текст] : часопис. №3 / ред. : Г. П. Білоус, Корсунь-Шевченківський : Поліграфічний Корсунь., 2008. -321 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Хоффман, Э. Речной король [Текст] : роман/ Э. Хоффман. - М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 394 с.(Мона Лиза) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Цинк, М. Пророчество о сестрах [Текст] : роман/ М. Цинк. -М.: АСТ:Астрель, 2010 .- 408 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)

Шедеври української любовної лірики [Текст] : поезії. -Х.: Фоліо, 2008. -314 с. -(Література) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Покажчик підготувала бібліотекар Л.С. Якубова

квітень 2010 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Черкаський інститут банківської справи (4)

  Документ
  Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, допоможе без значних витрат часу отримати систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІV кварталі 2010 року та їх розподіл у підрозділах бібліотеки.
 2. Черкаський інститут банківської справи (5)

  Документ
  Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІІІ кварталі 2011 року.
 3. Черкаський інститут банківської справи (1)

  Документ
  Благодійність завжди була притаманна черкаській спільноті. Цією рисою були наділені церковні діячі, міщани, місцеві підприємці, представники знатних дворянських родів.
 4. Черкаський інститут банківської справи (6)

  Документ
  Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІV кварталі 2011 року.
 5. Черкаський інститут банківської справи (3)

  Документ
  Долі багатьох українських учених схожі між собою : їхню творчість відома на чужині й мало знають , а то й зовсім не знають на батьківщині. Так і ім’я українського вченого – економіста , громадського і політичного діяча , одного із

Другие похожие документы..