Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
с учетом анализа состояния законности, в 1-ом полугодии 2011 года основные усилия органов прокуратуры области были сосредоточены на защите государств...полностью>>
'Публичный отчет'
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консул...полностью>>
'Литература'
Защита состоится «5» октября 2007 г. в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д.212.001 при Адыгейском государственном университете по адре...полностью>>
'Документ'
Під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами досить часто виникають непорозуміння, що виріш...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Програма

ХVIII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

12-14 травня

Харків 2010

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХVIII міжнародної науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 12-14 травня 2010 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 11 травня, вівторок

Реєстрація - 12 травня, середа, з 9-30

Пленарне засідання - 12 травня, середа, з 10-00

Робота секцій - 12 травня, середа, з 14-30

- 13 травня, четвер, з 10-00

- 14 травня, п’ятниця, з 10-00

Від’їзд учасників - 15 травня, субота

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька

Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: microCAD@kpi.kharkov.ua

Web-site: http://users.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина

ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія

КАРПУШЕВСЬКИЙ Б. – директор Інституту техніки

виготовлення та забезпечення якості

Магдебурзького університету,
Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ІЛЧЕВ І. – ректор Софійського університету,
Болгарія

ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Доброцені А. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університету

Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університету

Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Чеботарьов О.К. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети «Політехнік»

Кіпенський А.В. - декан факультету інтегрованої підготовки

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Міцай Ю.Н. - завідувач кафри Республіканського вищого

навчального закладу «Кримський гуманітарний

університет»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

Приходько В.М. - директор НДІ мікрографії

Пуляєв В.О. - заступник директора з наукової роботи

НДІ Іоносфери НТУ «ХПІ»

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Сєрков О. А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Соболь О. М. - завідувач кафедри Національного університету

цивільного захисту України

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,
відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12 травня 2010 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»

Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.

Доповіді

1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Удосконалення фундаментальної освіти студентів в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

2. Хамфріс Х., Великобританія, Бермінгем

Програмні продукти фірми Delcam в техніці і медицині

3. Кундрак Я., Угорщина, Мішкольц

Нові напрямки фінішної обробки труднооброблювальних матеріалів

4. Клепіков В.Б., Україна, Харків

Роль електроприводу у вирішенні проблеми енергоресурсозбереження в Україні

5. Мамалуй А.О., Україна, Харків

Концепція фізичної освіти в дослідницькому університеті

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ

Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.

1. Alimova A.A., Ukraine, Kharkiv

Principles of education quality assessment

2. Бабак І.М., Ільїнов А.О., Олейніков Є.О., Україна, Харків

Автоматизована система підтримки віддаленої взаємодії виконавців і менеджера IT-проектів

3. Белоус Н.В., Куцевич І.В., Белоус І.А., Україна, Харків

Інформаційна система мобільного навчання

4. Гапон В.І., Шендрик В.В., Україна, Суми

On-line система обробки інформації

5. Глушко В.М., Україна, Харків

Синтез математичної моделі системи керування складним технологічним процесом (на прикладі технологічного процесу випалу клінкера)

6. Горбач Т.В., Шубін І.Ю., Україна, Харків

Про методи адаптивної гіпермедіа

7. Годлевський М.Д., Абабілов О.О., Україна, Харків

Застосування grid-технології та генетичних алгоритмів для задачі складання розкладу в вузі

8. Горченок О.В., Україна, Харків

Моделі й інформаційні технології управління якістю проектування програмного забезпечення

9. Кадигроб С.В., Каткова Т.І., Сіра О.В., Україна, Харків

Оцінювання стану систем за нечіткими вихідним даними

10. Лютенко І.В., Україна, Харків

Визначення важливості показників якості ресурсного забезпечення навчального процесу

11. Малінін В.М., Україна, Харків

Автоматизація обліку заборгованості абонентів оператору мобільного зв’язку

12. Мельник К.В., Україна, Харків

Особливостi обробки даних для медичної експертної системи

13. Мельников А.Ю., Будина О.А., Україна, Краматорськ

Система підтримки прийняття рішень для торгового підприємства при визначенні ринку збуту

14. Мельников А.Ю., Пустовая Е.В., Україна, Краматорськ

Автоматизована інформаційна система для торгової компанії по продажу комп’ютерів та комплектуючих

15. Мельников А.Ю., Пустовая Е.В., Україна, Краматорськ

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для відділу маркетингу торгової компанії

16. Мельников А.Ю., Шумейко М.С., Україна, Краматорськ

Система підтримки прийняття рішень для планово-економічного відділу малого виробничого підприємства

17. Нікітчук С.С., Рубін Е.Ю., Україна, Харків

Проблеми управління функціонуванням та розвитком холдингу

18. Орєхов С.В., Черенков І.О., Україна, Харків

Вирішення задачі прогнозування зміни ціни на полімери за допомогою аналізу потоку новин

19. Орєхова О.Л., Україна, Харків

Аналіз постановки задачі управління ціновою політикою на прикладі ринку полімерів

20. Отдєльнов В.А., Піротті Є.Л., Україна, Харків

Оптимізація кількості розсіювачів електромагнітного поля в антенній решітці

21. Парфененко Ю.В., Галайко Р.В., Україна, Суми

Підвищення надійності інформаційних систем моніторингу споживання енергоносіїв

22. Погудіна О.К., Криживець Є.А., Україна, Харків

Методи підтримки прийняття рішень підключення активного устаткування локальної обчислювальної мережі

23. Поморцева Е.Е., Україна, Харків

Використання інформаційних систем у розробці бізнес-плану

24. Рябчиков О.М., Україна, Харків

Проблеми комп’ютерного моделювання і оптимізації співвісних валів газотурбінних двигунів

25. Святкін Я.В., Шубін І.Ю., Україна, Харків

Метод класіфікації неструктурованих даних в мультимедіа-системах

26. Скляр А.А., Москаленко В.В., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень по формуванню портфеля інвестиційних проектів

27. Станкевич О.А., Годлевський І.М., Україна, Харків

Аналіз основних проблем управління розвитком логістичних систем

28. Чередніченко О.Ю., Україна, Харків

Формування опорної траєкторії розвитку системи вищої освіти

29. Шаронова Н.В., Хайрова Н.Ф, Україна, Харків, Тарловский В.А., Україна, Херсон

Використання предикатної інтерпретації категорії в якості єдиної мови представлення знань

30. Шевченко Н.Ю., Вареник В.В., Україна, Донецьк

Інформаційна підтримка процесу інвестування з метою енергозбереження на промисловому підприємстві

31. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Реалізація структурної оптимізації технологічного процесу складання

32. Бондаренко Н.Ю., Україна, Харків

Програмне забезпечення 1С, як управляюча система для підприємства

33. Мальков Ю.А., Танянский С.С.

Використання логічних правил для забезпечення обмежень цілісності в дедуктивних базах даних

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління

Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультету

Секретар – доц. Грищенко В.М.

1. Автономова Л.В., Бондар С.В., Шергін С.Ю., Україна, Харків

Розрахунок напружено-деформованого стану багатокомпонентної обмотки електрофізичної установки

  2. Адашевський В.М., Україна, Харків

  Визначення біомеханічних характеристик бігу

  3. Андрєєв А.Г., Белостоцький В.О., Звонарьова А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків
  Дослідження напружено-деформованого стану гайки зі стопорним посадочним кільцем

4. Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків

Динаміка дискретно-континуальної моделі мікросупутника при вільному русі

5. Аніщенко Г.О., Бабич Т.В., Україна, Харків

Вплив повзучості з урахуванням пошкоджуваності на затягування шпильок фланцевого з'єднання високотемпературного хімічного апарату

6. Аніщенко Г.О., Ромашов Ю.В., Україна, Харків

Дослідження динамічної повзучості лопатки ГТД внаслідок крутильних коливань ротору

7. Анциферов А.В., Комарова И.В., Днепропетровск, Украина

Ударное взаимодействие тел через слой порошка

8. Артьомов С.Л., Степченко О.С., Україна, Харків

Дослідження впливу різних типів бандажа на міцностні характеристики двохбандажних лопаток парових турбін

9. Бєломитцев А.С., Україна, Харків

Дослідження нелінійних коливань дискретних систем

10. Бойко Т.С.,Україна, Харків

Забезпечення проектного ресурсу регулярної зони крила створюваного літака

11. Бондарь С.В Україна, Харків

Визначення граничного тиску при магнітно-імпульсному деформуванні тонких круглих пластин

12. Борисюк О.В., Аврамов К.В. Україна, Харків

Гармонічні автоколивання несиметричного однодискового ротору у підшипниках ковзання

13. Брижко С.М., Красніков С.В., Україна, Харків

Розробка автоматизованого програмного засобу для дослідження вібрацій багатокорпусної турбіни

14. Булигін А.В., Гранін В.Ю., Гурова О.С., Тюріна М.Л., Україна, Харків

Інтегроване середовище для створення інтелектуальних САПР об’єктів механіки

  15. Водка О.О., Степченко О.С., Трубаєв О.І., Україна, Харків

  Розробка комп’ютерної системи для оцінки напружено-деформованого стану типових болтових з’єднань гідротурбін

16. Воробйов Ю.С., Приймаков Г.О., Україна, Харків

Припрацьовуваність зубчастих коліс хвильової передачі

  17. Воропай Н.І., Янютін Є.Г., Україна, Харків
  Математичне моделювання імпульсного впливу на пружну циліндричну оболонку

  18. Горєлова С.О., Україна, Харків
  Створення системи управління ракетою-носієм «Енергія» на НВО «Хартрон»

19. Гудзенко О.В. ;Успенський В.Б., Україна, Харків
Методи і алгоритми управління орієнтацією пружного мікросупутника

20. Дарязаде С., Іран, Тегеран

Дослідження концентрації напружень навколо безкінечних рядів однакових отворів в пластинках з однонаправлених композитів

21. Дружинін Є.І., Калашніков Ю.О., Україна, Харків
Моделювання динаміки силових передач машин

22. Завістовська Є.І., Ларін А.О., Україна, Харків
Професор А. В. Дабагян (до дев’яностоліття з дня народження)

23. Зенкевич Ю.А., Сімсон Е.А, Україна, Харків
Аналіз та оптимізація підшипника кочення з короткими циліндричними роликами

24. Зорченко В.В., Шмигарьов Ю.М., Степук О.В., Україна, Харків Особливості деформування багатошарових контактних поверхонь в обмотках електрофізичних установок

25. Ісаєв А.О., Ромашов Ю.В., Хижняк В.О., Україна, Харків
Дослідження вимушених поздовжніх коливань лопатки турбіни, що виникають внаслідок зміни кутової швидкості ротору

26. Ісаков О.С., Ісаков С.М., Україна, Харків
Про метод розрахунку коливань ВЧ СЗС

27. Конохов В.І., Пивоваров Д.Б., Хавін В.Л., Україна, Харків
Врахування геометричної нелінійності при розрахунках переміщень у гідравлічній гарматі

28. Коритко Ю.М., Україна, Харків
Розв’язок практичних задач довготривалої міцності при циклічній термоповзучості

29. Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків
Комп’ютерне проектування оболонкових конструкцій при формоутворенні на дискретному пуансоні

30 .Кочуров Р.Є., Аврамов К.В., Україна, Харків
Асимптотичний аналіз нелінійних параметричних коливань циліндричної оболонки з початковими невірностями

31. Лавінський Д.В., Україна, Харків
Розрахунки напружено-деформованого стану при створенні технологічної операції з’єднання тонкостінних труб

32. Ларін А.О., Подгаєцький О.О., Україна, Харків
Засоби для математичних розрахунків до винаходу електронно-обчислювальних машин

33. Ларін О.О, проф. Ларін О.М, Україна, Харків, Субочев О.М, Арефін Ю.В., Україна, Горлівка
Дослідження власних коливань пневматичної шини як циклічно симетричної системи

34. Лук’янов І.М., Хавін В.Л., Україна, Харків
Методика оцінювання циклічної міцності прямокутних прес-форм

35. Львов Г.І., Лисенко С.В., Україна, Харків
Континуальна механіка пошкоджуваності в задачах довготривалої міцності елементів конструкцій

36. Мартиненко Г.Ю., Ульянов Ю.М., Пригорнєв О.М., Україна, Харків
Особливості вимірювання вібропереміщень роторів в активних і пасивних магнітних підшипниках за допомогою комп'ютерної системи зборання й обробки даних

37. Моваггар Алі, Львов Г.І., Україна, Харків
Енергетична модель втомної міцності композитів

38. Морачковська І.О., Любицька К.І., Україна, Харків
Задачі геометрично нелінійного згину оболонок, які взаємодіють з пружною основою

39. Морачковський О.К., Адашевський В.М., Україна, Харків
Історико-хронологічний погляд на 85-річну історію кафедри теоретичної механіки за 125- річну історію розвитку НТУ «ХПІ»

40. Морачковський О.К., Соболь В.М., Україна, Харків
Анізотропна повзучість пластин та оболонокСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..