Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебно - методический комплекс дисциплины составлен профессором кафедры истории Казахстана, доктором исторических наук Аманжолом Ку­зембайулы, магист...полностью>>
'Исследование'
В соответствии с Планом совещаний, конференций и симпозиумов, утвержденным Президиумом Сибирского отделения РАН на 2011 год, Институт оптики атмосфер...полностью>>
'Календарно-тематическое планирование'
Культура речи как система знаний и навыков, обеспечивающая целесообразное и незатрудненное применение языка для целей коммуникации – общения, сообщени...полностью>>
'Публичный отчет'
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консульта...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Програма

ХVIII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

12-14 травня

Харків 2010

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХVIII міжнародної науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 12-14 травня 2010 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 11 травня, вівторок

Реєстрація - 12 травня, середа, з 9-30

Пленарне засідання - 12 травня, середа, з 10-00

Робота секцій - 12 травня, середа, з 14-30

- 13 травня, четвер, з 10-00

- 14 травня, п’ятниця, з 10-00

Від’їзд учасників - 15 травня, субота

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька

Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: microCAD@kpi.kharkov.ua

Web-site: http://users.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина

ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія

КАРПУШЕВСЬКИЙ Б. – директор Інституту техніки

виготовлення та забезпечення якості

Магдебурзького університету,
Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ІЛЧЕВ І. – ректор Софійського університету,
Болгарія

ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Доброцені А. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університету

Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університету

Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Чеботарьов О.К. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети «Політехнік»

Кіпенський А.В. - декан факультету інтегрованої підготовки

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Міцай Ю.Н. - завідувач кафри Республіканського вищого

навчального закладу «Кримський гуманітарний

університет»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

Приходько В.М. - директор НДІ мікрографії

Пуляєв В.О. - заступник директора з наукової роботи

НДІ Іоносфери НТУ «ХПІ»

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Сєрков О. А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Соболь О. М. - завідувач кафедри Національного університету

цивільного захисту України

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,
відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12 травня 2010 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»

Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.

Доповіді

1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Удосконалення фундаментальної освіти студентів в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

2. Хамфріс Х., Великобританія, Бермінгем

Програмні продукти фірми Delcam в техніці і медицині

3. Кундрак Я., Угорщина, Мішкольц

Нові напрямки фінішної обробки труднооброблювальних матеріалів

4. Клепіков В.Б., Україна, Харків

Роль електроприводу у вирішенні проблеми енергоресурсозбереження в Україні

5. Мамалуй А.О., Україна, Харків

Концепція фізичної освіти в дослідницькому університеті

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ

Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.

1. Alimova A.A., Ukraine, Kharkiv

Principles of education quality assessment

2. Бабак І.М., Ільїнов А.О., Олейніков Є.О., Україна, Харків

Автоматизована система підтримки віддаленої взаємодії виконавців і менеджера IT-проектів

3. Белоус Н.В., Куцевич І.В., Белоус І.А., Україна, Харків

Інформаційна система мобільного навчання

4. Гапон В.І., Шендрик В.В., Україна, Суми

On-line система обробки інформації

5. Глушко В.М., Україна, Харків

Синтез математичної моделі системи керування складним технологічним процесом (на прикладі технологічного процесу випалу клінкера)

6. Горбач Т.В., Шубін І.Ю., Україна, Харків

Про методи адаптивної гіпермедіа

7. Годлевський М.Д., Абабілов О.О., Україна, Харків

Застосування grid-технології та генетичних алгоритмів для задачі складання розкладу в вузі

8. Горченок О.В., Україна, Харків

Моделі й інформаційні технології управління якістю проектування програмного забезпечення

9. Кадигроб С.В., Каткова Т.І., Сіра О.В., Україна, Харків

Оцінювання стану систем за нечіткими вихідним даними

10. Лютенко І.В., Україна, Харків

Визначення важливості показників якості ресурсного забезпечення навчального процесу

11. Малінін В.М., Україна, Харків

Автоматизація обліку заборгованості абонентів оператору мобільного зв’язку

12. Мельник К.В., Україна, Харків

Особливостi обробки даних для медичної експертної системи

13. Мельников А.Ю., Будина О.А., Україна, Краматорськ

Система підтримки прийняття рішень для торгового підприємства при визначенні ринку збуту

14. Мельников А.Ю., Пустовая Е.В., Україна, Краматорськ

Автоматизована інформаційна система для торгової компанії по продажу комп’ютерів та комплектуючих

15. Мельников А.Ю., Пустовая Е.В., Україна, Краматорськ

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для відділу маркетингу торгової компанії

16. Мельников А.Ю., Шумейко М.С., Україна, Краматорськ

Система підтримки прийняття рішень для планово-економічного відділу малого виробничого підприємства

17. Нікітчук С.С., Рубін Е.Ю., Україна, Харків

Проблеми управління функціонуванням та розвитком холдингу

18. Орєхов С.В., Черенков І.О., Україна, Харків

Вирішення задачі прогнозування зміни ціни на полімери за допомогою аналізу потоку новин

19. Орєхова О.Л., Україна, Харків

Аналіз постановки задачі управління ціновою політикою на прикладі ринку полімерів

20. Отдєльнов В.А., Піротті Є.Л., Україна, Харків

Оптимізація кількості розсіювачів електромагнітного поля в антенній решітці

21. Парфененко Ю.В., Галайко Р.В., Україна, Суми

Підвищення надійності інформаційних систем моніторингу споживання енергоносіїв

22. Погудіна О.К., Криживець Є.А., Україна, Харків

Методи підтримки прийняття рішень підключення активного устаткування локальної обчислювальної мережі

23. Поморцева Е.Е., Україна, Харків

Використання інформаційних систем у розробці бізнес-плану

24. Рябчиков О.М., Україна, Харків

Проблеми комп’ютерного моделювання і оптимізації співвісних валів газотурбінних двигунів

25. Святкін Я.В., Шубін І.Ю., Україна, Харків

Метод класіфікації неструктурованих даних в мультимедіа-системах

26. Скляр А.А., Москаленко В.В., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень по формуванню портфеля інвестиційних проектів

27. Станкевич О.А., Годлевський І.М., Україна, Харків

Аналіз основних проблем управління розвитком логістичних систем

28. Чередніченко О.Ю., Україна, Харків

Формування опорної траєкторії розвитку системи вищої освіти

29. Шаронова Н.В., Хайрова Н.Ф, Україна, Харків, Тарловский В.А., Україна, Херсон

Використання предикатної інтерпретації категорії в якості єдиної мови представлення знань

30. Шевченко Н.Ю., Вареник В.В., Україна, Донецьк

Інформаційна підтримка процесу інвестування з метою енергозбереження на промисловому підприємстві

31. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Реалізація структурної оптимізації технологічного процесу складання

32. Бондаренко Н.Ю., Україна, Харків

Програмне забезпечення 1С, як управляюча система для підприємства

33. Мальков Ю.А., Танянский С.С.

Використання логічних правил для забезпечення обмежень цілісності в дедуктивних базах даних

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління

Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультету

Секретар – доц. Грищенко В.М.

1. Автономова Л.В., Бондар С.В., Шергін С.Ю., Україна, Харків

Розрахунок напружено-деформованого стану багатокомпонентної обмотки електрофізичної установки

  2. Адашевський В.М., Україна, Харків

  Визначення біомеханічних характеристик бігу

  3. Андрєєв А.Г., Белостоцький В.О., Звонарьова А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків
  Дослідження напружено-деформованого стану гайки зі стопорним посадочним кільцем

4. Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків

Динаміка дискретно-континуальної моделі мікросупутника при вільному русі

5. Аніщенко Г.О., Бабич Т.В., Україна, Харків

Вплив повзучості з урахуванням пошкоджуваності на затягування шпильок фланцевого з'єднання високотемпературного хімічного апарату

6. Аніщенко Г.О., Ромашов Ю.В., Україна, Харків

Дослідження динамічної повзучості лопатки ГТД внаслідок крутильних коливань ротору

7. Анциферов А.В., Комарова И.В., Днепропетровск, Украина

Ударное взаимодействие тел через слой порошка

8. Артьомов С.Л., Степченко О.С., Україна, Харків

Дослідження впливу різних типів бандажа на міцностні характеристики двохбандажних лопаток парових турбін

9. Бєломитцев А.С., Україна, Харків

Дослідження нелінійних коливань дискретних систем

10. Бойко Т.С.,Україна, Харків

Забезпечення проектного ресурсу регулярної зони крила створюваного літака

11. Бондарь С.В Україна, Харків

Визначення граничного тиску при магнітно-імпульсному деформуванні тонких круглих пластин

12. Борисюк О.В., Аврамов К.В. Україна, Харків

Гармонічні автоколивання несиметричного однодискового ротору у підшипниках ковзання

13. Брижко С.М., Красніков С.В., Україна, Харків

Розробка автоматизованого програмного засобу для дослідження вібрацій багатокорпусної турбіни

14. Булигін А.В., Гранін В.Ю., Гурова О.С., Тюріна М.Л., Україна, Харків

Інтегроване середовище для створення інтелектуальних САПР об’єктів механіки

  15. Водка О.О., Степченко О.С., Трубаєв О.І., Україна, Харків

  Розробка комп’ютерної системи для оцінки напружено-деформованого стану типових болтових з’єднань гідротурбін

16. Воробйов Ю.С., Приймаков Г.О., Україна, Харків

Припрацьовуваність зубчастих коліс хвильової передачі

  17. Воропай Н.І., Янютін Є.Г., Україна, Харків
  Математичне моделювання імпульсного впливу на пружну циліндричну оболонку

  18. Горєлова С.О., Україна, Харків
  Створення системи управління ракетою-носієм «Енергія» на НВО «Хартрон»

19. Гудзенко О.В. ;Успенський В.Б., Україна, Харків
Методи і алгоритми управління орієнтацією пружного мікросупутника

20. Дарязаде С., Іран, Тегеран

Дослідження концентрації напружень навколо безкінечних рядів однакових отворів в пластинках з однонаправлених композитів

21. Дружинін Є.І., Калашніков Ю.О., Україна, Харків
Моделювання динаміки силових передач машин

22. Завістовська Є.І., Ларін А.О., Україна, Харків
Професор А. В. Дабагян (до дев’яностоліття з дня народження)

23. Зенкевич Ю.А., Сімсон Е.А, Україна, Харків
Аналіз та оптимізація підшипника кочення з короткими циліндричними роликами

24. Зорченко В.В., Шмигарьов Ю.М., Степук О.В., Україна, Харків Особливості деформування багатошарових контактних поверхонь в обмотках електрофізичних установок

25. Ісаєв А.О., Ромашов Ю.В., Хижняк В.О., Україна, Харків
Дослідження вимушених поздовжніх коливань лопатки турбіни, що виникають внаслідок зміни кутової швидкості ротору

26. Ісаков О.С., Ісаков С.М., Україна, Харків
Про метод розрахунку коливань ВЧ СЗС

27. Конохов В.І., Пивоваров Д.Б., Хавін В.Л., Україна, Харків
Врахування геометричної нелінійності при розрахунках переміщень у гідравлічній гарматі

28. Коритко Ю.М., Україна, Харків
Розв’язок практичних задач довготривалої міцності при циклічній термоповзучості

29. Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків
Комп’ютерне проектування оболонкових конструкцій при формоутворенні на дискретному пуансоні

30 .Кочуров Р.Є., Аврамов К.В., Україна, Харків
Асимптотичний аналіз нелінійних параметричних коливань циліндричної оболонки з початковими невірностями

31. Лавінський Д.В., Україна, Харків
Розрахунки напружено-деформованого стану при створенні технологічної операції з’єднання тонкостінних труб

32. Ларін А.О., Подгаєцький О.О., Україна, Харків
Засоби для математичних розрахунків до винаходу електронно-обчислювальних машин

33. Ларін О.О, проф. Ларін О.М, Україна, Харків, Субочев О.М, Арефін Ю.В., Україна, Горлівка
Дослідження власних коливань пневматичної шини як циклічно симетричної системи

34. Лук’янов І.М., Хавін В.Л., Україна, Харків
Методика оцінювання циклічної міцності прямокутних прес-форм

35. Львов Г.І., Лисенко С.В., Україна, Харків
Континуальна механіка пошкоджуваності в задачах довготривалої міцності елементів конструкцій

36. Мартиненко Г.Ю., Ульянов Ю.М., Пригорнєв О.М., Україна, Харків
Особливості вимірювання вібропереміщень роторів в активних і пасивних магнітних підшипниках за допомогою комп'ютерної системи зборання й обробки даних

37. Моваггар Алі, Львов Г.І., Україна, Харків
Енергетична модель втомної міцності композитів

38. Морачковська І.О., Любицька К.І., Україна, Харків
Задачі геометрично нелінійного згину оболонок, які взаємодіють з пружною основою

39. Морачковський О.К., Адашевський В.М., Україна, Харків
Історико-хронологічний погляд на 85-річну історію кафедри теоретичної механіки за 125- річну історію розвитку НТУ «ХПІ»

40. Морачковський О.К., Соболь В.М., Україна, Харків
Анізотропна повзучість пластин та оболонок

41. Назаренко С.О., Україна, Харків

Розробка методів аналізу елементів структурно зв’язаних систем

42. Наумов І.В., Україна, Харків Розв’язок задачі руйнування диска накопичувача при наскрізному пробиванні циліндричним ударником

43. Ожога-Масловська О. О., Україна, Харків

Дослідження процесів автофретування товстостінних циліндрів з урахуванням пошкоджуваності матеріалу

44. Осетров А. О., Україна, Харків
Застосування сплайн апроксимації та методу R функцій при дослідженні власних коливань лопаток

45. Плаксій Ю.А., Міракіна Т.В., Україна, Харків
Апроксимаційні еталонні моделі обертання твердого тіла на основі тригонометричних представлень кватерніона орієнтації

46. Решетнікова Р.Ю., Україна, Харків
Дослідження напружено-деформованого стану монолітних суцільнофрезерованих панелей пасажирських і транспортних літаків

47. Ромашов Ю.В., Україна, Харків
Дослідження необоротного деформування та прихованого руйнування елементів конструкцій для обґрунтування ресурсу

48. Солохін М.О., Україна, Харків
Локальний удар по пластині в пружно-пластичній постановці

49. Соляннікова Ю.В., Україна, Харків
Дослідження впливу вітрового навантаження на вітрогенераторну установку USW 56-100

50. Степченко О.С., Дудкіна О.М., Україна, Харків
Побудова параметричної се-моделі типового ряду корпусів циліндрів низького тиску потужних парових турбін

51. Сукач С.О., Ковальова Т.А., Грищенко В.М., Україна, Харків
Побудова динамічних моделей машин на основі ANSYS-моделей окремих частин

52. Счастливець К.Ю., Погорілов С.Ю., Марусенко С.І., Україна, Харків
Чисельне розв´язання задачі керованого руху для стержневої моделі космічного апарата

53. Тарсіс К.Ю., Україна, Харків
Використання точних аналітичних розв’язків у контактній задачі теорії пружності

54. Тарсіс Ю.Л., Україна, Харків
Визначення небезпечних коливань колінчастого валу двигуна внутрішнього згоряння

55. Тарсіс Ю.Л., Україна, Харків
Дослідження руху матеріальної точки по сферичній поверхні

56. Тимченко Г. М., Будніков М. А., Україна, Харків
Застосування теорії R-функцій для дослідження нелінійних коливань жорстко закріплених багатошарових оболонок

57. Тиртишніков К.Д., Україна, Харків
Розрахунки напружено-деформованого стану рами-площадки 16-ти вісного транспортера

58. Третяков О.С., Україна, Харків
Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених спільним циклічним розтягненням-стисканням та згинанням

  59. Трубаєв О.І., Демидов П.М., Україна, Харків
  Прогнозування залишкового ресурсу пошкоджених трубопроводів АЕС

60. Школьний С.М., Україна, Харків
Особливості розробки великих скінченно-елементних моделей за допомогою системи ANSYS

61. Кривенко А.Ю., Україна, Кривій Ріг

Управління якістю продукту при гравітаційному гідравлічному збагаченні

62. Клименко А.О., Міхлін Ю.В., Україна, Харків

Нелінійна динаміка маятникового віброгасника

63. Богданов О.О.

Рішення задачі зневоднення при проникності середовища, залежного від часу

64. Ленюк М.П., Україна, Чернивці

Моделювання процесів дифузії в кусково-однорідному середовищі з м’якими межами

65. Жихаревич В.В., Остапов С.Е.

Клітково-автоматне моделювання процесів самоорганізації та еволюції систем

66. Воробйов Ю. С., ОвчароваН. Ю., Евченко Т. Ю.

Аналіз швидкісного деформування елементів конструкцій під дією локального ударного навантаження

67. Хацько Н.Є., Україна, Харків

Вибір оптимальної структури мінімально-надлишкової системи нерівно точних вимірювачів

68. Рябова К.С., Львов Г.І., Україна, Харків

Модель Власних та вимушених коливань ортотропної пластинки

Дискусія

Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні

Керівник – проф. Степанов М. С., декан машинобудівного

факультету

Секретар – асс. Гречка І. П.

1. Абдурайімов Л.Н., Україна, Харків

Особливості збереження інформації про колір 3D моделі виробу при її матеріалізації генеративними методами

2. Акілов О.І., Кирюшко Д.О., Україна, Суми

Шліфування шийок колінчастих валів торцем шліфувального круга

3. Андренко П.М., Крикун Г.В., Україна, Харків

Врахування пружних властивостей рідини при математичному моделюванні проточних частин елементів об’ємних гідроагрегатів

4. Андренко П.М., Панамарьова О.Б., Україна, Харків

Вплив протитиску в гідроагрегаті живлення на динамічні характеристики виконавчих механізмів гідроагрегатів

5. Андренко П.М., Пєвнєв І.О., Україна, Харків

Аналіз характеристик гідророзподільників

6. Андренко П.М., Свинаренко М.С.,Україна, Харків

Експериментальні дослідження гідравлічних гасителів пульсацій тиску

7. Бабенко Є.О., Федорович В.О., Україна, Харків

Підвищення ефективності алмазного шліфування

8. Величко О.В., Україна, Харків

Особливості фізичних процесів пошарової матеріалізації 3D електронного образу виробів

9. Гайдамака А.В., Україна, Харків

Теорії подібності в додаток до дослідження підшипників кочення

10. Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю., Україна, Харків

Планування експерименту по вибору оптимальної геометрії поверхонь тертя склополіамідних сепараторів роликопідшипників

11. Гайдамака А.В., Немчік В.В., Україна, Харків

Планування експерименту в дослідах зносостійкості торцевого контакту роликових підшипників

12. Гапонов В.С., Гайдамака А.В., Гладищева Є.Ю., Україна, Харків

Про конструктивне забезпечення динамічної стійкості високошвидкісних роторних систем

13. Гаращенко Я.М., Белов С.В., Україна, Харків

Створення 3D моделі гвинта насосу з використанням зворотного
інжинірінгу

14. Гаращенко Я.М., Борзов В.С., Вітязев Ю.Б., Україна, Харків

Вивчення можливостей створення моделей на основі томографічних зображень

15. Гладкий П. М., Мамон Ю. М., Україна, Харків

Багатокритеріальна оптимізація гідравлічних машин та агрегатів

16. Грабченко А.І., Величко О.В., Україна, Харків

Розподілення способів пошарової матеріалізації 3D САD моделей за фізичною сутністю процесів

17. Грабченко А.І., Пижов І.М., Федорович В.О., Україна, Харків

Методологія вирішення проблеми формоутворення лезових інструментів
із ПНТМ на базі використання потенціалу різних процесів обробки

18. Григоров О. В., Стрижак В. В., Зайцев Ю. І., Україна, Харків

Моделювання динамічних та енергетичних характеристик приводів вантажопідйомних машин

19. Дмитрієнко О.В., Гречка І.П., Україна, Харків

Робочий процес в гідравлічному вібраційному контурі гідроапарата

20. Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М, Воронков В.І., Україна, Харків

Визначення геометричних характеристик тріангульованих моделей, одержаних з використанням оптико-цифрової вимірювальної установки

21. Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків

Особливості морфологічного аналізу тріангульваної моделі при підготовці технологічного процесу виготовлення деталей з використанням RAPID PROTOTYPING

22. Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

Підвищення ефективності алгоритмів функціонування ремонтних технологій

23. Іванов В.О., Карпусь В.Є., Україна, Харків

Аналітичне визначення похибок базування валів в універсально-збірних переналагоджувальних пристроях

24. Іванова М.С., Карпусь В.Є., Україна, Харків

Дослідження пружних деформацій двоступінчастого свердла

25. Іващенко Є. В., Добротворський С. С., Україна, Харків

Теоретична геометрія закономірних нерівностей при обробці
складних поверхонь високошвидкісним фрезеруванням кінцевим інструментом

26. Laszlo Kalmar, Hungary, Miskolc

Calculation of the real performance curve of radial flow fan impeller

27. Ковальова Я.А., Україна, Харків

Подрібнення матеріалів для будівельної галузі

28. Ferenc Kovács, Hungary, Miskolc

Technological and economic parameters of CO2 capture from power plant flue gases

29. Кононенко А. П., Карпушин М. Ю., Україна, Донецьк

Підвищення енергетичної ефективності ерліфта в умовах змінних приток рідини (гідросуміші)

30. Котляр О.В., Карпусь В.Е., Україна, Харків

Вибір оптимального варіанту технологічного процесу обробки тіл
обертання

31. J. Kundrak, C. Felho, Hungary, Miskolc

Theoretical surface roughness of surfaces machined by single point cutting tools

32. S.N. Lavrynenko, M. Rucki, P. Andralojc, A.G. Mamalis, Ukraine, Kharkov; Poland, Poznan; Greece, Athens

Investigation and modelling of wear of natural monocrystalline diamond cutting tool

33. Лавриненко С.М., Сіренко О.В., Україна, Харків

Про прецизійну обробку сферичних поверхонь штучних суглобів

34. Латиш Т.Ю., Україна, Харків

Використання трибридного моделювання у підготовці виробів для матеріалізації інтегрованими технологіями

35. Майбулат К.А., Україна, Харків

Реверсивний інжинірінг на базі цифрових фотографій

36. Малиняк А.М., Україна, Харків

Дослідження 3D напружено-деформованого стану системи
«зерно-металофаза-зв’язка» при виготовленні алмазних композитних матеріалів

37. Mamalis A.G., Chuiko A.N., Vakulenko I.J., Yakymenko R.O., Lavrynenko S.N., Greece, Athens; Ukraine, Kharkov 

3D modelling of individual dental implants

38. Морокко І. І., Україна, Харків

Технологічний процес вакуумного просочення та актуальність його застосування

39. Олексин В.І., Україна, Харків

Безтраншейна прокладка комунікацій

40. Онищенко А.М., Україна, Харків

Про натікання струменя рідини обмеженої стінками на нескінчену плоску пластину

41. Пономаренко М. Г., Крутиков Г. А., Україна, Харків

Оптимізація конструктивних параметрів електропневматичних перетворювачів

42. Ромашов Д.В., Україна, Харків

Дослідження 3D напружено-деформованого стану зони шліфування при дії ударного навантаження

43. Руднєв О.В., Стрельчук Р.М., Узунян М.Д., Україна, Харків

Деякі особливості оброблюваності інструментальних матеріалів для нанотехнологій

44. Севідова О.К., Симонова А.А.

Покращення поверхневих характеристик біоінженерних виробів із субмікро- та нанокристалічного титану МДО-покриттями, Україна, Харків

45. Сидорчук Д.П., Україна, Харків

Оптико-цифрове сканування виробів при вирішенні питань промислового комп’ютерного дизайну на установці об’ємного сканування IMETRIC ISCAN II

46. Тітаренко О.В., Севідова О.К., Україна, Харків

Підвищення надійності прогнозування експлуатаційної стійкості полімерних оптичних виробів

47. Федоренко Д.О., Україна, Харків

Забезпечення ефективності використання лезвійного інструменту з НТМ

48. Фролов В.В., Україна, Харків

Оптимізація параметрів технологічної системи на основі генетичних алгоритмів

49. Хавін Г.Л., Україна, Харків.

Закономірності зносу інструменту при обробці полімерних композиційних матеріалів

50. Холодов А.П., Україна, Харків

Особливості застосування в гідросистемах бульдозерів гідроакумуляторів

51. Шаргуленко А.О., Україна, Харків

Створення 3D зображень методом анагліфа при комп’ютерному дизайні виробів

52. Карпусь В.Є., Україна, Харків, Іванов В.О., Україна, Суми

Аналітичне визначення похибок базування валів в універсально-збірних переналагоджувальних пристроях

53. Купріянов О.В., Україна, Харків

Використання ранжування при комплектування з’єднань

54. Крахмальов О.В., Україна, Харків

Непрямозубі евольвентні колеса

55. Крахмальов О.В., Україна, Харків

Особливисті силового розрахунку плоских важильних механізмів

Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – проф. Єпіфанов В.В., декан факультету транспортного
машинобудування

Секретар – доц. Рогов А.В.

1. Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Кузьменко А.П.

Автоматизований стенд для дослідження і доведення газового малолітражного швидкохідного двигуна внутрішнього згоряння

2. Абрамчук Ф.І., Манойло В.М., Липинський М.С.

Обґрунтування ступеня наддування для двигуна 6ГЧ 13/14 в умовах використання бідних газоповітряних сумішей

3. Авраменко А.М.

Чисельне моделювання робочого циклу швидкохідного дизеля

4. Безпалько А.Ю., Сергієнко М.Є.

Деякі аспекти збору і передачі інформації при проведенні польових випробувань автотранспортної техніки

5. Береговий Р.В., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Барчан Є.М.

Числове моделювання динамічних процесів в елементах вибивної машини

6. Білогуб О.В.

Розробка і застосування єдиного інформаційного простору з підтримки ЖЦ тонкостінних поршнів ДВЗ

7. Білогуб О.В., Пильов В.О.

Розробка математичного забезпечення конструкторсько-технологічного проектування тонкостінних поршнів ДВЗ

8. Братченко О.В., Чубикало М.Б., Логвіненко О.А.

Удосконалення систем повітропостачання сучасного залізничного рухомого складу за рахунок використання біроторних компресорів нової конструкції

9. Бондаренко О.В., Устиненко О.В.

Алгоритм пошуку оптимальних параметрів тривальних коробок передач за масогабаритними характеристиками

10. Борзилов І.Д.

Інноваційні підходи щодо удосконалення системи технічного утримання вагонів

11. Бруль С.Т., Литвиненко О.В., Васильєв А.Ю., Пономарьов Є.П.

Зв’язана задача обтікання корпусів бронемашин ударною хвилею та їх напружено-деформований стан

12. Василенко О.В., Корогодський В.А., Воропаєв Є.П.,Єрощенков С.А.

Особливості термодинамічної моделі робочого процесу двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива

13. Васильєв А.Ю., Ткачук М.А., Колос І.Д., Теплицький Л.Л.

Інтегровані системи Pro/Engineer, SolidWorks та Siemens NX у навчальному процесі та наукових дослідженнях у центрі «Тензор»

14 .Веретельник О.В., Веретельник В.В.

Дослідження напружено-деформованого стану корпусів гідроциліндрів

15. Веретельник О.В., Веретельник Ю.В., Радченко В.О., Тимченко І.Б.

Дослідження напружено-деформованого стану шийного відділу хребта з ортезом нового типу

16. Візняк Р.І., Ловська А.О.

Забезпечення збереження критих вагонів при перевезенні їх залізничними поромами в умовах морського хвилювання

17. Візняк Р.І., Рибін А.В.

Аналіз екстремальних режимів навантажень піввагонів та заходи, спрямовані на забезпечення їх збереження

18. Волонцевич Д.О., Богач В.С.

Розробка електронної системи стабілізації курсової стійкості для багатовісних армійських машин з бортовою схемою розподілу потужності

19. Волонцевич Д.О., Веретенніков Є.О.

До питання про вибір передатних відношень бортових планетарних коробок передач гусеничних машин за критеріями динаміки та фіксованих радіусів повороту

20. Волосніков С.О., Подвойський Ю.А., Бобровський О.І., Кузнєцов Г.О.

Методика оцінки й оптимізації видів поданої інформації механіку – водію гусеничної машини систем керування і контролю

21. Волошин Д. І., Афанасенко І. М.

Модернізація конструкції тягового хомута автозчепу вантажного вагона з урахування напружено-деформованого стану та живучості

22. Воронцов С.М., Машкін Д.Б.

Тривимірна візуалізація руху транспортного засобу по пересічній місцевості

23. Воропаєв Є.П., Корогодський В.А., Василенко О.В.,Єрощенков С.А.

Концепція газодинамічної моделі двотактного високооборотного двигуна

24. Врублевський О.М., Грицюк О.В., Прохоренко А.О.

Визначення ефективності упровадження двофазного упорскування на високообертовому дизелі серії ДТ

25. Глинін Г.П., Ткачук М.А.

Параметричні моделі паливозаправників: методи побудови, варіювання та організації досліджень

26. Головченко В.І., Поліщук Т.В., Шкода В.А., Полєтун Л.Ю.

Удосконалення числових та аналітичних моделей для розрахунку механізму нахилу плавильної печі

27. Горбань А.І., Кінжалов О.С.

Вдосконалення процесу сумішоутворення і згоряння палива в газодизельному двигуні

28. Горбунов А.П.

Використання математичних моделей коливань багатовісної колісної машини для визначення максимально допустимих швидкостей руху в залежності від дорожніх умов

29. Грабовський А.В., Костенко Ю.В., Суздальцева К.О.

Нові задачі та моделі для дослідження динаміки вібромашин

30. Демідов А. В., Любарський Б. Г., Парфенюк Т. В.

Імітаційне моделювання тягового синхронного приводу з просторово векторною ШІМ при постійності амплітуди вектора напруги статора

31. Дущенко В.В.

Застосування додаткової речовини з відповідним керуючим полем з метою полегшення керування характеристиками демпфіруючих пристроїв транспортних засобів

32. Дущенко В.В. Груньов С.Г.

Системи керування характеристиками металевих пружних елементів: принципи дії, конструкції, енергоспоживання та їх принципова можливість застосування на військових колісних машинах

33. Дущенко В.В., Коц О.М.

Вивчення можливості використання ефектів сорбції і десорбції для регулювання пружної характеристики підвіски та кліренсу гусеничної машини

34. Дьоміна Н.А, Назарова О.П., Ткачук М.А., Сердюк Ю.Д.

Контактна взаємодія елементів при виконанні технологічної операції

35. Дяченко В.Г., Воронков О.И., Линьков О.Ю., Никитченко І.М.

Двигун зовнішнього згоряння – проблеми, перспективи

36. Єпіфанов В.В.

Факультет транспортного машинобудування НТУ "ХПІ": вчора, сьогодні, завтра (до 45-річчя заснування)

37. Єпіфанова Н.В.

Перший директор Харківського тракторного заводу ім. C. Орджонікідзе та його внесок у розвиток підприємства

38. Зінченко О.І., Самойленко Д.Є.

Особливості розробки методу синтезу шарнірно-важільних механізмів високих класів для забезпечення руху з наближеним вистоєм вихідної ланки

39. Зотов О.О.

Використання многорівневих розрахункових моделей при проектуванні тонкостінних поршнів ДВЗ з примусовим запалюванням

40. Істомін О. Є., Біляєв С. М.

Моделювання шумів мікромеханічного датчика кутової швидкості

41. Кавецький С.М.

Синтез планетарного механізму з врахуванням кутів зачеплення з радіальним далеким розташуванням сателітів

42. Кішкар Н.А.

Імітаційне моделювання гібридного автомобілю з різними варіантами електроприводу

43. Клименко О.М.

Використання безмоторних експериментів при моделюванні теплонапруженого стану деталей клапанного вузла швидкохідного дизеля

44. Клименко Т.О.

Сучасні методи визначення оптимального рівня багатономенклатурного запасу на підприємствах автотранспортної галузі

45. Кондратенко О. М.

Вдосконалення методів очищення відпрацьованих газів дизелів від твердих часток

46. Кондратьєва Г.Г., Танасевський В.Г., Літвінов Д.М., Міхеєнко О.К.

Розрахунково-експериментальні дослідження макетів корпусних елементів транспортних засобів спеціального призначення

47. Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О.

Використання в навчальному процесі адаптивного автоматизованого контролю знань

48. Костенко Ю.В., Веретельник Ю.В., Кузьмін І.О., Лашкевич Ю.В.

Застосування сучасних програмних та апаратних засобів у навчальному процесі та наукових дослідженнях

49. Кохановський В.І., Кохановська О.В.

Досвід впровадження комплексної автоматизованої системи на машинобудівних підприємствах

50. Кротенко Г.А.

Особливості проектування штампового оснащення для видавлювання порожнистих деталей зі змінною по периметру товщиною стінки

51. Крушедольський О.Г., Гришина О.В.

Шляхи регулювання наддуву у високофорсованих дизелів із перерозміреним турбокомпресором

52. Кузьменко С.І., Великодний В.М.

Вплив параметрів рульового керування на керованість і стійкість руху автомобіля

53. Лєвтєров А.М., Марінін В.С., Умеренкова К.Р.

Методи розрахунку основних теплофізичних властивостей газоподібних моторних палив

54. Литвин С.М.

Моделювання процесів в вільно-поршневому двигуні

55. Литвин С.М., Данильченко О.В., Ханмамедов С.А.

Розробка конструкції гільзи циліндра вільно-поршневого двигуна

56. Любарський Б.Г., Парфенюк Т.В., Демидов А.В., Рябов Є.С., Зюзін Д.Ю.

Вибір довжини повітряного зазору і товщини постійного магніту тягового синхронного двигуна

57. Любарський Б.Г., Рябов Є.С.

Методика проектування тягового безредукторного приводу на основі індукторного двигуна з аксіальним магнітним потоком

58. Малакей А.М., Бондаренко Л.М., Виноходова Р.М., Балдінська О.Ю.

Аналіз напружено-деформованого стану корпусів бронемашин при нестаціонарній дії сил від підвіски

59. Малютін П.В., Литвин С.М., Швець І.А.

Вплив складу газоподібних палив на робочий процес газового двигуна.

60. Мартиненко О.В., Ткачук Г.В., Ткачук А.М.

Аналіз термопружної контактної взаємодії втулки з циліндром гідрооб’ємної передачі

61. Марченко А.П., Сукачев І.І, Шпаковський В.В., Прохоренко А.О., Карягін І.М.

Результати ідентифікації робочого процесу двигуна з поршнями з корундовим шаром

62. Марченко А.П., Шпаковський В.В., Сукачев І.І., Карягін І.М., Пильов В.В.

Оцінка впливу режимних факторів на параметри температурної високочастотної хвилі в поверхневому корундовому шарі поршня

63. Матвєєнко В.В., Турчин В.Т., Коваленко В.Т., Обозний С.В., Пильов В.О.

Ідентифікація несиметричних граничних умов 3-го роду поршня швидкохідного дизеля

64. Мірошниченко М.В., Сергієнко М.Є.

Оцінка технічного стану паливних форсунок бензинових двигунів

65. Нестеренко В.В.

Проблеми міцності та стійкості циліндричних оболонок, підкріплених кільцями жорсткості, на прикладі барабана лебідки

66. Нечволод П.Ю.

Утилізація шахтного метану в когенераційній установці з поршневим ДВЗ

67. Овер’янова Л. В., Рябов Є.С., Зюзін Д.Ю., Любарський Б.Г.

Моделювання тягового вентільно-індукторного електроприводу для швидкісного електрорухомого складу

68. Осетров О.О., Латишев О.О.

Конвертація дизелів для роботи на рослинних оліях

69. Островерх О.О., Самородов В.Б.

Розробка математичної моделі трансмісії автомобільної установки УПА-80ПХ

70. Парсаданов І.В., Білик С.Ю., Кривко М.В., Прохоренко А.О.

Аналіз механічних витрат на привід пнвт автотракторного дизеля

71. Пеклич М.М., Артьомов І.В., Кліпін В.М, Ткачук М.А.

Комп’ютерне моделювання фізико-механічних процесів і станів у складних механічних системах

72. Пелешко Є.В., Ткачук Г.В., Атрошенко О.О., Шаталов О.Є.

Формування числових моделей для автоматизованого проектування та дослідження корпусів ЛБМ

73. Петухов В.М.

Прогнозування залишкового ресурсу буксового вузла вбудованими засобами діагностики

74. Підашов В.В.

До питання про перспективні напрямки розвитку систем підресорювання швидкохідних гусеничних машин

75. Пильова Т.К.

Генерація моделей експлуатації енергонасичених гусеничних машин

76. Пожидаєв І.Г., Пильов В.О., Прокопенко М.В., Матвєєнко В.В.

Зменшення теплонапруженості поршня швидкохідного двигуна з врахуванням тривимірності теплонапруженого стану

77. Поліщук Т.В., Грабовський А.В., Ткачук М.М., Плеханов В.Є.

Контактні відбитки як засіб експериментального визначення контактного тиску у спряженні складнопрофільних тіл

78. Протасов Р.В., Устиненко О.В.

Зіставлення контактної міцності поверхонь зубців еволютних та евольвентних передач

79. Прохоренко А.О.

Математична модель дизеля з акумуляторною системою паливоподачі як об'єкта регулювання по частоті обертання колінчастого вала

80. Равлюк В. Г.

Підвищення ефективності визначення технічного стану підшипників кочення застосуванням обвідної

81. Ребров О.Ю.

Застосування двигунів постійної потужності на тракторах сільськогосподарського призначення

82. Рогов А.В.

Аналітичні методи швидкісного вирішення матричних моделей складних технічних систем

83. Самойленко Д.Є., Зінченко О.І.

Основні підходи в розробці систем регулювання турбін ТКР з безлопатковим направляючим апаратом

84. Самородов В.Б., Яловол І.В.

Обґрунтування раціоналісті застосування альтернативних конструкцій безступінчастих механізмів повороту гусеничних тракторів

85. Сапожников В.М., Шеремет В.М., Васильєва Т.О., Шляхов Д.О.

Моделювання напружено-деформованого стану елементів машин при дискретному зміцненні поверхневого шару

86. Сафонова З. С., Зеленський В. Б., Зарубіна А. О., Храмцова І. Я.

Математична модель робочого процесу трохоїдного роторного компресора

87. Сергієнко А.М., Кузьменко Л.В., Сергієнко М.Є.

Оцінка якості сучасних автомобілів методом аналізу ієрархій

88. Сергієнко А.М., Сергієнко М.Є., Авраменко А.М.

До питання визначення навантаженності елементів конструкції зчеплення при проектуванні

89. Sergienko N.E., Marenich A.N.

Control system of the driver's health-level during vehicle driving

90. Сєриков В.І.

Підвищення ефективності створення нових механізмів шляхом крізної взаємодії програмного забезпечення

91. Скляров А.В.

Математична модель орного агрегату оснащеного автоматичною системою регулювання глибини орання

92. Танченко А.Ю., Курпіль І.І., Гусєв Ю.Б.

Моделювання динамічних процесів у машинах з урахуванням стоншування стінок

93. Тихоненко А.Т., Зeнкін Є.Ю.

Діагностування процесів, що протікають у лінії високого тиску паливної апаратури автомобільного двигуна з безпосереднім упорскуванням бензину

94. Ткачук А.М.

Дослідження термопружного стану прес-форм, штампів та елементів трансмісій з урахуванням контактної взаємодії

95. Ткачук М.М., Ткачук А.М.

Методи розв’язання контактних задач при наявності особливостей на границі зони контакту напружено-деформованого стану

96. Труфанов І.І., Сосніна Ю.К., Федак В.І., Веретельник О.В.

Комп’ютерні моделі біомеханічних систем: генерування, аналіз, постпроцесінг

97. Турчин В.Т.

Забезпечення ресурсної міцності поршнів високофорсованих швидкохідних дизелів

98. Ужва А.В., Разніцин І.Л., Лукашов І.В., Савченко Є.Л.

Моделювання траєкторії руху гоночного автомобіля

99. Устиненко О.В.

Математичне моделювання процесів втомного руйнування евольвентних зубців

100. Федосов В.Є., Степанов М.М., Васильєв А.Ю., Ткачук М.А.

Універсальні бойові броньовані платформи

101. Чепурний А.Д., Ткачук М.А., Негробова Н.Б., Скрипченко Д.В.

Комп’ютерні кластерні програмно-апаратні комплекси для моделювання фізико-механічних процесів у складних механічних системах

102. Швець І.О., Литвин С.М.

Вплив врахування складу робочого тіла в циліндрі двигуна

103. Швець І.О.

Вирішення прикладних завдань сумішоутворення в газових двигунах з використанням програмного комплексу Flow Vision

104. Шеремет В.М., Кравченко С.О., Ткачук М.А., Васильєва Т.О.

Технологія дискретного зміцнення поверхонь деталей машин: переваги, обґрунтування параметрів та режимів технології

105. Шуба С.О.

Порівняння методів визначення моменту опору повороту гусеничних машин

106. Шуклінов С.М.

Зусилля на штоку вакуумного підсилювача гальм в момент його включення

107. Мороз В.І., Астахова К.В.

Застосування нових підходів до синтезу профілів безударних газорозподільних кулачків сучасних тепловозних дизелів

108. Мороз В.І., Бобрицький С.В.

Особливості проведення ремонту тягових зубчастих передач моторвагонного рухомого складу

109. Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С.

Розробка формалізованого описання механічної системи сучасних локомотивних енергетичних установок

110. Мороз В.І, Братченко О.В., Фомін О.В.

Оптимізація проектування елементів конструкції модуля кузова на піввагону моделі 12-9745 за критерієм мінімальної матеріалоємності

111. Тихоненко А.Т., Зeнкін Є.Ю.

Діагностування процесів, що протікають у лінії високого тиску паливної апаратури автомобільного двигуна з безпосереднім упорскуванням бензину

112. Манзюк В.М., Литвин С.М., Янковий М.Г.,

Дослідження газогенераторної установки та проблеми очищення і охолодження генераторного газу

Дискусія

СЕКЦІЯ 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному

обладнанні та проблеми енергозбереження

Керівник – проф. Тарасенко М.О., декан енергомашинобудівного

факультету

Секретар – м.н.с. Темченко С.О.

1. Алексахін О.О., Бобловський О.В., Єна С.В., Україна, Харків

Математичне моделювання режимів роботи водопідігрівної установки при двоступінчатій змішаній схемі приєднання теплообмінників

2. Bovsunovsky A., Chernousenko O., Shtefan E., Bashta D., Ukraine, Kiev

Torsional fatigue of steam turbine rotor as a result of generator faults

3. Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Бурлака М.В., Україна, Харків

Про вибір методу параметричної оптимізації навалу напрямних турбіних лопаток

4. Бойко А.В., Говорущенко Ю.М., Усатий О.П., Руденко О.С., Україна, Харків

Оптимізація геометричних параметрів проточної частини турбіни низького тиску установки ГТ-750-6

5. Бондаренко А.В., Гришин О.М., Радченко Л.Р., Ромашко О.В., Україна, Харків

Визначення осьового гідравлічного зусилля, що діє на робоче колесо поворотно-лопатевої гідротурбіни

6. Братута Е.Г., Круглякова О.В., Істраті М.С., Україна, Харків

Модернізація зони відсмоктування повітря в конденсаторах парових

турбін

7. Братута Е.Г., Круглякова О.В., Чубарова В.В., Україна, Харків

Вплив топології системи зрошення на ефективність контактного тепломассообменного апарата

8. Братута Е.Г., Семеней А.Р., Україна, Харків

Доцільність застосування теплогенераторов пиролизного типу

9. Братута Е.Г., Шерстюк О.В., Україна, Харків

Продовження ресурсу експлуатації аміачних холодильні машини

10. Булгаков В.А., Україна, Харків

Аналіз обтікання лопатевих систем робочих коліс високонапірних радіально-осьових гідротурбін, що спроектовані різними методами

11. Воробйов В.М., Клименко О.І., Тарасенко М.О., Марценюк В.Є., Україна, Харків

Аналіз оптичної ефективності нерухомих геліоконцентраторів

12. Воробйов В.М., Ліснича Т.О., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Марценюк В.Є., Україна, Харків

Використання теплонасосних установок в автономних системах гарячого водопостачання с трансформацією тепла стічних вод

13. Воробйов В.М., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

Практика проведення початкового енергоаудиту на підприємствах залізничного транспорту

14. Галущак І.В., Горбатенко В.Я., Шевельов О.О., Україна, Харків

Тепловий стан елементів спірально-стрічкового розрізного оребрення труб

15. Гасюк О.І., Україна, Харків

Основні несправності, що виникають у процессі експлуатаціі аксиально-поршневих насосів і гідромоторів і методи їхнього усунення

16. Гончаренко Л.В., Єсипенко Т.О., Жиляков І.Ю., Україна, Харків

Теплоутилізаційна система для використання теплоти відхідних газів котла паропродуктивністю 1 т/год

17. Горбатенко В.Я., Карпенко С.В., Україна, Харків

Тепловий розрахунок топково-пальникового пристрою екологічно чистого котла

18. Єфімов О.В., Гончаренко О.Л., Україна, Харків

Розрахунок тепломасообміну при конденсації водяної пари з продуктів згоряння газоподібного палива на поверхні кулеподібного теплоносія

19. Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Гаркуша Т.А., Нализко О.В.,
Україна, Харків

Планування ремонтів енергоблоків ТЕС і АЕС на основі діагностики технічного стану устаткування

20. Єфімов О.В., Потаніна Т.В., Єсипенко Т.О., Гаркуша Т.А.,
Україна, Харків

Розробка методики, алгоритму і програми розрахунку горизонтального парогенератора типу ПГВ-1000

21. Єфімов О.В., Тютюник Л.I., Іванова Л.А., Україна, Харків

Основи стандартизації енергомашинобудівної продукції, її сертифікація і управління якістю

22. Зав'ялов П.С., Кухтенков Ю.М., Подвойський Ю.А.,
Україна, Харків

До розрахунку інтенсивності вихрового джгута, що моделює стінку відсмоктуючої труби гідротурбіни

23. Іванченко О.М., Україна, Харків

Використання моделі турбулентності, яка враховує ступінь турбулентності зовнішнього потоку, для розрахунків турбулентного прикордонного шару на лопатці газової турбіни

24. Klimenko M.A., Ukraine, Kiev

Prospectives of ash-and-slad material utilization of energy generating enterprises in national economy

25. Klimenko M.A., Ukraine, Kiev

Complex methods of economic and ecologic protection of power generating enterprise environments

26. Количев В.О., Тиньянова І.І., Миронов К.А., Україна, Харків

Моделювання енергетичних характеристик радіально-осьових гідротурбін

27. Кошельнік О.В., Україна, Харків

Розробка схем металогідридних термосорбційних компресорів з регенерацією теплоти перехідних процесів та використанням низькопотенційних теплових енергоресурсів

28. Кошельнік О.В., Гордієнко О.П., Кошельнік В.М., Прудков А.В., Україна, Харків

Сучасні тенденції в розвитку конструкцій регенеративних повітронагрівачів доменних печей

29. Кошельник В.М., Жбанков О.Є., Україна, Харків

Термодинамічний аналіз вторинних енергоресурсів доменних повітронагрівачів

30. Кошельнік О.В., Лис’єв В.М., Воловина Т.В., Україна, Харків

Використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві

31. Кошельнік О.В., Морозов О.Є., Україна, Харків

Використання низькопотенційних теплових ВЕР високотемпературних теплотехнологічних комплексів скляного виробництва

32. Кошельнік О.В., Шапранова М.М., Україна, Харків

Вибір ефективних типів насадок регенеративних повітронагрівачів доменних печей

33. Кухтенков Ю.М., Україна, Харків

Зниження рівня вібрації трубопроводів насосної станції

34. Лапузін О.В., Юдін Ю.О., Україна, Харків

До питання про величину витоки пари над робочим колесом турбіни

35. Литвиненко О.А., Риндюк Д.В., Україна, Київ

Комп’ютерне моделювання рідинних течій в кавітаційних пристроях

36. Лур'є З.Я., Федоренко І.М., Україна, Харків

Оптимізація параметрів коригувального пристрою мехатронного гідроагрегата системи змащення в режимі перевантаження

37. Лур'є З.Я., Цента Є.М., Україна, Харків

Основні принципи побудови сучасних гідроагрегатів навісного обладнання ґрунтообробної техніки

38. Нікольнікова О.В., Меньшикова О.Д., Україна, Харків

Математична модель розрахунку котлів-утилізаторів малої та середньої потужністі ГТУ та ПГУ

39. Попок А.В., Україна, Харків

Дослідження тепломасопереносу в шарі металлогидрида з теплопередаючею матрицею

40. Попок А.В., Україна, Харків

Використання математичного моделювання при проектуванні зразків металогідридної техніки

41. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.С., Україна, Харків

Особливості форми проточної частини прямоточних здвоєних гідроагрегатів і перспективи їх експлуатації в режимі синхронного компенсатора і як оборотних гідротурбін для гідроакумулюючих ГЕС

42. Потетенко О.В., Ковалев С.М.,Вахрушева О.С., Україна, Харків

Визначення гідродинамічних показникв високонапірної радіально-осьової гідротурбіни

43. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.C., Україна, Харків

Розробка здвоєних прямоточних гідроагрегатів на напори від 40м і вище з широким діапазоном експлуатації по напорам і витратам

44. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.C., Україна, Харків

Дослідження робочого процесу другої гідротурбіни здвоєного прямоточного гідроагрегату

45. Русанов А.В., Городецький Ю.В., Косьянов Д.Ю., Сухоребрий П.М., Хорєв О.М., Україна, Харків

Моделювання просторової в’язкої течії в проточній частині осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни

46. Соловей В.В., Воробйова І.О., Чорна Н.А., Україна, Харків

Втілення комплексних енерготехнологій – шлях до вирішення проблем енергозбереження

47. Соловей В.В., Кошельнік О.В., Україна, Харків

Застосування газотурбінних установок для комплексного використання вторинних енергоресурсів доменного виробництва з метою підвищення його енергоефективності

48. Соловей В.В., Шеченко А.А., Україна, Харків

Енергоощадна технологія генерації водню

49. Суботович В.П., Темченко С.О., Україна, Харків

Постановка та метод розв'язування задач оптимального проектування вихідних дифузорів газових турбін

50. Суботович В.П., Юдін О.Ю., Фан Конг Там, Україна, Харків

Результати розв’язування оберненої задачі на конічних поверхнях обертання для робочіх решіток

51. Тарасов О.І., Рапян Г.С., Україна, Харків

О визначенні коефіцієнта тепловіддачі на профілі турбінної лопатки

52. Твердохліб О.О., Штефан Є.В., Україна, Київ

Гідродинаміка диспергуючого ступеня роторного масообмінного апарата

53. Фатєєва Н.М., Фатєєв О.М., Україна, Харків

О розподілу нормованих показників надійності в системах гідропневмоагрегатів на етапі їх синтезу

54. Фокин  В.С., Павлова  В.Г., Україна, Харків

Застосування методів, що підвищують ефективність випарних апаратів

55. Чорна Н.А., Україна, Харків

Дослідження впливу кінетичного фактору на процес тепломасопереносу

при взаємодії водню з інтерметалідами в металогідридних системах

56. Шевелев О.О., Тарасенко О.М., Україна, Харків

Динамічні характеристики двухходового трубчастого теплообмінного апарату при експоненціальній зміні температури гріючого теплоносія

57. Шуваєва Н.М., Борисенко О.М., Фаустова В.С., Малашенко С.О., Україна, Харків

Ретроспективний аналіз методів теплового розрахунку топки котла

58. Боровок С.В., Братута Е.Г., Україна, Харків

Сучасний підхід до визначення ефективності краплевловлювачів контактних тепломасообмінних апаратів

59. Окуненко В.М.,Україна, Чернівці

Системний аналіз та комп’ютерне моделювання виробничих агрегатів

60. Швець І.А., Литвин С.М., Україна, Первомайськ

Вплив врахування складу робочого тіла в циліндрі двигуна

61. Кошельнік В.М., Бекназарян Д.В., Україна, Харків

Визначення корозійної стійкості огородження ванної скловарної печі з поперечним розташуванням пальників

Дискусія

СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ, КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

Керівник – проф. Погрібний М.А., декан механіко-технологічного

факультету

Секретар – доц. Лябук С.І.

1. Альохін В.І., Акімов О.В., Україна, Харків

Моделювання теплового і напружено-деформованого стану литої деталі поршня з урахуванням дислокованих дефектів усадкового характеру

2. Бармін О.Є., Україна, Харків

Вплив ізотермічного відпалу на структуру та властивості вакуумних конденсатів на основі Fe

3. Башта А.В., Штефан Е.В., Україна, Київ

Вплив високотемпературного газового середовища на короткочасну повзучість молібдену

4. Башта А.В., Штефан Е.В., Україна, Київ

Експериментально-аналітична методика визначення характеристик міцності матеріалів при згині з крученням

5. Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Субботіна В.В.,

Україна, Харків

Зміцнення магнієвих сплавів методом мікродугового оксидування

6. Білозеров В.В., Зубков А.І., Субботін О.В., Новицька С.В.,

Україна, Харків

Рентгенографічне вивчення структури вакуумних конденсатів системи Cu-W

7. Борисовська В.О., Україна, Харків

Аналіз точності об єму заготованок для процесів видавлювання

8. Волков О.О., Погрібний М.А., Сизий Ю.А, Україна, Харків

Дослідження ролі теплових явищ у формуванні структур та властивостей сталей різних марок при зміцненні методом ТФО

9. Воронова Д.В., Україна, Харків

Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею

10. Вуєць О.Є., Погрібний М. А., Україна, Харків

Особливості формування структур та властивостей сталей при відпуску в умовах швидкісного нагріву

11. Гребенник К.В., Даниленко В.Я., Україна, Харків

Уточнення параметрів молота по дійсним індикаторним діаграмам

12. Дьомін Д.О., Україна, Харків

Штучна ортогоналізація планів промислових експериментів для побудови рівнянь регресії, що зв'язують параметри електроплавлення

13. Євстратов В.О., Коворотний Т.Л., Україна, Харків

Теоретичний аналіз позаконтактної деформації в процесах виготовлення гнутих профілів

14. Євстратов В.О.,Кротенко Г.А., Левченко В.М.,

Україна, Харків

Математичне моделювання процесів видавлювання деталей з перемінною по периметру товщиною стінки

15. Євтушенко Н.С., Пеліх В.Ф., Україна, Харків

Модифікування силумінів дисперсними частками нітридами титана

16. Забара А.С., Євстратов В.О., Україна, Харків

Анализ процесса формообразования гнутых профилей замкнутого сечения

17. Золотар Л.С., Таран Б.П., Україна, Харків

Експериментальний метод вивчення властивостей литої біметалічної композиції

18. Гречана Т.П., Колупаєв І.М., Україна, Харків

Якісний аналіз (MATLAB) структурних компонентів зображення

19. Коваленко Б.П., Пономаренко О.І, Бондаренко В.С.,

Україна, Харків

Оболонкові та керамічні форми для виготовлення виливків з надміцного чавуну

20.Костик В.О., Літус К.О., Андрухова І.В., Україна, Харків

Азотування сталі 38Х2МЮА в азотовмісній суміші з нанодисперсних порошків

21. Костик В.О., Літус К.О., Ломинога Н.О., Україна, Харків

Вплив легувальних елементів на формування дифузійного шару при боруванні з нанодисперсних порошків

22. Костик В.О., Літус К.О., Шульга О.В., Україна, Харків

Покращення властивостей титанових сплавів за допомогою нанодисперсних порошкових паст

23. Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків

Дослідження технологічних умов та кінетики отримання суцільного шару при боруванні малолегованої конструкційної сталі з використанням швидкісного нагріву струмом високої частоти (СВЧ)

24. Кузьменко В.И., Тихомиров Ю.С., Україна, Харків

Навчальний програмний комплекс для студентів по курсу «Нагрівальні пристрої»

25. Лябук С.І., Шишкіна Ю. А., Україна, Харків

Ефект Портевена –Ле - Шательє у сплавах з метастабільною структурою

26. Меншиков А.Г., Україна, Харків

Піч швидкісного струмового нагріву длиномірних металевих виробів

27. Молодов А.В., Дехтяр О.В., Торянік В.В., Україна, Харків

Застосування засобів 3D моделювання в інтерактивних додатках

28. Ніцин О.Ю., Україна, Харків

Рівняння деформації лінії під дією постійної сили, прикладеної до

її крапки

29. Павлюченко О.О., Костик В.О., Мішекіна Д.О., Україна, Харків

Алітування титанового сплаву ВТ3-1

30.Плеснецов Ю.А., Україна, Харків

Аналіз процесу осадки рифленій

31. Плеснецов Ю.А., Україна, Харків

Розробка і дослідження технології виробництва профіля «опалубка»

32. Пономаренко О.І., Коваленко Б.П.,. Берлізєва Т.В, Чекальна Г.В., Україна, Харків

Отримання ХТС на рідкому склі із застосуванням рідких отверджувачів

33. Протасенко Т.О., Україна, Харків

Хіміко-термічна обробка титанового сплаву ВТ-22

34. Роженко З.М., Україна, Харків

Жаростійкі покриття для захисту сталей

35. Середа І.В., Барсук О.С., Грицина Н.І., Україна, Харків

Розгортка поверхні засобами конструкторських систем

36. Сидоренко О.С., Україна, Харків

Геометрична інтерпретація розв’язків деяких нелінійних диференціальних рівнянь за допомогою поверхонь від’ємної кривини

37. Сіроштан В.Ю., Глібко О.А., Україна, Харків

Проектування та дослідження інтерактивних якостей графічних інтерфейсів веб-сайтів

38. Соболь О.В., Дарміна К.О., Україна, Харків

Структура і нанотвердість покриттів нітриду цирконію, отриманих вакуумно-дуговим методом за стандартною і ВЧ схемам

39. Соболь О.В., Дарміна К.О., Україна, Харків

Вплив температури відпалу на фазовий склад вакуумно-дугових покриттів системи Zr-Ti-Si-N

40. Таран Б.П., Таран С.Б., Україна, Харків

Чавун з вермікулярним графітом, легований оловом, молібденом і ванадієм – термостійкий конструкційний матеріал

41. Чермних І. О., Шуст О.О., Шаповалов О.В., Україна, Харків

Використання фрактальної геометрії у комп’ ютерній графіці

42. Чибічек О.А., Акімов О.В., Україна, Харків

Методологія конструкторсько-технологічного проектування і виготовлення короткозамкненого литого ротора для асинхронних двигунів

43. Шевченко Є.С., Євстратов В.О., Україна, Харків

Дослідження процесу формоутворення гофрів при витягуванні циліндричних стаканів

44. Шмалій К.С., Максимова М.О., Глібко О.А., Україна, Харків

Створення пакету розробки інформаційного порталу міста “OPEN KHARKOV”

45. Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С., Україна, Харків

Вплив на механічні властивості при 600 0С шаруватих композитів мідь - тантал, отриманих методом дифузійного зварювання через прошарок фольги нікелю, відносної ширини дифузійної зони між міддю та ікелем,

а також мікроструктури шарів міді

Дискусія

СЕКЦІЯ 7. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИКО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Голова проф. Космачов С.М., декан фізико-технічного факультету

Секретар доц. Фатьянова Н.Б.

1. Абрамова Т.В., Под’яча О.М. , Україна, Харків

Форми спілкування як засіб організації системи навчання

2. Андреєва О.М., Брауде И.С., Мамалуй А.О., Україна, Харків

Дослідження впливу точкових дефектів на тонку структуру КДС

3. Асєєв А.С., Україна, Харків

Програмний комплекс для дослідження кореляції структури плівок та їх магнетоопору

4. Багмут О.Г., Багмут І.О., Жучков В.А., Ніколайчук Г.П., Україна, Харків

Тонкі плівки, які одержані імпульсним лазерним розпилюванням комбінованих мішеней Ni–Au

5. Байбак Д.А., Меріуц А.В., Україна, Харків

Теоретичний розрахунок коефіцієнта проходження частинки через систему двох потенційних бар’єрів при наявності магнітного поля

6. Білозерцева В.І., Гаман Д.О., Дьяконенко Н.Л., Петренко Л.Г., Мамалуй А.О., Коленов І.В., Україна, Харків

Оптичні та електрофізичні властивості тонких халькогенідних плівок

7. Будник А.В., Булгаков А.А., Україна, Харків

Особливості зонної структури спектру у напівпровідникових періодичних структурах

8. Бурцев Є.Р.,Осецький О.І., Україна, Харків

Термопластичний аналіз надв΄язких кріопротекторних розчинів

9. Водоріз О.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

Гальваномагнітні властивості напівпровідникових твердих розчинів
PbTe-Bi2Te3

10. Гапоченко С.Д., Україна, Харків

Принципи формування сучасної фізичної картини світу

11. Дорошенко Г.М., Зайцев Р.В., Копач В.Р., Україна, Харків

Моделювання впливу концентрації точкових дефектів у кристалах кремнію на час життя неосновних носіїв заряду

12. Живанков К.І., Михайлов В.М., Україна, Харків

Алгоритм визначення параметрів «зрізаючого» імпульсу для магнітно-імпульсного розширення циліндричної оболонки за допомогою зовнішнього індуктора

13. Журавель І.О., Бугаєв Є.А., Кондратенко В.В., Україна, Харків

Дослідження структури меж поділу у багатошарових композиціях методом рентгенівського дифузного розсіювання

14. Кіндяков С.В., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В., Копач В.Р., Україна, Харків

Залежність ефективності роботи багато-перехідних кремнієвих фотоперетворювачів від умов попередньої обробки у магнітному полі

15. Колодяжний В.М., Україна, Харків

Застосування атомарних функцій в задачах математичного моделювання

16. Коновалов О. Я., Україна, Харків

Вибір вагових коефіцієнтів функції мети при оптимізації профілю соленоїда, що утворює заданий розподіл магнітного поля

17. Коновалов О. Я., Сергієнко А. В., Чуфаров М. В.,

Україна, Харків

Розподіл електричного поля на електродах електролізера постійного струму

18. Крамський О.В., Україна, Харків

Моделювання руху рідини в елементах гідроприводу на паралельних системах

19. Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків

Вплив високотемпературного відпалу на структурні, оптичні та електричні властивості гетеросистеми ITO-Sno2

20. Куца Н.В., Кіріченко М.В., Копач В.Р., Зайцев Р.В.,

Україна, Харків

Сенсори для систем оптичної локації на основі багатоперехідних кремнієвих фотоперетворювачів

21. Лісін Д.О., Україна, Харків

Генератор вузлів поверхні для вирішення крайових задач математичної фізики безсітковими методами

22. Луб’яний Л.З., Красніков О.І., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Розробка віртуального приладу для вивчення магнітошумових властивостей аморфних стрічок

23. Луб’яний Л., Ребров О.В., Овчаренко Ю.С., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Цифровий вимірювач магнітних характеристик плівкових зразків

24. Малєєв М.В, Решетняк М.В., Україна, Харків

Комп’ютерна обробка результатів тунельної мікроскопії

25. Мамалуй А.О., Дульфан Г.Я., Фатьянова Н.Б.,Шелест Т.М., Биков В.В., Україна, Харків

Вплив електронно-променевої обробки на структуру, стабільність розмірів та фізичних властивостей Сr-Ni-Al сплаву

26. Мамалуй А.О., Лебедєва М.В., Лемешевська К.Т., Пилипенко В.В., Україна, Харків

Роль фізичного практикуму у формуванні особистості майбутнього інженера

27. Мамалуй А.О., Федорченко В.І., Якуша В.К., Україна, Харків

Варіативне забезпечення самостійної роботи студентів з курсу загальної фізики

28. Нескородов Г.Ф., Кришталь С.А., Онацький С.В., Чеботарьов Н.К., Воробйов В.М., Україна, Харків

На шляху до стійкого розвитку НТУ „ХПІ”. Частина 1.

29 Нескородов Г.Ф., Кришталь С.А., Онацький С.В., Чеботарьов Н.К., Воробйов В.М., Україна, Харків

На шляху до стійкого розвитку НТУ „ХПІ”. Частина 2.

30. Оверко О.М., Руденко М.З., Оверко М.Є., Україна, Харків

Розробка електронного регулятора температури випарника

31. Оверко А.Ю.,Осецький О.І., Україна, Харків

Особливості кристалізації кріопротекторних розчинів на основі ДМСО

32. Ольховська Т.І., Україна, Харків

Принцип роботи джерела іонів магнітного мас-аналізатора іонів

33. Ольховська С.І., Рогачова О.І., Україна, Харків

Визначення параметру дзеркальності та середньої довжини вільного пробігу носіїв заряду в тонких плівках селеніду свинцю

34. Орлова Д.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

Вплив товщини на температурну залежність коефіцієнта Холла тонких плівок Bi95.5Sb4.5

35. Павлюченков М.В., Україна, Харків

Дослідження напружено – деформованого стану вагона – цистерни з використанням компьютерного моделювання

36. Повгородній В.О., Україна, Харків

Обчислювальний алгоритм розв’язання оберненої задачі термопружності

37. Потовська К.І., Неміровський І.А., Україна, Харків

Забезпечення надійності в системах електропередач із застосуванням нетрадиційних джерел енергії.

38. Русакова Г.В., Лубенець С.В., Фоменко Л.С., Естрін Ю.З., Україна, Харків

Мікромеханічні властивості ультрадрібнозернистого магнієвого сплаву AZ31, виготовленого методом РККП

39. Самбурська Т.А., Сіпатов О.Ю., Волобуєв В.В., Україна, Харків

Магнітні надгратки на основі EuS

40.Селищев В.С., Україна, Харків

Оцінка погрішності рішень ДУЧП на основі використання АРБФ Plop(x1, x2) та Corp(x1, x2, x3)

41. Сергєєва Є. Є, Рудаков В. В., Україна, Харків

Визначення оптимального сезонного розміщення сонячного колектора

42. Сук О.П., Україна, Харків

Фізика - фундамент компетентності сучасного інженера

43. Таран І.В., Рудаков В.В., Марценюк В.Є., Україна, Харків

Порівняння установок теплопостачання дерев'яного житлового будинку на базі сонячних колекторів

44. Федорін І. В., Булгаков О.О., Україна, Харків

Електродинамічні властивості магнітних шарувато-періодичних структур

45. Федорченко В.І, Благая Н.П., Лебедєва М.В., Савіна В.С., Україна, Харків

Використання «наочних задач» для розрахунково-графічних завдань в курсі загальної фізики

46. Федорченко В.І., Галущак І.В., Україна, Харків

Формулювання задачі як елемент творчого розвитку студентів

47. Харченко М.С., Кухаренко В.М., Україна, Харків

Математичне моделювання тепломасообмінних процесів в апаратах холодильної техніки

48. Храмова Т.І., Україна, Харків

Застосування кредитно- модульної системи у процесі вивчення фізики на військовому факультеті НТУ «ХПІ»

49. Chekrygina Iu.I., Shipkova I.G., Ukraine, Kharkov

Computer analysis of inner field influence on magnetization curves of granular nanostructures

50. Шелест Т.М., Мамалуй А.О., Фат’янова Н.Б., Україна, Харків

Вплив вакансій селену на високотемпературний перехід з утворенням хвилі зарядової густини в NbSe3

51. Циак Н., Ольштын, Польша

Химическая стойкость серных композитов

52. S. Коval, Olsztyn, Poland

The comporative analysis of the additives at obtaining of high-strength

concrete

53. Попов О.Ю., Кузнєцов В. , Кухаренко В.М., Україна, Харків

Одномірне чисельне моделювання КГМ стірлінга

54. Lykah V.A., Krivonos S.S.

Сarrier spectra in a semiconductor nanotube with adsorbed incommensurate structures

55. Мамалуй А.А., Синельник И. В., Белявская Г. Н., Украина, Харьков

Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в условиях компьютерного практикума по физике

Дискусія

СЕКЦІЯ 8. МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА
В АВТОМАТИЦІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Керівник – проф. Гапон А.І., декан факультету автоматики та

приладобудування

Секретар – проф. Борисенко А.М.

 1. Адоніна А.В., Україна, Харків

Розробка системи управління якістю для органів місцевого самоврядування

 1. Балєв В.М., Лісович В.І., Україна, Харків

Методи підвищення точності вимірювання вологості

 1. Балєв В.М., Маренич О.М.,Україна, Харків

Аналіз характеристик віртуального електрокардіографа

 1. Бережная М.А., Корольова Я. Ю., Україна, Харків

Двовимірні однорідні мережі з розподіленой системой реконфігураціі структури.

 1. Борисенко Є. А., Україна, Харків

Використання тестових методів при вимірюванні рівня ультразвуковим методом

 1. Гайдаш А.М., Гунбін М.В., Кордюмов О.І., Україна, Харків.

Програмне забезпечення процесу обміну інформації в багатоконтролерних системах.

 1. Гапон А.І., Коркін А.М., Рудакова Н.О., Савицький С.М., Україна, Харків

Визначення області можливих значень температурного поля на тепловій моделі в середовищі АNSYS.

 1. Гапон А.І., Коркін А.М., Рудакова Н.О., Савицький С.М., Україна, Харків

Експериментальна установка для дослідження законів управління об’єктами із розподіленими параметрами.

 1. Гапон А.І., Коркін А.М., Рудакова Н.О., Савицький С.М., Україна, Харків

Метод управління температурою у об’єктах із розподіленими параметрами.

 1. Герман Е.Є., Дербунович Л.В., Україна, Харків

Синтез нечіткіх ПІД контролерів для управління процесів вирощування ФМК.

 1. Горбачев В.В., Крилова В.А., Україна, Харків.

Метод вибору параметрів гніздових згортальних кодів.

 1. Гормакова И.В., Дербунович Л.В., Україна, Харків

Реалізація арифметичних операцій в скінченних полях в мережах клітинних автоматів.

 1. Гусельніков О.В., Україна, Харків

Перетворювач фізичних величин на базі max7000s

 1. Гунбін М.В., Плодістов В. В.,Україна, Харків

Засоби підвищення надійності апаратів «штучна нирка».

 1. Дербунович Л. В., Пальчей Р., Україна, Харків

Метод стиснення даних на основі кодів Хаффмана.

 1. Дербунович Л.В., Козьмін Ю,С., Корольова Я.Ю., Єпіфанов Ю.М., Україна, Харків.

Концептуальна модель діагностичної інфраструктури с інтелектуальними властивостями.

 1. Дербунович Л.В., Суздаль В.С., Соболєв А.В., Тавровський І.І., Україна, Харків

Синтез регуляторів пониженого порядку для процесів кристалізації.

 1. Івашко А.В., Лунін Д.А., Україна, Харків

Структури генераторів адресів для процесорів теоретико-чисельних перетворень.

 1. Камбаєв І.І.,Україна, Харків

Вимірювач параметрів електричної

 1. Караман Д.Г., Шевченко Д.А., Україна, Харків.

Моделювання алгоритму криптографічного захисту інформації АЕС на мові VHDL.

 1. Качанов П.А., Зуєв А.О., Україна, Харків.

Метод розрахунку затемнення комп’ютерно-синтезованого зображення з застосуванням допоміжного буферу нормалей.

 1. Ковалевський В.О., Точковий Д.С., Лисенко В.В., Трохін М.В.,Україна, Харків

Вимірювальна система об’ємного дозування

 1. Кондрашов С. І., Пантюхова О.В.,Україна, Харків

Розробка системи управління випробувальної лабораторії

 1. Кондрашов С.І., Григоренко І.В., Костюшко В.Д., Україна, Харків

Визначення оптимальних параметрів астатичної системи з метою забезпечення мінімуму динамічної похибки апаратом теорії нечітких множин

 1. Кондрашов С.І., Гусельніков О.В.,Україна, Харків

Кодуючий перетворювач для частотних датчиків фізичних величин

 1. Кондрашов С.І., Забара В.Ф., Чернишова К.К.,Україна, Харків

Застосування методу вимірювання електричного потенціалу з метою контролю корозійних процесів металевих підземних споруд

 1. Кондрашов С.І., Опришкіна М.І., Тверитникова О.Є., Хоменко Д.В.,Україна, Харків

Похибки нелінійності при тестовому контролі вимірювальних перетворювачів з поліноміальними та дробово-раціональними фп.

 1. Кондрашов С.І., Чуніхіна Т.В.,Україна, Харків

Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів.

 1. Мангова Я. М., Давиденко О. П.,Україна, Харків

Аналіз нелінійності перетворювачів опір-напруга.

 1. Мащенко Т.Г., Глибянська Т.О.,Україна, Харків

Мікропроцесорний пристрій для досліджень стану центральної нервової системи.

 1. Овсеєнко М.В., Кайдалов О.Л., Лисенко В.В.,Україна, Харків Мікропроцесорна система температурних вимірювань.

 2. Острожинський О.О., Давиденко О.П.., Мараховський М.Б,  Трохін М.В., Україна, Харків

Математична модель для дослідження прозорості матеріалів щодо сонячного випромінювання.

 1. Покачалова Ю. А., Медведєва Л. О.,Україна, Харків

Сучасний стан первинних вимірювальних перетворювачів витрати газу.

 1. Полулях К.С., Медведева Л.О., Тополов І.І.,Україна, Харків

Бігенераторний перетворювач малих лінійних пе-реміщень у прецизійному мікропроцесорному ну-тромірі.

 1. Попов М.Р., Попов І.М., Україна, Харків.

Математичні моделі імпульсних модуляторів, дискретних перетворень Лапласа, Фур’є.

 1. Славков В.М., Давиденко О.П.,Україна, Харків

Методика визначення метрологічних характери-стик цифрового фотоапарату при вимірюванні температури.

 1. Тверитникова О.Є., Опришкіна М.І., Кучерявенко М.Ю.,Україна, Харків

Зародження і розвиток напряму електричних вимірювань у харківському політехнічному інституті (до 125-річчя НТУ “ХПІ”).

 1. Хіцан В.О., Лисенко В.В., Трохін М.В.,Україна, Харків

Імітатор сигналів для плк геліосистеми.

 1. Шматько Т. В., Кондрашов С. І.,Україна, Харків

Використання теорії нечітких множин в управлінні якістю освітніх послуг.

 1. Щапов П.Ф., Муляров В.В., Сендецький С.С.,Україна, Харків

Застосування випадкових вимірювальних сигналів для контролю динамічних об’єктів.

 1. Щапов П.Ф., Осіна Т.Г., Муляров В.В.,Україна, Харків

Виділення інформативних параметрів нестаціонарних вимірювальних сигналів.

42. Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М., Україна, Черкаси

Поліномінальна схемотехніка цифрових вузлів ЕОА та РЕА

43. Шишкін А.В., Данько С.І., Україна, Краматорськ

Система управління пневматичним маніпулятором промислового робота

44. Шишкін А.В., Наливайко Ю.В., Україна, Краматорськ

Інтелектуальний оптичний кінцевий датчик відбивного типу

Дискусія

СЕКЦІЯ 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії

Керівник – доц. Воїнов В.В., декан електромашинобудівного факультету

Секретар – доц. Марков В.С.

1. Акимов Л.В., Мамай О.А., Украина, Харьков

Синтез електроприводів з нестійким двомасовим об’єктом

2. Аніщенко М.В., Артеменко Д.А. ., Украина, Харьков

Математичне моделювання електроприводу, що слідкує, механізму подачі з комбінованим управлінням

3. Аніщенко М.В., Буряковський О.С. ., Украина, Харьков

Порівнювальний аналіз систем керування тягового електровозу АМ8 шляхом математичного моделювання

4. Асмолова Л.В., ., Украина, Харьков

Моделювання електромеханічних систем з прослизанням в режимі фрикційних автоколивань при плавному пуску

5. Болюх В.Ф., Болюх О.Г., Кирпильова Е.Т. ., Україна, Харків

Загальна характеристика електромеханічних імпульсних прискорювачів

6. Болюх В.Ф., Болюх О.Г., Кирпильова Е.Т. ., Україна, Харків

Надпровідниковий реактор індуктивного типу

7. Болюх В.Ф., Лучук В.Ф., Рассоха М.А., Щукин И.С., Україна, Харків

Експериментальні дослідження лінійного електродвигуна ударної дії.

8. Болюх В.Ф., Рассоха М.А., Щукин И.С., Україна, Харків

Вдосконалена конструкція індукційно-динамічного двигуна

9. Вишневський А.Є., Грищук Ю.С. , Україна, Харків

Розчеплювачі автоматичних вимикачів

10. Галайко Л.П., Гаєвська Н.А., Україна, Харків

Аналіз необхідності врахування впливу сусідніх фаз при проектуванні вентильно-індукторних двигунів

11. Геляровська О.А., Україна, Харків

Симетризація джерел магнітного поля електроустаткування

12. Горкунов Б.М., Тищенко А.А., Україна, Харків

Огляд існуючих методів і пристроїв для контролю зміцненого шару металевих виробів

13. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Обмежувач струму короткого замикання з надпровідним екраном.

14. Данько В.Г., Гончаров Є.В., Україна, Харків

Електромагнітний надпровідний обмежувач струму короткого замикання

15. Десятніченко О.В., Сучков Г.М., Україна, Харків

Експрес-обробка даних в електромагнітно-акустичному товщиномірі

16. Зарвиро В.О., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Лабораторний стенд для дослідження та випробування мікрохвильових печей

17. Кипенський А.В., Куличенко В.В., Чурсина А.І., Україна, Харків

Регулювання інтенсивності випромінювання в фототерапевтичних апаратах

18. Клепіков В.Б., Банєв Е.Ф., Украина, Харьков

Моделювання енергозберігаючого електроприводу метрополітену за системою тиристорний перетворювач напруги – асинхронний двигун з фаззі регулюванням

19. Клепіков В.Б., Банєв Е.Ф., Моісєєв А.Н., Тимощенко А.В., Коротаєв П.А., Пшенічников Д.А., Олійніченко Н.К., Хорєва О.В., Україна, Харків

Досвід впровадження регульованого електроприводу з перетворювачем частоти ПРЧТ-03 на насосній станції другого підйому селища міського типу Солоніцевка

20. Козорєзов А.Е., Егоров Б.А., Украина, Харьков

Вплив форми головного полюсу на робочій магнітний потік гранично навантаженної машини постійного струму

21. Король О.Г., Україна, Харків

Експериментальні дослідження блоку компенсації магнітного моменту автоматичного вимикача

22. Коритченко К.В., Болюх В.Ф., Ломов С.Г., Степаненко А.А., Україна, Харків

Електромеханічний прискорювач індукційно-електродинамічного типу

23. Крюкова Н.В., Україна, Харків

Дослідження магнітофазного ефекту

24. Лелюк М.А., Україна, Харків

Вібрація контактів електричного апарату без втрати контактування

25. Литвиненко В.В., Україна, Харків

Алгоритм визначення сил в індукційно-динамічному приводі з урахуванням нелінійності магнітного матеріалу

26. Литвиненко Д.Г., Украина, Харьков

Визначення критерію і розробка методики для налаштування параметрів ПІ- регулятора струму на покращену якість управління контуру швидкості при заданому запасі стійкості 4,3% в контурі струму

27. Лупіков В.С., Варшамова І.С., Рудас Ю.Д., Україна, Харків

Експериментальні дослідження залежності струму електромагніта компенсатора магнітного поля від тривалості роботи

28. Лупіков В.С., Геляровська О.А., Україна, Харків

Обгрунтування методу магнітних моментів

29. Макаров В.А. , Україна, Харків

Система автоматичного управління перетворювача постійної напруги 60 В в постійну напругу 400 В.

30. Малєєв А.М., Егоров Б.О., Украина, Харьков

Проблеми теплового розрахунку вентильного індукторно-реактивного двигуна

31. Марков В.С., Поляков І.В., Україна, Харків

Проблематика використання вітрогенераторів

32. Мілих В.І., Височин О.І., Україна, Харків

Чисельний аналіз магнітного поля в кінцевій зоні потужного турбогенератора з непакетованим осердям статора

33. Мілих В.І., Мельниченко М.С., Шилкова Л.В., Україна, Харків

Аналіз магнітного поля і індуктивних параметрів явнополюсного синхронного генератору на основі чисельно-польового методу

34. Мілих В.І., Ткаченко С.В., Україна, Харків

Алгорітмизована математична модель імпульсного збудження лінійного електродвигуна із коаксіальною електромагнітною системою

35. Мілих В.І., Шпатенко В.С., Україна, Харків

Чисельно-польовий розрахунок V–подібних характеристик потужного турбогенератора

36. Мірошниченко А.Г., Наній В.В., Масленніков А.М., Дунєв А.А., Україна, Харків

Визначення магнітній індукції в двигуні з ротором, що котиться, чисельно-аналітичним методом

37. Моісєєв А.Н., Украина, Харьков

К будуванню математичної моделі автономного джерела електропостачання для газотранспортних сіток

38. М’якінькій О.В., Україна, Харків

Двопозиційний електромагнітний привід з високо коерцитивними постійними магнітами вакуумного вимикача середньої напруги для тягових підстанцій залізниці

39. Ноздрачова К.Л., Сучков Г.М., Україна, Харків

Технологія контролю довгомірних виробів луна-дифракційним методом

40. Осічєв О.В., Астапов А.А., Украина, Харьков

Будування автоматичних систем управління с розподіленої периферією

41. Осічєв О.В.,Ткаченко А.А. Украина, Харьков

Оцінка впливу гідромуфти на роботу електроприводу скребачкового конвеєру СР72 в пускових і аварійних режимах

42. Осташевський Н.А., Петренко А.Н., Петренко Н.Я., Шайда В.П, Україна, Харків

Математична модель теплового стану частотно-керованого асинхронного двигуна у нестаціонарних режимах

43. Павленко Т.П., Україна, Харків

Аналіз параметрів плазми, які визначають спрацювання електричних апаратів

44. Сєдова О.О., Україна, Харків

Аналіз процесів утворення плівок на поверхні металевого провідника зі струмом

45. Тимошенко Р.Ф., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Аналіз надійності мікропроцесорних пристроїв релейного захисту

46. Тимошенко О.М., Грищук Ю.С., Україна, Харків

Застосування мікроконтролерів “ATMEGA” в системах керування і дослідження електричних апаратів.

47. Тимощенко А.В., Україна, Харків

Моделювання двомасової електромеханічної системи з фрикційним навантаженням з квазінейрорегулятором

48. Тимченко Н.А., Вержановська М.Р., Коноплєв І.М., Україна, Харків

Використання спектрального методу для аналіза стаціонарного режиму автономного інвертора струму

49. Ткаченко О.І., Сучков Г.М., Україна, Харків

Аналіз засобів і методів контролю товщини неелектропровідного покриття

50. Сотниченко О.В., Україна, Харків

Оптимізація даних при моделюванні та аналізі серцевої діяльності людини

51. Хомяк Ю.В., Україна, Харків

Вихорострумовий контроль металевих виробів зі складною поверхнею

52. Худяєв А.А., Литвиненко Д.Г., Україна, Харків

Ітераційне підпорядковане управління електроприводами, що слідкують

53. Худяєв А.А., Мишенюк А.И.., Україна, Харків

Оцінка точності ітераційних багатоканальних електромеханічних систем управління, що слідкують, при випадкових вхідних впливах

54. Чернявська М.Р., Кузнєцов А.І., Карпалюк І.Т., Україна, Харків

Математичне моделювання стаціонарних і перехідних режимів роботи вентильних двигунів

55. Шайда В.П., Юр’єва О.Ю., Варванський А.Ю., Пацула А.Ф., Україна, Харків

Аналіз можливості використання різних типів електричних машин в якості стартер-генератора для тепловозу

56. Юхимчук В.Д., Наній В.В., Егоров А.В., Потоцький Д.В., Україна, Харків

Перспективи використання наноматеріалів в електромашинобудуванні

57. Маков Д.К., Поворознюк Н.И., Виноградов Ю.М., Услонцев А.Б., Україна, Киев

Повышение точности измерения несимметрии трехфазного напряжения

58. Середа А.Г., Монахов Д.К.

Эффективное использование электродинамических усилий в контактных системах автоматических выключателей

Дискусія

СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Керівник – проф. Лазуренко О.П., декан електроенергетичного факультету

Секретар – ас. Лактіонов С.В.

1. Гурин А.Г., Євменова Г.В., Кащавцев Р.І., Ярмак О.М., Україна, Харків

Розповсюдження ударного імпульсу у навколишньому середовищі колектора нафтової свердловини при електрогідравлічному розряді

2. Акініна Н.Ю., Сіротін Ю.О., Україна, Харків

Пульсации мгновенной мощности при симметричном напряжении

3. Безпрозванних Г.В., Україна, Харків

Динаміка зміни параметрів кривих відновлюваної напруги в процесі старіння паперово-масляної ізоляції.

4. Безпрозванних Г.В., Україна, Харків, Морозов І.О., Морозова О.В., Україна, Одеса

Моніторинг температури в силових кабелях високої напруги за допомогою оптичного волокна в режимі реального часу

5. Бережний І.С., Ровний П.М., Україна, Харків

Дослідження впливу технології виготовлення кабельних провідників на їх механічні властивості

6. Бойко А.М., Тесленко Ю.М., Україна, Харків

Дослідження критеріїв для оцінки механічних властивостей кабельних полівінілхлоридних пластикатів марок И-40 13 А і ОМ-40

7. Бондаренко В.О., Черкашина В.В. ,Україна, Харків

Застосування критеріального методу для аналізу сучасних техніко-економічних моделей повітряних ліній змінного струму

8. Вороненко Д.І., Махотіло К.В., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень координаційним центром регіонального ПЕК

9. Голик О.В., Україна, Харків

Статистическое исследование механической прочности эмальпровода с двойной полиимидной изоляцией

10. Градюшко О.В., Правденко С.В., Україна, Харків

Дослідження факторів, що впливають на точність вимірювання опору суцільних струмопровідних жил кабелів

11. Гурин А.Г., Круч О.А., Гонтар Ю.Г., Україна, Харків

Формування імпульсів напруги за допомогою геофізичного кабелю КГ-7-120

12. Дейнеко Н.А., Україна, Харків

Завдання забезпечення надійності СЕП за рахунок підвищення ефективності контролю працездатності устаткування

13. Загайнова О.А., Сердюкова Г.М., Україна, Харків

Методи контролю внутрішньої ізоляції високовольтних вводів та трансформаторів струму під робочою напругою

14. Кочін І.С., Бартко Є.О., Україна, Харків

Експериментальне визначення коефіцієнту теплопередачі конвекцією для кабелю малого діаметра, прокладеного в приміщенні

15. Крутиков Г. А., Україна, Харків

Синтез роботи енергозберігаючої структури пневмоагрегата для роботи в умовах великих інерційних навантажень

16. Лазаренко О.П., Черкащина Г.І., Україна, Харків

Аналіз методів управління електричним навантаженням щодо можливості їх використання у побуті

17. Лактіонов С.В., Україна, Харків

Особливості визначення часткових розрядів у твердій ізоляції

18. Лож кін Р.С., Україна , Харків

Теплова стійкість секції лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків

19. Набока Б.Г., Безпрозванних Г.В., Україна, Харків

Діагностика силових кабелів з паперово-масляною ізоляцією

20. Набока Б.Г., Безпрозванних Г.В., Україна, Харків, Бутко М.В.,
Бутко С.М., Фірма „STEKS”, Харків, Головань А.А., „Полтавобленерго”, Полтава

Контроль силових кабелів з паперово-масляною ізоляцією напругою 6 – 10 кВ в умовах експлуатації

21. Набока Б.Г., Безпрозванних Г.В., Москвітін Є.С., Україна, Харків

Контроль діелектричних втрат фазної та поясної ізоляції трьохфазних кабелів в металевій оболонці

22. Омеляненко Г.В., Кошель О.О., Україна, Харків

Питання енергозбереження. Історія і перспектива розвитку

23. Піскурьов М.Ф., Україна, Харків

До питання дослідження режимів роботи асинхронних генераторів в автономному режимі

24. Сіротін Ю.О., Україна, Харків

Схема симметризации Steinmetz’s и метод компенсации Fryze’s

25. Степаненко О.О., Україна, Харків

Вплив магнітного шару двошарового якоря на перехідний процес в системі індуктор-диск комбінованого електродинамічного приводу

26. Таран І.В., Україна, Харків

Дослідження механічних характеристик зразків ізоляційного полівінілхлоридного пластикату за різних напрямів вальцювання

27. Толошня Ю.П., Хоружина В.В., Україна, Харків

Дослідження механічних властивостей струмопровідних алюмінієвих жил виготовлених методами волочіння та пресування

28. Чернокозов А.Ю., Рассамакіна С.А., Україна, Харків

Статистичне дослідження електричної міцності поліетилену ПЕ 153

29. Швачко С.В., Кошмай М.М., Україна, Харків

Характеристики механічної міцності екструзійних пластмас для оболонок кабелів, стійких до дії полум’я

30. Щебенюк Л.А., Україна, Харків

Статистичне дослідження напруги пробою ізоляції емальпроводу

Дискусія

СЕКЦІЯ 11. РІШЕННЯ ПОЛІВАРІАНТНИХ ЗАДАЧ
у ХіМіЧніЙ ТЕХНОЛОГІЇ

Керівник – доц. Лещенко С.А., декан факультету технології

неорганічних речовин

Секретар – наук. співр. Ткачова З.І.

 1. Альамі Д.А.М., Булавін В.І., Крамаренко А.В., Україна, Харків

Закономірності перебігу електродних реакцій ароматичних карбонових кислот

2. Анголенко Л.О., Семченко Г.Д., Дунікова О.О., Панасенко М.О., Тищенко С.В., Старолат О.Є., Україна, Харків, Повшук В.В., Україна, Запоріжжя

Маркетингові дослідження ринку формованих Al2O3 – С вогнетривів:

основні шляхи розвитку виробництва та перспективні напрямки

наукових розробок

3. Анголенко Л.О., Семченко Г.Д., Савіна С.О. Панасенко М.О., Тищенко С.В., Старолат О.Є.,Україна, Харків,, Повшук В.В., Україна, Запоріжжя

Загальні тенденції на світовому ринку виробництва неформованих
Al2O3 – С вогнетривів як основні чинники створення конкурентноспроможної вітчизняної продукції

4. Афоніна І.О., Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Щічка Г.М., Орєхова Т.В., Україна, Харків

Модифікація поверхні допованим електронпровідниковим полімером

і високодисперсним паладієм

5. Байрачний Б.І., Коваленко Ю.І., Куковицький М.М., Борсук О.М.,Україна, Харків

Кінетичні параметри катодного відновлення ионів срібла та міді в біологічно активних середовищах

6. Баніна М.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Україна, Харків

Формування функціональних покриттів на титані та його сплавах методом мікроплазмового оксидування

7. Богоявленська О.В., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Ярошок Т.П., Україна, Харків

Мікродугове оксидування сплавів алюмінію у лужних розчинах оксоаніонів

8. Борисенко О.М., Семченко Г.Д., Поліщук Л.В., Україна,

Харків

Використання нанотехнології у виробництві периклазовуглецевих вогнетривів

9. Бражник Д.А., Україна, Харків

Термодинамічна оцінка оборотності твердофазових реакцій в системі

MgO  Al2O3 – FeO  Fe2O3  Cr2O3

10. Бутенко А.М., Резніченко В.В., Лобойко О.Я., Маркова Н.Б., Україна, Харків

Особливості хімічного витягнення феруму із відпрацьованих виробів на основі вольфраму у присутності озону

11. Бутенко А.М., Сінческул О.Л., Лобойко В.О., Маркова Н.Б.,

Момот О.Ю., Україна, Харків

Дослідження процесу сумісного осадження Fe(OH)3 та оксигеновмісних сполук хрому при одержанні каталізатора СТК

12. Глобін О.Ю., Пітак О.Я., Лісачук Г.В., Пітак Я.М., Чиркіна М.А., Пітак І.В., Блудова І.І., Україна, Харків

Поліфункціональні покриття по кераміці з використанням нікельвміщуючих відходів

13. Глобін О.Ю., Пітак Я.М., Пітак О.Я., Пітак І.В.,

Україна, Харків

Покриття по кераміці з використанням бокситового шламу

14. Гринь Г.І., Козуб П.А., Синицька Г.М., Жердєва С.Ю., Україна, Харків

Відходи титанового виробництва та їх переробка

15. Дейнека В.В., Шабанова Г.М., Україна, Харків

Дослідження особливостей механізму фазоутворення цементів на основі сполук системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2

16. Довбій Т.А., Козуб П.А., Синицька Г.М., Україна, Харків

Отримання металізованих порошків гексагонального нітриду бора заданого дисперсного складу

17. Дороніна В.А., Ситник Р.Д., Доронін Є.В., Україна, Харків

Залежність міцності силікатного скла від якості поверхні

18. Дудник Ю.П., Старолат О.Є., Семченко Г. Д., Україна, Харків

Зміцнена золь-гель композиціями нітридкремнієва кераміка,

яка самотвердіє

19. Кисельова С.О., Шапка О.В., Костиркін О.В., Шабанова Г.М., Україна, Харків

Кінетика процесів фазоутворення в вапняно-піщаній сировинній суміші

20. Кузнєцов П.В., Україна, Харків

Створення наукових закладів у хімічній технології на початку ХХ століття

21. Лісачук.Г.В., Білостоцька Л.О., Трусова Ю.Д., Павлова Л.В.,
Богданов О.О., Подчасова К.В., Україна, Харків

Одержання високоміцних склокристалічних покриттів в системі

CaO – SiO2 – Al2O3 – B2O3 – RxOy, (RxOy – SnO2, PbO).

22. Лісачук Г.В., Білостоцька Л.О., Трусова Ю.Д., Павлова Л.В.,
Богданов О.О., Подчасова К.В., Україна, Харків

Дослідження процесів фазоутворення в склокристалічних покриттях системи CaO – SiO2 – Al2O3 – B2O3 – RxOy, (RxOy – SnO2, PbO).

 1. Майзеліс А.О., Байрачний Б.І., Трубнікова Л.В., Україна, Харків

Анодна поведінка міді у пірофосфатно-аміачному розчині

24. Муратова О.М., Шапорєв П.В., Україна, Харків

Кінетика виділення кисню на ОСТА в сульфатних розчинах

25. Оніщенко Е.О., Сахненко М.Д., Україна, Харків

Визначення властивостей електролітичного сплаву CО-W.

26. Панчева Г.М., Гринь Г.І., Козуб П.А., Україна, Харків

Макромеханізм хімічного осадження сульфіду кадмію

27. Пилипенко О.І., Поспєлов О.П., Шабло А.О., Бондаренко С.І, Бондаренко І.С., Камарчук Г.В., Україна, Харків

Розподіл струму в протяжному елементі

28. Саввова О.В., Брагіна Л.Л, Бабіч О.В., Україна, Харків

Новітні технології синтезу склокристалічних матеріалів для ендопротезування

29. Савченко В.О., Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Україна, Харків

Кінетика відновлення феруму з простих і комплексних електролітів

30. Семченко Г.Д., Панасенко М.О., Старолат О.Є., Україна,

Харків

Властивості вуглецьграфітових матеріалів на елементорганічному та фосфатному зв’язуючому

31.Смирнов О.О., Тульський Г.Г., Хассан Мусса Діаб, Україна,

Харків

Особливості експлуатації установки з електросинтезу розчинів гіпохлориту натрію у плавальному басейні спорткомплексу НТУ «ХПІ»

32. Соболь Ю.О., Україна, Харків

Розробка технологічної схеми та промислове випробування плавлення олов’яних бронз під шаром склопокриття

33. Сьомкіна О.В., Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Токарєва І.А.,

Орєхова Т.В., Україна, Харків

Електрохімічне виділення вольфраму з іонних розплавів

34. Толстоусова О.В., Ситник Р.Д., Україна, Харків

Статистична обробка результатів аналізу отримання функціональних груп на поверхні хімічно модифікованих неорганічних носіях

35. Христич Е.В., Логвинков С.М., Шабанова Г.Н.,

Україна, Харків

Дослідження сегнетокерамічних матеріалів на основі твердих розчинів системи BaO – SrO – TiO2

36. Цапко Н.С., Шабанова Г.М., Україна, Харків

Вивчення структури клінкеру кальційбарійалюмосилікатного цементу

37. Чепель Н.В., Усенко В.О., Фролова Н.Е., Україна, Київ

Дослідження ароматичних речовин ефірних олій з використанням газової хроматографії

38. Шабанова Г.М., Мокрицька В.К., Проскурня О.М., Цапко Н.С., Україна, Харків

Імовірна оцінка фазоутворень в системі BaO – ZrO2 – SiO2

39. Шумейко В.М., Шабанова Г.М., Костиркін О.В., Україна, Харків

Дослідження міцністних характеристик портландцементу, модифікованого хімічними добавками

40. Шутєєва І.Ю., Рищенко М.І., Семченко Г.Д., Україна, Харків

Мікроструктурне проектування щільного проміжного шару покриття для захисту вуглецевих виробів

41. Юрченко Г.О., Бутенко А.М., Україна, Харків

Використання оксидних сполук перехідних металів, як контактів для окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду

42. Вінниченко В.І., Жукова Н.Ю., Україна, Харків

Вплив активації на показники міцності силікатної цегли

Дискусія

Секція 12. удосконалення ТЕХНОЛОГІЇ
ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Керівник – проф. Некрасов О.П., декан факультету технології
органічних речовин

Секретар – наук. співр. Османова О.В.

1. Абасов О.Ю, Демидов І.М., Україна, Харків

Дослідження процесу накопичення моногліцеридів під час етанолізу жирів в контексті подальшого їх використання в якості емульгаторів

 1. Бахмач В. О., Україна, Київ

Дослідження реологічних власивостей харчових гідроколоїдів

 1. Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Зекунова Т.І., Україна, Харків

Сумішева олія як джерело сквалену

4. Берданова В.Ф., Руднєва М.О., Берданов Р.І., Україна, Харків

Оптимізація процесу вилучення інуліну з рослинної сировини

5. Видюк О.М., Перевалов Л.І., Шандула О.В., Україна, Харків

Деякі можливості зниження температури фільтрації біодизеля

 1. Гладкий Ф.Ф., Гуркаленко А.Ю., Україна, Харків

Дослідження гліцеридного складу високопальмітинової соняшникової олії

 1. Гладкий Ф.Ф., Сірко Л.І., Україна, Харків

Cинтез симметричних ацилгліцеридів з використанням ферментів

 1. Григоров А.Б., Україна, Харків

Бортова діагностика автомобільних олив

 1. Данилова Л.А., Кириллова М.О., Україна, Харків

Використання стабілізатору на основі пшеничного солоду для виробництва маргарину

 1. Демидов І.М., Саприкіна Н.О., Україна, Харків

Окислення рослинних олій насиченого та олеїнового типу

 1. Демидов І.М., Ус В.В., Україна, Харків

Процес окислення рослинних олій насиченого та лінолевого типу

 1. Дістанов В.Б., Касатікова С.В., Мацкєєва В.В., Україна, Харків

Синтез нових похідних аміноарилдіазинів конденсацією з 4-бромнафталевим ангідридом та 5-бромаценафтенхіноном

 1. Дістанов В.Б., Петров С.О., Успенський Б.В., Україна, Харків

Синтез та дослідження органічних люмінофорів, похідних нафталімідів – потенційних біологічно-активних речовин

14. Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.В., Касатікова, С.В., Мовчан Т.І., Ларіна Г.В., Україна, Харків

Синтез та дослідження формазанів з люмінесцентними властивостями

 1. Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Жихор О.Ю., Україна, Харків

Синтез та дослідження азобарвників на основі продуктів відновлення вибухових речовин

 1. Жирнова С.В., Фалалєєва Т.В., Україна, Харків

Синтез та продукти розпаду деяких пероксидів

 1. Ільїнська О.І., Жуган О.А., Україна, Харків

Про реакцію амідування з одночасним гліцеролізом триацилгліцеринів

18. Каратєєв А.М., Гуріна Г.І., Литвінов Д.О., Шмалько В.М., Зеленський О.І., Бутко Д.О., Чешко А.О., Україна, Харків

Оптимізація складу розчинників у складі пентафталевих та перхлорвінілових емалей

19. Каратєєв А.М., Гуріна Г.І., Токар Т.М., Шмалько В.М., Зеленський О.І., Бутко Д.О., Чешко А.О., Калкаманова О.С., Україна, Харків

Вуглецеві наноструктури – модифікатори водно-дисперсійних стирол-акрилових матеріалів

20. Крамаренко В.Ю., Анацький О.О., Україна, Харків

Температурна залежність внутрішніх напруг органічних покриттів

21. Кричковська Л.В., Омельченко В.С., Україна, Харків

Застосування імобілізованих на солях та оксидах перехідних металів ферментів для гідролізу або синтезу оліго- та полісахаридів у фруктових соках

 1. Лаврова І.О., Куделя А.О., Україна, Харків

Нові рішення по інтенсифікації процесів осушки природного газу та газосепарації

 1. Литвиненко О.А., Котелевська А.А., Україна, Харків

Дослідження функціонально-технологічних властивостей харчового соняшникового шроту

 1. Лисова І.В., Єфименко Т.О., Україна, Харків

Синтез та дослідження біфлуорофорів оксазолінового ряду

 1. Матюхов Д.В., Україна, Харків

Математичне прогнозування розчинності соняшникової олії у системі „етанол - вода”

 1. Мельник А.П., Гетманцев О.М., Ближинська В.В., Україна, Харків

Дослідження процесу амідування восків

 1. Мельник А.П., Матвєєва Т.В., Україна, Харків

Застосування нових поверхнево-активних речовин у нафтогазовій промисловості

 1. Мельник А.П., Папченко В.Ю., Україна, Харків

Оцінка властивостей продуктів реакції амідування ацилгліцеринів діетаноламіном

 1. Мельник А.П., Папченко В.Ю., Реутова А.В., Україна, Харків

Дослідження одержання моно- та диацигліцеринів амідуванням соняшникової олії діетаноламіном

30. Міхедькіна О.Й., Медведєва Ю.А., Пелипець О.С., Дістанов В.Б., Україна, Харків

Синтез азометинів на основі піролілхлорвинілальдегіду та їх реакції з гідразинами

31. Міхедькіна О.Й., Крамаренко С.С., Пелипець О.С., Мельник І.І., Україна, Харків

Ацетилпіролкарбоксилати у синтезі амінотієніл- ТА амінопіразолілпіролів

32. Некрасов П.О., Плахотна Ю.М., Україна, Харків

Медико-біологичні дослідження дієтичних структурованих ліпідів

33. Некрасов П.О., Подлісна О.В., Україна, Харків

Клініко-біологічні дослідження емульсійних жирових систем, збагачених діацилгліцеринами

34. Нескорожена Г.Д., Зубар Г.П., Цибренко Г.І., Шевчук С.В., Україна, Харків

Нанотехнології як шлях отримання воднодисперсійних фарб цільового призначення

35. Носенко Т.Т., Дегтяренко О.С., Україна, Київ

Технологія переробки соєвого шроту із виробництвом білкових продуктів та біофлавоноїдів

 1. Османова О.В., Виноградний М.М., Гладкий Ф.Ф., Україна, Харків

Особливості біокаталітичної етерифікації жирних кислот полігліцерином

 1. Петрикей Л.В, Бахмач В.О., Бабенко В.І., Україна, Київ

Розробка компаунду для виробництва майонезної продукції

 1. Тертична О.В., Краснопольський Ю.М., Україна, Харків

Отримання та характеристика ліпосом із соєвих фосфоліпідів

 1. Тесленко С.О., Перевалов Л.І., Попсуйшапка А.В., Україна, Харків

Порівняння деяких методів підготовки насіння соняшнику до обрушування

 1. Фалалєєва Т.В., Колосова О.Ю., Україна, Харків

Теплоти згорання і теплові ефекти реакцій утворення гідразонів

 1. Чумак О.П., Зборщик О.В., Україна, Харків

Ферментативний гідроліз соняшникової олії

 1. Чепель Н.В., Усенко В.О., Фролова Н.Е., Україна, Київ

Дослідження ароматичних речовин ефірних олій з використанням газової хроматографії

43. Силка І.М., Фролова Н.Е., Україна, Київ

Фракціонування ефірних олій з виділенням ароматичних речовин

Дискусія

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології

Голова – проф. Рассоха О.М., декан факультету інтегрованих

технологій і хімічної техніки

Cекретар – доц. Черкашина Г.М.

1. Агулян А.А., Підгорна Л.П., Фармазян З.М., Аракелова Е.Р., Україна, Харків, Арменія, Єреван

Дослідження отримання полівінілового спирту як пролонгатора дії лікарських речовин

2. Биканов С.М., Гарєв А.О., Загорулько Н.Є., Зарєчнєв О.В., Україна, Харків

Інтеграція тепла при виробництві 93% гідролізної сірчаної кислоти

3. Близнюк Д. О., Авраменко В.Л., Україна, Харків

Виготовлення пластмасових сцинтиляторів методом лиття під тиском

4. Болдирєв С.О., Горбунов К.О., Крикун О.І., Толста Н.О., Україна, Харків

Застосування засобів комп’ютерної інтеграції та автоматизація процесу концентрування розчину нітрату натрію

5. Ведь О.В., Толчинський Ю.А., Україна, Харків

Математична модель масообміну каталітичного процесу конверсії випускних газів двигунів внутрішнього згоряння

6. О. В. Демірський, Україна, Харків

Розрахунок взаємозв’язаних теплообмінних систем

7. Загоруйко І.Ю., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В., Україна, Харків

ПВХ пластизоль для виготовлення тканин з декоративним покриттям

8. Зотова Т.Г., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В., Україна, Харків

Дослідження полімерних композицій на основі вторинних поліпропіленів

9. Краснокутський Є.В., Ведь В.Є., Україна, Харків

Дослідження конверсії ароматичних вуглеводнів на оксидних каталізаторах у зовнішньодифузійній області перебігу реакції

10. Подустов М.О. Литвиненко І.І., Єнокян С.Р., Україна, Харків

Система управління процесом очистки промислових стічних вод

11. Рассоха О.М., Алешко С.Є., Україна, Харків

Технологічні особливості формування виробів з фурано-епоксидних композиційних матеріалів

12. Самойленко Н.М., Самойленко Д.Є., Аверченко В.І., Ткачева І.А., Україна, Харків

Неякісні лікарські засоби як об,єкт поводження з відходами

13. Тинда О.А., Зінченко М.Г., Україна, Харків

Високоінтенсивна технологія анаеробної переробки органічних відходів

14. Товажнянський Л.Л., Ульев Л.М., Нечипоренко Д.Д., Україна, Харків

Мінімізація поверхні теплообміну у процесі виробництва гіпофосфіту натрію

15. Товажнянський Л.Л., Ульєв Л.М., Рябова І.Б., Ковальчук О.О., Україна, Харків

Визначення енергозберігаючого потенціалу для процесу ректифікації суміші метанол-етанол

16. Товажнянський Л.Л., Ульев Л.М., Рябова І.Б., Шелест Т.В., Україна, Харків

Визначення потенціалу енергозбереження для процесу ректифікації суміші вода – оцтова кислота

17. Толчинський Ю.А., Україна, Харків

Скорочений опис течії некласичних матеріалів

18. Томіліна В.Є., Бреславська Л.Л, Байрачний В.Б., Україна, Харків

Удосконалення процесу виробництва водню

19. Тошинський В.І., Бабіченко А.К., Бабак Т.В., Україна, Харків

Математичне моделювання випарників агрегату синтезу аміаку з урахуванням конденсаційного термічного опору

20. Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Дзевочко О.М., Лук’янчук О.О., Україна, Харків

Система автоматизації процесу концентрування азотної кислоти нітрат-магнієвим способом

21. Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Дзевочко О.М., Лисаченко І.Г., Жадан Ю.В., Дубовець О.Н., Лях Б.Г., Україна, Харків

Вимір в’язкості середовищ що розшаровуються

22. Тошинський В.І., Петрівна В.С., ПеченкоТ.І., Фаріга О.М., Україна, Харків

Капсулювання азотовмісних добрив модифікованими фосфатами українських родовищ

23. Ульєв Л.М., Болдирєв С.О., Василенко О.С., Україна, Харків

Визначення енергозберігаючого потенціалу процесу відділення бензолу при переробці коксового газу

24. Ульєв Л.М., Болдирєв С.А., Васильєв М. А., Україна, Харків

Визначення потенціалу енергозбереження процесу відділення дистиляції бензолу

25. Ульєв Л.М., Болдирєв С.О., Гарев А.О., Ярмоленко Ю.М., Україна, Харків

Інтеграція аміачного холодильного циклу на підприємствах харчової промисловості

26. Ульєв Л.М., Гарєв А.О., Волченко Я.В., Україна, Харків

Розрахунок та проектування аміачної холодильної машини

27. Ульєв Л.М., Толста Н.О., Україна, Харків

Екстракція технологічних даних для теплоенергетичного інтегрування процесів дезодорації жирів

28. Ульєв Л.М., Чернишов І.С., Колісник О.А., Україна, Харків

Визначення енергозберігаючого потенціалу процесу ректифікації частково розчинної азеотропної суміші фурфурол – вода

29. Ульєв Л.М, Чернишов І.С., Колісник С.А., Україна, Харків

Способи економії енергоносіїв у ректифікаційних установках

30. Філенко О.М., Моїсеєв В.Ф., Україна, Харків

Взаємний вплив гідродинамічних і структурних параметрів на висоту газорідинного шару та бризковіднесення в комбінованому контактному пристрої

31. Чернишев І.С., Болдирєв С. О., Бабак Т.Г., Сільченко К.О., Україна, Харків

Інтеграція процесу ректифікації частково розчинної азеотропної суміші фурфурол-вода

32. Шадріков А.С., Авраменко В.Л., Україна, Харків

Дослідження можливості стабілізації поліолефінів функціональними наповнювачами

33. Яковлєва Р.А., Спіріна О.Ю., Саєнко Н.В., Биков Р.О., Кондратенко А.В., Україна, Харків

Використання коінтеркальованих графітів для вогнезахисту будівельних конструкцій

34. Нзіока А.М., Трошин О.Г., Ведь В.Є., Україна, Харків

Промислове використання автомобільних покришок як енергоресурсів у виробництві цементу

35. Трошин О.Г., Моісеєв В.Ф., Тельнов І.А., Зовінський С.І., Україна, Харків

Розвиток процесів та обладнання для виробництва паливних брикетів з біомаси

36. Цикало А. Л., Сагдєєва О. А., Україна, Одеса, Blyukher B.,USA, Indianapolis

Автоматизована інформаційна комп’ютерна система моделювання процесів при аварійних розливах і викидах небезпечних речовин та матеріалів

Дискусія

Секція 14. Сучасні технології в освіті

Голова – проф. Кравець В.О., проректор

Cекретар – проф. Кухаренко В.М.

1. Білоусова Л.І., Сендеров О.А., Україна, Харків

Розробка сайта історії розвитку інформаціонно-обчислювальної техніки (ІОТ) на факультативних заняттях з інформатики

2. Білоусова Л.І., Сендеров О.А. Україна, Харків

Розробка зошита з друкованною основою як засіб дистанційного навчання з теми „Банківські задачі в шкільній інформатиці”

3. Бугайчук К.Л. Україна, Харків

Візуалізація інформації за допомогою технологій мультимедіа в навчальному процесі працівників ОВС

4. Грицюк С.О., Адашевський В.М. Україна, Харків

Біомеханічні характеристики ударних дій в таєквондо

5. Грушева О.В., Юрьева І.А. Україна, Харків

Деякі аспекти психологічної підготовки стрільців з луку в групах спортивного удосконалення СДЮСШОР «Комунар»

6. Домнин Ф.А. Україна, Харків

Магістр – минуле, сучасне та майбутнє

7. Комишан Н.О. Україна, Харків

Сервіси Google у навчальному процесі

8. Кучеренко А. С., Блізнєцова З. О. Україна, Харків

Динаміка зміни чисельності студентів-першокурсників НТУ «ХПІ», яких за станом здоров’я направлено до СМГ, у період з 2004/2005 по 2007/2008 навчальні роки

9. Кухаренко В.М. Україна, Харків

Дистанційне навчання та Веб 2.0

10. Лопай С.А. Україна, Харків

Застосування технологій web 2.0 у навчанні студентів

11. Мельников А.Ю., Кушнір Ю.В. Україна, Краматорськ

Організація роботи студентів заочної форми навчання з використанням Інтернет-технологій

12. Мельников А.Ю., Кушнір Ю.В. Україна, Краматорськ

Використання системи дистанційного навчання для підсилення ефективності профорієнтаційної роботи

13. Мельников А.Ю., Мороз В.В. Україна, Краматорськ

Комп’ютерна система ля складання розкладу занять у вищому навчальному закладі

14. Мельников А.Ю., Варваров Е.Е. Україна, Краматорськ

Інтелектуальний аналіз результатів прийому у ВНЗ на заочну форму навчання

15. Можарова Г. П. Україна, Харків

Дистанційний курс «Базові навики роботи в Photoshop CS3»

16. Орлова С. М. Грунтовський Г. Х. Україна, Харків

Визначення впливу спорядження на ефективність виконання спортивних вправ спортсменом-підводником

17. Польова Ю.С., Кучеренко-Щебликіна М.В. Україна, Харків

Аналіз підходів до фінансування комерційних стартів з легкої атлетики

18. Прус О.В. Україна, Харків

Використання рейтингової системи оцінювання в фізичному вихованні

19 Рибалко О. В. Україна, Харків

Особливості структурування тексту в умовах дистанційного навчання

20. Савченко М.В. Україна, Харків

Розробка дистанційного курсу «Електроніка для школярів та початківців» у середовищі Moodle

21. Сиволап О.О. Україна, Харків

Кінематичні та динамічні характеристики бігу на прямих та віражах

22. Синєбрюхов Ю.Б. Україна, Харків

Особистість: проблема ототожнювання

23. Сиротенко Н. Г. Україна, Харків

Текст дистанційного курсу як діалог особистостей

24. Токар Г. І. Україна, Харків

Вплив культури спілкування на активність дистанційного навчання

25. Циганкова Н.В., Лабскір В.М. Україна, Харків

Формування знань олімпійської тематики як чинник підвищення зацікавленості учнів до спорту та фізичної культури

26. Шуляков В.М. Україна, Харків

Використання соціальних сервісів у навчанні

27. Яценко Н.В., Мішеніна Н.І., Україна, Харків

Писемне мовлення як важливий аспект навчання іноземним мовам студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі

28. Шибицька Н.М., Тимофієва Г.А.

Визначення необхідної кількості повторень для стабілізування психофізіологічних характеристик людини

29. Пономарьова І.Г., Антрапцева Н.М., Україна, Київ

Методичне забезпечення е-навчання

30. Біла Г.М., Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г. , Україна, Київ

Особливості організації самостійної роботи студентів із хімії в сучасних умовах

31. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Україна, Київ

Енергозберігаючий синтез полімерних фосфатів кобальту (II)-магнію

32. Т.В. Клочко, Н.Д. Парфьонова, Україна, Харків

Інформаційні технології в навчанні математиці студентів фізичних спеціальностей, Україна, Харків

33. Опара Д.С., Україна, Суми

Система дистанційної довузівської підготовки

34. Абдурайімов Э.Н., Україна, Сімферополь

Можливості застосування конфігурації «1С: ЕКЗАМЕНАТОР» у навчальному процесі

Дискусія

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Керівник – проф. Домнін Ф. А., завідувач кафедрою обчислювальної

техніки та програмування

Секретар – проф. Поворознюк А. І.

  1. Аврунін О.Г., Носова Т.В., Жемчужкіна Т.В., Україна, Харків

Дослідження ступеня рухливості носового клапану за даними електроміографії

2. Борисов А.П., Васильєва О.В., Гречаніна Ю.Б., Поворознюк А.І., Філатова Г.Є., Україна, Харків

Застосування методів кластерного аналізу в задачі діагностики мітохондріальних захворювань

3. Бойко Д.О., Васильєва О.В., Галкін Д.О., Гречаніна Ю.Б., Поворознюк А.І., Філатова Г.Є., Україна, Харків

Методи відновлення пропущених даних в задачі діагностики мітохондріальних захворювань

4. Бурцев М.В., Поворознюк А.І., Україна, Харків

Реалізація комбінованого вирішального правила для комп’ютерних систем медичної діагностики

5. Величко О.М., Муханов М.О., Україна, Харків

Програмний продукт для аналізу варіабельності ритму серця

6. Величко О.М., Попов О.В., Україна, Харків

Можливості вейвлетного аналізу для оцінки варіабельності ритму серця

7. Вяхірєв Р.А., Максюта Н.В., Поворознюк А.І., Денисенко Д.М., Україна, Харків

Застосування методів розподілених обчислень для вирішення задачі підбору оптимального дієтичного меню

8. Глибицький Д.М., Дацок О.М., Україна, Харків

Особливості реєстрації сигналу ЕКГ у портативних побутових пристроях для біомоніторингу

9. Денисенко Д.М., Максюта Н.В., Поворознюк А.І., Україна, Харків

Система планування дієтичного харчування

10. Дмитрієнко В.Д., Поворознюк О.А., Україна, Харків

Комп’ютерна система багатокритеріального підбору лікарських препаратів в дерматології

11. Карпенко Т.О., Аврунін О.Г., Україна, Харків

Методи ангіографічної візуалізації за даними спіральної комп'ютерної томографії

12. Кирилюк А.А., Дацок О.М., Україна, Харків

Розширення функціональних можливостей портативних скринінг-аудіометрів

13. Кнігавко Ю.В., Пащенко А.А., Україна, Харків

Можливості використання комп’ютерного моделювання при плануванні хірургічних втручань

14. Козіна О.А., Україна, Харків

Аналіз можливостей застосування теорії марковских процесів при моделюванні у медицині

15. Кравець В.В., Мустецов М.П., Україна, Харків

Електрокардіографічне картування

16. Краснікова С.О., Мустецов М.П., Дацок О.М., Україна, Харків

Оптимізація діагностики гемодинамічних параметрів вагітних

17. Кузнецова В. Г., Україна, Харків

Діагностичні можливості реографії легенів

18. Миргород Ю.В., Україна, Харків

Непряма генерація біосигналів на основі перетворення Хоку

19. Остроушко М.С., Поворознюк А.І., Шеін О.М., Україна, Харків

Автоматизація діагностики міжпівкульової асиметрії кровообігу головного мозку

20. Пихтін О.В., Черненков А.В., Дукарт О.Р., Сербіненко І.А., Посохов М.Ф., Україна, Харків

Комп'ютерний аналіз біоелектричної активності головного мозку для діагностики локалізації вогнища епілептичної активності.

21. Поворознюк А.І., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень у медицині на основі синтезу структурованих моделей

22. Поворознюк А.І., Мохова К.О., Україна, Харків

Система оцінки валідності медичних тестів на основі ROC-аналізу

23. Поворознюк А.І., Чікіна Н.О., Антонова І.В. Україна, Харків

Прогнозування ризику розвитку захворювань за допомогою нечіткої експертної системи аналізу факторів ризику

24. Посохов Н.Ф., Черненков В.Г., Коробов А. М., Черненков А.В., Украина, Харьков

Современные информационные медицинские технологии в диагностике различных форм неврологической патологии.

25. Приступа Г.Л., Україна, Харків

Метод перерахунку цукрової кривої із врахуванням персонального параметру

26. Рубащенко Т.Є., Україна, Харків

Система діагногностики остеопорозу

27. Сіренко О.В., Україна, Харків

Штучний зір – реальність!

28. Солошенко Э.Н., Чикина Н.А., Украина, Харьков

Математические модели в дифференциальной диагностике истинных и псевдоаллергических реакций на медикаменты

29. Сомова А.А. , Поворознюк А.І., Україна, Харків

Розробка структури бази даних біотехнічної системи прогнозування результатів допоміжних репродуктивних технологій

30. Сухоруков В.И., Сербиненко И.А., Бовт Ю.В., Забродина Л.П., Украина, Харьков

Компьютерный анализ изменений межполушарных взаимодействий мозга человека при воздействии природных электромагнитных полей сверхнизкой частоты.

31. Філатова Г.Є., Нікулочкіна М.С., Україна, Харків

Автоматизована система діагностики гострого гломерулонефриту

32. Черненков А.В., Сербіненко І.А.,Черненков В.Г., Україна, Харків

Комп’ютерний аналіз біоелектричної активності головного мозку в інтраопераційних умовах.

33. Зазуляк А. М., д.т.н. Кожухар О.Т., Україна, Львів

Апаратурна частина фототехнології лікування вушних шумів

34. Кожухар О.Т., Скіра М.С., Україна, Львів

Технологічне забезпечення фотолікування псоріазу

35. Авер’янова Л.О., Тимкович М.Ю., Штепа Д.В. , Україна, Харків

Визначення об’ємного поля опромінення ЗА даними рентгенівськоЇ компьютерної томографії

Дискусія

СЕКЦІЯ 16. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ

Керівник – проф. Перерва П.Г., декан економічного факультету

Секретар – ст. викл. Скворчевський О.Є.

1. Абрамов Ф.В., Україна, Харків Монопольні повноваження чиновника як чинник виникнення корупції

2. Берчатов О.М., Невзгляд В.В., Україна, Харків

Сучасні міні пральні самообслуговування у гуртожитках

3. Воліков В.В., Україна, Харків Оцінка ефективності формування символічного бренд-капіталу

4. Гармаш С.В. Україна, Харків Використання логістичного підходу до проектування системи управління інноваційно-інвестиційним процесом на підприємстві

5. Гладенко І.В., Німеччина, Магдебург Обґрунтування причин необхідності моніторингу інноваційної діяльності на підприємствах

6. Глізнуца М.Ю., Україна, Харків Оцінка впливу науково-технічної бази на стан підприємств виробничої сфери

7. Гончарова Т.В., Україна, Харків Огляд ринку аудиторських послуг в Україні

8. Дабаши Х.Ж., Угорщина, Мишкольц Воздействие на рынок труда регенерации старых промышленных зон (brownfield)

9. Двінських В.М., Україна, Харків Геополітика – найважливіший чинник виходу економіки України з кризи

10. Демьохіна О. О., Україна, Харків Соціальні проблеми регіонального розвитку України

11. Дурандіна О.В., Україна, Харків Поняття активізації інвестиційної діяльності

12. Зоц А.Г., Україна, Харків

Actor’s procurement scheme in procurement projects

13. Зоц А.Г., Україна, Харків Development of project procurement strategy

14. Іллічова А.Ю., Україна, Харків Дослідження мотиваційних систем зарубіжних країн

15. Карай Ш., Угорщина, Мишкольц Іnterdisciplinarity in the models of environmental economics

16. Кобєлєва Т.О., Україна, Харків Визначення потреб в асинхронних двигунах на ремонт та експлуатацію з використанням теорії надійності

17. Косенко А.В., Україна, Харків Визначення механізмів комерціалізації інтелектуальної власності підприємства

18. Косенко О.П., Україна, Харків Радикальний інноваційний продукт і хайтек-маркетинг

19. Коціскі Д., Угорщина, Мишкольц Chances and limits of convergence for the new eu members

20. Кузнєцов П.В., Сокол К.М. Україна, Харків Деякі шляхи вирішення проблеми безпеки в електронній комерції

21. Кузьменко Л.В., Мороз Ю.В. Україна, Харків

Про необхідність застосування системних методів аналізу фінансової звітності

22. Ларка А.М., Україна, Харків Аналіз методів вивчення поведінки витрат

23. Ларка А.М., Україна, Харків Управліннями витратами підприємства в умовах інфляції

24. Ларка М.І. Україна, Харків Оптимізація запасів промислових товарів на складі підприємства

25. Ларка М.І., Воліков В.В. Україна, Харків Вплив корпоративних кольорів на сприйняття бренду споживачами

26. Линник О.І., Гончарова Т.В. Україна, Харків Огляд ринку аудиторських послуг в україні

27. Лукач Е., Угорщина, Мишкольц Entrepreneurship and economic growth: dream or reality in the northern hungarian region?

28. Ман М., Румунія, Петрошанськ Розвиток методів інвестування інновацій

29. Мельников А. Ю., Исикова Н. П., Варчукова О.В., Украина, Краматорск

Интеллектуальный анализ данных бизнес-справки

30. Мірошник Р.С., Україна, Херсон Проблеми залучення іноземного капіталу

31. Мороз Ю.В., Україна, Харків Про необхідність застосування системних методів аналізу фінансової звітності

32. Надь З. Угорщина, Мишкольц Development and availability in visegrad countries

33. Назаренко О.В., Шипуля А.М., Україна, Харків Формування інвестиційного клімату в Україні

34. Нестеренко Р.О., Україна, Харків Інноваційно-інвестиційна оцінка діяльності підприємств машинобудівної галузі.

35. Нікіфорова Н.Й., Іллічова А.Ю Україна, Харків Закордонний досвід побудови мотиваційних систем

36. Нікіфорова Н.Й., Кравченко О.І., Україна, Харків Реформування організаційної структури сучасного підприємства

37. Нікіфорова Н.Й., Цимбаліст К.Ю., Україна, Харків Оцінка ефективності командної роботи

38. Pererva P., Shsmpf K.,Bailly. P., Savchenko O.

Internationalization of education: «What do our stendents leark?»

39. Побережний Д.О., Україна, Харків Визначення індивідуальної вартості працівника

40. Побережний Р.О., Україна, Харків Принципи стратегічного управління

41. Погорєлов І. М., Україна, Харків Удосконалення організації праці робітників занятих обслуговуванням виробництва

42. Погорєлова Л.В. Україна, Харків Оптимізація ремонтного обслуговування на підприємстві

43. Решетняк Н.Б., Кнельц Г.Ю., Україна, Харків Розвиток механізмів формування доходів робітників

44. Рибицька Ю.В., Україна, Харків Загрози розвитку цивільної авіаційної промисловості зі вступом України до СОТ

45. Савченко К.В., Україна, Харків Формування необхідних компетенцій персоналу як запорука підвищення ефективності роботи підприємства.

46. Савченко О.І., Україна, Харків Інституаційні потреби забезпечення інноваційної активності підприємства.

47. Сакай Д., Угорщина, Мишкольц Digital divide - digital footstep

48. Сінческул І.Л. Україна, Харків Аналіз впровадження CRM-систем

49. Скворчевський О.Є., Гармаш І.Є., Україна, Харків Математичне моделювання в організації та управлінні інноваційною діяльністю

50. Соколенко Т.М., Україна, Харків Модель управління ринковою вартістю українських підприємств

51. Тахтаулова О.С., Україна, Харків Новітні технології як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства

52. Ткачов М.М., Україна, Харків Дослідження законодавчого забезпечення інноваційної діяльності

53. Ткачова Н.П., Україна, Харків Iнтелекутальна складова конкурентних переваг машинобудівного підприємства

54. Товажнянський В.Л., Україна, Харків Розробка системи антикризових заходів на машинобудівних підприємствах на основі сбалансованої експертної оцінки

55. Торрой І., Фінляндія, Куопіо, Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств Фінляндії

56. Чисарик М., Угорщина, Мишкольц Свободные экономические зоны (СЭЗ) в странах СНГ

57. Шашвари П., Угорщина, Мишкольц The empirical study of the development of information and communication technology in Нungary

58. Шамоши М., Угорщина, Мишкольц

Self-evaluation model of organizational behaviour

59. Шімпф К., Німеччина, Магдебург Трансфер технологій в університетах

60. Рибицька Ю.Л., Янчик Н.О., Україна, Харків Загрози розвитку цивільної авіаційної промисловості зі вступом України до СОТ

61. Кузьминський А. М., Капінос М. М., Україна, Харків

Особливості економіко-математичного моделювання в області оцінки об'єктів права інтелектуальної власності

62. Мельников А.Ю., Олифировская Т.С., Україна, Краматорск

Моделирование распределения средств на модернизацию оборудования

Предприятия

63. Мельников А.Ю., Исикова Н.П., Варчукова О.В., Україна, Краматорск

Интеллектуальный анализ данных бизнес-справки

64. Кузнєцов П. В., Сокол К. М., Україна, Харків

Деякі шляхи вирішення проблеми безпеки в електронній комерції

65. Абдурайімов Э.Н., Україна, Сімферополь

Інформаційна безпека економічних систем

66. Нікіфорова Н.Й., Іллічова А.Ю. , Україна, Харків

Закордонний досвід побудови мотиваційних систем

67. Нікіфорова Н. І., Кравченко О. І.

Реформування організаційної структури сучасного підпрєства

68. Нікіфорова Н.І., Цимбаліст К.Ю.

Оцінка ефективності командної роботи

Дискусія

СЕКЦІЯ 17. НАВКОЛОЗЕМНИЙ КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР.

РАДІОФІЗИКА ТА ІОНОСФЕРА

Керівник – проф. Таран В.І., директор Інституту іоносфери

Секретар м.н.с. Котов Д.В.

1. Баранова К.С., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Розрахунок параметрів іоносфери при багатокомпонентному іонному складі

2. Бєлозьоров Д.П., Скворцов Т.А., Україна, Харків

Імітування некогерентно розсіяного іоносферою сигналу

3. Богомаз О.В., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Особливості аналізу даних багатоканального корелятора радара некогерентного розсіяння

4. Ємельянов Л.Я., Україна, Харків

Засоби та результати спостережень руху іоносферної плазми під час сонячного затемнення

5. Живолуп Т.Г.

Іоносферні ефекти на протязі польоту ракети «Протон» за даними вертикального зондування

6. Клейносов Ю.В., Котов Д.В., Україна, Харків

Оцінювання похибок визначення параметрів іоносферної плазми, пов’язаних з неврахуванням наявності іонів гелію

7. Козлов С.С., Богомаз О.В., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Зберігання даних радара некогерентного розсіяння в форматі XML

8. Коптяєва А.С., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Канал цифрового перетворення шумоподібного сигналу

9. Котов Д.В., Україна, Харків

Шляхи корекції результатів вимірювань параметрів іоносферної плазми методом некогерентного розсіяння

10. Кушнаренко В.Н., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Врахування апаратурних факторів при імпульсному зондуванні іоносфери

11. Лялюк О.І, Скляров І.Б., Україна, Харків

Вимірювання функції відновлення розрядників антенного комутатора радара НР

12. Ретьман Д.О., Под’ячий Ю.І., Україна, Харків

Обробка експериментальних даних комплексу НР Інституту іоносфери з метою виявлення хвильових процесів і визначення їх основних параметрів

13. Слинько Д.О., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Схема програмного керування блоком АЦП

14. Фисун А.В. , Україна, Харків

Калібрування радара некогерентного розсіяння

15. Чаган А.Є., Пуляєв В.О., Україна, Харків

Розробка пристрою для передачі цифрових даних

16. Черняк Ю.В., Скляров І.Б., Барабаш В.В., Україна, Харків

Оцінка висотного розподілу електронної концентрації іоносфери за даними іонозонда та радару некогерентного розсіяння

17. Grinchenko S.V., Ukraine, Kharkov

Сalculation of plasma transport velocity in F2-region of ionosphere on ion and electron temperatures and electron density, measured by the incoherent scatter method

Дискусія

Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів

Керівник – проф. Березуцький В.В., завідувач кафедри охорони

праці та навколишнього середовища

Секретар – ас. Мезенцева І.О.

1. Бондаренко Т.С., Україна, Харків

Покриття для виливниць на основі відходів виробництва

2. Бордзиловский А.В., Украина, Харков

Прогнозирование экологической обстановки в Украине на 2010-2011 Г.Г.

3. Вершиніна Н.П., Кузьменко О.О., Україна, Харків.

Визначення повітрообміну при механічній обробці пластмас з урахуванням імовірностного характеру виробництва.

4. Горбенко В.В., Мезенцева І.О., Україна, Харків

Введення вторинних відходів, що містять нікель, до складу ґрунтових емалей для підвищення міцності їх зчеплення з металевою основою

5. Гуренко І.В., Украина, Харков

Разработка новых материалов на основе отходов металлургической промышленности.

6. Донський Д.Л., Україна, Харків

Використання природних сорбентів для очистки стічних вод

7. Древаль О.М., Ленивцева М.В., Украина, Харков

Некоторые выводы из обращения с РАО

8. Латишева М.М., Україна, Харків

Наслідки нової споживчої культури

9. Лісогор О.С., Слєпцов Г.В., Слєпцов В.Г., Україна, Харків

Екологічні проблеми сучасної водопідготовки.

10. Любченко И.Н., Украина, Харков

Очистка маслосодержащих сточных вод

11. Макаренко В.В., Котлярова С.В., Бондаренко Т.С.,Україна, Харків

Визначення концентрацій СО та SO2 у повітрі робочої зони ливарного цеху

12. Максименко О.А., Україна, Харків

Основні вимоги щодо ступеня очищення поверхнево-зливного стоку промислового підприємства

13. Мовмига Н.Є., Україна, Харків

Роль науки в екологоорієнтованому розвитку країни

14. Павленко Т.С., Україна, Харків

Про необхідність утилізації електронного сміття

15. Семенов Є.О., Гринь Г.І., Україна, Харків

Відновлення калійної галузі в Україні, як один з виходів з надзвичайної ситуації у Калуші.

16.Стовба Я.В., Украина, Днепропетровск

Оценка возможности фитоочистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов

17. Твердохлебова Н.Є., Україна, Харків

Проблема міських звалищ

18. Тесленко С.О., Толстоусова О.В., Перевалов Л.І., Україна, Харків

Екологічні аспекти технології добування жирів та білків з насіння соняшнику

19. Товажнянский Л.Л., Березуцкий В.В., Украина, Харков

Ресурсосберегающие химические процессы и аппараты регулирования параметров водных технологических сред

20. Уберман В.І.,Васьковець Л.А., Україна, Харків

Теплостійкий наповнювач «премікс» – властивості та екологічна небезпека

21. Устинова Н.Д., Украина, Харков

Исследование спонтанных микробиологических процессов, вызывающих деструкцию СОЖ

22. Чуніхіна Л.М., Україна, Харків

Термохімічна деструкція твердих пластмасових (плівкових) відходів групи СН

23. Шамша Л.Ф., Украина, Харков

Оптимизация процесса обезвреживания загрязненных жидкостей

24. Виноградов Б.В., Осташко І.О., Ващенко Ю.М., Ємельяненко В.І., Україна, Дніпропетровськ

До питання утилізації зношених шин

25. Андрієнко К. Ю., Україна, Харків

Утилізація та знешкодження фенольних стічних вод при приготуванні та спалюванні композиційних палив

 1. Гапон О. Е., Україна, Харків

Використання нанопористих матеріалів для фільтрації рідин та подальшого визначення в них гербіцидів

27. Березюк О. В., Лемешев М. С.

Підвищення ефективності пресування твердих побутових відходів за рахунок видалення вологи

Дискусія

СЕКЦІЯ 19. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Керівник - проф. Николаєнко В.І., завідувач кафедри політичної історії

Секретар - асп. Ігнатьєва А.О.

1. Байдак Т.М., Болотова В.О., Україна, Харків

Використання ПР і рекламою методів впливу масової комунікації

2. Басов В.В., Сиротюк В.Х., Сергіна С.В., Україна, Харків

Навчання навичкам комунікативного спілкування іноземною мовою

3. Вергун В.Г., Україна, Харків

Еміграція українських наукових кадрів

4. Владленова І.В., Україна, Харків

Фізика нового тисячоліття «Techno-high-energy Physics»

5. Голікова О.М., Мирошниченко В.М., Україна, Харків

Терміни-сполуки економкібернетики в англійській мові

6. Дворцова О.Б., Україна, Харків

Основні підходи до корпоративного навчання

7. Дишлева Ю.В., Україна, Харків

«Комунікативна компетентність» та «комунікативна компетенція» як базові складові підготовки перекладачів у технічному ВНЗ

8. Дідович Г.І., Україна, Харків

Основні принципи організації лексики в навчальному словнику-мінімумі

9. Дідович Г.І., Дідович Є.В., Україна, Харків

Недистанційне навчання як оптимальне середовище для інтерактивного спілкування

10. Єпіфанова Н.В., Україна, Харків

Зародження книгодрукування в Україні

11. Ігнатьєва А.О., Україна, Харків

Справа Українсько-російського фашистського блоку та викладачі харківських ВНЗ

12. Каспарянц К.М., Калюжна А.Б., Україна, Харків

Особливості вибору значення багатозначного терміна за контекстом при перекладі з англійської мови в науково-технічній літературі

13. Кириленко Л.Г., Мужецький П.П., Україна, Харків

Освіта як фундамент інформаційного суспільства

14. Кітченко О.М. , Україна, Харків

До питання оцінки основних шляхів енергозабезпечення підприємств

15. Ковальов В.О., Озерський Ю.І., Україна, Харків

Зміни ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах глобалізації та інформатизації соціуму

16. Козлова О.А., Григор’єва С.В., Україна, Харків

Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін

17. Комова Г.В., Рубцова В.В., Україна, Харків

Сучасні методики організації самостійної навчальної діяльності студентів

18. Корнет Н.І., Кавешнікова Т.С., Україна, Харків

Studying Foreign Languages as Changing and Widening of Logic Model of Thinking

19. Міхньов І.В., Україна, Харків

Проблема періодизації розвитку української мови

20. Мох Ю.А., Сергіна С.В., Україна, Харків

Нові тенденції в технології викладання іноземних мов

21. Нетецька Т.М., Лоповок Є.Г., Україна, Харків

Роль піар у діяльності вузів

22. Озерська О.Ю., Україна, Харків

Естетичне виховання дітей в японській родині

23. Озерський Ю.І., Ковальов В.О., Україна, Харків

Культурна політика Радянської влади у Західній Україні напередодні Другої світової війни

24. Подольський М.К., Україна, Харків

Гуманізація і комп’ютеризація – провідні тенденції модернізації сучасної освіти

25. Роздолянська О.Г., Україна, Харків

Сучасні способи та проблеми вивчення іноземних мов

26. Садковська В.А., Україна, Харків

З історії створення підготовчого факультету для іноземних студентів НТУ «ХПІ»

27. Садковська В.А., Данилова Н.В., Україна, Харків

Психологічні проблеми викладання іноземної мови в технічному ВНЗ

28. Тичина Н.В., Беркутова Т.І., Колеснікова Г.І., Україна, Харків

Метод аналогії як один из методів проблемного навчання

29. Федорець С.А. , Україна, Харків

Рекламна комунікація і суспільство

30. Фролов В.М., Україна, Харків

Проблеми політики в сфері освіти в Україні

31. Ховрич С.М. , Україна, Київ

Гуманізація та гуманітаризація технічної освіти як важлива складова духовного відродження України

32. Шокуров О.В., Шокурова А.А., Україна, Харків

Руси і слов’яни

33. Тарасенко І.А., Україна, Харків

Глина як простіше в’яжуче крізь призму часу

34. С.И. Никоноров, Україна, Харків

Формирование навыков управления репутацией организации у студентов специальности паблик рилейшнз

35. Сушко О.А., Україна, Харків

Визначення пестицидів в воді за допомогою напівпровідникових наноматеріалів

36. Горлов А.С., Єфремова Т.В., Грдцелідзе С.Р., Україна, Харків

Аналіз ефективності цілорічної підготовки борців вільного стилю Харківської області напередодні ХХІХ олімпійських ігор у Китаї

Дискусія

СЕКЦІЯ 20. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

І ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Керівник – проф. Романовський О.Г., проректор

Секретар – доц. Бєляєва Л.В.

1. Бакаляр Н. О., Україна, Харків

Проблеми розгубленості уваги в психології

2. Бєляєва Л.В.

Психофізіологічні складова готовності до професійної діяльності

3. Бондаренко В.В., Україна, Харків

Особливості творчої особистості

4. Васильєва І.Г, Україна, Харків

Розвиваючі можливості педагогічних технологій ефективного керування навчальним процесом

5.Васьковець Л.А., Україна, Харків

Оптимізація самостійної роботи студентів

6. Вінніченко М.С. ., Україна, Харків

Педагогічні ідеї в філософіі піфагора

7.Воробйова Є.В., Україна, Харків

Управління навчально-виховним процесом в умовах другої вищої освіти

8.Гура Т В., Україна, Харків

Творчість як необхідна складова упралінської компетентності інженера

9.Гурiна Н. В., Україна, Харків

Управлiння дiяльнiстю органiзацii

10.Давидова А. А., Україна, Харків

Культура організації. Ціннісний аспект організаційної культури

11.Демідова Ю.Є., Україна, Харків

Атестація робочого місця за умовами праці

12. Дубяга А. , Україна, Харків

Гендерні аспекти сприйняття студентами професійного середовища (ВНЗ)

13.Дягілев В.М., Україна, Харків

Засоби масової комунікації у системі формуванні громадської думки

14.Замятіна М.В., Україна, Харків

Модернізація психологічної освіти в контексті реалізації положень болонського процесу

15.Ігнатюк О.А., Україна, Харків

Особливості сучасного стану професійної підготовки студентів у технічних університетах

16.Калита В. О., Україна, Харків

Негативні наслідки глобалізації

17.Квасник О.В.., Україна, Харків

Анкетування як метод виявлення початкового рівня компетентності

18.Кислинська Д.М., Україна, Харків

Процеси професійного вигорання психологів

19.Колесниченко В.М., Україна, Харків

Формування «я»-концепції у студентів-психологів

20.Кравченко Д.А., Україна, Харків

Проблема фобій в психології

21.Мартинова І.Ю., Україна, Харків

PR-технології в системі органів місцевого самоврядування

22.Нестеренко Н. В., Україна, Харків

Гра як основний елемент діяльності в дошкільному віці

23.Нечепорчук М. Ю. , Україна, Харків

Формування у студентів ідеології енергозбереження як чинника конкурентоспроможності

24. Ніколаєвський С.Є. , Україна, Харків

Буддійська теорія особистості крізь призму сучасності

25. Підбуцька Н.В., Україна, Харків

Особливості підготовки майбутніх психологів під час вивчення дисциплини «вступ до фаху»

26. Подколзина О.В., Україна, Харків

Освітнє середовище, як умова формування ефективних менеджерів для Українських підприємств
27.Полянська І.В., Шевченко В.Ф., Україна, Харків

Гуманістична свідомість як складова нової парадигми вищої освіти ХХІ ст.

28. Полянська В.В., Україна, Харків

Педагогіка синергії як розвиток ідей креативної педагогіки співробітництва

29. Приймак  Е.А., Україна, Харків

Особливості синдрому емоційного вигоряння

30.Романова О.С., Україна, Харків

Навчальної мотивацiї студентiв у вищому навчальному закладi

31. Северина Н. Ю. , Україна, Харків

Впровадження індивідуально-диференційованого підходу при формуванні професійної компетентності з математичного моделювання інженера-математика

32. Сєдов С.Є., Україна, Харків

Основні схеми мотивації дистриб'юторської мережі

33.Семененко В.Є., Клебановська М.В., Україна, Харків

Соцiольсоцiольсамовиховання – ключ до повноцінного розвитку особистості

34.Семененко О.О., Україна, Харків

Роль мотиваційної складової суб’єктів навчального процесу

35.Сергородцева А. А., Україна, Харків

Оптимізація навчального процессу з точки зору студенства нту "ХПІ"

36.Сладких І. А., Україна, Харків

Проблеми формування готовності студентів-іноземців до наукової та дослідницької діяльності

37.Соколіна І. Ю. , Україна, Харків

Гуманістична освіта як основа виховання майбутніх інженерів вищих технічних навчальних закладів

38.Соловйов Є. О., Україна, Харків

Управління кадрами в органах державної влади та місцевого самоврядування в україні

39. Сундєєва А., Україна, Харків

Дослідження особливостей сприйняття поняття «Депресія» у студентському середовищі

40.Товажнянська О. Л., Україна, Харків

Виховні вектори професійної освіти

41.Федосєєва С.В., Україна, Харків

Особистість керівника і стиль керівництва як відображення управлінської культури та чинник ефективності організації

42.Шаполова В.В. , Україна, Харків

Диференціація понять «Управлінська культура» та

«Управлінська компетентність»

43. Юр’єва І.А., Україна, Харків

Методи управлінської діяльності

44. Яскевич Ю.

Особливості міжособистісного спілкування у державних установах

45. Блошенко О.І. , Україна, Харків

Формування фізичної культури студенті технічних університетів

46. Головаш И. Ю., Україна, Харків

Вербальная составляющая межкультурной коммуникации

47. Гребцова І. А., Україна, Харків

Недозволені терміни як складова частиниа державних термінологічних стандартів

48. Савченко Т. М., Україна, Харків

Аналітичний огляд вживання віддієслівних іменників в нормативних документах

49. Гаряєва Г.М., Курганська А.В., Україна, Харків

Теорія та практика застосування метода проектів

50. Нетецкая Т.Н., Лоповок Е.Г., Украина, Харьков

Роль пиар в деятельности вузов

Дискусія

СЕКЦІЯ 21. ІНФОРМАТИКА І МОДЕЛЮВАННЯ

Керівник – проф. Заполовський М.Й., декан факультету комп’ютерних та

інформаційних технологій

Секретар проф. Леонов С.Ю.

1. Адаменко М.І., Клименко О.А., м. Харків, Україна

Моделювання послідовності розвитку комплексної надзвичайної ситуації

2. Альошкіна Ю.А., Дерев’янко О.С., г. Харьков, Украина

Технології XML у патентно-кон’юнктурних дослідженнях

3. Бабенко В.П., г. Харьков, Україна

Проектирование прецезионных усилителей низкой частоты.

4. Васильєв Д.Г., г. Харьков, Украина

Аналіз інформації, яка міститься у взаємній кореляційній функції квадратів амплітуд відбитих радіолокаційних сигналів, що приймаються рознесеними в просторі РЛС

5. Гвозденко М.В., г. Харьков, Украина

Принципи індексування та зв’язку даних в інформаційно-правових системах

6.  Даниленко А.Ф., Дьяков А.Г., г. Харьков, Україна

Вопросы модернизации системы управления ЯМР-спекрометра

7. Довбня В.В., м. Харків, Україна

Створення бази даних об’єктів, які знаходяться під охороною та обороною внутрішніх військ за критеріями уразливості

8. Дмитриенко В.Д., Гладких Т.В., Леонов С.Ю., Пилипенко О.В., г. Харьков, Украина

Иерархических нейронных сетей АРТ для анализа работоспособности цифровых устройств

9. Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю., Попенко А.П., г. Харьков, Украина

Методы дифференциальной геометрии для линеаризации нелинейных систем управления

10. Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю., Ключкевич Е.А., г. Харьков, Україна

Нейронные сети адаптивной резонансной теории с изменяющимся числом входных нейронов

11. Дмитрієнко В.Д, Коц В.М., г. Харьков, Украина

Система оптичного розпізнавання рукописного тексту

12. Дмитриенко В.Д., Поворознюк О.А., Хавина И.П. г. Харьков, Україна

Нейронные сети АРТ для подбора множеств объектов с заданными свойствами

13. Добровольский А.С., Мустецов Н.П., м. Харків, Україна

Возможность технических средств защиты утечки информации оптическим каналом

14. Єльчанінов Д.Б., г. Київ, Україна, Косіло М.С., г. Харьков, Україна

Консолідація інформації засобами теорії мультимножин

15. Заволодько Г.Е., Заволодько В.В., Мажуга В.А., м. Харків, Україна

Аналыз альтернатив в дистанцІйних системах пошуку товарів та послуг

16. Заволодько А.Э., Ковардин А.С., г. Харьков, Україна

Система управления информационными потоками предприятия

17. Заполовский Н.И., Мезенцев Н.В., г. Харьков, Украина

Использование методов нечеткой логики при проектировании регуляторов электропривода переменного тока

18. Заполовский Н.И., Мезенцев Н.В., Кривчиков А.А., г. Харьков, Україна

Оптимизация энергетических показателей дизель-поезда с использованием метода аналитического конструирования регуляторов по критерию обобщенной работы

19. Заполовський Н.Й., Потапенко Д.О, м. Харків, Україна

Розробка й дослідження тривимірної моделі утворення спіральних галактик

20. Заполовский Н. И., Чиков В.А., г. Харьков, Україна

Использование нейронных сетей для моделирование САР электропередачи дизель-поезда

21. Ivanov V.G., Lomonosov Yu.V., Lubarskiy M.G., Kharkov, Ukraine

Compression of images on the basis of automatic and indistinct classification of fragments

22. Іванов В.Г., Мазниченко Н.І., м. Харків, Україна

Аналіз можливостей використання біометричних технологій при ідентифікації користувачів інформаційних систем

23. Карасюк В.В., м. Харків, Україна

Обработка информации в системе, основанной на онтологическом представлении знаний

24. Клименко А.Н, Тимонов. А.А., г. Харьков, Україна

Подход к созданию программного продукта для администрирования операционной среды

25. Козіна О.А., Басістий О.С. м. Харків, Україна

Аналіз впливу типу вхідного потоку на ефективність функціонування систем масового обслуговування з приоритетами

26. Козіна О.А., Ликах Б.В., м. Харків, Україна

Аналіз ефективності використання функціонального підхода при розв'язанні NP-повних задач

27. Коломійцев О.В., м. Харків, Україна

Канал вимірювання кутових швидкостей ЛА з можливістю передачі інформації та його розпізнавання

28. Коломійцев О.В., Болюбаш О.О., Кітов В.С., Клівець С.І., Смоляков Д.С., Толстолузька О.Г., м. Харків, Україна

Використання електронного картографічного матеріалу для забезпечення працездатності моделей АРМ посадових осіб на КП та ПУ

29. Кондратенко Ю.П., Назарова І.Л., м. Миколаїв, Україна

Моделі та експериментальні дослідження багатокомпонентних ємнісних датчиків

30. Кондратенко Ю.П., Гордієнко Є.В., м. Миколаїв, Україна

Параметрична нейромережева ідентифікація керованих об’єктів

31. Курсін А.І., Дженюк Н.В., Смишляєв А.В., м. Харків, Україна

Використання програм перекладацької пам\'яті для виявлення плагіату в текстах

32. Куфлиевский А.А., Кучук Г.А., г. Харьков, Україна

Проектирование распределенного узла коммутации услуг.

33. Кучук Г.А., Завизиступ Ю.Ю., Коваленко А.А., г. Харьков, Україна

Среднее время и дисперсия ожидания в очередях телекоммуникационной сети

34. Леонов И.Г., Бабенко В.П., г. Харьков, Україна

Методика расчета пространственно-временной структуры акустического поля высокопроизводительных акустических сонаров.

35. Лимаренко В.В, Гугнин В.Н., г. Харьков, Україна

Особенности проектирования и практической реализации оболочки для систем дистанционного интерактивного обучения (сайт учебного заведения)

36. Лимаренко В.В, Гугнин В.Н., г. Харьков, Україна

Создание мультимедийных учебных пособий на базе программы Macromedia Flash 8 для систем дистанционного обучения

37. Лимаренко В.В, Гугнин В.Н., г. Харьков, Україна

Проблемы организации тестирования в системах дистанционного обучения

38. Липчанский М.В., Забашта С.В., г. Харьков, Україна

Построение системы распознавания дорожных знаков с использованием нейронных сетей

39. Макаров Л.Б., Хуторненко С. В., Коваленко М.О., г. Харьков, Україна

Дослідження додаткових можливостей декодерів з виявленням помилок коротких блокових лінійних канальних кодів

40. Максюта Н.В., Зуєв А.В., г. Харьков, Украина

Імітаційна модель процесу розподілу процесорного часу в обчислювальних системах

41. Манченко А.А., Хавина И.П., Заполовский Н.И., г. Харьков, Україна

Система управления транспортным роботом

42. Межерицький С.Г., Глинський Д.В., Медведєв С.В., Шафієв С.В, м.Харків, Україна

Дослідження функціонування планувальників задач та менеджерів пам’яті

43. Можаєв О.О., Можаєв М.О. Казімірова В.В., м. Харків, Україна

Моделі самоподібного трафіка сучасної гетерогенної мережі

44. Олійник М.О., Горєлков Г.І., м. Харків, Україна

Розробка програмних засобів розпізнавання стану процесів, що протікають у складних технічних системах та їх правова охорона

45. Олейник Н.А., Дармофал Э.А., м. Харків, Україна

Основы создания базы данных по охране труда в высшем учебном заведении физической культуры

46. Панченко В.І., Панченко О.М., м. Харків, Україна

Вплив фізичного виховання на професійні якості студентів комп’ютерних спеціальностей (на прикладі настільного тенісу)

47. Пахомов И.А., Кучук Г.А., г. Харьков, Україна

Анализ функционирования распределенного транзитного коммутатора гетерогенной мультисервисной сети.

48. Поворознюк Н.И., Бобрівник К.Є. м. Київ, Україна

Синтез моделі студента за даними його навчальної діяльності

49. Порошин С.М., Можаев А.А., г. Харьков, Україна

Мультифрактальная модель сетевого трафика гетерогенных сетей системы акустического мониторинга

50. Риндюк Д.В., Штефан Є.В., м. Київ, Україна

Використання математичного моделювання при проектуванні вузла пресування гранулятора

51. Романов О.Ю., Антонюк О.І., Лисенко О.М. м. Київ, Україна

Аналіз топологій мереж на чіпі для паралельних обчислень

52. Рысованый А.Н., г. Харьков, Україна

Метод синтеза недвоичных структур сигнатурных анализаторов

53. Рысованый А.Н., Хмеленко Д.Ю., г. Харьков, Україна

Обнаружение пакетов ошибок недвоичным сигнатурным анализатором

54. Савченко В.М., Хуторненко С.В., Мнушка О.В., м. Харків, Україна

Застосування СКА Maple у моделюванні кварцових резонаторів

55. Skoblikov O.Y., Kharkov, Ukraine

Physical modelling of wireless sensor networks for their power consumption optimization

56. Соловей А.С. Рисованный А.Н., г. Харьков, Україна

Применение физических моделей для оценки генераторов случайных чисел.

57. Статкус А.В., Окунев Е.О., г. Харьков, Україна

Оценка эффективности метода сверхразрешения в акустических комплексах

58. Тимченко А.В., г. Харьков, Украина

Имитационное моделирование искусственной нейронной сети углового энкодера

59. Тимченко В.Л., Ухін О.О., Махнова О.О, м. Миколаїв, Україна

Моделювання робастних структурно-перемикальних систем керування динамічними об’єктами

60. Федюшин А.И., г. Харьков, Україна

Имитационное моделирование процессов передачи трафика в вычислительных сетях

61. Хавина И.П., Легуенко А.В., г. Харьков, Україна

Применение ГА для оптимизации стоимости технологического процесса

62. Хуторненко С.В., м. Харків, Україна, Семенець Д.А., м. Артемівськ, Україна

Математична модель електродинамічного приводу п’єзорезонансного пристрою

63. Хуторненко С.В., м. Харків, Україна, Васильльчук Д.П., м. Артемівськ, Україна

Система диференціальних рівнянь коливань пьезорезноатора з градієнтним полем збудження в площині кристалічного елементу

64. Штефан Є.В. м. Київ, Україна

Інформаційні технології проектування процесів механічного оброблення дисперсних матеріалів

65. Паржин Ю.В., Україна, Харків

Моделювання презентативної підсистеми формальної системи інтелектуального типу

66. Дмитриев А.Г., Леонтьев А.Б.Ю, Україна, Харків

Построение модели для оценки обобщенного показателя качества авиационного комплекса с учетом свойств его специального оборудования на основе обработки ретроспективной информации

67. Aleksenko O., Kharkiv

Supply chain risk analysis

Дискусія

СЕКЦІЯ 22. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СТІЙКІСТЬ

Керівник – проф. Кравченко В.І., директор НДПКІ “Молнія”

Секретар с.н.с. Ваврів Л.В.

1. Баранов М. И., Україна, Харків

Новые электрофизические микромеханизмы возникновения явления электромагнитной индукции в металлических проводниках

2. Баранов М. И., Україна, Харків

Новый электрофизический микромеханизм возникновения явления электростатической индукции в металлических проводниках

3. Баранов М. И., Леденев В. В., Свичкарь А. С., Україна, Харків

Улучшение переходной характеристики омического делителя напряжения на 1 МВ

4. Баранов М. И., Лысенко В. О., Україна, Харків

Высоковольтный электроосмос в капиллярной структуре растущей древесины

5 Бойко Н. И., Борцов А. В., Евдошенко Л. С., Евсеев И. М., Зароченцев А. И., Иванов В. М., Коняга С. Ф., Україна, Харків

Использование в современных технологиях высоковольтных разрядов

6. Бондаренко О.Ю., Україна, Харків

Розподіл вихрових струмів у заготовці плоскої індукційної індукторної системи з подвійним витком

7. Борзов М. М., Громико І. О., Україна, Харків

Пошук дефектів у будівельних конструкціях на основі аналізу спекл-структур

8. Борзов М. М., Цуранов М. В., Україна, Харків

Захист інформації від високочастотного нав’язування

9. Борисов Р. К., Воронина З. А., Глебов О. Ю., Еремеев В. О., Україна, Харків

Экспериментальное определение электромагнитных помех при ударах молнии и коротком замыкании на шинах подстанции с целью обеспечения электромагнитной совместимости

10. Вытришко В. В., Україна, Харків

Постановка задачи расчета электромагнитного поля в поперечном сечении формирующей линии

11. Гладков В. С., Гученко О. А., Шестеріков О. В., Україна, Харків

Високовольтні наносекундні імпульси напруги – шлях до високопродуктивного вилучення дорогоцінних кристалів з руд

12. Гладков В. С., Гученко О. А., Шестеріков О. В., Україна, Харків

Наносекундна високовольтна імпульсна техніка – запорука підвищення продуктивності та екологічної чистоти утилізації залізобетону.

13. Гладков В. С., Гученко О. А., Шестеріков О. В., Україна, Харків

Просторове електричне поле – економічний і екологічно чистий фільтр трансформаторного масла.

14. Громико І. О., Пересічанський В. М., Громико О. І., Україна, Харків

Проблемні сигнали, що створюють побічні електромагнітні випромінювання та наводки

15. Громыко И. А., Цуранов М. В., Україна, Харків

Использование цифровых фотоаппаратов для определения смещения спеклов

16. Золотарев В.М., Антонец С.Ю., Антонец Т.Ю., Науменко А.А., Україна, Харків

Определение наведенных напряжений в кабельных линиях 6…330 кВ из трех однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

17. Ковтун Ю. В., Скибенко А. І., Скібенко Е. І., Ларін Ю.В., Юферов В. Б., Україна, Харків

Утворення і дослідження багатокомпонентної газометалевої плазми

18. Колесник О. В., Петков А. А., Україна, Харків

Определение времени зарядки емкостного накопителя энергии с

кольцевой схемой защиты

19. Коробко А. И., Україна, Харків

Методологические аспекты экспериментальных исследований по определению стойкости радиоэлементов к поражающему воздействию электромагнитного импульсного излучения

20. Коробко А. И., Україна, Харків

Выбор амплитудно-временных параметров факторов воздействия на элементы РЭА мощных импульсных электромагнитных полей при разработке модели их поведения

21. Коробко А. И., Україна, Харків

Испытания на стойкость к разрядам статического электричества, имитаторы разрядов статического электричества

22. Коробко А. И., Україна, Харків

Программа испытаний на стойкость к поражающим воздействиям статического электричества, возникающего в моменты старта и эксплуатации ракеты космического назначения

23. Коробко А. И., Галенюк Г.У., Евдошенко Л.О., Золотько В.А., Коробко З.И., Україна, Харків

Характеристики испытательного оборудования для моделирования электростатических воздействий на объекты ракетно-космического назначения

 1. Коробко А. И., Коробко З. И., Україна, Харків

Выбор вида функции отклика, описывающей необратимые отказы элементов радиоэлектронной аппаратуры при действии мощных импульсных электромагнитных полей

 1. Коробко А. И., Коробко З. И., Україна, Харків

Методология экспериментальной отработки мер защиты ракеты и её функциональных частей от статического электричества

 1. Коробко А.И., Рудаков В.В. , Коробко А.А., Україна, Харків

Исследование переходных процессов в последовательном умножителе напряжения, для зарядки емкастного накопителя энергии.

 1. Кравченко В. І., Горюшкін А. Е., Україна, Харків

Особливості застосування перетворення Фур'є у цифровій обробці сигналів

28. Кравченко В. И., Кравец В. А., Касилов О. В., Серков А. А., Україна, Харків

Разработка рекомендаций по повышению надежности программно-аппа­ратных комплексов

29. Кравченко В. П., Кравченко Ю. В., Лонський С. С., Рудаков В. В., Україна, Харків

Високовольтні конденсатори малої ємності при різних формах діючої наруги

30. Кравченко Ю. В., Рудаков В. В., Україна, Харків

Визначення розмірів «напруженого об’єму» ізоляції за експериментальними даними

31. Кравченко В. П., Рудаков В. В., Україна, Харків

Використання полімерних труб в якості ізоляторів виводів високовольтних конденсаторів

32. Логвиненко М. Ф., Шевцова В. В., Україна, Харків

Аналіз систем з перепитом за критерієм середньої відносної швидкості

33. Лонський С.С., Рудаков В.В., Україна, Харків

Остигання двошарової огороджувальної конструкції

34. Недзельский О. С., Плічко А. В., Понуждаєва О. Г., Україна, Харків

Пересувний генератор імпульсів струму непрямого впливу блискавки форми «множинний удар»

35. Немченко Ю.С., Князєв В.В, Лісной І.П., Сомхієв С.Б.,
Островерх Т.М., Україна, Харків

Установка У-ЗПМП-1000

36. Немченко Ю. С., Князєв В. В, Лісной І. П., Сомхієв С. Б., Островерх

Т. М., Скобліков О. Ю., Україна, Харків

Установка У-ГІГ

37. Немченко Ю.С., Князев В.В., Лесной И.П., Кравченко В.И., Україна, Харків

Эталон единицы максимального значения больших импульсных напряжений

38. Немченко Ю. С., Князев В. В., Лесной И. П., Кравченко В. И., Україна, Харків

Эталон единицы максимального значения больших импульсных токов

39. Немченко Ю. С., Скобликов А. Ю., Україна, Харків

Результаты метрологической аттестации средств измерения импульсных процессов с использованием методики автоматизированной обработки

40. Обод І. І., Бреславець В. С., Яценко І. Л., Україна, Харків

Розробка способу передачі інформації в інфокомунікаційних системах

41. Обод И. И., Бута Нана Р., Некам Нганкуи И., Україна, Харків

Адаптивный метод повышения скорости передачи данных систем радиодоступа при действии помех

42. Обод И. И., Гацкалов Г. К., Мошенко Д. Ю., Азаренко Л. А., Україна, Харків

Методы повышения скорости передачи информации в беспроводных сетях

43. Обод И. И., Заволодько А. Э., Україна, Харків

Сопровождение воздушных объектов по данным запросных систем наблюдения единой информационной сети

44. Обод И. И., Заволодько А. Э., Охрименко М. Ю., Тюрин А. А., Україна, Харків

Показатели качества информационного обеспечения потребителей системы контроля использования воздушного пространства

45. Обод И. И., Литвиненко Л. С., Мироненко И. Г., Панарина И. В., Україна, Харків

Способ сбора данных подвижных объектов на базе беспроводных сенсорных сетей

46. Обод И. И., Яценко И. Л., Україна, Харків

Сравнительный анализ влияния помех на качество работы информационных систем передачи данных

47. Певнєв В. Я., Громико І. О., Україна, Харків

Наповнення інформаційним змістом лазерного променя при його поширенні у пружному середовищі

48. Певнев В. Я., Кальченко В. В., Україна, Харків

Несанкционированный доступ к информационным системам с применением программ удаленного администрирования

49. Певнев В. Я., Нестеренко Л. Ю., Україна, Харків

Построение оптимальной конфигурации системы защиты информации

50. Певнєв В. Я., Цуранов М. В., Україна, Харків

Понятие информационной безопасности

51. Пересічанський В. М., Кальченко В. В., Україна, Харків

Варіанти вирішення проблем оцінки збитків підприемства в разі витоку інформації

52. Поштаренко В. М., Бурлаков Д. С., Україна, Харків

Оптимізація транспортної мережі ip/mpls на основі імітаційного моделювания

53. Поштаренко В.М., Дорохін І.С., Україна, Харків

Оптимізація транспортних мереж ngn на основі технології NGSDH

54. Резинкин О. Л., Гончаренко С. В., Україна, Харків

Измерительный узел для исследования импульсной поляризации сегнетокерамики

55. Резинкина М. М., Гринченко В. С., Україна, Харків

Расчетный выбор параметров несплошных многослойных экранов

56. Резинкина М. М., Лобжанидзе Л. Э., Україна, Харків

Расчет магнитного поля в окрестности и внутри ферромагнитных объектов

57. Резинкина К. О., Муратов С. С., Україна, Харків

Моделирование электромагнитных процессов на поверхности метаматериала

58. Серков А. А., Голиков Ю. Л., Рыщенко М. И., Чурюмова И. Г. , Україна, Харків

Разработка рекомендаций по созданию интеллектуальной телекоммуникационной сети

59. Сизоненко О. Н., Тафтай Э. И., Колмогорова Р. П., Липян Е. В., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Україна, Харків

Влияние гидродинамических характеристик высоковольтного электрического разряда на изменение энергетических характеристик смачивания водных растворов поверхностно-активных веществ

60. Толкачев М. Ю., Україна, Харків

Электродинамическая модель структуры электромагнитного поля внутри замкнутых объемов помещений

61. Яковенко И.В., Кравченко В.И., Яковенко В.И. Влияние импульсных электромагнитных полей на рабочие характеристики полупроводниковых структур

62. Skoblikov O.Y., Україна, Харків

Three-dimensional numerical simulation for solving problems of electromagnetic screening

63. Vinogradova E. Y., Poshtarenko V. M. , Ukraine, Kharkov

The designing of manets based on cognitive radio technology

64. Кравченко В.И., Яковенко В.И., Яковенко И.В.

Влияние импульсного электромагнитного поля на работоспособность полупроводниковых приборов

Дискусія

СЕКЦІЯ 23. МЕНЕДЖМЕНТ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Керівник – проф. Гаврись О.М., декан факультету бізнесу і фінансів

Секретар – доц. Шевченко М.М.

 1. Антоненко М.А., Україна, Харків

Визначення оптимальних строків служби технологічного обладнання

 1. Артамонова Н.О., Хачатрян А.І., Україна, Харків

Управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції на основі патентних досліджень

 1. Бабіч І.Є., Україна, Харків

Функціонування ринку страхування: проблеми та вирішення

 1. Білоцерківський О.Б., Ширяєва Н.В., Україна, Харків

Управління запасами з використанням АВС – аналізу

 1. Бескоровайний С.О., Україна, Харків

Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товару

 1. Божко Е. А., Україна, Харків

Дослідження економічної сутності нерухомості, як складової регіонального розвитку

 1. Боярська М.В., Лозова С.В., Україна, Харків

Поняття збалансованості структури товарного портфелю підприємства

 1. Брінь Н.В., Україна, Харків

Інноваційні перетворення – важливий напрямок господарської діяльності промислових підприємств

 1. Висоцька А.С., Україна, Харків

Стратегічне позиціонування як необхідна умова конкурентоспроможності підприємства

 1. Гаврикова А.О., Україна, Харків

Підвищення ефективності теплопостачання

 1. Гаврись М.О., Україна, Харків

Фінансування оновлення основних засобів підприємств за рахунок кредитів банків

 1. Гаврись П.О., Гаврись О.О., Україна, Харків

Проблеми підвищення ефективності контролю витрат та обліку на промислових підприємствах

 1. Геворкян А.Ю., Україна, Харків

Зміст адаптаційних процесів, пов’язаних з членством України у СОТ

 1. Гілун О.А, Міщенко В.А., Україна, Харків

Поняття бенчмаркінгу та застосування його на підприємстві

 1. Горбунов Н.П., Зеленська І.І., Зеленський О.І., Україна, Харків

Нанотехнології – пріоритетні напрямки інноваційної діяльності України

 1. Гуріненко Н.В., Україна, Харків

Регресійний аналіз економічної стійкості підприємств машинобудування

 1. Далецька А.К., Україна, Харків

Прибуток підприємства та шляхи його підвищення

 1. Данько Т.В., Караван О.В., Україна, Харків

Маркетинговий аудит: тенденції та підходи

 1. Домніна І.І., Домніна Н.І., Україна, Харків

Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства

 1. Дубина І.А., Україна, Харків

Шляхи підвищення ефективності роботи кадрової служби підприємства

 1. Дягілєва Г.В., Україна, Харків

Оцінка фінансової спроможності інвестиційного проекту

 1. Євчу М.М., Іваницький В.Д., Україна, Харків

Гібридна стратегія зростання й розвитку

 1. Зарицька І.С., Україна, Харків

Шляхи забезпечення фінансової стійкості іпідприємства

 1. Захарченко Т.І., Цзянь Сяодан, Україна, Харків

Вплив світової фінансово-економічної кризи на машинобудування України і шляхи виходу на прикладі ВАТ «Турбоатом»

 1. Захарченков С.П., Україна, Харків

Модель кількісної оцінки аудиторського ризику

 1. Іваницький В.Д., Струкова А.Г., Ажель В.А., Україна, Харків

Обгрунтування статистичних параметрів реальних логістичних процесів

 1. Івахненко А.В., Україна, Харків

Шляхи підвищення конкурентоспроможності машинобудівної галузі України за рахунок залучення цільових інновацій

 1. Кобець В.М.,Україна, Харків

Застосування методу проектів для ефективної підготовки економістів-менеджерів

 1. Ковшик В.І., Україна, Харків

Управління витратами підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 1. Кондращенко О.М., Україна, Харків

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в системі ринку

 1. Корецька О.В., Україна, Харків

Особливості поняття банківських ризиків в економіці та їх класифікація

 1. Костяна Н.Г., Данько Т.В., Україна, Харків

Стратегічна інтеграція у міжнародних ланцюгах розподілу машинобудівної продукції

 1. Кочетова Т.І., Котлярова А.В., Україна, Харків

Поширення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності

 1. Курятник Н.О., Брінь П.В., Україна, Харків

Колективні рішеня в системі управління українським підприємством

 1. Кутідзе Л.С., Україна, Запоріжжя

Інноваційний потенціал територіальних форм організації виробництва

 1. Лелюк М.В., Україна, Полтава

Проблеми управління джерелами фінансування вітчизняних підприємств в контексті їх інноваційного розвитку

 1. Лінькова О.Ю., Україна, Харків

Розвиток страхового менеджменту в Україні

 1. Лісова Ю.О., Пічугіна Т.С., Україна, Харків

Основні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства

 1. Лошакова М.С., Щеглов А.П., Україна, Харків

Фінансовий стан як індикатор економічного потенціалу організації

 1. Лук’яниця І.Ю., Україна, Харків

Якість продукції як основа успішності підприємства

 1. Маліновська В.І., Шевченко М.М., Україна, Харків

Виявлення особливостей проведення маркетингової діяльності на підприємствах автомобільної промисловості

 1. Мартюшева О.О., Україна, Харків

Кластерно-інноваційні варіанти трансформації економіки України в умовах глобалізації

 1. Мейта В.І., Шульга Т.П., Україна, Харків

Аспекти розробки стратегії виходу українських туристичних підприємств на зовнішні ринки

 1. Міхайлова Г.В., Росія, Ставрополь

Оцінка інтелектуальної власності підприємства

 1. Міщенко В.А., Іваницький Є.В., Старков К.А., Україна, Харків

Вдосконалення методології прогнозування процесів електропостачання в Харківському регіоні

 1. Могилко О.В., Україна, Харків

Аналіз потенціалу розвитку та використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

 1. Носирєв О.О., Україна, Харків

Економічна інтеграція промислового комплексу України до системи світового господарства

 1. Ольховська О.В., Україна, Харків

Формування й розвиток корпоративної культури персоналу організації

 1. Онищенко С.Г., Україна, Харків

Проблеми виходу українських підприємств на зовнішні ринки

 1. Панков С.О., Росія, Ставрополь

Особливості аналізу впливу капіталостворюючих інвестицій на розвиток промислового підприємства

 1. Пархоменко К.О., Соколова Л.В., Україна, Харків

Формування системи мотивації управлінського персоналу на підприємстві

 1. Петренко М.В., Україна, Харків

Вплив якісної інформації на стан планування підприємства

 1. Піткевич К.О., Курятник Н.О., Україна, Харків

Оцінка ефективності інвестицій в умовах сучасного українського підприємства

 1. Подхалюзін А.Ю., Україна, Харків

Енергетична ефективність біоенергетики

 1. Полтавський Г.Я., Україна, Харків

До оцінки ефективності напрямків інноваційної діяльності

 1. Решетняк О.В., Глущенко І.В., Україна, Харків

Вазаємозв’язок вартості капіталу та необхідної доходності інвестиційних поектів

 1. Решетняк О.В., Глущенко І.В., Довгопол М.Ю., Україна, Харків

Участь працівників в корпоративній культурі міжнародних компаній в Україні

 1. Решетняк О.В., Лелюк Д.В., Україна, Харків

Підвищення ролі малого та середнього бізнесу в системі кластерів як фактор забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки

 1. Решетняк О.В., Мартюхіна Ю.В., Україна, Харків

Необхідність врахування индексу владної дистанції в процесі прийняття рішень міжнародних компаній

 1. Рижих М.І., Україна, Харків

Інноваційні технології організації управління туристичним бізнесом

 1. Рогачов М.Ю., Україна, Харків

Технологічні інновації як основа еволюційного розвитку промислового виробництва

 1. Руденко Ю.А., Україна, Харків

Інноваційна стратегія та інформаційне виробництво

 1. Рустемов Р.Р., Україна, Харків

Методи просування товару на іноземні ринки

 1. Сапожніков В.А., Україна, Харків

Підвищення інвестиційної привабливості України

 1. Семенюк О.Л., Україна, Харків

Процеси росту та розвитку в системі інвестиційно-інноваційної політики

 1. Сєрикова Г.В., Україна, Харків

Використання нематеріальних активів на підприємствах

 1. Сітак І.Л., Україна, Харків

Забезпечення стійкого розвитку національних підприємств

 1. Скотнікова Л.П., Україна, Харків

Маркетингові дослідження конкурентних позицій фірми

 1. Смірнов А.Є., Україна, Харків

Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 1. Снитко К.П., Лернер Ю.І., Україна, Харків

Методика визначення ступеня кризи в умовах невизначеності і ризиків

 1. Соколенко А.В., Україна, Харків

Побудова моделі мінімізації обсягів товарно-матеріальних запасів з метою максимізації ринкової вартості підприємства

 1. Соколенко В.А., Товажнянський В.Л., Україна, Харків

Інноваційна складова створення елітного промислового підприємства

 1. Соколова Л.В., Дяченко М.Г., Україна, Харків

Управління асортиментом продукції в умовах ринку

 1. Тимофеєнко О.А, Міщенко В.А.., Україна, Харків

Поняття інвестиційної привабливості

 1. Тимошенков І.В., Нащекіна О.М., Україна, Харків

Видатки здобуття освіти: сутність та проблеми вимірювання

 1. Турменко Д.В., Україна, Харків

Шляхи підвищення конкурентоспроможності легкої промисловості України

 1. Швед Ю.А., Горовий Д.А., Україна, Харків

Створення консорціуму для виходу на зарубіжний ринок

 1. Шевченко М.М., Другова О.С., Україна, Харків

Фактори формування промислової структури економіки України

 1. Шевченко М.М., Зюбанова Д. М., Україна, Харків

Ключові відмінності засобів національного та міжнародного маркетингу

 1. Шеметова М.О., Волік Н.Г., Україна, Харків

Диверсифікація як засіб збереження економічної стабільності підприємства

81. Sedlarski T.Issues with Transaction Costs Measurement on the Macroeconomic Level in Transition Economies, Sofia, Bulgaria

82. И.Гарасимюк, Ольштын, Польша

Процесс маркирования строительной продукции

83. Єфімов Є.О., Україна, Харків

Наукові парки при ВНЗ – як інструмент просування інновацій та об’єктів інтелектуальної власності

84. Матвєєнко О.В., Україна, Первомайськ

Інноваційно-інвестиційний напрямок розвитку малих міст України в сучасних умовах

Дискусія

СЕКЦІЯ 24. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ (м. Ялта)

Керівники – д.ф.-м.н. Міцай Ю.Н.

Секретарі проф. Леонов С.Ю.

1. Абдуллаєва Жала Османівна, Ялта, Крым, Україна

Використання WEB-технологій для побудови системи дистаційного навчання

2. Боднар О.А., Ялта, Крым, Україна

Проблема міжпредметних зв'язків в тренуванні інтелектуальних систем

3. Боднар Д.А., Ялта, Крым, Україна

Використання інтелектуальних систем для прийняття управлінських рішень на економічному об'єкті

4. Василенко О.В., Кузнєцов Д.О., Запоріжжя, Україна

Спектральний аналіз в ECAD-програмах

5. Гирлин С.К., Билюнас А.В., Ялта, Крым, Україна

Аналитическое решение задачи оптимального распределения внешних ресурсов между подсистемами двухпродуктовой развивающейся системы

6. Гришин И.Ю., Герасин М.Л., Ялта, Крым, Україна

Программная реализация метода главных граней для задачи линейного программирования на классе многогранников, эквивалентны N мерному гиперкубу, в среде программирования BORLAND C++ BUILDER 6.0

7. Dorogov A. Yu., Lesnykh V. Yu., Saint Petersburg, Russia

Method of competent area construction for collective neural network classifier of heterogeneous data

8. Дроздов Д.В.,Четирбок П.В., Ялта, Крым, Україна

Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку підприємства

9. Казанцева Я.О., Екатеринбург, Россия

Оптимальное обеспечение товарными ресурсами предприятий розничной торговли

10. Кубрак А.С., Четырбок П.В., Ялта, Крым, Україна

Оценка качества и сертификация программных продуктов

11. Кукса С.В., Четирбок П.В., Ялта, Крым, Україна

Керування маніпуляційними роботами та синтез асоціативної нейрокомп’ютерної пам’яті для планування рухів в середовищі з обмеженнями

12. Старушко Д.П., Ялта, Крым, Україна

Семантичне розширення пошукового запиту

13. Черняев Д.Ю., Ялта, Крым, Україна

Информационная система финансового анализа предприятия

14. Четырбок П.В. Ляшенко В.В., Ялта, Крым, Україна

Flash- технологія

15. Utkin A.S., Saint Petersburg, Russia

Forming attribute space for classify image task

16. Римко В.В., Блещунова К.М., Україна, Харків

Облік тренувальних навантажень у легкоатлетичних метаннях із використанням інформаційних технологій

17. Мельников А.Ю., Кушнир Ю.В., Україна, Краматорск

Применение технологии data mining для анализа аудитории электронной рассылки

18. Мельников А.Ю., Бобух А.Н., Україна, Краматорск

Интеллектуальный анализ данных службы такси

19. Мельников А.Ю., Бабенко Е.Н., Україна, Краматорск

Программная система для интеллектуального анализа итогов приема в вуз

20. Шишкіна К. М. Україна, Краматорск

Моделювання розвитку економіки регіону з використанням теорії нечітких множин

21. Никифорова О. В., Україна, Харків

Система диагностики региональных рынков труда

22. Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю.

Моделювання показників економічної безпеки підприємства на основі нечіткої логіки

23. Радченко В.О., Україна, Харків

Дослідження застосування функціональних залежностей у процесі реструктурування реляційних баз даних

Дискусія

СЕКЦІЯ 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

Керівники – проф. Кіпенський А.В., декан декан факультету інтегрованої

підготовки

Секретар – інж. Пухаренко А.І.

1. Аврамова О.Є., Україна, Харків

Проблемні питання інформаційної безпеки

2. Азовський Є.В., Україна, Харків

Особливості охорони загальновідомих торгових марок

3. Басюк А.С., Кузьменко Л.В. Україна, Харків

Огляд можливостей використання методу аналізу ієрархій для вибору інвестиційного проекту

4. Богатий В.В., Тимофієв В.М. Україна, Харків

Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення кваліфікації персоналу

5. Бондаренко М.В., Капінос М.М., Україна, Харків

Інформаційне забезпечення проведення кон’юнктурних досліджень при трансфері технологій

6. Бузінова А.С., Аврамова О.Є. Україна, Харків

Об'єкти інтелектуальної власності, як нематеріальні активи підприємства

7. Булдакова І.В., Лисенко І.В. Україна, Харків

Проблемні питання діяльності державного інспектора з питань інтелектуальної власності

8. Владленова І.В., Україна, Харків

Розвиток інформаційного суспільства: філософський аспект.

9. Воронкін О.С., Україна, Луганськ

Проблеми сучасної освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства України

10. Годзь Н.Б., Україна, Харків

Поняття та елементи людського середовища у системі сучасної екологічної парадигми з погляду розвитку інформаційного суспільства в Україні

11. Горбунов М.П., Пасіка І. І., Україна, Харків

Інформаційні технології та пасажирські перевезення

12. Городиська О.М., Україна, Харків

Проблема індивідуального буття у сучасному суспільстві

13. Данилевич В.І., Соколенко В.А., Україна, Харків

Інформаційне суспільство – основа розвитку ринку убезпечення життя в Україні

14. Демідова О.І., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Патентно-кон'юктурні дослідження – інструмент управління інноваційним процесом

15. Дзьобань О.П., Україна, Харків

Інформаційне насильство в інформаційному суспільстві: до проблеми розуміння сутності

16. Дубчак Т. В., Аврамова О.Є. Україна, Харків

До питання правової охорони прав винахідника в інформаційному суспільстві

17. Дьомін Ю. В., Перевалова Л.В. Україна, Харків,

Захист авторського права на фотографічні твори

18. Єгоричева Н.С., Україна, Харків

Інформаційне забезпечення управління економічною стійкістю підприємства.

19. Єршова Т.О., Аврамова О.Є. Україна, Харків

Право на інформацію в аспекті розвитку інформаційного суспільства.

20. Жданенко С. Б., Україна, Харків

Ціннісні передумови солідарності.

21. Жиленко Т.О., Солощук М.М., Україна, Харків

Інтелектуальна власність в інформаційному суспільстві

22. Жорнік Р.О., Орлюк О.П., України, Київ

Правовий захист комп’ютерної програми, як об’єкта інтелектуальної власності

23. Звєрєва Т.Г., Зубкова О.В., Україна, Харків

Інформаційно-телекомунікаційні технології в НТУ "ХПІ"

24. Івлєва М.В., Стригуль Л.С. Україна, Харків

Роль інформаційний технологій в дослідженні методів аналізу фінансових результатів.

25. Калиновський Ю. Ю., Україна, Харків

Особливості розвитку суспільної правосвідомості в Україні: інформаційно-комунікативний контекст.

26. Кальницький Е.А., Україна, Харків

Інформаційний тероризм в інформаційному суспільстві: до проблеми розуміння сутності

27 .Капінос М.М., Лерантович Е.Т., Україна, Харків

Аналіз науково-методичного забезпечення патентно-конюнктурних досліджень в Україні

28. Катков Є.А., Україна, Харків

Основные цели и задачи развития информационного общества.

29 .Каткова Н.В., Україна, Харків

Сутність цілі маркетингових комунікацій в інформаційному суспільстві.

30. Кваша С. В., Аврамова О.Є Україна, Харків

Колізії правової охорони промислових зразків і знаків для товарів та послуг.

31. Кесарєва О. С., Гаряєва Г.М. Україна, Харків

Особливості правової охорони об’ємних торгівельних марок в Україні.

32. Кіпенський А.В., Україна, Харків

Використання інформаційних технологій для покращення стану технічного забезпечення закладів охорони здоров’я України.

33. Кіпенський А.В., Король Є.І., Кубишкіна Н.І.,Україна, Харків

Інформаційні технології у медицині, як засіб створення нових методів електротерапії

34. Кісельов Р.Е., Побережна Н. М., Україна, Харків

Проблеми впровадження автоматизованих систем обліку трудових ресурсів на підприємстві

35. Клименко О.С., Лисенко І.В., Україна, Харків

Правова охорона промислового зразка у ретроспективі

36. Коваленко І.І., Україна, Харків

Про деякі проблеми розвитку інформаційної культури в сучасних українських реаліях

37. Ковпак Е.О., Україна, Харків

Роль проектно-консалтингового бізнесу на інформаційному ринку країни

38. Комарова К.Г., Перевалова Л.В.Україна, Харків

Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні

39. Крамчанін Л.В., Лопатіна В.В., Україна, Харків

Відсутність порушення прав власників охоронних документів як складова конкурентоспроможності об’єкту техніки на ринку

40. Кріворучко О. Ю., Аврамова О.Є., Україна, Харків

До проблеми реформування інформаційного законодавства

41. Кузьменко О.В., Україна, Харків

Юридична відповідальність за порушення свободи діяльності друкованих засобів масової інформації

42. Купріянова Ю.П., Стригуль Л.С. Україна, Харків

Дослідження методів аналізу фінансової стійкості підприємства

43. Мануйлов Є.М., Панфілов О.Ю., Україна, Харків

До розуміння сутності інформаційних війн

44. Міщенко В.І., Україна, Харків

Соціокультурні виміри інформаційного суспільства

45. Міщенко М. М., Україна, Харків

Медіареальність: особливості будови медіапростору

46. Мошенська О. В., Лисенко І.В., Україна, Харків

Історія створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності

47 .Нагайська В.Ю., Лисенко І.В., Україна, Харків

Правове регулювання діяльності перекладачів в міжнародних відносинах

48. Налісна Н.В., Аврамова О.Є. Україна, Харків

Правова охорона кінематографічних об'єктів в інформаційному суспільстві

49. Нос Н.А., Лисенко І.В.,Україна, Харків

Правове регулювання інноваційної діяльності у сфері нанотехнологій в країнах ЄС

50. Окладная М.Г., Україна, Харків

Отличительные особенности формирования информационного общества

51. Орєхов В.В., Жидкова О.Є., Україна, Луганськ

До питання законодавчого регулювання прав пацієнтів в Україні, як елементу інформаційного суспільства

52. Павлов М. В., Нащекина О.Н. Україна, Харків

Информационная культура менеджера

53. Перевалова Л.В., Україна, Харків

Правовые проблемы формирования информационного общества в Украине

54 .Петутіна О.О., Україна, Харків

Інформатизація освіти очима викладача

55. Писанко А. І., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Генезис розвитку авторського права в Україні

56. Плотнікова О. М., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Статус виробників фонограм в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні

57. Подлєсний І.Г., Погорєлов І.М., Україна, Харків

Проблеми подачі податкової звітності в електронному вигляді

58. Пристанський В.А., Побережна Н.М., Україна, Харків

Дослідження інформаційних технологій в банківській діяльності

59 .Прохоренко О.В., Україна, Харків

ІТ- аутсорсинг у міжнародному поділі праці

60. Редчиць Т.А., Аврамова О.Є., Україна, Харків

Генезис розвитку патентного права в Україні

61. Рижа В.О., Перевалова Л.В., Україна, Харків, НТУ «ХПІ»

Актуальні проблеми охорони виробників програмного забезпечення в Україні

62. Саєнко Н. О., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Проблема інтернет-ресурсів, як елемент розвитку інформаційного суспільства

63. Свириденко О.О., Лисенко І.В., Україна, Харків

Міжнародна правова охорона комп’ютерних програм

64. Селіхов А.С., Перевалова Л.В., Україна, Харків

Права перекладача в інформаційному суспільстві

65. Смоляга М.В., Україна, Харків

Трансформація концептуальних засад духовного життя сучасного суспільства

66. Соляннік Н.В., Україна, Луганськ

Щодо питання правового статусу ембріона в контексті сурогатного материнства

67. Терземан М.М., Мелень О.В. Україна, Харків

Інформаційні системи обліку та їх актуальність

68. Тімченко В.В., Україна, Харків

Проблеми правової охорони доменних імен в інформаційному суспільстві України

69. Ткачова О.В., Україна, Харків

Протиставляння «Екзистенційної комунікації» повсякденному спілкуванню в теорії К. Ясперса

70. Токаренко Ю. В., Муренко О.Л., Україна, Харків

Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми особами, в аспекті розвитку інформаційного суспільства

71. Трещова О.Р., Україна, Харків

Реалізація права громадян на інформацію в адміністративному судочинстві

72. Троян Є. М., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Державна охорона географічних вказівок, як елемент розвитку інформаційного суспільства

73. Ходорова Н.С., Україна, Харків

Міжнародно-правова охорона суміжних прав

74. Циба І.П., Лисенко І.В. Україна, Харків

Співвідношення національного та міжнародного законодавство щодо охорони торгівельних марок

75. Черножук Н.С., Авраменко О.Є., Україна, Харків

Правова охорона мультиплікаційних фільмів

76. Чуксіна К. Р., Гаряєва Г.М., Україна, Харків

Механізм захисту товарних знаків

77. Шанідзе Н. О., Україна, Харків

Проблема життєтворчості особистості в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аспект

78. Ярошенко А.Ю., Перевалова А.Ю., Україна, Харків

До проблеми формування законодавства, що регулює питання створення інформаційного суспільства

79. Кваснюк О.А., Паржин Ю.В., Україна, Харків

Дослідження правових та організаційних аспектів захисту конфіденційної інформації в умовах конкурентної розвідки

Дискусія

СЕКЦІЯ 26. Страховий фонд документації: актуальні Проблеми та методи обробки і зберігання інформації

Керівники: проф. Сєрков О. А., завідувач кафедри

доц. Приходько В. М., директор НДІ мікрографії

Секретар с.н.с. Костенко Г. С., начальник відділу НДІ мікрографії

1. Баранцев А. Ю., Україна, Харків

Проблемні питання створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи страхового фонду документації України

2. Борзенко Н. В., Україна, Харків

Корпоративна інформаційна система страхового фонду документації України

3. Бражнікова Д. О., Ткаченко В. П., Козирев В. М., Україна, Харків

Проведення антигрибкової обробки у приміщеннях архівів кінофотоматеріалів

4. Водолажська Т. О., Україна, Харків

Оптимізація організаційної і функціональної моделі інформаційної підсистеми моніторингу стану ПНО

5. Діков Є. М., Борзенко Н. В., Україна, Харків

Визначення якості інформації державного реєстру документів страхового фонду документації України за показником «релевантність інформації»

6. Ільїн С. В., Україна, Харків

Проблеми створення комплексної моделі інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на базі наявних відокремлених автоматизованих систем

7. Крамаренко Г. В., Козирев В. М., Четверікова Л. О., Україна, Харків

Визначення коефіцієнта щільності намотування рулонних мікрофільмів та оптимізація режимів намотування

8. Кривулькін І. М., Україна, Харків

Інформація у державній системі страхового фонду документації України

9. Меленець А. В., Україна, Харків

Архітектура сховища даних документів страхового фонду в електронному вигляді

10. Пашков С. Б., Козирев В. М., Подорожний В. І., Україна, Харків

Критерії якості растрових зображень

11. Піскачов О. І., Україна, Харків

Про підвищення ефективності планування розподілу фінансових ресурсів

12. Подойніцина А. А., Костенко Г. С., Україна, Харків

Оцінка ризику надзвичайних ситуацій з використанням нейронних мере

13. Приходько В. М. Безпека потенційно-небезпечних об’єктів, Україна, Харків

14. Прядкін А. С., Україна, Харків

Застосування формату XML для обміну даними у системі СФД

15. Савченко Т. М., Україна, Харків

Перехід від мікрофільмів до цифрової форми носія інформації. Переваги та проблеми зберігання

16. Соболь О. М., Тур О. М., Федюк Я. І., Україна, Харків

Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації на 48 арсеналі боєприпасів

17. Степаненко В. Л., Україна, Харків

Регіональні підсистеми Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів

18. Четверікова Л. О., Крамаренко Г. В., Бражнікова Д. О., Україна, Харків

Особливості вхідного контролю плівок для мікрофільмування закордонного виробництва

19. Чурсін О. О., Україна, Харків

Шляхи підвищення якості контроля мікроплівок

20. Шахматов В. В., Україна, Харків

Перспективи розвитку технологій страхового фонду документації

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи...................................................7

Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління..........9

Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні....13

Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного

машинобудування ……………………...………………………………………..17

Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження...……………..…25

Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології

обробки металів………………………….……………………………………....29

Секція 7. Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях..……...32

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.…....36

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії …………...39

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

в енергетиці ………………………………………………………………….......43

Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології ……….........45

Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин ……......………....49

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології ........52

Секція 14. Сучасні технології в освіті.…………………………...…………….54

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення

наукових і соціальних проблем у медицині ….….………………………….....57

Секція 16. Сучасні технології в економіці та менеджменті ………………….59

Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера......63

Секція 18. Нові технології захисту навколишнього середовища

та утилізації відходів………………………………………………………….....64

Секція 19. Сучасні проблеми гуманітарних наук …………….…………….....66

Секція 20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів …..….....68

Секція 21. Інформатика і моделювання.……………………………………….71

Секція 22. Електромагнітна стійкість ……………..………………………….....76

Секція 23. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси

у промисловості та народному господарстві…….………………………….....81

Секція 24. Інформаційні технології та математичні методи ………...…….....85

Секція 25. Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні…………………………………………………………………...…….....87

Секція 26. Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації.………................................................…….....92

Програма

ХVIII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Харків, 12-14 травня 2010 р.

Укладач проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар Кривобок Р.В.

Підп. до друку 22.04.10 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6. Обл.-вид. арк. 6,25.

Наклад 200 прим. Зам № . Безкоштовно.

Видавничий центр НТУ «ХПІ».
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07. 2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Д рукарня НТУ «ХПІ». 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..