Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Билеты для государственной (итоговой) аттеста­ции по информатике в устной форме за курс сред­него (полного) общего образования составлены на базе Обя...полностью>>
'Закон'
А.В. Панченко ст. гос. налоговый инспекторотдела информационно-аналитической работыМежрегиональной инспекции МНС России по СФО,советник налоговой слу...полностью>>
'Документ'
«Вишневый сад» — удивительное произведение русской литературы. Его создавал смертельно больной автор, сознающий близость своего ухода. Он говорил мир...полностью>>
'Программа'
IELTS - 5.5, Сертификат об окончании курса английского языка от Taylor’s Студент награждается Сертификатом от Senior Secondary Assessment Board of So...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Секретар – наук. співр. Османова О.В.

1. Абасов О.Ю, Демидов І.М., Україна, Харків

Дослідження процесу накопичення моногліцеридів під час етанолізу жирів в контексті подальшого їх використання в якості емульгаторів

 1. Бахмач В. О., Україна, Київ

Дослідження реологічних власивостей харчових гідроколоїдів

 1. Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Зекунова Т.І., Україна, Харків

Сумішева олія як джерело сквалену

4. Берданова В.Ф., Руднєва М.О., Берданов Р.І., Україна, Харків

Оптимізація процесу вилучення інуліну з рослинної сировини

5. Видюк О.М., Перевалов Л.І., Шандула О.В., Україна, Харків

Деякі можливості зниження температури фільтрації біодизеля

 1. Гладкий Ф.Ф., Гуркаленко А.Ю., Україна, Харків

Дослідження гліцеридного складу високопальмітинової соняшникової олії

 1. Гладкий Ф.Ф., Сірко Л.І., Україна, Харків

Cинтез симметричних ацилгліцеридів з використанням ферментів

 1. Григоров А.Б., Україна, Харків

Бортова діагностика автомобільних олив

 1. Данилова Л.А., Кириллова М.О., Україна, Харків

Використання стабілізатору на основі пшеничного солоду для виробництва маргарину

 1. Демидов І.М., Саприкіна Н.О., Україна, Харків

Окислення рослинних олій насиченого та олеїнового типу

 1. Демидов І.М., Ус В.В., Україна, Харків

Процес окислення рослинних олій насиченого та лінолевого типу

 1. Дістанов В.Б., Касатікова С.В., Мацкєєва В.В., Україна, Харків

Синтез нових похідних аміноарилдіазинів конденсацією з 4-бромнафталевим ангідридом та 5-бромаценафтенхіноном

 1. Дістанов В.Б., Петров С.О., Успенський Б.В., Україна, Харків

Синтез та дослідження органічних люмінофорів, похідних нафталімідів – потенційних біологічно-активних речовин

14. Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.В., Касатікова, С.В., Мовчан Т.І., Ларіна Г.В., Україна, Харків

Синтез та дослідження формазанів з люмінесцентними властивостями

 1. Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Жихор О.Ю., Україна, Харків

Синтез та дослідження азобарвників на основі продуктів відновлення вибухових речовин

 1. Жирнова С.В., Фалалєєва Т.В., Україна, Харків

Синтез та продукти розпаду деяких пероксидів

 1. Ільїнська О.І., Жуган О.А., Україна, Харків

Про реакцію амідування з одночасним гліцеролізом триацилгліцеринів

18. Каратєєв А.М., Гуріна Г.І., Литвінов Д.О., Шмалько В.М., Зеленський О.І., Бутко Д.О., Чешко А.О., Україна, Харків

Оптимізація складу розчинників у складі пентафталевих та перхлорвінілових емалей

19. Каратєєв А.М., Гуріна Г.І., Токар Т.М., Шмалько В.М., Зеленський О.І., Бутко Д.О., Чешко А.О., Калкаманова О.С., Україна, Харків

Вуглецеві наноструктури – модифікатори водно-дисперсійних стирол-акрилових матеріалів

20. Крамаренко В.Ю., Анацький О.О., Україна, Харків

Температурна залежність внутрішніх напруг органічних покриттів

21. Кричковська Л.В., Омельченко В.С., Україна, Харків

Застосування імобілізованих на солях та оксидах перехідних металів ферментів для гідролізу або синтезу оліго- та полісахаридів у фруктових соках

 1. Лаврова І.О., Куделя А.О., Україна, Харків

Нові рішення по інтенсифікації процесів осушки природного газу та газосепарації

 1. Литвиненко О.А., Котелевська А.А., Україна, Харків

Дослідження функціонально-технологічних властивостей харчового соняшникового шроту

 1. Лисова І.В., Єфименко Т.О., Україна, Харків

Синтез та дослідження біфлуорофорів оксазолінового ряду

 1. Матюхов Д.В., Україна, Харків

Математичне прогнозування розчинності соняшникової олії у системі „етанол - вода”

 1. Мельник А.П., Гетманцев О.М., Ближинська В.В., Україна, Харків

Дослідження процесу амідування восків

 1. Мельник А.П., Матвєєва Т.В., Україна, Харків

Застосування нових поверхнево-активних речовин у нафтогазовій промисловості

 1. Мельник А.П., Папченко В.Ю., Україна, Харків

Оцінка властивостей продуктів реакції амідування ацилгліцеринів діетаноламіном

 1. Мельник А.П., Папченко В.Ю., Реутова А.В., Україна, Харків

Дослідження одержання моно- та диацигліцеринів амідуванням соняшникової олії діетаноламіном

30. Міхедькіна О.Й., Медведєва Ю.А., Пелипець О.С., Дістанов В.Б., Україна, Харків

Синтез азометинів на основі піролілхлорвинілальдегіду та їх реакції з гідразинами

31. Міхедькіна О.Й., Крамаренко С.С., Пелипець О.С., Мельник І.І., Україна, Харків

Ацетилпіролкарбоксилати у синтезі амінотієніл- ТА амінопіразолілпіролів

32. Некрасов П.О., Плахотна Ю.М., Україна, Харків

Медико-біологичні дослідження дієтичних структурованих ліпідів

33. Некрасов П.О., Подлісна О.В., Україна, Харків

Клініко-біологічні дослідження емульсійних жирових систем, збагачених діацилгліцеринами

34. Нескорожена Г.Д., Зубар Г.П., Цибренко Г.І., Шевчук С.В., Україна, Харків

Нанотехнології як шлях отримання воднодисперсійних фарб цільового призначення

35. Носенко Т.Т., Дегтяренко О.С., Україна, Київ

Технологія переробки соєвого шроту із виробництвом білкових продуктів та біофлавоноїдів

 1. Османова О.В., Виноградний М.М., Гладкий Ф.Ф., Україна, Харків

Особливості біокаталітичної етерифікації жирних кислот полігліцерином

 1. Петрикей Л.В, Бахмач В.О., Бабенко В.І., Україна, Київ

Розробка компаунду для виробництва майонезної продукції

 1. Тертична О.В., Краснопольський Ю.М., Україна, Харків

Отримання та характеристика ліпосом із соєвих фосфоліпідів

 1. Тесленко С.О., Перевалов Л.І., Попсуйшапка А.В., Україна, Харків

Порівняння деяких методів підготовки насіння соняшнику до обрушування

 1. Фалалєєва Т.В., Колосова О.Ю., Україна, Харків

Теплоти згорання і теплові ефекти реакцій утворення гідразонів

 1. Чумак О.П., Зборщик О.В., Україна, Харків

Ферментативний гідроліз соняшникової олії

 1. Чепель Н.В., Усенко В.О., Фролова Н.Е., Україна, Київ

Дослідження ароматичних речовин ефірних олій з використанням газової хроматографії

43. Силка І.М., Фролова Н.Е., Україна, Київ

Фракціонування ефірних олій з виділенням ароматичних речовин

Дискусія

Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології

Голова – проф. Рассоха О.М., декан факультету інтегрованих

технологій і хімічної техніки

Cекретар – доц. Черкашина Г.М.

1. Агулян А.А., Підгорна Л.П., Фармазян З.М., Аракелова Е.Р., Україна, Харків, Арменія, Єреван

Дослідження отримання полівінілового спирту як пролонгатора дії лікарських речовин

2. Биканов С.М., Гарєв А.О., Загорулько Н.Є., Зарєчнєв О.В., Україна, Харків

Інтеграція тепла при виробництві 93% гідролізної сірчаної кислоти

3. Близнюк Д. О., Авраменко В.Л., Україна, Харків

Виготовлення пластмасових сцинтиляторів методом лиття під тиском

4. Болдирєв С.О., Горбунов К.О., Крикун О.І., Толста Н.О., Україна, Харків

Застосування засобів комп’ютерної інтеграції та автоматизація процесу концентрування розчину нітрату натрію

5. Ведь О.В., Толчинський Ю.А., Україна, Харків

Математична модель масообміну каталітичного процесу конверсії випускних газів двигунів внутрішнього згоряння

6. О. В. Демірський, Україна, Харків

Розрахунок взаємозв’язаних теплообмінних систем

7. Загоруйко І.Ю., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В., Україна, Харків

ПВХ пластизоль для виготовлення тканин з декоративним покриттям

8. Зотова Т.Г., Черкашина Г.М., Лебедєв В.В., Україна, Харків

Дослідження полімерних композицій на основі вторинних поліпропіленів

9. Краснокутський Є.В., Ведь В.Є., Україна, Харків

Дослідження конверсії ароматичних вуглеводнів на оксидних каталізаторах у зовнішньодифузійній області перебігу реакції

10. Подустов М.О. Литвиненко І.І., Єнокян С.Р., Україна, Харків

Система управління процесом очистки промислових стічних вод

11. Рассоха О.М., Алешко С.Є., Україна, Харків

Технологічні особливості формування виробів з фурано-епоксидних композиційних матеріалів

12. Самойленко Н.М., Самойленко Д.Є., Аверченко В.І., Ткачева І.А., Україна, Харків

Неякісні лікарські засоби як об,єкт поводження з відходами

13. Тинда О.А., Зінченко М.Г., Україна, Харків

Високоінтенсивна технологія анаеробної переробки органічних відходів

14. Товажнянський Л.Л., Ульев Л.М., Нечипоренко Д.Д., Україна, Харків

Мінімізація поверхні теплообміну у процесі виробництва гіпофосфіту натрію

15. Товажнянський Л.Л., Ульєв Л.М., Рябова І.Б., Ковальчук О.О., Україна, Харків

Визначення енергозберігаючого потенціалу для процесу ректифікації суміші метанол-етанол

16. Товажнянський Л.Л., Ульев Л.М., Рябова І.Б., Шелест Т.В., Україна, Харків

Визначення потенціалу енергозбереження для процесу ректифікації суміші вода – оцтова кислота

17. Толчинський Ю.А., Україна, Харків

Скорочений опис течії некласичних матеріалів

18. Томіліна В.Є., Бреславська Л.Л, Байрачний В.Б., Україна, Харків

Удосконалення процесу виробництва водню

19. Тошинський В.І., Бабіченко А.К., Бабак Т.В., Україна, Харків

Математичне моделювання випарників агрегату синтезу аміаку з урахуванням конденсаційного термічного опору

20. Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Дзевочко О.М., Лук’янчук О.О., Україна, Харків

Система автоматизації процесу концентрування азотної кислоти нітрат-магнієвим способом

21. Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Дзевочко О.М., Лисаченко І.Г., Жадан Ю.В., Дубовець О.Н., Лях Б.Г., Україна, Харків

Вимір в’язкості середовищ що розшаровуються

22. Тошинський В.І., Петрівна В.С., ПеченкоТ.І., Фаріга О.М., Україна, Харків

Капсулювання азотовмісних добрив модифікованими фосфатами українських родовищ

23. Ульєв Л.М., Болдирєв С.О., Василенко О.С., Україна, Харків

Визначення енергозберігаючого потенціалу процесу відділення бензолу при переробці коксового газу

24. Ульєв Л.М., Болдирєв С.А., Васильєв М. А., Україна, Харків

Визначення потенціалу енергозбереження процесу відділення дистиляції бензолу

25. Ульєв Л.М., Болдирєв С.О., Гарев А.О., Ярмоленко Ю.М., Україна, Харків

Інтеграція аміачного холодильного циклу на підприємствах харчової промисловості

26. Ульєв Л.М., Гарєв А.О., Волченко Я.В., Україна, Харків

Розрахунок та проектування аміачної холодильної машини

27. Ульєв Л.М., Толста Н.О., Україна, Харків

Екстракція технологічних даних для теплоенергетичного інтегрування процесів дезодорації жирів

28. Ульєв Л.М., Чернишов І.С., Колісник О.А., Україна, Харків

Визначення енергозберігаючого потенціалу процесу ректифікації частково розчинної азеотропної суміші фурфурол – вода

29. Ульєв Л.М, Чернишов І.С., Колісник С.А., Україна, Харків

Способи економії енергоносіїв у ректифікаційних установках

30. Філенко О.М., Моїсеєв В.Ф., Україна, Харків

Взаємний вплив гідродинамічних і структурних параметрів на висоту газорідинного шару та бризковіднесення в комбінованому контактному пристрої

31. Чернишев І.С., Болдирєв С. О., Бабак Т.Г., Сільченко К.О., Україна, Харків

Інтеграція процесу ректифікації частково розчинної азеотропної суміші фурфурол-вода

32. Шадріков А.С., Авраменко В.Л., Україна, Харків

Дослідження можливості стабілізації поліолефінів функціональними наповнювачами

33. Яковлєва Р.А., Спіріна О.Ю., Саєнко Н.В., Биков Р.О., Кондратенко А.В., Україна, Харків

Використання коінтеркальованих графітів для вогнезахисту будівельних конструкцій

34. Нзіока А.М., Трошин О.Г., Ведь В.Є., Україна, Харків

Промислове використання автомобільних покришок як енергоресурсів у виробництві цементу

35. Трошин О.Г., Моісеєв В.Ф., Тельнов І.А., Зовінський С.І., Україна, Харків

Розвиток процесів та обладнання для виробництва паливних брикетів з біомаси

36. Цикало А. Л., Сагдєєва О. А., Україна, Одеса, Blyukher B.,USA, Indianapolis

Автоматизована інформаційна комп’ютерна система моделювання процесів при аварійних розливах і викидах небезпечних речовин та матеріалів

Дискусія

Секція 14. Сучасні технології в освіті

Голова – проф. Кравець В.О., проректор

Cекретар – проф. Кухаренко В.М.

1. Білоусова Л.І., Сендеров О.А., Україна, Харків

Розробка сайта історії розвитку інформаціонно-обчислювальної техніки (ІОТ) на факультативних заняттях з інформатики

2. Білоусова Л.І., Сендеров О.А. Україна, Харків

Розробка зошита з друкованною основою як засіб дистанційного навчання з теми „Банківські задачі в шкільній інформатиці”

3. Бугайчук К.Л. Україна, Харків

Візуалізація інформації за допомогою технологій мультимедіа в навчальному процесі працівників ОВС

4. Грицюк С.О., Адашевський В.М. Україна, Харків

Біомеханічні характеристики ударних дій в таєквондо

5. Грушева О.В., Юрьева І.А. Україна, Харків

Деякі аспекти психологічної підготовки стрільців з луку в групах спортивного удосконалення СДЮСШОР «Комунар»

6. Домнин Ф.А. Україна, Харків

Магістр – минуле, сучасне та майбутнє

7. Комишан Н.О. Україна, Харків

Сервіси Google у навчальному процесі

8. Кучеренко А. С., Блізнєцова З. О. Україна, Харків

Динаміка зміни чисельності студентів-першокурсників НТУ «ХПІ», яких за станом здоров’я направлено до СМГ, у період з 2004/2005 по 2007/2008 навчальні роки

9. Кухаренко В.М. Україна, Харків

Дистанційне навчання та Веб 2.0

10. Лопай С.А. Україна, Харків

Застосування технологій web 2.0 у навчанні студентів

11. Мельников А.Ю., Кушнір Ю.В. Україна, Краматорськ

Організація роботи студентів заочної форми навчання з використанням Інтернет-технологій

12. Мельников А.Ю., Кушнір Ю.В. Україна, Краматорськ

Використання системи дистанційного навчання для підсилення ефективності профорієнтаційної роботи

13. Мельников А.Ю., Мороз В.В. Україна, Краматорськ

Комп’ютерна система ля складання розкладу занять у вищому навчальному закладі

14. Мельников А.Ю., Варваров Е.Е. Україна, Краматорськ

Інтелектуальний аналіз результатів прийому у ВНЗ на заочну форму навчання

15. Можарова Г. П. Україна, Харків

Дистанційний курс «Базові навики роботи в Photoshop CS3»

16. Орлова С. М. Грунтовський Г. Х. Україна, Харків

Визначення впливу спорядження на ефективність виконання спортивних вправ спортсменом-підводником

17. Польова Ю.С., Кучеренко-Щебликіна М.В. Україна, Харків

Аналіз підходів до фінансування комерційних стартів з легкої атлетики

18. Прус О.В. Україна, Харків

Використання рейтингової системи оцінювання в фізичному вихованні

19 Рибалко О. В. Україна, Харків

Особливості структурування тексту в умовах дистанційного навчання

20. Савченко М.В. Україна, Харків

Розробка дистанційного курсу «Електроніка для школярів та початківців» у середовищі Moodle

21. Сиволап О.О. Україна, Харків

Кінематичні та динамічні характеристики бігу на прямих та віражах

22. Синєбрюхов Ю.Б. Україна, Харків

Особистість: проблема ототожнювання

23. Сиротенко Н. Г. Україна, Харків

Текст дистанційного курсу як діалог особистостей

24. Токар Г. І. Україна, Харків

Вплив культури спілкування на активність дистанційного навчання

25. Циганкова Н.В., Лабскір В.М. Україна, Харків

Формування знань олімпійської тематики як чинник підвищення зацікавленості учнів до спорту та фізичної культури

26. Шуляков В.М. Україна, Харків

Використання соціальних сервісів у навчанні

27. Яценко Н.В., Мішеніна Н.І., Україна, Харків

Писемне мовлення як важливий аспект навчання іноземним мовам студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі

28. Шибицька Н.М., Тимофієва Г.А.

Визначення необхідної кількості повторень для стабілізування психофізіологічних характеристик людини

29. Пономарьова І.Г., Антрапцева Н.М., Україна, Київ

Методичне забезпечення е-навчання

30. Біла Г.М., Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г. , Україна, Київ

Особливості організації самостійної роботи студентів із хімії в сучасних умовах

31. Антрапцева Н.М., Пономарьова І.Г., Україна, Київ

Енергозберігаючий синтез полімерних фосфатів кобальту (II)-магнію

32. Т.В. Клочко, Н.Д. Парфьонова, Україна, Харків

Інформаційні технології в навчанні математиці студентів фізичних спеціальностей, Україна, Харків

33. Опара Д.С., Україна, Суми

Система дистанційної довузівської підготовки

34. Абдурайімов Э.Н., Україна, Сімферополь

Можливості застосування конфігурації «1С: ЕКЗАМЕНАТОР» у навчальному процесі

Дискусія

Секція 15. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Керівник – проф. Домнін Ф. А., завідувач кафедрою обчислювальної

техніки та програмування

Секретар – проф. Поворознюк А. І.

  1. Аврунін О.Г., Носова Т.В., Жемчужкіна Т.В., Україна, Харків

Дослідження ступеня рухливості носового клапану за даними електроміографії

2. Борисов А.П., Васильєва О.В., Гречаніна Ю.Б., Поворознюк А.І., Філатова Г.Є., Україна, Харків

Застосування методів кластерного аналізу в задачі діагностики мітохондріальних захворювань

3. Бойко Д.О., Васильєва О.В., Галкін Д.О., Гречаніна Ю.Б., Поворознюк А.І., Філатова Г.Є., Україна, Харків

Методи відновлення пропущених даних в задачі діагностики мітохондріальних захворювань

4. Бурцев М.В., Поворознюк А.І., Україна, Харків

Реалізація комбінованого вирішального правила для комп’ютерних систем медичної діагностики

5. Величко О.М., Муханов М.О., Україна, Харків

Програмний продукт для аналізу варіабельності ритму серця

6. Величко О.М., Попов О.В., Україна, Харків

Можливості вейвлетного аналізу для оцінки варіабельності ритму серця

7. Вяхірєв Р.А., Максюта Н.В., Поворознюк А.І., Денисенко Д.М., Україна, Харків

Застосування методів розподілених обчислень для вирішення задачі підбору оптимального дієтичного меню

8. Глибицький Д.М., Дацок О.М., Україна, Харків

Особливості реєстрації сигналу ЕКГ у портативних побутових пристроях для біомоніторингу

9. Денисенко Д.М., Максюта Н.В., Поворознюк А.І., Україна, Харків

Система планування дієтичного харчування

10. Дмитрієнко В.Д., Поворознюк О.А., Україна, Харків

Комп’ютерна система багатокритеріального підбору лікарських препаратів в дерматології

11. Карпенко Т.О., Аврунін О.Г., Україна, Харків

Методи ангіографічної візуалізації за даними спіральної комп'ютерної томографії

12. Кирилюк А.А., Дацок О.М., Україна, Харків

Розширення функціональних можливостей портативних скринінг-аудіометрів

13. Кнігавко Ю.В., Пащенко А.А., Україна, Харків

Можливості використання комп’ютерного моделювання при плануванні хірургічних втручань

14. Козіна О.А., Україна, Харків

Аналіз можливостей застосування теорії марковских процесів при моделюванні у медицині

15. Кравець В.В., Мустецов М.П., Україна, ХарківСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..