Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цель преподавания дисциплины: обеспечить теоретико-практическую подготовку студентов-филологов к обучению русскому языку в школе и воспитанию учащихс...полностью>>
'Документ'
Навчальна програма з музики для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної ос...полностью>>
'Конспект'
п.о.с. Поднять руки через стороны вверх, опустить Говорит старухе: - Испеки, бабка, колобок А старуха отвечает: - Из чего, муки-то нет - А ты по амбар...полностью>>
'Документ'
У 2010/2011 навучальным годзе ва ўстанове адукацыі “Даматканавіцкая дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа Клецкага раёна” на 01.09.2010 года н...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Секретар – доц. Лябук С.І.

1. Альохін В.І., Акімов О.В., Україна, Харків

Моделювання теплового і напружено-деформованого стану литої деталі поршня з урахуванням дислокованих дефектів усадкового характеру

2. Бармін О.Є., Україна, Харків

Вплив ізотермічного відпалу на структуру та властивості вакуумних конденсатів на основі Fe

3. Башта А.В., Штефан Е.В., Україна, Київ

Вплив високотемпературного газового середовища на короткочасну повзучість молібдену

4. Башта А.В., Штефан Е.В., Україна, Київ

Експериментально-аналітична методика визначення характеристик міцності матеріалів при згині з крученням

5. Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Субботіна В.В.,

Україна, Харків

Зміцнення магнієвих сплавів методом мікродугового оксидування

6. Білозеров В.В., Зубков А.І., Субботін О.В., Новицька С.В.,

Україна, Харків

Рентгенографічне вивчення структури вакуумних конденсатів системи Cu-W

7. Борисовська В.О., Україна, Харків

Аналіз точності об єму заготованок для процесів видавлювання

8. Волков О.О., Погрібний М.А., Сизий Ю.А, Україна, Харків

Дослідження ролі теплових явищ у формуванні структур та властивостей сталей різних марок при зміцненні методом ТФО

9. Воронова Д.В., Україна, Харків

Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею

10. Вуєць О.Є., Погрібний М. А., Україна, Харків

Особливості формування структур та властивостей сталей при відпуску в умовах швидкісного нагріву

11. Гребенник К.В., Даниленко В.Я., Україна, Харків

Уточнення параметрів молота по дійсним індикаторним діаграмам

12. Дьомін Д.О., Україна, Харків

Штучна ортогоналізація планів промислових експериментів для побудови рівнянь регресії, що зв'язують параметри електроплавлення

13. Євстратов В.О., Коворотний Т.Л., Україна, Харків

Теоретичний аналіз позаконтактної деформації в процесах виготовлення гнутих профілів

14. Євстратов В.О.,Кротенко Г.А., Левченко В.М.,

Україна, Харків

Математичне моделювання процесів видавлювання деталей з перемінною по периметру товщиною стінки

15. Євтушенко Н.С., Пеліх В.Ф., Україна, Харків

Модифікування силумінів дисперсними частками нітридами титана

16. Забара А.С., Євстратов В.О., Україна, Харків

Анализ процесса формообразования гнутых профилей замкнутого сечения

17. Золотар Л.С., Таран Б.П., Україна, Харків

Експериментальний метод вивчення властивостей литої біметалічної композиції

18. Гречана Т.П., Колупаєв І.М., Україна, Харків

Якісний аналіз (MATLAB) структурних компонентів зображення

19. Коваленко Б.П., Пономаренко О.І, Бондаренко В.С.,

Україна, Харків

Оболонкові та керамічні форми для виготовлення виливків з надміцного чавуну

20.Костик В.О., Літус К.О., Андрухова І.В., Україна, Харків

Азотування сталі 38Х2МЮА в азотовмісній суміші з нанодисперсних порошків

21. Костик В.О., Літус К.О., Ломинога Н.О., Україна, Харків

Вплив легувальних елементів на формування дифузійного шару при боруванні з нанодисперсних порошків

22. Костик В.О., Літус К.О., Шульга О.В., Україна, Харків

Покращення властивостей титанових сплавів за допомогою нанодисперсних порошкових паст

23. Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків

Дослідження технологічних умов та кінетики отримання суцільного шару при боруванні малолегованої конструкційної сталі з використанням швидкісного нагріву струмом високої частоти (СВЧ)

24. Кузьменко В.И., Тихомиров Ю.С., Україна, Харків

Навчальний програмний комплекс для студентів по курсу «Нагрівальні пристрої»

25. Лябук С.І., Шишкіна Ю. А., Україна, Харків

Ефект Портевена –Ле - Шательє у сплавах з метастабільною структурою

26. Меншиков А.Г., Україна, Харків

Піч швидкісного струмового нагріву длиномірних металевих виробів

27. Молодов А.В., Дехтяр О.В., Торянік В.В., Україна, Харків

Застосування засобів 3D моделювання в інтерактивних додатках

28. Ніцин О.Ю., Україна, Харків

Рівняння деформації лінії під дією постійної сили, прикладеної до

її крапки

29. Павлюченко О.О., Костик В.О., Мішекіна Д.О., Україна, Харків

Алітування титанового сплаву ВТ3-1

30.Плеснецов Ю.А., Україна, Харків

Аналіз процесу осадки рифленій

31. Плеснецов Ю.А., Україна, Харків

Розробка і дослідження технології виробництва профіля «опалубка»

32. Пономаренко О.І., Коваленко Б.П.,. Берлізєва Т.В, Чекальна Г.В., Україна, Харків

Отримання ХТС на рідкому склі із застосуванням рідких отверджувачів

33. Протасенко Т.О., Україна, Харків

Хіміко-термічна обробка титанового сплаву ВТ-22

34. Роженко З.М., Україна, Харків

Жаростійкі покриття для захисту сталей

35. Середа І.В., Барсук О.С., Грицина Н.І., Україна, Харків

Розгортка поверхні засобами конструкторських систем

36. Сидоренко О.С., Україна, Харків

Геометрична інтерпретація розв’язків деяких нелінійних диференціальних рівнянь за допомогою поверхонь від’ємної кривини

37. Сіроштан В.Ю., Глібко О.А., Україна, Харків

Проектування та дослідження інтерактивних якостей графічних інтерфейсів веб-сайтів

38. Соболь О.В., Дарміна К.О., Україна, Харків

Структура і нанотвердість покриттів нітриду цирконію, отриманих вакуумно-дуговим методом за стандартною і ВЧ схемам

39. Соболь О.В., Дарміна К.О., Україна, Харків

Вплив температури відпалу на фазовий склад вакуумно-дугових покриттів системи Zr-Ti-Si-N

40. Таран Б.П., Таран С.Б., Україна, Харків

Чавун з вермікулярним графітом, легований оловом, молібденом і ванадієм – термостійкий конструкційний матеріал

41. Чермних І. О., Шуст О.О., Шаповалов О.В., Україна, Харків

Використання фрактальної геометрії у комп’ ютерній графіці

42. Чибічек О.А., Акімов О.В., Україна, Харків

Методологія конструкторсько-технологічного проектування і виготовлення короткозамкненого литого ротора для асинхронних двигунів

43. Шевченко Є.С., Євстратов В.О., Україна, Харків

Дослідження процесу формоутворення гофрів при витягуванні циліндричних стаканів

44. Шмалій К.С., Максимова М.О., Глібко О.А., Україна, Харків

Створення пакету розробки інформаційного порталу міста “OPEN KHARKOV”

45. Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С., Україна, Харків

Вплив на механічні властивості при 600 0С шаруватих композитів мідь - тантал, отриманих методом дифузійного зварювання через прошарок фольги нікелю, відносної ширини дифузійної зони між міддю та ікелем,

а також мікроструктури шарів міді

Дискусія

СЕКЦІЯ 7. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИКО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Голова проф. Космачов С.М., декан фізико-технічного факультету

Секретар доц. Фатьянова Н.Б.

1. Абрамова Т.В., Под’яча О.М. , Україна, Харків

Форми спілкування як засіб організації системи навчання

2. Андреєва О.М., Брауде И.С., Мамалуй А.О., Україна, Харків

Дослідження впливу точкових дефектів на тонку структуру КДС

3. Асєєв А.С., Україна, Харків

Програмний комплекс для дослідження кореляції структури плівок та їх магнетоопору

4. Багмут О.Г., Багмут І.О., Жучков В.А., Ніколайчук Г.П., Україна, Харків

Тонкі плівки, які одержані імпульсним лазерним розпилюванням комбінованих мішеней Ni–Au

5. Байбак Д.А., Меріуц А.В., Україна, Харків

Теоретичний розрахунок коефіцієнта проходження частинки через систему двох потенційних бар’єрів при наявності магнітного поля

6. Білозерцева В.І., Гаман Д.О., Дьяконенко Н.Л., Петренко Л.Г., Мамалуй А.О., Коленов І.В., Україна, Харків

Оптичні та електрофізичні властивості тонких халькогенідних плівок

7. Будник А.В., Булгаков А.А., Україна, Харків

Особливості зонної структури спектру у напівпровідникових періодичних структурах

8. Бурцев Є.Р.,Осецький О.І., Україна, Харків

Термопластичний аналіз надв΄язких кріопротекторних розчинів

9. Водоріз О.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

Гальваномагнітні властивості напівпровідникових твердих розчинів
PbTe-Bi2Te3

10. Гапоченко С.Д., Україна, Харків

Принципи формування сучасної фізичної картини світу

11. Дорошенко Г.М., Зайцев Р.В., Копач В.Р., Україна, Харків

Моделювання впливу концентрації точкових дефектів у кристалах кремнію на час життя неосновних носіїв заряду

12. Живанков К.І., Михайлов В.М., Україна, Харків

Алгоритм визначення параметрів «зрізаючого» імпульсу для магнітно-імпульсного розширення циліндричної оболонки за допомогою зовнішнього індуктора

13. Журавель І.О., Бугаєв Є.А., Кондратенко В.В., Україна, Харків

Дослідження структури меж поділу у багатошарових композиціях методом рентгенівського дифузного розсіювання

14. Кіндяков С.В., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В., Копач В.Р., Україна, Харків

Залежність ефективності роботи багато-перехідних кремнієвих фотоперетворювачів від умов попередньої обробки у магнітному полі

15. Колодяжний В.М., Україна, Харків

Застосування атомарних функцій в задачах математичного моделювання

16. Коновалов О. Я., Україна, Харків

Вибір вагових коефіцієнтів функції мети при оптимізації профілю соленоїда, що утворює заданий розподіл магнітного поля

17. Коновалов О. Я., Сергієнко А. В., Чуфаров М. В.,

Україна, Харків

Розподіл електричного поля на електродах електролізера постійного струму

18. Крамський О.В., Україна, Харків

Моделювання руху рідини в елементах гідроприводу на паралельних системах

19. Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків

Вплив високотемпературного відпалу на структурні, оптичні та електричні властивості гетеросистеми ITO-Sno2

20. Куца Н.В., Кіріченко М.В., Копач В.Р., Зайцев Р.В.,

Україна, Харків

Сенсори для систем оптичної локації на основі багатоперехідних кремнієвих фотоперетворювачів

21. Лісін Д.О., Україна, Харків

Генератор вузлів поверхні для вирішення крайових задач математичної фізики безсітковими методами

22. Луб’яний Л.З., Красніков О.І., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Розробка віртуального приладу для вивчення магнітошумових властивостей аморфних стрічок

23. Луб’яний Л., Ребров О.В., Овчаренко Ю.С., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Цифровий вимірювач магнітних характеристик плівкових зразків

24. Малєєв М.В, Решетняк М.В., Україна, Харків

Комп’ютерна обробка результатів тунельної мікроскопії

25. Мамалуй А.О., Дульфан Г.Я., Фатьянова Н.Б.,Шелест Т.М., Биков В.В., Україна, Харків

Вплив електронно-променевої обробки на структуру, стабільність розмірів та фізичних властивостей Сr-Ni-Al сплаву

26. Мамалуй А.О., Лебедєва М.В., Лемешевська К.Т., Пилипенко В.В., Україна, Харків

Роль фізичного практикуму у формуванні особистості майбутнього інженера

27. Мамалуй А.О., Федорченко В.І., Якуша В.К., Україна, Харків

Варіативне забезпечення самостійної роботи студентів з курсу загальної фізики

28. Нескородов Г.Ф., Кришталь С.А., Онацький С.В., Чеботарьов Н.К., Воробйов В.М., Україна, Харків

На шляху до стійкого розвитку НТУ „ХПІ”. Частина 1.

29 Нескородов Г.Ф., Кришталь С.А., Онацький С.В., Чеботарьов Н.К., Воробйов В.М., Україна, Харків

На шляху до стійкого розвитку НТУ „ХПІ”. Частина 2.

30. Оверко О.М., Руденко М.З., Оверко М.Є., Україна, Харків

Розробка електронного регулятора температури випарника

31. Оверко А.Ю.,Осецький О.І., Україна, Харків

Особливості кристалізації кріопротекторних розчинів на основі ДМСО

32. Ольховська Т.І., Україна, Харків

Принцип роботи джерела іонів магнітного мас-аналізатора іонів

33. Ольховська С.І., Рогачова О.І., Україна, Харків

Визначення параметру дзеркальності та середньої довжини вільного пробігу носіїв заряду в тонких плівках селеніду свинцю

34. Орлова Д.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

Вплив товщини на температурну залежність коефіцієнта Холла тонких плівок Bi95.5Sb4.5

35. Павлюченков М.В., Україна, Харків

Дослідження напружено – деформованого стану вагона – цистерни з використанням компьютерного моделювання

36. Повгородній В.О., Україна, Харків

Обчислювальний алгоритм розв’язання оберненої задачі термопружності

37. Потовська К.І., Неміровський І.А., Україна, Харків

Забезпечення надійності в системах електропередач із застосуванням нетрадиційних джерел енергії.

38. Русакова Г.В., Лубенець С.В., Фоменко Л.С., Естрін Ю.З., Україна, Харків

Мікромеханічні властивості ультрадрібнозернистого магнієвого сплаву AZ31, виготовленого методом РККП

39. Самбурська Т.А., Сіпатов О.Ю., Волобуєв В.В., Україна, Харків

Магнітні надгратки на основі EuS

40.Селищев В.С., Україна, Харків

Оцінка погрішності рішень ДУЧП на основі використання АРБФ Plop(x1, x2) та Corp(x1, x2, x3)

41. Сергєєва Є. Є, Рудаков В. В., Україна, Харків

Визначення оптимального сезонного розміщення сонячного колектора

42. Сук О.П., Україна, Харків

Фізика - фундамент компетентності сучасного інженера

43. Таран І.В., Рудаков В.В., Марценюк В.Є., Україна, Харків

Порівняння установок теплопостачання дерев'яного житлового будинку на базі сонячних колекторів

44. Федорін І. В., Булгаков О.О., Україна, Харків

Електродинамічні властивості магнітних шарувато-періодичних структур

45. Федорченко В.І, Благая Н.П., Лебедєва М.В., Савіна В.С., Україна, Харків

Використання «наочних задач» для розрахунково-графічних завдань в курсі загальної фізики

46. Федорченко В.І., Галущак І.В., Україна, Харків

Формулювання задачі як елемент творчого розвитку студентів

47. Харченко М.С., Кухаренко В.М., Україна, Харків

Математичне моделювання тепломасообмінних процесів в апаратах холодильної техніки

48. Храмова Т.І., Україна, Харків

Застосування кредитно- модульної системи у процесі вивчення фізики на військовому факультеті НТУ «ХПІ»

49. Chekrygina Iu.I., Shipkova I.G., Ukraine, Kharkov

Computer analysis of inner field influence on magnetization curves of granular nanostructures

50. Шелест Т.М., Мамалуй А.О., Фат’янова Н.Б., Україна, Харків

Вплив вакансій селену на високотемпературний перехід з утворенням хвилі зарядової густини в NbSe3

51. Циак Н., Ольштын, Польша

Химическая стойкость серных композитов

52. S. Коval, Olsztyn, Poland

The comporative analysis of the additives at obtaining of high-strength

concrete

53. Попов О.Ю., Кузнєцов В. , Кухаренко В.М., Україна, Харків

Одномірне чисельне моделювання КГМ стірлінга

54. Lykah V.A., Krivonos S.S.

Сarrier spectra in a semiconductor nanotube with adsorbed incommensurate structures

55. Мамалуй А.А., Синельник И. В., Белявская Г. Н., Украина, Харьков

Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в условиях компьютерного практикума по физике

Дискусія

СЕКЦІЯ 8. МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА
В АВТОМАТИЦІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Керівник – проф. Гапон А.І., декан факультету автоматики та

приладобудування

Секретар – проф. Борисенко А.М.

 1. Адоніна А.В., Україна, Харків

Розробка системи управління якістю для органів місцевого самоврядування

 1. Балєв В.М., Лісович В.І., Україна, Харків

Методи підвищення точності вимірювання вологості

 1. Балєв В.М., Маренич О.М.,Україна, Харків

Аналіз характеристик віртуального електрокардіографа

 1. Бережная М.А., Корольова Я. Ю., Україна, Харків

Двовимірні однорідні мережі з розподіленой системой реконфігураціі структури.

 1. Борисенко Є. А., Україна, Харків

Використання тестових методів при вимірюванні рівня ультразвуковим методом

 1. Гайдаш А.М., Гунбін М.В., Кордюмов О.І., Україна, Харків.

Програмне забезпечення процесу обміну інформації в багатоконтролерних системах.

 1. Гапон А.І., Коркін А.М., Рудакова Н.О., Савицький С.М., Україна, Харків

Визначення області можливих значень температурного поля на тепловій моделі в середовищі АNSYS.

 1. Гапон А.І., Коркін А.М., Рудакова Н.О., Савицький С.М., Україна, Харків

Експериментальна установка для дослідження законів управління об’єктами із розподіленими параметрами.

 1. Гапон А.І., Коркін А.М., Рудакова Н.О., Савицький С.М., Україна, Харків

Метод управління температурою у об’єктах із розподіленими параметрами.

 1. Герман Е.Є., Дербунович Л.В., Україна, Харків

Синтез нечіткіх ПІД контролерів для управління процесів вирощування ФМК.

 1. Горбачев В.В., Крилова В.А., Україна, Харків.

Метод вибору параметрів гніздових згортальних кодів.

 1. Гормакова И.В., Дербунович Л.В., Україна, Харків

Реалізація арифметичних операцій в скінченних полях в мережах клітинних автоматів.

 1. Гусельніков О.В., Україна, Харків

Перетворювач фізичних величин на базі max7000s

 1. Гунбін М.В., Плодістов В. В.,Україна, Харків

Засоби підвищення надійності апаратів «штучна нирка».

 1. Дербунович Л. В., Пальчей Р., Україна, Харків

Метод стиснення даних на основі кодів Хаффмана.

 1. Дербунович Л.В., Козьмін Ю,С., Корольова Я.Ю., Єпіфанов Ю.М., Україна, Харків.

Концептуальна модель діагностичної інфраструктури с інтелектуальними властивостями.

 1. Дербунович Л.В., Суздаль В.С., Соболєв А.В., Тавровський І.І., Україна, Харків

Синтез регуляторів пониженого порядку для процесів кристалізації.

 1. Івашко А.В., Лунін Д.А., Україна, Харків

Структури генераторів адресів для процесорів теоретико-чисельних перетворень.

 1. Камбаєв І.І.,Україна, Харків

Вимірювач параметрів електричної

 1. Караман Д.Г., Шевченко Д.А., Україна, Харків.

Моделювання алгоритму криптографічного захисту інформації АЕС на мові VHDL.

 1. Качанов П.А., Зуєв А.О., Україна, Харків.

Метод розрахунку затемнення комп’ютерно-синтезованого зображення з застосуванням допоміжного буферу нормалей.

 1. Ковалевський В.О., Точковий Д.С., Лисенко В.В., Трохін М.В.,Україна, Харків

Вимірювальна система об’ємного дозування

 1. Кондрашов С. І., Пантюхова О.В.,Україна, Харків

Розробка системи управління випробувальної лабораторії

 1. Кондрашов С.І., Григоренко І.В., Костюшко В.Д., Україна, Харків

Визначення оптимальних параметрів астатичної системи з метою забезпечення мінімуму динамічної похибки апаратом теорії нечітких множин

 1. Кондрашов С.І., Гусельніков О.В.,Україна, Харків

Кодуючий перетворювач для частотних датчиків фізичних величин

 1. Кондрашов С.І., Забара В.Ф., Чернишова К.К.,Україна, Харків

Застосування методу вимірювання електричного потенціалу з метою контролю корозійних процесів металевих підземних споруд

 1. Кондрашов С.І., Опришкіна М.І., Тверитникова О.Є., Хоменко Д.В.,Україна, Харків

Похибки нелінійності при тестовому контролі вимірювальних перетворювачів з поліноміальними та дробово-раціональними фп.

 1. Кондрашов С.І., Чуніхіна Т.В.,Україна, Харків

Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів.

 1. Мангова Я. М., Давиденко О. П.,Україна, Харків

Аналіз нелінійності перетворювачів опір-напруга.

 1. Мащенко Т.Г., Глибянська Т.О.,Україна, Харків

Мікропроцесорний пристрій для досліджень стану центральної нервової системи.

 1. Овсеєнко М.В., Кайдалов О.Л., Лисенко В.В.,Україна, Харків Мікропроцесорна система температурних вимірювань.

 2. Острожинський О.О., Давиденко О.П.., Мараховський М.Б,  Трохін М.В., Україна, Харків

Математична модель для дослідження прозорості матеріалів щодо сонячного випромінювання.

 1. Покачалова Ю. А., Медведєва Л. О.,Україна, Харків

Сучасний стан первинних вимірювальних перетворювачів витрати газу.

 1. Полулях К.С., Медведева Л.О., Тополов І.І.,Україна, Харків

Бігенераторний перетворювач малих лінійних пе-реміщень у прецизійному мікропроцесорному ну-тромірі.

 1. Попов М.Р., Попов І.М., Україна, Харків.

Математичні моделі імпульсних модуляторів, дискретних перетворень Лапласа, Фур’є.

 1. Славков В.М., Давиденко О.П.,Україна, Харків

Методика визначення метрологічних характери-стик цифрового фотоапарату при вимірюванні температури.

 1. Тверитникова О.Є., Опришкіна М.І., Кучерявенко М.Ю.,Україна, Харків

Зародження і розвиток напряму електричних вимірювань у харківському політехнічному інституті (до 125-річчя НТУ “ХПІ”).

 1. Хіцан В.О., Лисенко В.В., Трохін М.В.,Україна, Харків

Імітатор сигналів для плк геліосистеми.

 1. Шматько Т. В., Кондрашов С. І.,Україна, Харків

Використання теорії нечітких множин в управлінні якістю освітніх послуг.

 1. Щапов П.Ф., Муляров В.В., Сендецький С.С.,Україна, Харків

Застосування випадкових вимірювальних сигналів для контролю динамічних об’єктів.

 1. Щапов П.Ф., Осіна Т.Г., Муляров В.В.,Україна, Харків

Виділення інформативних параметрів нестаціонарних вимірювальних сигналів.

42. Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М., Україна, Черкаси

Поліномінальна схемотехніка цифрових вузлів ЕОА та РЕА

43. Шишкін А.В., Данько С.І., Україна, Краматорськ

Система управління пневматичним маніпулятором промислового робота

44. Шишкін А.В., Наливайко Ю.В., Україна, Краматорськ

Інтелектуальний оптичний кінцевий датчик відбивного типу

ДискусіяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..