Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Г. п-гия возн. как естеств. развитие взглядов Адлера, Хорни и Салливана на роль социокульт. факторов в психич. деят-ти. К 1960-м г. среди представител...полностью>>
'Документ'
Районная научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее - 2010» будет проводиться 4 февраля 2010 года с 9:00 часов в МОУ «Селе...полностью>>
'Закон'
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее – санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1 № 52-ФЗ ...полностью>>
'Документ'
Ведущий1: Булат Окуджава. Это имя не нуждается в особом представлении. Вряд ли можно найти человека, который не читал ни одного его стихотворения, не ...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Досвід впровадження комплексної автоматизованої системи на машинобудівних підприємствах

50. Кротенко Г.А.

Особливості проектування штампового оснащення для видавлювання порожнистих деталей зі змінною по периметру товщиною стінки

51. Крушедольський О.Г., Гришина О.В.

Шляхи регулювання наддуву у високофорсованих дизелів із перерозміреним турбокомпресором

52. Кузьменко С.І., Великодний В.М.

Вплив параметрів рульового керування на керованість і стійкість руху автомобіля

53. Лєвтєров А.М., Марінін В.С., Умеренкова К.Р.

Методи розрахунку основних теплофізичних властивостей газоподібних моторних палив

54. Литвин С.М.

Моделювання процесів в вільно-поршневому двигуні

55. Литвин С.М., Данильченко О.В., Ханмамедов С.А.

Розробка конструкції гільзи циліндра вільно-поршневого двигуна

56. Любарський Б.Г., Парфенюк Т.В., Демидов А.В., Рябов Є.С., Зюзін Д.Ю.

Вибір довжини повітряного зазору і товщини постійного магніту тягового синхронного двигуна

57. Любарський Б.Г., Рябов Є.С.

Методика проектування тягового безредукторного приводу на основі індукторного двигуна з аксіальним магнітним потоком

58. Малакей А.М., Бондаренко Л.М., Виноходова Р.М., Балдінська О.Ю.

Аналіз напружено-деформованого стану корпусів бронемашин при нестаціонарній дії сил від підвіски

59. Малютін П.В., Литвин С.М., Швець І.А.

Вплив складу газоподібних палив на робочий процес газового двигуна.

60. Мартиненко О.В., Ткачук Г.В., Ткачук А.М.

Аналіз термопружної контактної взаємодії втулки з циліндром гідрооб’ємної передачі

61. Марченко А.П., Сукачев І.І, Шпаковський В.В., Прохоренко А.О., Карягін І.М.

Результати ідентифікації робочого процесу двигуна з поршнями з корундовим шаром

62. Марченко А.П., Шпаковський В.В., Сукачев І.І., Карягін І.М., Пильов В.В.

Оцінка впливу режимних факторів на параметри температурної високочастотної хвилі в поверхневому корундовому шарі поршня

63. Матвєєнко В.В., Турчин В.Т., Коваленко В.Т., Обозний С.В., Пильов В.О.

Ідентифікація несиметричних граничних умов 3-го роду поршня швидкохідного дизеля

64. Мірошниченко М.В., Сергієнко М.Є.

Оцінка технічного стану паливних форсунок бензинових двигунів

65. Нестеренко В.В.

Проблеми міцності та стійкості циліндричних оболонок, підкріплених кільцями жорсткості, на прикладі барабана лебідки

66. Нечволод П.Ю.

Утилізація шахтного метану в когенераційній установці з поршневим ДВЗ

67. Овер’янова Л. В., Рябов Є.С., Зюзін Д.Ю., Любарський Б.Г.

Моделювання тягового вентільно-індукторного електроприводу для швидкісного електрорухомого складу

68. Осетров О.О., Латишев О.О.

Конвертація дизелів для роботи на рослинних оліях

69. Островерх О.О., Самородов В.Б.

Розробка математичної моделі трансмісії автомобільної установки УПА-80ПХ

70. Парсаданов І.В., Білик С.Ю., Кривко М.В., Прохоренко А.О.

Аналіз механічних витрат на привід пнвт автотракторного дизеля

71. Пеклич М.М., Артьомов І.В., Кліпін В.М, Ткачук М.А.

Комп’ютерне моделювання фізико-механічних процесів і станів у складних механічних системах

72. Пелешко Є.В., Ткачук Г.В., Атрошенко О.О., Шаталов О.Є.

Формування числових моделей для автоматизованого проектування та дослідження корпусів ЛБМ

73. Петухов В.М.

Прогнозування залишкового ресурсу буксового вузла вбудованими засобами діагностики

74. Підашов В.В.

До питання про перспективні напрямки розвитку систем підресорювання швидкохідних гусеничних машин

75. Пильова Т.К.

Генерація моделей експлуатації енергонасичених гусеничних машин

76. Пожидаєв І.Г., Пильов В.О., Прокопенко М.В., Матвєєнко В.В.

Зменшення теплонапруженості поршня швидкохідного двигуна з врахуванням тривимірності теплонапруженого стану

77. Поліщук Т.В., Грабовський А.В., Ткачук М.М., Плеханов В.Є.

Контактні відбитки як засіб експериментального визначення контактного тиску у спряженні складнопрофільних тіл

78. Протасов Р.В., Устиненко О.В.

Зіставлення контактної міцності поверхонь зубців еволютних та евольвентних передач

79. Прохоренко А.О.

Математична модель дизеля з акумуляторною системою паливоподачі як об'єкта регулювання по частоті обертання колінчастого вала

80. Равлюк В. Г.

Підвищення ефективності визначення технічного стану підшипників кочення застосуванням обвідної

81. Ребров О.Ю.

Застосування двигунів постійної потужності на тракторах сільськогосподарського призначення

82. Рогов А.В.

Аналітичні методи швидкісного вирішення матричних моделей складних технічних систем

83. Самойленко Д.Є., Зінченко О.І.

Основні підходи в розробці систем регулювання турбін ТКР з безлопатковим направляючим апаратом

84. Самородов В.Б., Яловол І.В.

Обґрунтування раціоналісті застосування альтернативних конструкцій безступінчастих механізмів повороту гусеничних тракторів

85. Сапожников В.М., Шеремет В.М., Васильєва Т.О., Шляхов Д.О.

Моделювання напружено-деформованого стану елементів машин при дискретному зміцненні поверхневого шару

86. Сафонова З. С., Зеленський В. Б., Зарубіна А. О., Храмцова І. Я.

Математична модель робочого процесу трохоїдного роторного компресора

87. Сергієнко А.М., Кузьменко Л.В., Сергієнко М.Є.

Оцінка якості сучасних автомобілів методом аналізу ієрархій

88. Сергієнко А.М., Сергієнко М.Є., Авраменко А.М.

До питання визначення навантаженності елементів конструкції зчеплення при проектуванні

89. Sergienko N.E., Marenich A.N.

Control system of the driver's health-level during vehicle driving

90. Сєриков В.І.

Підвищення ефективності створення нових механізмів шляхом крізної взаємодії програмного забезпечення

91. Скляров А.В.

Математична модель орного агрегату оснащеного автоматичною системою регулювання глибини орання

92. Танченко А.Ю., Курпіль І.І., Гусєв Ю.Б.

Моделювання динамічних процесів у машинах з урахуванням стоншування стінок

93. Тихоненко А.Т., Зeнкін Є.Ю.

Діагностування процесів, що протікають у лінії високого тиску паливної апаратури автомобільного двигуна з безпосереднім упорскуванням бензину

94. Ткачук А.М.

Дослідження термопружного стану прес-форм, штампів та елементів трансмісій з урахуванням контактної взаємодії

95. Ткачук М.М., Ткачук А.М.

Методи розв’язання контактних задач при наявності особливостей на границі зони контакту напружено-деформованого стану

96. Труфанов І.І., Сосніна Ю.К., Федак В.І., Веретельник О.В.

Комп’ютерні моделі біомеханічних систем: генерування, аналіз, постпроцесінг

97. Турчин В.Т.

Забезпечення ресурсної міцності поршнів високофорсованих швидкохідних дизелів

98. Ужва А.В., Разніцин І.Л., Лукашов І.В., Савченко Є.Л.

Моделювання траєкторії руху гоночного автомобіля

99. Устиненко О.В.

Математичне моделювання процесів втомного руйнування евольвентних зубців

100. Федосов В.Є., Степанов М.М., Васильєв А.Ю., Ткачук М.А.

Універсальні бойові броньовані платформи

101. Чепурний А.Д., Ткачук М.А., Негробова Н.Б., Скрипченко Д.В.

Комп’ютерні кластерні програмно-апаратні комплекси для моделювання фізико-механічних процесів у складних механічних системах

102. Швець І.О., Литвин С.М.

Вплив врахування складу робочого тіла в циліндрі двигуна

103. Швець І.О.

Вирішення прикладних завдань сумішоутворення в газових двигунах з використанням програмного комплексу Flow Vision

104. Шеремет В.М., Кравченко С.О., Ткачук М.А., Васильєва Т.О.

Технологія дискретного зміцнення поверхонь деталей машин: переваги, обґрунтування параметрів та режимів технології

105. Шуба С.О.

Порівняння методів визначення моменту опору повороту гусеничних машин

106. Шуклінов С.М.

Зусилля на штоку вакуумного підсилювача гальм в момент його включення

107. Мороз В.І., Астахова К.В.

Застосування нових підходів до синтезу профілів безударних газорозподільних кулачків сучасних тепловозних дизелів

108. Мороз В.І., Бобрицький С.В.

Особливості проведення ремонту тягових зубчастих передач моторвагонного рухомого складу

109. Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С.

Розробка формалізованого описання механічної системи сучасних локомотивних енергетичних установок

110. Мороз В.І, Братченко О.В., Фомін О.В.

Оптимізація проектування елементів конструкції модуля кузова на піввагону моделі 12-9745 за критерієм мінімальної матеріалоємності

111. Тихоненко А.Т., Зeнкін Є.Ю.

Діагностування процесів, що протікають у лінії високого тиску паливної апаратури автомобільного двигуна з безпосереднім упорскуванням бензину

112. Манзюк В.М., Литвин С.М., Янковий М.Г.,

Дослідження газогенераторної установки та проблеми очищення і охолодження генераторного газу

Дискусія

СЕКЦІЯ 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному

обладнанні та проблеми енергозбереження

Керівник – проф. Тарасенко М.О., декан енергомашинобудівного

факультету

Секретар – м.н.с. Темченко С.О.

1. Алексахін О.О., Бобловський О.В., Єна С.В., Україна, Харків

Математичне моделювання режимів роботи водопідігрівної установки при двоступінчатій змішаній схемі приєднання теплообмінників

2. Bovsunovsky A., Chernousenko O., Shtefan E., Bashta D., Ukraine, Kiev

Torsional fatigue of steam turbine rotor as a result of generator faults

3. Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Бурлака М.В., Україна, Харків

Про вибір методу параметричної оптимізації навалу напрямних турбіних лопаток

4. Бойко А.В., Говорущенко Ю.М., Усатий О.П., Руденко О.С., Україна, Харків

Оптимізація геометричних параметрів проточної частини турбіни низького тиску установки ГТ-750-6

5. Бондаренко А.В., Гришин О.М., Радченко Л.Р., Ромашко О.В., Україна, Харків

Визначення осьового гідравлічного зусилля, що діє на робоче колесо поворотно-лопатевої гідротурбіни

6. Братута Е.Г., Круглякова О.В., Істраті М.С., Україна, Харків

Модернізація зони відсмоктування повітря в конденсаторах парових

турбін

7. Братута Е.Г., Круглякова О.В., Чубарова В.В., Україна, Харків

Вплив топології системи зрошення на ефективність контактного тепломассообменного апарата

8. Братута Е.Г., Семеней А.Р., Україна, Харків

Доцільність застосування теплогенераторов пиролизного типу

9. Братута Е.Г., Шерстюк О.В., Україна, Харків

Продовження ресурсу експлуатації аміачних холодильні машини

10. Булгаков В.А., Україна, Харків

Аналіз обтікання лопатевих систем робочих коліс високонапірних радіально-осьових гідротурбін, що спроектовані різними методами

11. Воробйов В.М., Клименко О.І., Тарасенко М.О., Марценюк В.Є., Україна, Харків

Аналіз оптичної ефективності нерухомих геліоконцентраторів

12. Воробйов В.М., Ліснича Т.О., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Марценюк В.Є., Україна, Харків

Використання теплонасосних установок в автономних системах гарячого водопостачання с трансформацією тепла стічних вод

13. Воробйов В.М., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

Практика проведення початкового енергоаудиту на підприємствах залізничного транспорту

14. Галущак І.В., Горбатенко В.Я., Шевельов О.О., Україна, Харків

Тепловий стан елементів спірально-стрічкового розрізного оребрення труб

15. Гасюк О.І., Україна, Харків

Основні несправності, що виникають у процессі експлуатаціі аксиально-поршневих насосів і гідромоторів і методи їхнього усунення

16. Гончаренко Л.В., Єсипенко Т.О., Жиляков І.Ю., Україна, Харків

Теплоутилізаційна система для використання теплоти відхідних газів котла паропродуктивністю 1 т/год

17. Горбатенко В.Я., Карпенко С.В., Україна, Харків

Тепловий розрахунок топково-пальникового пристрою екологічно чистого котла

18. Єфімов О.В., Гончаренко О.Л., Україна, Харків

Розрахунок тепломасообміну при конденсації водяної пари з продуктів згоряння газоподібного палива на поверхні кулеподібного теплоносія

19. Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Гаркуша Т.А., Нализко О.В.,
Україна, Харків

Планування ремонтів енергоблоків ТЕС і АЕС на основі діагностики технічного стану устаткування

20. Єфімов О.В., Потаніна Т.В., Єсипенко Т.О., Гаркуша Т.А.,
Україна, Харків

Розробка методики, алгоритму і програми розрахунку горизонтального парогенератора типу ПГВ-1000

21. Єфімов О.В., Тютюник Л.I., Іванова Л.А., Україна, Харків

Основи стандартизації енергомашинобудівної продукції, її сертифікація і управління якістю

22. Зав'ялов П.С., Кухтенков Ю.М., Подвойський Ю.А.,
Україна, Харків

До розрахунку інтенсивності вихрового джгута, що моделює стінку відсмоктуючої труби гідротурбіни

23. Іванченко О.М., Україна, Харків

Використання моделі турбулентності, яка враховує ступінь турбулентності зовнішнього потоку, для розрахунків турбулентного прикордонного шару на лопатці газової турбіни

24. Klimenko M.A., Ukraine, Kiev

Prospectives of ash-and-slad material utilization of energy generating enterprises in national economy

25. Klimenko M.A., Ukraine, Kiev

Complex methods of economic and ecologic protection of power generating enterprise environments

26. Количев В.О., Тиньянова І.І., Миронов К.А., Україна, Харків

Моделювання енергетичних характеристик радіально-осьових гідротурбін

27. Кошельнік О.В., Україна, Харків

Розробка схем металогідридних термосорбційних компресорів з регенерацією теплоти перехідних процесів та використанням низькопотенційних теплових енергоресурсів

28. Кошельнік О.В., Гордієнко О.П., Кошельнік В.М., Прудков А.В., Україна, Харків

Сучасні тенденції в розвитку конструкцій регенеративних повітронагрівачів доменних печей

29. Кошельник В.М., Жбанков О.Є., Україна, Харків

Термодинамічний аналіз вторинних енергоресурсів доменних повітронагрівачів

30. Кошельнік О.В., Лис’єв В.М., Воловина Т.В., Україна, Харків

Використання коксозаміщуючих вуглецевовмісних відходів у доменному виробництві

31. Кошельнік О.В., Морозов О.Є., Україна, Харків

Використання низькопотенційних теплових ВЕР високотемпературних теплотехнологічних комплексів скляного виробництва

32. Кошельнік О.В., Шапранова М.М., Україна, Харків

Вибір ефективних типів насадок регенеративних повітронагрівачів доменних печей

33. Кухтенков Ю.М., Україна, Харків

Зниження рівня вібрації трубопроводів насосної станції

34. Лапузін О.В., Юдін Ю.О., Україна, Харків

До питання про величину витоки пари над робочим колесом турбіни

35. Литвиненко О.А., Риндюк Д.В., Україна, Київ

Комп’ютерне моделювання рідинних течій в кавітаційних пристроях

36. Лур'є З.Я., Федоренко І.М., Україна, Харків

Оптимізація параметрів коригувального пристрою мехатронного гідроагрегата системи змащення в режимі перевантаження

37. Лур'є З.Я., Цента Є.М., Україна, Харків

Основні принципи побудови сучасних гідроагрегатів навісного обладнання ґрунтообробної техніки

38. Нікольнікова О.В., Меньшикова О.Д., Україна, Харків

Математична модель розрахунку котлів-утилізаторів малої та середньої потужністі ГТУ та ПГУ

39. Попок А.В., Україна, Харків

Дослідження тепломасопереносу в шарі металлогидрида з теплопередаючею матрицею

40. Попок А.В., Україна, Харків

Використання математичного моделювання при проектуванні зразків металогідридної техніки

41. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.С., Україна, Харків

Особливості форми проточної частини прямоточних здвоєних гідроагрегатів і перспективи їх експлуатації в режимі синхронного компенсатора і як оборотних гідротурбін для гідроакумулюючих ГЕС

42. Потетенко О.В., Ковалев С.М.,Вахрушева О.С., Україна, Харків

Визначення гідродинамічних показникв високонапірної радіально-осьової гідротурбіни

43. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.C., Україна, Харків

Розробка здвоєних прямоточних гідроагрегатів на напори від 40м і вище з широким діапазоном експлуатації по напорам і витратам

44. Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.C., Україна, Харків

Дослідження робочого процесу другої гідротурбіни здвоєного прямоточного гідроагрегату

45. Русанов А.В., Городецький Ю.В., Косьянов Д.Ю., Сухоребрий П.М., Хорєв О.М., Україна, Харків

Моделювання просторової в’язкої течії в проточній частині осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни

46. Соловей В.В., Воробйова І.О., Чорна Н.А., Україна, Харків

Втілення комплексних енерготехнологій – шлях до вирішення проблем енергозбереження

47. Соловей В.В., Кошельнік О.В., Україна, Харків

Застосування газотурбінних установок для комплексного використання вторинних енергоресурсів доменного виробництва з метою підвищення його енергоефективності

48. Соловей В.В., Шеченко А.А., Україна, Харків

Енергоощадна технологія генерації водню

49. Суботович В.П., Темченко С.О., Україна, Харків

Постановка та метод розв'язування задач оптимального проектування вихідних дифузорів газових турбін

50. Суботович В.П., Юдін О.Ю., Фан Конг Там, Україна, Харків

Результати розв’язування оберненої задачі на конічних поверхнях обертання для робочіх решіток

51. Тарасов О.І., Рапян Г.С., Україна, Харків

О визначенні коефіцієнта тепловіддачі на профілі турбінної лопатки

52. Твердохліб О.О., Штефан Є.В., Україна, Київ

Гідродинаміка диспергуючого ступеня роторного масообмінного апарата

53. Фатєєва Н.М., Фатєєв О.М., Україна, Харків

О розподілу нормованих показників надійності в системах гідропневмоагрегатів на етапі їх синтезу

54. Фокин  В.С., Павлова  В.Г., Україна, Харків

Застосування методів, що підвищують ефективність випарних апаратів

55. Чорна Н.А., Україна, Харків

Дослідження впливу кінетичного фактору на процес тепломасопереносу

при взаємодії водню з інтерметалідами в металогідридних системах

56. Шевелев О.О., Тарасенко О.М., Україна, Харків

Динамічні характеристики двухходового трубчастого теплообмінного апарату при експоненціальній зміні температури гріючого теплоносія

57. Шуваєва Н.М., Борисенко О.М., Фаустова В.С., Малашенко С.О., Україна, Харків

Ретроспективний аналіз методів теплового розрахунку топки котла

58. Боровок С.В., Братута Е.Г., Україна, Харків

Сучасний підхід до визначення ефективності краплевловлювачів контактних тепломасообмінних апаратів

59. Окуненко В.М.,Україна, Чернівці

Системний аналіз та комп’ютерне моделювання виробничих агрегатів

60. Швець І.А., Литвин С.М., Україна, Первомайськ

Вплив врахування складу робочого тіла в циліндрі двигуна

61. Кошельнік В.М., Бекназарян Д.В., Україна, Харків

Визначення корозійної стійкості огородження ванної скловарної печі з поперечним розташуванням пальників

Дискусія

СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ, КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

Керівник – проф. Погрібний М.А., декан механіко-технологічного

факультетуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..