Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сборник статей'
Методологические основы проектирования и применения оценочно - измерительного комплекса по мониторинговому сопровождению преподавания учебной дисципл...полностью>>
'Документ'
1. Совету УНИДС провести в период с 13.04.2009 г. по 17.04.2009 г. 62-ю студенческую научно-техническую конференцию (СНТК) и выставку научно-техничес...полностью>>
'Документ'
Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб’єктами господарської діяльнос...полностью>>
'Лекции'
Регулярные обобщенные функции. Элементарные свойства и операции с обобщенными функциями. Умножение обобщенных функций. Дифференцирование обобщенных фу...полностью>>

Хviii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

41. Назаренко С.О., Україна, Харків

Розробка методів аналізу елементів структурно зв’язаних систем

42. Наумов І.В., Україна, Харків Розв’язок задачі руйнування диска накопичувача при наскрізному пробиванні циліндричним ударником

43. Ожога-Масловська О. О., Україна, Харків

Дослідження процесів автофретування товстостінних циліндрів з урахуванням пошкоджуваності матеріалу

44. Осетров А. О., Україна, Харків
Застосування сплайн апроксимації та методу R функцій при дослідженні власних коливань лопаток

45. Плаксій Ю.А., Міракіна Т.В., Україна, Харків
Апроксимаційні еталонні моделі обертання твердого тіла на основі тригонометричних представлень кватерніона орієнтації

46. Решетнікова Р.Ю., Україна, Харків
Дослідження напружено-деформованого стану монолітних суцільнофрезерованих панелей пасажирських і транспортних літаків

47. Ромашов Ю.В., Україна, Харків
Дослідження необоротного деформування та прихованого руйнування елементів конструкцій для обґрунтування ресурсу

48. Солохін М.О., Україна, Харків
Локальний удар по пластині в пружно-пластичній постановці

49. Соляннікова Ю.В., Україна, Харків
Дослідження впливу вітрового навантаження на вітрогенераторну установку USW 56-100

50. Степченко О.С., Дудкіна О.М., Україна, Харків
Побудова параметричної се-моделі типового ряду корпусів циліндрів низького тиску потужних парових турбін

51. Сукач С.О., Ковальова Т.А., Грищенко В.М., Україна, Харків
Побудова динамічних моделей машин на основі ANSYS-моделей окремих частин

52. Счастливець К.Ю., Погорілов С.Ю., Марусенко С.І., Україна, Харків
Чисельне розв´язання задачі керованого руху для стержневої моделі космічного апарата

53. Тарсіс К.Ю., Україна, Харків
Використання точних аналітичних розв’язків у контактній задачі теорії пружності

54. Тарсіс Ю.Л., Україна, Харків
Визначення небезпечних коливань колінчастого валу двигуна внутрішнього згоряння

55. Тарсіс Ю.Л., Україна, Харків
Дослідження руху матеріальної точки по сферичній поверхні

56. Тимченко Г. М., Будніков М. А., Україна, Харків
Застосування теорії R-функцій для дослідження нелінійних коливань жорстко закріплених багатошарових оболонок

57. Тиртишніков К.Д., Україна, Харків
Розрахунки напружено-деформованого стану рами-площадки 16-ти вісного транспортера

58. Третяков О.С., Україна, Харків
Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених спільним циклічним розтягненням-стисканням та згинанням

  59. Трубаєв О.І., Демидов П.М., Україна, Харків
  Прогнозування залишкового ресурсу пошкоджених трубопроводів АЕС

60. Школьний С.М., Україна, Харків
Особливості розробки великих скінченно-елементних моделей за допомогою системи ANSYS

61. Кривенко А.Ю., Україна, Кривій Ріг

Управління якістю продукту при гравітаційному гідравлічному збагаченні

62. Клименко А.О., Міхлін Ю.В., Україна, Харків

Нелінійна динаміка маятникового віброгасника

63. Богданов О.О.

Рішення задачі зневоднення при проникності середовища, залежного від часу

64. Ленюк М.П., Україна, Чернивці

Моделювання процесів дифузії в кусково-однорідному середовищі з м’якими межами

65. Жихаревич В.В., Остапов С.Е.

Клітково-автоматне моделювання процесів самоорганізації та еволюції систем

66. Воробйов Ю. С., ОвчароваН. Ю., Евченко Т. Ю.

Аналіз швидкісного деформування елементів конструкцій під дією локального ударного навантаження

67. Хацько Н.Є., Україна, Харків

Вибір оптимальної структури мінімально-надлишкової системи нерівно точних вимірювачів

68. Рябова К.С., Львов Г.І., Україна, Харків

Модель Власних та вимушених коливань ортотропної пластинки

Дискусія

Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні

Керівник – проф. Степанов М. С., декан машинобудівного

факультету

Секретар – асс. Гречка І. П.

1. Абдурайімов Л.Н., Україна, Харків

Особливості збереження інформації про колір 3D моделі виробу при її матеріалізації генеративними методами

2. Акілов О.І., Кирюшко Д.О., Україна, Суми

Шліфування шийок колінчастих валів торцем шліфувального круга

3. Андренко П.М., Крикун Г.В., Україна, Харків

Врахування пружних властивостей рідини при математичному моделюванні проточних частин елементів об’ємних гідроагрегатів

4. Андренко П.М., Панамарьова О.Б., Україна, Харків

Вплив протитиску в гідроагрегаті живлення на динамічні характеристики виконавчих механізмів гідроагрегатів

5. Андренко П.М., Пєвнєв І.О., Україна, Харків

Аналіз характеристик гідророзподільників

6. Андренко П.М., Свинаренко М.С.,Україна, Харків

Експериментальні дослідження гідравлічних гасителів пульсацій тиску

7. Бабенко Є.О., Федорович В.О., Україна, Харків

Підвищення ефективності алмазного шліфування

8. Величко О.В., Україна, Харків

Особливості фізичних процесів пошарової матеріалізації 3D електронного образу виробів

9. Гайдамака А.В., Україна, Харків

Теорії подібності в додаток до дослідження підшипників кочення

10. Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю., Україна, Харків

Планування експерименту по вибору оптимальної геометрії поверхонь тертя склополіамідних сепараторів роликопідшипників

11. Гайдамака А.В., Немчік В.В., Україна, Харків

Планування експерименту в дослідах зносостійкості торцевого контакту роликових підшипників

12. Гапонов В.С., Гайдамака А.В., Гладищева Є.Ю., Україна, Харків

Про конструктивне забезпечення динамічної стійкості високошвидкісних роторних систем

13. Гаращенко Я.М., Белов С.В., Україна, Харків

Створення 3D моделі гвинта насосу з використанням зворотного
інжинірінгу

14. Гаращенко Я.М., Борзов В.С., Вітязев Ю.Б., Україна, Харків

Вивчення можливостей створення моделей на основі томографічних зображень

15. Гладкий П. М., Мамон Ю. М., Україна, Харків

Багатокритеріальна оптимізація гідравлічних машин та агрегатів

16. Грабченко А.І., Величко О.В., Україна, Харків

Розподілення способів пошарової матеріалізації 3D САD моделей за фізичною сутністю процесів

17. Грабченко А.І., Пижов І.М., Федорович В.О., Україна, Харків

Методологія вирішення проблеми формоутворення лезових інструментів
із ПНТМ на базі використання потенціалу різних процесів обробки

18. Григоров О. В., Стрижак В. В., Зайцев Ю. І., Україна, Харків

Моделювання динамічних та енергетичних характеристик приводів вантажопідйомних машин

19. Дмитрієнко О.В., Гречка І.П., Україна, Харків

Робочий процес в гідравлічному вібраційному контурі гідроапарата

20. Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М, Воронков В.І., Україна, Харків

Визначення геометричних характеристик тріангульованих моделей, одержаних з використанням оптико-цифрової вимірювальної установки

21. Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків

Особливості морфологічного аналізу тріангульваної моделі при підготовці технологічного процесу виготовлення деталей з використанням RAPID PROTOTYPING

22. Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

Підвищення ефективності алгоритмів функціонування ремонтних технологій

23. Іванов В.О., Карпусь В.Є., Україна, Харків

Аналітичне визначення похибок базування валів в універсально-збірних переналагоджувальних пристроях

24. Іванова М.С., Карпусь В.Є., Україна, Харків

Дослідження пружних деформацій двоступінчастого свердла

25. Іващенко Є. В., Добротворський С. С., Україна, Харків

Теоретична геометрія закономірних нерівностей при обробці
складних поверхонь високошвидкісним фрезеруванням кінцевим інструментом

26. Laszlo Kalmar, Hungary, Miskolc

Calculation of the real performance curve of radial flow fan impeller

27. Ковальова Я.А., Україна, Харків

Подрібнення матеріалів для будівельної галузі

28. Ferenc Kovács, Hungary, Miskolc

Technological and economic parameters of CO2 capture from power plant flue gases

29. Кононенко А. П., Карпушин М. Ю., Україна, Донецьк

Підвищення енергетичної ефективності ерліфта в умовах змінних приток рідини (гідросуміші)

30. Котляр О.В., Карпусь В.Е., Україна, Харків

Вибір оптимального варіанту технологічного процесу обробки тіл
обертання

31. J. Kundrak, C. Felho, Hungary, Miskolc

Theoretical surface roughness of surfaces machined by single point cutting tools

32. S.N. Lavrynenko, M. Rucki, P. Andralojc, A.G. Mamalis, Ukraine, Kharkov; Poland, Poznan; Greece, Athens

Investigation and modelling of wear of natural monocrystalline diamond cutting tool

33. Лавриненко С.М., Сіренко О.В., Україна, Харків

Про прецизійну обробку сферичних поверхонь штучних суглобів

34. Латиш Т.Ю., Україна, Харків

Використання трибридного моделювання у підготовці виробів для матеріалізації інтегрованими технологіями

35. Майбулат К.А., Україна, Харків

Реверсивний інжинірінг на базі цифрових фотографій

36. Малиняк А.М., Україна, Харків

Дослідження 3D напружено-деформованого стану системи
«зерно-металофаза-зв’язка» при виготовленні алмазних композитних матеріалів

37. Mamalis A.G., Chuiko A.N., Vakulenko I.J., Yakymenko R.O., Lavrynenko S.N., Greece, Athens; Ukraine, Kharkov 

3D modelling of individual dental implants

38. Морокко І. І., Україна, Харків

Технологічний процес вакуумного просочення та актуальність його застосування

39. Олексин В.І., Україна, Харків

Безтраншейна прокладка комунікацій

40. Онищенко А.М., Україна, Харків

Про натікання струменя рідини обмеженої стінками на нескінчену плоску пластину

41. Пономаренко М. Г., Крутиков Г. А., Україна, Харків

Оптимізація конструктивних параметрів електропневматичних перетворювачів

42. Ромашов Д.В., Україна, Харків

Дослідження 3D напружено-деформованого стану зони шліфування при дії ударного навантаження

43. Руднєв О.В., Стрельчук Р.М., Узунян М.Д., Україна, Харків

Деякі особливості оброблюваності інструментальних матеріалів для нанотехнологій

44. Севідова О.К., Симонова А.А.

Покращення поверхневих характеристик біоінженерних виробів із субмікро- та нанокристалічного титану МДО-покриттями, Україна, Харків

45. Сидорчук Д.П., Україна, Харків

Оптико-цифрове сканування виробів при вирішенні питань промислового комп’ютерного дизайну на установці об’ємного сканування IMETRIC ISCAN II

46. Тітаренко О.В., Севідова О.К., Україна, Харків

Підвищення надійності прогнозування експлуатаційної стійкості полімерних оптичних виробів

47. Федоренко Д.О., Україна, Харків

Забезпечення ефективності використання лезвійного інструменту з НТМ

48. Фролов В.В., Україна, Харків

Оптимізація параметрів технологічної системи на основі генетичних алгоритмів

49. Хавін Г.Л., Україна, Харків.

Закономірності зносу інструменту при обробці полімерних композиційних матеріалів

50. Холодов А.П., Україна, Харків

Особливості застосування в гідросистемах бульдозерів гідроакумуляторів

51. Шаргуленко А.О., Україна, Харків

Створення 3D зображень методом анагліфа при комп’ютерному дизайні виробів

52. Карпусь В.Є., Україна, Харків, Іванов В.О., Україна, Суми

Аналітичне визначення похибок базування валів в універсально-збірних переналагоджувальних пристроях

53. Купріянов О.В., Україна, Харків

Використання ранжування при комплектування з’єднань

54. Крахмальов О.В., Україна, Харків

Непрямозубі евольвентні колеса

55. Крахмальов О.В., Україна, Харків

Особливисті силового розрахунку плоских важильних механізмів

Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – проф. Єпіфанов В.В., декан факультету транспортного
машинобудування

Секретар – доц. Рогов А.В.

1. Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Кузьменко А.П.

Автоматизований стенд для дослідження і доведення газового малолітражного швидкохідного двигуна внутрішнього згоряння

2. Абрамчук Ф.І., Манойло В.М., Липинський М.С.

Обґрунтування ступеня наддування для двигуна 6ГЧ 13/14 в умовах використання бідних газоповітряних сумішей

3. Авраменко А.М.

Чисельне моделювання робочого циклу швидкохідного дизеля

4. Безпалько А.Ю., Сергієнко М.Є.

Деякі аспекти збору і передачі інформації при проведенні польових випробувань автотранспортної техніки

5. Береговий Р.В., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Барчан Є.М.

Числове моделювання динамічних процесів в елементах вибивної машини

6. Білогуб О.В.

Розробка і застосування єдиного інформаційного простору з підтримки ЖЦ тонкостінних поршнів ДВЗ

7. Білогуб О.В., Пильов В.О.

Розробка математичного забезпечення конструкторсько-технологічного проектування тонкостінних поршнів ДВЗ

8. Братченко О.В., Чубикало М.Б., Логвіненко О.А.

Удосконалення систем повітропостачання сучасного залізничного рухомого складу за рахунок використання біроторних компресорів нової конструкції

9. Бондаренко О.В., Устиненко О.В.

Алгоритм пошуку оптимальних параметрів тривальних коробок передач за масогабаритними характеристиками

10. Борзилов І.Д.

Інноваційні підходи щодо удосконалення системи технічного утримання вагонів

11. Бруль С.Т., Литвиненко О.В., Васильєв А.Ю., Пономарьов Є.П.

Зв’язана задача обтікання корпусів бронемашин ударною хвилею та їх напружено-деформований стан

12. Василенко О.В., Корогодський В.А., Воропаєв Є.П.,Єрощенков С.А.

Особливості термодинамічної моделі робочого процесу двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива

13. Васильєв А.Ю., Ткачук М.А., Колос І.Д., Теплицький Л.Л.

Інтегровані системи Pro/Engineer, SolidWorks та Siemens NX у навчальному процесі та наукових дослідженнях у центрі «Тензор»

14 .Веретельник О.В., Веретельник В.В.

Дослідження напружено-деформованого стану корпусів гідроциліндрів

15. Веретельник О.В., Веретельник Ю.В., Радченко В.О., Тимченко І.Б.

Дослідження напружено-деформованого стану шийного відділу хребта з ортезом нового типу

16. Візняк Р.І., Ловська А.О.

Забезпечення збереження критих вагонів при перевезенні їх залізничними поромами в умовах морського хвилювання

17. Візняк Р.І., Рибін А.В.

Аналіз екстремальних режимів навантажень піввагонів та заходи, спрямовані на забезпечення їх збереження

18. Волонцевич Д.О., Богач В.С.

Розробка електронної системи стабілізації курсової стійкості для багатовісних армійських машин з бортовою схемою розподілу потужності

19. Волонцевич Д.О., Веретенніков Є.О.

До питання про вибір передатних відношень бортових планетарних коробок передач гусеничних машин за критеріями динаміки та фіксованих радіусів повороту

20. Волосніков С.О., Подвойський Ю.А., Бобровський О.І., Кузнєцов Г.О.

Методика оцінки й оптимізації видів поданої інформації механіку – водію гусеничної машини систем керування і контролю

21. Волошин Д. І., Афанасенко І. М.

Модернізація конструкції тягового хомута автозчепу вантажного вагона з урахування напружено-деформованого стану та живучості

22. Воронцов С.М., Машкін Д.Б.

Тривимірна візуалізація руху транспортного засобу по пересічній місцевості

23. Воропаєв Є.П., Корогодський В.А., Василенко О.В.,Єрощенков С.А.

Концепція газодинамічної моделі двотактного високооборотного двигуна

24. Врублевський О.М., Грицюк О.В., Прохоренко А.О.

Визначення ефективності упровадження двофазного упорскування на високообертовому дизелі серії ДТ

25. Глинін Г.П., Ткачук М.А.

Параметричні моделі паливозаправників: методи побудови, варіювання та організації досліджень

26. Головченко В.І., Поліщук Т.В., Шкода В.А., Полєтун Л.Ю.

Удосконалення числових та аналітичних моделей для розрахунку механізму нахилу плавильної печі

27. Горбань А.І., Кінжалов О.С.

Вдосконалення процесу сумішоутворення і згоряння палива в газодизельному двигуні

28. Горбунов А.П.

Використання математичних моделей коливань багатовісної колісної машини для визначення максимально допустимих швидкостей руху в залежності від дорожніх умов

29. Грабовський А.В., Костенко Ю.В., Суздальцева К.О.

Нові задачі та моделі для дослідження динаміки вібромашин

30. Демідов А. В., Любарський Б. Г., Парфенюк Т. В.

Імітаційне моделювання тягового синхронного приводу з просторово векторною ШІМ при постійності амплітуди вектора напруги статора

31. Дущенко В.В.

Застосування додаткової речовини з відповідним керуючим полем з метою полегшення керування характеристиками демпфіруючих пристроїв транспортних засобів

32. Дущенко В.В. Груньов С.Г.

Системи керування характеристиками металевих пружних елементів: принципи дії, конструкції, енергоспоживання та їх принципова можливість застосування на військових колісних машинах

33. Дущенко В.В., Коц О.М.

Вивчення можливості використання ефектів сорбції і десорбції для регулювання пружної характеристики підвіски та кліренсу гусеничної машини

34. Дьоміна Н.А, Назарова О.П., Ткачук М.А., Сердюк Ю.Д.

Контактна взаємодія елементів при виконанні технологічної операції

35. Дяченко В.Г., Воронков О.И., Линьков О.Ю., Никитченко І.М.

Двигун зовнішнього згоряння – проблеми, перспективи

36. Єпіфанов В.В.

Факультет транспортного машинобудування НТУ "ХПІ": вчора, сьогодні, завтра (до 45-річчя заснування)

37. Єпіфанова Н.В.

Перший директор Харківського тракторного заводу ім. C. Орджонікідзе та його внесок у розвиток підприємства

38. Зінченко О.І., Самойленко Д.Є.

Особливості розробки методу синтезу шарнірно-важільних механізмів високих класів для забезпечення руху з наближеним вистоєм вихідної ланки

39. Зотов О.О.

Використання многорівневих розрахункових моделей при проектуванні тонкостінних поршнів ДВЗ з примусовим запалюванням

40. Істомін О. Є., Біляєв С. М.

Моделювання шумів мікромеханічного датчика кутової швидкості

41. Кавецький С.М.

Синтез планетарного механізму з врахуванням кутів зачеплення з радіальним далеким розташуванням сателітів

42. Кішкар Н.А.

Імітаційне моделювання гібридного автомобілю з різними варіантами електроприводу

43. Клименко О.М.

Використання безмоторних експериментів при моделюванні теплонапруженого стану деталей клапанного вузла швидкохідного дизеля

44. Клименко Т.О.

Сучасні методи визначення оптимального рівня багатономенклатурного запасу на підприємствах автотранспортної галузі

45. Кондратенко О. М.

Вдосконалення методів очищення відпрацьованих газів дизелів від твердих часток

46. Кондратьєва Г.Г., Танасевський В.Г., Літвінов Д.М., Міхеєнко О.К.

Розрахунково-експериментальні дослідження макетів корпусних елементів транспортних засобів спеціального призначення

47. Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О.

Використання в навчальному процесі адаптивного автоматизованого контролю знань

48. Костенко Ю.В., Веретельник Ю.В., Кузьмін І.О., Лашкевич Ю.В.

Застосування сучасних програмних та апаратних засобів у навчальному процесі та наукових дослідженнях

49. Кохановський В.І., Кохановська О.В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 2. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 3. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 4. До сторіччя з часу написання роботи В.І. Леніна «Матеріалізм І емпіріокритицизм» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 Київ

  Документ
  М 33 «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2008 р.
 5. Всеукраїнська федерація «спас» запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня 2009 р.-Запоріжжя, 2009.

Другие похожие документы..