Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
С распространением ЭВМ нетрудно предсказать рост в потребности передачи данных. Некоторые приложения, которые нуждаются в системах связи, могут помоч...полностью>>
'Документ'
В фестивале участвовали около 600 художников из 20 стран. Израиль представляла известная художница Малка Ценципер. Ее стенд, где были выставлены 30 ка...полностью>>
'Реферат'
Стратегическое планирование — это одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора це­лей организации и путей их достижения. Стр...полностью>>
'Лекция'
Автоматизированная система – комплекс технических, программных и других средств, а также персонала, предназначенный для автоматизации различных процес...полностью>>

Реферат на тему: Система електронних платежів національного банку України

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Система електронних платежів національного банку України

Система електронних платежів Національного банку Украї­ни це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здій­снення розрахунків у електронній формі між банківськими устано­вами (та їхніми філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов 'язаннями банків один перед одним на території України.

Основними завданнями системи є:

задоволення потреб економіки, що реформується і розвива­ється;

удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить
НБУ, через отримання оперативної та точної інформації про пере­міщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;

виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових
розрахунків;

мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та
на обіг грошових коштів;

високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;

надання широкого спектру послуг для користувачів;

високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та
контролю;

мінімізація вартості банківського посередництва через опти­мізацію платіжних засобів і раціоналізацію систем.

Система електронних платежів НБУ виконує такі функції:

здійснення розрахунків між банками України в національній
валюті України та в низці іноземних валют;

ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;

забезпечення контрольних функцій Національного банку за
станом кореспондентських рахунків комерційних банків;

надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;

обмін екстреною інформацією стосовно проведення розра­хунків;

забезпечення надійності розрахунків;

багатоступеневий контроль достовірностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України

  Реферат
  У системі центральних органів виконавчої влади України особливе місце посідає Національний банк України. Правове становище НБУ визначається Конституцією України (статті 99 і 100), Законом України “Про Національний банк України” від 20 травня 1 р.
 2. Єпіфанов, ректор двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», професор (розділи 1,2,3) Відповідальний виконавець Ф. О

  Документ
  Відповідальний виконавець – Ф.О. Журавка, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (розділи 1,
 3. «Контрольно-ревізійні функції Національного банку України»

  Реферат
  Національний банк України був створений 20 березня 1991 року на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР. До складу НБУ входять більш 20 департаментів та самостійних управлінь , функціями яких є розроблення політики
 4. Реферат на тему (169)

  Реферат
  Реферат на тему: Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів Удосконалення депозитного формування банківського капіталу передбачає не тільки подальший розвиток традиційних, базових для банків України операцій
 5. 1. Організація системи управління

  Документ
  У структур­них підроз­ділах і оди­ницях, тери­торіальних управлін­нях, спеці­алізованих підприємст­вах, нав­чальних за­кладах На­ціональ­ного банку України

Другие похожие документы..