Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В рижском микрорайоне Саркандаугава расположен находящийся под эгидой Латвийского национального исторического музея дом «Dauderi». Этот музей, единст...полностью>>
'Документ'
Украинская Ассоциация "Женщины в науке и образовании", Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьковская областная госуд...полностью>>
'Урок'
Гнездо было большое и аккуратно выделанное из листьев камыша, веточек мха. В нем сидела журавлиха. Увидев людей, она зашипела, стала издавать клики, ...полностью>>
'Документ'
Ведуча Біля самого синього моря жили були дід і баба. Жили вони бідно.Дід ловив рибу, а баба пряла. Хоча… Дід давно не ловив рибу, а баба давно не пр...полностью>>

Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків в нбу. Пропозиції щодо удосконалення порядку реєстрації коррахунків у тому числі продовження строку для реєстрації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 2

Перелік нормативних актів НБУ,

до яких АУБ надавала пропозиції

за період з липня 1999 року по червень 2003 року

п/п

Назва нормативного акту

Суть питання

1999 рік

1.

Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків в НБУ.

Пропозиції щодо удосконалення порядку реєстрації коррахунків у тому числі продовження строку для реєстрації.

2.

Проект Положення про порядок розрахунку резерву на операції банків з цінними паперами.

Узагальнені пропозиції банків до проекту Положення.

3.

Положення про нормативи обов’язкового резервування коштів банківською системою України.

Зауваження до переліку залучених коштів, від яких створюються обов’язкові резерви.

4.

Положення про порядок створення резервів на покриття кредитних ризиків.

Про формування резервів під стандартну заборгованість за позиками

5.

Інструкції “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”.

Пропозиції щодо запровадження в дію змін до Інструкції

6.

Проект змін та доповнень до Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків.

Узагальнені зауваження банків до проекту змін до Положення.

7.

Проект Інструкції НБУ про порядок встановлення лімітів відкритої валютної позиції.

Узагальнені зауваження банків до проекту Інструкції.

8.

Положення про порядок надання ліцензій на банківські операції.

Пропозиції щодо продовження терміну капіталізації для банків.

9.

Проект Порядку надання інформації про операції по рахунках клієнтів.

Узагальнені зауваження банків до проекту Порядку.

10.

Проект Інструкції “Про організацію та регулювання міжнародної діяльності комерційних банків”.

Узагальнені зауваження банків до проекту Інструкції.

2000 рік

1.

Проект Інструкції “Про організацію та регулювання міжнародної діяльності комерційних банків”.

Пропозиції АУБ щодо неможливості прийняття Інструкції в підготовленій редакції та необхідності її докорінного переопрацювання.

2.

Проект Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”.

Узагальнені пропозиції банків та пропозиції АУБ щодо створення робочої групи.

3.

Проект Інструкції “Про організацію роботи з готівкового обігу”

Узагальнені пропозиції банків до проекту Інструкції

4.

Проект “Методичних рекомендацій щодо порядку реорганізації, реструктуризації комерційних банків”.

Узагальнені пропозиції банків до проекту Методичних рекомендацій

5.

Проект Інструкції НБУ “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”.

Узагальнені пропозиції банків до проекту Інструкції та пропозиції АУБ щодо створення робочої групи

6.

Постанова Правління НБУ від 14.12.99 № 587 (про обов’язок банків надавати податковим органам інформацію щодо операцій клієнтів).

Про розширене трактування податковими органами норм Постанови та намагання з їх боку отримувати інформацію за рахунками практично всіх клієнтів банків в автоматичному режимі.

7.

Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.

Про деякі питання щодо застосування Положення.

8.

Проект Інструкції НБУ “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

Узагальнені пропозиції банків.

9.

Зміни до Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків (Постанова Правління НБУ від 26.04.00 № 177).

Пропозиції щодо скасування змін в часині депонування додаткових внесків акціонерів на рахунку в НБУ.

10.

Інструкція про порядок охорони банківських установ.

Про встановлення категорії охорони установам банків та їх відділень.

11.

Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”.

Про окремі питання формування резервів на покриття ризиків від операцій з міжбанківського кредитування.

12.

Проект Порядку здійснення операцій за допомогою документарних акредитивів

Узагальнені пропозиції банків щодо недоцільності прийняття Порядку.

13.

Проект Комплексної програми розвитку банківської системи України.

Узагальнені пропозиції банків.

14.

Проект нової редакції Порядку надання дозволу на врахування субординованого боргу до капіталу банку.

Пропозиції АУБ до проекту .

15.

Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків .

Пропозиції щодо зниження кваліфікаційних вимог до керівників ТВБВ.

16.

Постанова Правління НБУ від 22.10.99 № 516

Пропозиції щодо продовження терміну капіталізації банків.

2001 рік

1.

Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”.

Про формування резервів від залишків коштів на коррахунках банків.

2.

Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.

Про недоцільність формування резервів від операцій з державними цінними паперами.

3.

Проект Комплексної програми розвитку банківської системи України.

Пропозиції АУБ до проекту

4.

Постанова Правління НБУ від 07.03.01 № 102

Пропозиції щодо запровадження для діючих банків вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" на розмір регулятивного капіталу.

5.

Інструкція НБУ “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”.

Пропозиції щодо зміни заповнення звіту “Про 20 найбільших кредиторів банку” (виключення прізвищ фізичних осіб).

6.

Проект Інструкції щодо консолідованої фінансової звітності банків України.

Узагальнені пропозиції банків.

7.

Проект нової редакції положення “Про порядок створення та державної реєстрації банків та їх установ”.

Пропозиції АУБ до проекту.

8.

Проект нової редакції положення “Про порядок видачі банкам банківської ліцензії та дозволу на здійснення операцій”.

Пропозиції АУБ до проекту.

9.

Положення НБУ “Про застосування НБУ до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства”.

Узагальнені пропозиції банків.

10.

Проект Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні” .

Пропозиції АУБ

11.

Інструкція НБУ “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

Про розпорядження податкових органів щодо зупинення операцій за рахунками клієнтів.

12.

Проект Алгоритму розрахунку економічних нормативів діяльності банків.

Зауваження до проекту алгоритму.

13.

Проект Положення “Про вимоги щодо технічного стану приміщень установ банків України”

Узагальнені пропозиції банків.

14.

Проект Положення “Про тимчасові вимоги до оболонки монолітних сховищ”.

Узагальнені пропозиції банків.

15.

Проект Положення “Про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства”.

Пропозиції АУБ.

16.

Проект Положення “Про порядок емісії карток і здійснення операцій з їх застосуванням”.

Пропозиції АУБ.

17.

Положення про здійснення валютного контролю.

Про відповідальність банків за порушення валютного законодавства.

18.

Положення “Про порядок створення та державної реєстрації банків та їх установ”.

Про порядок надання дозволу на володіння істотною участю в капіталі банку учасникам банків, що володіли істотною участю на момент введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність"

19

Постанова Правління НБУ від 08.08.01 № 335 щодо встановлення єдиного розміру штрафу на банки в розмірі 1% статутного фонду банку.

Пропозиції АУБ щодо відміни Постанови

20.

Проект Положення “Про порядок надання банками інформації про значні та/або сумнівні операції” .

Зауваження АУБ щодо протиправності вимог проекту Положення.

21.

Проект змін до Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків та їх установ” .

Висновки АУБ щодо недоцільності позбавлення банків права на відкриття відділень.

22.

Положення про операції банків з векселями.

Пропозиції АУБ.

23.

Проект змін до порядку надання дозволу на врахування субординованого боргу до капіталу банку.

Пропозиції АУБ щодо недоцільності внесення змін та протиправності вимог щодо перегляду раніше укладених угод на залучення коштів на умовах субординованого боргу.

24.

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”,

Пропозиції щодо запровадження перехідного періоду для приведення діяльності банків у відповідність до вимог Інструкції та незастосування до банків в цей час санкцій.

25.

Проект змін до Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків.

Узагальнені пропозиції банків.

2002 рік

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”.

Узагальнені пропозиції та запитання банків у зв’язку із запровадженням Інструкції

Проект Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України.

Узагальнені пропозиції банків.

Проект Положення “Про добровільну реорганізацію банку за рішенням його власників”.

Узагальнені пропозиції банків.

Проекту Правил обліку доходів і витрат банків.

Узагальнені пропозиції банків.

Правила “Проектування, будівництва та облаштування засобами інженерно-технічного управління установ банків, що охороняються підрозділами ДСО ” .

Узагальнені зауваження банків.

Проект Правил захисту та розкриття банківської таємниці.

Узагальнені зауваження банків.

Постанова Правління НБУ від.21.01.02 № 24

Про продовження терміну на приведення банківських сховищ і сейфів у відповідність з нормами НБУ

Проект нової редакції Інструкції НБУ "Про здійснення касових операцій у національній валюті в установах банків України".

Узагальнені пропозиції банків.

Проект Положення "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості банків".

Узагальнені пропозиції банків.

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”

Узагальнені питання банків щодо віднесення окремих категорій контрагентів банків до інсайдерів.

Правила реєстрації договорів на корвідносини.

Пропозиції щодо спрощення порядку реєстрації змін та відміни плати за реєстрацію змін до договорів на корвідносини.

Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" .

Зауваження та пропозиції до проекту змін до розділу III Інструкції (порядок надання дозволу на врахування до капіталу субординованого боргу).

Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" .

Про необхідність надання роз’яснення банкам та територіальним управлінням НБУ щодо вимог до діючих банків із забезпечення дотримання до 17.01.03. мінімального розміру регулятивного капіталу.

Інструкція НБУ “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

Про порядок відкриття депозитних рахунків нерезидентам.

Перелік тарифів НБУ.

Пропозиція щодо зниження та диференціації тарифів НБУ за реєстрацію банків, їх філій та змін до Статутів банків (положень про філії).

Положення про порядок рефінансування банків НБУ.

Про використання корпоративних облігацій у якості застави при рефінансуванні НБУ банків.

Положення “Про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної і фінансової звітності банку”.

Зауваження та пропозиції АУБ до Положення .

Проект Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”

Зауваження та пропозиції до проекту змін до глави 2 розділу Х Інструкції ( в частині запровадження консолідованого нагляду).

Тимчасове положення про порядок довгострокового рефінансування НБУ

Узагальнені пропозиції та зауваження банків.

Проект змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків

Зауваження до проекту змін до Інструкції (в частині зміни порядку розрахунку регулятивного капіталу).

Проект змін Положення про порядок видачі банківських ліцензій.

Узагальнені зауваження та пропозиції банків.

Проект змін до Положення "Про порядок подання до НБУ аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку".

Узагальнені зауваження та пропозиції банків

Положення про депозитарну діяльність НБУ.

Пропозиції щодо внесення змін у частині запровадження розрахунків в депозитарії НБУ за принципом “поставка без оплати”.

Проект нової редакції Інструкції "Про міжбанківські розрахунки в Україні".

Узагальнені пропозиції банків.

Положення "Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень".

Зауваження та пропозиції до порядку підтвердження висновків іноземних аудиторських організацій про фінансовий стан іноземного інвестора

Положення "Про порядок видачі банкам банківських ліцензій".

Про спрощення процедури надання філіям дозволу на здійснення банківських операцій

Положення "Про порядок створення і державної реєстрації банків та їх установ".

Пропозиції щодо надання можливості банкам обліковувати операції відділень на балансах філій, що знаходяться в інших ніж відділення областях та розширення переліку операцій, які можуть виконувати відділення.

Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”.

Про формування резервів на покриття ризиків від операцій з міжбанківського кредитування.

2003 рік

Проект Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України.

Узагальнені пропозиції банків.

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”

Про врегулювання питання перерахунку капіталу банків в ЄВРО.

Положення про порядок рефінансування банків НБУ

Про використання корпоративних облігацій у якості застави при рефінансуванні НБУ банків.

Проект нової редакції “Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземних валютах” .

Узагальнені пропозиції банків.

Проект Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних операцій.

Узагальнені пропозиції банків.

Проект змін до Положення про порядок створення резервів на покриття кредитних ризиків.

Узагальнені пропозиції банків.

Проект змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків

Зауваження до проекту змін щодо розрахунку регулятивного капіталу.

Проект Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України.

Узагальнені пропозиції банків.

Проект нової редакції Положення НБУ “Про операції банків з векселями”.

Про усунення системних небезпек, які містилися у проекті нової редакції Положення НБУ

Положення про порядок формування резервів на покриття можливих збитків від дебіторської заборгованості.

Пропозиції АУБ щодо доопрацювання нової редакції Положення та приведення у відповідність до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Проект Комплексної програми розвитку банківської системи на 2003-2005 роки.

Пропозиції АУБ.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України та Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій НБУ переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.

Пропозиції АУБ та ПФТС щодо спрощення механізму

отримання ліцензій НБУ на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.

Проект змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та до Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України"

Узагальнені пропозиції банків.

Проект Інструкції “Про касові операції в установах банків України”.

Узагальнені пропозиції банків до розділів “Особливості роботи з іноземною валютою та платіжними документами, вираженими в іноземній валюті” та “Особливості роботи з банківськими металами” проекту Інструкції.

Проекти положень про порядок надання аудиторських висновків та про Реєстр аудиторських фірм.

Пропозиції АУБ.

Постанова Правління НБУ від 12.03.2003 № 105 “Про встановлення нових значень (лімітів) відкритої валютної позиції”

Про введення графіка поступового приведення показників банків у відповідність з новими лімітами валютної позиції.

Проект Положення Про організацію операційної роботи в банках України.

Узагальнені пропозиції банків.

Проект Положення про здійснення банками внутрішнього фінансового моніторингу

Узагальнені пропозиції банків.

Проект Положення “Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”.

Узагальнені пропозиції банків.

Доопрацьований проект Положення “Про Реєстр аудиторських фірм, які мають право проводити аудит банків”.

Пропозиції АУБ.

Проект змін до Положення про порядок надання ліцензій та правил реєстрації коррахунків.

Зауваження до проекту змін до нормативних актів НБУ з питань регулювання діяльності банків.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Пропозиція щодо необхідності нормативного визначення порядку відмови клієнту в обслуговуванні

Проект Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами.

Узагальнені пропозиції банків.

Проект змін до Положення “Про створення та державну реєстрацію банків та їх установ”

Узагальнені пропозиції банків щодо недоцільності запровадження вимог до банків з ведення інформаційної бази учасників (акціонерів) банку.

Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”.

Узагальнені пропозиції банків щодо поступовості запровадження підвищення нормативу адекватності капіталу з 8 до 10% та приведення порядку його розрахунку у відповідність до рекомендацій Базельського комітету.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Щодо перевищення НБУ своїх повноважень в частині вимоги щодо обов’язкового включення до складу Правління особи, відповідальної за здійснення фінансового моніторингу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Частина Гроші І грошові системи

  Документ
  Розділ 1. Сутність та функції грошей1.1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал1.3. Форми грошей та їх еволюція1.
 2. Сутність та функції грошей походження грошей. Роль держави у творенні грошей

  Документ
  РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙГроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку.
 3. Аудиторська фірма “АленАудит” (2)

  Документ
  Банком не порушувалися вимоги п.1.14 Глави 1 Розділу VI Постанови №368: договори кредитування інсайдерів не передбачали більш сприятливих умов, ніж загальні умови проведення банківських операцій, що встановлені внутрішньобанківськими
 4. Держава виконує свої функції за допомогою формування І використання бюджетних коштів

  Документ
  ПЕРЕДМОВАДержава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.
 5. Н.І. Гордієнко Біржова І банківська справа Конспект

  Конспект
  Дисципліна розрахована на 36 годин лекцій і 18 годин практичних занять для студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

Другие похожие документы..