Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Мета роботи: Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях при наличии одного и двух накопителей энергии, установление влияния пар...полностью>>
'Документ'
1. Цель дисциплины: дать магистрантам-регионоведам глубокое адекватное представление об актуальных проблемах методологии и теориях, применяемых в сов...полностью>>
'Документ'
Лікар Ріє розумів, що ця хроніка не може стати історією остаточної перемоги. А може бути лише свідченням того, що слід було вдіяти і що, без сумніву...полностью>>
'Документ'
В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,...полностью>>

Новоодеська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НОВООДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 18 » березня 2008 р № 156-р

Про затвердження Порядку створення

і використання районного матеріального

резерву для запобігання, ліквідації

надзвичайних ситуацій техногенного і

природного характеру та їх наслідків

З метою реалізації державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, ліквідації їх наслідків на території району відповідно до Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”, на виконання Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2001 року № 427-р “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, відповідно до статей 2, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Порядок створення і використання районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків / додається/.

2. Затвердити номенклатуру та обсяги районного матеріального резерву /додається/ .

3. Службі ЦО району з матеріального забезпечення, торгівлі та харчування, управлінню економіки райдержадміністрації (Зла) створення, утримання та поповнення районного резерву здійснювати у відповідності до наявності коштів, виділених з районного бюджету.

Накопичення районного матеріального резерву здійснювати за затвердженою номенклатурою та обсягами, з метою більш ефективного використання бюджетних коштів для створення районного матеріального резерву необхідно ширше використовувати договірну основу поставки необхідних матеріалів в разі потреби, з відстрочкою платежу до документального оформлення НС та відкриття фінансування відновлювальних робіт.

4. Зберігання, облік та розміщення районного матеріального резерву здійснювати згідно з державними нормативно-правовими актами.

5. Рекомендувати виконкомам органів місцевого самоврядування, керівникам потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки району затвердити Порядок створення і використання місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, їх номенклатуру та обсяги, виходячи з максимально прогнозованих розмірів НС, провести роботу по накопиченню місцевих та об’єктових матеріальних резервів.

6. Доручити заступнику голови райдержадміністрації з питань ЖКГ, розвитку інфраструктури району та захисту населення від НС Пишняку С.Ю. щорічно при формуванні районного бюджету вносити пропозиції до бюджетного запиту по фінансуванню комплексної районної Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2006-2010 роки в тому числі на створення, утримання та поповнення районного матеріального резерву.

7. Рекомендувати РВ ГУ МНС в Миколаївській області ( Колесніков ) здійснювати постійний контроль за станом створення, накопичення та поповнення матеріальних резервів міської та сільських рад, потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови райдержадміністрації І.М. Ніколаєнко

Затверджено

розпорядженням голови райдержадміністрації від

18.03.2008 р.№156-р

П О Р Я Д О К

створення і використання районного матеріального резерву для

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і

природного характеру та їх наслідків

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” та розпорядження голови облдержадміністрації від 12.07.2001 року № 427-р „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”.

2. Порядок визначає основні напрямки створення і використання матеріального резерву у районній ланці територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3. Матеріальним резервом є будівельні матеріали, пальне, медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та інші матеріально-технічні цінності, призначені для проведення невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

4. Районний матеріальний резерв, що використовується для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (далі - матеріальний резерв) створюється районною державною адміністрацією.

5. Районний матеріальний резерв створюється заздалегідь з метою використання його у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6. Місце розміщення районного матеріального резерву, його номенклатуру та обсяги визначаються розпорядженням голови райдержадміністрації, місцевих та об’єктових - рішенням виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування та наказами керівників об’єктів господарювання.

7. Матеріальні резерви створюються, виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для району, відповідної ради, об’єкту, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.

8. Створення, утримання та поновлення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету.

Створення, утримання та поновлення матеріальних резервів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

9. Матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання.

10. Матеріальні резерви розміщуються з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайної ситуації.

11. Зберігання та облік резерву здійснюється згідно з державними нормативно-правовими актами.

12. Накопичення резерву здійснюється за встановленими нормами та відповідно до коштів, виділених з відповідного бюджету.

13. Поновлення резерву, який був використаний під час ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідному бюджеті на його створення і накопичення.

14. Резерв використовується тільки для:

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- проведення невідкладних відновних робіт;

- надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;

- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування постраждалих громадян.

15. Матеріальні резерви залучається для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району, відповідної ради та розташованих на них об’єктах.

Резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її рівня.

У разі недостатньої наявності місцевого чи об’єктового матеріального резерву чи повного його використання, залучається резерв вищого рівня.

16. Районний відділ головного управління МНС України в Миколаївській області здійснює контроль за накопиченням та поновленням матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Затверджено

розпорядженням голови райдержадміністрації від

15.03.2008 р. №156-р

НОМЕНКЛАТУРА ТА ОБСЯГИ

районного матеріального резерву

з/п

Найменування

Одиниця виміру

Обсяги

1.

Протиожеледні посипні матеріали

м3

300

2.

Скло

м2

100

3.

Пиломатеріали

м3

5

4.

Цемент

тон

3

5.

Бітум

тон

5

6.

Металопрокат

тон

5

7.

Пальне: - бензин А-80;

- дизпальне

тон

тон

9,0

7,0

8.

Продукти харчування:

- в асортименті на

чоловік/діб

100/2

9.

Труби (різного діаметру)

т

3

10.

Засуви (різного діаметру)

шт.

10

11.

Вентиль (різного діаметру)

шт.

10

12.

Мотопомпа

шт.

1

13.

Резервний дизель-генератор 30-50 кВ

шт.

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Новоодеська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я (2)

  Документ
  Відповідно до статей 2, 6, 25, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 9, 15 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», наказу
 2. Постанови Кабінету Міністрів України від 06. 11. 1997 р. №1238 та статей 2, 6, 22 закон

  Закон
  Відповідно до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, статті 169 КЗпП України, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.
 3. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.
 4. Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина 2010» на 2010 рік

  Документ
  На підставі пунктів 1,2,3 частини першої статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласної ради обласній державній
 5. Прокуратура України прокуратура миколаївської області (2)

  Документ
  Органами прокуратури області з метою виконання функцій, покладених Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру», упродовж 2011 року вжито ряд заходів, спрямованих на усунення порушень чинного законодавства, притягнення

Другие похожие документы..