Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Воспитание внимания к поэтическому слову, чувства любви к русской поэзии. Вид используемых на уроке средств ИКТ (универсальные, ОЭР на CD-ROM, ресурс...полностью>>
'Документ'
7 сентября наша страна отмечает большую памятную дату. 199 лет назад наши войска на Бородинском поле серьезно намяли бока блистательной и превосходящ...полностью>>
'Реферат'
7. Взаимодействие школы, традиционных российских религиозных организаций, институтов гражданского общества в духовно-нравственном воспитании школьнико...полностью>>
'Программа'
Симпозиум рассчитан на 5 дней (13 октября – день заезда, 14, 15,16 – рабочие дни, 17 – культурная программа и день отъезда) и включает в себя широкий...полностью>>

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

(2010 -2011 н.р.)

Українська мова та література

7 клас

І. Прочитайте текст, визначте його тему, дайте заголовок. Продовжте розвиток визначеної теми, висловивши свої міркування з посиланнями на прочитані вами художні твори та з наведенням переконливих доказів із власного досвіду або сучасного життя, які найкраще підтвердять вашу думку.

Загальновідомо, що з раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине, що підносить її над світом, робить її нездоланною у пошуках істини, перетворює з обивателя в громадянина. Не можна не думати про українську мову, про святий обов’язок пам’ятати, хто ми і чиї ми діти, що надбали і що втратили. Бо якщо не будемо думати і дбати про неї, то загубимо її на віки (Б. Щавурський).

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

 1. До чоловічого роду належать усі іменники в рядку

А кутюр’є, собака, мозоль, бутель

Б денді, какаду, степ, алібі

В імпресаріо, караоке, кір, Сибір

Г коала, івасі, кабальєро, кашне

 1. До жіночого роду належать усі іменники в рядку

А каніфоль, ступінь, ретуш, фальш

Б путь, бандероль, гуаш, нехворощ

В фланель, розкіш, суміш, сип

Г вуаль, лазур, галузь, зяб

3. Від іменників – власних назв НЕПРАВИЛЬНО утворені іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої статі за територіальною ознакою в рядку

А Камчатка: камчадал, камчадалка

Б Сибір: сибіряк, сибірка

В Афіни: афінянин, афінянка

Г Рим: римлянин, римлянка

4. До жодної відміни не НЕ НАЛЕЖАТЬ усі слова в рядку

А осінь, шляхта, чародій, таксі

Б світ, батько, час, сестриця

В музика, голос, час, пюпітр

Г Карпати, хрестини, пюре, вар’єте

5. Усі прикметники є присвійними в рядку

А лікарів рецепт, лебедина пісня, Оленчина косинка

Б Франкові заклики, ненин голос, слюсарів інструмент

В товаришева книга, Кобзарів заповіт, ахіллесова п’ята

Г професорова лекція, солдатська каска, Іванків олівець

6. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ев- (-єв-) у рядку

А взірець, куля, корабель, матч

Б калач, липень, вуглець, плащ

В корінець, значення, криця, замша

Г мить, баржа, карамель, кварц

7. Порушено норму при відмінюванні числівника в рядку

А восьмисот семи десяти трьох

Б восьмистам сімдесятьом трьом

В вісьмомастами сімдесятьома трьома

Г на восьмистах сімдесяти трьох

8. Правильно узгоджено числівник з іменником у рядку

А дев’яносто три кілометра

Б вісімдесят чотири гектари

В сорок два виборця

Г шістдесят чотири днів

9. Через дефіс треба писати всі займенники в рядку

А ким /небудь, аби /яку, будь /який

Б що /небудь, хтозна/до/кого, будь/чому

В хтозна/скільки, будь/ким, кому /небудь

Г чого /небудь, де/чому, ким/небудь

10. Усі прислівники треба писати разом у рядку

А с/підлоба, до/нині, по/підтинню, по/братерськи

Б з/надвору, на/щастя, о/півночі, по/двоє

В по/одинці, по/сусідськи, без/відома, що/сили

Г по/всюди, по/заторік, за/молоду, мимо/волі

11. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А колишемо, хочуть

Б бачать, бажаєш

В біжимо, бродиш

Г колять, спізнишся

12. Правильно утворено форму наказового способу всіх дієслів у рядку

А хай скаже, дозвольмо, давайте узгодимо

Б торкнімо, зробимте, нехай процвітають

В вимагаймо, завершимо, виносьмо

Г плачмо, нехай проголосять, везімо

12 б.

ІІІ. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання.

1. Показ одних явищ на тлі інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії називається… .

2. Який художній засіб вжито в уривку з народної пісні? До якого різновиду (циклу) суспільно-побутової лірики належить ця пісня?

Ой у степу криниченька,

З неї вода протікає.

Гей, там чумак сиві воли пасе

Та з криниці напуває.

3. Будова пісні цього жанру продиктована ритмікою руху, вона може бути приспівкою до танцю або існувати самостійно, її виконують за мелодією усталеного типу. Про яку народну пісню йдеться?

4. У якому художньому творі читач віртуально подорожує Карпатами ХІІІ століття?

5. Цей письменник був новатором у багатьох жанрах, його можна вважати одним із засновників українського детективу, він часто підписував твори такими псевдонімами та криптонімами: Не-Давид, Кремінь, Тага, Руслан, Микита, Мирон, Джеджалик. Про якого письменника йдеться?

6. Про якого героя художнього твору сказано: «Громада кликала його, потребувала його ради»?

6б.

ІV. Поміркуйте над таким запитанням: «Чому всі народи світу, зокрема й українці, бережуть свої пісні, передаючи їх з покоління в покоління?» Висловіть свої думки письмово (до 5-6 речень).

6б.

Всього – 36 балів.

Українська мова та література

8 клас

І. Прочитайте текст, визначте його тему. Продовжте розвиток цієї теми, висловивши свої міркування з посиланнями на прочитані вами художні твори та з наведенням переконливих доказів із власного досвіду й сучасного життя, які найкраще підтвердять вашу думку.

Важко переоцінити ту роль, яку відіграє українська мова у вихованні майбутніх громадян України. Наша мова – основа основ духовної культури, той чарівний засіб, за допомогою якого здійснюється зв'язок часів, зв'язок поколінь. На початку було Слово… Цей біблійний афоризм підтверджує не тільки значущість «мовного» оформлення думки, але й змістовний бік людського буття. Коли суспільство йде до спаду, спочатку вироджується, а потім і зовсім зникає його мова (Б.Щавурський).

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

1.Усі прислівники треба писати разом у рядку

А на/похваті, по/ночі, у/розтіч, на/жаль

Б в/щерть, за/світла, на/виворіт, на/провесні

В од/віку, з/переляку, на/відріз, з/гарячу

Г на/взнак, в/подовж, до/речі, що/духу

2. Словосполученнями є всі наведені приклади в рядку

А дуже цікава розповідь, повідомити про приїзд, клени й дуби

Б прибігти першим, ясна блакить, уважно слухати

В посадити квіти, напередодні свята, незважаючи на перешкоди

Г указати на недоліки, синівський обов’язок, будемо працювати

3. Складним є речення

А Устали зорі, несміливі й кволі.

Б Падає листя, падає, у золото світ убравсь.

В Засівайся щастям, земле, і квітчайся для століть.

Г Не помилися на межі добра і зла.

4. Усі словосполучення прості за будовою в рядку

А зупинитися коло школи, цікавитись історичними пам’ятками, запросити на зустріч

Б милозвучні мелодії, знатися на музиці, відвідувати оперний театр

В скористатися порадою, увійти до кімнати, посадити довкола школи

Г побажати всім на добраніч, запросивши декого з нас, зайти перед шостою

5. Непоширеним є речення

А «Правда й кривда» – твір М.Стельмаха.

Б Холодний вечір.

В Кожен із нас працює.

Г Читаю «І один у полі воїн».

6. Підмет виражено словосполученням у реченні

А Усі троє підвелися із-за столу.

Б Наша душа прагне довершеності, краси.

В Ніколи ніхто в житті не полюбить сильніше, як мати.

Г Сніг з морозом поморозив всі на полі квіти.

6 б.

ІІІ. Розшифруйте акровірш В. Федоренка.

Мудра, щедра, багата, розкішна,

Осяйна, пломінка, дивовижна,

Веселкова, барвиста і ніжна…

Але будь, рідна мово, й престижна!

Поміркуйте, як досягти рівня престижності української мови в суспільстві: що залежить від держави, а що – особисто від нас. Свої міркування запишіть, використавши:

 • розповідне неокличне складне речення;

 • розповідне неокличне просте двоскладне речення;

 • питальне неокличне просте двоскладне речення;

 • спонукальне окличне складне речення;

 • спонукальне окличне просте односкладне речення.

6 б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Про цього героя створено багато пісень, легенд і переказів; за одним із них козаки Запорозького коша на чолі з цим кошовим отаманом надіслали лист турецькому султанові Магомету ІV, у якому висміяли його й відкинули домагання підкоритися Туреччині. Про кого йдеться? У якій історичній пісні згадується про це?

2. Який художній прийом використано в поданій нижче строфі народної пісні? Як називається ця пісня?

То не грім в степу грохоче,

То не хмара світ закрила, –

То татар велика сила

Козаченьків обступила.

3. Про яку талановиту піснетворку ХVІІ століття писала сучасна поетеса Ліна Костенко: «Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа»? Напишіть назви 2-3 народних пісень, які належать її авторству.

4. Який твір епохи Київської Русі вважається зразком світового героїчного епосу, окрасою нашої літератури? Напишіть повну його назву.

5. Хто з персонажів відомої пам’ятки давньоруської літератури промовляє:

«О вітре, вітрило!

Чому, господине, так сильно вієш ти?

Чому мечеш ти хановськії стрілки

на своїх легесеньких крильцях

на моєї лади воїв?»

Який художній прийом використано в цьому звертанні?

6. Чому, на твою думку, князь Святослав у своєму знаменитому «золотому слові, з сльозами змішаному» звертається до багатьох князів руських?

6 б.

ІV. Розкрийте символічний зміст гріхопадіння й порятунку через усвідомлення покаяння, виражений в образах братів за народною думою «Буря на Чорному морі». Чому, на твою думку, тяжка доля – смерть на морі під час бурі – спіткала третього козака, «чужого-чуженицю»? До чого спонукає тебе як читача цей епізод? Висловіть свої думки письмово (до 5-6 речень).

6 б.

Всього – 36 балів.

Українська мова і література

9 клас

І. Прочитайте текст. Висловіть свої міркування за темою, що пропонує автор. Посилайтесь на прочитані вами художні твори, наведіть переконливі докази із сучасного життя, які найкраще аргументуватимуть вашу думку.

Духовність – це, скоріше, внутрішній світ людини. Це те, що робить людину красивішою, морально чистою. Багато людей нині звернулися до релігії, до церкви, до Бога. Одні несуть до церкви дітей, щоб охрестити, але потім не вчать їх жити по-християнському, у мирі, злагоді. Інші – у свою повсякденну роботу прагнуть закласти духовні зусилля, але це обертається зазвичай служінням ідеалам. Тобто люди зневірюються і насамперед утрачають віру в себе.

А причина в тому, що в багатьох із нас немає віри в свої сили, у людей, які нас оточують, у нашу Вітчизну, страх перед відповідальністю за власне життя (І.Ятленко).

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Застаріле слово вжито в реченні:

А Наші пращури давні вміли твердо тримати в десницях мечі.

Б І росяну мелодію заграв легенький вітерець на арфі жита.

В Бурелом громіздко, мов гекзаметри, лежить у лісі поперек стежок.

Г З крутих плаїв зриваємось, йдемо.

1 б.

2. У всіх словах не потрібно писати апостроф у рядку

А подзв..якувати, присв..ячений, Солов..йов, дит..ясла.

Б різдв..яний, різб..яр, кур..йоз, Мін..юст.

В бур..як, Св..ятослав, В..ячеслав, к..ювет.

Г мавп..ячий, транс..атлантичний, поцв..яхований, б..юро.

1 б.

3. Префікс при- потрібно писати в усіх словах у рядку

А пр..вчатися, пр..цілитися, пр..довгий.

Б пр..гірклий, пр..чепуритися, пр..багатий.

В пр..зупинити, пр..кладати, пр..гіркий.

Г пр..дивитися, пр..життєвий, пр..звичаїтися.

1 б.

4. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їх видами

1. Односкладне А. Сонним холодом од трав віє.

означено-особове.

2. Односкладне Б. Хліб-сіль їж, а правду ріж.

неозначено-особове.

3. Односкладне В. Квітчастий луг і дощик золотий.

узагальнено-особове.

4. Односкладне Г. Стою у колі мрій і спогадів.

безособове.

Д. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

1 2 3 4

2 б.

5. Потребує редагування словосполучення в рядку

А дорожчий золота

Б легший за повітря

В сильніший від усіх

Г менше ніж за тиждень

1 б.

6. Визначте, якою частиною мови (формою дієслова) є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Зовсім недавно травичка була одноманітно зелена й буйна, дужа й життєрадісна, а нині (1) її плоть (2) вже (3) позначена (4) першими прикметами згоряння, згасання, умирання.

А. Числівником.

Б. Дієприкметником.

В. Прислівником.

Г. Дієприслівником.

Д. Займенником.

Е. Прикметником.

1 2 3 4

2 б.

ІІІ. Ім’я Нестора Літописця в наукових розвідках має кілька варіантів написання, найпоширенішими є два: Нестор Літописець і Нестор-літописець. Поясніть написання зазначених варіантів.

Висловіть своє ставлення до літописів, використавши такі речення:

 • складносурядне, між частинами якого ставиться кома;

 • складносурядне, між частинами якого ставиться тире;

 • складносурядне, між частинами якого ставиться крапка з комою.

4 б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Для якого національного явища характерні такі ознаки: усна форма творення й побутування, традиційність, варіантність, анонімність, колективність?

2. Які засоби художньої виразності підкреслюють драматизм почуття вже в першій строфі народної пісні «Цвіте терен»?

Цвіте терен, цвіте терен,

Листя опадає,

Хто в любові не знається,

Той горя не знає.

3. Розтлумачте зміст образу-символу пісні ««Цвіте терен».

4. Установіть послідовність проведення народних обрядів під час весілля

А виряджання до шлюбу

Б покривання

В завивання гільця

Г поділ короваю

Ґ випікання короваю

Д посад

5. Найголовнішою пам’яткою Острозької академії є видання повної слов’янської Біблії 1581 р., текст якої з невеликими змінами й досі використовується в православних церквах. Хто найбільше працював над виданням Острозької Біблії?

6. Біографічних відомостей про цього поета дуже мало. Мав світське ім’я – Іван, народився, ймовірно, на Харківщині, оскільки в літературі він відомий як «харківський козак-піснетворець», мав академічну освіту, помер наприкінці ХVІІІ ст. Хто цей поет?

6 б.

ІV. Визначте складові сюжету балади «Бондарівна» (із зазначенням подій).

6 б.

Всього – 36 балі

Українська мова і література

10 клас

І. Прочитайте міркування письменника. Висловіть свої думки з приводу прочитаного, посилаючись на відомі вам художні твори, кінофільми; наведіть переконливі докази із власного життя.

Символом пошуку істини, кажуть, є вогонь, залишений мудрецем. Він здатний розтопити кригу, може освітити шлях, зігріти і вселити надію світлим і чистим людям. Але водночас він ніколи не зігріє тих, хто має в серці пихатість, скупість, лінь, гнівливість, зажерливість, заздрість тощо (Н.Шевчук).

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

 1. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.

1. Викладати карти А вигравати

Б змагатися

В розповідати, нічого не приховуючи

Г бути необачним

2. Бити лихом об землю А бути песимістом

Б бути оптимістом

В бути сміливим

Г бути радісним

3. У свою шкіру не потовпиться А бути дуже товстим

Б бути дуже обережним

В бути дуже досвідченим

Г бути дуже сміливим

4. Замазати рота А нагодувати

Б змусити замовкнути

В нафарбувати

Г підлеститися до когось

1 2 3 4

2 б.

2. Визначте, якою частиною мови (формою дієслова) є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Зібралося (1) кілька десятків сіячів (2) і стільки ж борін; по батьковому наказу порозсівали (3) невіяне зерно (4) по неораних стернях.

А. Числівником.

Б. Дієприкметником.

В. Сполучником.

Г. Дієприслівником.

Д. Прийменником.

Е. Прикметником.

1 2 3 4

2 б.

3. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та видами їх підрядної частини

1. Підрядне обставинне способу дії, міри і ступеня.

А. Я завтра їду в Україну, яку покинув так давно.

2. Підрядне з’ясувальне.

Б. Ніколи серце не заплаче, бо все обернеться на спів.

3. Підрядне обставинне причини

В. Ніяка держава не буде сильною, якщо не виконуються її закони.

4. Підрядне обставинне умови

Г. Поети кажуть, що їм ні про що писати.

Д. Вода стояла на луках, скільки бачило око.

1 2 3 4

2 б.

4. Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

А аквамар..н, пр..тензія, д..фтонг

Б ц..ркуляр, ант..теза, деф..ніція

В д..ректива, інц..дент, штр..х

Г ультрамар..н, аж..отаж, ант..под

1 б.

5. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

А батько/мати, важко/хворий, звіробій/трава

Б дівчина/красуня, багато/тисячний, великий/превеликий

В видимо/невидимо, середньо/вічний, контрольно/вимірювальний

Г вовк/жаднюга, суспільно/політичний, радий/радісінький

1 б.

6. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)

А Срібно бриніло чаїне крило біле вітрило за обрій манило.

Б Сплесне риба чи скрикне сова довго-довго луна не стихає.

В Ні таки прекрасний наш народ він і в горі гідність зберігає.

Г І пахло житом віяв з поля вітер.

1 б.

ІІІ. Подані слова запишіть транскрипцією.

З’являється, безсмертний, просьба, близький, впіймаєш, закінчення, джерело, швидка, ягідка, п’єса, читають, кланяється, льотчик, приїде, велосипед, незрівнянні, йод, зілля, екскурсія, кров’ю, спрощення.

3 б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

 1. Який художньо-стильовий напрям у другій половині ХІХ ст. в українській літературі стає провідним?

 2. Про кого із героїв твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» йдеться в уривку: «Ще хлопцем (він) прищепив своїми руками щепу на старому пні. Груша погналася вгору, як верба. Батько подарував (йому) ту грушу на багату «кутю».

 3. Кому із персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» піщани дали прізвисько «Махамед»?

 4. «Ці троє людей, – писав Іван Франко, – склали першу українську трупу, головними оздобами якої згодом стали брати Івана Тобілевича, широко відомі артисти Садовський і Саксаганський, далі пані Заньковецька та Затиркевич і чимало інших талановитих артистів і артисток…».

Про кого писав Іван Франко?

 1. Кому із персонажів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» притаманні такі риси характеру: пристосуванство, заздрість, лицемірність, індивідуалізм, відстороненість від громадських справ, невтручання в ризиковані справи, лояльність стосовно влади, сповідування принципу «моя хата скраю»?

 2. Назвіть твір, в основу сюжету якого лягли родинні події: батько драматурга (Карпо Адамович) тривалий час намагався в суді довести своє дворянство й бодай дітей вивести із селянського стану за походженням у стан панський. Та всі його старання пропали марно – рішення про дворянський титул виявилося на користь позивача.

6 б.

V. Поміркуйте над тезою: «Рівноправність, а часто верховодство жінки в українській сім’ї – червона нитка в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Висловіть свої думки письмово ( до 5-6 речень).

6 б.

Всього – 36 балів.

Українська мова і література

11 клас

І. Прочитайте міркування письменника, дайте відповідь на питання, яким воно закінчується, висловлюючи власні думки за визначеною темою. Посилайтесь на прочитані вами художні твори та наведіть переконливі докази із життя, які найкраще аргументуватимуть вашу думку.

Часто кажуть, що у кожної людини є дві дороги. Перша – вузька, безводна, засіяна колючками, повна небезпек… Тільки наприкінці вона стає рівною, з родючими садками. Друга дорога – поросла квітами, сповнена насолод, а наприкінці стає кам’янистою, небезпечною.

Яка вам більше подобається? Яку ви обрали б для себе?(Н.Шевчук).

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.

1. Вбивати в колодочки А підростати

Б спотикатися

В майструвати

Г наздоганяти

2. Заткнути за пояс А знищити

Б приборкати

В перевершити

Г дошкуляти

3. Вискочити на сухе А бути щасливим

Б уникнути кари

В зазнати невдачі

Г знищити докази

4. Зачепити за живе А покарати

Б викривати

В дошкулити

Г здивувати

1 2 3 4

2 б.

2. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А проїз..ний, зліс..ний, пристрас..ний

Б віс..ник, корис.ний, гіган..ський

В ус.ний, шіс..надцять, швидкіс..ний

Г безболіс..ний, совіс..ний, контрас..ний

1 б.

3. Між частинами складного безсполучникового речення потрібно поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено)

А Махнула осінь у ліси вони зацвіли пурпуровими й жовтими барвами.

Б Здобудеш освіту побачиш більше світу.

В. Дерево міцне корінням людина трудовим горіння.

Г Умовк кобзар щось руки не грають.

1 б.

4. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

(1) Блукаючи по степах, ми часто знаходили гнізда всяких птахів і (2) часом забирали (3) їхні яйця і підкладали під квочку, і бувало, що вилуплювалися і якийсь час у нас жили (4) дрохвенята чи журавлики.

А. Іменником.

Б. Дієприкметником (форма дієслова).

В. Прислівником.

Г. Дієприслівником (форма дієслова).

Д. Займенником.

Е. Прикметником.

1 2 3 4

2 б.

5. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та видами їх підрядної частини:

1. Обставинне умови. А Зичу, щоб ти товаришів знайшов з серцями ясними.

2. Обставинне причини. Б Настрій у нього був такий, що він хотів обняти весь світ.

3. Обставинне часу. В Поки мати страву носила, батько частував

старостів.

4. З’ясувальне. Г Якби мені черевики, то пішла б я на

музики.

Д Тебе ніхто не може побороть, бо вільний дух твій правдою повитий.

1 2 3 4

2 б.

6. Усі слова треба писати разом у рядку

А праце/здатний, біло/сніжний, південно/східний, високо/авторитарний

Б вагоно/ремонтний, військово/полонений, давно/минулий, радіо/технічний

В світо/глядний, кругло/лиций, абсолютно/безпечний, західно/європейський

Г високо/моральний, лісо/степовий, пів/відра, науково/обґрунтований

1 б.

ІІІ. Відредагуйте речення, запишіть їх. Поясніть характер помилок.

При відсутності старости класу його заміщає хтось другий. Так як оратор не додержувався регламенту, то голова зборів лишив його слова. Відкривши очі він побачив, що світло в кімнаті вже виключено, а у відкрите вікно ллється яскраве сонячне проміння. Я встав у половині восьмої годин ранку. Питання йшло про нове будівництво школи на протязі року. І ось детально виклав я на папері свою автобіографію.

3 б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

 1. Поєднайте прізвища письменників і назви їхніх творів

Володимир Сосюра «Шевченко»

Максим Рильський «Моя автобіографія»

Павло Тичина «Білі акації будуть цвісти…»

Остап Вишня «Яблука доспіли…»

Євген Маланюк «Золотий гомін»

2 б.

 1. Яке угрупування об’єднало подані прізвища українських письменників?

Юрій Дараган, Олекса Степанович, Юрій Клен, Оксана Лятуринська, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Юрій Липа, Олена Теліга та ін.

1 б.

 1. У своєму щоденнику цей письменник писав:

«Так-от: що треба, щоб посміятися не з ворога, а з друга? Треба – любити людину. Більше, ніж самого себе. Тоді тільки ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися. І буде такий дружний, такий хороший сміх…

Той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує…»

Хто є автором цих слів?

1 б.

 1. Ще молитесь, далекий брате,

Серед звенигородських піль.

Ще не стомились карбувати

В коштовних ямбах вічний біль.

Про кого написав у своїй поезії Євген Маланюк? Що це за твір?

1 б.

 1. Цей твір є спробою письменника розібратися в суперечливій психології повстанця, показати причини його трагічної роздвоєності між уявленнями про норми моральної людської поведінки та обов’язком виконувати «чорне брудне діло».

Назвіть твір та його автора.

1 б.

 1. Комічне (життєва суперечність, що стає у мистецтві об’єктом емоційно й естетично забарвленої критики – осмислення) має два основні типи – це … .

1 б.

V. Матір головного героя новели М. Хвильового «Я (Романтика)» звати Марією. Приховано автор порівнює її з образом Божої Матері, біблійної Марії. Протягом сторіч цей образ був символом спокою, чистоти, людяності. Поміркуйте, чи не випадково М.Хвильовий обирає їй саме це ім’я. Висловіть свої думки письмово (до 5-6 речень).

6 б.

Всього – 37 б.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Завдання ІІI (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури для шкіл з українською мовою навчання Київ, 2012 р

  Диплом
  Коля прошел в свою комнату. Все в ней оставалось на преж­них местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окном сирени.
 2. Про методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

  Методичні рекомендації
  Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, екології, російської
 3. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання

  Документ
  І. Перепишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему).
 4. Кабінету Міністрів України від 08. 2007 року №1016; Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурс

  Конкурс
  Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 року № 1016;
 5. У І-ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів, у ІІІ етапі 8-11класів

  Документ
  СЛОВНИКИ1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.2. Головащук С.

Другие похожие документы..