Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
Приказ № 532 от 16 декабря 2008 г. «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по усл...полностью>>
'Документ'
Защита состоится «06» мая 2011 г. в 15.00. часов на заседании диссертационного совета Д 212.267.03. в ГОУ ВПО «Томский государственный университет» п...полностью>>
'Инструкция'
Утверждена постановлением ГосгортехнадзораРоссии от 29.11.99 N87 Вводится в действие с 01.10.2 постановлением ГосгортехнадзораРоссии от 22.06.00 N 36...полностью>>
'Курсовая'
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Российской федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образ...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Географічний факультет

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям Туризм

Чернівці – 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

5

Структура та організація факультету

5

Адреса

5

Контактні телефони

5

Деканат

5

Кафедри

5

Кафедра географії України та регіоналістики

5

Кафедра географії та менеджменту туризму

5

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

6

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

6

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

6

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

7

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

8

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

8

I курс

8

ІІ курс

9

ІІІ курс

9

IV курс

9

V курс

9

Координатор від факультету та його заступники

9

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

10

Умови для навчання

10

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

11

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

13

Напрям Туризм

13

ДИСЦИПЛІНИ

17

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

17

Психологія

17

Фізичне виховання

18

Українська мова (за професійним спрямуванням)

19

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

20

Економічна теорія

23

Правознавство

23

Історія України

24

Філософія (етика, естетика і логіка)

24

Релігієзнавство

25

Культорологія

26

Соціологія

27

Політологія

28

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисципліни

29

Туристичні ресурси України

29

Основи наукових досліджень

30

Ділова іноземна мова

31

Друга ділова іноземна мова

31

Діяльність туристської самодіяльної організації

34

Правове регулювання туристичної діяльності

36

Організація транспортних послуг

38

Організація анімаційних послуг в туризмі

39

Маркетинг туризму

42

Менеджмент туризму

45

Цикл природничо-наукової підготовки

48

Вища математика

48

Статистика

49

Рекреаційна географія

51

Рекреологія

52

Екологія

53

Туристське країнознавство

55

Економіка підприємств

57

Фінанси та фінанси підприємств

58

Інформатика та комп’ютерна техніка

59

Безпека життєдіяльності

60

Основи менеджменту

62

Основи маркетингу

64

Цикл професійної та практичної підготовки

66

Спортивний туризм

66

Історія туризму

68

Рекреаційні комплекси

70

Технологія туриської діяльності

72

Ділова іноземна мова

74

Організація туризму

75

Організація рекреаційних послуг

77

Організація екскурсійних послуг

79

Інформаційні системи і технології в туризмі

80

Друга ділова іноземна мова

81

Технологія ресторанної справи

82

Технологія готельної справи

83

Організація послуг харчування

85

Економіка і ціноутворення в галузі туризму

86

Бухгалтерський облік туристичної діяльності

88

Аналіз діяльності підприємств

88

Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу

88

Фізична та соціально-економічна географія світу

88

Туризмознавство

91

Країнознавство

92

Організація послуг гостинності

94

Міжнародний туризм

95

Дисципліни вільного вибору студента

97

Краєзнавство і туризм

97

Картографія та картокреслення

98

Сільський зелений туризм

101

Екологічний туризм

103

Міжнародна економіка

105

Міжнародні відносини та міжнародне право

106

Туристичний практикум

108

Дисципліни кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

111

Актуальні проблеми філософії

111

Цивільна оборона

113

Охорона праці в галузі

114

Іноземна мова професійного спілкування

116

Інтелектуальна власність

119

Інформаційний менеджмент

120

Управління туристичним підприємством

121

Управління персоналом

122

Міжнародний туристичний бізнес

124

Міжнародні інформаційні системи в туризмі

125

Туристсько-рекреаційний потенціал території

127

Маркетингово-комунікаційні системи в туризмі

128

Державне регулювання туризму

129

Дисципліни кваліфікаційного рівня «магістр»

130

Актуальні проблеми філософії

130

Цивільна оборона

132

Охорона праці в галузі

134

Іноземна мова професійного спілкування

135

Педагогіка та психологія ВШ

138

Інтелектуальна власність

142

Інформаційний менеджмент

143

Методологія наукових досліджень

146

Корпоративне управління в туризмі

147

Управління регіональним розвитком туризму

147

Міжнародний туристичний бізнес

148

Методика викладання предмету у ВШ

150

Вища освіта та Болонський процес

152

Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічний наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічний наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847

Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Сухий Петро Олексійович

Завідувач кафедри доцент

584852

Березка Ігор Степанович

асистент

584852

Білокриницький Сергій Миколайович

доцент

584852

Дутчак Світлана Вікторівна

к.геог.н., асистент

584852

Крупела Леонтій Миколайович

асистент

584852

Ранський Микола Петрович

асистент

584852

Скрипник Ярослав Петрович

доцент

584852

Федоруца Олександр Миколайович

асистент

584852

Дайка Наталія Аніфатіївна

лаборант

584852

Картографічна лабораторія

Кострюков Федір Миколайович

зав.лабораторією

584852

Мінаєва Світлана Валентинівна

пров.фахівець

584852

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Ющенко Юрій Сергійович

Завідувач кафедри професор

584803

Беднарчик Любов Ігорівна

асистент

584803

Бурмакіна Любов В’ячеславівна

лаборант

584803

Гончар Олеся Миколаївна

асистент

584803

Григорійчук Віталій Васильович

асистент

584803

Костенюк Людмила Володимирівна

асистент

584803

Кирилюк Андрій Олександрович

к.геог.н., асистент

584803

Кирилюк Мирослав Іванович

професор

584803

Кирилюк Олена Володимирівна

аспірант

584803

Ніколаєв Андрій Миколайович

асистент

584803

Опеченик Віталій Миколайович

асистент

584803

Паланичко Ольга Вікторівна

аспірант

584803

Пасічник Микола Дмитрович

асистент

584803

Сівак Володимир Карлович

к.геог.н., доцент

584803

Цапу Валеріан Федорович

доцент

584803

Шевчук Юрій Федорович

асистент

584803

Шевчук Антон Юрійович

асистент

584803

Яковлєва Тамара Павлівна

зав. лабораторією

584803

Агєєва Олександра Володимирівна

лаборант

584803

Полюга Наталія Василівна

лаборант

584803Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет

  Документ
  Робоча програма складена на основі програми складеної ас.Смик О.С. і затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Другие похожие документы..