Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
В настоящее время перед Высшей школой ставятся новые задачи. Высшая школа должна способствовать формированию целостного естественнонаучного представл...полностью>>
'Документ'
Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы", имеет в банке два счета - рублевый и валютный. При продаже валюты и зачис...полностью>>
'Документ'
Вопросы защиты результатов творческого труда авторов уходят корнями в середину позапрошлого столетия. Впервые публично высказался за защиту своих авто...полностью>>
'Документ'
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 села Бехтеевка Корочанского района» 309 18, Белго...полностью>>

Реферат з курсу „Вступ до спеціальності

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державний вищий навчальний заклад

Запорізький національний університет

Міністерство освіти і науки

Кафедра менеджменту організації та логістики

РЕФЕРАТ

з курсу „Вступ до спеціальності”

на тему: „Управління як наука та мистецтво”

Виконала:

студентка 5216-2

Притула Юлія Юріївна

Перевірив:

викл. Гуржій Н.М

.

Запоріжжя 2006р.

Зміст

1. Еволюція менеджменту як науки. Основні школи і напрямки у розвитку менеджменту..................................................................................................................3

1.1 Управління і організація до 1900р..................................................................3

1.2 Систематизований погляд на управління .....................................................4

1.3 Еволюція управління як наукової дисципліни..............................................5

2.Управління....................................................................................................................9

2.1 Мистецтво управління......................................................................................10

2.2 Функції й принципи управління.......................................................................11

2.3Методи управління.............................................................................................16

2.4Якості й стилі лідерства, керівництва (управління)........................................18 3.Творчість у управлінні................................................................................................21

3.1Оволодіння мистецтвом управління .................................................................22

Висновок........................................................................................................................24

Використана література................................................................................................25

1.Еволюція менеджменту як науки. Основні школи і напрямки у розвитку менеджменту

Виконання управлінських функцій обов’язкове, якщо організація збирається досягти успіху. Практика управління така ж стара, як і організація, а це означає, що вона дійсно дуже давня. Дослідники історії менеджменту вказують, що на глиняних табличках, датованих третім тисячоліттям до нашої ери записані відомості про комерційні угоди, закони древньої Шумерії, які дають чіткі докази існування там організацій і практики управління.

  1. Управління і організація до 1900р.

Організації давнини мали формальну структуру, в якій вже можна було виділити рівні управління. Висячі сади Вавілону, місто Мачу, піраміди Єгипту і ряд інших „чудес світу” могли з’явитися на світ тільки завдяки координованим організованим зусиллям. Задовго до народження Христа існували великі політичні організації, що простягалися від Азії до Європи. Керівниками цих організацій були королі і генерали.

Йшли роки. Управління деякими організаціями ставало все більш чітким і більш складним, а самі організації ставали сильнішими і стійкішими. Таким прикладом може слугувати Римська імперія, яка проіснувала сотні років. Римські легіони з чіткою структурою управління, розподілом армії та дивізії, плануванням і дисципліною, йшли переможеним маршем через погано організовані європейські країни, через держави Сходу.

Форми майже всіх видів сьогоднішнього управління можна простежити у процвітаючих організаціях стародавнього світу, але в цілому, характер і структура управління в ті часи відрізнялися від сучасних. Наприклад, пропорція між керівниками і не керівниками була значно меншою, було менше керівників середньої ланки . прадавні організації намагалися мати мало чисельну групу керівників вищої ланки, які самі приймали практично всі важливі рішення. Дуже часто керівництво здійснювалось однією людиною, це був, образно кажучи, театр одного актора. Якщо особа на верхньому щабелі управління була хорошим лідером і правителем, Юлій Цезар, або Андріан, тоді все йшло більш-менш гладко. Коли ж до влади приходив такий невмілий керівник, як Нерон, життя ставало нестерпним.

Були в історії приклади організацій, якими керували так само, як керують ними і сьогодні.

Виникнення науки про управління зумовили такі фактори:

1.Тип власності

2.Форма державного устрою.

3.Зрілість споживчого ринку.

4.Диференція функцій управління залежно від способу виробництва

  1. Систематизований погляд на управління

Перший вибух цікавості до управління відзначився у 1911р. Саме тоді Фредерік У. Тейлор опублікував свою книгу „Принципи наукового управління”, яка вже традиційно вважається початком визнання управління наукою і самостійною галуззю досліджень. Але концепція систематизованого погляду на управління почала розвиватися з середини ХІХ ст. до 20-х років нинішнього. Основним фактором, що підсилив цікавість до управління, була промислова революція, яка почалася в Англії. Але ідея того, що управління само може зробити суттєвий внесок у розвиток і успіх організації, вперше зародилася в Америці. Справа в тому, що вже на початку ХХ ст.. США була практично єдиною країною, де людина могла подолати проблеми, пов’язані з її походженням, національністю, проявивши особисту компетентність. Мільйони європейців, у тому числі і українці, які намагалися покращити свою долю, іммігрували до Америки, створивши там великий ринок робочої сили, який складався з працелюбних людей. Саме ці люди, отримавши в Америці освіту, збільшили кількість американців, які стали інтелектуально здатними виконувати різні ролі в бізнесі, включаючи і управління. Крім цього, всередині ХХ ст.. в Америці практично не існувало державного регулювання в бізнесі. Остання умова дозволила підприємцям, які досягали успіху на самому початку розвитку свого бізнесу, ставати монополістами. Ці та інші фактори зробили можливим сформувати великі галузі, підприємства, причому настільки великих, що вони вимагали формалізованих способів управління.

Поява і оформлення управління як науки і галузі наукових досліджень, фактично була відповіддю на потреби великого бізнесу і наміром скористатися перевагами техніки, створеної під час промислової революції, а також досягненням невеликої групи зацікавлених людей, які мали щире бажання відкрити найефективніші способи виконання роботи.

1.3. Еволюція управління як наукової дисципліни

Розвиток управління як наукової дисципліни не являє собою серію послідовних кроків вперед. Скоріше, це було кілька підходів, які часто збігалися. Об’єкти управління – це техніка і люди. Таким чином, успіхи теорії управління зажди залежали від успіхів в інших, пов’язаних з управлінням галузях, такими як математика, інженерні науки, психологія, соціологія і антропологія. В міру того, як розвивалися саме ці галузі знань, дослідники в галузі управління, теоретики і практики, все більше дізнавалися про фактори, які впливають на успіх організації.

Підходи до управління

Н

Школи управління 1885 1920 1930 1940 1950 1960 наш

час

підхід наукового управління = =

адміністративний підхід = = = =

підхід з точки зору людських відносин = = --

підхід з точки зору науки про поведінку -- = = = =

підхід з точки зору кількісних методів = = = =

підхід до управління як

до процесу -- -- = = = =

системний підхід = = = =

ситуаційний підхід = = =

а сьогоднішній день відомі чотири найважливіші підходи, які зробили суттєвий внесок у розвиток теорії і практики управління

Виділення різних шкіл в управлінні об’єднує в собі фактично чотири різних підходи. Тут управління розглядається з чотирьох різних точок зору.

Процесний підхід розглядає управління як безперервну серію взаємопов’язаних управлінських функцій.

В системному підході підкреслюється, що керівники повинні розглядати організацію як сукупність взаємопов’язаних елементів, таких як люди, структура, завдання і технології, які орієнтовані на досягнення різної мети в умовах змінного зовнішнього середовища.

Ситуаційний підхід базується на тому, що придатності різні методів управління визначається ситуацією. Оскільки існує велика кількість факторів як в самій організації, так і в зовнішньому середовищі, не існує єдиного „кращого” способу управління організацією. Найефективнішим методом в конкретній ситуації є метод, який найбільше відповідає даній ситуації.

Підходи на основі виділення різних шкіл

У першій половині ХХ ст. отримали розвиток чотири школи управлінської думки. Хронологічно вони можуть бути перераховані в наступному порядку:

- школа наукового управління;

- адміністративна школа;

- школа психології і людських відносин;

- школа науки управління(або кількісна школа) .

Наукове управління (1885-1920рр.) найтісніше пов’язано з роботами Ф.У. Тейлор, Френка і Лілії Гілберт та Генрі Гантта.

Автори школи наукового управління вважали, що використовуючи спостереження, вимірювання, логіку і аналіз можна удосконалювати різні операції ручної праці, досягати їх ефективнішого виконання.

Класична, або адміністративна школа в управлінні (1920-1950рр.). Автори, які висвічували питання наукового правління, в основному присвячували свої дослідження тому, що називається управлінням виробництвом. Вони займалися підвищенням ефективності на рівні нижче управлінського. З виникненням адміністративної школи спеціалісти почали постійно виробляти підходи до удосконалення управління організацією в цілому.

Андрі Файоль, з ім’ям якого пов’язують виникнення цієї школи і якого інколи називають батьком менеджменту.

Метою класичної школи було створення універсальних принципів управління. При цьому школа вважала, що послідовне виконання цих принципів обов’язково приведе організацію до успіху.

Головний внесок Файоль в теорію управління полягав у тому, що він розглядав управління як універсальний процес, що складається із декількох взаємопов’язаних функцій, таких як планування і організація.

Принципи управління Андрі Файоля

 1. Розподіл праці. Спеціалізація – це звичайний порядок речей. Метою розподілу праці є виконання роботи більшої за обсягом і кращої за якістю при однакових умовах. Це досягається за рахунок скорочення кількості факторів, на які повинні бути спрямовані увага і зусилля.

 2. Повноваження і відповідальність. Повноваження – це право віддавати наказ, а відповідальність – це її складова протилежність. Де даються повноваження – там виникає і відповідальність.

 1. Дисципліна. Дисципліна передбачає повагу до досягнутих угод між фірмою і її працівниками. Встановлення цих угод, що зв’язують фірму і працівників, з яких виникають дисципліновані формальності, повинно залишатися одним з основних завдань керівників індустрії. Дисципліна також передбачає справедливе використання санкцій.

 2. Єдиноначальство(єдиновладдя). Робітник повинен отримувати накази тільки від безпосереднього начальника.

 3. Єдність спрямування. Кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об’єднана єдиним планом і мати одного керівника.

 4. Підпорядкування особистих інтересів загальним. Інтереси одного робітника або групи робітників не повинні переважати над інтересами компанії або організації більшого масштабу.

 5. Заохочування персоналу. Для того, щоб забезпечити вірність підтримку робітників, вони повинні отримувати справедливу заробітну плату за свою службу.

 6. Централізація. Як і розподіл праці, централізація є звичайним порядком речей. Однак, відповідальний ступінь централізації буде коливатися залежно від конкретних умов. Тому виникає питання про правильну пропорцію між централізацією і децентралізацією. Це проблема визначення міри, які забезпечує кращі можливі результати.

 7. Скалярний ланцюг. Скалярний ланцюг – це перелік осіб, що знаходяться на керівних посадах, починаючи від особи, яка займає найвищу посаду в цьому ланцюзі, - вниз, до керівника низової ланки. Було б помилкою відмовитися від ієрархічної системи без певної необхідності в цьому, але було б ще більшою помилкою підтримувати цю ієрархію, коли вона наносить шкоду інтересам бізнесу.

 8. Порядок. Місце – для всього на своєму місці.

 9. Справедливість. Справедливість – це поєднання доброти і правосуддя.

 10. Стабільність робочого місця для персоналу. Висока текучість кадрів знижує ефективність організації. Посередній керівник, який тримається за місце, безумовно має перевагу, ніж видатний, талановитий менеджер, який швидко йде і не тримається за своє місце.

 11. Ініціатива. Ініціатива означає розробку плану і забезпечення його успішної реалізації. Це надає організації силу та енергію.

 12. Корпоративний дух. Союз – це сила, яка є результатом гармонії персоналу.

Школа людських відносин(1930-1990рр.). Школа наук про поведінку(1950-до сьогодні). Школа наукового управління і класична школа з’явилися на світ, коли психологія знаходилась ще в зародковому стані. Хоча автори наукового управління і класичного підходу визнавали значення людського фактору, дискусії їх обмежувалися такими аспектами як справедлива платня, економічне стимулювання і встановлення формальних функціональних відносин. Рух за людські відносини зародився у відповідь на неспроможність повністю усвідомити людський фактор як основний елемент ефективності організації. Оскільки він виник як реакція на недоліки класичного підходу, школа людських відносин інколи називається неокласичною школою.

Школа науки управління або кількісний підхід(1950 – до теперішнього часу). Математика, статистика, інженерні науки і пов’язані з ними галузі знань зробили суттєвий внесок в теорію управління. Їх вплив можна простежити у використанні Ф. У. Тейлером наукового підходу при аналізі роботи. Але до другої світової війни кількісні методи використовувались в управлінні недостатньо.

2. Управління – це процес планування, організації, мотивації й контролю, необхідний для того, щоб сформулювати й досягти цілей організації. Але управління виступає більше широким поняттям стосовно керівництва. Керівництво - це окремий випадок управління, це основна функція керівника, пов'язана з керуванням людьми при досягненні поставленої мети. Його основні відмінності в тім, що керівництво:

 • обмежується впливом на людей і їхньої спільності;

 • припускає взаємодія керівника з підлеглими;

 • покликано викликати чиюсь діяльність відповідно намірам керівника. Керівник - особа, що керує ким-небудь або чим-небудь (керівник установи, організації, науковий керівник, керівник держави, класний керівник).

Управління - найдавніше мистецтво й новітня наука. Поняття про управління як мистецтві, тобто здатності ефективно застосовувати накопичений досвід на практиці, зложилося ще в стародавності, коли границі мистецтва й науки не усвідомлювалися чітко. У сучасному світі розуміння менеджменту як мистецтва базується на тім, що організації - це складні соціально-технічні системи, управління якими вимагає обліку величезного числа факторів зовнішнього й внутрішнього середовища.

Менеджмент виділився в самостійну область людських знань, у науку, тільки наприкінці 19 в. Управління як наука ґрунтується на власних концепціях, принципах і методах, тобто має серйозний науково-методичний фундамент.

Теорія управління має свій, тільки їй властивий предмет досліджень - вона вивчає закономірності організації управлінського процесу й виникаючі під час цього процесу відносини між людьми, визначає методологічні прийоми відповідній специфіці об'єкта досліджень, розробляє систему й методи активного впливу на об'єкт керування й визначає способи передбачення й прогнозування досліджуваних процесів.

У всіх сферах людської діяльності наука й мистецтво не виключають, а доповнюють один одного. В управлінні , коли будь-яке рішення відрізняється від альтернативних варіантів, уміння знайти розумний компроміс із мінімальними втратами є проявом мистецтва керуючого.

Насправді, не кожному дано повністю опанувати мистецтво управління, тому що для цього необхідний у першу чергу талант, але знати основи мистецтва управління, намагатися застосовувати його найважливіші принципи й методи повинен кожний керівник. Але одного таланта недостатньо - необхідне знання науки управління, без якого домогтися успіху неможливо.

Менеджер повинен мати гострий, неординарний розум, ерудицію у всіх сферах життя й знань, володіти мистецтвом спілкування, переконання діалогу. Будь-який керівник працює в першу чергу з людьми, він зобов'язаний володіти великими гуманітарними, людськими знаннями.

Теорія управління не може дати готові рекомендації для конкретних життєвих ситуацій, і кожна людина приймає рішення, ґрунтуючись на інтуїції й власному досвідах. Але будь-яка імпровізація опирається на глибоке знання законів, науково-обґрунтованих і зрозумілих людиною методів майстерності. Знання принципів керування робить вибір методів мистецтва управління більше обґрунтованим і результативним.

2.1 Мистецтво управління – здатність людини приймати нетривіальні рішення в умовах дефіциту інформації й часу. В основі його лежать методологія й принципи науки управління, що, у свою чергу, є дисципліною періоду інтеграції наук і опирається на досягнення теорії автоматичного регулювання, теорії інформації, кібернетики, економіки, реагує на політичну ситуацію. У той же час мистецтво управління вбрало в себе світові досягнення психології, логіки, риторики, етики, філософії, релігії, права, соціології.

2.3Функції й принципи управління.

Говорячи, що організація функціонує, мається на увазі, що в її рамках люди здійснюють певні дії.

Більшість людей планує свою діяльність на день (місяць, рік), потім організує ресурси, які будуть потрібні для виконання їхнього плану. У міру руху вперед вони порівнюють те, що зробили, із цілями й завданнями, поставленими раніше. Така повсякденна робота торкається ряду управлінських функцій. Тобто управління необхідно розглядати як циклічний процес, що складається з конкретних видів управлінських робіт, називаних функціями управління .

Вивчення процесу управління з погляду його функцій дозволяє встановити обсяги робіт по кожній з функцій, визначити потреба в трудових ресурсах, сформувати структуру й організацію системи управління.

Кожна управлінська функція наповнена характерним для неї обсягом і змістом робіт і має специфічну структуру, у рамках якої вона реалізується.

Функції управління можна представити як види управлінської праці, пов'язані із впливом на керований об'єкт. Адже управління - це мистецтво речі за допомогою людей. У процесі управління виконуються наступні основні функції:

Планування

Організування

╲ ╱

Координація

╱ ╲

Контроль

Мотивація

Ці функції називають загальними, тому що вони входять складовими частинами в будь-який процес управління незалежно від особливостей тієї або іншої організації.

Вони визначають діяльність, спрямовану на організацію виконання заходів щодо управління об'єктом. Основна мета, зміст будь-якої управлінської функції складається із двох компонентів:

 1. аналізу стану системи, контролю її основних параметрів, кількісного визначення тих факторів, які виводять систему зі стану рівноваги, і причин їхньої появи.

 2. Визначення складу заходів, спрямованих на оптимізацію процесу управління.

Кожна функція містить свої методи, принципи, правила, теорії. Їхній опис є, по суті, окремою темою. Мені представляється більше важливим для даної теми описати їхній загальний зміст, зміст, показати витрати менеджерів різного рівня на їхнє здійснення.

Функції управління мають специфічний характер і можуть здійснюватися самостійно, бути як незв'язаними між собою, так і нерозривно зв'язаний, проникаючий друг у друга. У системі управління всі управлінські функції об'єднані в єдиний процес (що показано на схемі). Функція координації поміщена в центр, тому що вона забезпечує погоджену взаємодію всіх інших управлінських дій.

Менеджер, що бажає забезпечити ефективну роботу своєї організації, постійно повинен здійснювати всі управлінські функції. Причому починати необхідно із планування. Якщо робота спланована, то вона повинна бути й організована, а працівники підготовлені для її виконання. Якість праці у великому ступені залежить від мотивів, що спонукують, запропонованим менеджером. А для того, щоб визначити точність виконання планів, треба контролювати процес праці. Звідси видно, що функції взаємозалежні й що керівникові не можна зневажати якими-небудь із них і раціонально оцінювати й виділяти час необхідне для виконання кожної з них.

Планування — це вид управлінської діяльності, пов'язаної зі складанням планів організації в цілому, її підрозділів, функціональних підсистем, відділів і служб. Плани містять перелік того, що повинне бути зроблене, визначають послідовність, ресурси й час виконання робіт, необхідних для досягнення поставлених цілей. Планування як процес включає:

• установлення цілей і завдань (зі змістом цієї частини процесу ми познайомилися); розробку стратегій, програм і планів для досягнення цілей;

• визначення необхідних ресурсів і їхній розподіл по цілям і завданням;

• доведення планів до всіх, хто їх повинен виконувати й хто відповідає за їхню реалізацію.

Сам процес планування дозволяє більш чітко формулювати цільові настанови й використати систему показників, необхідну для наступного контролю результатів. Планування зміцнює взаємодія керівників різних рівнів і служб організації.

Планування - це безперервний процес використання нових шляхів і способів удосконалювання діяльності організації за рахунок виявлених можливостей навколишнього середовища, аналізу сильних сторін, виникнення нових умов і факторів.

Організування - завданням цієї функції є формування структури організації, а також забезпечення роботи всім необхідним - персоналом, матеріалами, устаткуванням, приміщеннями, коштами й т.п. Організування включає поділ на частини й делегування виконання загального управлінського завдання шляхом розподілу відповідальності й повноважень, а також установлення взаємозв'язків між різними видами робіт. Часто це пов'язане з перебудовою структури організації і її систем управління для підвищення їхньої гнучкості й пристосовності до вимог ринкової економіки. У структуру вводяться нові ланки, у тому числі пов'язані з необхідністю вивчення ринку, і розробкою стратегії організації.

Інше важливе завдання функції організування - створення умов для формування такої культури усередині організації, що характеризується високою чутливістю до змін, науково-технічному прогресу, єдиним для всіх працівників цінностям. Тут головне - це робота з персоналом, розвиток стратегічного й економічного мислення, підтримка працівників підприємницького складу, що проявляють здатність до творчості й нововведень, що вміють брати на себе ризик і відповідальність за рішення проблем підприємства.

Мотивація - це діяльність, що має метою активізувати трудовий колектив і кожного працюючі в організації й спонукати їх ефективно трудитися для виконання цілей, сформульованих у планах. У процесі мотивації:

• установлюються або оцінюються незадоволені потреби;

• формулюються мети, спрямовані на задоволення потреб;

• визначаються дії, необхідні для задоволення потреб.

Дії по мотивації включають економічне й моральне стимулювання, збагачення самого змісту праці й створення умов для прояву творчого потенціалу працівників і їхніх саморозвитків. Здійснюючи цю функцію, менеджери повинні постійно впливати на фактори результативної роботи членів трудового колективу. У цей час менеджери уважно ставляться до таких факторів, як:

• розмаїтість роботи зі змісту;

• ріст і розширення професійної кваліфікації працюючих;

• задоволення від роботи і її результатів;

• підвищення відповідальності;

• умови для прояву ініціативи;

• здійснення самоконтролю.

Контроль - це управлінська діяльність, завданням якої є кількісна і якісна оцінка й облік результатів роботи організації. У ній виділяють два головних напрямки:

• контроль за виконанням робіт, намічених планами;

• вживання заходів по коректуванню всіх значних відхилень від плану або самого плану.

Головні інструменти виконання цієї функції - спостереження, перевірка всіх сторін діяльності, облік і аналіз. За результатами контролю виробляється коректування раніше ухвалених рішень, планів і навіть норм і стандартів. У сучасних умовах організації прагнуть планувати свою роботу на принципі довіри до людей, і це створює умови для істотного скорочення контрольних функцій, виконуваних безпосередньо менеджерами. У підсумку контроль стає менш твердим і більше економічним.

Координація - це функція, що забезпечує безперебійність і безперервність процесу управління. Головне завдання координації - досягнення погодженості в роботі всіх ланок організації шляхом установлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними. Для її виконання можуть використатися:

• документальні джерела (звіти, доповідні записки, аналітичні матеріали);

• результати обговорень виникаючих проблем (на нарадах, зборах, при інтерв'юванні й т.п.).

Більшу роль грають технічні засоби зв'язку, що допомагають швидко реагувати на відхилення в нормальному ході робіт, установлювати взаємодія між підсистемами, здійснювати маневрування ресурсами й погоджувати всі стадії процесу управління.

Менеджери різного рівня затрачають неоднакову частину свого часу на основні управлінські функції. Керування підрозділяється на 3 рівні:

 • інституціональний рівень (управління вищої ланки)

 • управлінський рівень (управління середньої ланки)

 • технічний рівень (управління низової ланки)

Менеджери високого рівня більшу частину свого робочого часу витрачають на здійснення функцій планування й контролю, а більше низького рівня (лінійні менеджери) більше зайняті підбором кадрів, організацією їхньої праці. Однак на всіх рівнях управління вони в певній мері використають і виконують всі функції управління.

Наука управління має у своїй основі систему базових положень, принципів, які властиві тільки їй, і при цьому опирається на закони, досліджувані іншими науками, пов'язаними з управлінням. Принципи управління визначають закономірності формування керованої системи: її структури, методи впливу на колектив, формують мотивацію поводження його членів, ураховують особливості технології й технічного оснащення управлінської праці. Вони об'єктивні, не залежать від волі й бажань окремих людей, але їх не можна вважати абсолютною істиною, а тільки лише інструментом, що дозволяє підказати керівникові, як краще й ефективніше впливати на об'єкт управління і яку реакцію варто очікувати на керуючий вплив. При зміні соціально-політичних формацій, при безперервному розвитку всіх явищ у світі принципи керування змінюються й удосконалюються. Час вносить у них свої корективи.

Мистецтво управління не може опиратися тільки на інтуїцію, талант керівника. Воно ґрунтується на теоретичній базі, накопиченої за тисячі років людською цивілізацією, - на принципах, законах управління.

2.3Методи управління.

У процесі управління використається безліч різноманітних способів, підходів і прийомів, що дозволяють упорядкувати, цілеспрямувати і ефективно організувати виконання функцій, етапів, процедур і операцій, необхідних для прийняття рішень. Реалізація функцій і принципів управління здійснюється шляхом застосування різних методів. Під методами керування розуміється сукупність прийомів і способів впливу на керований об'єкт для досягнення цілей управлінської діяльності.

Через методи управління реалізується основний зміст управлінської діяльності. Вирішуючи те або інше завдання менеджменту, методи служать цілям практичного управління, надаючи в його розпорядження систему правил, прийомів і підходів, що скорочують витрати часу й інших ресурсів на постановку й реалізацію цілей. Використання системи методів при вивченні нових проблем керування дозволяє збільшувати знання про керування й про закономірності процесів, що протікають у ньому, і явищ, сприяючи цим розвитку теорії керування.

Основу системи методів становить загальнонаукова методологія, що передбачає системний, комплексний підхід до рішення проблем, застосування таких методів як моделювання, експериментування, конкретно-історичний підхід, економіко-математичні й соціологічні виміри й т.д.

Системний підхід застосовується як спосіб упорядкування управлінських проблем, завдяки якому здійснюється їхнє структурування, визначаються мети рішення, вибираються варіанти, установлюються взаємозв'язки й залежності елементів проблем, а також фактори й умови, що роблять вплив на їхнє рішення. При цьому підході ефективність управління розглядається як результуючих всіх його складових. Застосування його до управління дозволяє керівникам побачити всю організацію в єдності й взаємозв'язку складових її частин. Організація являє собою відкриту систему, тобто вона взаємодіє із зовнішнім середовищем.

Комплексний підхід є специфічною формою конкретизації системності, тому що його основу становить розгляд проблем управління в їхньому зв'язку й взаємозалежності з використанням методів досліджень багатьох наук, що вивчають цієї ж проблеми. Він є найважливішою умовою ефективного рішення проблем управління в багатоцільовій відкритій системі, активно взаємодіючої із зовнішнім середовищем. Якщо системний підхід являє собою, у першу чергу, спосіб бачення об'єкта або проблеми, то комплексність - це форма міждисциплінарної інтеграції й кооперації управлінської діяльності.

У вивченні й рішенні проблем управління важлива роль приділяється конкретно-історичному підходу, відповідно до якого кожне явище повинне розглядатися в динаміку.

Загальнонаукова методологія становить фундамент, на якому розташовуються всі методи управління. На сьогоднішній день існує безліч методів менеджменту й різні підходи до їхньої класифікації, що ускладнює завдання вибору тих з них, які будуть більше ефективні при рішенні конкретних управлінських завдань.

Класифікація методів по трьох основних напрямках виділяє методи:

 • керування функціональними підсистемами (ці методи відбивають специфіку функціональних підсистем у постановці цілей і визначенні складу робіт, необхідних для їхнього виконання);

 • виконання функцій управління (вони пов'язані з виконанням функцій, які становлять зміст процесу управління; цей підхід дозволяє згрупувати й створити фонди методів, використовуваних організацією для виконання кожної з функцій менеджменту, поза залежністю від того в якій підсистемі вона реалізується);

 • методи прийняття управлінських рішень (цей напрямок класифікації ґрунтується на поданні процесу управління як сукупності етапів і процедур, необхідних для дозволу проблем; тут виділяють методи: постановки проблем, рішення проблем, вибору рішень, організації виконання ухвалених рішень).

По спрямованості методів управління на людей (підлеглих), що здійснюють різні види трудової діяльності виділяють наступні методи керування:

 • організаційно-адміністративні, засновані на прямих директивних вказівках;

 • економічними, обумовленими економічними стимулами;

 • соціально-психологічні, застосовувані з метою підвищення соціальної активності співробітників.

2.4Якості й стилі лідерства, керівництва (управління).

На керівній посаді головними моментами роботи є планування, організація, координація й контроль кількох людей або підрозділів організації.

Менеджерів завжди чекають мілини й рифи в самих різних ситуаціях. Щоб їх перебороти необхідна постійна робота над собою - своїми прифе6ссиональными й особистісними якостями. Одне з найбільш важливих умов при занятті керівної посади - знання природи влади - того особливого психологічного інструмента, використовуючи який, керівник може впливати на своїх підлеглих і послідовників, приводити до успіху свою організацію.

Керівників теоретики менеджменту ділять на два типи: лідерів і менеджерів.

Лідери - ті, кому люди хочуть довірити свою долю й своє майбутнє, тому що лідер у своїх словах і вчинках виражає їхні сподівання й надії. За лідером ідуть добровільно, на нього хочуть бути схожим по моральних і ділових якостях. Авторитет лідера будується на його вміннях використати свою владу заради досягнення цілей групи й виражати її цінності. Лідер збуджує у своїх послідовниках ентузіазм через створення образів перспективного майбутнього, заради якого варто потрудитися й піти на певні жертви. Величезна спонукальна сила прекрасної мрії повною мірою використається лідером для зімкнення групи й підвищення її працездатності. В організації лідер виступає як стратег, що бачить перспективу розвитку своєї організації на кілька років уперед, виходячи з наявних соціальних умов і ресурсів.

У цей час традиційно розрізняють наступні стилі управління: авторитарний (бажаючі внести й свій внесок у науку пропонують ще ряд назв - автократичний, адміністративний, вольовий, директивний), зосереджений винятково на роботі (одна крайність), демократичний (він же колегіальний, товариський) і ліберальний (вільний, нейтральний, анархічний, що не втручається, дозвільний, формальний, номінальний), зосереджений на людині (інша крайність).

Авторитарний (від лат. auctoritas - влада, вплив) керівник є прихильником централізації управління, має достатню владу, жорстко диктує свою волю виконавцям і найчастіше звертається до потреб нижчих рівнів виходячи з концепції, що люди по своїй природі ледачі, уникають роботи й відповідальності й, щоб змусити їх трудитися, потрібно використати примус, контроль і погрозу (про це говорить теорія X Макгрегора). Він приймає рішення одноосібно, ґрунтуючись на особистому досвіді й інтуїції, директивно визначає функції підлеглих, не даючи їм можливості проявляти ініціативу, строго контролює їхньої дії, припиняє всяку критику у свою адресу й наділяє виконавців мінімумом інформації: тільки він знає фактичний стан справ у колективі й перспективи подальшого розвитку. Формально такий керівник опирається на встановлену управлінську ієрархію, що діє структуру керування й на систему прав і обов'язків працівників. Манерами поводження й часто навіть зовні авторитарні керівники схожі один на одного: похмурий, непривітний, завжди стурбований, "сам не жартую й іншим не дозволю". Однак авторитарна влада, що не знає жалю й компромісів, не обов'язково характерна для сильної особистості. Частіше такий стиль керівництва обирають слабкі й примітивні начальники, що прагнуть стати "незамінними". Але не можна відкидати цей стиль керівництва як непридатний: мільйони людей, особливо старшого покоління; виховані радянським ладом, уважають його зовсім природним і єдино правильним - "наказ начальника - закон для підлеглих". При особливих, екстремальних ситуаціях, при твердому дефіциті часу (війна, пожежа, стихійні лиха, кризова ситуація на фірмі) цей стиль керування є виправданим, тверда централізація гарантує оперативність виконання рішень і їхній надійний контроль.

Демократичний (колегіальний) стиль управління базується на іншім розумінні людської сутності: праця - процес природний, самоврядування й прилучення до завдань і цілям організації дозволяють творчо вирішувати виникаючі проблеми разом з керівництвом (теорія Y Макгрегора). Керівник свідомо децентралізує свою управлінську владу, консультується з підлеглими при виборі рішень, передає їм наявну інформацію, апелює до більше високого рівня потреб людини, не нав'язує свою волю, часто делегує підлеглим свої повноваження. При цьому стилі управління задіяні канали комунікацій, ініціатива всіляко стимулюється, що сприяє двосторонньому обміну думками для досягнення взаєморозуміння. Підлеглі переконані що, виконуючи вимоги начальника, вони одержать винагороду, адекватна їхнім зусиллям, і зацікавлено сприймають керуючі рішення, у підготовці яких вони самі найчастіше брали участь. При демократичному стилі управління основна функція керівника - координація й ненав'язливий контроль, дисципліна базується на свідомості працівників, а не на страху перед начальником. У таких колективах рідко виникають конфлікти, спільність поглядів, позицій і високий престиж керівника створюють сприятливі умови для ухвалення рішення на основі плюралізму думок. Однак колегіальний тип керівництва вимагає багато часу на розробку й узгодження управлінського рішення, таїть у собі небезпека ослаблення контролю, іноді навіть приводить до безвідповідальності. Демократизація суспільства, на яку зовсім недавно покладали більші надії, виправдала їх далеко не повністю.

Ліберальний (дозвільний) стиль керування характеризується мінімальною участю керівника в управлінні, і колектив має повну волю приймати самостійні рішення по основних напрямках виробничої діяльності підприємства (погодивши їх, природно, з керівником). Такий стиль керування виправданий у тому випадку, якщо колектив виконує творчу або індивідуальну роботу й укомплектований фахівцями найвищої кваліфікації з виправдано високими амбіціями. Прихильники ліберального стилю управління з доль сарказму заявляють: якщо люди думають, що це вони управляють, то ними можна буде управляти. Цей стиль керівництва опирається на високу свідомість, відданість спільній справі й творчій ініціативі всіх членів колективу, хоча управляти таким колективом - завдання не з легенів. Тактика мінімального втручання в справи колективу жадає від керівника такту, високої ерудиції й управлінської майстерності, потрібно вміти нічого нібито не робити самому, але знати пр всім і ніщо не упускати зі свого поля зору. Керівник-ліберал повинен майстерно володіти принципом делегування повноважень, підтримувати добрі відносини з неформальними лідерами, уміти коректно ставити завдання й визначати основні напрямки роботи, координувати взаємодії співробітників для досягнення загальних цілей. Саме небезпечне випробування для ліберального стилю управління - виникнення конфліктних ситуацій, своєрідна битва амбіцій, імовірність якої досить велика в колективі, що складається з обдарованих, неординарних особистостей. У таких випадках ліберальність може перетворитися в потурання, а колективу загрожує небезпекою розділитися на ворогуючі угруповання.

3.Творчість в управлінні.

Творчими працівниками раніше було прийнято називати діячів літератури й мистецтва. Насправді творить людина будь-якої професії, якщо він знаходить нове рішення відомого завдання, розв'язує проблему або відкриває новий напрямок.

Менеджмент як особливий вид діяльності ніколи не відсторонявся від творчості; навпроти, завжди його використав, причому подвійно. По-перше для власних потреб, тобто для розробки тих або інших управлінських рішень. Адже й такі сугубо буденні повсякденні акції, як засідання, наради, планерки, «п'ятихвилинки» і т.п., для керівників по суті представляють заняття творчістю - нехай часто й неефективним. По-друге, менеджмент використає творчість для спонукання підлеглих до дій, що вимагається з погляду тих, хто керує. Таке спонукання припускає при елементарно грамотній його організації постійну апеляцію до закладеного в кожному працівнику творчому початку, - нехай здійснюється на інтуїтивному рівні .

Але в той же час, менеджер повинен знайти розумне співвідношення між творчими особистостями (підлеглими) і виконавчими, тому що в одній людині рідко сполучаються творчі й виконавські якості. Керівник повинен уміти створювати таку робочу обстановку, у якій люди творчості й виконавці не будуть конфліктувати, а навпаки з'єднуватися в єдиній роботі і їхній діяльності стане більше ефективної.

Керівникові для ефективного управління необхідні талант, здатності, навички, інтуїція, уява, спостережливість.

Найважливішими особливостями таланта є сила уяви й інтуїція. Інтуїцію, як здатність побачити ціле, минаючи деталі, як уміння швидко вирішити нову, що ніколи не була в досвіді, завдання відносять до найважливішого й до кінця не вивченим знаряддям творчості. Інтуїція - це здатність почувати й розуміти суть того, що выдбуваэться безпосередньо, без формальних доказів і кількісних обґрунтувань. Роль інтуїції особливо велика й відповідальна в прийнятті управлінських рішень, якщо врахувати, що вони приймаються при дефіциті часу, часто недоліку інформації й скасуванню не підлягають. Уява дозволяє людині на основі життєвого досвіду, накопичених знань і спостережень подумки представляти ситуації, учинки, поводження, характери людей. Інтуїція, творча уява й фантазія відіграють величезну роль в управлінській діяльності.

Праця менеджера є творчим. Він самостійно створює нові, оригінальні ідеї й рішення. Творчі здатності менеджера проявляються в умінні перенести ідею, що виправдала себе, або метод з однієї сфери діяльності або середовища в іншу, умінні запозичити цікаві ідеї й рішення з навколишнього світу й використати їх у керуванні, умінні генерувати оригінальні ідеї.

3.1Оволодіння мистецтвом управління.

Очевидно, що керівник повинен бути професіоналом своєї справи, щоб опанувати мистецтвом управління, домогтися успіху. По Л.Питеру:

Професійний керівник=компетентність + певні якості.1

Певні якості - це творчий початок, уміння надихати.

Наука й мистецтво менеджменту тісно зв'язані між собою. Мистецтво менеджменту опирається на наукові знання. Однак наука дає лише загальні положення, підходи, принципи, методи. Одного лише знання наукових положень недостатньо для ефективного управління. Необхідне вміння використати їх у конкретній ситуації, з огляду на специфічні особливості, умови й фактори. А таке вміння залежить від накопиченої майстерності й здатностей менеджера.

Керівникам для того, щоб стати професіоналами, домогтися ефективності своєї роботи необхідно розвивати свої здатності, накопичувати навички, удосконалювати своя майстерність.

«Виготовити» керівника-професіонала в аудиторії неможливо. Аудиторія - це місце, у якому даються в основному теоретичні знання, а також частково прищеплюються ті або інші навички. Чому б не навчали майбутніх менеджерів в аудиторії формула придбання професійних знань виглядає так :

ЗНУ = АЗНУ + ПЗНУ

ЗНУ - знання, навички й уміння конкретної людини;

АЗНУ - аудиторні знання, навички й уміння (у меншому ступені), одержувані в тій або іншій формі навчань і за певною технологією;

ПНЗУ - практичні знання, навички й уміння (більшою мірою), що добувають у процесі діяльності, роботи, праці.

Професійний керівник, що володіє мистецтвом управління (до деякої міри що володіє, тому що повністю опанувати ним не можна: у нього немає верхньої границі, і поняття «володіння мистецтвом управління » відносно), може вважатися таким тільки за умови, якщо він знає свою справу, уміє перетворювати свої знання, навички й уміння в необхідні результати, володіє певними методами, постійно вдосконалює, поповнює й обновляє свої знання, навички й уміння.

Для оволодіння мистецтвом управління існує безліч методів. Одні з них більше діючі, інші менш. Розглянути їх усе в даної курсовий не представляється можливості, тому що існують різні спеціальні бізнес-школи, кожна з яких як правило використає свої власні методи, підходи до навчання, існують різні тренінги, консультації й т.і...це все крім безлічі інститутів, університетів, програм по підвищенню підготовки управлінських кадрів і самопідготовки.

Висновок

Зміст мистецтва управління я бачу в здатності керівника, його вмінні творчо застосувати накопичений їм досвід, знання, свою інтуїцію на практиці, у конкретній ситуації, правильно вибрати свій стиль, можливості його змінити при необхідності, а також у його можливості розвити в собі якості й уміння, необхідні для ефективної діяльності, такі як делегування повноважень, проведення нарад і багато хто інші.

Що щодо сполучення науки й мистецтва управління, те тут різні дослідники, теоретики, фахівці мають різні точки зору. Одні вважають, що мистецтво управління коштує вище науки, тому що воно було завжди й керівникові необхідний природний талант, а якщо його ні, те й розвити його не можна. Інші дотримуються такої точки зору, що наука керування коштує вище, і мистецтво управління - лише її складова. Я ж дотримуюся думки тих, хто вважає, що не можна ні мистецтво звеличувати над наукою, ні науку над мистецтвом, тому що саме в сполученні того й іншого можна домогтися успіху й професіоналізму у своїй діяльності, причому не тільки управлінської.

Також я не можу повністю погодитися з тим, що без природного таланта, не можна домогтися успіху. Все приходить із розвитком і можливо без таланта сутужніше домогтися творчого мислення, але якщо займатися по спеціальних методах, те це можливо. Головне, не можна говорити собі, що більшого ти домогтися не зможеш. Не можна ставити перед собою якоїсь верхньої планки, уважаючи, що далі її не можна стрибнути. Краще завжди себе, можливо, навіть ледве переоцінювати, не зупинятися на нормах і стандартах, тоді буде простіше опанувати таким мистецтвом, як мистецтво управління, стати професіоналом своєї справи. Але не можна забувати й про те, що знання теорії потрібні не в меншому ступені, а на тім же рівні.

Використана література

 1. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003.

 2. Менеджмент организации: Учеб. пособие /Под ред. З.П. Румянцева, Н.А. Саломатина –М., 1995

 3. О.С. Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент. –М., 1999.

 4. Радиш Я.Ф. Основи менеджменту: Методичні рекомендації та курс лекцій. – К.: 1997

6. .ua

7.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 2. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 3. Тематика рефератів з дисципліни «Вступ до спеціальності»

  Реферат
  Структурно має бути титулка, план, вступ, розділи, висновки, список використаної(!) літератури. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.
 4. Програма та навчально-методичне забезпечення курсу для студентів спеціальності "початкова освіта" Чернігів

  Документ
  К 65 Програма та методичне забезпечення курсу "вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Початкове навчання" – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.
 5. Реферат Анотація

  Реферат
  System of social protection needs attention from state and public. Changes in Ukraine have decreased life conditions last years, therefore effective work of social protection system is very necessary.

Другие похожие документы..