Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Еще на заре земельной реформы была сделана попытка решить эту проблему. Закон РСФСР от 23 ноября 1990 года N 374-1 «О земельной реформе» предусматрив...полностью>>
'Документ'
Микроэлементами называются такие химические элементы, содержание которых в организме человека менее 0.001%. Около двадцати из них являются жизненно н...полностью>>
'Программа'
диагностическая - проверка соответствия уровня и качества подготовки выпускника предъявляемым к нему квалификационным требованиям, а также требования...полностью>>
'Документ'
розпис доходів районного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету ...полностью>>

Vіiі дніпропетровську обласну історико-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ імені Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

ГО «ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Державним архівом Дніпропетровської області, Дніпропетровським національним історичним музеєм імені Д. І. Яворницького, Дніпропетровським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України, Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей та ГО «Інститут суспільних досліджень» 16 листопада 2012 року проводять VІIІ Дніпропетровську обласну історико-краєзнавчу конференцію «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

Робота конференції планується за такими напрямами:

 • теоретико-методологічні та методичні проблеми вивчення історії регіону;

 • історія міст і сіл;

 • історичні постаті краю;

 • суспільно-політичні рухи;

 • освіта, наука і культура населенних пунктів краю;

 • соціально-економічний розвиток регіону;

 • археологічні старожитності;

 • усна історія Дніпровського Надпоріжжя.

Оргкомітет конференції прохає Вас до 1 липня 2012 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні і запланований термін проживання;

 • (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом не більше 0,5 др. арк., набраного в редакторі Word у вигляді комп'ютерного файлу формату rtf. за зазначеною електронною адресою та обов’язково роздрукований варіант доповідей, підписаний автором (для студентів і аспірантів обов’язкова рекомендація наукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва статті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англійською мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць «Придніпров'я: істо­рико-краєзнавчі дослідження». Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (1 червня 2012 р.) та оформлені у невідповідності з вимогами до фахових видань, не будуть розглядатися.

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 70 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – власним коштом.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет. Відповідальний секретар оргкомітету – д.і.н., проф. Ващенко Володимир Володимирович.

Контактні телефони: 8(056) 374-98-60, 8(056) 374-98-61, 8-067-986-66-06.

E-mail: vovanm@i.ua Оргкомітет конференціїСкачать документ

Похожие документы:

 1. 13 15 квітня 2011 року

  Документ
  У рамках роботи конференції передбачається проведення міжнародної виставки-конкурсу наукових і навчальних досягнень учасників та ІХ міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Інновації у сфері європейської вищої
 2. Персоналії та доробок

  Книга
  Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (Протокол № 3 від 12.06.2011).
 3. 75 років на карті держави

  Документ
  75 років на карті держави. Дніпропетровська область: історія та сучасність. Наук.-допоміжн. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2007.– 94 с.
 4. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 5. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.

Другие похожие документы..