Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требов...полностью>>
'Урок'
Выбор образовательных технологий учитель делает в зависимости от того, какие цели поставлены перед ним. Цели современного урока – формирование таких ...полностью>>
'Документ'
Филипович Павло Петрович народився 2 вересня 1891 р. у с. Кайтанівка Звенигородського повіту на Київщині в сім'ї священика. Середню освіту здобув у з...полностью>>
'Рассказ'
Мой отец, Петр Иванович Савицкий, до революции был офицером и занимал должность секретаря Военного окружного суда в городе Тифлисе. Он хорошо рисовал...полностью>>

Страховим компаніям, що мають на меті проходження акредитації для страхування майна фізичних осіб позичальників пат кб «приватбанк»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Страховим компаніям, що мають на меті проходження акредитації для страхування майна фізичних осіб - позичальників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні панове,

 

Цим листом надсилається інформація про умови акредитації страхових компаній в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

 

Ці умови визначені наступними чинниками:

 

1.      Необхідністю проходження процедури акредитації кожною страховою компанією відповідно до вимог ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.      Формування, ведення та періодичного оновлення юридичної справи з акредитації кожної страхової компанії

3.      Вибором страхових компаній, які:

-         ведуть зважену політику щодо страхування ризиків,

-         мають конкурентоспроможні на ринку страхові продукти,

-         мають розгалужену мережу філій в регіонах України, які в співпраці з філіями Банку сприятимуть продажу банківських продуктів і страхових полісів, вигодонабувачем за якими буде банк

-         готові приймати до страхування додаткові ризики, які виникають у Банку по активних операціях з клієнтами відповідно до діючих банківських продуктів,

-         мають гнучку систему тарифів

4.      Необхідністю уніфікації договорів страхування за банківськими продуктами

5.      Необхідністю укладення із акредитованими страховими компаніями генеральних договорів, на підставі яких має здійснюватись контроль терміну та виконання умов акредитації.

 

Що стосується самого порядку, то страхова компанія (незалежно від того була вона акредитована в Банку, чи ні в минулому), яка бажає бути або залишитись акредитованою в Банку, шляхом надання відповідних документів має, перш за все, підтвердити відповідність наступним критеріям:

     наявність інформації про бенефіціарних (фактичних) власників;

     наявність строку функціонування страхової компанії на страховому ринку України не менше ніж 5 років (не стосується компаній, що мають інвестиційний рейтинг провідних міжнародних рейтингових агентств)

     відсутність в історії існування страхової компанії випадків, що значно погіршують її ділову репутацію;

     розмір статутного капіталу складає еквівалент не менш ніж 1 млн. євро для компаній, що здійснюють добровільне та обов’язкове страхування (крім страхування життя) та 1,5 млн. євро для страхових компаній, що здійснюють страхування життя;

     на дату звернення до Банку щодо акредитації розмір активів страхової компанії складає не менш ніж 100 млн. грн.;

     принципова згода страхової компанії за ініціативою Банку вносити зміни до страхових полісів (договорів страхування) та доповнювати додатковими видами ризиків, що матимуть страхове покриття.

     принципова згода страхової компанії на участь штатних співробітників та позаштатних агентів компанії у процесі продажу банківських послуг в рамках діючої Агентської програми ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має бути оформлено двосторонньою Угодою про співробітництво.

     наявність договору з Банком на прийом платежів на адресу страхової компанії

     наявність інформаційної бази по клієнтам  (П.І.Б., адреса, паспортні дані, І.П.Н., телефони), об'єктам страхування, страхової історії клієнтів. Забезпечення актуалізації інформації,особливо щодо адреси і контактних телефонів, при кожному контакті з клієнтом.

З метою підтвердження відповідності страхової компанії цій вимозі, а також для виявлення ступеню задоволення компанією існуючими клієнтами, страхова компанія надає Банку інформацію про клієнтів встановленої форми для проведення вибіркового опитування.

       наявність ліцензій на здійснення наступних видів страхової діяльності:
            - добровільне страхування від нещасних випадків (згідно п.2 Статті 6 Закону України "Про страхування")
            - добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби (згідно п.4 Статті 6 Закону України "Про страхування")
            - добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) (згідно п.6 Статті 6 Закону України "Про страхування")
            - добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (згідно п.10 Статті 6 Закону України "Про страхування")
            - добровільне страхування майна (згідно п.11 Статті 6 Закону України "Про страхування")

             забезпечення взятих на себе обов'язків за договорами страхування, щодо врегулювання страхових випадків, на всій території України:

- наявність цілодобової служби контактного центру

- наявність представників страхової компанії, відповідальних за врегулювання страхових подій (отримання та реєстрування заяви від Страхувальника про страхову подію, огляд та фіксація пошкоджень, формування пакету документів),  щонайменше в наступних регіональних центрах: Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Вінниця, Горлівка, Дніпродзержинськ, Житомир, Івано-Франківськ, Кіровоград, Краматорськ, Луганськ, Луцьк, Маріуполь,  Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Червоноград, Черкаси, Чернівці, Чернігів

       вимоги до умов страхування:

- встановлення чіткої тарифної політики

- незмінність умов страхування (тарифів, франшиз, шаблонів договорів) протягом терміну акредитації

- забезпечення заключення договорів страхування заставного майна за ризиками Повне КАСКО, а саме:

а) за договорами страхування наземного транспорту: пошкодження (знищення) транспортного засобу внаслідок ДТП (дорожньо-транспортної пригоди), пожежі (самозаймання, дії вогню), стихійних явищ, падіння предметів, протиправних дій третіх осіб, викрадення транспортного засобу

б) за договорами страхування нерухомості та майна: пошкодження (знищення) майна внаслідок пожежі, стихійних явищ, пошкоджень систем водопостачання, опалювальних, каналізаційних мереж, проникнення води з сусідніх приміщень, протиправних дій третіх осіб.

- узгодження дійсної вартості майна з Банком

- забезпечення страхування заставного майна на його повну вартість. В окремих випадках дозволяється погодження з Банком страхової суми, не меншої за поточну заборгованість за кредитом та суму нарахування відсотків (комісії) за 1 (один) рік використання кредиту.

- укладення трьохсторонніх договорів страхування, в яких Банк виступає в якості Вигодонабувача

- виключення з договорів несправедливих умов страхування

- заключення договорів страхування строком на 1 рік

- оплата страхового платежу одноразово за весь період страхування під час укладання договору страхування

При відповідності страхової компанії зазначеним критеріям запитуються додаткові документи:

а) пакет документів про:

 

     види страхових послуг (страхові продукти), що надає страхова компанія;

     тарифи, умови, додаткові послуги;

     діючі в компанії правила перестрахування, включаючи типові форми договорів факультативного та облігаторного перестрахування, відсоток перестрахування за видами діяльності;

     документи, що містять загальну інформацію про діяльність компанії (строк діяльності, кількість філій, менеджмент, система внутрішнього контролю та ін.), референтні листи партнерів страхової компанії;

     правила страхування за видами страхування, що будуть використовуватись у роботі з Банком (у вигляді копій, посвідчених печаткою страхової компанії).

b) фінансову звітність:

 

     форми №1 (баланс) на 3 попередні звітні дати та за попередній рік;

 

     форми №2 (звіт про фінансові результати) на 3 попередні звітні дати та за попередній рік;

     звіт про доходи та витрати страховика на 3 попередні звітні дати та за попередній рік;

     пояснювальна записка до звітних даних страховика (розділи 1 - 7) на 3 попередні звітні дати та за попередній рік;

     документ, що містить інформацію про динаміку обсягів страхової відповідальності компанії в розрізі видів страхування за останні 4 квартали;

     аудиторський висновок / річний звіт, підтверджений аудитом за попередній звітний рік;

     звіт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на останню дату;

     розшифровки окремих статей балансу на останню звітну дату.

с) нотаріально завірені копії:

 

     Статуту;

     свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

     довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

     довідки про взяття на облік платника податків;

     виписки з державного реєстру (від реєстратора);

     картки із зразками підписів та відбитка печатки;

     чинних ліцензій на здійснення видів страхової діяльності тощо.

d) завірені печаткою страхової компанії копії:

 

     протоколу рішення уповноваженого органу страхової компанії про призначення керівника;

 

     копії типових форм договорів страхової компанії з усіх видів страхування, щодо яких планується її співробітництво з Банком .

e) затверджені правила страхування та типові договори страхування зі змінами, які мають містити вимоги щодо додаткових видів ризиків, які цікавлять Банк щодо страхового покриття при кредитуванні та відповідають картам ризиків банківських продуктів.

Вартість проведення банком комплексного аудиту діяльності страхової компанії на підставі представлених документів з метою прийняття рішення про її акредитацію (тільки якщо компанія акредитується вперше) – 500 000 гривень одноразово.

 

При невідповідності страхової компанії хоча б одному із зазначених вище критеріїв, компанії може бути відмовлено в акредитації або розглянута можливість акредитації на виключних умовах.

 

Акредитацію на виключних умовах, наприклад, може отримати регіональна компанія, яка займає певну долю ринку в певному регіоні, має власну клієнтську базу і успішно конкурує в своєму сегменті з іншими учасниками,  розміщення регіональною страховою компанією в Банку депозиту на суму, строк та на умовах повернення, які визначаються Банком на підставі фінансового аналізу діяльності та інформації щодо обсягів надання страхових послуг клієнтам Банку в регіоні, залучення нею на обслуговування до Банку нових клієнтів тощо.

 

Кредитний комітет на підставі пропозицій підрозділів Банку, які беруть участь у визначенні доцільності акредитації страхових компаній, приймає рішення щодо акредитації та встановлення лімітів страхової відповідальності.

З акредитованою компанією укладається відповідний генеральний договір, в якому визначаються умови, терміни щодо акредитації та її припинення.

 

Акредитація може встановлюватись на 12 міс. та поновлюватись за умови виконання страховою компанією положень Банку щодо акредитації.

 

Документи з приводу акредитації просимо надсилати на нашу адресу:

49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

 

З повагою,

 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Контактна особа з питань акредитації:

Туривной Олексій Анатолійович

(056) 716-50-44

(092) 211-53-20

Skype Name : dn160673taa

E-mail : dn160673taa@Скачать документ

Похожие документы:

  1. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (6)

    Документ
    Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
  2. Програм а (6)

    Документ
    Програма економічного і соціального розвитку Гадяцького району на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013-2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм

Другие похожие документы..