Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Художественные традиции наскального изобразительного искусства эпохи бронзы, раннего железа и тюркского периода в живописи современных художников Каз...полностью>>
'Публичный отчет'
16 января 2007 года состоялось заседание Научного совета по Программе «Молекулярная и клеточная биология». На заседании были рассмотрены следующие воп...полностью>>
'Семинар'
об отборе докладов и научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых для включения в научную программу Всероссийской школы-семи...полностью>>
'Документ'
В условиях рыночной конкуренции, вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) особое внимание уделяется качеству товаров и услуг. Во все...полностью>>

Чому не виконується доходна частина місцевих бюджетів?

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Чому не виконується доходна частина місцевих бюджетів?

Контрольно-ревізійним управлінням в Київській області за період з квітня по жовтень 2010 року проведено державні фінансові аудити виконання Яготинського (за 2008-2009 роки та І кв. 2010 року) та Бородянського (за 2008-2009 роки та І півріччя 2010 року) районних бюджетів.

В ході аналізу доходної частини місцевих бюджетів спостерігалося щорічне невиконання уточненого плану надходжень. Це, здебільшого, зумовлено зменшенням податку з доходів фізичних осіб, власних надходжень бюджетних установ і організацій, а також невиконанням планових надходжень до районних бюджетів дотацій та субвенцій з Державного бюджету.

Так, податок з доходів фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим податком для районних бюджетів, який в Яготинському районі складає близько 82% від власних надходжень до бюджету та в Бородянському районному бюджеті 82,2%.

Тому від правильності його визначення залежить якість формування доходної частини в цілому. В ході виконання Яготинського районного бюджету у 2007 році показник податку з доходів фізичних осіб не уточнювався і був перевиконаний на 222,6 тис грн., у 2009 році затверджений план по цьому виду надходжень був уточнений в бік зменшення, але при цьому все одно невиконаний на 745,7 тис. грн. В І кварталі 2010 року зміни по податку з доходів фізичних осіб порівняно із затвердженим планом не відбулися, фактичні надходження були меншими від планових на 136,4 тис. гривень.

Така ж ситуація з цим видом надходжень склалась і в Бородянському районі: у 2008 році показник податку з доходів фізичних осіб уточнювався в бік збільшення на 1,2 млн. грн., і при цьому перевиконаний на 102,9 тис грн., у 2009 році затверджений план по цьому виду надходжень був уточнений в бік зменшення на 30,5 тис. грн., але при цьому все одно невиконаний на 4,2 млн. грн. В І кварталі 2010 року зміни по податку з доходів фізичних осіб порівняно із затвердженим планом не відбулися, фактичні надходження були меншими від затверджених на 752,6 тис. гривень.

Всього за досліджуваний період Яготинський районний бюджет по податку з доходів фізичних осіб недоотримав 659,5 тис. грн., Бородянський – 4,8 млн. гривень.

За період, охоплений аудитами, затверджений та уточнений план надходження до місцевого бюджету дотацій та субвенцій з державного бюджету в Яготинському районі не виконано по загальному фонду в сумі 1,5 млн. грн., по спеціальному фонду – 1,7 млн. грн., в Бородянському районі по загальному фонду в сумі 6,1 млн. грн., по спеціальному фонду – 1,8 млн. гривень.

Спеціальний фонд місцевих бюджетів за досліджуваний період в більшій своїй частині формувався за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій, яких до Яготинського районного бюджету надійшло 5,7 млн. грн., при уточненому плані 6,6 млн. грн., до Бородянського – 5,8 млн. грн., при уточненому плані 6,3 млн. гривень.

Отже, власних надходжень бюджетні установи і організації недоотримали в сумі 1,4 млн. грн., з яких в Бородянському районі – 516,8 тис. грн., в Яготинському – 879,6 тис. гривень.

Невиконання доходної частини бюджету має наслідком негативний вплив на повноту і своєчасність фінансування видатків районного бюджету та надання послуг і соціальних гарантій населенню.

Так, виконання видаткової частини районних бюджетів за досліджувані періоди було меншим за уточнені показники по Бородянському району на суму 18,3 млн. грн. та по Яготинському району на 8,8 млн. гривень.

Прес-служба КРУ в Київській областіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Б. Руснак місцеве самоврядування в україні

  Документ
  Посібник складається із чотирьох взаємопов’язаних частин. Перша частина присвячена теоретичним засадам місцевого самоврядування, у другій - розкрито функції і повноваження місцевого самоврядування, статус та повноваження депутатів місцевих рад, вміщено
 2. На рівні місцевого самоврядування

  Книга
  Що має знати депутат місцевої ради. Книга 3. Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник - К.: ІПО, 2011.
 3. Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

  Документ
  Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують сферу фінансових відносин на місцевому рівні та обумовлюють основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації державної фінансової політики.
 4. Держава виконує свої функції за допомогою формування І використання бюджетних коштів

  Документ
  ПЕРЕДМОВАДержава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.
 5. Е. А. Зінь регіональна економіка

  Документ
  Підручник «Регіональна економіка» підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розглядаються такі пи­тання: економіко-географічна характеристика регіону; населення регіону; ресурси регіону та основні

Другие похожие документы..