Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Вопросы к кандидатскому экзамену'
Деньги: сущность, происхождение, функции. Виды современных денег. Количество денег в обращении. «Золотое» правило денежного обращения....полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «28» октября 2009 года в 11.30 часов на заседании диссертационного совета Д 002.006.01 по защите диссертаций на соискание ученой сте...полностью>>
'Документ'
На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспро...полностью>>
'Закон'
Будущая пенсия - вопрос, который волнует всех без исключения. Не так давно был принят новый федераль­ный закон софинансирования пенсий, закон «О допо...полностью>>

Закон україни (32)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо запровадження податку на багатство

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13-17, ст. 112) такі зміни:

1) пункт 9.1 статті 9 доповнити підпунктом 9.1.19 такого змісту:

"9.1.19. податок на багатство.";

2) у пункті 41.3 статті 41 слова "та екологічного податку" замінити словами ", екологічного податку та податку на багатство";

3) у пункті 167.1 статті 167:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі коли загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує п’ятнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 20 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставками, визначеними в абзацах першому і другому цього пункту.".

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

перше речення абзацу четвертого після слова "року" доповнити словами ", та ставку податку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує п’ятнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";

в абзаці п’ятому слова "першому та другому" замінити словами "першому ‒ третьому";

4) доповнити Кодекс розділом XVIII1 такого змісту:

"Розділ XVIII1. Податок на багатство

Стаття 341. Платники податку

341.1. Платниками податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які:

341.1.1. є власниками (постійними користувачами) майна, зазначеного в підпунктах 342.1.1 – 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу;

341.1.2. придбавають на митній території України товари і предмети, зазначені в підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу;

341.1.3. ввозять на митну територію України товари і предмети, зазначені в підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу.

Стаття 342. Об’єкти оподаткування

342.1. Об’єктами оподаткування є:

342.1.1. об’єкти житлової нерухомості:

квартира, загальна площа якої перевищує 300 кв. метрів,

житловий, дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу, загальна площа якого перевищує 600 кв. метрів;

342.1.2. несільськогосподарські угіддя та земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності або постійному користуванні платника податку, загальна площа яких перевищує 0,5 гектара;

342.1.3. легкові автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна понад 4000 куб. сантиметрів;

342.1.4. мотоцикли з об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. сантиметрів;

342.1.5. судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судовій книзі України, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами) потужністю понад 55 кВт;

342.1.6. літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України;

342.1.7. вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, обробленого та необробленого дорогоцінного каміння вартістю понад 2 000 євро;

342.1.8. годинники, мобільні телефони та зброя (крім спортивної) вартістю понад 2 000 євро;

342.1.9. взуття, вироби з хутра, шкіри, килимові, швейні, трикотажні, текстильні вироби, теслярські та столярні вироби вартістю понад 3 000 євро;

342.1.10. предмети мистецтва, колекціонування та антикваріату вартістю понад 3 000 євро.

Стаття 343. База оподаткування

343.1. База оподаткування визначається для:

343.1.1. об’єктів житлової нерухомості – за загальною площею в кв. метрах;

343.1.2. несільськогосподарських угідь та земельних ділянок несільськогосподарського призначення – за нормативною грошовою оцінкою в гривнях чи площею в гектарах;

343.1.3. легкових автомобілів та мотоциклів – за об’ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;

343.1.4. суден – за потужністю двигуна (двигунів) в кВт;

343.1.5. літаків і вертольотів – за максимальною злітною масою;

343.1.6. об’єктів оподаткування, визначених у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, – за їх вартістю в євро під час придбання на митній території України або ввезення на митну територію України з урахуванням податку на додану вартість.

343.2. Митна вартість товарів і предметів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.

Стаття 344. Ставки податку

344.1. Ставка податку для:

344.1.1. об’єктів житлової нерухомості ‒ 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому розділі – мінімальна заробітна плата), за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житлової нерухомості.

344.1.2. несільськогосподарських угідь та земельних ділянок несільськогосподарського призначення:

нормативну грошову оцінку яких проведено, – 5 відсотків їх нормативної грошової оцінки;

нормативну грошову оцінку яких не проведено, – 25 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

344.1.3. легкових автомобілів та мотоциклів – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

344.1.4. суден – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кВт потужності двигуна (двигунів).

344.1.5. літаків і вертольотів – 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за кожен кілограм максимальної злітної маси.

344.1.6. об’єктів оподаткування, визначених у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, – 10 відсотків їх вартості під час придбання на митній території України або ввезення на митну територію України з урахуванням податку на додану вартість.

Стаття 345. Податковий період

345.1. Базовий податковий (звітний) період для об’єктів оподаткування, визначених у підпунктах 342.1.1 – 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, дорівнює календарному року.

345.2. Базовий податковий (звітний) період для об’єктів оподаткування, визначених у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, які придбаваються на митній території України, дорівнює календарному місяцю.

Стаття 346. Порядок нарахування та сплати податку

346.1. Обчислення та нарахування суми податку на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 і 342.1.2 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, проводиться відповідним органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості чи несільськогосподарських угідь та земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

346.2. Обчислення та нарахування суми податку на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.3 ‒ 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, проводиться відповідним органом державної податкової служби за місцем реєстрації об’єкта оподаткування.

346.3. Податкові повідомлення-рішення про суму податку на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 ‒ 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, вручаються платнику податку до 1 липня року, наступного за звітним, за формою, встановленою відповідно до статті 58 цього Кодексу.

На новостворений об’єкт оподаткування податок сплачується з початку місяця, в якому у платника податку виникло право власності (постійного користування) на такий об’єкт.

У разі переходу права власності (постійного користування) на об’єкт оподаткування протягом звітного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником ‒ починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності, а орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

346.4. Податок на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 ‒ 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, сплачується протягом 60 календарних днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

346.5. Податок на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, які придбаваються на митній території України, утримується податковими агентами під час продажу (реалізації) таких об’єктів.

До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж об’єктів оподаткування платникам податку.

Податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою відповідно до статті 46 цього Кодексу, подають їх протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Податок сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день місяця, в якому здійснюється продаж (реалізація) таких об’єктів оподаткування, і залишається незмінним протягом місяця.

346.6. Податок на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, які ввозяться на митну територію України, сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

Податок сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення.

Ввезення на митну територію України товарів і предметів у митних режимах транзиту або тимчасового ввезення проводиться без сплати податку у порядку, визначеному митним законодавством.

346.7. Контроль за правильністю обчислення податку на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, які придбаваються на митній території України, і своєчасністю сплати до бюджету податку на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 – 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, та на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, які придбаваються на митній території України, здійснюється органами державної податкової служби.

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку на об’єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.7 – 342.1.10 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, які ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється митними органами.

346.8. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також органи, що проводять державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щороку до 1 лютого року, наступного за звітним, надавати необхідні відомості для розрахунку податку відповідному органу державної податкової служби у порядку та за формою, встановленими Кабінетом Міністрів України.";

5) пункт 2 розділу XIX "Прикінцеві положення" доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) з 1 січня 2017 року підпункт 9.1.19 пункту 9.1 статті 9 цього Кодексу, пункт 41.3 статті 41 цього Кодексу в частині встановлення порядку контролю митними органами за сплатою податку на багатство та розділ XVIII1 цього Кодексу;".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, але не раніше дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України щороку під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України передбачати податок на багатство у складі джерел формування доходів спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням відповідних коштів у повному обсязі на дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни (5)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами Українивід 20 вересня 2001 року N 2740-III,від 28 листопада 2002 року N 249-IV, від 6 лютого 2003 року N 485-IV,
 2. Закон україни (13)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI,від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI
 3. Закон україни (49)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 жовтня 1995 року N 397/95-ВР,від 24 квітня 1996 року N 143/96-ВР,від 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,
 4. Закон україни (52)

  Закон
  Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 215.359.392,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 168.
 5. Закон україни (62)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами Українивід 27 червня 1997 року N 403/97-ВР,від 16 липня 1997 року N 460/97-ВР,від 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР,від 26 вересня 1997 року N 550/97-ВР,від 15 жовтня 1997 року N 573/97-ВР,від 19 листопада
 6. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,

Другие похожие документы..