Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Конышев В.Ф., Катеринич Л.И., Давыдов В.Н., Иващенко Н.А. Профсоюз в жизни вуза. Проблемы и перспективы. Материалы совещаниясеминара председателей пр...полностью>>
'Реферат'
В этой книге обобщена история Яльчикской средней общеобразовательной школы Яльчикского района Чувашской Республики. Посвящается она 130-летию школы и...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится 27 ноября 2009 года в 10.00 час. на заседании диссертационного совета Д 212.274.06 при ГОУ ВПО «Тюменский государственный университе...полностью>>
'Закон'
В ОСВЕЩЕНИИ ТАЛМУДА ГЛАВА IX. НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ЕВРЕЙСКОГО НРАВОУЧЕНИЯ ГЛАВА X. НЕСКОЛЬКО ДРУГИХ ПРАВИЛ ЕВРЕЙСКОГО НРАВОУЧЕНИЯ ГЛАВА XI. СОВРЕМЕННОЕ З...полностью>>

Пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05. 03

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Наказ Міністерства економіки України,
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 30 червня 2009 року N 638/109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за N 600/16616

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що додається.

2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І.

Міністр економіки України  

Б. М. Данилишин 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України 

 
О. Мельниченко 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
І. Уманський 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України,
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 30 червня 2009 р. N 638/109

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за N 600/16616 ПОРЯДОК
розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - Порядок) визначає механізм формування економічно обґрунтованих цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - ринки).

2. Цей Порядок застосовується суб'єктами господарювання при укладанні договорів оренди на торгові приміщення (площі) та/або надання послуг з обслуговування приміщень (площ) та надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

3.1. Орендодавець - суб'єкт господарювання, який передає в оренду торгові приміщення (площі) та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об'єкт оренди.

3.2. Орендар - суб'єкт господарювання або фізична особа, які приймають в оренду торгові приміщення (площі), та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об'єкт оренди.

3.3. Інші терміни вживаються відповідно до законодавства України.

II. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ТОРГОВІ ПРИМІЩЕННЯ (ПЛОЩІ) ТА ЦІН НА ПОСЛУГИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ (ПЛОЩ) НА РИНКАХ

1. Орендна плата за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується орендодавцем виходячи із собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) та прибутку.

2. Розмір орендної плати за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується у такій послідовності:

2.1 визначається розмір річної орендної плати виходячи з розміру планованих витрат або фактичних витрат за попередній рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (індексу інфляції);

2.2 на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за місяць;

2.3 розмір добової орендної плати встановлюється на основі розміру місячної орендної плати, у разі якщо строк оренди менший ніж один місяць;

2.4 на основі розміру добової орендної плати розраховується розмір погодинної орендної плати.

3. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) включаються витрати, пов'язані з наданням в оренду торгових приміщень (площ), та/або витрати, пов'язані з обслуговуванням торгових приміщень (площ) на ринках.

4. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) не можуть бути віднесені:

4.1 суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

4.2 суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

4.3 суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

4.4 суми нестачі та втрат від псування цінностей;

4.5 вартість реалізованих виробничих запасів.

5. Собівартість надання в оренду 1 кв. м торгового приміщення (площі) розраховується шляхом ділення витрат (згідно з пунктом 3 цього розділу) на загальну площу ринку.

У разі наявності у орендаря приладів обліку витрат водо-, тепло-, газо-та електропостачання оплата послуг із обслуговування приміщень (площ) здійснюється за показниками цих приладів залежно від кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-, газо-, водопостачання.

6. Прибуток за надання в оренду торгового приміщення (площі) розраховується як добуток собівартості надання в оренду торгового приміщення (площі) та рентабельності.

7. Нормативи рентабельності встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та не повинна перевищувати 20 відсотків.

8. Підтвердження собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) здійснюється через погодження з відповідними місцевими державними адміністраціями з урахуванням рекомендацій відповідних галузевих рад підприємців.

9. У разі якщо орендовані приміщення (площі) на ринках або їх частини передаються в оренду третім особам (суборенда), то розмір орендної плати за такі приміщення (площі) сумарно не повинен перевищувати 20 відсотків розміру, зазначеного у договорі оренди, укладеному з орендодавцем.

III. РОЗРАХУНОК ЦІН НА ПОСЛУГИ НА РИНКАХ 1. Плата за послугу з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках визначається за формулою

Цор = (Вор х Тор : 365) + Пор,

Де: Цор - плата за послугу з надання в оренду, гривень;

Вор - виробнича собівартість послуги на утримання торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування, гривень;

Тор - строк, на який орендар бере в оренду торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування на ринках, у днях;

365 - кількість днів у календарному році;

Пор - прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою

Пор = (Вор х Тор : 365) х Рор,

де Рор - норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).

2. До виробничої собівартості послуг включаються витрати з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування.

3. До виробничої собівартості послуг надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування не можуть бути віднесені витрати, зазначені у пункті 4 розділу II цього Порядку.

Директор департаменту
внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Міністерства економіки України
 

 
 
С. В. Литвиненко
 

Директор департаменту
фінансових та соціальних питань
підприємницької діяльності Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
 
О. В. Головко Скачать документ

Похожие документы:

 1. Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05. 03

  Документ
  Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
 2. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02. 03

  Документ
  Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 N 265 ( 265-2010-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р.
 3. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 4. Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про оцінку земель" та постанови Кабінету Міністрів України від 23. 03

  Кодекс
  Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про оцінку земель" та постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.95 N 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
 5. Кабінету Міністрів України від 31. 03. 2004 р. №427 недоцільно, так як даний Порядок розроблено на виконання вимог статті 151 Земельного кодекс

  Кодекс
  Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 427 затверджено механізм вибору юридичними особами земельних ділянок для розміщення об'єктів

Другие похожие документы..