Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права устанавлива...полностью>>
'Документ'
С целью профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение причин и условий им способствующих, улучшению о...полностью>>
'Доклад'
1.1. Настоящие Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности Федерального агентства по недрополь...полностью>>
'Документ'
Духовная и материальная культура. Морфология культуры. Место культуры в системе бытия. Человек как субъект культуры. Идентичность....полностью>>

«дирекція фестивально-виставкової діяльності»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

18–21 серпня 2010 року

Шановні пані та панове

ВИДАВЦІ, ПОЛІГРАФІСТИ, КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІ!

Представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,

бібліотек, відомств, навчальних закладів, громадських організацій, фондів!

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДИРЕКЦІЯ ФЕСТИВАЛЬНО-ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ

в VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку,

яка відбудеться в Міжнародному виставковому центрі

за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15

Урочисте відкриття виставки-ярмарку – 18 серпня 2010 року.

Розміщення виставкової експозиції – 17 серпня 2010 року.

Вартість обладнаної площі (стандартна 6 кв.м.)   900,0 грн, акредитація одного учасника виставки – 100 грн.

Представники бібліотек, навчальних закладів, галузевих громадських організацій отримують акредитацію безоплатно за умови оформлення заявки на участь у виставці-ярмарку до 17.07.2010 р.

Заявки на участь в VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку

подаються до 17 липня 2010 р.

на адресу Державного комітету телебачення та радіомовлення України:

01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кім. 701, відділ книгорозповсюдження та виставок департаменту видавничої справи та преси Держкомтелерадіо.

Тел/факс: (044) 278-82-27, 278-87-56. Е-mail: mo@comin.gov.ua,

fvd-kiev@, kniga@comin.gov.ua

Оплата за участь в VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку здійснюється на підставі виставленого рахунку ДП «Дирекція фестивально-виставкової діяльності»:

Р/р 2600600019801 ПАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві, МФО 300670, ЗКПО 33302309

Оргкомітет

18-21 серпня 2010

ЗАЯВКА-ДОГОВІР

на участь у VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку

Увага! Термін подачі заявки з публікацією в основному каталозі –

до 17 липня 2010 р.

1. Повна назва учасника виставки-ярмарку:

2. Скорочена назва учасника для напису на фризі (до 20 знаків)

3. Поштова адреса (з індексом):

4. Телефон (код): Факс: E-mail:

5. Основний вид діяльності:

6. Участь у попередніх Київських міжнародних книжкових виставках ярмарках (так/ні):

7. Джерело отримання інформації про виставку-ярмарок:

8. Сума сплачуваних послуг визначається на підставі діючих в Співорганізатора виставки-ярмарку розцінок і вказується у рахунку-фактурі. Сплата здійснюється на рахунок Співорганізатора в строк, вказаний у рахунку-фактурі.

Валюта платежу:

9. Сплачувані послуги: офіс

міні офіс

безстендова участь

додаткові послуги

10. ПІБ експонентів:

11. Коротка інформація про учасника виставки-ярмарку для розміщення в каталозі (до 250 знаків):

12. Реклама та додаткова інформація до каталогу (оригінал-макет надається експонентом на папері та в електронному вигляді)

13. Участь в офіційному прийомі (кількість осіб):

14. Оплата за участь у виставці-ярмарку (№ рахунку-фактури, № п/доручення) (заповнюється організатором –

Державним підприємством «Дирекція фестивально-вистакової діяльності»):

15. Керівник делегації від видавничої організації, що бере участь у виставці-ярмарку (прізвище, ім’я, по батькові):

тел.

Реєстрація експонентів здійснюється на підставі поданого оригіналу заявки і копії платіжного доручення.

Даною заявкою-договором ми, що нижче підписалися, представники експонента, погоджуємося з умовами участі, вартістю послуг і гарантуємо оплату згідно з рахунком-фактурою на підставі заявки-договору.

Заявка-договір є офіційним фінансовим зобов’язанням щодо сплати за участь у VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку.

Заповнена заявка направляється за адресою

Співорганізатора виставки-ярмарку –

Державного підприємства

Дирекція фестивально-виставкової діяльності”:

03680, Україна, м. Київ, вул. Радищева, 12/16

р/р 2600600019801 у ВАТ КБ «Хрещатик» у м. Києві

МФО 300670, Код 33302309

довідки за т/ф: (044) 408-28-22,

e-mail: fvd-Kiev@

Співорганізатор: _______________ Челомбітько І.М.

М.п. “______” _______________ 2010 р.

Експонент:

Назва: ___________________________________________

юридична адреса: _________________________________

поштова адреса: __________________________________

назва банку: _____________________________________

р/рахунок: _______________________________________

код банка: _______________________________________

Св. платника. под. № _____________________________

Ідивідуальний податковий № ______________________

Експонент _______________________________________

посада, підпис,

__________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові

М.п. “____”________________2010 р.


18–21 серпня 2010 року

З

Відправити перші два примірники

до 17 липня 2010 року

Адреса: 03680, Україна, м. Київ,

вул. Радищева, 12/16

Тел./факс +3 (044) 408-28-22

АЯВКА

НА РОЗМІЩЕННЯ

РЕКЛАМИ

Організація ________________________________________________________________________________________

Країна _____________________________ Індекс _______________________ Місто ____________________________

Адреса _____________________________________________________________________________________________

Код міста _______________ Тел/факс ________________________________ Е-mail ___________________________

Будь-ласка, відмітьте знаком + в лівій колонці необхідні позиції

Найменування

Вартість в у.о. (1 у.о.=1Є)

160х100 мм

50х90 мм

В каталог

чорно-біла

кольорова

2 сторінка обкладинки

3 сторінки обкладинки

4 сторінка обкладинки

100,0

200,0

400,0

300,0

500,0

50,0

100,0

200,0

150,0

250,0

В павільйоні поза модулем

Банер на інформаційному стенді (1х1,5 м)

500,0

Примітка. Всі ціни вказані з ПДВ.

Вимоги до рекламних матеріалів:

Рекламні модулі надаються організаторам виставки-ярмарки в електронному вигляді.

Дата _______________ Підпис __________________ ____________________ /________________/

посада підпис (П.І.Б.)

Контактна особа ___________________ ______________________ Тел. ______________________


18–21 серпня 2010 року

З

Відправити перші два примірники

до 17 липня 2010 року

Адреса: 03680, Україна, м. Київ,

вул. Радищева, 12/16

Тел./факс +3 (044) 408-28-22

АЯВКА

НА ГОТЕЛЬ

Учасник ___________________________________________________________________________________________

Країна _____________________________ Індекс _______________________ Місто ____________________________

Адрес ______________________________________________________________________________________________

Код міста _______________ Тел/факс ________________________________ Е-mail ___________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Готель

Категорія номера, (одномісний, двомісний)

Дата

прибуття

Дата

вибуття

Примітка. Оплата за бронювання готелю та проживання проводиться до 20 липня 2010 року.

Дата _______________ Підпис __________________ ____________________ /________________/

посада (П.І.Б.)

Контактна особа ___________________ ______________________ Тел. ______________________


18–21 серпня 2010 року

З

Відправити перші два примірники

до 17 липня 2010 року

Адреса: 03680, Україна, м. Київ,

вул. Радищева, 12/16

Тел./факс +3 (044) 408-28-22

АЯВКА

В КАТАЛОГ

Учасник ___________________________________________________________________________________________

Країна _____________________________ Індекс _______________________ Місто ____________________________

Адреса _____________________________________________________________________________________________

Код міста _______________ Тел/факс ________________________________ Е-mail ___________________________

Дані з попереднього каталогу

Нові дані

Учасник, видавництво

Скорочена назва

Адреса фактична

Країна

Телефон

Факс

Е-mail

Характер видавничої продукції (до 250 знаків)

безкоштовно

Додаткова інформація 2Євро слово

Кількість слів

Кількість додаткових слів

Вартість

Дата _______________ Підпис __________________ ____________________ /________________/

посада (П.І.Б.)

Контактна особа ___________________ ______________________ Тел. ______________________

18-21 серпня 2010

ЗАЯВКА-ДОГОВІР

на участь у VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку

Відправити перші два примірники до 17 липня 2010 року

Адреса: 03680, Україна, м. Київ,

вул. Радищева, 12/16

Тел./факс +3 (044) 408-28-22

Організація

Адреса (юридична)

Адреса (фактична)

Телефон Факс E-mail

Розрахунковий рахунок МФО Код

Найменування банку

Місто Св. платника ПДВ № ІПН

Цим підтверджуємо нашу участь у VI Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку, приймаємо правове регулювання взаємовідносин сторін і умов участі та просимо надати:

Будь-ласка, позначте в лівій колонці знаком + необхідні позиції для замовлення

Найменування

Од. вим.

Вартість, грн.

Кількість

Вартість

Примітки

Обладнана площа, стандартна

6 кв. м.

900,00

Акредитація учасника виставки

1 учасник

100,00

Участь без стенда

Включає акредитацію одного учасника, розміщення інформації про видавця в каталог; один екземпляр каталогу

учасник

550,0

Корпоративна участь (два учасники)

Включає додатковий напис на фризі, розміщення інформації про видавця-партнера в каталог; акредитаційні посвідчення, один екземпляр каталогу акредитованому учаснику

6 кв. м.

1200,0

(за кожного додаткового учасника 480 грн.)

Заочна участь

включає розміщення інформації про видавця (учасника) в каталог; один екземпляр каталогу

учасник

480,0

Напис на фризі:

На підставі даної заявки, підписаної та оформленої відповідним чином, організатори виставки-ярмарки нададуть вам рахунок для оплати за участь у виставці, який є підтвердженням вашої реєстрації в якості учасника виставки-ярмарку.

Примітка. Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Дата_________________ Підпис___________________ ________________________ /____________________/ М.П.

Контактна особа _________________________________________________ Тел. ______________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. України (7)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 2. України (3)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 3. України (5)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 4. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.
 5. Академії мистецтв (2)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.

Другие похожие документы..