Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Начало первого этапа связано с работами древнегреческого философа и ученого Аристотеля (384 - 322 до н.э.), который впервые дал систематическое излож...полностью>>
'Документ'
4 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної Ради прийняла Акт проголошення незалежності України. Цей день відкрив нову еру в історії України. Таке рі...полностью>>
'Документ'
Первая редакция публикуемой статьи послужила основой для до­клада, прочитанного 13 ноября 1935 года в Искусствоведческом обществе во Фрайбурге-ин-Бра...полностью>>
'Документ'
Оказать помощь педагогам и молодежи в подготовке к олимпиадам от внутришкольного до международного уровня, стимулировать олимпиадное движение за счет...полностью>>

Постанова від 28 лютого 2002 р. N 228 Київ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2002 р. N 228

Київ

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 квітня 2002 року N 489,
від 24 лютого 2003 року N 211,
від 17 липня 2003 року N 1106,
від 29 квітня 2004 року N 549,
 від 30 листопада 2004 року N 1607,
 від 22 січня 2005 року N 103,
 від 15 лютого 2006 року N 154,
 від 24 січня 2007 року N 63,
 від 25 березня 2009 року N 250,
 від 24 січня 2011 року N 37

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (додаються).

2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 40);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 222 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 435);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. N 94 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 5, ст. 192).

 

Прем'єр-міністр України  

А. КІНАХ 
Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2002 р. N 228 
ПОРЯДОК
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

(У тексті Порядку слова "економічною класифікацією видатків" і "протягом року" замінено відповідно словами "економічною класифікацією видатків бюджету" і "протягом бюджетного періоду", а слова "видатки або надання кредитів", "видатки та/або надання кредитів" і "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено відповідно словами "видатки бюджету та надання кредитів", "видатки бюджету та/або надання кредитів" і "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2011 року N 37)

Загальні положення

1. Кошторис бюджетної установи (далі - кошторис) - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

(пункт 1 доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37,
 у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

Кошторис має такі складові частини:

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою (далі - установа) основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету;

спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.

Форма кошторису затверджується Мінфіном.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549)

2. План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) (далі - план асигнувань загального фонду бюджету) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 63)

План надання кредитів із загального фонду бюджету - це помісячний розподіл надання кредитів з бюджету, затверджених у загальному фонді кошторису, за класифікацією кредитування бюджету, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 63)

План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - план спеціального фонду) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків або класифікацією кредитування бюджету, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, в розрізі доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, повернення кредитів до спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і класифікації кредитування бюджету.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 63,
 від 24.01.2011 р. N 37)

План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі видатків бюджету, структура яких відповідає повній економічній класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. N 103,
абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 63,
 від 24.01.2011 р. N 37)

Помісячний план використання бюджетних коштів - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету, який регламентує для вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації та наукових установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - вищі навчальні заклади та наукові установи), протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. N 103,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим,
 абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 63)

План асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ, помісячний план використання бюджетних коштів є невід'ємними частинами кошторису і затверджуються разом із цим кошторисом. Форми зазначених планів затверджуються Мінфіном. Затверджені форми плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів можуть бути доповнені іншими показниками.

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. N 103,
 від 25.03.2009 р. N 250,
 від 24.01.2011 р. N 37)

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549)

Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід'ємною частиною кошторису. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують форму розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

3. Установа незалежно від того, чи веде вона облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні заклади та наукові установи також індивідуальні плани використання бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549,
 від 22.01.2005 р. N 103)

Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України за загальнодержавними витратами та рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів і бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, резервного фонду місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. N 103,
 абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 154,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2007 р. N 63,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 250,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

4. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету та зведені плани спеціального фонду - це зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються головним розпорядником для подання Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. N 211,
від 29.04.2004 р. N 549,
 від 24.01.2011 р. N 37)

Зведені кошториси не затверджуються.

Зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів - це зведення показників індивідуальних планів використання бюджетних коштів та індивідуальних помісячних планів використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ - розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються головним розпорядником бюджетних коштів, через якого вони отримують бюджетні призначення, для подання цих показників Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. N 103,
 абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

5. Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а вищим навчальним закладам та науковим установам також за наявності затверджених планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549,
 від 22.01.2005 р. N 103)

Установи мають право брати бюджетні зобов'язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади та наукові установи також установлених затвердженими планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549,
 від 22.01.2005 р. N 103)

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.

6. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат з бюджету.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

7. За обсягом наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) - бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України отримують повноваження шляхом встановлення їм бюджетних призначень.

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня) - розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність якого координується через нього.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів застосовують до них положення цього Порядку, визначені для головних розпорядників.

8. Одержувач бюджетних коштів (далі - одержувач) - суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує для їх здійснення кошти бюджету.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549,
 від 30.11.2004 р. N 1607,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

9. Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

Абзац другий пункту 9 виключено

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. N 549,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.01.2005 р. N 103)

Критеріями визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної програми є:

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби);

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості;

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

застосування договірних умов.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

У разі отримання бюджетних коштів одержувачем платежі здійснюються з рахунка, відкритого в установленому порядку в органах Державної казначейської служби.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

Одержувачем не може бути суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яку визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якої порушено справу про банкрутство чи яка перебуває в стадії ліквідації.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)

Критерії та умови відбору одержувача, якому надається державна підтримка, визначаються у порядках використання бюджетних коштів.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 р. N 37)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет міністрів україни постанов авід 28 лютого 2002 р (1)

  Документ
  { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 489 ( 489-2002-п ) від 11.04.2002 N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003 N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.
 2. Кабінет міністрів україни постанов авід 28 лютого 2002 р (3)

  Документ
  2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.
 3. Кабінет міністрів україни постанов авід 28 лютого 2002 р (2)

  Документ
  3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня р.
 4. Кабінет Міністрів України (12)

  Документ
  2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

  Документ
  Курсова робота ефективна форма самостійної роботи студентів. Вона узагальнює підсумки у вивченні курсу “Державні фінанси”, “Державний фінансовий контроль”, “Казначейська справа”, “Фінансові системи зарубіжних країн” та передбачає

Другие похожие документы..