Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дефицит федерального бюджета на 2012 год предусмотрен в размере 876,6 млрд. рублей, или 1,5 % ВВП, в 2013 году - 1 024,7 млрд. рублей (1,6 % ВВП), в ...полностью>>
'Диплом'
Курс нацелен на освоение студентами теоретических основ и профессиональных навыков ведения международных переговоров в условиях, когда переговоры ста...полностью>>
'Лекция'
После стольких лет идеологически мотивированной истории Отечества и десятилетия истории разоблачительной настало время трезво взглянуть на ее узловые...полностью>>
'Программа'
Специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, желающие изменить вид деятельности и расширить сферу профессиональной компетенци...полностью>>

Питання до державного екзамену з всесвітньої історії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з всесвітньої історії для студентів заочного відділення 2010-2011 н. р.

Затверджено на засіданні кафедри всесвітньої історії,

пр. № 9 від 28.04.2011 р.

 1. Розквіт Єгипту в період Нового царства. Релігійно-політична реформа Ехнатона.

 2. Перська держава Ахеменідів у VІ – ІV ст. до н.е. Реформи Дарія І.

 3. Афінська демократія в середині V – середині ІV ст. до н. е. як політична система.

 4. Завоювання О.Македонського. Утворення і причини розпаду держави Олександра Македонського.

 5. Походження і рання історія християнства.

 6. Падіння Західної Римської імперії. Загальні результати варварських завоювань в Західній Європі. Реформи Карла Мартелла.

 7. Виникнення ісламу. Особливості арабської державності.

 8. Виникнення і розвиток міст в середньовічній Європі (середина ХІ – перша половина ХV ст.).

 9. Виникнення парламенту в Англії. Особливості станово-представницької монархії.

 10. Передумови епохи Відродження. Італія як батьківщина Відродження.

 11. Утворення Московської централізованої держави (ХІV – ХVI ст.). Ствердження абсолютизму за часів Івана ІV.

 12. Гуситський рух та гуситські війни в Чехії: причини та наслідки.

 13. Петровська модернізація в Росії І чверті ХVIІІ ст.: причини, суть і наслідки. Петро Великий (1672-1721).

 14. Промисловий переворот в Англії (60-ті рр. ХVIІІ ст. – 40-і рр. ХІХ ст.): причини, суть та соціальні наслідки.

 15. Війна американських колоній за незалежність і утворення США (1775-1783). Формування основ державності в кінці ХVIІІ ст.

 16. Велика французька революція 1789-1794 рр.: передумови, причини, основні етапи та історичне значення.

 17. Національно-визвольна боротьба слов’янських народів у кінці ХVIІІ – на початку ХІХ ст. (на прикладі Речі Посполитої).

 18. Революція 1867-1868 рр. та її роль у прискореному розвитку капіталізму і трансформації політичної системи в Японії.

 19. Результати і наслідки Першої світової війни (1914-1918 рр.). Версальсько-Вашингтонська система міжнародних договорів (1920-1930-ті рр.).

 20. Російська революція 1917-1920 рр.: причини, сучасна періодизація, основні події, причини перемоги більшовиків.

 21. Формування суспільно-політичної системи в СРСР у 1920-1930-ті рр. Сталінізм.

 22. Причини, періодизація та основні події Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.).

 23. Визрівання, суть та розвиток «холодної» війни (1940-1950-ті рр.).

 24. Хрущовська «відлига» в СРСР як спроба демократизації радянського суспільства (сер. 1950-х – сер. 1960-х рр.).

 25. Інтеграційні процеси у післявоєнній Європі. Утворення ЄЕС, ЄАВТ, Євросоюзу.

 26. Особливості внутрішньої і зовнішньої політики США в період президентства Р.Рейгана (1981-1989 рр.).

 27. Об’єднання Німеччини (1990 р.): передумови, хід і наслідки.

 28. Крах комуністичного режиму в Польщі. Польща на шляху постсоціалістичних реформ (кін. 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

 29. Причини і наслідки розпаду СРСР.

 30. Соціально-економічні реформи в КНР в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: передумови, зміст і наслідки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Питання до екзамену з історії стародавнього світу

  Документ
  Державність з’явилась в Єгипті в другій половині IVтис. до н.е. у формі адміністративно – територіальних одиниць, які пізніше історики назвуть Номи. Кожен ном займав територію окреслену місцевою іригаційною мережею, й був автономним
 2. Розробники програми д.іст н., проф. Шкляж Йосип Михайлович > к.іст н., в о. доц. Акунін Олександр Сергійович Затверджено на засіданні кафедри нової та новітньої історії протокол №  3 від «22» листопада 2011 р

  Документ
  Курс всесвітні історія ХХ ст. охоплює період з початку ХХ століття до початку ХХІ ст. Даний курс вивчає Новітню історію країн Європи та Америки, Новітню історію країн Азії та Африки.
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Правила проведення комплексного державного екзамену (1)

  Документ
  Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 6.
 5. Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол №14 від 30.08.2011р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №6 від 07.

Другие похожие документы..