Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Голышева Е., Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов, аспирант кафедры Страхования, «Опыт реализации совместных российско...полностью>>
'Документ'
В новых условиях нашей жизни всякому, не ушедшему целиком в свою скорлупу, приходится время от времени быть и оратором. Под оратором мы разумеем не т...полностью>>
'Закон'
Я думаю, что смысл высказывания заключается в том, что законы, к сожалению, можно обойти и сделать это можно благодаря такому явлению. как коррупция....полностью>>
'Семинар'
Семинар предназначен для: логистов, менеджеров по логистике, руководителей и заведующих складом, руководителей распределительных центров, директоров ...полностью>>

Тести з дисципліни “Економічний аналіз”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тести з дисципліни “Економічний аналіз”

Головними передумовами появи економічного аналізу були:

На початку ХХ ст. економічний аналіз полягав переважно в:

Науковою дисципліною, пов’язаною з економічним аналізом, що розробляє і теоретично вдосконалює правила й можливості застосування тих чи інших прийомів у конкретних ситуаціях є:

На початку історії існування економічного аналізу розробкою його методів і прийомів займалися переважно:

Теоретичну основу для розвитку економічного аналізу створює:

Бухгалтерський облік для економічного аналізу є:

Економічний аналіз покликаний створювати інформаційне забезпечення для:

Термін “аналіз” дослівно з грецької означає:

Предметом економічного аналізу є:

Під предметом економічного аналізу розуміють:

Предметом дослідження в економічному аналізі є:

Виконавцями економічного аналізу є:

Основною метою економічного аналізу виробництва є:

Принцип демократичності економічного аналізу означає, що

Під принципом державного підходу слід розуміти:

Системність дослідження господарської діяльності підприємства розглядається в теорії економічного аналізу як:

Ефективність або економічність економічного аналізу містить вимогу:

За яких умов досягається дієвість економічного аналізу:

Визначення пріоритетів щодо досягнення поставлених цілей забезпечується через виконання принципу:

Принцип системності економічного аналізу передбачає:

Науковий та системний характер проведення економічного аналізу – це:

Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:

Загальною основою розробки і застосування аналітичної методології є:

Що розуміють під методом економічного аналізу?

Аналіз економічних показників доповнюється протилежним заходом:

До логічних прийомів економічного аналізу відносять:

Вивчення впливу факторів на зміну результативного показника при наявності функціонального зв’язку між ними здійснюється за допомогою методів

В чому полягає суть прийому елімінування?

В чому полягає суть прийому ланцюгових підстановок?

В чому полягає суть прийому абсолютних різниць?

В чому полягає суть прийому відносних різниць?

Виділення яких факторів лежить в основі застосування прийому абсолютних різниць?

Моделі, в яких результативний показник є сумою кількох факторів, називають

Моделі, в яких результативний показник є добутком кількох факторів, називають

Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:

Якщо різницю між фактичним і плановим значеннями кількісного показника помножити на планове значення якісного показника, отримаємо:

Якщо різницю між фактичним і плановим значеннями якісного показника помножити на планове значення кількісного показника, отримаємо:

Якщо різницю між фактичним і плановим значеннями кількісного показника помножити на фактичне значення якісного показника, отримаємо:

якщо різницю між фактичним і плановим значеннями якісного показника помножити на фактичне значення кількісного показника, отримаємо:

Індексний метод аналізу застосовується для вивчення факторного взаємозв'язку

Кореляційно-регресійний метод аналізу застосовується для аналізу впливу факторів

Які методи використовуються для визначення структурних зрушень?

Поділ факторів на кількісні та якісні має значення при застосуванні традиційних прийомів факторного аналізу

Метод абсолютних різниць застосовується для вивчення факторного взаємозв’язку

Метод відносних різниць застосовується для вивчення факторного взаємозв’язку

Поділ факторів на кількісні та якісні має значення при застосуванні:

Які прийоми економічного аналізу можуть бути використані для розрахунку ступеня впливу факторів на зміну рівня загальної рентабельності виробництва (відношення суми чистого прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних засобів):

а) індексний метод;

б) прийом абсолютних різниць

в) прийом відносних різниць

г) інтегральний метод

д) прийом ланцюгових підстановок

е) балансовий метод

До кількісних показників належать:

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування ( – товарооборот громадського харчування, Т– середньооблікова чисельність працівників підприємств громадського харчування, М – число посадочних місць в підприємствах громадського харчування, П – число підприємств громадського харчування):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарної продукції, Т – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, – середньооблікова чисельність робітників, Ф – середня вартість основних виробничих фондів):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарної продукції, Т – середньооблікова чисельність робітників, Ф – середня вартість основних виробничих фондів, – середня вартість активної частини основних виробничих фондів):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q –обсяг товарообороту, К – кількість підприємств роздрібної торгової мережі, Т – середньооблікова чисельність працівників торгівлі, - з них – середньооблікова чисельність робітників прилавку):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарообороту, Т – середньооблікова чисельність працівників торгівлі, К – кількість роздрібних торгових підприємств,

S – загальна торгова площа роздрібних торгових підприємств):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарної продукції Т – середньооблікова чисельність працівників промислово-виробничого персоналу, – середньооблікова чисельність робітників, ЛГ – число відпрацьованих всіма робітниками людино-годин):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарної продукції, Т – середньооблікова чисельність робітників, ЛД – число відпрацьованих всіма робітниками людино-днів, ЛГ - число відпрацьованих всіма робітниками людино-годин):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (де Q – обсяг товарної продукції, Ф – середня вартість основних виробничих фондів, – середня вартість активної частини основних виробничих фондів, М – виробнича потужність (максимально можливий випуск продукції при умові повного завантаження основних фондів):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарної продукції , Т – середня облікова чисельність працівників промислово-виробничого персоналу, – середня облікова чисельність робітників, ЛД – загальне число відпрацьованих всіма робітниками людино-днів):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (В – середньорічна продуктивність праці одного робітника промислово-виробничого персоналу, Т – середньооблікова чисельність працівників промислово-виробничого персоналу, – середньооблікова чисельність робітників, ЛД – загальне число відпрацьованих всіма робітниками людино- днів, Q – обсяг товарної продукції:

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (В – середньорічна продуктивність праці робітника, Т – середньооблікова чисельність робітників, ЛД – загальне число відпрацьованих всіма робітниками людино-днів, ЛГ – загальне число відпрацьованих всіма робітниками людино-годин, Q – обсяг товарної продукції за рік):

Виберіть правильну формулу факторного взаємозв’язку для використання прийомів елімінування (Q – обсяг товарної продукції, Т – середньооблікова чисельність працівників промислово-виробничого персоналу, – середньооблікова чисельність робітників, - середньоспискова чисельність робітників основного виду діяльності):

Рівень рентабельності основних фондів, продуктивність праці є показниками:

Нейтралізація цінового фактора досягається шляхом:

Методи сум та відстаней є засобами:

Який метод дає змогу аналізувати зміну явища у часі, просторі, оцінювати рівень виконання планових завдань, виявляти та вимірювати вплив факторів на зміну складних економічних явищ?

Способи розрахунку впливу окремих факторів на зміну результативного показника в інтегральному методі залежать від:

Найбільш універсальним для розрахунку впливу факторів в усіх типах факторних моделей є:

Прийом абсолютних різниць - це прийом:

Порядок заміни показників при застосуванні прийому ланцюгових підстановок такий:

У перекладі з латинської слово reservere означає:

Експлуатаційні резерви визначаються на стадії:

Трудові резерви – це невикористані можливості щодо:

Скорочення міжзаводських перевезень, витрат на постачання, збут – це резерви:

До якого типу детермінованих факторних моделей можна віднести залежність між факторами у показнику рентабельності продажів:

Який тип залежності між факторами у детермінованій моделі дозволяє використовувати всі способи елімінування:

Для досягнення однозначності тлумачення результатів факторного аналізу при застосуванні методу ланцюгових підстановок фактори у факторній моделі розташовуються у такій послідовності:

Для досягнення однозначності тлумачення результатів факторного аналізу при застосуванні інтегрального методу фактори у факторній моделі розташовуються у такій послідовності:

Який з методів моделювання детермінованих факторних систем дає змогу перетворити вихідну кратну модель на мультиплікативну:

Який з методів моделювання детермінованих факторних систем дає змогу перетворити вихідну кратну модель на адитивну:

На якому етапі аналітичних досліджень використовується принцип деталізації показників?

При якому типі залежності між факторами у детермінованій моделі факторний аналіз можна провести за будь-яким способом елімінування?

Призначенням кореляційного аналізу є:

За яким методом розраховано інтегральний показник комплексної оцінки діяльності підприємств при використанні формули:

Який показник можна визначити при аналізі показників ряду динаміки за формулою ?

Яким методом досягають перетворення двофакторної моделі у багатофакторну?

Який вид аналізу пов’язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися?

Ретроспективний та перспективний аналіз належать до класифікаційної групи, що виділяється:

Метою функціонально-вартісного аналізу є досягнення оптимальної корисності при:

Об’єктом функціонально-вартісного аналізу є:

За користувачами аналітичною інформацією виділяють такі види аналізу:

Зовнішній фінансовий аналіз виконується на основі:

Договори, контракти підприємства відносяться до:

Розрахована величина впливу факторів на показник, що аналізується, є:

Що є головним в організації економічного аналізу?

Послідовність проведення комплексного економічного аналізу обумовлена:

Ефективність використання виробничих ресурсів безпосередньо пов’язана з показниками:

Відділ технічного контролю аналізує:

Аналітична робота на підприємстві розпочинається:

Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це

Внутрішньогосподарські джерела інформації – це

Що є об’єктом аналізу організаційно-технічного рівня виробництва?

Які чинники впливають на обсяг виробництва продукції?

Критична маса продажу – це:

Обсяг реалізації продукції, який забезпечує покриття всіх змінних та постійних витрат, називається:

Пошук та оцінка резервів збільшення обсягу реалізації продукції включає:

Наявність структурних зрушень в обсязі виробленої продукції:

Коефіцієнт сортності визначається як:

Відношення вартості продукції всіх сортів до вартості тієї ж продукції, обрахованої за цінами вищого сорту, це:

Відношення суми фактичних випусків продукції за кожен проміжок часу, прийнятих на рівні, що не перевищує запланований, до вартості випуску за планом – це:

Показники, які кількісно характеризують процес заміни застарілих зразків продукції на сучасніші та технічно досконаліші, оцінюються на такому етапі аналізу виробництва:

Ступінь виконання плану за обсягом реалізації з урахуванням зобов’язань за поставками можна визначити за формулою:

Максимально можливий випуск продукції за заздалегідь визначеними номенклатурою, асортиментом, якістю за умови найбільш повного використання устаткування і виробничих площ, застосування прогресивної технології та організації виробництва – це

Критичний обсяг реалізації продукції характеризує таку масу продажу чи виконання робіт і послуг, за якої

Для оцінки напруженості плану реалізації продукції потрібно порівняти

Неритмічність роботи підприємства призводить до:

Який шлях використання резервів є екстенсивним?

Об'єктом економічного аналізу основних засобів підприємства є:

Аналіз використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства здійснюють:

Стан основних фондів аналізується за допомогою показників:

Який показник характеризує ефективність використання основних засобів?

При аналізі технічного стану обладнання групують за:

Вартість відтворення основних фондів в сучасних умовах характеризує:

Різниця між вартістю працюючого обладнання і обладнання, призначеного для роботи за планом, це вартість

Фондовіддача розраховується, виходячи з вартісних показників:

Відношення обсягу продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів – це

Відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до обсягу продукції – це

Відношення середньої вартості активної частини основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності робітників – це:

Як змінюються трудові фактори виробництв внаслідок зростання фондоозброєності?

Коефіцієнт вибуття основних фондів це:

Коефіцієнт оновлення основних фондів це:

Показник фондоозброєності визначається як:

Відставання темпів зростання фондоозброєності від темпів зростання фондовіддачі свідчить про:

Питома вага активної частини основних виробничих фондів в базисному періоді складала 56%, в звітному – 58%; фондовіддача активної частини основних фондів – відповідно 15,6 грн. і 16,2 грн. Приріст загальної фондовіддачі (в грн.) за рахунок зміни фондовіддачі активної частини основних фондів становить:

Питома вага активної частини основних виробничих фондів в базисному періоді складала 56%, в звітному – 58%; фондовіддача активної частини основних фондів – відповідно 15,6 грн. і 16,2 грн. Приріст загальної фондовіддачі (в грн.) за зміни питомої ваги активної частини основних фондів становить:

Чому дорівнює середньорічна вартість основних виробничих фондів, якщо відомі такі дані про їх рух протягом року по повній вартості: наявність на початок року 1620 тис.грн., в березні надійшли основні фонди на 80 тис.грн., а в жовтні – на 45 тис.грн., в червні вибуло основних фондів на 115 тис.грн., а в грудні – на 40 тис.грн.:

Повна вартість основних виробничих фондів на початок року склала 4250 тис.грн., на кінець року – 4450 тис.грн., чисельність робітників відповідно 320 і 316 осіб. Показник фондоозброєності робітників основними виробничими фондами складе:

Якщо обсяг товарної продукції збільшився на 5,8%, а середня вартість основних виробничих фондів зросла на 2,2%, то загальна фондовіддача:

Різниця між вартістю основних виробничих фондів і вартістю будівель і споруд це вартість:

Повна первісна вартість основних фондів на початок року склала 45000 грн., на кінець року 48400; залишкова вартість - відповідно 36500 і 37200 грн. Протягом року надійшли нові основні фонди на суму 8500 грн. Аналіз руху основних фондів показав, що коефіцієнт оновлення основних фондів становить:

Товарна продукція базисного періоду склала 1288 тис.грн., звітного – 1440 тис.грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів становила відповідно 460 тис.грн. і 480 тис.грн. Додатковий приріст продукції в результаті збільшення вартості основних фондів склав:

Товарна продукція базисного періоду склала 1288 тис.грн., звітного – 1440 тис.грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів становила відповідно 460 тис.грн. і 480 тис. грн. Додатковий приріст продукції в результаті зростання фондовіддачі склав:

Товарна продукція підприємства в звітному періоді склала 1280 тис.грн. Повна вартість основних виробничих фондів на початок періоду становила 550 тис.грн., на кінець періоду – 570 тис.грн., залишкова вартість відповідно – 430 і 410 тис.грн. Для аналізу використання основних фондів по випуску продукції на 1 грн. основних фондів було обраховано показник ефективності їх використання , який склав:

Товарна продукція в базисному періоді склала 1134 тис.грн., в звітному - 1147 тис.грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів в базисному періоді склала 630 тис.грн., в звітному – 620 тис.грн. Додатковий приріст продукції за рахунок кращого використання основних фондів склав:

Якщо загальний обсяг товарної продукції зріс на 5% , середня вартість основних виробничих фондів збільшилась на 3%, а питома вага активної частини основних фондів в їх загальній вартості скоротилась на 4%, то фондовіддача активної частини основних фондів:

Як зміниться товарооборот на один квадратний метр торгової площі, якщо відомо, що загальний обсяг товарообороту зріс на 10%, кількість магазинів зменшилась на 5%, а середня торгова площа одного магазину збільшилась на 3%?

Відношення матеріальних витрат до вартості товарної продукції – це

Своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок, стан складських запасів аналізує:

Ріст обсягу виробництва продукції при одночасному недовиконанні постачальниками зобов’язань з поставки сировини і матеріалів:

Обсяг товарної продукції в базисному періоді склав 10647 грн., в звітному – 11525 грн., загальні витрати матеріальних ресурсів - відповідно 8190 грн. і 9220 грн. Як змінився обсяг товарної продукції за рахунок зміни ефективності використання матеріальних ресурсів?

Обсяг товарної продукції за планом склав 12780 тис.грн., фактично - 12900 тис.грн., витрати матеріальних ресурсів на її виробництво - відповідно - 9585 тис.грн. і 9288 тис.грн. Відносна економія матеріальних ресурсів становить:

Відносна економія матеріальних витрат визначається:

Плинність кадрів – це

Коефіцієнт плинності кадрів – це :

Як впливає збільшення питомої ваги допоміжних робітників на випуск продукції?

Відносну забезпеченість підприємства робітниками визначають шляхом порівняння:

Щоб визначити вплив зміни продуктивності праці на відхилення з обсягу випуску продукції, необхідно:

Обсяг виробництва в базисному періоді склав 15800 грн., в звітному - 16258 грн. Протягом періоду чисельність працівників скоротилась на 2%. Приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності праці складе:

Якщо виробництво продукції за одиницю часу збільшилось на 4,0% то трудомісткість одиниці продукції:

Якщо обсяг продукції збільшився на 7%, а загальні витрати відпрацьованого часу при виробництві цієї продукції зросли на 4%, то трудомісткість одиниці продукції:

Якщо середньоденна продуктивність праці зросла в 1, 03 рази, а тривалість робочого дня скоротилась на 3%, то середньогодинна продуктивність праці:

Якщо виробіток продукції в розрахунку на одного робітника збільшився на 4%, а питома вага робітників в загальній кількості працівників скоротилась на 4%, то показник виробітки в розрахунку на одного працівника:

Якщо середньогодинна продуктивність праці збільшилась на 2,5%, а середня тривалість робочого дня зменшилась на 3,2%, то середньоденна продуктивність:

Якщо середньоденна продуктивність праці зросла на 6,4%, а середня тривалість робочого періоду скоротилась на 4,2%, то середня продуктивність праці за період:

Якщо загальний обсяг виробництва зріс на 5,5%, середня чисельність робітників скоротилась на 3,0%, а середня тривалість робочого періоду (в днях) скоротилась на 2%, то середньоденна продуктивність:

Продуктивність праці одного робітника зросла з 53,2 тис.грн. у базисному періоді до 59,4 тис.грн. у звітному періоді, а фондоозброєність їх праці за цей же період збільшилась з 3,5 тис. грн. до 3,6 грн. Визначте приріст продуктивності за рахунок зміни фондовіддачі основних виробничих фондів:

Якщо трудомісткість зросла на 3%, а загальні витрати робочого часу збільшились на 3%, то обсяг виробленої продукції:

Щоб визначити вплив зміни середньої зарплати працівника на зміну фонду заробітної плати, необхідно:

Визначити матеріаломісткі, фондомісткі і трудомісткі галузі виробництва дозволяє аналіз структури собівартості:

Проаналізувати структуру витрат, визначити основні напрямки використання коштів і виявити резерви зменшення собівартості дозволяє групування витрат

За відношенням до обсягу виробництва витрати поділяються на

Як поділяються витрати промислового підприємства за способом перенесення вартості на продукцію?

Як змінюється обсяг умовно-змінних витрат при зростанні обсягу виробництва?

Як змінюється рівень умовно-змінних витрат при зростанні обсягу виробництва?

Як змінюється обсяг умовно-постійних витрат при зростанні обсягу виробництва?

Як змінюється рівень умовно-постійних витрат при зростанні обсягу виробництва?

Які витрати пов’язані з організацією виробництва і належать до діяльності підприємства в цілому?

В якій формі фінансової звітності міститься інформація про величину собівартості реалізованої продукції?

Як оцінюється витратомісткість продукції?

Рівень витрат на одиницю продукції визначається як відношення:

Коефіцієнт оборотності характеризує:

Суму коштів, яка вивільняється з обороту внаслідок прискорення оборотності оборотних коштів або додатково залучається в оборот внаслідок сповільнення оборотності, визначають:

Залишки оборотних коштів склали: на 1 січня – 4806 грн., на 1 березня – 4780 грн., на 1 вересня – 4660 грн., на 1 січня наступного року – 4720 грн.

Середньорічна вартість оборотних коштів склала:

Тривалість одного обороту оборотних коштів прискорилась з 19 днів у базисному місяці до 15 днів у звітному. Середньоденний обсяг виробництва склав відповідно 1520 грн. і 1460 грн. Сума вивільнених оборотних коштів за рахунок прискорення їх оборотності становить:

Тривалість одного обороту оборотних коштів прискорилась з 19 днів у базисному місяці до 15 днів у звітному. Середньоденний обсяг виробництва склав відповідно 1520 грн. і 1460 грн. Зміна оборотних коштів за рахунок прискорення зменшення обсягу виробництва становить:

Предметом аналізу прибутку підприємства є:

Фактори, що формують фінансові результати від звичайної діяльності підприємства:

Валовий прибуток, маржинальний дохід, прибуток до оподаткування, чистий прибуток – це класифікація прибутку за

Як визначити валовий прибуток підприємства?

Чистий прибуток – це

Як визначити чистий прибуток підприємства?

Який показник обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю продукції?

Яку модель чистого прибутку підприємства можна побудувати на основі Звіту про фінансові результати?

Яка модель застосовується для дослідження впливу середніх залишків капіталу на чистий прибуток підприємства?

Зміна обсягу реалізації продукції, структурні зрушення в складі реалізованої продукції, зміна собівартості продукції, зміна цін – всі ці чинники впливають на відхилення

Для визначення впливу цін на відхилення валового прибутку звітного року від попереднього року необхідно:

195.

Прибуток від реалізації товарної продукції підприємства склав 8300 грн., чистий прибуток 8620 грн., середня повна первісна вартість основних виробничих фондів 45300 грн., а їх залишкова вартість – 37300 грн.

Рентабельність основних виробничих фондів становить:

196.

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності це:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тести з дисципліни «Маркетингові дослідження та аналіз інформації» Модульний контроль №1

  Документ
  85. Згідно конкурентних стратегій М. Портера намагання зменшити витрати на виробництво і збут продукції, в тому числі за рахунок ефекту масштабності, це прояв:
 2. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 030507, 030507 «Маркетинг» (всіх форм навчання)

  Документ
  Проблеми адаптації національної економіки до умов відкритого розвитку в системі світового господарства ставлять перед вітчизняною економічною наукою безліч досить складних і принципово нових, що не мають тривіальних розв'язків, завдань.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 000007 "Адміністративний менеджмент"

  Документ
  Робоча навчальна програма складена доктором економічних наук, завідувачем кафедри державного управління Дібровою Анатолієм Дмитровичем на основі програми нормативної дисципліни для студентів напряму підготовки 0502 „Менеджмент”, обговореної
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг для студентів окр "Магістр" спеціальності 050108 «Маркетинг» Київ 2010

  Документ
  Навчально-методичний комплекс укладено к.е.н., доцентом Ларіною Я.С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний маркетинг», робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації

Другие похожие документы..