Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Ремонтируемые предприятием вертолеты Ми-2 составляют основную часть как вертолетного парка малой авиации России, так и вертолетного парка сельскохозя...полностью>>
'Диссертация'
Диссертация выполнена на кафедре организации судебной и правоохранительной деятельности Государственного образовательного учреждения высшего професси...полностью>>
'Задача'
Амортизационные отчисления начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта основного средства к бухгалтерскому учету пункт...полностью>>
'Документ'
Трудно решить, кому из них пришло это в голову,- скорее Вере, когда они праздновали день ее рождения. Маурисио захотел открыть еще одну бутылку шампа...полностью>>

На засіданні кафедри від 30. 08. 2011 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

від 30.08.2011 р.

Протокол №9

Питання для іспиту з курсу „Митне регулювання ЗЕД"

Для студентів 5 курсу денної форми навчання

Спеціальності 7.050.206, 8.050206 „Менеджмент ЗЕД"

1. Сутність зовнішньоекономічної політики України.

2. Митне регулювання торгівлі у зарубіжних країнах.

3. Тарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах.

4. Нетарифне регулювання експорту та імпорту в зарубіжних країнах.

5. Особливості організації митної справи та митних процедур в зарубіжних країнах.

6. Характеристика митної політики України.

7. Поняття митного контролю та митного оформлення товарів.

8. Пункти пропуску через державний митний кордон України.

9. Загальна характеристика державного регулювання зовнішньо­економічної діяльності.

10. Мета і особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

11. Суть митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

12. Суть нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

13. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

14. Функції, принципи та пріоритети діяльності ГАТТ/СОТ.

15. Декларування товарів.

16. Повноваження на декларування товарів.

17. Обов'язки декларанта.

18. Документи, потрібні для декларування товарів і транспортних засобів.

19. Сутність сертифікатів походження товару, їх верифікація.

20. Місце декларування та митного оформлення товарів.

21. Вантажна митна декларація як основний документ митного оформлення.

22. Митні режими, що застосовуються при митному оформленні товарів та транспортних засобів.

23. Митний режим імпорт.

24. Митний режим експорт.

25. Митний режим транзит.

26. Митний режим тимчасового ввезення (вивезення).

27. Митний режим митного складу.

28. Митний режим реімпорт.

29. Митний режим реекспорт.

30. Митний режим спеціальна митна зона.

31. Митний режим магазину безмитної торгівлі.

32. Митний режим переробки на митній території України.

33. Митний режим переробки за межами митної території України.

34. Митний режим знищення або руйнування.

35. Митний режим відмова на користь держави.

36. Особливості застосування митних режимів.

37. Особливості використання складів тимчасового зберігання.

38. Митний контроль та митне оформлення товарів із застосування ВМД.

39. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням ВМД.

40. Особливості здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

41. Прийняття ВМД до оформлення.

42. Контроль за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії.

43. Контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення.

44. Контроль за правильністю визначення митної вартості.

45. Контроль за надходженням коштів, перевірка правильності нарахування податків і зборів, правильності визначення країни походження товарів.

46. Логічний контроль і контроль за правильністю застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД.

47. Основні види контролю, яким підлягають товари, що переміщуються через митний кордон України.

48. Митний огляд як форма митного контролю.

49. Нарахування й стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митного органу.

50. Завершення митного оформлення та видача документів декларанту.

51. Статистичний контроль.

52. Класифікація товарів для цілей здійснення митного контролю та митного оформлення.

53. Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України.

54. Визначення митної вартості імпортних товарів.

55. Процедура контролю за правильністю визначення митної вартості товарів.

56. Документи, що використовуються для підтвердження митної вартості товарів.

57. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються.

58. Метод оцінки щодо товарів, які імпортуються.

59. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів.

60. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів.

61. Метод оцінки на основі віднімання вартості.

62. Метод оцінки на основі додавання вартості.

63. Резервний метод.

64. Визначення митної вартості товарів, що експортуються за межі митної території України.

65. Декларування митної вартості.

66. Використання Правил ШКОТЕРМС для визначення митної вартості.

67. Податки та збори, що справляються при митному оформленні товарів та транспортних засобів.

68. Сутність мита та його класифікація.

69. Порядок справляння податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

70. Порядок справляння акцизного збору при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

71. Митні збори.

72. Митні пільги.

73. Оподаткування товарів, відповідно до заявленого митного режиму.

74. Особливості митного оформлення окремих видів майна та матеріальної допомоги.

75. Контроль за експортом брухту та відходів чорних та кольорових металів.

76. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

77. Контрабанда. Відповідальність за її вчинення.

78. Види порушень митних правил, відповідальність за такі порушення.

79. Повноваження митних органів під час провадження в справах про порушення митних правил.

Укладач І.І. Хільська

В.о.зав.кафедри В.А. Гарбар

ТЕМАТИКА

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

З ДИСЦИПЛІНИ «МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД»

1 .Реформування митного законодавства України до вимог СОТ

2. Роль державної митної служби України в регулюванні ЗЕД

3. Роль міжнародних митних органів в системі митного регулювання ЗЕД

4. Еволюція митно-тарифних відносин на території України

5. Митно-тарифне регулювання в зарубіжних країнах

6. Декларування митної вартості

7. Механізм звільнення від сплати мита

8. Основні системи товарної номенклатури, що застосовуються в міжнародній

Торгівлі

9. Вплив митного регулювання на економіку країни

10.Алгоритм оцінки ефективності використання митно-тарифних методів регу-лювання ЗЕД

11.Порядок декларування митної вартості товарів

12.Етапи виконання операцій митного контролю

13.Особливості тимчасового ввезення (вивезення) майна через митний кордон

14.Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

15.Митний союз європейських країн

16.Особливості митно-тарифної політикиСША

17.Специфіка систем митно-тарифного регулювання Японії

18.Роль міжнародних митних організацій у регулюванні ЗЕД

19.Митно-тарифні аспекти інтегрування України до світової системи господарювання

20.Еволюційні системи товарної номенклатури (ТН) ЗЕД у світовій торгівлі

21.Роль товарної номенклатури ЗЕД в системі митного регулювання

22.Особливості митного оформлення при здійсненні експортн-імпортних операцій в сучасних умовах євро інтеграції

23.Контрабанда як вид економічного правопорушення

24.Теоретичні аспекти митних тарифів та їх вплив на національного виробника

25.Оптимізація тарифів як засіб стимулювання вітчизняного виробникаСкачать документ

Похожие документы:

 1. На засіданні кафедри 30. 08. 2011р

  Документ
  призначення та інструменти Організаційно-правовий механізм управління економікою України Органи та інститути державного управління соціально-економічним розвитком країни Державний сектор економіки як специфічний інструмент регулювання
 2. Затверджено на засіданні кафедри фінансів, протокол №1 від 22. 08. 2011 р

  Документ
  Центральний банк і грошово-кредитна політика: Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту для студентів базового напряму 030508 “Фінанси і кредит” спеціальності 6.
 3. Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ ім Е. О. Дідоренка

  Документ
  Криміналістика входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Право 0304 6.
 4. Затверджено на засіданні кафедри 30. 08. 2011 р. Протокол №9 Питання для підготовки до іспиту

  Документ
  Види підприємств торгівлі, їх класифікація за формами власності, обсягом діяльності та чисельністю працюючих, характером формування капіталу, ступенем самостійності.
 5. Затверджено на засіданні кафедри 30. 08. 2011 р. Протокол №9 Питання для підготовки до акр та заліку

  Документ
  Види підприємств торгівлі, їх класифікація за формами власності, обсягом діяльності та чисельністю працюючих, характером формування капіталу, ступенем самостійності.

Другие похожие документы..