Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Целью работы «Программа курса по дисциплине «Организационное поведение» является ознакомление студентов с основными темами лекционных и практических з...полностью>>
'Документ'
1. Провести 3 – 7 октября 2010 года международную научную школу для молодежи «Современные фундаментальные, медицинские и биотехнологические аспекты и...полностью>>
'Документ'
1. В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и дет...полностью>>
'Документ'
Приступаючи до написання цієї книги-історії України, ми допускали певну долю художньості, творчого домислу і фантазії. Адже торкалися не просто далек...полностью>>

Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.12.2011 № 1100

Про Порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл на 2012 рік

Відповідно до Закону України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ міст та їх об’єднань”, постанови Кабінету Міністрів від 08 грудня 2010 року №1149 “Про деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”, керуючись статтею 6, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Визначити коефіцієнт вирівнювання “альфаі” = 1 при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджету міста районного значення, по коштах, що передаються до районного бюджету з міського (вилучення).

2. Затвердити коефіцієнти, що використовуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а саме:

- коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів органів місцевого самоврядування Куd - 0,76;

- коефіцієнт впливу кількості населення, при розрахунку обсягів видатків на утримання органів місцевого самоврядування, для бюджетів сіл Куn - 0,5;

- коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, що входять в і-ту сільську раду Куs - 0,4;

- коефіцієнт впливу нормативної кількості працівників виконавчого органу відповідної сільської ради Куl - 0,1;

- фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у місті районного значення Кdm - 0,430; селищі міського типу Кds - 0,371;

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у місті районного значення, селах, та селищі міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади Hrdov - 0,109864

- коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0-6 років Коd - 0,5;

- коефіцієнт застосування впливу фактору кількості груп у дитячих садках Кog - 0,4;

- коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Кot - 0,1;

- коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками Ккк - 0,22;

- коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надається клубними закладами Ккb - 0,45.

3. Затвердити Формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл, що додається.

4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації провести відповідно до зазначеної формули розрахунок трансфертів до бюджетів міста районного значення, селища та сіл.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації Я.М. Павлівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

26.12.2011 № 1100

Ф О Р М У Л А

розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним

бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл

Загальні положення

1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл (далі-Формула).

2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:

- i - бюджет міста районного значення, селища, села (далі - бюджет місцевого самоврядування);

- r - зведений бюджет району.

3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету бюджетам міста районного значення, селища, сіл, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування, як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (i) за такою формулою (додаток 1 до Формули):

Ti = i х (Vi - Di),

де i - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується лише для бюджету, з якого передбачається передача коштів до районного бюджету (міського бюджету), становить на 2011 рік i = 1.

Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів

4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) відповідного бюджету місцевого самоврядування (Di) формується з надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64 - 66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району, на плановий бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (додаток 2 до Формули), за такою формулою:

RDizak = (Kipl х Ni3 х D prohn) / Nu3,

Ki pl = (Dri / Ni3) / (∑Dri / Nu3),

Dri = D prohn х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х hі х Kiprohn pl / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Kipl - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у плановому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака після коми);

Dri - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування;

D prohn - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району, врахований під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району, на запланований бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 - чисельність наявного населення району та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 01 січня року, що настає за базовим);

hі - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:

hі = Kifakt/ Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітними даними року, що передує плановому, який визначається за формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні надходження таких доходів за 11 місяців 2011 року.

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у році, що передує плановому, який при відповідних умовах визначається за формулами:

якщо Ki3 > Ki1 , то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 – 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) /3,

якщо Ki3 < Ki1 , то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 – 2 х (InKi1 + InKi2 + InKi3) /3;

Kiprohn pl - прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у плановому бюджетному періоді, який при відповідних умовах визначається за формулами:

якщо Ki3 > Ki1 , то Kiprohn pl = Ki3 – (2 х (Ki1 – Ki2) + (Ki2 – Ki3)) /3 –

– ((Ki1 – Ki2) + (Ki2 – Ki3))/2,

якщо Ki3 < Ki1 , то Kiprohn pl = E InKi3 – (2 х (InKi1 – InKi2) + (InKi2 – InKi3)) /3 –

– ((InKi1 – InKi2) + (InKi2 – InKi3))/2,

де E - число Ейлера, математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, розрахований за такою формулою:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду.

Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = RDizak + Dw,

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.

6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді.

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджетів

місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів

7. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району на 2012 рік.

8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (державне управління, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).

9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України.

10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Voi + Vki + Vski ,

де Vyi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі Vymi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів міста районного значення, селища міського типу, Vysi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, крім селища міського типу);

Voi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (у тому числі Vomim - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджету міста районного значення, Voms - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджету селища міського типу, Vosi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл);

Vki - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;

Vski - розрахунковий показник обсягу видатків на розвиток соціально-культурної сфери.

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання

органів місцевого самоврядування

11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (додаток 3 до Формули) з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району (Vyms) визначається за такою формулою:

Vyms = Hyms х Nr(m) х Ky2 х Yr(m) + Vygі ,

де Hyms - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:

Hyms = Hyr(m) х Kyd ,

де Hyr(m) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149;

Kyd - коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району, що становить не менше ніж 0,76.

На 2011 рік Kyd = 0,76

Yr(m) - норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення району, визначений згідно з Формулою (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами.

Nr(m) - чисельність наявного населення району, міста, села, селища станом на 01 січня року, що передує плановому.

На 2012 рік Nr(m) = 185,3

Ky2 - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів району.

12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення, селища міського типу (Vymi) визначається за такою формулою:

Vymi = Hyms х Lyi + Vygі ,

де Lyi - типова штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування і-того міста районного значення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого району визначена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 1997 року №1349 “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”.

13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для i-го села, крім селища міського типу (Vysi), визначається за такою формулою:

Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyi / Lyr(m)) + Vygі ,

де Vym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міста районного значення та селища міського типу Vym = Vymi.

Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення, що встановлюється районною державною адміністрацією у межах від 0,5 до 1.

На 2012 рік Kyn - 0,5

Nr(m)s - загальна чисельність наявного населення сіл за даними на 01 січня 2011 року;

Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської ради, що встановлюється районною державною адміністрацією у межах від 0 до 0,5.

На 2012 рік Kys - 0,4

Si - кількість населених пунктів, які входять до i-тої сільської ради;

Sr(m) - загальна кількість населених пунктів у сільській місцевості;

Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської ради Kyl = 1 - Kyn - Kys≥ 0.

На 2012 рік Kyl = 1 - 0,5 - 0,4 = 0,1

Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 1997 року №1349 “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”.

Lyr(m) - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських рад у цілому по району.

14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання районної ради (Vyrr) визначається за такою формулою:

Vyri = Vyr(m) - Vyms ,

де Vyr(m) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району на утримання органів місцевого самоврядування.

Розрахунок показника обсягу видатків на освіту

15. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (додаток 4 до Формули) для бюджету міста районного значення та селищ міського типу (Vomim визначається за такою формулою:

Vomim= Hod х (Kdmm х Dim) + Hrdov x Dim(v) ,

де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149;

Hrdov – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 – 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, сіл, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149).

На 2012 рік = 0,109864

Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у місті районного значення.

На 2012 рік Kdmm дорівнює 0,430

Kds = Dmвід\ Dim,

де Dim – кількість дітей, від 0 до 6 років по місту районного значення;

Dmвід - кількість дітей по місту районного значення, що відвідують дошкільні заклади;

Kds - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у селищі міського типу.

На 2012 рік дорівнює 0,371, та визначається за наступною формулою:

Kds = Dvm\ Dvs,

де Dvs – кількість дітей, від 0 до 6 років по селищу міського типу;

Dвід - кількість дітей по селищу міського типу, що відвідують дошкільні заклади.

16. Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту (додаток 5 до Формули) для бюджетів сіл, на територіях яких є дитячі садки та загальноосвітні навчальні комплекси “Загальноосвітня школа І ступеню – дошкільний навчальний заклад” (Voi), визначається за такою формулою:

Voi = Vodi + Vosі,

де Vosі - показник обсягу видатків на загальну середню освіту.

Vodi = (Vo – Vom – Vrd ) х (Kod x Di/Dr +Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd,

де Vo - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149;

Vom - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається для бюджетів міста районного значення, селища міського типу

Vom = Vomi ,

Vrd - видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, що визначаються за такою формулою:

Vrd = Hrdov х Dis(v),

Dis(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 01 січня року, що передує запланованому, за статистичними даними;

Kod - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 - 6 років, що встановлюється районною державною адміністрацією у межах від 0,5 до 1;

На 2012 рік Kod - 0,5

Di - кількість дітей у віці 0 - 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу;

Dr - загальна кількість дітей в селах району;

Kog - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, що встановлюється районною державною адміністрацією у межах від 0 до 0,5;

На 2012 рік Kog - 0,4

Gi - кількість груп у дитячих садках в i-му селі;

Gr - кількість груп в дитячих садках у цілому в селах району;

Kot - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0.

На 2012 рік Kot = 1 - 0,8 - 0,1 = 0,1

Ti - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i-му селі;

Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах району.

17. Обсяг видатків на розвиток дошкільної освіти, які враховані при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зменшенню не підлягають.

При розподілі видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами міста районного значення, сіл, та селища міського типу, які входять до складу району мають враховуватися соціально-економічні, національні, культурно-освітні і мовні потреби, наявність дітей відповідного віку, необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, можливість відкриття груп чи дошкільних навчальних закладів.

Районна державна адміністрація має право за рішенням відповідної районної ради здійснювати перерозподіл видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами міста районного значення, сіл, та селища міського типу у разі невикористання вказаних коштів протягом січня-серпня бюджетного періоду.

18. Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних комплексів “Загальноосвітня школа І ступеню - дошкільний навчальний заклад” (Vosi), визначається за такою формулою:

Vosі = Ho x Ks x Us,

де Но - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини шкільного віку (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149).

На 2012 рік = 7,5001

Ks - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149).

На 2012 рік = 1,751

Us - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості.

Розрахунок показника обсягу видатків на культуру

19. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру (додаток 6 до Формули), для бюджету місцевого самоврядування (Vki), визначається за такою формулою:

Vki = Hkk х (Ni - Nrkki) + Hkb х (Ni - Nrkbi),

де Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного мешканця;

Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного мешканця.

Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:

Hkk = Hk х Kkk,

Hkb = Hk х Kkb,

де Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149;

Kkk - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району;

Kkb - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру у зведеному бюджеті району.

Значення коефіцієнтів Kkk і Kkb установлюються районною державною адміністрацією. При цьому, значення Kkk повинно бути не меншим ніж 0,34, значення Kkb - не меншим ніж 0,16.

На 2012рік Kkk - 0,45, Kkb - 0,22

Nrkki - чисельність наявного населення i-го міста районного значення села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету, визначити, що в територіальних громадах в яких відсутні клубні заклади відповідні послуги населенню надаються установами районного підпорядкування;

Nrkbi - чисельність наявного населення i-го міста районного значення села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету.

У зв’язку з відсутністю клубних закладів на території Бериславської міської та Шляхівської сільської рад обслуговування населення, що проживає на території зазначених рад здійснюється районним будинком культури, тому для зазначених обсяг видатків на утримання будинків культури не здійснюється.

20. Розрахунковий показник обсягу видатків на розвиток соціально-культурної сфери, передбачений у розрахункових показниках обсягу видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, бюджету району, розподіляється районною державною адміністрацією між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування відповідно до додатку 7 до Формули пропорційно обсягу видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів розрахованих відповідно до цієї Формули. Визначити, що спрямування зазначених коштів здійснюється з урахуванням вимог визначеними у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149.

Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Є. ДжемановаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (8)

  Документ
  Про організацію виконання у районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 листопада 2011 року № 668 “Про виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2010 року № 832 “Про підсумки
 2. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (3)

  Документ
  З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності управління соціально - економічним розвитком району, відповідно до регламенту Бериславської районної державної адміністрації,
 3. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (19)

  Документ
  Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року № 520 “Про реорганізацію Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 4. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (2)

  Документ
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”,
 5. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (17)

  Документ
  Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №454 “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення”
 6. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (5)

  Документ
  Про утворення районної робочої групи громадського контролю з вивчення та відпрацювання із суб’єктами господарювання питань стосовно необхідності легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати

Другие похожие документы..