Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Цифровой стиль жизни (в рамках конференции пройдут дни цифрового стиля жизни, которые включат в себя следующие темы: «Электронная Россия», Правовое р...полностью>>
'Документ'
Досвід застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ),...полностью>>
'Документ'
В мои 16-17 лет, когда эпоха сталинизма медленно уходила в историю, я много общался с отцом. Его воспоминания сталинских времен носили печать гнетущих...полностью>>
'Диплом'
Основные производственные фонды предприятия, пути интенсификации их использования Оборотные средства предприятия и повышение эффективности их использ...полностью>>

Україна (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, тел./факс (0382) 79-51-36

Н А К А З

від 05 вересня 2011 року № 560-но

Зареєстровано головним

управлінням юстиції

у Хмельницькій області

13 вересня 2011 року

за № 111/1690

Про затвердження Положення

про обласний дитячий еколого-

натуралістичний конкурс

,, Гриби Хмельниччини”

Відповідно до пункту 4.19. Положення про управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 7 вересня 2007 року № 285/2007-р, з метою поглиблення знань учнів і вихованців закладів освіти про навколишнє середовище і природні багатства рідного краю, вивчення ними їстівних та отруйних грибів, які ростуть на Хмельниччині,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласний дитячий еколого-натуралістичний конкурс ,,Гриби Хмельниччини” (додається).

2. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів:

2.1. Довести умови Положення про обласний дитячий еколого-натуралістичний конкурс ,,Гриби Хмельниччини” до відома керівників і педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладів.

2.2. Організувати участь у проведенні обласного дитячого еколого- натуралістичного конкурсу ,,Гриби Хмельниччиниучнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних.

3. Директору Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Климчук В.В.):

3.1. Забезпечити надання учасникам обласного дитячого еколого-натуралістичного конкурсу ,,Гриби Хмельниччини” відповідної методичної допомоги.

3.2. Витрати на проведення обласного дитячого еколого-натуралістичного конкурсу ,,Гриби Хмельниччини” віднести за рахунок Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

3.3. Забезпечити висвітлення ходу проведення обласного дитячого еколого-натуралістичного конкурсу ,,Гриби Хмельниччини” в засобах масової інформації, відзначення його переможців та виконавців кращих конкурсних робіт.

4. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки Ригу Г. В.

Начальник управління В.І.Очеретянко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації

05.09.2011 № 560-но

Зареєстровано головним

управлінням юстиції

у Хмельницькій області

13 вересня 2011 року

за №111/1690

Положення про обласний дитячий еколого-натуралістичний

конкурс ,,Гриби Хмельниччини ”

І. Загальні положення

1.1.Обласний дитячий еколого-натуралістичний конкурс ,,Гриби Хмельниччини” (далі - конкурс) проводиться з метою поглиблення знань учнів та вихованців закладів освіти області про навколишнє середовище і природні багатства рідного краю та залучення їх до природоохоронної роботи .
1.2. Організаторами конкурсу є: управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

1.3. Основними завданнями конкурсу є:

ознайомлення дітей та учнівської молоді Хмельниччини з їстівними та отруйними грибами, які ростуть на території області;

ознайомлення дітей та учнівської молоді Хмельниччини з правилами збирання та використання грибів;

вивчення і дослідження процесу росту і розвитку грибів та природних умов, в яких вони ростуть;

розвиток пізнавальних інтересів і спостережливості, прагнення пізнати та оберігати красу і багатства природи рідного краю;

залучення учнів до участі в еколого-натуралістичних заходах та виховання в них дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури особистості;

ІІ. Порядок проведення конкурсу

2.1. Керівництво підготовкою та проведення конкурсу покладається на оргкомітет.

2.2. Конкурс проводиться з 25 вересня 2011 року по 25 листопада 2012 року.

2.3. До участі в конкурсі запрошуються діти та учнівська молодь віком від 7 до 17 років, учні та вихованці загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, інтернатних і позашкільних навчально-виховних закладів.

2.4. На конкурс подаються роботи виконані та оформлені згідно з вимогами, визначеними розділом ІV цього Положення.

2.5. Роботи учасники конкурсу надсилають в Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді до 5 грудня 2012 року на адресу: 29025 м. Хмельницький, пров. Шкільний, 8.

2.6. Для підведення підсумків конкурсу, оцінювання робіт та відзначення їх виконавців створюється журі конкурсу.

ІІІ. Умови проведення конкурсу

3.1. Конкурсом передбачені завдання:

3.1.2. Зробити короткий, але точний і змістовний опис ( розповідь ) про їстівні, умовно-їстівні, неїстівні та отруйні гриби, природні умови і місцевість, де вони ростуть в окремі пори року, відповідно до вимог, визначених розділом ІV цього Положення .

3.1.2. Сфотографувати цифровим фотоапаратом виявлені та досліджувані гриби або виконати малюнки на мікологічну тематику.

3.1.3. В характеристиці кожного гриба, про якого готується конкурсний матеріал, навести відомості про місце і час його виявлення, проведення спостереження за його ростом та розвитком, змінами зовнішнього вигляду, використання у побуті.

3.1.4. Описати найбільш розповсюджені гриби місцевості, де розташоване село (селище, місто) та оповіді про них у місцевому фольклорі;

ІV. Вимоги до оформлення конкурсних робіт

4.1. Роботи учасників конкурсу повинні вміщувати:

4.1.1. Відомості про учня-учасника або колектив-учасників конкурсу, сферу їх дослідницької діяльності, мету виконання конкурсної роботи.

4.1.2. Адміністративне (географічне) положення населеного пункту (район, село, місцева назва території).

4.1.3. Типи лісів довкола населеного пункту та їх опис:

грабово-дубові ліси, або груди;

дубові ліси з дуба звичайного;

дубові ліси з дуба скельного;

букові ліси;

соснові ліси;

соснові ліси чорницеві;

соснові ліси вересові;

соснові ліси лишайникові;

чорновільхові ліси;

4.1.4. Ярусність у лісах за висотою (дерева, кущі, трави):

тип ґрунту;

які у лісах є види грибів (їстівні, умовно-їстівні, неїстівні та отруйні);

на чому ростуть гриби (на ґрунті, пеньках, деревах);

зовнішній вигляд грибів (короткий опис шапки і ніжки);

гриби, які ростуть на луках (назва, конкретне місце зростання);

гриби, які ростуть на полі (назва, зовнішній опис);

місцеві бувальщини, легенди, прислів’я, перекази, оповіді та приказки про гриби.

4.1.5. Матеріал з описом результатів проведеної пошуково-дослідницької роботи в галузі мікології подається на конкурс в друкованому та електронному варіантах і вміщує змістовний опис та фотографії кожного шапкового гриба, який вивчався і досліджувався.

4.1.6. На конкурс приймаються кольорові фотографії ( 13 см. х 18 см.) і дитячі малюнки, що відображають характеристику грибів та їх природне середовище.

Фотографії грибів (дорослих плодових тіл і молодих) виконуються у цифровому форматі компакт-диску, формат файлу JPEG, TIFF.

4.1.7. Обсяг робіт не повинен перевищувати 3-х сторінок друкованого тексту, шрифт Times New Roman, інтервали – 1,5; відступ: зверху й знизу – 2 см., зліва – 1,5 см., формат роботи - Microsoft Word; титульна сторінка повинна містити назву району, міста; прізвище та ім’я автора, назву навчального закладу (повністю), клас, назву роботи, прізвище, ім’я, по-батькові керівника (повністю).

Різноманітні інформаційні матеріали, які списано з інших джерел, в тому числі з мережі Інтернет, на конкурс не приймаються.

V. Підведення підсумків конкурсу та критерії оцінювання

5.1. Переможці конкурсу визначаються за такими критеріями оцінювання конкурсних робіт:

5.1.2. Складність, науковість, повнота розкриття теми – 30 балів;

5.1.3. Актуальність та елемент творчості – 10 балів;

5.1.4. Грамотність – 5 балів;

5.1.5. Якість оформлення – 5 балів;

5.1.6. Всього балів - 50

5.2. За підсумками конкурсу журі, спільно з оргкомітетом, приймає рішення про відзначення переможців і виконавців кращих конкурсних робіт .

Директор обласного еколого- натуралістичного

центру учнівської молоді В.В. Климчук

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

облдержадміністрації

05.09.2011 № 560-но

Склад оргкомітету

обласного дитячого еколого-натуралістичного конкурсу

,,Гриби Хмельниччини ”

1. Климчук В.В. – директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, голова оргкомітету;

2. Мирна Л.А. – методист біології та екології обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник голови оргкомітету;

3. Петраш Ю.В, - керівник гуртків обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, член оргкомітету

Директор обласного еколого-

натуралістичного центру

учнівської молоді В.В. Климчук

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації

05.09.2011 № 560-но

Склад журі

обласного дитячого еколого-натуралістичного конкурсу

,,Гриби Хмельниччини ”

1. Говорун В. Д. - голова журі, вчитель біології Хмельницького міського колегіуму ім. В.Р. Козубняка;

2. Зотова О. В. - член журі, методист відділу біології та сільського господарства обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

3. Соловей Г. В. - член журі, вчитель біології Хмельницької СЗОШ І –ІІІ ст. № 1;

4. Тимощук О.О. - член журі, відповідальний секретар газети ,,Подільські вісті”;

5. Гораль О.О. - член журі, керівник гуртків обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

Директор обласного еколого-

натуралістичного центру

учнівської молоді В.В. КлимчукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна (21)

  Документ
  Відповідно до пункту 1 статті 2, статі 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 1 лютого 2008 року №78/2008 «Про відзначення у 2008 році 360-ї річниці подій, пов’язаних з початком Національно-визвольної
 2. Україна (9)

  Документ
  Відповідно до Указу Президента України від 21 січня 1 року №42/99 “Про День соборності України”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.
 3. Україна (1)

  Документ
  Звертаємо увагу, що навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів 1-8-х та 10-х класів проводяться протягом навчального року, однак відповідно до ст.
 4. Україна (2)

  Документ
  Повідомляємо, що 5 грудня 2011 року о 12 годині (навчально-методичний центр профспілок, вул. Шевченка, 105-а) відбудеться нарада начальників відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад (додаток 1).
 5. Україна (13)

  Документ
  Відповідно до Закону України „Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року ”, постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2 р.
 6. Україна (17)

  Документ
  Відповідно до статей 16, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 5 Закону України «Про дорожній рух», Указу Президента України від 20 листопада 2007 року

Другие похожие документы..