Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
На уроке будь старательным,Будь спокойным и… (внимательным).Все пиши, не отставая,Слушай не… (перебивая).Говорите четко, внятно,Чтобы было все… (поня...полностью>>
'Документ'
У системі державних пріоритетів мовна політика посідає чільне місце, оскільки її стратегічним завданням є забезпечення неухильного додержання констит...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 521500 (...полностью>>
'Закон'
Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, объекты, основания возникновения, изменения и прекращение конституционно-правовых ...полностью>>

Кабінету Міністрів України №48 від 29. 12. 2009 щодо врегулювання розбіжностей та вироблення взаємоузгодженого рішення стосовно розробленого закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформація про стан виконання заходів

Програми розвитку внутрішньої торгівлі у 2009 році

Щодо розроблення концепції проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю"(пункт 1).

Мінекономіки разом із Мінфіном, Мінрегіонбудом, Мін’юстом, Держспоживстандартом, Держкомпідприємництвом розроблено концепцію проекту закону "Про внутрішню торгівлю", яка прийнята 07.10.2009 розпорядженням № 1200-р Кабінету Міністрів України.

Положеннями Концепції, схваленої цим розпорядженням, передбачено визначення правових і організаційних принципів здійснення торговельної діяльності, основ її державного регулювання, механізму реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі.

Щодо розроблення проекту Закону України "Про внутрішню торгівлю"(абзац другий пункту 2).

Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінагрополітики, Мінрегіонбудом, Мін’юстом, Держспоживстандартом, Держкомпідприємництвом, Антимонопольним комітетом, Радою підприємців при Кабінеті Міністрів та Федерацією профспілок України розроблено проект Закону України "Про внутрішню торгівлю" та надано на розгляд Кабінету Міністрів листом Мінекономіки 11.12.09 № 3504-20/6271-04.

На виконання пункту 1 протоколу засідання Кабінету Міністрів України № 48 від 29.12.2009 щодо врегулювання розбіжностей та вироблення взаємоузгодженого рішення стосовно розробленого законопроекту про внутрішню торгівлю створено робочу групу з представників заінтересованих міністерств. Доопрацьований законопроект буде поданий на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

Законопроектом визнаються правові та організаційні засади здійснення торговельної діяльності в Україні спрямовані на державну підтримку торговельної діяльності і розвитку конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів, що дозволить класифікувати види та форми торгівлі та конкретизувати вимоги до них, уникнути мінімізації оподаткування та зловживань з боку місцевої влади, вести облік і контроль за рівномірним забезпеченням населення закладами торгівлі та ресторанного господарства, встановити вимоги до організації діяльності нестаціонарних об’єктів торгівлі, посилити участь громадських організацій та об’єднань у формуванні та реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, створити законодавчу базу для ефективного державного регулювання і підтримки торгівлі соціально значущими товарами, ввести чітке розмежування повноважень центральної та місцевої влади, забезпечити належний рівень підготовки кадрів для торгівлі.

Законопроектом передбачається врегулювання проблемних питань діяльності ринків шляхом визначення поняття ринку, проведення обов‘язкової паспортизації кожного ринку, запровадження регулювання розміру плати за торговельне місце на ринку, впровадження договірних відносин між адміністрацією ринку та торговцями, а також орендарями та суборендарями, встановлення чітких вимог до договорів оренди торгових місць та відповідальність власників ринку за порушення законних прав підприємців.

Щодо внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( у частині вдосконалення механізму регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари (абзац четвертий пункту 2).

Мінекономіки разом із Мінагрополітики, Мінфіном, Мінпромполітики, Мін’юстом, ДПА, Держкомпідприємництва, Держспоживстандартом розроблений проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення", яким встановлюється порядок формування цін, обов’язковість калькулювання собівартості продукції, підстави запровадження державного регулювання цін, визначення методів державного регулювання цін щодо диференціації адміністративних та ринкових методів регулювання, запроваджується розмежування компетенції органів державної влади щодо державного регулювання цін та здійснення контролю за ними.

Згідно пункту 4 протоколу засідання Кабінету Міністрів від 03.09.2009 № 58 законопроект схвалено та направлено до Верховної Ради України.

Щодо розроблення та затвердження регіональних програм розвитку внутрішньої торгівлі, зокрема у сільській місцевості (абзац другий пункту 7).

Регіональні програми, плани та заходи розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 роки розроблені та затверджені у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та у місті Севастополі.

У Одеській області в рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку області окремим розділом передбачено напрями та перспективи розвитку внутрішньої торгівлі, зокрема щодо залучення іноземних та вітчизняних інвестицій стосовно розбудови оптового сільськогосподарського ринку.

Розроблені проекти регіональних програм та заходів розвитку внутрішньої торгівлі в Автономній Республіці Крим, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Хмельницькій, Харківській, Чернівецькій та Полтавській областях.

За інформацією з регіонів, пріоритетними напрямами регіональних програм, планів та заходів розвитку внутрішньої торгівлі є:

задоволення потреби населення у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку;

подальший розвиток торговельної інфраструктури з орієнтацією на освоєння економічно малоефективних торговельних зон у сільській місцевості;

запровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування та розвиток конкуренції у сфері внутрішньої торгівлі;

оптимізація і структурна перебудова торговельної мережі об’єктів торгівлі та ресторанного господарства;

урегулювання відносин, пов’язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

підтримка товаровиробників у регіонах щодо розвитку логістики на ринку їх товарів;

удосконалення системи показників оперативного непрямого спостереження на споживчому ринку у регіонах;

налагодження соціального діалогу між громадськими, профспілковими об’єднаннями, організаціями роботодавців у сфері торгівлі та органами виконавчої влади.

Київською міською державною адміністрацією не розроблена окрема Програма розвитку внутрішньої торгівлі у місті Києві до 2012 року.

Щодо розроблення та затвердження регіональних планів надання підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів (абзац другий пункту 9).

Місцевими органами виконавчої влади розроблено комплексні заходи, які спрямовані на підтримку місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів. Так, у Херсонській області Інститутом південного овочівництва і баштанництва УААН розроблено методичні рекомендації по створенню ринкового агропромислового комплексу "Південь-Центр-ЄС", які враховують суттєве підвищення виробництва овочево-баштанної продукції. Цими методичні рекомендації передбачено розвиток оптових плодоовочевих ринків на території України з повним контролем за якістю продукції.

У Вінницькій області вживаються заходи з розвитку фірмової торгової мережі товаровиробників із наданням їм пріоритетів щодо відведення земельних ділянок для будівництва та першочергового надання в оренду вивільнених об’єктів комунальної власності. Товаровиробникам виділяються торгові місця на ринках на пільгових умовах та на постійній основі.

У Стрийському районі Львівській області розроблено Програму підтримки сільськогосподарського виробництва "Зерно–2009", згідно якої сільгосптоваровиробникам виділялись кошти з місцевого бюджету, у Городецькому районі, в рамках Програми розвитку агропромислового комплексу, за кошти місцевого бюджету надавалася дотація виробникам за здане молоко на молокопереробне підприємство ВАТ "Комарнівський сирзавод".

У Запорізькій області реалізуються заходи з маркетингової підтримки товаровиробників, в основу яких покладено розповсюдження бренду "Купуй запорізьке - обирай своє", до проекту долучилось 20 товаровиробників і більше 100 підприємств торгівлі, що надає можливість популяризувати товари місцевих виробників та завдяки чому збільшується попит на їх товари і товаровиробники мають можливість зберігати робочі місця.

У багатьох регіонах запроваджуються заходи щодо підтримки вітчизняного товаровиробника, що є надзвичайно важливим у рамках подолання наслідків кризи та виконання Україною умов СОТ щодо якості продовольчої продукції. Частка товарів вітчизняного виробництва на споживчому ринку у регіонах становить від 65,0 відсотка до 75,4 відсотка, у тому числі продовольчих товарів - 89,9 відсотка.

За інформацією Житомирської облдержадміністрації області, виробники соціально значущих продовольчих товарів не отримували дієвої фінансової підтримки з місцевих бюджетів через фінансову кризу, що негативно вплинуло на роботу та розвиток підприємств харчової промисловості.

Зважаючи на те, що питання надання підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів має важливе значення для забезпечення продовольчої та цінової стабільності на споживчого ринку, органам місцевої виконавчої влади необхідно посилити роботу щодо надання підтримки місцевим товаровиробникам та затвердити регіональні плани із зазначеного питання.

Щодо розміщення об’єктів торгівлі з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах і місцями у закладах ресторанного господарства (абзац третій пункту 9).

Мінекономіки прийнято накази від 02.09.2008 № 409 "Про затвердження Нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах" та від 12.10.2009 № 1111 "Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства".

З урахуванням вимог цих наказів у регіонах розробляються пропозиції щодо розвитку, раціонального розміщення об’єктів торгівлі та ресторанного господарства із включенням нормативів забезпеченості населення торговельною площею при проектуванні генеральних планів населених пунктів, плануванні розвитку торговельної мережі, раціональній дислокації об’єктів торгівлі та обґрунтуванні інвестицій у сферу торгівлі.

Згідно із вимогами вищезазначених наказів Мінекономіки головними управліннями економіки Львівської, Волинської облдержадміністрацій розроблено нормативи торговельної площі магазинів на 1000 жителів до 2015 року в розрізі міст обласного значення та районів, якими передбачено збільшення торговельних площ магазинів для міського та сільського населення. Севастопольською міською державною адміністрацією прийнято розпорядження щодо оптимізації структури мережі роздрібної торгівлі у місті Севастополі, згідно із яким проводиться інвентаризація мережі об’єктів торгівлі та визначення забезпеченості населення торговельними площами у магазинах.

В інших регіонах облдержадміністраціями доручено місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування здійснити аналіз забезпеченості населення торговельними площами у продовольчих магазинах, у тому числі щоденного попиту для приведення їх у відповідність з вимогами вищезазначених наказів Мінекономіки.

Щодо сприяння організації та проведенню виставок сучасного технологічного обладнання для підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства (абзац другий пункту 11).

Органами виконавчої влади місцевих державних адміністрації проводяться заходи щодо організації виставок сучасного технічного обладнання для підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства. Так, у Волинській області функціонує СП ТзОВ "Модерн-Експо" з виробництва та продажу високоякісного торговельного обладнання, діє постійно діюча виставка продукції власного виробництва. У Вінницькій області діє Програма виставково-ярмаркової діяльності області на період до 2014 року, згідно з якою у 2009 році проведено 26 виробничо-торгових ярмарків, у тому числі контрактовий "Наша продукція – в наших магазинах" за участю виробничих, оптових, роздрібних мережевих та інших підприємств торгівлі, із укладання контрактів та домовленостей про поставки товарів.

У Рівненській області функціонує 15 виробничих та оптових підприємств торгівлі, які виробляють і реалізують сучасне технологічне обладнання для підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства.

У більшості регіонів проводяться виставки-ярмарки сучасного торговельного і технологічного обладнання для підприємств торгівлі та ресторанного господарства, які надають можливість: презентувати підприємства, їх продукцію, технології і послуги; вивчати ринок і тенденції його розвитку; налагодити нові контакти та знайти ділових партнерів; активізувати просування продукції і збільшити її збут.

Щодо сприяння організації та проведенню регіональних і міжрегіональних ярмарків сільськогосподарської продукції із залученням товаровиробників (абзац третій пункту 11).

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями вжито заходів щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р "Питання проведення продовольчих ярмарків".

З метою попередження необґрунтованого зростання цін та створення додаткових умов для стабілізації на ринку продовольчих товарів у райцентрах і великих населених пунктах у визначених місцях проводяться щотижневі ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її товаровиробниками.

За інформацією головних управлінь економіки та агропромислового розвитку обл(міськ)держадміністрацій, за червень-грудень 2009 року проведено 16,4 тис. продовольчих ярмарків, на яких реалізовано 195,4 тис. тонн сільськогосподарської продукції та її переробки на суму 927,5 млн. гривень. Залучення до ярмаркових заходів сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, підприємств переробної промисловості та інших суб’єктів господарської діяльності, участь яких у ярмарках здійснюється безкоштовно, дає можливість реалізовувати продукцію за цінами, нижчими на 10-15 відсотків, ніж у роздрібній мережі та на ринках міст.

У містах проведення ярмарок створені необхідні умови та належно облаштовані місця торгівлі для сільськогосподарських товаровиробників, через засоби масової інформації проводиться постійне інформування населення про час і місце проведення ярмарків з продажу населенню сільськогосподарської продукції.

Щодо сприяння створенню підприємств оптової торгівлі та впровадження у їх діяльність новітніх технологій складської обробки товарів (пункт 12).

Економічна криза окреслила структурні тенденції в роздрібній та оптовій торгівлі яка, в свою чергу, призвела до реструктуризації, закриття або об’єднання підприємств торгівлі.

З метою відновлення споживчого попиту населення підприємства торгівлі упроваджують сучасні торговельні технології, створюють роздрібні торговельні підприємства, які за рівнем культури обслуговування населення відповідають вимогам європейських стандартів. Вітчизняні торговельні мережі, що здійснюють торгівлю під однією торговельною маркою, дотримуються єдиної стратегії діяльності, мають єдиний центр управління, координації та контролю, власний розподільний склад. У діючих підприємствах вдосконалюється торговий процес за рахунок продажу товарів за попереднім замовленням, доставки, установки та ремонту товарів складно-технологічного асортименту.

Щодо оптової торгівлі, то слід зазначити, що її функції значно змінилися і наряду з традиційними, оптова торгівля виконує і нові, а саме - маркетингові дослідження, рекламну діяльність, інформаційне і консалтингове обслуговування своїх клієнтів, здійснення заходів з підтримки вітчизняних товаровиробників, кредитування клієнтів, особливо дрібних, консультації з експлуатації товарів, зокрема технічно складних, їх ремонт і обслуговування ("Метро", "Амстор").

У селі Смолигів Луцького району (Волинська область) відкрито логістичний центр корпорації "Нестле", який включає склад сировини для виробничих потужностей ВАТ "Волиньхолдинг" і фабрику харчових продуктів та склад готової продукції від торгових марок "Торчин" і "Нестле", де встановлене найсучасніше обладнання.

У 2009 році в місті Житомир відкрито новий оптовий продовольчий ринок, на якому товаровиробники та підприємства харчової промисловості мають можливість вільно реалізовувати свою продукцію.

Щодо забезпечення проведення конференцій, засідань за круглим столом та зустрічей з метою залучення вітчизняних інвестицій і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі (абзац другий пункту 13).

Упродовж 2009 року на рівні обласних державних адміністрацій проведено ряд зустрічей та заходів, спрямованих на розвиток міжрегіонального та економічного співробітництва. Зокрема, у місті Севастополі відбулося засідання Міжнародного Трейд-клубу з метою надання іноземним дипломатам повної інформації про економічний потенціал України, сприяння просуванню українських товарів на міжнародні ринки, залучення до України іноземних інвестицій.

Для інформування інвесторів та ділових партнерів щодо потенціалу та перспектив розвитку регіонів у Рівненській області видано трьохмовний інвестиційний паспорт, який розповсюджується на виставко-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, семінарах та конференціях, а також під час зустрічей із представниками іноземних держав.

З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій делегації із областей приймали участь у Міжнародному інвестиційному форумі "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток" (у місті Нова Каховка Херсонська область), у ІІІ Міжнародному інвестиційному форумі "Майбутнє Криму" (у місті Судак Автономної Республіки Крим), у ІX Львівському міжнародному економічному форумі "Інвестиції. Інновації. Конкурентоздатність".

Обсяг прямих іноземних інвестицій залучених у оптову торгівлю та розвиток підприємств торгівлі по Україні станом на 01.10.2009 становить 4081,7 млн. доларів або 10,6 відсотка від загального обсягу іноземних інвестицій в економіку України, що на 2,0 відсотки більше обсягів інвестицій на початок 2009 року (дані Держкомстату). За цим показником внутрішня торгівля серед інших галузей посідає друге місце (після фінансової діяльності).

Приріст прямих іноземних інвестицій у січні - вересні 2009 року на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку склав 394,8 млн. доларів.

Щодо проведення конкурсів професійної майстерності серед представників робітничих професій у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг (абзац четвертий пункту 13).

У 2009 році Мінекономіки здійснено інформаційну та організаційну підтримку проведенню: у м. Києві 23-25.04.2009 ХІІІ Відкритого Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу та V Міжнародного конгресу "Косметолог" у рамках XIV Міжнародної виставки індустрії краси "Beauty Salon – 2009", який є щорічним заходом Спілки перукарів України; у м. Ялта 25-26.10.2009 ХІІІ Всеукраїнського чемпіонату з перукарського мистецтва "Чарівна зачіска 2009", для здійснення якого підписано 20.07.2009 Угоду між Мінекономіки, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та "Укрсоюзсервісом".

У місті Харкові проведено фестиваль-конкурс професійної майстерності кухарів, кондитерів, барменів та офіціантів.

Слід зазначити, що в умовах фінансової кризи внутрішня торгівля відчула на собі всю повноту наслідків фінансової кризи і як результат торгівельні мережі та заклади ресторанного господарства в умовах спаду купівельної спроможності населення, обмеженості залучення кредитних ресурсів, дорожчанню обслуговування вже отриманих кредитів відчули нестачу обігових коштів.

Ураховуючи зазначене, протягом 2009 року конкурси професійної майстерності серед представників робітничих професій у сфері торгівлі та ресторанного господарства у багатьох регіонах не проводилися.

Щодо забезпечення внесення змін до переліку професій, наведених у пункті 4.5 "Працівники сфери торгівлі та послуг" Класифікатора професій (пункт 14).

Мінекономіки у 2009 році передбачалася закупівля науково-дослідної роботи "Розроблення кваліфікаційних характеристик (посад) на нові професії у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг", для участі у виконанні якої було застосовано процедуру відкритих торгів, але у зв’язку з тим, що на участь у торгах було подано менше ніж дві тендерні пропозиції, торги було відмінено. Тому замовлення вищезазначеної науково-дослідної роботи буде внесено до переліку прикладних розробок у сфері розвитку економіки і торгівлі у 2010 році, про що Мінекономіки листом від 23.12.2009 №3503-20/6462-04 повідомляло Кабінет Міністрів України (доручення Кабінету Міністрів України від 08.01.2010 № 74292/1/1-09).

Щодо збільшення кількості навчальних місць у вищих і професійно-технічних навчальних закладах, які здійснюють підготовку кадрів за робітничими професіями для підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг (пункт 15).

Формування проектних показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою Міністерством освіти і науки здійснюється на основі врахування пропозицій вищих навчальних закладів, які погоджуються з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.

У 2009 році при формуванні державного замовлення Міністерством освіти і науки виконано розпорядження Кабінету Міністрів від 14.04.2009 № 416 "Про особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році" в частині не доведення державного замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра за окремими напрямами підготовки та зменшення державного замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра. У результаті цього не передбачалось державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями: 5.02020702 "Перукарське мистецтво та декоративна косметика"; 5.02021101 "Художнє фотографування" та за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа".

Для збалансування ринку освітніх послуг та ринку праці, удосконалення механізму формування та виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах формування обсягів підготовки робітничих кадрів за державним замовленням здійснюється за конкретними угодами між навчальними закладами та роботодавцями за 35 напрямами економічної діяльності, у тому числі й для підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

За дорученням Міністерства освіти і науки управліннями освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій разом із регіональними органами виконавчої влади та роботодавцями розроблені показники соціально-економічного розвитку України на 2010 рік в частині підготовки робітничих кадрів професійно-технічними навчальними закладами.

У порівнянні з 2008 роком у 2009 році прийом учнів за державним замовленням на підготовку робітничих кадрів за напрямом "громадське харчування" зріс із 26337 до 27663 осіб; за напрямом "сфера обслуговування" – із 12624 до 13709 осіб.

Робота щодо виконання Програми внутрішньої торгівлі на період до 2012 року триває і знаходиться на постійному контролі у Мінекономіки, зацікавлених міністерств, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Інформація про стан її виконання у 2009 році буде оприлюднена на зовнішньому веб-сайті Мінекономіки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток" Київ 2008

  Документ
  Програма діяльності Кабінету Міністрів України розроблена з метою концентрації зусиль усіх гілок влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України та створення сприятливих умов для посткризового
 2. України та основи бюджетного процесу

  Кодекс
  Основною метою, призначенням та завданнями розділу І є визначення та деталізація категорій та понять, на яких ґрунтується Бюджетний кодекс; надання характеристики бюджетній системі та основам організації бюджетного процесу.
 3. Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями

  Документ
  Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..