Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Книга написана применительно к действующей программе по дисциплине «Теория горения и взрыва» для высших учебных заведений. В ней изложены ос­новные р...полностью>>
'Учебное пособие'
Рассматриваются теоретические основы, понятийный аппарат и парадиг­мы политической социологии, а также технология эмпирических исследований в этой сф...полностью>>
'Статья'
Глава 2. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само...полностью>>
'Диплом'
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" складені на основі Освітньо...полностью>>

Співробітництво України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Співробітництво України

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Світовий банк був заснований у 1944 році. Членами Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) є 186 країн, тобто майже всі країни світу.

Для того, щоб приєднатись до МБРР, країна повинна спочатку вступити до Міжнародного валютного фонду. У ході приєднання до МБРР країни-члени повинні підписатись на акції Світового банку. Кількість акцій МБРР, що одержує кожна з країн-членів, відповідає її квоті у МВФ, тобто відносному економічному потенціалу країни у світовій економіці. Країни-члени сплачують незначну частину вартості цих акцій; те, що залишається, має назву “капітал, що підлягає відкликанню” (саllаblе саріtal) і сплачується лише коли МБРР не буде в змозі виконати власні зобов'язання наявними засобами. Проте, така ситуація ще ніколи не виникала.

Умови надання позик МБРР

Метою банку є не максимізація доходів, а сприяння економічному розвитку шляхом надання коштів країнам-позичальникам за найнижчою ціною. Разом з тим, починаючи з 1948 року МБРР щорічно мав дохід від власних операцій.

МБРР надає більшу частину кредитів урядам країн через середньо- та довгострокові програми кредитування на світових ринках капіталу. Крім того, МБРР отримує кредити за ринковими ставками у центральних банках та інших урядових організаціях. Окрім позичання, МБРР використовує для власної кредитної програми кошти акціонерів, прибутки від реалізації програм банку та виплати, що надходять з раніше наданих позик.

Позики, які надає МБРР мають фіксовану або змінну відсоткову ставку. Україна, як правило, бере позики на умовах змінної відсоткової ставки. Зазвичай вона переглядається кожні півроку та включає витрати МБРР на кредитування своїх членів плюс додатковий 1% для покриття власних витрат. Розмір відсоткової ставки МБРР розраховується, як ставка LIBOR (London Interbank Offered Rate) плюс встановлений Банком відсоток. Крім того, в разі якщо не передбачено інше, додатково ще сплачується одноразова комісія (нараховується на суму схваленої позики та виплачується відразу після набуття чинності угоди про надання позики) та комісійні за зобов’язання (нараховуються на невикористану частину позики).

Для країн з середнім рівнем доходу з метою більш ефективного використання кредитних ресурсів Світовим банком 27 вересня 2007 року змінено фінансові умови отримання позик.

Відповідно до зазначених змін, Рада виконавчих директорів Світового банку скоротила вартість позик і гарантій, що надаються МБРР. Скасовано збір за резервування коштів (для України складав 0,25%). Єдиним фінансовим збором залишається разова комісія за виділення коштів, розмір якої складає 0,25% від суми позики.

За новими, схваленими 12 лютого 2008 року Радою Виконавчих директорів Світового банку, фінансовими умовами максимальний кінцевий термін погашення позик подовжено до 30 років для всіх нових позик і гарантій МБРР. Попередньо кінцевий термін погашення для України як країни-позичальника третьої категорії за рівнем доходів (ВНД на душу населення від 1 736 до 3 595 доларів США) складав 25 років для позик з фіксованим спредом, 17 років для позик зі змінним спредом.

Рада директорів також схвалила нові гнучкі принципи надання позик МБРР, які передбачають об’єднання позик зі змінним спредом (ПЗС) та позик з фіксованим спредом (ІІФС) у єдиний кредитний продукт. В рамках об’єднаного кредитного продукту позичальникам пропонується можливість конверсії позик з метою управління ризиками, пов’язаними з валютним курсом і відсотковими ставками, а також можливість змінювати у процесі підготовки позики умови погашення відповідно до своїх потреб.

Завдяки такому уніфікованому кредитному продукту Україні пропонуються такі можливості щодо нових позик: вибір фіксованого (який діє протягом строку позики) або змінного (який перераховується кожні шість місяців) спреду до ставки LIBOR для ставки позики, гнучкість у графіку погашення позики, графіки погашення позики, прив’язані до резервування коштів позики або до фактичного використання коштів.

Довідково: з 24 вересня 2009 року змінено фіксований спред до ставки ЛІБОР, а саме: для позик МБРР у доларах США з середнім терміном повернення позики більше ніж 14 років за гнучкою схемою спред зменшився до 1,05 % і для позик, визначених у євро до 1,05 % та японській єні - до 0,95 %. На сьогодні відсоткова ставка позики за гнучкою схемою в більшості валют переглядається раз на півроку на основі ставки ЛІБОР плюс змінний або фіксований спред. Крім того, на початку проекту нараховується одноразова комісія за надання коштів (КНК) у розмірі 0,25% від суми позики. КНК може фінансуватися з коштів позики. Відсутня комісія за резервування коштів. Строки погашення позики - до 30 років.

Членство України у Світовому банку

Україна приєдналась до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій згідно з Законом України від 03.06.92 №2402-ХІІ.

З цього моменту Україна стала 167 членом Банку та розпочала свою співпрацю задля забезпечення успішного впровадження реформ у державі.

Наслідком партнерських взаємин між Україною та МБРР після 1992 року став ряд спільних проектів, що сприяють удосконаленню державного і приватного секторів, підвищенню ефективності сільського господарства і енергетики, захисту довкілля та зміцненню соціального сектору.

Указом Президента України від 19.12.2005 № 1809/2005 «Про забезпечення представництва України в радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку» керуючим від України – членом Ради керуючих Міжнародного валютного фонду є Голова Національного банку України, заступником керуючого від України – членом Ради керуючих Міжнародного валютного фонду є Міністр фінансів України, керуючим від України – членом Ради керуючих Світового банку призначено Віце-прем’єр-міністра України, до функціональних повноважень якого належить організація роботи щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, а заступником керуючого від України – членом Ради керуючих Світового банку – Міністр економіки України.

Члени Уряду України приймають активну участь в органах управління Банку відповідно до покладених на них обов’язків, зокрема, шляхом голосування від імені України щодо питань поточної діяльності Банку. Так, у 2008 – 2010 роках, Україна підтримала наступні ініціативи Світового банку:

 • погодження зміни членського статусу Республіки Латвія у Міжнародній асоціації розвитку в січні 2008 року;

 • погодження Резолюції виконавчих директорів Ради керуючих МАР «Доповнення до ресурсів: п’ятнадцяте поповнення» у квітні 2008 року;

 • погодження Резолюції Виконавчих Директорів МБРР щодо переказу надлишку коштів для надання підтримки Трастовому фонду Західного Банку та Сектору Газа у травні 2008 року;

 • погодження Резолюції щодо членство Держави Катар у Міжнародній фінансовій корпорації у червні 2008 року;

 • погодження Резолюції Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо трансферу надлишкових коштів МБРР до Трастового фонду реагування на цінову продовольчу кризу у червні 2008 року;

 • погодження Резолюції щодо встановлення розміру винагороди Виконавчих директорів Світового банку та їх Заступників, як це передбачено Розділом 13 (е) Статуту, у формі заробітної плати без окремої грошової допомоги у 2008 році;

 • погодження Резолюції щодо затвердження правил процедури чергових виборів Виконавчих Директорів в Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій та Міжнародний банк реконструкції та розвитку у 2008 році;

 • погодження Резолюції щодо переказу 115 мільйонів чистого прибутку за 2008 рік на умовах гранту до Трастового фонду «Відповідь кризі цін на харчові продукти», серпень 2008 року;

 • стосовно голосування України щодо обрання Виконавчих Директорів до Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Багатостороннього агентства по гарантуванню інвестицій у 2008 році (кандидатура Руда Трефферса на посаду Виконавчого Директора Світового банку від групи країн на чолі з Нідерландами, до якої входить 13 країн, в тому числі Україна, а також, Вірменія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Грузія, Ізраїль, Македонія, Молдова, Голландія, Румунія);

 • погодження Резолюцій МБРР та БАГІ “Збільшення кількості голосів і участі країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою”, січень 2009 року;

 • погодження Резолюції МЦУІС “Вибори Генерального секретаря”, лютий 2009 року;

 • погодження Резолюції МБРР “Поправки до Статуту Адміністративного Трибуналу Світового банку”, червень 2009 року;

 • погодження Резолюції МБРР щодо поповнення Трастового фонду Сектора Газа та Західного Берега річки Йордан на суму 55 млн. дол. США (шляхом переказу коштів із надлишку прибутку МБРР), червень 2009 року;

 • погоджено резолюцію МБРР щодо проведення Щорічних Зборів Керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду у 2010 та 2011 у м. Вашингтон та у 2012 у Єгипті, вересень 2009 року;

 • прийнято поправку, затверджену Резолюцією Світового банку № 596 “Збільшення кількості голосів і участі країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою”, січень 2010 року;

 • погоджено резолюцію МАР “Поправка до Резолюції № 211 “Доповнення до ресурсів: фінансування багатосторонньої ініціативи скасування боргу”, лютий 2010 року;

 • погоджено Резолюцію щодо членства держави Тувалу у Міжнародному банку реконструкції та розвитку та Міжнародній асоціації розвитку, квітень 2010 року.

Світовий банк допомагає Урядові України у плануванні та впровадженні економічних реформ шляхом консультацій, участі у спільних економічних дослідженнях та надання позик для підтримки реформ.

МБРР надає кредити тільки надійним позичальникам та під проекти, які обіцяють економічний ефект для країни. Політика МБРР полягає в тому, що Банк не реструктурує платежі стосовно позик, які надає і не несе збитки щодо них. Це забезпечується тим, що всі позики МБРР надаються під гарантії урядів країн-позичальників.

Щодо стану проектного портфеля МБРР в Україні

За останні 15 років Банком було запропоновано Україні ресурсів на суму понад 6,9 млрд. доларів США (з яких вже використано 4,9 млрд. дол. США).

Важливим напрямом співробітництва з Банком є підтримка реального сектору економіки з метою реалізації пріоритетних інвестиційних проектів в сфері енергетики, енергозбереження, будівництва і реконструкції автодоріг та залізничних шляхів та розвитку муніципальної інфраструктури. Також, продовжують впроваджуватися проекти МБРР, що сприяють підвищенню якості соціальних послуг, удосконаленню систем управління державними фінансами, державної статистики та податкової служби, а також розвитку села шляхом видачі державних актів на право власності на землю.

Разом з тим, перспективним напрямом співробітництва з Банком є впровадження кредитних ліній для підтримки виробництва експортоорієнтованої продукції та енергозберігаючого обладнання, а також для модернізації виробництва з використанням енергоефективних технологій.

Завдяки спільній роботі команд української сторони та Банку протягом останніх років вдалось переорієнтувати структуру проектного портфелю на підтримку реального сектору. Зокрема, частка ресурсів у сфері розвитку енергетики зросла з 11 % до 26%, муніципальної інфраструктури з 3% до 10%, також з вересня 2009 року реалізується проект у транспортному секторі, частка ресурсів якого становить 29% від вартості портфеля.


Інвестиційні проекти МБРР на стадії реалізації

(після укладання та набуття чинності Угоди)

В активні фазі реалізації на сьогодні знаходиться 11 проектів на загальну суму – 1,37 млрд. дол. США.

Соціально-гуманітарний сектор: на стадії реалізації знаходиться 2 проекти:

 1. Рівний доступ до якісної освіти в Україні - 86,587 млн. дол. США, з яких вже скасовано 54,855 млн. дол. США та використано 29,441 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець / бенефіціар – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Мета проекту - підтримка у здійсненні заходів з реформування системи освіти щодо забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти та підвищення якості й ефективності освітньої системи.

Проект завершено - 31.12.2010 (до 30.04.2011 тривають розрахунки).

 1. Удосконалення системи соціальної допомоги - 99,4 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано 56,603 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець / бенефіціар – Міністерство соціальної політики України.

Мета проекту - надання допомоги в досягненні значного підвищення ефективності системи соціальної допомоги України шляхом покращення адресної спрямованості грошових допомог та зменшення тягаря на отримувачів.

Фінансування підприємств: на стадії реалізації знаходиться 1 проект:

 1. Другий проект розвитку експорту - 154,5 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано 129,537 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець / бенефіціар – АТ "Укрексімбанк".

Мета проекту - розвиток експортної діяльності приватного сектора економіки України шляхом надання короткострокового, середньострокового та довгострокового фінансування потреб підприємств у оборотних коштах та їх інвестиційних потреб, надання доступу підприємствам до більш дешевих фінансових ресурсів; забезпечення подальшого інституційного реформування Укрексімбанку.

Енергетична сфера: на стадії реалізації знаходиться 2 проекти:

 1. Проект реабілітації гідроелектростанцій (з залученням додаткового фінансування) – 166 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано 45,686 млн. дол. США.

Відповідальний виконавецьМіністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Бенефіціари - ВАТ "Укргідроенерго", Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ.

Мета проекту - підвищення ефективності та надійності роботи ГЕС, збільшення виробничих потужностей гідроенергетики та підвищення рівень безпечної експлуатації гідротехнічних споруд.

 1. Проект з передачі електроенергії200 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано лише 0,883 млн. дол. США.

Відповідальний виконавецьМіністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Бенефіціар - ДП "НЕК "Укренерго".

Мета проекту - підвищення рівня безпеки, надійності, ефективності та якості постачання електроенергії завдяки реабілітації підстанцій електропередачі та посиленню мережі електропередачі та зміцнення інституційного потенціалу і технічних можливостей.

Муніципальна інфраструктура: на стадії реалізації знаходиться 1 проект:

 1. Розвиток міської інфраструктури в Україні - 140 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано 12,384 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Бенефіціари - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, КП "Івано-Франківськводоекотехпром", КП "Чернігівводоканал", КП "Агентство програм розвитку Одеси" та інш. під-ва.

Мета проекту - сприяння комунальним підприємствам у підвищенні якості й надійності надання послуг та зменшенні витрат на обслуговування шляхом низки інституційних удосконалень та реабілітації систем водопостачання, водовідведення й утилізації твердих відходів.

Агропромисловий комплекс: на стадії реалізації знаходиться 1 проект:

 1. Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру195,13 млн. дол. США, з яких скасовано 105,45 млн. дол. США та використано 34,354 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець – Державне агентство земельних ресурсів України.

Бенефіціар - Центр державного земельного кадастру.

Мета проекту - захист прав власності на землю шляхом видачі державних актів на право власності на земельні ділянки власникам земельних часток (паїв) та створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.

Розвиток державного сектору: на стадії реалізації знаходиться 3 проекти:

 1. Проект модернізації державних фінансів50 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано лише 1,527 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець - Міністерство фінансів України.

Бенефіціари - Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба.

Мета проекту - зміцнення управління державними фінансами завдяки підвищенню його операційної ефективності та прозорості шляхом запровадження стійкої інтегрованої системи управління державними фінансами.

 1. Модернізація державної податкової служби України–140 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано 19,425 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець – Державна податкова служба України.

Бенефіціари – Державна податкова служба України, Міністерство фінансів України.

Мета проекту - всебічна реформа податкової служби України з метою досягнення високого рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків, компетентного, чесного та неупередженого адміністрування податків та сталого економічного зростання через розвиток підприємницького середовища та досягнення макроекономічної стабільності.

 1. Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень32 млн. дол. США, з яких використано 25,889 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець: Державна служба статистики України.

Бенефіціар: Державна служба статистики України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національний банк України.

Мета проекту - створення сталої системи державної статистики, яка дозволить ефективно збирати, обробляти та розповсюджувати точні, своєчасні, узгоджені та надійні статистичні дані про економіку та соціальну ситуацію, необхідні Уряду, підприємницьким структурам і суспільству для прийняття обґрунтованих рішень.

Транспортний сектор: на стадії реалізації знаходиться 1 проект:

 1. Покращення автомобільних доріг та безпеки руху - 400 млн. дол. США, з яких на сьогодні використано 59,967 млн. дол. США.

Відповідальний виконавець / бенефіціар – Державна служба автомобільних доріг України. Мета проекту - поліпшення стану та якості ділянок дороги М-03 та підвищення безпеки руху на дорогах.

Системні проекти

Системні позики є найбільш гнучким і дієвим інструментом прямої підтримки державного бюджету, а також реформування економіки та підтримки позитивної динаміки економічного зростання в Україні.

На сьогодні здійснюється робота щодо підготовки спільно зі Світовим банком системного проекту "Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектору" на суму 350 млн. дол. США (ППРФС-ІІ) для впровадження заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового сектора.

Також ведеться підготовка системного проекту "Четверта позика на політику розвитку" на суму 500 млн. дол. США (ППР-4).

В рамках ППР-4 було прийнято ряд законів України, що Банком вважаються критичними для завершення підготовки проекту, а саме: "Про здійснення державних закупівель"; "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні"; "Про державне приватне партнерство"; "Про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг України".

Поточні вимоги/рекомендації СБ щодо завершення підготовки ППР-4 стосуються наступних напрямів: адресна соціальна допомога; пенсійна реформа; зміни у нарахування мінімальної пенсії; заміна пільг із спеціальних пенсій звичайними для працюючих пенсіонерів до їхнього виходу на пенсію; обмеження мінімальних пенсій 12 прожитковими мінімумами; реформування системи входження у підприємницьку діяльність; прийняття відповідного законопроекту щодо вдосконалення процедур банкрутства; повернення ПДВ; реформи, пов’язані з тарифами на житлово-комунальні послуги, адекватне впровадження закону про державні закупівлі.

В лютому 2011 року експерти Світового банку засвідчили, що Українська сторона (НБУ, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) готова завершити виконання запланованих заходів, пов’язані з консолідацією банківської системи, зміцненням системи гарантування вкладів фізичних осіб та оздоровленням фінансового сектору в цілому.

На сьогодні українська сторона готова докласти максимальних зусиль у спільній роботі з Банком для успішного завершення підготовки системних проектів.

В результаті такої підготовки та одночасно із системними реформами Українська сторона розраховує отримати у 2011 році кошти від Світового банку для фінансування державного бюджету в розмірі 500 та 350 млн. дол. США, що стане активною підтримкою з боку Банку тих стратегічних та інституційних реформ, перелік яких було визначено сторонами та які Уряд наполегливо впроваджує протягом підготовки згаданих проектів.

Інвестиційні проекти МБРР на стадіях підготовки та ініціювання

На стадіях підготовки та ініціювання на сьогодні знаходиться 4 інвестиційних проектів, сума позик МБРР за якими складає 1,45 млн. дол. США.

Енергетична сфера:

 1. "Проект з енергоефективності" – сума позики 200 млн. дол. США.

Мета проекту: підвищення енергоефективності українських підприємств шляхом підтримки впровадження енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії, у разі можливості, залучення додаткового "вуглецевого" фінансування.

Стан: Виходячи з узгодженого з Банком графіку підготовки проекту 23 березня 2011 року Кабінетом Міністрів України схвалено пакет документів для проведення переговорів за проектом з енергоефективності. Наразі очікується відповідне розпорядження Президента України. Переговори по проекту планується провести у першій половині квітня.

Транспортна інфраструктура:

 1. "Підвищення пропускної спроможності залізничного напрямку Знам’янка –Долинська – Миколаїв – Херсон - Джанкой"500 млн. дол. США.

Мета проекту: Будівництво другої колії, електрифікація, електрифікація та модернізація систем сигналізації і зв'язку на напрямку Знам'янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой для забезпечення зростаючих обсягів перевезень, енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом, та зменшення експлуатаційних витрат.

Стан: з боку Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури не виконано ключову умову щодо внесення у І кварталі 2011 року до ВРУ законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт", тому підготовка проекту наразі призупинена. Враховуючи важливість даного проекту для збільшення обсягу вантажних перевезень залізничним транспортом у напрямку портів Чорного моря домовлено з Банком відкласти підготовку проекту на наступний рік.

 1. "Покращення транспортно–експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава" - 600 млн. дол. США.

Мета проекту: приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ-Харків - Довжанський на ділянці від м. Лубни до м. Полтава, як однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з національним транспортним коридором Європа – Азія.

Стан: 11.08.2010 Мінекономіки прийняло наказ "Про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава" та та отримано згоду Світового банку щодо його спільної підготовки, яка має розпочатись у липні 2011 року. Початок впровадження цього проекту очікується у 2012 році.

Фінансовий сектор:

 1. Додаткове фінансування проекту розвитку експорту – 150 млн. дол. США

Стан: АТ «Укрексімбанк» підготував пакет документів для проведення переговорів та погодив його з зацікавленими органами виконавчої влади. Наразі здійснюється робота щодо врегулювання наданих ЦОВВ зауважень для подальшого внесення пакету документів до Кабінету Міністрів України. Виходячи з графіку підготовки проекту проведення переговорів планується провести у червні-липні цього року.

Таким чином, у І півріччі 2011 року заплановано провести офіційні переговори та підписати міжнародні договори з Банком по таких проектах:

  • Проект з енергоефективності (сума позики – 200 млн. дол. США + 50 млн. дол. США з ФЧТ );

  • Проект додаткового фінансування Другого проекту розвитку експорту (сума позики – 150 млн. дол. США).

Проекти МБРР на стадії ідентифікації ідеї:

Інвестиційні проекти:

 • Модернізація газотранспортної системи (МБРР - 500 млн. дол. США, ФЧТ – 100 млн. дол. США)

 • Проект з передачі електроенергії – ІІ - 200 млн. дол. США

 • Кредитна лінія по теплозабезпеченню (додаткове фінансування для проекту "Розвиток міської інфраструктури" для підприємств комунальної теплоенергетики - 200 млн. дол. США.

 • Проект реабілітації ТЕС – 500 млн. дол. США

Системні проекти:

 • П’ята позика на політику розвитку - 500 млн. дол. США.

 • Кредитна лінія: Проект з управління ризиками, пов‘язаними з катастрофами – 500 млн. дол. США.

Питання, що потребують вирішення:

 • затримки у бенефіціарів з підготовкою технічних завдань та документації для проведення тендерів та випадки довготривалого розгляду та наданням «no objection» Світовим банком такої документації та проектів контрактів з переможцем тендеру;

 • випадки недотримання та як наслідок перенесення термінів виконання заходів за проектами, що призводить до затримок у вибірці коштів;

 • нереалістичне планування вибірки коштів позик за проектами, що призводить до необгрунтованого збільшення видатків зі спеціального фонду держбюджету на відповідний рік;

 • недостатня інституційна спроможність окремих бенефіціарів для формування ефективної стратегії та планування закупівель;

 • формування бенефіціарами великих та складних лотів, у тому числі "під ключ", що унеможливлює проходження українськими компаніями кваліфікаційного відбору в якості генерального підрядника;

 • низький рівень інформаційних кампаній для здійснення закупівель, що проводяться бенефіціарами в Україні;

 • невміння використовувати правила закупівель МФО, які містять окремі преференції для вітчизняних підприємств.

Пріоритети для співробітництва з Банком на середньострокову перспективу:

 1. фінансування реального сектора економіки у напрямах:

  • підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки України (проект «Передавання електроенергії – 2);

  • збільшення транзитного потенціалу України та покращення транспортної інфраструктури (проект «Покращання транспортно-експлуатаційного стану дороги МО3 на ділянці Лубни-Полтава);

  • підвищення якості житлово-комунальних послуг у сфері теплопостачання (додаткове фінансування для проекту "Розвиток міської інфраструктури" для підприємств комунальної теплоенергетики);

  • залучення ресурсів для фінансування інфраструктурних проектів у газовому секторі.

 2. підтримка реформ в агропромисловому комплексі з метою забезпечення доступу на зовнішній ринок вітчизняних сільськогосподарських продовольчих товарів;

 3. підтримка розвитку машинобудування (підвищення технічного рівня, якості і конкурентноздатності продукції, впровадження новітніх технологій);

 4. підтримка виробництва та експорту високотехнологічної продукції, з високою доданою вартістю, у тому числі енергозберігаючої.

 5. проведення на постійній основі навчальних заходів з питань проектного аналізу, зокрема, фінансового та економічного, управління проектами, у тому числі закупівлями тощо.

Висновки:

 • Структура проектного портфеля МБРР переорієнтована на підтримку реального сектору економіки - збільшено фінансування проектів в сфері енергетики, муніципальної інфраструктури, а також транспорту.

 • Спільно узгоджені зі Світовим банком кроки дозволяють прискорити доступ українських підприємств до ресурсів МФО та частково задовольнити зростаючі потреби в залученні інвестиційних ресурсів для реалізації інфраструктурних проектів у сферах транспортної та муніципальної інфраструктури, енергетики та енергозбереження.

 • Проекти відповідають проголошеній Президентом України "Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки", якою зокрема передбачено створення базових передумов для економічного росту, забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу та модернізація інфраструктури й базових секторів економіки.

Додаток

квітень 2011 року

Проекти МБРР на стадії реалізації

Назва проекту

Відповідальний виконавець

Термін реалізації

Сума позики, млн. дол. США

Загальна вибірка коштів,

млн. дол. США

Вибрано

у

2011 році, млн. дол. США

Проект видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвитку системи кадастру

Державне агентство земельних ресурсів України

30.07.2004 — 30.06.2012

195,13

з яких скасовано 105,45

34,354

1,524

Програма модернізації Державної податкової служби

Державна податкова служба України

31.12.2003 — 29.06.2012

40,0

19,425

Проект вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні

Міністерство соціальної політики України

04.04.2006 — 01.07.2011

99,4

56,603

4,339

Проект розвитку системи державної статистики

Державна служба статистики України

15.06.2005 — 31.12.2012

32,0

25,889

0,535

Проект рівного доступу до якісної освіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

07.02.2006 — 31.12.2010

(до 30.04.2011 розрахунки)

86,587

з яких скасовано 54,855

29,441

5,811

Проект реабілітації гідроелектростанцій + Додаткове фінансування

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

03.02.2006 — 30.06.2012 /

03.08.2010 — 30.06.2012

(до 30.10.2012 розрахунки)

106,0

+

60

45,536

+

0,15

1,000

Проект модернізації державних фінансів

Міністерство фінансів України

23.10.2008 — 30.06.2013

50,0

1,527

0,231

Проект розвитку експорту 2

АТ "Укрексімбанк"

20.03.2007 — 31.12.2011

154,5

129,537

4,750

Проект розвитку міської інфраструктури

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

10.11.2008 — 31.12.2012

140,0

12,384

2,270

Проект з передачі електроенергії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

05.12.2008 — 30.06.2012

200,0

0,883

Покращання автошляхів та безпеки руху

Державна служба автомобільних доріг України

03.09.2009 – 31.12.2012

(до 30.04.2013 розрахунки)

400,0

59,967

10,694Скачать документ

Похожие документы:

 1. Стан І перспективи посилення співробітництва україни І європейського союзу у сфері енергетики анотація

  Документ
  Ефективна політика держави в сфері енергетики одна із найважливіших умов її економічної безпеки. Це положення є особливо актуальним у нинішню епоху, коли скорочуються природні запаси вуглеводнів, різко коливаються ціни на енергоносії,
 2. Проблеми та перспективи співробітництва україни з іраном в економічній сфері анотація

  Документ
  Проаналізовано сучасний стан економічного співробітництва України з Іраном. На основі проведеного аналізу обґрунтовано висновок про те, що для України Іран залишається одним з основних торгових партнерів, а економічні інтереси Ірану
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 4. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 5. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними

Другие похожие документы..