Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧА...полностью>>
'Документ'
В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Пр...полностью>>
'Лекция'
Краска - один из самых необходимых материалов при ремонте. Ее окрашивают стены, потолки, оконные рамы, двери и даже бетонные покрытия. Применяют крас...полностью>>
'Документ'
Олейник В.В. Основы концептуально-программного подхода к обеспечению безопасности жителей и жилого фонда на примере деятельности подразделений москов...полностью>>

Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

про результати виконання теми

«ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію Бондарчук О. І., доктора психологічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти», та співдоповідь проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента

Бойченко Т. Є. про результати виконання означеної теми, вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію наукового керівника Бондарчук О. І. про хід виконання держбюджетної теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» схвалити.

2. Науковому керівникові Бондарчук О. І. забезпечити впровадження результатів дослідження у процес післядипломної педагогічної освіти.

3. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з наукової роботи Бойченко Т. Є.

2. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ТЕМИ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ».

СЛУХАЛИ:

ЄЛЬНІКОВУ Галину Василівну, доктора педагогічних наук, професора, яка доповіла про те, що науково-дослідна робота за темою «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (державний реєстраційний номер 0109U002236) виконувалася групою наукових співробітників у складі:

Науковий керівник теми: Єльникова Г. В., доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальні виконавці: професори: Маслова В. І., Федорова Г. В., Куценко В. І.; доценти: Мельник В. К., Семенькова О. Г., Гуралюка А. Г.; старші викладачі: Чернуха-Гадзецька К. М., Шевцова О. М.

Об’єктом дослідження було обрано управлінську діяльність керівників закладів та установ загальної середньої освіти.

Мета роботи: розробити, науково обґрунтувати та практично апробувати систему підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях.

Предметом дослідження виступали теоретико-методичні і технологічні складові (зміст, форми, організаційно-педагогічні умови, результат) підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях.

Мета дослідження полягала в тому, щоб розробити, науково обґрунтувати та практично апробувати систему підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях.

Згідно з поставленою метою реалізовано основні завдання дослідження:

 • проаналізовано сучасний стан та науково-теоретично обґрунтовано системи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях;

 • досліджено стан практичного оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на шкільному і районному (міському) рівнях;

 • розроблено й науково обґрунтувано систему (модель) оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу  змісту відповідної підготовки керівників;

 • розроблено й науково обґрунтовано систему (модель) підготовки керівників районного (міського) та шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 • дано експертну оцінку розробленій системі (моделі) оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу та системі (моделі) підготовки керівників районного (міського) та шкільного рівнів до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 • проаналізовано й узагальнено матеріали дослідження, підготовлено до друку монографію з проблем підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на районному (міському) та шкільному рівнях.

Робота виконувалася згідно з планом та програмою дослідження, відповідно до яких творчим колективом наукової теми виконано такі види робіт:

 • Маслов В. І. розробив методологію та модель компетентності керівника ЗНЗ, включаючи оцінювання освітньої діяльності навчального закладу;

 • Єльникова Г. В. розробила модель атестації загальноосвітнього навчального закладу, оцінювання діяльності місцевого органу управління освітою, учасників навчально-виховного процесу в ЗНЗ та управлінської діяльності керівника ЗНЗ з позицій кваліметричного підходу, а також технологію її використання для моніторингу цієї діяльності й рефлексивного розвитку управлінських компетенцій директора школи;

 • Федоров Г. В. дослідив, розробив та апробував модель рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у ринкових умовах. Узагальнив досвід відділів освіти щодо рейтингового оцінювання якості освіти в навчальних закладах;

 • Мельник В. К. розробила алгоритмізовані складові управлінської діяльності керівника ЗНЗ;

 • Гуралюк А. Г. дослідив та підготував програму використання сучасних комп’ютерних технологій в оцінюванні діяльності навчальних закладів;

 • Куценко В. І., Семеньков О. Г. проаналізували й узагальнили сучасний стан та виокремлення економічних аспектів діяльності ЗНЗ та її оцінки на рівні школи й району;

 • Шевцова О. М. розробила та науково обґрунтувала системи (моделі) підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Під час виконання програми творчим колективом проведено курси:

 • з педагогічними та керівними кадрами на базі відділу освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації Житомирської області (60 осіб);

 • з керівниками загальноосвітніх шкіл, з керівниками апарату управління освіти на базі міського управління освіти м. Луцька Волинської області (79 осіб) та на базі відділу освіти Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (84 особи), у змісті яких розглянуто методики оцінювання якості освіти та результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на шкільному і районному (міському) рівнях.

Узагальнені матеріали діяльності експериментальних навчальних закладів та установ освіти Херсонської області було представлено до участі у ІІ Виставці «Інноватика в освіті України» за номінацією «Інноватика у науково-методичній роботі інститутів післядипломної педагогічної освіти з упровадження педагогічних інновацій у сільській школі». Тема інноваційної розробки «Компетентнісний підхід як фактор управління якістю освіти в навчальному закладі сільської місцевості» (27–29 жовтня 2010 р.).

Проведено виїзні засідання кафедри на базі Цюрупинської гімназії Цюрупинського району Херсонської області та загальноосвітньої школи №46 м. Херсона, на яких було розглянуто питання про підготовку керівників до оцінювання якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі, проаналізовано проміжні етапи діяльності навчальних закладів та установ освіти Херсонської області, які беруть участь в експерименті, надано наукову та методичну допомогу в організації дослідно-експериментальної роботи, проведено консультації з керівниками ЗНЗ та методистами РМК (25–26 червня 2010 р.).

Проведено методологічний семінар «Методологічні засади управління». До участі у заході було запрошено працівників кафедр ЦІППО та інших структурних підрозділів Університету (7 жовтня 2010 р.).

Проведено методичний семінар «Сукупність компонентів наукового дослідження як система» для викладачів кафедри (березень 2011 р.).

Кінцевими результатами кожного етапу науково-дослідної роботи є:

 • перший етап – розроблено та видано 11 статей, навчально-методичного комплексу загальним обсягом – 4 друк. арк.;

 • другий етап – розроблено та видано 6 статей загальним обсягом –1 друк. арк.;

 • третій етап – розроблено та видано 6 статей загальним обсягом – 1 друк. арк. Підготовлено до друку монографію, навчально-методичний посібник.

Готується до видання монографія «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу».

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Доповідь закінчено.

Чи є в присутніх запитання?

ЗАПИТАННЯ:

 1. Олійник Віктор Васильович: Як у своєму дослідженні Ви враховували дослідження кафедр Університету?

Єльнікова Галина Василівна: У дослідженнях, запланованих у межах нашої теми, учасники опиралися на результати наукових розробок співробітників кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ЦІППО та кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи ІМП.

 1. Олійник Віктор Васильович: Який обсяг роботи виконала К. М. Чернуха-Гадзецька?

Єльнікова Галина Василівна: Науковий співробітник К. М. Чернуха-Гадзецька виконала запланований обсяг роботи за індивідуальним планом за темою, визначеною в межах загальної теми.

СЛУХАЛИ:

БОЙЧЕНКО Тетяну Євгенівну, проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, яка поінформувала про результати виконання в 2011 р. держбюджетної теми «Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти»:

Науковий колектив працює над завершенням науково-дослідної роботи за означеною темою, роботу виконано відповідно до плану й програми дослідження в три етапи:

Перший етап дослідження проведено у 2009 р.:

 • вивчено теоретичні джерела з проблеми та змісту управлінської діяльності керівників закладів освіти;

 • визначено ролі і місця оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу в системі інноваційного, адаптивного управління загальною середньою освітою району;

 • розроблено зміст та структуру професійної компетентності керівників закладів освіти;

 • визначено стан науково-теоретичної розробки системи оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу на рівні закладів та районних установ державного управління.

Другий етап дослідження проведено у 2010 р.:

 • розроблено загальні технології оцінювання якості загальної середньої освіти на районному (міському) та шкільному рівнях;

 • розроблено науково-обгрунтовані моделі системи оцінювання якості загальної середньої освіти на районному (міському) та шкільному рівнях.

Третій етап дослідження проведено у 2011 р.:

 • підготовлено до друку монографії «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу».

Під час виконання теми розроблено й видано 23 статті, навчально-методичний комплекс. Підготовлено до друку монографію, навчально-методичний посібник. Проведено два семінари, два виїзних засідання кафедри.

Готується до видання монографія «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу».

Програму теми НДР «Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти» виконано.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

У ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В. В. ОЛІЙНИК, Т. Є. БОЙЧЕНКО, В. О. ГРАВІТ, Л. М.ВАЩЕНКО.

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ, ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗА ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію Єльникової Г. В., доктора педагогічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження за темою «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу», та співдоповідь проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Бойченко Т. Є. про результати виконання означеної теми, вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію наукового керівника Єльникової Г. В. про хід виконання держбюджетної теми «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу» схвалити.

2. Науковому керівникові Єльниковій Г. В. забезпечити впровадження результатів дослідження у процес післядипломної педагогічної освіти.

3. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з наукової роботи Бойченко Т. Є.

3. ПРО РОБОТУ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ Університету менеджменту освіти.

СЛУХАЛИ:

ЧЕРНИШОВУ Євгенію Родіонівну, першого проректора з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидата педагогічних наук, доцента, яка доповіла, що робота приймальної комісії Університету менеджменту освіти у 2011 році здійснювалася відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого ректором Університету. Склад приймальної комісії було затверджено наказом ректора № 01-01/410 від 07.12.2010 р. Для забезпечення діяльності приймальної комісії було створено її функціональні підрозділи: відбіркової та фахової комісій, комісія для проведення співбесід та апеляційна комісія (наказ ректора № 01-01/426 від 13.12.2010р.).

Приймальною комісією, відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 961 від 19.10.2010 р. й зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.10.2010 р. за № 999/18294 , було розроблено правила прийому до Університету, які затверджено ректором Університету від 15.11.2010 р. й погоджено з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 23.11.2010 р.

Основною функцією приймальної комісії Університету менеджменту освіти є організація і проведення прийому студентів на навчання, зокрема відбір на навчання за рахунок коштів державного бюджету України.

До складу приймальної комісії входять:

Чернишова Є. Р.

перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної та міжнародних зв’язків, заступник голови приймальної комісії;

Мельник Т. В.

старший викладач кафедри економіки та управління персоналом, відповідальний секретар приймальної комісії;

Ситніков О. П.

директор Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (м. Донецьк), член комісії;

Діденко М. С.

методист кафедри економіки та управління персоналом, заступник відповідального секретаря приймальної комісії;

Ануфрієва О. Л.

доцент кафедри економіки та управління персоналом, член комісії;

Волянюк Н. Ю.

професор кафедри загальної та прикладної психології, член комісії;

Чаусов А. О.

доцент кафедри економіки та управління персоналом, член комісії;

Драч І. І.

доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, член комісії;

Казакова М. М.

начальник відділу організаційної роботи та діловодства, член комісії;

Горбенко Н. Є.

старший викладач кафедри економіки та управління персоналом, член комісії.

Протягом року було проведено 21 засідання приймальної комісії, на яких розглядалися такі питання:

 • обговорення та схвалення «Правил прийому на навчання до Університету менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України у 2011році»;

 • розподіл обов’язків членів приймальної комісії;

 • визначення термінів прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування за формами навчання та джерелами фінансування;

 • визначення предметів, вступні випробування з яких є профілюючим при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

 • порядок проведення конкурсу для зарахування на місця, що фінансуються коштами із державного бюджету;

 • порядок проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр»;

 • визначення переліку посад, характер роботи яких відповідає профілю спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в Університеті і стаж роботи на яких передбачає переваги згідно з правилами прийму до Університету;

 • кількість та форму проведення вступних випробувань, критерії та систему оцінювання знань;

 • порядок зарахування осіб, які набрали однакову кількість балів;

 • порядок подання вступниками апеляцій та їх розгляду;

 • допуск вступників на навчання;

 • рекомендація щодо зарахування вступників на навчання;

 • про делегування повноважень директору Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк ):

 • про створення екзаменаційної та вибіркової комісії;

 • про допуск до конкурсу сертифікатів Університету центру оцінювання якості освіти;

 • про допуск до фахових вступних випробувань ;

 • про зарахування та відрахування слухачів та студентів;

 • про зарахування на вакантні місця старших курсів;

 • про персональну відповідальність Ситнікова О. П. за цільове використання бюджетних і інших коштів, призначених на підготовку спеціалістів, а також підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

До кінця року заплановано здійснити набір студентів за рівнями:

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

 • на спеціальність «Управління навчальним закладом» у кількості 120 осіб (90 осіб – за держзамовленням, 30 осіб – за контрактом). Враховуючи результати набору студентів на цю спеціальність у 2010 році (всього було зараховано 123 особи, конкурс на місця за держзамовленням складав 2,06 особи на одне місце);

 • на спеціальність «Психологія» у кількості 30 осіб;

 • на спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування» у кількості 8 осіб;

 • на спеціальність «Педагогіка вищої школи» у кількості 16 осіб.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 • за напрямом «Менеджмент організацій та адміністрування» у кількості 11 осіб;

 • за напрямом «Психологія» у кількості 10 осіб;

 • за напрямом «Управління персоналом та економіка праці» у

кількості 27 осіб.

Прогнозований набір студентів у 2011 році складає 508 осіб.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 2. Про роботу, виконану в Іпівріччі 2009-2010 н р

  Документ
  Підготовлено аналітичну довідку до колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма
 3. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 4. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації

Другие похожие документы..