Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Трансгенные продукты (ТГП) – продукты, полученные с помощью видоизменения генотипа (набора генов) конкретного вида растений, животных, птиц и пр. Напр...полностью>>
'Документ'
110 лет со д.р. Владимира Григорьевича Захарова, русского композитора, руководителя хора им. Пятницкого, автора песен «Ой, туманы мои, растуманы» «И к...полностью>>
'Тезисы'
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в работе 16-го Междун...полностью>>
'Литература'
Школа и педагогика за рубежом прошли многовековой исторический путь. Постепенно из суммы идей и концепций педагогика превращалась в науку. На определ...полностью>>

Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.2. КАДРОВЕ ПИТАННЯ.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ «ДОЦЕНТ» ПО КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (м. ДОНЕЦЬК) «УМО» НАПН УКРАЇНИ ЗАВІДУВАЧЦІ КАФЕДРИ МАКСИМЕНКО ОЛЕНІ ГЕОРГІЇВНІ.

СЛУХАЛИ:

ІЛЛЯХОВУ Марину Володимирівну, ученого секретаря вченої ради ДВНЗ «УМО» НАПН України, кандидата філософських наук:

На розгляд вченої ради подано документи Максименко Олени Георгіївни, яка з 2010 р. обіймає посаду завідувачки кафедри педагогіки та психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Максименко О. Г. 1969 року народження. У 1989 р. закінчила Стахановське медичне училище за спеціальністю «Фармація» (диплом МТ № 659941 від 1 липня 1989 р.). У 2000 р. закінчила ПВНЗ «Донецький інститут психології і підприємництва» за спеціальністю «Психологія» й отримала кваліфікацію «Психолог», диплом НК №13406593 від 24 червня 2000 р.

Із 2009 р. – кандидат психологічних наук. Дисертацію захищено на спеціалізованій вченій раді Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України 20.12.2008 р., диплом ДК № 050842 (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 28.04.2009 р., протокол № 175-06/1).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації – дев’ять років, зокрема в Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «УМО» НАПН України – один рік.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації:

з 02.09.2001 р. по 01.04.2006 р. – викладач кафедри психології Донецького інституту психології і підприємництва;

з 01.04.2006 р. по 01.09.2009 р. – старший викладач кафедри «Загальна психологія» Донецького інституту психології і підприємництва;

з 01.09.2009 р. по 08.12.2009 р. – доцент кафедри «Загальна психологія» Донецького інституту психології і підприємництва;

з 08.12.2009 по 27.08.2010 р. – в. о. завідувача кафедри «Загальна психологія» Донецького інституту психології і підприємництва;

з 01.09.2010 р. по теперішній час – завідувачка кафедри педагогіки та психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Основні навчальні курси, які веде здобувач:

Із напряму підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ: «Основи психології праці особистості» (12 год.); «Особистісно-орієнтована підготовка сучасних фахівців» (8 год.); «Сучасні дидактичні технології» (16 год.); «Актуальні питання виховної діяльності у навчальному закладі» (14 год.); «Педагогічна майстерність: сучасний досвід» (8 год.); «Психолого-педагогічні засади формування професійно важливих якостей особистості майбутнього робітника» (8 год.); «Управління фаховою діяльністю (педагогічний менеджмент)» (14 год.); «Професійно-технічна освіта України: стратегія розвитку» (10 год.); «Психологія освітнього менеджменту» (18 год.); «Актуальні проблеми професійної педагогіки. Педагогічна компетентність керівника» (18 год.); «Педагогічні аспекти організації виховної роботи» (10 год.); «Комунікативна культура в діяльності керівника» (10 год.) тощо.

Із підготовки педагогічних фахівців за спеціальністю «Психологія»: «Основи глибинної психології» (99 год.); «Психологія залежності» (42 год.); «Психологія сексуальності» (35 год.); «Основи психосоматики» (51 год.).

Розроблено навчальні й робочі програми з курсів: «Основи глибинної психології»; «Основи психосоматики»; «Психологія залежності»; «Психологія сексуальності».

О. Г. Максименко веде семінарські та практичні (лабораторні) заняття з указаних дисциплін, проводить «круглі столи», тематичні дискусії, конференції. Методичне забезпечення основних навчальних курсів включає проведення модульного контролю, контрольних робіт, іспитів та заліків, а також наочні матеріали, розроблені згідно із вимогами кредитно-модульної системи навчання. За курсами «Психологія залежності» (2011) й «Психологія сексуальності» (2011) розроблено методичні рекомендації. З курсу «Основи глибинної психології» розроблено й надруковано навчально-методичний посібник «Сучасні напрями глибинної психології» (2011).

Здобувач керує комплексною науково-дослідною роботою кафедри педагогіки та психології професійної освіти за темою «Психолого-педагогічні особливості професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ» (протокол № 1 від 31.01.2011 р.). Особистісний напрям – «Особливості психологічної самодепривації психіки суб'єкта у процесі онтогенезу особистості».

За матеріалами науково-дослідницької роботи підготовлено доповіді та публікації: «Психолого-педагогічні особливості професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ», «Творчість у структурі особистісних якостей керівника», «Творчість – це самоактуалізація чи сублімація?», «Особливості пізнання глибинно-психологічних витоків релігійної віри у процесі активного соціально-психологічного навчання», «Етапи становлення психічної самодепривації суб'єкта» тощо.

Керує студентською проблемною групою «Глибинна психологія (метод АСПН). Психологічні середи».

Рецензовано: дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія» аспірантки Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Кононової М. М, на тему «Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта»; дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія» аспірантки Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Чернухи І. О., на тему «Психокорекція особистості засобами арт-терапії».

О. Г. Максименко нагороджено Почесними дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України за активне впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику, має диплом XIV Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2001» (16–18 лютого 2011 р., м. Київ).

Здобувач має 28 публікацій, із них – 21 наукового та 7 навчально-методичного характеру, 15 надруковано у фахових виданнях, зокрема після захисту дисертації – 12 фахових, навчально-методичний посібник, навчально-практичний посібник, 3 методичні рекомендації.

Матеріали атестаційної справи та науково-методичні роботи Максименко О. Г. пройшли експертну комісію: кафедра управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології надала позитивний експертний висновок (протокол №2 засідання кафедри від 6 жовтня 2011 р.) та кафедра психології управління також надала позивний експертний висновок (протокол №11 засідання кафедри від 5 жовтня 2011 р.).

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає. Виношу кандидатуру претендента на обговорення.

В ОБГОВОРЕННІ КАНДИДАТУРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В.В.ОЛІЙНИК, Є.Р.ЧЕРНИШОВА, В.І.ПУЦОВ, Л.М.ВАЩЕНКО, ЯКІ ОДНОСТАЙНО ПІДТРИМАЛИ КАНДИДАТУРУ МАКСИМЕНКО ОЛЕНИ ГЕОРГІЇВНИ ПРО ПРИСВОЄННЯ ЇЙ ЗВАННЯ ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (м. ДОНЕЦЬК) «УМО» НАПН УКРАЇНИ.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: хто за те, щоб Максименко Олену

Георгіївну, доцента кафедри педагогіки та психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «УМО» НАПН України, внести до бюлетеню для таємного голосування?

«За» 17

«Проти» немає

«Недійсних бюлетенів» немає

Рішення прийнято одноголосно.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: які будуть пропозиції щодо формування лічильної комісії?

На підставі пропозиції виношу на голосування кандидатури професорів Чміля А. І., Лушина П. В., Бондарчук О. І.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

ВІДБУВАЄТЬСЯ ГОЛОСУВАННЯ.

Для оголошення підсумків голосування слово надається професору

О. І.Бондарчук

БОНДАРЧУК Олена Іванівна зачитує протокол засідання лічильної комісії №1, про обрання голови комісії –Бондарчук О. І. (протокол додається)

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: хто за те, щоб затвердити протокол №1 лічильної комісії про обрання її голови, прошу голосувати.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

БОНДАРЧУК Олена Іванівна зачитує протокол №2 засідання лічильної комісії про результати таємного голосування щодо присвоєння вченого звання доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «УМО» НАПН України, обраної вченою радою Університету менеджменту освіти 19 жовтня 2011 р. у складі:

 1. Бондарчук О.І.

 2. Лушин П.В.

 3. Чміль А.І.

На засіданні були присутні 17 з 24 членів вченої ради.

Балотувалася: Максименко Олена Георгіївна щодо присвоєння вченого звання доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «УМО» НАПН України

Роздано бюлетенів: 17

Виявилося бюлетенів в урні 17

«За» 17

«Проти» немає

«Недійсних бюлетенів» немає

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Хто за те, щоб затвердити протокол

лічильної комісії про результатів таємного голосування щодо присвоєння

вченого звання доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «УМО» НАПН України Максименко Олені Георгіївні?

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

Вітаємо Олену Георгіївну Максименко з успішними результатами голосування. Бажаємо подальших успіхів у науковій та педагогічній діяльності.

Вченому секретарю доручаємо контроль за підготовкою та представленням атестаційної справи Максименко О. Г. у Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

4.3. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ З ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ.

Слухали:

ЧЕРНИШОВУ Євгенію Родіонівну, першого проректора з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидата педагогічних наук, доцента, яка доповіла, що для забезпечення прийому абітурієнтів за державним замовленням у 2011 р. за спеціальністю «Управління навчальним закладом» було проведено профорієнтаційну роботу з Головними Управліннями освіти. За її підсумками надійшло 258 заявок щодо вступу на зазначену спеціальність.

Із 17.10.2011р по 22.10.2011р. взяла участь у конкурсі 161 особа, конкурс за держзамовленням складав 1,8 особи на одне місце.

Серед них: -- 81 особа набрала не менше 22 балів, - 20 осіб не менше 21 бала.

При однакових позитивних результатах вступних випробувань переважне право на зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра надається особам:

1) які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (або спеціаліста –при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) в Університеті менеджменту освіти;

2) які отримали диплом бакалавра (спеціаліста) з відзнакою;

3) які працюють за обраною спеціальністю;

4) які мають вищий середній бал додатку до диплома бакалавра (спеціаліста).

При складанні фахового вступного випробування, 19 осіб, які набрали менше 10 балів, і мають негативну оцінку.

За результатами вступних фахових випробувань 90 осіб зараховано за держзамовленням та 24 особи зараховано за кошти юридичних, фізичних осіб.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

Слухали:

ВАЩЕНКО Людмилу Миколаївну, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи – директора ЦІППО, доктора педагогічних наук, професора, яка доповіла, що станом на 19.10 2011 р. виконання плану графіку з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти за державним замовленням у 2011 р. (ЦІППО та ІВО) забезпечено на 93 %: 95,1 % по ЦІППО, 90,0 % по ІВО (див. таблицю 2)

Кількісна різниця з планом становить 211 осіб: 67 по ЦІППО та 126 по ІВО. Причини у неповному заїді слухачів є об’єктивними. Вони відображені у відповідних документах (наказах, доповідних, пояснювальних тощо). Проведені адміністративні заходи дозволяють виконати річний план-графік до 15 грудня шляхом добору слухачів та організації підвищення їхньої кваліфікації за 72-годинною очною формою навчання.

У процесі навчання особлива увага приділялася:

 • режиму організації та його виконанню;

 • відповідності змісту підвищення кваліфікації слухачів їхнім професійним вимогам;

 • запитам слухачів щодо якості організації навчання (зокрема, формам, методам);

 • оцінюванню результатів навченості слухачів (форми контролю, тестові завдання тощо).

Таблиця 2

Напрям

ЦІППО

ІВО

ЦІППО+ІВО

план

факт

різниця

відсоток

план

факт

різниця

відсоток

план

факт

різниця

відсоток

Підвищення кваліфікації працівників методичних служб

548

577

29

105,3

12

14

2

116,7

560

591

31

105,5

Підвищення кваліфікації працівників психологічних служб

185

136

-49

73,5

 

 

 

185

136

-49

73,5

Підвищення кваліфікації держ. службовців, керівників держ. підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, педагогічних працівників та керівників закладів освіти

1033

966

-67

93,5

1222

1096

-126

89,7

2255

2062

-193

91,4

РАЗОМ

1766

1679

-87

95,1

1234

1110

-124

90,0

3000

2789

-211

93,0

Доповідь закінчено. Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В. В. ОЛІЙНИК, Т. Є. БОЙЧЕНКО, В. О. ГРАВІТ.

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ, ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

про хід виконання держзамовлення з перепідготовки та підвищення кваліфікації в Університеті

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію Чернишової Є. Р, кандидата педагогічних наук, доцента, першого проректора – проректора з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків та Ващенко Л. М., доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи – директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти про хід виконання держзамовлення з перепідготовки та підвищення кваліфікації в Університеті, вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію Чернишової Є. Р. , кандидата педагогічних наук, доцента, першого проректора – проректора з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків та Ващенко Л. М., доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи – директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти про хід виконання держзамовлення з перепідготовки та підвищення кваліфікації в Університеті взяти до відома.

2. Директору Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Ващенко Л. М., директору Інституту відкритої освіти Яковцю В. П. та заступнику директора Інституту менеджменту психології Олійнику В. В. забезпечити неухильні заходи щодо виконання держзамовлення на 2011 р. з перепідготовки та підвищення кваліфікації в Університеті.

3. Звіт про підсумки виконання держзамовлення з перепідготовки та підвищення кваліфікації в Університеті заслухати в січні 2012 р.

3. Контроль за виконанням рішення вченої ради залишається за

Чернишовою Є. Р.

4.4. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМАТИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ТА АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ.

СЛУХАЛИ:

БОЙЧЕНКО Тетяну Євгенівну, проректора з наукової роботи –

директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, яка доповіла, що згідно з поданням кафедр до відділу аспірантури, відповідно до рішення координаційної ради Університету менеджменту освіти з експертизи науково-дослідної тематики, обраної для дисертаційних досліджень, ученій раді пропонуються для розгляду теми наукових робіт, а саме:

 1. Гуменюк людмили ярославівни

«Формування україномовної компетентності вчителів початкових класів в умовах кредитно-модульної системи підвищення кваліфікації» (науковий керівник – канд. педагог. н., доц. Скрипник Марина Іванівна).

На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія та методика професійної освіти».

2. Драч Ірини Іванівни

«Теоретико-методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи» (науковий консультант – д-р. педагог. наук, професор, дійсний член НАПН України Олійник Віктор Васильович).

На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – «теорія та методика управління освітою».

3. опанасець ірини валентинівни

«Психологічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності в умовах післядипломної освіти» (науковий керівник – д-р. психолог. н., проф. Бондарчук Олена Іванівна).

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія».

4. самарської КАТЕРИНИ василівни

«Регуляція психічних станів майбутніх психологів у навчальній діяльності бінауральними звуками» (науковий керівник – канд. психолог. н., доц.

Волженцева Ірина Вікторівна).

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – «загальна психологія, історія психології».

5. степанової тетяни вікторівни

«Психологічні особливості рольового конфлікту жінки залежно від обраного типу кар’єри» (науковий керівник –д-р. психолог. н., проф. Бондарчук Олена Іванівна).

На здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – «соціальна психологія, психологія соціальної роботи».

6. ТРИЗУБЕЦЬ галини євгенівни

«Моделювання стратегічного управління освітою в районі» (науковий керівник – канд. педагог. н. Гавлітіна Тетяна Миколаївна).

На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.

7. Чернишова ЄВГЕНІЯ родіонівна

«Теорія і практика формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти» (науковий консультант – д. педагог. наук, професор, дійсний член НАПН України Олійник Віктор Васильович).

На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – «теорія та методика управління освітою».

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович Доповідь закінчено.

Чи є в присутніх запитання?

ЗАПИТАННЯ:

 1. Ващенко Людмила Миколаївна: У мене питання по останній темі. Шановна Євгеніє Родіонівно, хто саме виступає суб’єктом кадрового потенціалу? Вважаю, що це потрібно уточнити, бо формулювання є доволі широким.

Чернишова Євгенія Родіонівна: Під суб’єктом кадрового потенціалу розуміються педагогічні та науково-педагогічні кадри.

Бойченко Тетяна Євгенівна: Насамперед потрібно уточнити, що на сьогодні розуміють під визначенням «кадровий потенціал». Можливо, Євгенія Родіонівна сформулює нове тлумачення цього терміну.

Олійник Віктор Васильович: Оскільки обговорювана тема ніколи не досліджувалася, то потрібно подумати. Можливо, справді слід сконцентруватися на науково-педагогічних кадрах. Пропоную уточнити тему дисертації таким чином: «Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної освіти».

У ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В. В. ОЛІЙНИК, Л. М. ВАЩЕНКО, В. О. ГРАВІТ, М. С. СЛОБОДЯНИК.

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ, ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

«затвердження тематики наукових досліджень здобувачів і аспірантів університету менеджменту освіти»

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши звіт проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Т. Є. Бойченко про тематику наукових досліджень, вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити тематику наукових досліджень аспірантів і здобувачів Університету менеджменту освіти, представлену проректором з наукової роботи – директором Науково-дослідного інституту післядипломної освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом Бойченко Т. Є.

4.5. ПРО РЕКОМЕНДАЦІЮ ДО ДРУКУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА «ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК».

СЛУХАЛИ:

БОЙЧЕНКО Тетяну Євгенівну, проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента: навчально-методичній посібник «Оцінювання результатів навчання здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі життєвих навичок», розроблений авторським колективом у складі: Бойченко Т. Є., Дивак В. В., Лобур М. С., Тарусова Л. І., Горяна Л. Г. Навчально-методичний посібник має обсяг 6 друк. аркушів.

Рукопис підручника виконано до відповідних вимог, має необхідні рецензії.

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

У ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В. В. ОЛІЙНИК, Є. Р. ЧЕРНИШОВА, О. І. БОНДАРЧУК, Л. М. ВАЩЕНКО, В. О. ГРАВІТ.

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ, ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника

«ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

НА ОСНОВІ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК»

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Бойченко Т. Є. про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Оцінювання результатів навчання здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі життєвих навичок», вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Оцінювання результатів навчання здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі життєвих навичок», розробленого авторським колективом у складі: Бойченко Т. Є., Дивак В. В., Лобур М. С., Тарусова Л. І., Горяна Л. Г.

  1. ПРО НАДАННЯ ТВОРЧОЇ ВІДПУСТКИ АСПІРАНТЦІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТЕНГУ РОЖНОВІЙ Т. Є.

СЛУХАЛИ:

БОЙЧЕНКО Тетяну Євгенівну, проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента:

Аспірантка кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Рожнова Тетяна Євгенівна успішно виконує роботу над дисертаційним дослідженням «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «теорія та методика управління освітою» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мельник В. К.).

Для оформлення матеріалів дисертаційного дослідження Рожнова Т. Є. просить надати їй творчу відпустку на підставі Закону України «про відпустки» (від 15.10. 1996 р. з наступними змінами та доповненнями); Кодексу законів про працю; Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45; Положення про підготовку наукових кадрів в системі АПН України від 27 червня 2000 р.

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

ПРО НАДАННЯ ТВОРЧОЇ ВІДПУСТКИ АСПІРАНТЦІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТЕНГУ

РОЖНОВІЙ Т. Є.

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Бойченко Т. Є. про стан виконання плану дисертаційної роботи аспіранткою кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Рожновою Т. Є., вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Клопотати про надання творчої відпустки Рожновій Т. Є. для завершення роботи над дисертаційним дослідженням «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «теорія та методика управління освітою».

4.7. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ».

СЛУХАЛИ:

БОЙЧЕНКО Тетяну Євгенівну, проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента:

Лабораторією валеологічної освіти НДІППО Університету менеджменту освіти підготовлено матеріали щодо проведення експериментальної роботи «Організаційно-методичні засади моніторингу рівня здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів України». Роботу заплановано за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та участі громадської асоціації «Рух за здоровий спосіб життя».

У межах експерименту передбачено впровадження в навчальний процес Університету методики оцінювання рівня здоров’я учнів, студентів, слухачів (керівних і педагогічних кадрів освіти); забезпечення належним потребам експерименту обладнанням медичного кабінету Університету.

Розроблено план проведення експерименту, його обґрунтування. Надіслано листи до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, що відповідають переліку загальноосвітніх закладів обласних та міських управлінь освіти. У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту триває процес оформлення документації експерименту щодо його всеукраїнського рівня.

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

Про проведення експериментальної роботи

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ»

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Бойченко Т. Є. про матеріали щодо проведення експериментальної роботи «Організаційно-методичні засади моніторингу рівня здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів України», вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити матеріали щодо проведення експериментальної роботи «Організаційно-методичні засади моніторингу рівня здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Голова Вченої ради,

ректор Університету,

дійсний член НАПН

України В. В. Олійник

Учений секретар

вченої ради М. В. Ілляхова

22Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 2. Про роботу, виконану в Іпівріччі 2009-2010 н р

  Документ
  Підготовлено аналітичну довідку до колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма
 3. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 4. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації

Другие похожие документы..