Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция по работе'
В целях дальнейшего совершенствования организации военного контроля за качеством разработки, производства, монтажа и ремонта вооружения, военной техн...полностью>>
'Документ'
Отдых в Марокко - это ни с чем не сравнимое погружение в восточную сказку с дворцами, парками, садами и озерами. Вас ждут древние города Рабат, Марра...полностью>>
'Документ'
Председатель демократической партии "Эрк" Узбекистана Мухаммад Солих на выборах президента республики в декабре 1991 года был в числе канди...полностью>>
'Сценарий'
Русский писатель и историограф Николай Михайлович Карамзин говорил: «История ума представляет две главные эпохи: изобретение букв и типографии; все д...полностью>>

Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки:

 • скласти перелік навчальних закладів, які випускають молодших спеціалістів, і спланувати спільно з кафедрами перед набором нових груп відвідування цих закладів для профорієнтаційної роботи з випускниками;

 • налагодити облік прийому й випуску студентів та профорієнтаційної роботи за допомогою введення путівок (направлень) для профорієнтації; спеціальних форм обліку щорічного випуску та набору груп із зазначенням навчального закладу, з якого прийшли випускники та кафедри, що проводили профорієнтацію в цьому закладі; показник кількості залучених абітурієнтів ввести в перелік питань для визначення рейтингу кафедр;

 • складати угоди з навчальними закладами про набір випускників. З цією метою встановити зв'язок з професійно-технічним навчальним закладом НАПН України та навчальними закладами, керівники (або представники адміністрації) яких навчаються в ІМП;

 • здійснювати аналіз отриманих даних щодо набору студентів, визначати невикористані резерви та регулювати діяльність відділу по залученню абітурієнтів.

Потребує розширення рекламна діяльність через:

 • засоби масової інформації (реклама по телебаченню, в газетах, журналах, радіо тощо) та участь у конференціях, виставках з проведенням круглих столів, семінарів, майстер-класів тощо;

 • підсилення зв’язків з Міністерством освіти, науки, молоді і спорту України щодо залучення до навчання працівників;

 • налагодження зв’язків з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, направлення запрошень на навчання та участі у конференціях і семінарах.

Необхідно підвищити обґрунтованість планування набору студентів, максимально наближаючи його до ліцензійного обсягу.

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає. Дякую.

У ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В. В. ОЛІЙНИК, Т.Є. БОЙЧЕНКО, В. О. ГРАВІТ, Л. М.ВАЩЕНКО.

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ, ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

про роботу приймальної комісії

ДВНЗ «УМО» НАПН України

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови приймальної комісії, першого проректора – проректора з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків Чернишової Є. Р., вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Інформацію заступника голови приймальної комісії, першого проректора Університету менеджменту освіти Чернишової Є. Р. взяти до відома.

 2. Продовжити профорієнтаційну роботу щодо залучення студентів на навчання до Університету менеджменту освіти.

 3. Контроль за виконання рішення вченої ради покласти на заступника голови приймальної комісії, першого проректора Чернишову Є. Р.

Термін виконання: упродовж року.

За дорученням голови вченої ради Олійника В. В. через відсутність з поважної причини Ситнікова О. П. висвітлення питання про роботу приймальної комісії Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО» НАПН України надається Чернишовій Є. Р.

СЛУХАЛИ:

ЧЕРНИШОВУ Євгенію Родіонівну, першого проректора з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидата педагогічних наук, доцента, яка доповіла, що для підготовки, організації та проведення прийому студентів у 2011/2012 навчальному році вченою радою Інституту було визначено напрями діяльності приймальної комісії, які стали основою розроблених заходів з професійної орієнтації молоді, підготовки та проведення набору студентів у 2011 р., плану загальноінститутських заходів і планів роботи з професійної орієнтації молоді.

НАКАЗИ по Інституту:

1. Наказ «Про створення відбіркової комісії на 2011 р.» (12 членів комісії) № 01-02/227 від 31.05.2011 р.

Наказ «Про склад відбіркових комісій на 2011 р.» № 01-02/295 від 01.07.2011р.:

 • предметні екзаменаційні комісії;

 • фахові атестаційні комісії;

 • апеляційна комісія.

2. Наказ «Про допуск до творчого конкурсу» № 01-02/296 від 18.07.2011 р.

3. Наказ «Про допуск до фахових вступних випробувань» № 01-02/297 від 22.07.2011 р.

4. Наказ «Про рекомендацію до зарахування вступників» № 01-02/300 від 01.08.2011 р.

5. Наказ «Про зарахування на навчання», ОКР-бакалавр, № 01-02/301 від 10.08.2011 р.

6. Наказ «Про зарахування на вакантні місця старших курсів» № 01-02/302 від 10.08.2011 р.

7. Наказ «Про зарахування на навчання», ОКР-магістр № 01-02/303 від 11.08.2011 р.

Для забезпечення конкурсного відбору молоді на навчання до ІПО ІПП УМО впродовж року проводилася робота, яка полягала у:

 • вивченні та прогнозуванні перспектив формування студентського контингенту Інституту;

 • пропаганді рівня освітньої діяльності ІПО ІПП УМО;

 • конструюванні системи профорієнтаційної роботи усіх підрозділів Інституту;

 • встановленні та укріпленні постійних контактів з колективами професійних та вищих навчальних закладів;

 • участі у ярмарках професій, що відбуваються у районах і містах Донецької області;

 • проведенні зустрічей з абітурієнтами та їхніми батьками;

 • наданні інформації про нові спеціальності Інституту на семінарах керівників районних відділів освіти;

 • організації Днів відкритих дверей в Інституті;

 • наданні письмових та телефонних відповідей з питань вступу до інституту;

 • розміщенні реклами на сайті Інституту та в засобах масової інформації.

Прийом документів відбувався відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.10.2010 р. № 961, та відповідно до «Правил прийому до вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у 2011 році». Питання, пов'язані з прийомом документів, вирішувалися на засіданнях приймальної комісії. У період роботи відбіркової комісії на дошці оголошень щодня надавалася інформація про надходження заяв тощо. На сайті Інституту можна було ознайомитися з інформацією про вступну кампанію, яка оновлювалася щодня. У період прийому документів регулярно проводилася профорієнтаційна робота з абітурієнтами.

Таблиця 1

Динаміка подання заяв, допуску до конкурсу та зарахування студентів

Спеціальність

Курс

Подано заяв

Допущено до

конкурсу

Рекомендовано до зарахування

Зараховано

1

6.170202 «Охорона праці»

І

23

19

19

19

3

ІІІ

24

17

17

17

4

6.010104 «Професійна освіта. Дизайн»

І

3

-

-

-

5

ІІІ

22

16

16

16

6

6.030102 «Психологія»

І

9

-

-

-

9

8.03010201 «Психологія»

V

30

30

30

30

10

8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

V

32

30

30

30

11

8.18010020 «Педагогіка вищої школи»

V

43

27

27

27

12

8.18010021 «Управління навчальним закладом»

V

54

47

47

47

Абітурієнти, які вступали на перший курс денної та заочної форм навчання, при подачі документів до відбіркової комісії мали надати три обов'язкові сертифікати зовнішнього незалежного тестування. При вступі на спеціальність «Професійна освіта. Дизайн» профільним вступним випробуванням був творчий конкурс (живопис).

Зарахування до числа студентів відбувалося в повній відповідності до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.10.2010 р. № 961, та відповідно до «Правил прийому до вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у 2011 році», та у присутності представників громадськості. Апеляцій та інших звернень громадян не надходило.

У період приймальної кампанії робота проходила організовано, спокійно, у діловій і конструктивній обстановці. Зауважень на адресу приймальної комісії Інституту не надходило.

Доповідь закінчено. Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович: Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає. Які будуть пропозиції?

Прошу, Євгеніє Родіонівно Чернишова.

Чернишова Євгенія Родіонівна: Шановні члени вченої ради, пропоную:

1) ущільнити план, щоб приймальну компанію не розтягувати на весь рік;

2) розробити інтегровані навчальні плани;

3) розробити план спільних заходів як приймальної комісії так і кафедр;

4) спланувати аналіз делегованих повноважень в інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк).

У ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: В. В. ОЛІЙНИК, Т.Є. БОЙЧЕНКО, В. О. ГРАВІТ, Л. М.ВАЩЕНКО.

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ, ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

про роботу приймальної комісії ІПО ІПП (м. Донецьк)

ДВНЗ «УМО» НАПН України

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидата педагогічних наук, доцента Чернишової Є. Р., яка за дорученням Голови вченої ради Олійника В. В. доповіла про роботу приймальної комісії Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО» НАПН України, вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію заступника голови приймальної комісії, першого проректора Університету менеджменту освіти Чернишової Є. Р. взяти до відома.

2. Інституту спрямувати роботу на вивчення та прогнозування перспектив формування студентського контингенту Інституту, пропаганду рівня освітньої діяльності ІПО ІПП ДВНЗ «УМО» НАПН України; сконструювати системи профорієнтаційної роботи усіх підрозділів Інституту; активізувати профорієнтаційну роботу з абітурієнтами в плані надання інформації широкому загалу через засоби масової інформації, регіональні центри зайнятості, середні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації.

3. Контроль за виконання рішення вченої ради покласти на голову приймальної комісії Ситнікова О. П.

Термін виконання: упродовж року.

4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

4.1. ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ.

СЛУХАЛИ:

БОЙЧЕНКО Тетяну Євгенівну, проректора з наукової роботи –

директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, яка поінформувала, про те що через кадрові зміни в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» необхідно ввести до складу вченої ради Університету Ілляхову Марину Володимирівну, кандидата філософських наук, ученого секретаря вченої ради Університету менеджменту освіти.

Дякую за увагу.

ОЛІЙНИК Віктор Васильович Чи є в присутніх запитання?

Запитань немає.

ГОЛОВОЮ РАДИ, В. В. ОЛІЙНИКОМ, ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО БУЛО ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.

«За» 17

«Проти» немає

«Утримались» немає

Рішення прийнято одноголосно.

РІШЕННЯ

вченої ради Університету менеджменту освіти

Про зміни у складі вченої ради

двнз «університет менеджменту освіти»

від 19 жовтня 2011 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи – директора Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Бойченко Т. Є. про зміни у складі вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Увести до складу вченої ради Університету Ілляхову М. В., кандидата філософських наук, ученого секретаря вченої ради Університету менеджменту освіти.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 2. Про роботу, виконану в Іпівріччі 2009-2010 н р

  Документ
  Підготовлено аналітичну довідку до колегії Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Педагогічні експерименти в навчальних закладах міста як основна форма
 3. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (1)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 4. Книга національної освіти України / Акад пед наук України; за ред. В. Г. Кременя. К., 2009 (2)

  Книга
  Алєксєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О., Бех І. Д., Биков В. Ю., Бібік Н. М., Бобров В. Я., Болгаріна В. С., Бондар В. І., Величко Л. П., Волощук І.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації

Другие похожие документы..